1. Technické zhodnotenie budovy špeciálny gumolit pevne spojený s povrchom (0 replies)
 2. Účtovná hodnota dlhodobého majetku pri inventúre. (1 replies)
 3. Jeden výdavkový - viac poklad. dokladov ? (5 replies)
 4. faktúra za služby do EU - DPH, SH (1 replies)
 5. Potvrdenie o zárobku z Anglicka bez zrazenej dane z príjmu. Môžem tieto príjmy vyňať v DP A? (4 replies)
 6. súkromne auto do sro - znalecký posudok? (8 replies)
 7. Je mesačný príspevok zo starobného životného poistenia zdaniteľný? (1 replies)
 8. mandatna zmluva (6 replies)
 9. Predaj tovaru v júli, dobropis v auguste (4 replies)
 10. nadobudnutie tovaru, tovar 6/15, faktúra 8/2015 (2 replies)
 11. Účtovanie miezd a ich preplatenie z Úradu práce (5 replies)
 12. To iste auto ina SPZ - odhlasenie z DU a dan z MV (1 replies)
 13. Ochranné pomôcky v nákladoch (2 replies)
 14. DPH - doklady (4 replies)
 15. Účtovanie poistného (8 replies)
 16. nakup pneumatik u szčo ktorý nemá automobil v majetku (1 replies)
 17. Zahraničný odberatel (2 replies)
 18. Zaradenie auta k 1. septembru a daň z motorových vozidiel (5 replies)
 19. Je nutný zápis IČO v TP pri zaradení auta do majetku SZČO, aby si mohla uplatňovať všetky výdavky s ním spojené? (4 replies)
 20. FA par. 69 - DPH + KV DPH (2 replies)
 21. kurzový rozdiel pri zrušení USD účtu (3 replies)
 22. Zaradenie záhradného traktoru do majetku. (4 replies)
 23. prefakturacia nakladov (3 replies)
 24. S.r.o. plátce DPH v ČR-reg. dle § 5, z.222/2004 na SK (1 replies)
 25. Nákup softvéru (licencie ) z Nemecka - ako správne na zrážkovú daň? (0 replies)
 26. Zapísať faktúru do daňového priznania k DPH? (1 replies)
 27. platca DPH v PÚ a prepravu osôb do Rakúska (0 replies)
 28. Aký mesačník by mala mať účtovníčka predplatený? (2 replies)
 29. Ako zaúčtovať platobný doklad na havarijné poistenie? (0 replies)
 30. priemerný zárobok (5 replies)
 31. Oprava auta, 2 doklady o úhrade a KV DPH (3 replies)
 32. spracovanie účtovníctva na zaklade príkaznej zmluvy (2 replies)
 33. Faktúra za nákup tovaru s uvedením odberateľa Drobný predaj a použiteľnosť tohoto dokladu v účtovníctve. (3 replies)
 34. DPH, Odvody v príklade (4 replies)
 35. účtovanie investovania(zhodnotenia) peňazí (3 replies)
 36. Zrýchlené odpisovanie auta pri SZČO za rok 2015 (1 replies)
 37. účtovanie investícií (3 replies)
 38. Termín zmeny odvodov SZČO pri nevyužití podaného oznámenia o predĺžení lehoty na podanie DPFO. (1 replies)
 39. ERP - denne uzavierka rozpis platidiel (0 replies)
 40. Označovania predajného miesta pri používaní ERP alebo VRP na stálom alebo rôznych predajných miestach: (2 replies)
 41. 2 hlavné pracovné pomery (17 replies)
 42. Účtujem došlý dobropis, ktorý bol vystavený dňa 4.8. a dátum dodania je 31.7., do ktorého mesiaca uzávierky DPH (kontrolného výkazu) ho mám zaradiť??? (4 replies)
 43. DPH -ubytovace služby v ČR (2 replies)
 44. Nadobudnutie motorového vozidla z iného členského štátu (6 replies)
 45. Nadmerný odpočet (2 replies)
 46. rozsirenie predmetu podnikania (2 replies)
 47. Rozdelenie faktúry Telekom na časť do účtovníctva (Internet, telefon) a Televíziu (7 replies)
 48. Doklad za opravu auta a KV DPH (3 replies)
 49. PHM odobraté v SR polskou firmou (0 replies)
 50. Práca na dohodu a nemocenské poistenie (15 replies)
 51. Kontrolný výkaz - služba (2 replies)
 52. Dodatočné DP DPH a KV - jedna FAD na dve sumy (5 replies)
 53. FAV ticket restaurant (6 replies)
 54. úrok z nepovoleného debetu - ako účtovať (3 replies)
 55. Ako opraviť dph z minulého roka? (2 replies)
 56. Vratná kaucia v zahraničnej mene (1 replies)
 57. Súhrnný výkaz v programe Pohoda (2 replies)
 58. SZCO - Prihlasenie sa v Nemecku (4 replies)
 59. Firma s.r.o , neplatca DPH kúpila auto zo zahraničia od súkromnej osoby. Je tam povinnosť odvodu DPH ? (4 replies)
 60. Samozdaniť? (3 replies)
 61. Byť, alebo nebyť dobrovoľným platcom DPH ? (7 replies)
 62. Mám zaplatiť daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti? (2 replies)
 63. DPH - môžem odpočítať od daňovej povinnosti nadmerný odpočet z dodatočného daňového priznania? (1 replies)
 64. osobná asistencia a platby do zdravotnej poisťovne z prijmu OA (15 replies)
 65. prekročenie čiastky? (2 replies)
 66. Výdaj z pokladne - nákup cez RP - evidovať dodávateľskú firmu? (5 replies)
 67. účtovanie zmarenej investície-viac projekt.dokumentácií (2 replies)
 68. začínam účtovať v podvojnom účtovníctve (7 replies)
 69. Preplatok pri zrušení PZP (2 replies)
 70. Kurzovy rozdiel uctu 221 A (1 replies)
 71. Dobropis Z EU (3 replies)
 72. nákup OOPP a PHM v CZ a odpočet DPH - elektromontážne práce zamestnancov na stavbe v CZ (0 replies)
 73. Ako prejst v uctovnictve na platcu DPH? (5 replies)
 74. Ako účtovne postupovať pri predaji komisionálneho tovaru? (0 replies)
 75. postup účtovanie preplatku rzzp v jú (1 replies)
 76. Dovoz tovaru- služba- neplatca DPH- registrácia? (1 replies)
 77. Kedy budem platca DPH? (12 replies)
 78. prenájom nehnuteľnosti a DPH (3 replies)
 79. Platba z inej sro (5 replies)
 80. nadobudnutie tovaru z EU (2 replies)
 81. rekonštrukcia výťahu (1 replies)
 82. Nový plot + suché státie účtovanie (2 replies)
 83. Darovanie nakupeneho tovaru (2 replies)
 84. Bicykel v nakladoch sro (5 replies)
 85. Predaj stavebných pozemkov (10 replies)
 86. Ukončenie PP v skúšobnej dobe (1 replies)
 87. Preplatenie dovolenky (4 replies)
 88. Skončenie DPČ, DBPŠ (6 replies)
 89. Ako spravne zauctovat cestovny prikaz?? (1 replies)
 90. Kontrola účtovania postúpenia pohľadávky (7 replies)
 91. SZČO v Belgicku - zrážková daň (1 replies)
 92. Uplatnenie účtovných odpisov v mesiaci predaja majetku. (1 replies)
 93. Dobropis a koeficient (1 replies)
 94. Preplatenie decembrového nákladu r.2014, ktorý sa hradil v r.2015, (RO pod obcou) (7 replies)
 95. urbárska spoločnosť bez právnej subjektivity (2 replies)
 96. Aké má zamestnávateľ náklady na zamestnanca ZTP? (1 replies)
 97. Uctovanie pri ukonceni likvidacie (22 replies)
 98. Prenos daňovej povinnosti pri kúpe nehnuteľnosti a jej ďalšom predaji neplatiteľovi DPH (1 replies)
 99. Fakturácia za tovar na Seychely (1 replies)
 100. odpočet DPH z fólií na auto (2 replies)
 101. Známa pracuje 5 rokov v Anglicku,trvalý pobyt ma na Slovensku, musí podať DP za vsetky roky tu Slovensku? (0 replies)
 102. dph pri tovare (6 replies)
 103. DPH základné pojmy (3 replies)
 104. Živnosť popri zamestnani (6 replies)
 105. DPH nový platca? (5 replies)
 106. jediny konatel v dvoch sro, musi mat zamestnanca? (2 replies)
 107. Do ktorého mesiaca mám dať faktúru vystavenú 31.7.2015 keď tovar bol dodaný a zaplatení 1.8.2015? (11 replies)
 108. Platenie PHM poukážkami, ktoré nie sú evidované v účtovníctve (7 replies)
 109. Ako urobiť DP k dani z príjmov FO SZČO za rok 2014, ak má na Slovensku trvalý pobyt len od 1.8.2014? (0 replies)
 110. Duplicitne zadaný bloček (1 replies)
 111. Precenenie majetku s.r.o. a jeho vklad do a.s. (12 replies)
 112. Odpisovanie unimobunky (0 replies)
 113. zmena zdaňovacieho obdobia DPH (1 replies)
 114. mandátna zmluva v praxi (2 replies)
 115. Lekár, príjem z prednáškovej činnosti a odvody (10 replies)
 116. Neoprávnené náklady (6 replies)
 117. Koľko môže zarobiť živnostník v r. 2015, aby bol oslobodený od platenia odvodov do sociálnej poisťovne ? (1 replies)
 118. Fa z ČR za služby z DPH (5 replies)
 119. Tvorba www stránky pre Nemeckú firmu a určenie miesta dodania (0 replies)
 120. odpis závazku? (4 replies)
 121. poplatok za zverejnenie UZ v OV (1 replies)
 122. Je z Anglicka pre účely podania DP r. 2014 postačujúce Statement of Earnings (vyhlásenie o zárobku)? (1 replies)
 123. podpis na el. faktúrách (4 replies)
 124. Faktúry od Shell a DPH (2 replies)
 125. moze soferovat firemne auto osoba nepracujuca vo firme? (2 replies)
 126. Rekonštrukcia budovy (4 replies)
 127. Ma byt DPH na fakture za sluzbu z Belgicka? (0 replies)
 128. účtovanie reklamácie u dodávateľa pri predaji vlastných výrobkov (1 replies)
 129. Dobropis od Telekomu (8 replies)
 130. Platca DPH v roku 2014 kúpil pozemky /zastavané plochy a nádvoria/ + výrobnú halu. Predaj fyzickej osobe bude bez DPH alebo s DPH? (5 replies)
 131. Ako zaradiť hmotný majetok do obchodného majetku dodatočne? (0 replies)
 132. Daňová evidencia a evidovanie nákupu ZÁSOB na sklad (4 replies)
 133. samozdanenie (2 replies)
 134. zahraničná faktúra za službu (1 replies)
 135. Nadmerný odpočet DPH (4 replies)
 136. Najlahsie a najrychlejsie zalozenie uctu v zahranici (7 replies)
 137. Prijem za vytvorenie diela - nedoplatok na zdravotnom poisteni (3 replies)
 138. Predaj auta nezávislej osobe a transferové ocenenie. (1 replies)
 139. podnikateľský účet (2 replies)
 140. Prenájom plochy na veľtrhu v Čechách neplatcovi DPH na Slovensku a odvod DPH? (6 replies)
 141. poškodenie/vykradnutie MV služob,/mot.vozidla (1 replies)
 142. lízing - účtovanie (9 replies)
 143. Práca popri trvalom pracovnom pomere (9 replies)
 144. Je zamestnanecká súťaž (výhra do 350 eur) oslobodena od poistného aj pre zamestnávateľa, resp. je aj jeho daňovým výdavkom? (1 replies)
 145. Spoločník a cesťáky (7 replies)
 146. Obrat pre ucely DPH a prijate preddavky (14 replies)
 147. uchovávanie dokladov (2 replies)
 148. Daň z predaja bytu (12 replies)
 149. Faktúra za hotové - ako zaradiť staršiu faktúru do účta? (1 replies)
 150. Aký je dátum dodania služby, ak je zmluva na prenájom auta mesačne 500€ a k tomu "kilometrovné"? (8 replies)
 151. Kto už účtuje o: Poskytovanie služieb do ČR - platba mobilom (0 replies)
 152. Účtovanie odstúpenia od zmluvy - použiť účet 548 alebo 428 (4 replies)
 153. opravná faktúra k vyúčtovacej od SPP (0 replies)
 154. Zaúčtovanie bonus peňazí od mobilného operátora a nákup mobilu (5 replies)
 155. Výška zábezpeky na daň z pridanej hodnoty (4 replies)
 156. odvody do soc.poisťovne a dôchodok (15 replies)
 157. Aktivácia v polnohospodárstve spôsobom B (0 replies)
 158. Minimalna vyska prijmov SZCO za rok 2015 pre registraciu ako platca do Soc. poist. (4 replies)
 159. Ako získať stratenú DPH a vyhnúť sa daňovej kontrole? (35 replies)
 160. Daňová uznateľnosť nákladov na spoločenskú akciu (2 replies)
 161. Mam narok na vratenie DPH pri vyvoze auta mimo EU? (0 replies)
 162. úrok z omeškania pri nezaplatení vyúčtovania (2 replies)
 163. Ako zaúčtovať hromadnú zľavu tovaru v Omege? (0 replies)
 164. DOBROPIS - nesprávny názov spoločnosti (2 replies)
 165. číslovanie zmlúv (2 replies)
 166. Potvrdenie o návšteve školy (1 replies)
 167. DP TYP A príjem zo zahraničia Fínsko plus Turecko (1 replies)
 168. Ako mam zauctovat v MRP dobropis od SSE ked som nezaplatil preddavok ale celu sumu hradim na zaklade dobropisu /vyuctovacia FA/? (1 replies)
 169. Dá sa na porade založiť zoznam rizikových, resp.špekulatívnych klientov? (1 replies)
 170. Odvody do zdravotnej poisťovne, daňové priznanie - vydanie knihy (2 replies)
 171. Jednorazový prenájom skladových priestorov - musí byť vo výpise z OR? (5 replies)
 172. nakup a predaj sw z Ruska na Slovensku (5 replies)
 173. má skončenia živnosti v priebehu roka vplyv na RZZP ? (7 replies)
 174. Máte niekto skúsenosti s prechodom z JU na PU? (8 replies)
 175. výkaz nedoplatkov zo zdravotnej poisťovne (1 replies)
 176. Možem zamestnacovi vyplatiť stravné za 30 minút v zahraničí? (6 replies)
 177. Platiť preddavky na daň pri pozastavení živnosti ? (0 replies)
 178. spôsob zaúčtovania paliet, dopravy v PÚ - čo sa týka výstavby rodinného domu na predaj (4 replies)
 179. výmena radiátorov v predajni (4 replies)
 180. Nákup kobercov a pokládka (0 replies)
 181. predaj stroja do čiech (2 replies)
 182. Dlhodobý prenájom osobného motorového vozidla z členského štátu EU (0 replies)
 183. Aká bola splatnosť preddavku na daň z príjmu PO za rok 2014, ak DP bolo podávané 30.6.2015? (3 replies)
 184. DPH - povinná registrácia (4 replies)
 185. Oneskorená platba dane. (7 replies)
 186. danovy rezident/nerezident vysvetlit pojem (1 replies)
 187. Preprava zo Švajcarska - DPH (2 replies)
 188. Vyúčtovanie ZPC do Bulharska a zaúčtovanie jednotlivých položiek. (4 replies)
 189. Zrážková daň z poskytnutého nepeňažného plnenia (1 replies)
 190. Do ktorého obdobia mám zadať storno faktúru u platcu DPH v JÚ k faktúre z 1/2015 vyhotovenú v 7/2015? (14 replies)
 191. Účtovanie účtovnej straty kvôli zaplatenej daňovej licencii (0 replies)
 192. Zaradenie do majetku. (2 replies)
 193. Nákup bez DPH ako SZCO /neplatca DPH/ v EU (6 replies)
 194. mzdový list zamestnanca a uvedenie pracovného zaradenia zamestnanca (6 replies)
 195. Nesprávny výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia? (37 replies)
 196. Freight Forwarders Settlement - zháňam info (0 replies)
 197. Osobný asistent a príjmy z dohody (8 replies)
 198. Prijatá faktúra z Čiech so slovenským DIČ (2 replies)
 199. fakturácia za služby v turecku (0 replies)
 200. som povinna platit do zdravotnej poistovne odvody? (5 replies)
 201. chyba v KV DPH -mylne uvedený dodávateľ (3 replies)
 202. Zohľadňuje sa v RZZP čerpanie meterskej v časti roka? (3 replies)
 203. Ako zauctovat v PU plechovu garaz? (1 replies)
 204. Musí zamestnávateľ pri vyslaní zamestnanca na ZPC zaplatiť komerčné poistenie? (3 replies)
 205. Kupa auta - zivnostnik (4 replies)
 206. zamestnanec+preplatenie cestovného a ubytovania za prácou (2 replies)
 207. Kupa auta do firmy od sukromnej osoby (2 replies)
 208. odpisy hmotného majetku-zhodnotenie prenajatého skladu-odpisová skupina? (1 replies)
 209. Predaj účtovne odpísaného majetku s.r.o.. (24 replies)
 210. Dátum dph? (11 replies)
 211. Môžem predávať na jaspravim bez živnosti? (5 replies)
 212. Účtovanie na základe zmluvy (3 replies)
 213. Povinnosť používať elektronickú registračnú pokaldňu/virtuálnu reg. pokladňu pre geodetov. (5 replies)
 214. DoPC presiahlo mesacne 40 hodin, co mam robit? (4 replies)
 215. Stravné a stravné lístky (7 replies)
 216. Zamestnanec-zahraničná pracovná cesta, doklad na jeho meno a firemná adresu (17 replies)
 217. ročné zúčtovanie VSZP (1 replies)
 218. Faktura za domenu do CR (1 replies)
 219. Zaplatili sme odvody zdravotného poistenia za vyplatené podiely členom pozemkového spoločenstva za rok 2014. (3 replies)
 220. Preddavok a zabudnutá vyúčtovacia faktúra. (9 replies)
 221. Pomoc s preplatením obedovej prestávky. (2 replies)
 222. Živnosť alebo s.r.o pre začínajúceho podnikateľa a zamestnanca zároveň (5 replies)
 223. Animatorska zmluva. (13 replies)
 224. Keď firma predáva firemné auto, už daňovo aj účtovne odpísané je potrebné zohľadniť transferové oceňovanie? Je potrebná na to vypracovaná dokumentácia? (6 replies)
 225. Ak predám pozemok, koľko zaplatím daň? (6 replies)
 226. Je na faktúre povinnosť mať razítko a podpis? (4 replies)
 227. Domáce samoznanenie - kedy v DPH ako v KV? (1 replies)
 228. Odstupné (2 replies)
 229. Môže spoločník a konateľ v jednej osobe poskytnúť spoločnosti krátkodobú bezúročnú pôžičku? (2 replies)
 230. dar od OZ fyzickej osobe - danovy dopad (2 replies)
 231. Vydaná faktúra zákazníkovi (6 replies)
 232. pokuta za nelegalne zamestnavanie (3 replies)
 233. Odmena za vymoženie pohľadávky - účtovanie (2 replies)
 234. Benzinovy blok v inej mene (1 replies)
 235. Vozidlo akej katogórie si, ako SZČO, môžem napísať na IČO a uplatňovať si naň výdavky? (8 replies)
 236. Kto je dodávateľ depozitu palubnej jednotky na mýto? (1 replies)
 237. Release of maintenance (1 replies)
 238. Vedenie uctovnictva (1 replies)
 239. Je dátum vzniku daňovej povinnosti povinný údaj vo faktúre pri dovoze tovaru z EÚ pri samozdanení? (9 replies)
 240. Zalozenie zivnosti, ako viest uctovnictvo? (7 replies)
 241. Musím platiť daň? A ako si ju vypočítam? (3 replies)
 242. Akým spôsobom je správnená ocenená nehnuteľnosť? (1 replies)
 243. pri prijatí zálohy na intrakomunitárne dodanie sa vystavuje daňový doklad k prijatej platbe? (2 replies)
 244. majetek - odpis. skup. (28 replies)
 245. Technicke zhodnotenie prenajatej budovy (3 replies)
 246. Dodavatel z nemecka nechce vystavit fakturu bez DPH - ako to riesit? (7 replies)
 247. Kúpa televízora - ako marketingová podpora (4 replies)
 248. Výpočet vymeriavacieho základu pri RZZP pre SZČO. (2 replies)
 249. PO, odpočet DPH zo zásob pri registrácií (1 replies)
 250. Tovar kúpený pred založením živnosti. (5 replies)