PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. danovy rezident/nerezident vysvetlit pojem
 2. Preprava zo Švajcarska - DPH
 3. Vyúčtovanie ZPC do Bulharska a zaúčtovanie jednotlivých položiek.
 4. Zrážková daň z poskytnutého nepeňažného plnenia
 5. Do ktorého obdobia mám zadať storno faktúru u platcu DPH v JÚ k faktúre z 1/2015 vyhotovenú v 7/2015?
 6. Účtovanie účtovnej straty kvôli zaplatenej daňovej licencii
 7. Zaradenie do majetku.
 8. Nákup bez DPH ako SZCO /neplatca DPH/ v EU
 9. mzdový list zamestnanca a uvedenie pracovného zaradenia zamestnanca
 10. Nesprávny výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia?
 11. Freight Forwarders Settlement - zháňam info
 12. Osobný asistent a príjmy z dohody
 13. Prijatá faktúra z Čiech so slovenským DIČ
 14. fakturácia za služby v turecku
 15. som povinna platit do zdravotnej poistovne odvody?
 16. chyba v KV DPH -mylne uvedený dodávateľ
 17. Zohľadňuje sa v RZZP čerpanie meterskej v časti roka?
 18. Ako zauctovat v PU plechovu garaz?
 19. Musí zamestnávateľ pri vyslaní zamestnanca na ZPC zaplatiť komerčné poistenie?
 20. Kupa auta - zivnostnik
 21. zamestnanec+preplatenie cestovného a ubytovania za prácou
 22. Kupa auta do firmy od sukromnej osoby
 23. odpisy hmotného majetku-zhodnotenie prenajatého skladu-odpisová skupina?
 24. Predaj účtovne odpísaného majetku s.r.o..
 25. Dátum dph?
 26. Môžem predávať na jaspravim bez živnosti?
 27. Účtovanie na základe zmluvy
 28. Povinnosť používať elektronickú registračnú pokaldňu/virtuálnu reg. pokladňu pre geodetov.
 29. DoPC presiahlo mesacne 40 hodin, co mam robit?
 30. Stravné a stravné lístky
 31. Zamestnanec-zahraničná pracovná cesta, doklad na jeho meno a firemná adresu
 32. ročné zúčtovanie VSZP
 33. Faktura za domenu do CR
 34. Zaplatili sme odvody zdravotného poistenia za vyplatené podiely členom pozemkového spoločenstva za rok 2014.
 35. Preddavok a zabudnutá vyúčtovacia faktúra.
 36. Pomoc s preplatením obedovej prestávky.
 37. Živnosť alebo s.r.o pre začínajúceho podnikateľa a zamestnanca zároveň
 38. Animatorska zmluva.
 39. Keď firma predáva firemné auto, už daňovo aj účtovne odpísané je potrebné zohľadniť transferové oceňovanie? Je potrebná na to vypracovaná dokumentácia?
 40. Ak predám pozemok, koľko zaplatím daň?
 41. Je na faktúre povinnosť mať razítko a podpis?
 42. Domáce samoznanenie - kedy v DPH ako v KV?
 43. Odstupné
 44. Môže spoločník a konateľ v jednej osobe poskytnúť spoločnosti krátkodobú bezúročnú pôžičku?
 45. dar od OZ fyzickej osobe - danovy dopad
 46. Vydaná faktúra zákazníkovi
 47. pokuta za nelegalne zamestnavanie
 48. Odmena za vymoženie pohľadávky - účtovanie
 49. Benzinovy blok v inej mene
 50. Vozidlo akej katogórie si, ako SZČO, môžem napísať na IČO a uplatňovať si naň výdavky?
 51. Kto je dodávateľ depozitu palubnej jednotky na mýto?
 52. Release of maintenance
 53. Vedenie uctovnictva
 54. Je dátum vzniku daňovej povinnosti povinný údaj vo faktúre pri dovoze tovaru z EÚ pri samozdanení?
 55. Zalozenie zivnosti, ako viest uctovnictvo?
 56. Musím platiť daň? A ako si ju vypočítam?
 57. Akým spôsobom je správnená ocenená nehnuteľnosť?
 58. pri prijatí zálohy na intrakomunitárne dodanie sa vystavuje daňový doklad k prijatej platbe?
 59. majetek - odpis. skup.
 60. Technicke zhodnotenie prenajatej budovy
 61. Dodavatel z nemecka nechce vystavit fakturu bez DPH - ako to riesit?
 62. Kúpa televízora - ako marketingová podpora
 63. Výpočet vymeriavacieho základu pri RZZP pre SZČO.
 64. PO, odpočet DPH zo zásob pri registrácií
 65. Tovar kúpený pred založením živnosti.
 66. Prerušenie odpisovania a paušálne výdavky
 67. Český zamestnávateľ a odvody na SR
 68. Príspevok do sociálne fondu zo zisku a stravné lístky
 69. Prenájom pracovného oblečenia
 70. Aký je nárok na dovolenku za rok 2015 po návrate zamestnankyne z RD?
 71. Stavebná činnosť
 72. Potvrdenie študenta o návšteve školy
 73. JU služba/zásoby?
 74. Aké sú naše povinnosti ohľadom spotrebnej dane pri prevádzkovaní FVE?
 75. autoškola neplatca DPH a vystavovanie dokladov
 76. Faktúru riadnu zaplatiť vopred, potom pošlú tovar
 77. úhrada v hotovosti
 78. ZoD a FA
 79. Faktúra za stravu
 80. Zlúčenie spoločností a Hlásenie o vyúčtovaní dane zo záv. činnosti
 81. Pôžička
 82. Colné prejednanie
 83. Som povinná platiť príspevok na poistenie v nezamestnanosti za 2-12/1996, ak som v tom období podnikala popri zamestnaní a z podnikania som v r.1995 a r. 1996 nemala žiadny príjem?
 84. Platba za faktúru - priamy vklad na účet inou osobou
 85. Ako správne zaúčtovať zostatok na účte 461?
 86. Odpisove skupiny
 87. 50% účasť na majetku - kontrola zo soc. poisťovne
 88. Nezaúčtované úhrady faktúr v minulom roku
 89. SZČO a práca v ČR
 90. Kúpa starej výrobnej haly - jej následné opravy a zhodnotenia
 91. Kedy je predaj obchodného podielu v s.r.o. oslobodený od platenia dane z príjmu?
 92. Aký kurz...???
 93. Pracovník na TPP s nulovým príjmom
 94. Eurowag master card - účtovanie
 95. Ako zaúčtujem poistenie za vozidlo, za ktoré neplatím daň z motorových vozidiel.
 96. odvody do SP od 1.7.2015
 97. Obstaranie dlhodobeho hmotneho majetku
 98. Sankcie za neplatenie dph
 99. Fin.vypomoc od sesterskej spolocnosti
 100. Aký je postup pri zaslaní PN do sociálnej poisťovne pri pracovnom úraze?
 101. Klasifikácia produkcie/ odpisová skupina
 102. Platenie dane.
 103. Aké knihy by mala mať každá účtovníčka?
 104. Polep na auto?
 105. daňová licencia
 106. Účtovanie dobropisov Euroshell
 107. Práve som zistila, že sme neukončili dohodu o prac.činnosti k 30.6., bude ukončená až 31.7.,dohodár odchádza do zahraničia. Čo teraz?
 108. Stravné pre kamionistu
 109. vrácení DPH - nadmerného odpočtu
 110. Firemný bankový účet (s.r.o.)
 111. Stravné pastierom na holi a salašoch
 112. IČ DPH uvedené na FA a už nie som platcom DPH
 113. osobná spotreba podnikateľa na základe výdajky zo skladu-kam do KV(D2?)?
 114. Prihlasovanie dohodárov do ZP
 115. Rodné listy pri uplatňovaní Daňového bonusu
 116. Registrácia na SP
 117. Správne vypočítané ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2014?
 118. Úhrada faktúry za materiál/ tovar v hotovosti.
 119. negatívne dph a potom dodatočné?
 120. finančná analýza - výpočet ROE
 121. reklamácia - my či oni?
 122. stavebné práce pre platiteľa DPH z ČR na území SR
 123. Doklad o ubytovani
 124. Aké dátumy daň. povinnosti a odpočtu za nákup t. z iného ČS
 125. Zahŕňa sa do vymeriavacieho základu /pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia / prijem z vyplatenia komerčnej poistky pre prípad dožitia?
 126. Pohonne latky-pausalne vydavky
 127. Fakturacia za sluzby ceskej firme bez DIC
 128. Súhrnný výkaz a platiteľ registrovaný podľa par. 7a
 129. nákup tričiek pre trénerov do fitka
 130. čo robiť, keď som uviedla nesprávny špecifický symbol?
 131. Účtovanie DPH pri kúpe stroja zo zahraničia
 132. E-dane a windows 10
 133. Zrusenie a zalozenie zivnosti z pohladu povinnej registracie platcu DPH
 134. Akým spôsobom môžem rozdeliť nehnuteľnosť v účtovníctve?
 135. poškodené výrobky
 136. treba platiť preddavky na DzPPO (i ked vyšla daň. strata?)
 137. Ťarchopis - do ktorého mesiaca ho uviesť?
 138. Predaj jazdeneho auta sukr.osobe na Ukrajinu - Fa do KV?
 139. Vystavený dobropis do Čiech a súhrnný výkaz, DP a kontrolný výkaz???
 140. danovy urad a zamestnanec
 141. prevod stavebneho povolenia z FO na s.r.o., dph?
 142. Variabilný symbol pri preddavkoch PO.
 143. Anonymný odberateľ na faktúre
 144. Zmena štvrťročného platcu DPH na mesačného
 145. priskoro podané daňové priznanie
 146. Sprostredkovanie kúpy tovaru zo zahraničia z bazaru a následné zaslanie zákazníkovi na Slovensko
 147. Vyradenie odpísaného auta z obch. majetku a využívanie tohto auta ako súkromné na podnikat. účely.
 148. Sluzba v tuzemsku fakturovana do EU
 149. Riadok DPH pri faktúre z Rakúska, bez vyčíslenej DPH
 150. DPH - Faktúra k prijatej platbe ???
 151. Vystavenie faktúry
 152. aký dátum uviesť do kontrolného výkazu pri neskoro doručenej faktúre zo zahraničia?
 153. Dvakrát zaúčtovaná faktúra a DPH
 154. účtovanie leasing - totálka
 155. Ako zaúčtovať v PU poistné vrátené za minulé obdobia?
 156. Predaj DHM - na diely
 157. Tovar zo zahraničia.
 158. Vystavený dobropis a kontrolný výkaz
 159. Účtova osnova
 160. Došlý dobropis - tuzemské samozdanenie kov
 161. Česká firma ale dodanie na Slovensku
 162. Dohoda o vykonaní práce a evidencia na Úrade práce
 163. dodanie eshopu pre firmu z čr
 164. Stolový ventilátor - daňový alebo nedaňový výdavok ???
 165. Pod akým IČ DPH fakturovať?
 166. VRP-výber hotovosti
 167. Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť kotolňu?
 168. Prenájom tovaru českému odberateľovi na SR-DPH áno alebo nie?
 169. Ako zaúčtujem pokutu za nedodržanie AETR šofér porušil predpis
 170. Registrácia na DPH a odpočet DPH zo zásob ku dňu registrácie
 171. Prepis auta z leasingu
 172. Ako vystaviť faktúru za službu, ktorá bude vo výške menej ako 5000,- €, spojenú s dodaním kovovej konštrukcie vo výške 7000,- €?
 173. Mam spediciu a neviem aky fakturacny program je najlepsi.Mozete mi poradit?
 174. Ako zaúčtovať výmenu ohrievača vody v hodnote 180€?
 175. koľko rokov je potrebné uchovávať faktúry firmy s.r.o.? 5 alebo 10rokov?
 176. Archivácia tiketov z výherných automatov
 177. Dopravná spoločnosť zabezpečuje prepravu tovaru prostredníctvom živnostníkov, ktorí majú živnosť na vedenie cudzieho motorového vozidla.
 178. Faktúra a samozdanenie
 179. Vrátenie nadmerného odpočtu
 180. Ako účtovať leasing v jednoduchom účtovníctve aby mi dph zo splátky ťahalo aj do daňového priznania?
 181. Doklad z ERP - Vrátenie tovaru, v KV to bude oddiel D1?
 182. Nájomca a úprava Predmetu zmluvy
 183. Kto moze robit uctovnictvo pre SVB - laik ci profik?
 184. Ako zaúčtovať príspevok zamestnávateľa na DDS
 185. Virtuálna registračná pokladňa - ako sa účtuje ?
 186. Ako zaučtujem dobropis
 187. Dobropis k faktúre z ČR
 188. DPH z leasingovej splátky - 80%
 189. Rozúčtovanie platby na iné VS
 190. Zdravotné poistenie z dividend do r. 2003
 191. kúpa práčky - podnikateľ (sro)
 192. Preclenie tovaru z Indie na uzemí Sr
 193. Samozdanenie?
 194. prijaty zahranicny DBS - reverse charge, ake clenenia dph ?? Stale mi ho uctov. program dava v KV do B1
 195. Fakturácia škody s alebo bez DPH
 196. Platenie odvodov pri príjmoch podľa § 6 odst, 2 písmeno a (vytvorenie diela)
 197. na aké účty mám účtovať, ak fima riadi finančné prostriedky inej firmy na základe zmluvy o riadení finančných prostriedkov
 198. Likvidacia spolocnosti a vycislenie likv. zostatku
 199. Spracovanie poškodených bankoviek - VOZD, alebo VNZD?
 200. Zlucenie spolocnosti a DPH
 201. JÚ - ako účtovať nákup vlastných zásob?
 202. Prerušenie podnikania a účtovanie.
 203. doklad z ERP na dve položky: súkromnú a firemnú - zaúčtovanie v PÚ
 204. OF s vyfaktúrovaným preddavkom - OMEGA
 205. Súhrnný výkaz mesačne tovar + služba nad 50 000 EUR
 206. Vyber banky na hypover pre podnikatela
 207. výdavky pred STK
 208. Fa z Irska
 209. Je v poriadku faktúra, ak na nej nie je uvedený odberateľ?
 210. Faktúra z Nemecka bez IČO
 211. Nefunkčné posielanie
 212. Zobrazuje Vám stránka FS históriu komunikácie?
 213. dávate náklady za parkovné do daň.prizania DPH na riadok 15 ako oslobodené?
 214. Strata tovaru a DPH
 215. Úprava základu dane FO účtujúca v Podvojnom účtovníctve.
 216. Výber z ERP
 217. ako zaúčtovať dodanie služby /ubytovanie v zahraničí/
 218. Ako zahrnúť náklady na rozšírenie certifikátu?
 219. nové služby pošty-výpis z OR účtovanie v PÚ
 220. Ako zaúčtovať paušál od orange? SZčo
 221. ako dlho môže zamestnanec slovenskej s.r.o. pracovať v ČR, aby sa nemusela spoločnosť registrovať v ČR
 222. Zaradenie došlej faktúry
 223. Vedenie daňovej evidencie - internetový obchod
 224. Zrušená spoločnosť a nevyfakturovaná dodávka
 225. platca DPH v SR aj ČR - ako fakturovať ?
 226. DPH pri kúpe vozidla zo zahraničia
 227. Zemné práce v ČR
 228. Dovoz alkoholu z tretích krajín
 229. stavebné práce v zahraničí
 230. pokuta z hygieny RÚVZ
 231. Uplatnenie DPH - faktúra z Holandska
 232. Úhrada vyšlých faktúr cez reg.pokladňu
 233. Neziskovka a DPH
 234. Žiadosť o čiastočné odpustenie daňového nedoplatku
 235. PHM, mýto zaplatené v zahraničí a DP DPH, KV DPH
 236. Pokuty, upomienky a penále - To všetko je už VNZD?
 237. Môžem nákup PHL na UKT a súkromné auto používané v podnikaní odpočítať v DPH ?
 238. Odpisovanie žalúzií v prenajatej kancelárii
 239. Ako účtuje TJ
 240. Občianske združenie a KV DPH
 241. Povinnosť registrovať sa pre DPH
 242. na starobnom dôchodku a pracujem - strhnuté zdravotné poistenie
 243. Kde podáva daňové priznanie ak má dva trvalé pobyty?
 244. Ako správne vystaviť odoslanú faktúru v OMEGE?
 245. Stavebná činnosť - je potrebné mať registračnú pokladňu?
 246. sankcie za dodatočné priznanie DPH
 247. finančný agent - zdaňovanie, zdravotné a sociálne odvody
 248. Kontrolný výkaz a lízing
 249. Daňový bonus za rok 2014
 250. uznaná reklamácia materiálu