1. Platba poštovou poukážkou - je potrebná registračná pokladnica? (3 replies)
 2. Prijatá faktúry z EÚ aj 3Š - samozdanenie? (1 replies)
 3. ZÚČTOVANIE ZÁLOHOVEJ a OSTREJ faktúry... (3 replies)
 4. Daňové odvody študenta, (3 replies)
 5. Nákup DHM a kontrola stroja (2 replies)
 6. Úprava odpisov. (1 replies)
 7. DP k DPH - mesačný platiteľ (5 replies)
 8. Účtovanie PHM 80% (4 replies)
 9. Skolne - studium MBA (4 replies)
 10. Riadok DPH - prijatie obchodov oslobodených od dane (1 replies)
 11. Tovar a služba z EU na jednej faktúre a DPH (1 replies)
 12. Prosím Vás na aký účet mám dať podporu predaja? (5 replies)
 13. Stravné lístky SZČO v podvojnom účtovníctve (2 replies)
 14. Neuvedené IČ DPH v kontrolnom výkaze (6 replies)
 15. neoprávnené výdaje na škole z projektu (0 replies)
 16. fakturacia skody prepravcovi za stratenu zasielku (3 replies)
 17. Re: upomienka- odpoved (13 replies)
 18. dodanie služby - odberateľ z ČR - KV (2 replies)
 19. Zrušenie živnosti (11 replies)
 20. preprava - samozdanenie (4 replies)
 21. Kedy je dátum dodania pri uhradení 100 % zálohy za pobyt, dňom prijatia platby, alebo dňom ukončenia pobytu ? (1 replies)
 22. odpočet DPH - výdajník vody (5 replies)
 23. Ako účtovať postúpenie pohľadávky? (3 replies)
 24. Ako účtovať karty na PHM (2 replies)
 25. Ako postupovať pri žiadosti o vydanie potvrdenia o neevidovaní nedoplatkov na colnom úrade ak sme platcami DPH? (6 replies)
 26. Vyplatené nájomné PO dopredu na prelome rokov (1 replies)
 27. Zrušenie registrácie DPH a kontrolný výkaz. (1 replies)
 28. Dobrý deň, predám v JÚ osobný automobil (8 replies)
 29. odpočet DPH pri samozdanení (2 replies)
 30. Je dom lepšie darovať alebo predať ? (12 replies)
 31. auto a dph (3 replies)
 32. dodatočné daňové priznanie - chyba a oprava v tom istom daňovom období? (4 replies)
 33. Doručený platobný rozkaz na faktúry, ktoré nie sú v účtovníctve (7 replies)
 34. výstavba chodníka (5 replies)
 35. DzMV u prenajateho vozidla zo zahranicia (2 replies)
 36. pracujúci starobný dôchodca má podať DP ? (6 replies)
 37. Automobil aj na súkromné účely. (8 replies)
 38. Občianske združenie, platca DPH a uplatňovanie DPH (2 replies)
 39. Stavba domu "na kľúč" a dph (4 replies)
 40. Môže občianske združenie viesť jednoduché účtovníctvo (2 replies)
 41. Musím prijatú faktúru vystavenú v Nemecku evidovať v účtovníctve? (6 replies)
 42. poznámky k účtovnej závierke (2 replies)
 43. Dodávateľská faktúra na zábezpeku a DPH (4 replies)
 44. V akom režime DPH evidovať zálohy v prípade tuzemského prenosu daňovej povinnosti ? (0 replies)
 45. Uctovanie nakupu stroja urceneho na predaj formou operacneho prenajmu (5 replies)
 46. Spoluucast a dph (5 replies)
 47. ako vystaviť doklady k vráteniu dane živnostníkovi pracujúcemu občas v Rakúsku (1 replies)
 48. Premlčaná pohľadávka (1 replies)
 49. Daňové výdavky po zaplatení (6 replies)
 50. Zriaďovaci poplatok pri založení učtu (7 replies)
 51. Predaj firmeného auta a transferové oceňovanie? (3 replies)
 52. Štartovné na maratón - ako zaúčtovať? (9 replies)
 53. pracuje tu niekto v PROFIT365? (9 replies)
 54. Likvidácia spoločnosti - účtovne (1 replies)
 55. DPH - nákup počítača (3 replies)
 56. colná kontrola (0 replies)
 57. DPH - nákup tovaru z ČR (5 replies)
 58. zaúčtovanie preplatku RZZP v JU (4 replies)
 59. Odpočet DPH v tlačive (3 replies)
 60. Nalezitosti faktury (3 replies)
 61. nákup tovaru v EU na firmu pre vlastnú potrebu a dph (3 replies)
 62. Ako zaúčtovať preddavkovú platbu pri jej zaslaní na účet podvodníka? (1 replies)
 63. Ako mám postupovať a účtovať pri likvidácii zásob? (4 replies)
 64. Zápočet vyšlej faktúry z roku 2014 a došlej faktury z roku 2014, ktorú sme nemali v účtovníctve (1 replies)
 65. Kúpa nového vozidla a účtovanie správných poplatkov za prihlásenie MV do evidencie - registračná daň v jednoduchom účtovníctve. (1 replies)
 66. Demontáž regálových sytémov a OC nových regál.systémov. (1 replies)
 67. Prerušenie/zrušenie živnosti a odvody do soc.poist. (5 replies)
 68. Koniec likvidácie spoločnosti - výmaz (24 replies)
 69. Platba mobilom (4 replies)
 70. Do ktorého obdobia zaradiť do DP k DPH faktúru z ČR za prepravu, ak (1 replies)
 71. Stravne na tuzemskej pracovnej ceste v statny sviatok. (3 replies)
 72. Výber do pokladne bez potvrdenky (1 replies)
 73. Výpočet mzdy v školstve (2 replies)
 74. účtovanie v IS URBIS (1 replies)
 75. Refakturácia (0 replies)
 76. Aké sú všetky náklady spojené so živnosťou oproti zamestnaniu? (35 replies)
 77. ZMLUVA O*VYTVORENÍ DIELA A*LICENČNÁ ZMLUVA (2 replies)
 78. Predaj firemného auta do EÚ (2 replies)
 79. ZP a výdavky pri platení dane z predaja nehnuteľnosti (1 replies)
 80. Ako postupovať, keď mi dodávateľ tovaru nechce zaslať FA a ani neodpovedá. (9 replies)
 81. Predaj auta do Jordánska (0 replies)
 82. V záznamoch podľa § 70 zákona o DPH uvádzate aj došlé faktúry bez DPH? (2 replies)
 83. Môžem fakturovať internet? (2 replies)
 84. Účtovanie finančnej pomoci (8 replies)
 85. Predávam byt na Morave (1 replies)
 86. Daňové povinnosti pri zlúčení firiem (3 replies)
 87. Materiál uvedený na jednej FA, a prepravné náklady za jeho doručenie na druhej FA. Ako správne zaúčtovať? (1 replies)
 88. Ak som dňa 16.9.2015 prevzala výzvu na predloženie dokladov do 15 dní, tak lehota mi končí 30.9.2015 alebo 1.10.2015? (1 replies)
 89. Je nutná refakturácia? (6 replies)
 90. Prepočítací kurz - daňové priznanie SZČO typ B? (7 replies)
 91. Ako by ste riešili situáciu, keď daňový subjekt po registrácii za platiteľa zabudne urobiť zmenu v ERP pokladni (4 replies)
 92. Účtovanie montáže ťažného zariadenia (1 replies)
 93. Založenie sro a nákup automobilu (15 replies)
 94. Odstúpenie pohľadávky - nerozdelený zisk min.rokov (4 replies)
 95. Odmena počas MD za obdobie pred jej nástupom (1 replies)
 96. Intrastat - prekrocenie prahu oslobodenia (4 replies)
 97. e-kolok účtovanie (10 replies)
 98. ako postupovať, ked príjemca platby (EU) nebol v čase prijatia preddavku registrovaný pre DPH? (0 replies)
 99. živnosť na SK a aj v zahraničí. (5 replies)
 100. Skladová evidencia rôznych variant tovaru (3 replies)
 101. Ako mám fakturovať, kým nemám pridelené nové IC DPH? (0 replies)
 102. Ubytovanie a poplatok za ubytovanie (1 replies)
 103. Čo všetko mám požadovať pri preberaní podvojného účtovníctva v s.r.o. od bývalej účtovníčky? (4 replies)
 104. zrušenie vystavenej zálohovej faktúry (6 replies)
 105. trovy právného zastúpenia (3 replies)
 106. leasing na autá - účtovanie (1 replies)
 107. dochodca a prenajom bytu (1 replies)
 108. Uctovanie nakupu so stratenym dokladom. (4 replies)
 109. Tvorba opravnej položky k premlčanej/nepremlčanej pohľadávke (0 replies)
 110. Dodávateľské a odberateľské preddavky vo výkazoch. (4 replies)
 111. Zabudnutý odpis auta (12 replies)
 112. kontrola zo Sociálnej poisťovne a prázdna dochádzka-ako vypísať? (3 replies)
 113. Kupa vyrobku podla zadania od fyzickej osoby (1 replies)
 114. Prenájom nehnuteľnosti - oprava fasády (3 replies)
 115. náklady budúcich období do KV (2 replies)
 116. Rozdelenie uctovnictva 2 prevadzok (6 replies)
 117. Poistné plnenie k majetku zverenému do správy (2 replies)
 118. Zmena u nemeckého majiteľa (2 replies)
 119. Manko a náhrada škody -objektívne posúdenie spôsobenia manka (0 replies)
 120. Musim odviest dat aj ked predam byt nadobudnuty od bytoveho druzstva? (0 replies)
 121. DPH z opravy auta a poistne plnenie (4 replies)
 122. Storno alebo dobropis? (4 replies)
 123. Trojstranný zápočet pohľadávok (1 replies)
 124. Uctovanie faktury za zalohu (5 replies)
 125. Prišiel nám tovar z Číny, ale fakturuje nám to dánska spoločnosť (platiteľ DPH ) (0 replies)
 126. Účtovanie spotrebnej dane - oprávnený príjemca (0 replies)
 127. VRP - opravy chybných dokladov, neplatný doklad (1 replies)
 128. Účtovať na 324 alebo 311 ? (1 replies)
 129. platím daň z príjmov z predaj 1/2 nehnuteľnosti v tomto prípade? (1 replies)
 130. rozlišenie účtov 321 (10 replies)
 131. zaradenie stavebného lešenia v r.2015 (0 replies)
 132. Odvody a daň z dvoch rôznych dohôd (6 replies)
 133. účtovanie výroba cd,dvd (1 replies)
 134. elektronický podpis - zep (24 replies)
 135. Odpis zariadenia pouziteho na 1 zakazku (6 replies)
 136. ako správne naúčtovať (2 replies)
 137. Je potrebný CMR ak prepravu zabezpečuje sám dodávateľ svojím zamestnancom? (4 replies)
 138. SZČO už štvrtý rok v strate, neuplatnené odpisy auta - Nie je to problém? (4 replies)
 139. Odpočet straty FO v roku 2015 (2 replies)
 140. požička od zamestnanca (0 replies)
 141. dan a clo za kupeny tovar mimo EU (2 replies)
 142. Likvidácia sro vs zostatky na fondoch - čo s tým (1 replies)
 143. kurz uctovnictva, spolocnost Maryjen (7 replies)
 144. Ako dostanem zo súvahy účet 365? (10 replies)
 145. Čo s nehnuteľnosťou, ak nevyšlo podnikanie? (7 replies)
 146. Stravovanie zamestnancov v školskej jedálni (12 replies)
 147. obrat DPH (2 replies)
 148. Použitie príjmov z 2% dane z príjmu (2 replies)
 149. Ako sa zaúčtuje sprostredkovateľská činnosť a provízia? (5 replies)
 150. Študent a druhy pilier (3 replies)
 151. Poplatky za komunálny odpad (7 replies)
 152. špedičné služby - preprava mimo EU (2 replies)
 153. Vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom za rok 2014 obdržané v 2015 po uzávierke (1 replies)
 154. Fa za zabezpečovací systém-účtovanie? (4 replies)
 155. Služba, prijatá dodávateľsky, poskytnutá ďalej ako dar (0 replies)
 156. Užívateľský prístup do systému (zaradenie do majetku) (3 replies)
 157. Sklad B a zmene z neplatiteľa na platiteľa dph (8 replies)
 158. Samozdanenie FA z EU a nárok na odpisy (daňové, účtovné) (4 replies)
 159. Daňová strata a RZZP nedoplatok (2 replies)
 160. Výpočet priemeru mzdy (1 replies)
 161. Súhrnný výkaz (2 replies)
 162. Dohodár a náhrada príjmu pri PN (29 replies)
 163. Zákonný rezervný fond (1 replies)
 164. Odpisová skupina (2 replies)
 165. Faktúra za opravu vozidla - škoda spôsobená zamestnancom (2 replies)
 166. Predaj sro, prevod obchodneho podielu (4 replies)
 167. Prevod obchodného podielu sro (0 replies)
 168. Môže byť úhrada faktúry tuzemskej potvrdená len príjmovým dokladom? Výška fa je cez 1000,00€. (4 replies)
 169. Účtovanie sponzorského - daru (3 replies)
 170. účtovanie majetku pri odstúpení od zmluvy (3 replies)
 171. Prevod obchodného podielu (5 replies)
 172. Dodávateľ odmieta dať na faktúru IČO a DIČ (11 replies)
 173. Zákonný rezervný fond a jeho tvorba (5 replies)
 174. Výška príspevku zamestnávateľa na stravné zamestnancom (2 replies)
 175. poplatok za zaslanie upomínky (3 replies)
 176. 2 % - rušenie organizácie-OZ (1 replies)
 177. do ktorej odpisovej skupiny zaradiť konvektomat ? (1 replies)
 178. Ako zaúčtovať finančný rabat v lekárni zdanený preddavkovou daňou? (0 replies)
 179. auto - dan z MV (3 replies)
 180. Existuje lehota na vyplatenie pokl.bloku zamestnancovi za nákup drobného tovaru z pokladne zamestnávateľa? (2 replies)
 181. Kros alfa plus - oprava zostatku na zaciatku roka (2 replies)
 182. Ako účtovať projekt Erasmus+ ? (0 replies)
 183. Výdajka - spotreba firmy (2 replies)
 184. PHM 80% (4 replies)
 185. Ako odpisovať darčekové predmety? (4 replies)
 186. Zamestnanec vymazal doklady z valútovej pokladne. (3 replies)
 187. Ako postupovať pri odchode konateľa a spoločníka z s.r.o. na starobný dôchodok? (1 replies)
 188. Zaúčtovanie zaplatenej platby pred dodaním služby (3 replies)
 189. Kotol na guláš - náklady, odpočet DPH (7 replies)
 190. Predaj materiálu (0 replies)
 191. Dovoz z Polska od neplatcu DPH (4 replies)
 192. Zaradenie do kontrolného výkazu - B2 alebo B3? (2 replies)
 193. Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru z Čiech ? (5 replies)
 194. List doporučene (3 replies)
 195. Predcasne ukoncenie likvidacie-obnovenie cinnosti a danove priznanie (7 replies)
 196. Faktúra od makléra, ktorý nemá živnosť na realitnú činnosť (6 replies)
 197. Účtuje niekto v programe WISP? Majú nám to aplikovať a chcem vedieť ako je s ním spokojný (0 replies)
 198. Prekročenie rýchlosti zamestnancom na firemnom aute v Maďarsku a účtovanie. (2 replies)
 199. ebr services (0 replies)
 200. Účtovanie dividend vyplatených z roku 2013 (1 replies)
 201. Ako z hľadiska DPH nakupovať tovar a služby zo zahraničia, aby som si ich mohol zahrnúť do nákladov v s.r.o., ktorá je registrovaná podľa 7a? (5 replies)
 202. Faktúra za materiál od platcu DPH v ČR bez DPH a k nej JCD. (1 replies)
 203. Uplatnenie odpisov (1 replies)
 204. náklady na zriadenie predajne (0 replies)
 205. Musím podať DP FO aj v prípade, ak som dala oznámenie o odklade kvôli príjmom zo zahraničia a nakoniec sa zistilo, že nie je rezident SR? (1 replies)
 206. Zaradenie auta určeného na prenájom (2 replies)
 207. opravný prehľad o príjmoch zo závislej činnosti (4 replies)
 208. Výdavky pred začatím podnikania (17 replies)
 209. SZČO + čiastočný invalidný dôchodca a odvody (2 replies)
 210. Môžem si ako SZČO nechať jeden honorár zdaniť zrážkovou daňou a iný honorár z inej spoločnosti vyriešiť až v daňovom priznaní? (0 replies)
 211. nákup pračky ako daňový výdavok ? (4 replies)
 212. Dátum dodania služby pri preprave tovaru (5 replies)
 213. pokazene sukromne vozidlo pouzivane aj pracovne cesty (3 replies)
 214. Môžem si odpočítať DPH ak náklad dám ako neovplyvňujúci výdaj? (2 replies)
 215. do účtovníctva som za mesiac 7/2015 zadala nesprávne číslo jednej faktúry, je potrebné podať opravný kontrolný výkaz? (3 replies)
 216. Zahraničná došlá faktúra za zrušenie objednávky (2 replies)
 217. Môže byť vystavený dobropis ? (6 replies)
 218. Ak prekročia poistenci štátu /dôchodcovia, študenti.../určitú hranicu príjmu/na dohodu alebo pracovnú zmluvu/, vznikne im nedoplatok na zdravotnom poistení? (1 replies)
 219. Samozdanenie podľa § 69 ods.12 písm. g) - nerezové zábradlie nad 5 000 € (0 replies)
 220. 431 zostatok (3 replies)
 221. Potvrdenie z daňového úradu pre daňový úrad v Rakúsku (8 replies)
 222. Čerpanie PHM a DPH (2 replies)
 223. úhrada faktúr - po anglicky (0 replies)
 224. Účtovanie s.r.o.-čky neplatcu DPH po prvýkrát. (1 replies)
 225. Nákup tovaru 3 krajinách a vývoz do 3 krajín (1 replies)
 226. Vyvolaná investícia-účtovanie, DPH??? (2 replies)
 227. dph do kontrolného výkazu zo zálohy platenej do členského štátu (2 replies)
 228. Úhrada viacerých fa jednou sumou. (2 replies)
 229. ako je to s odvodmi pri praci na DIČ? (7 replies)
 230. VSZP - rocne zuctovanie za rok 2014 (4 replies)
 231. Účtovanie neodpočítanej dph (1 replies)
 232. Zabezpecovacie postupenie pohladavky z uctu (0 replies)
 233. neplatca DPH a prijatie služby z ČR (0 replies)
 234. Vyvoz tovaru a datum vystavenia FA (2 replies)
 235. súhrnná faktúra (6 replies)
 236. Relax lístky - účtovanie, použitie sociálneho fondu (0 replies)
 237. Môže slovenská s.r.o. kúpiť majetok (stroj) od nemeckého občana nepodnikateľa ? (1 replies)
 238. DPH - nadobudnutie tovaru (8 replies)
 239. Žiadosť o registráciu za dobrovoľného platcu DPH - prílohy (1 replies)
 240. Auto na leasing - vklad do SRO (6 replies)
 241. Český plátce DPH-subky z SK (0 replies)
 242. Nákup tovaru od občana a jeho predaj - aké dátumy použiť? (0 replies)
 243. Ako dat uctovnictvo do plusu so stratou tohto roka aj roka 2010? (2 replies)
 244. Práca v Rakúsku a dane (1 replies)
 245. kolko rokov ako zivnostnik si musim viest evidenciu (1 replies)
 246. odpisova skupina (2 replies)
 247. pekny den ak pri danovom priznani pouzijem pausalne vydavky musim si viest penazny dennik dakujem (1 replies)
 248. Registrácia pre DPH spolocnosti pri dovoze tovaru z Turecka + účtovanie (0 replies)
 249. DDPFO typ B (0 replies)
 250. Zaradenie do odpisovej skupiny (0 replies)