1. Vema - oprava dvoleniek (2 replies)
 2. Môžem vystaviť faktúru na talianské IČ DPH a slovenskú DPH 20% ? (1 replies)
 3. INFO k DPH a KV zmeny 1.1.2016 (1 replies)
 4. Zanik DZMV - info FS (2 replies)
 5. Reklamne predmety od 1.1.2015 info FS (0 replies)
 6. Dph zo zálohy (21 replies)
 7. Kúpa auta (7 replies)
 8. Ako na vyúčtovaciu faktúru (1 replies)
 9. Zánik daňovej povinnosti pri dani z MV (13 replies)
 10. OS automobil kúpený z členského štátu EU bol samozdanený, bude predaný slovenskému platcovi DPH, fa bude s DPH? (1 replies)
 11. Prenájom izby kamarátovi "bezplatne" a daň stým spojená (2 replies)
 12. Ake naklady mozno danovo uplatnit k prijmom obcianskeho zdruzenia, ktore zorganizovalo preteky? (0 replies)
 13. dodavateľská fa od National Pen - Ireland (3 replies)
 14. Vystavili sme faktúru v máji do EU za službu, má byť na pobočku v SK, treba DDP, alebo odvediem DPH + v SV 12/2015? (2 replies)
 15. zamestnali by sa od r. 2016, spätne nemôžu. Mali by zrušiť aj živnosť? Ď (1 replies)
 16. Môžu spoločníci sú aj konateľmi v sro, vyfaktúrovať služby svojej sro? (1 replies)
 17. Zdanenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena (0 replies)
 18. Prijata zaloha po dodani sluzby , faktura - vystavenie dokladov z pohladu dph (4 replies)
 19. Faktúra za tovar od neplátcu (1 replies)
 20. účtovanie súd.poplatkov (2 replies)
 21. reklama (3 replies)
 22. Firma nakúpila ako darčeky pre zamestnancov blue karty od slovnaftu. Tie karty sú jednorázové. Ako to účtovať? Ako ceniny alebo do spotreby? (1 replies)
 23. Sú vklady jednej a.s.ako tichého spoločníka druhej a.s. cez zmluvu o tichom spoločenstve zdaniteľným výdavkom ? (2 replies)
 24. fa nadobudnutie tovaru v krajinách EÚ a smerovanie v kontrolnom výkaze (1 replies)
 25. Prerušenie samostatne zárobkovej činnosti a odhlásenie sa z DPH? (0 replies)
 26. Môže si firma - platca DPH časť roka - uplatniť celú DPH z prijatej faktúry? (2 replies)
 27. stravne v jednoduchom účtovníctve (1 replies)
 28. Nakup tovaru a nasledne jeho donaska - ako prijimat peniaze ? (3 replies)
 29. Zvýšenie príjmov (11 replies)
 30. Ovplyvni dohoda v 2015 vysku materskej 2016 ? (6 replies)
 31. ZS - peňažný denník (1 replies)
 32. Kúpno-predajná zmluva? (0 replies)
 33. Mzda v hotovosti cez ERP (2 replies)
 34. Prijatá platba vopred na tuzemské zdanenie s DPH (3 replies)
 35. Predaj vecí zaradených do nákladov - spotreby - jednoduché účtovníctvo. (3 replies)
 36. dan z predaja bytu prenos hypoteky (4 replies)
 37. colnica-oprávnenie na distribúciu liehu (4 replies)
 38. predaj neodpísaného auta v r.2015 (4 replies)
 39. Môžu sa vzájomná kompenzovať ziskové a stratové obchody z obchodovania s akciami? (0 replies)
 40. Najvyhodnejsi druh pracovneho pomeru pre dochodcu (5 replies)
 41. Prijatie platby v hotovosti bez ERP (7 replies)
 42. Aká bude cena odpísaného auta? (1 replies)
 43. Je nejaké obmedzenie pre obce, ako objednávateľa prác a výkonov na vyplatenie dodávateľa v hotovosti? (1000E). (0 replies)
 44. RO zriad. obcou a fakturácia medzi touto RO a obcou (0 replies)
 45. Samozdanenie v stavebníctve-náležitosti na faktúre. (1 replies)
 46. Predaj neodpísaného auta autobazáru a DPH + transferové oceňovanie. (0 replies)
 47. Pohľadávka voči poisťovni na prelome rokov (0 replies)
 48. vypomáhajúca osoba - syn podnikateľa a výdavky (10 replies)
 49. kod DPH (2 replies)
 50. Inštalácia podpisového balíčka na komunikácie s daňovou správou (8 replies)
 51. oprava účtovania súvisiacich nákladov (2 replies)
 52. oneskoreny dobropis - podat dodatocne? (2 replies)
 53. zánik spoločnosti - vysporiadaní daní (0 replies)
 54. prijatá platba - bezdovodne obohatenie (2 replies)
 55. Anglický výraz pre technické zhodnotenie (1 replies)
 56. Podnikanie popri zamestnaní - Viete mi niekto poradiť prosím? (1 replies)
 57. Ako oceniť prebytok na drobnom majetku? (4 replies)
 58. Výrobná hala (0 replies)
 59. Mám dve dohody... odkedy platím daň? (4 replies)
 60. Platenie stravnými poukážkami (0 replies)
 61. Faktúra z iného členského štátu s DPH (2 replies)
 62. DoBPS - mzda (4 replies)
 63. Kalkulácia colných platieb INCOTERMS 2000 & 2010 (0 replies)
 64. Nepeňažný príjem účtovanie (0 replies)
 65. Faktura 11/2015 prisla v decembri, moze byt DPH uplatnene v 12/2015? (2 replies)
 66. Nákup zásob - zníženie nákladov (1 replies)
 67. Ako uctovat platbu kartou na prelome roka? (2 replies)
 68. Budova bola zaradená do užívania v 11/2015 a v 12/2015 faktúra do 1700 eur. (2 replies)
 69. Fakturácia prác za celý rok (3 replies)
 70. Kurz podvojného účtovníctva v Bratislave (0 replies)
 71. mzdy za december v RO (2 replies)
 72. Transferové oceňovanie (2 replies)
 73. Dan az po zaplateni Faktury plati aj pre neplatcov dph ? (1 replies)
 74. Ako dat do nakladov dar neinvesticnemu fondu? (0 replies)
 75. Môžem viac účtovnych dokladov (nákladové položky) zmeniť jedným ID na 042 alebo musím opraviť každý osobitne? (2 replies)
 76. DPH - faktura z ČR od neplatcu DPH za sluzby marketing eshopu (0 replies)
 77. Družstvo a nájomné (0 replies)
 78. Prehľad o zrazených preddavkoch-oprava !!!!! (5 replies)
 79. Aká je DPH pri výživových doplnkoch? (2 replies)
 80. Chyba vo vyúčtovaní (2 replies)
 81. Zmluva o nájme nehnuteľnosti (0 replies)
 82. Zjednodušená faktúra,ktorou znižujem(opravujem) pôvodnú zjednodušenú fakturu... (0 replies)
 83. Dovoz tovaru z Číny (1 replies)
 84. Vystavený dobropis občanovi (2 replies)
 85. Doklady z VRP (0 replies)
 86. Odpisy automobilu určeného na prenájom-predaj a neuplatnené odpisy v minulých rokoch (0 replies)
 87. Faktura z Irska (1 replies)
 88. Účtovanie starého dokladu (5 replies)
 89. DPH pre Českú firmu registrovanú na Slovensku (2 replies)
 90. DL pre novovzniknuté spoločnosti (1 replies)
 91. Záporné tržby/záporný stav FÚ - ako je to možné? (7 replies)
 92. Môžem v pracovnej zmluve dohodnúť so zamestnancom, že za prácu vo sviatok bude čerpať náhradné voľno ? (2 replies)
 93. Zaradenie budovy vo vlastníctve firmy, do odpisovej skupiny (0 replies)
 94. Krátkodobé pôžičky od spoločníka - do pokladne, po 29.4.2015 (2 replies)
 95. Nákup dlažby (2 replies)
 96. Registrácia DPH povinná (1 replies)
 97. Szčo platiteľ DPH v JU nie je povinná vystaviť OF občanovi pri zaplatení zálohy za pobyt, len je povinná odviesť DPH na výstupe ? (0 replies)
 98. Faktúra na nemeckého odberateľa za výkony a zároveň aj spotreba tovaru, ako fakturovať (2 replies)
 99. príjem v hotovosti za prepravu a registračná pokladňa (2 replies)
 100. uplatnenie odpisu na nepoužitý vozík (4 replies)
 101. Účtovanie výdavkov charakteru osobnej spotreby- ako preúčtovať 20 % VNZD v Sun Soft v programe Win JU- jednoduché účto (0 replies)
 102. Faktura so zľavou (6 replies)
 103. Služba poskytnutá českou firmou pre slovenského odberateľa (6 replies)
 104. Ktorý základ dane sa berie pri výpočte RZZP za rok 2015 pre SZČO? (5 replies)
 105. Nepodnikateľ prijal zálohu - ako s daňovým priznaním? (0 replies)
 106. szčo prenajal auto - odpisy si uplatniť maximálne do výšky príjmu? (2 replies)
 107. Ako správne v JU vyúčtovať v cestovnom príkaze ubytovanie doklad v CZK platené v EUR z účtu zamestnanca? (1 replies)
 108. prevod majetku z FO na s.r.o. (0 replies)
 109. Postovne v bankovom vypise (1 replies)
 110. Krátenie stravného ZSC (2 replies)
 111. Ako zaradiť vlastnú budovu, ktorú aj prenajímam na rôzne účely aj v nej mám sídlo? (0 replies)
 112. Vybavenie kuchyne a baru zaradenie (0 replies)
 113. Do ktorého roka zaučtujem poistné za auto od 08.10.15 - 07.10.16 v sume 144 €, rok 2015 alebo musím deliť podľa mesiacov aj na rok 2016 v JU ? (1 replies)
 114. Ako zaúčtovať blok-nákup PHM v zahraničí (3 replies)
 115. Obedy pre členov výboru na konci roka za stravné lístky (1 replies)
 116. Môžem požiadať o odpustenie pokuty za nepodanie prehľadu, keď omeškanie bolo 1 deň? (2 replies)
 117. Bankové poplatky (1 replies)
 118. Chybný výpočet odvodov do SP (0 replies)
 119. nezrealizované darovacie zmluvy v RO (0 replies)
 120. Ak som dnes podal KV DPH 11/2015, môžem podať daňové priznanie DPH až o týždeň? (2 replies)
 121. Bezodplatný predaj tovaru (4 replies)
 122. odpis pohľadávky pri kúpe podniku (0 replies)
 123. DPH,KV (7 replies)
 124. Ukoncenie vysokoskolskeho studia pocas akademickeho roku a danovy bonus (6 replies)
 125. Odsuhlasenie zostatkov k 31.12. v anglickom jazyku (1 replies)
 126. ako znížiť daň z príjmu za rok 2015 (5 replies)
 127. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE v 2015 (3 replies)
 128. pokuta za dopravny priestupok (8 replies)
 129. KNIHA JÁZD -OBERON (0 replies)
 130. SLUŽOBNÁ CESTA a DOVP (5 replies)
 131. Lekaren vystavila fa pre lekara (2 replies)
 132. Dá sa dať vodičský preukaz do nákladov? (5 replies)
 133. Ako zaúčtovať platbu za energie na stavbe? (1 replies)
 134. Vyradenie drobného majetku (3 replies)
 135. Leasing - totálna škoda (0 replies)
 136. Ako sa odvolať voči výkazu nedoplatkov zdravotnej poisťovni? (0 replies)
 137. DOVP a ÚP (6 replies)
 138. Všetky atribúty používania firemného auta na súkr. účely. (4 replies)
 139. Môžem technické zhodnotenie vlastného majetku zaradiť ako samostatný majetok a odpisovať ? (0 replies)
 140. Musím podať dodatočné daňové priznanie za október (4 replies)
 141. Ako vytlačiť košieľky z Money S3? (1 replies)
 142. Zákonná registrácia. (2 replies)
 143. Kúpa auta do s.r.o. (2 replies)
 144. Kam zaúčtovať faktúru za vedenie účtovníctva? (1 replies)
 145. Praca zo Slovenska pre nemecku firmu: Ake su pravidla? (0 replies)
 146. príspevky zo socialneho fondu (1 replies)
 147. Ako správne zaradiť stavbu/budovu do odpisových skupín podľa novej legislatívy ? (2 replies)
 148. Musím mať doklady za nákup PHM používam súkromné auto na služobné účely ? (6 replies)
 149. Audit-chybajuce peniaze (5 replies)
 150. Platiť DPH pri kúpe auta z ČR? (2 replies)
 151. Neschválená účtovná závierka za rok 2014 (3 replies)
 152. Dlhá pracovná neschopnosť invalid. zamestnanca na chránenom pracovisku (3 replies)
 153. Predaj sro a povinnosti účtovníčky (5 replies)
 154. opravne polozky ako danovy vydavok v DP 2015 (3 replies)
 155. Čo znamená znak písmena A v štatutárnych výkazoch? (2 replies)
 156. Uzavretie útovníctva v PÚ!!! (0 replies)
 157. Ako uctovat naklady na vyrobu prvého kusu pre zakaznika? (0 replies)
 158. Smernica- spotreba PHM pri nákladných autách (0 replies)
 159. Nákup kamier a mat. na monitorovanie-účtovanie? (3 replies)
 160. Zle očíslovaný doklad DPH (5 replies)
 161. zahraničná pracovná cesta (4 replies)
 162. Nákup tovaru z iného členského štátu a § 7. (0 replies)
 163. Daňové hľadisko bezúročnej pôžičky (6 replies)
 164. Dokumentácia k transferovému oceňovaniu.... (2 replies)
 165. prenajom chaty firme a uctovanie nakladov na jej opravu (3 replies)
 166. Zle vystavená odberateľská faktúra + uhradená v hotovosti cez ERP. Ako to napraviť v MRP? (2 replies)
 167. Môže mať štátny zamestnanec aj iný pracovný pomer? (10 replies)
 168. Daň z príjmu s trvalým pobytom v zahraničí. (5 replies)
 169. postup pri zaúčtovaní (2 replies)
 170. Fakturácia nájomného za uplynulé roky (2 replies)
 171. Sprostredkovateľská provízia v realitných kanceláriách (2 replies)
 172. storno faktury po zmene fakturovanej sumy (5 replies)
 173. Výmena okien - TZ budovy (1 replies)
 174. uctovanie skonta (1 replies)
 175. Majetok - prehodnotenie odpisových skupín v r.2015 (0 replies)
 176. Ako zaúčtujem pri mobile splátkový kalendár a úhradu splátok od O2? (1 replies)
 177. Uctovanie 2% dane (0 replies)
 178. Danovy bonus a striedava starostlivost (2 replies)
 179. Účtovanie paušálnych výdavkov 80 % u výdavkov, ktoré môžu mať charakter osobnej spotreby (2 replies)
 180. Spôsob archivácie a registratúry (2 replies)
 181. Účtovanie úveru na auto (2 replies)
 182. Prevzatie JU pocas roka (1 replies)
 183. Tuzemské samozdanenie (2 replies)
 184. Miesto dodania služby podľa par. 15 ods. 1 - kde musí byť služba poskytnutá? (3 replies)
 185. Vyplatenie dividend (4 replies)
 186. 2 dohody súčasne u 2 iných zamestnávateľov (5 replies)
 187. Dodaci list pre komisionalny predaj (0 replies)
 188. vystavený dobropis (9 replies)
 189. Brutácia nepeňažného príjmu zamestnanca - účtovanie poistného a dane (8 replies)
 190. dobropis mínusom? (3 replies)
 191. Prefaktúrovanie nákladov na lekársku prehliadku (0 replies)
 192. Blocek s inym tovarom (3 replies)
 193. SHR a nákup pozemku (1 replies)
 194. V januári začíname komunikovať obojsmerne (25 replies)
 195. Povinnosť registrácie podľa §7a zákona o DPH (2 replies)
 196. Odsuhlasenie / kontrola uctov s danovym uradom (4 replies)
 197. Kam zaúčtovať fa za účtovníctvo v jednoduchom účtovníctve? (1 replies)
 198. Vrátenie nadmerného odpočtu. (6 replies)
 199. Výdavky po zaplatení - faktúra od Nemeckého právnika. (2 replies)
 200. Zauctovanie nakladov (3 replies)
 201. DPH na fakturu zo zahranicia (12 replies)
 202. Náklady na materiál o neskôr mesiac ako prišiel materiál, ako zaúčtovať? (1 replies)
 203. Osobitná úprava uplatňovania DPH od 1.1.2016 v združení (0 replies)
 204. Pri dodatočnom DP 2014 je potrebné opraviť aj UZ, nebudú mi potom sedieť počiatočné stavy? (8 replies)
 205. Auto na tretinky a jeho predaj. Môžeme ho predať? (6 replies)
 206. Predaj auta konateľovi (4 replies)
 207. Samozdaniť - áno či nie (3 replies)
 208. Je možnosť daňovým úradom odpustiť pokutu? (2 replies)
 209. Kúpa auta na úver a úhrada záloh. faktúr. (0 replies)
 210. Ako stornovat faktúru? (2 replies)
 211. Ako zaúčtovať súdne poplatky od Nemeckého súdu? Samozdaniť alebo nie? (12 replies)
 212. Nákup pracovných kabátov 50,- Eur/ks (3 replies)
 213. Je cestne prehlasenie manzelky o prijme povinne alebo dobrovolne? (6 replies)
 214. Ako zaučtujem kúpu ojazdeného auta v sume 1200 € s dph v JU, aby som mala nárok na odpočet PHL, opravy, poistné ? (1 replies)
 215. Zostatková cena pri predaji bytu zaradeného v obchodnom majetku (11 replies)
 216. Rozdelenie inventárnej karty (2 replies)
 217. darčekové poukážky nezamestnancom - povinnosti (14 replies)
 218. Vyradenie tovaru zo skladu (0 replies)
 219. §56 postupov účtovania v PÚ ods. (14) s odstupom času (0 replies)
 220. Je mozna bezurocna pozicka spolocnika s.r.o.cke? (7 replies)
 221. Zamestnanie-živnosť-dobrovoľné nemocenské poistenie (1 replies)
 222. účtovanie úveru (0 replies)
 223. DPH zrušenie - nákup tovaru ako platca naďalej (0 replies)
 224. zrušenie výnosov roku 2013, 2014 (0 replies)
 225. dokumentácia závislých osôb (1 replies)
 226. Umývanie auta v samoobslužnej autoumyvárni (kľúč na kredit) - účtovanie (12 replies)
 227. DPH pri dovoze tovaru z tretích krajín do EU (0 replies)
 228. Novela DPH od 1.1.2016 - zahraničná osoba a samozdanenie dodania tovaru? (3 replies)
 229. Pneumatiky (5 replies)
 230. Zaplatená záloha za pobyt v roku predchadzajucom pobytu v JU (1 replies)
 231. dohodár poistený v zahraničí (0 replies)
 232. Príspevok na stravné lístky spätne (4 replies)
 233. štvor zápočet (1 replies)
 234. Dane v nemecku a dvojite zdanenie. (1 replies)
 235. Nulový výkaz preddavkov ZP (3 replies)
 236. Peňažná odmena pre klienta, ako zaúčtovať? (0 replies)
 237. Mylná platba v jednoduchom účtovníctve (4 replies)
 238. Je potrebné upraviť výšku výdavkov za PHM na konci roka? Ak áno tak ako? (12 replies)
 239. Služobné auto používané aj na súkromné účely (8 replies)
 240. Zálohová platba uhradená v 12/2015 ale tovar dodaný až v 01/2016. Účtovanie? (6 replies)
 241. Oplatí sa 6 rokov pred dôchodkom pracovať na dohodu? (6 replies)
 242. Ukončenie SZČO - auto v podnikani (2 replies)
 243. slobodný umelec, samoplatiteľ či szčo? (1 replies)
 244. agro dotácia (0 replies)
 245. Auditor pre obcianske zdruzenie (0 replies)
 246. Vydavkovy doklad (1 replies)
 247. Služby poskytnuté v ČR cez ďalšie 2 slov. firmy (1 replies)
 248. Oznámenie colnému úradu o cigaretách so starými KZ (0 replies)
 249. Mozem uctovat kotlik do nakladov na AE501? (7 replies)
 250. Ako opraviť samozdanenie z 3.kraj. v DP, uhradené DÚ, po doručení colného výmeru (10 replies)