1. odpis závazkov (10 replies)
 2. Môže byť výkon práce v mieste bydliska považovaný za služobnu cestu? (6 replies)
 3. Účtovanie faktúry iTunes a DPH (1 replies)
 4. Ročné zúčtovanie poistného (0 replies)
 5. Kam uviesť mínusovú sumu dph (2 replies)
 6. Pracovna cesta v ramci mesta (2 replies)
 7. Zaúčtovanie dva krát tej istej faktúry aj odvedenie dane za obe (11 replies)
 8. Môžem zaúčtovať cestovné lístky? (4 replies)
 9. Transferové oceňovania (1 replies)
 10. faktra za počítač + inštalácie - ako účtovať v JÚ ? (2 replies)
 11. Nákup z CZ bez DPH ak som neplátca DPH? (5 replies)
 12. Kontrola Soc. poistovna (25 replies)
 13. náležitosti faktúry (1 replies)
 14. advokátska kancelária-náhrada škody (2 replies)
 15. výpočet cestovných náhrad pri súbehu pracovných ciest (9 replies)
 16. Ako zaúčtovať chybu v účtovníctve z minulého obdobia? (1 replies)
 17. Opravné položky k pohľadávke, kde už boli tvorené OP, ale v r. 2015 je pohľadávka už 5 rokov po splatnosti. (4 replies)
 18. Podnikanie cez internet v USA (1 replies)
 19. Chyba pri účtovaní BV zistená z predchádzajúceho roka 2014, ako opraviť? (1 replies)
 20. Ako správne zaúčtovať iba časť nákupu na bločku? (4 replies)
 21. Prechod na neplatcu DPH, účtovanie. (0 replies)
 22. Nájomné za pozemok za rok 2015 v JU v členení služby ? (1 replies)
 23. Ako správne zaúčtovať faktúru z Čiech? (2 replies)
 24. preplatenie dovolenky (7 replies)
 25. Štvrťročné hlásenie o službách na NBS (2 replies)
 26. Objavila sa chybajuca zahranicna faktura za material z roku 2013? Mozem ju normalne zauctovat do nakladov roku 2015? (2 replies)
 27. Stroj na úver - fa od dodávateľa (0 replies)
 28. Diagnostika auta - 518x alebo 511x? (1 replies)
 29. Účtovanie neodpočítavanej dph (1 replies)
 30. slovenská firma č.1 platca DPH fakturuje SK firme č. 2 platca DPH (2 replies)
 31. Zaúčtovanie faktúry za opravu škody na cudzom majetku (9 replies)
 32. Zaúčtovanie opravy cudzieho majetku (2 replies)
 33. označenie sídla spoločnosti (1 replies)
 34. podrobný postup zaúčtovania PHM 80% v PU pri neplatcovi a platcovi DPH taktiež pri platbe kartou a platbe v hotovosti. (15 replies)
 35. Vecné plnenie - syry zo salaša (1 replies)
 36. číslovanie faktúr (9 replies)
 37. oznámenie zmeny obchodného mena sro daňovému úradu elektronicky (9 replies)
 38. Preplatenie poplatku za preventívnu prehliadku zamestnávateľom (20 replies)
 39. zaradenie majetku do odpisovej skupiny (1 replies)
 40. lodný kontajner (4 replies)
 41. Nesprávne prenesené zostatky DPH - OMEGA (9 replies)
 42. analytická evidencia DHM - postupy účtovania (1 replies)
 43. účtuje niekto družstvo, ako sa účtuje domáca zabijačka (napr. HD) v PÚ (0 replies)
 44. predaj hnuteľnej veci a daňová povinnosť (3 replies)
 45. program MRP - import výpisov z účtu - UnicreditBank (0 replies)
 46. Konateľ a záloha na PH (8 replies)
 47. Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť vzduchotechnické potrubie? (0 replies)
 48. Aký údaj treba uviesť do žiadosti o dotáciu, keď je uvedené "Ročná súvaha (v tis.EUR)" ? (7 replies)
 49. VYSTAVENIE FAKTúRY v zákonnej lehote (5 replies)
 50. Dlhodobý majetok ? stoly a stoličky (8 replies)
 51. uctovanie v rozpoct.org. (2 replies)
 52. Sme mesačný platca dph - pri vystavených faktúrach musí byť číslovanie vporadí za sebou, alebo je možné číslo preskočiť? /napr: 1/2015- 1,2,4, 2/2015- 3,5,6,/ (3 replies)
 53. Zivnostnik nahlasenie bankoveho uctu na danovy urad (1 replies)
 54. musim platit dane ak mam online obchod? (1 replies)
 55. Moze pracovat zivnostnik,neplatca dph v rakusku na slovenskú živnost?? (2 replies)
 56. Ako zaúčtovať český dobropis so slovenským IČ DPH v OMEGE? (5 replies)
 57. odpočet dph zo zásob pri registráci dph (4 replies)
 58. Predaj majetku fo - s.r.o. (16 replies)
 59. organizovanie propagácie firmy a tombola z hľadiska DPH a DzP (0 replies)
 60. zrušenie exekučného príkazu (2 replies)
 61. stravné lístky zaúčtovanie (4 replies)
 62. dph u prefakturovaného cla (0 replies)
 63. stala som sa platca DPH od 15.10.2015 treba podať žiadosť o kvartálneho platcu, alebo hneď ním som. (5 replies)
 64. Ako zauctujem v KROSE fakturu z NL za material ked tam vycislili 21 % DPH? Sme reg. platcami DPH iba na SR. (1 replies)
 65. Predaj stavebných pozemkov-účtovanie (2 replies)
 66. Prechod z primy na paušál - účtovanie (0 replies)
 67. Úver od Consumer FH (4 replies)
 68. prívesný vozík (2 replies)
 69. Služba pre zahr.odberateľa-DPH (5 replies)
 70. platca DPH-predaj bez DPH (3 replies)
 71. Obchodný partner-letenka (2 replies)
 72. Stavba skolaudovaná v r. 2001 ako chata, v r. 2002 zmena účelu užívania na RD, má nárok na oslobodenie na 15 rokov? (4 replies)
 73. Ako zrušit faktúru ako kupujúci (3 replies)
 74. Príjem za výrobky a služby alebo príjem za tovar? (5 replies)
 75. Je poistné plnenie v prípade životného poistenia oslobodené o daň z príjmu? (2 replies)
 76. Faktúra za zmeny v OR (1 replies)
 77. zauctovanie platby bez faktury (9 replies)
 78. Vyplacanie dividend v SRO - vypocet a postup (5 replies)
 79. Služba fakturovaná do Írska, miesto dodania SR (3 replies)
 80. Otvorenie novinového stánku a nákup (7 replies)
 81. Najom apartmanu v mieste dodania sluzby - Danovo uznatelny naklad? (3 replies)
 82. obstaranie auta sro 80 % pausal (6 replies)
 83. ako zaúčtujem pôžičku od O2? (2 replies)
 84. OMEGA a problém so záväzkami (6 replies)
 85. ODPISOVÁ SKUPINA (5 replies)
 86. MRP-účtovanie virtuálnej registračnej pokladne (0 replies)
 87. úhrada straty z budúcich ziskov. (6 replies)
 88. Dan z motorovych vozidiel - pre automobil nezaradeny do majetku (4 replies)
 89. Pohoda - vyučtovacia faktúra - Účtujem správne? (2 replies)
 90. Ojazdené auto z ČR od FO a DPH (2 replies)
 91. danova povinnost pri samozdanení v špedicnej firme (15 replies)
 92. Interný doklad k PZP - dátum? (24 replies)
 93. účtovná závierka pre znalecký posudok (8 replies)
 94. faktúra za ubytovanie v ČR - faktúru pre platcu s DPH - s DPH ? (5 replies)
 95. Dátum účtovného prípadu = dátum dodania tovaru alebo datum vystavenia faktúry? (20 replies)
 96. SZCO na PN - vypocet materskej (1 replies)
 97. ak s.r.o., štvrťročný platca DPH,ktorá spĺňa všetky podmienky na zrušenie DPH, požiada o zrušenie s dnešným dátumom, DÚ ho zruší ako platiteľa ešte v 4. štvrťroku, alebo až od 1.1.2016? (1 replies)
 98. dovolenka-rekondičný pobyt môže ísť do VOZD? (0 replies)
 99. Tuzemské samozdanenie v sektore stavebníctvo od 1. 1. 2016 | AUTORA (0 replies)
 100. som tehotná mam narok na ošetrenie podla §141 ods. 3 (2 replies)
 101. tvorba OP - z nedaňovej daňová (4 replies)
 102. Zdanenie prijmu zo zahranicia (0 replies)
 103. zákazková výroba sklenené dvere, steny (0 replies)
 104. pokuta za dodatočné priznanie (3 replies)
 105. Účtovanie daňovej licencie (8 replies)
 106. Uplatnenie si neuhradených faktúr v daňovom základe (16 replies)
 107. Kontrolný výkaz - ktoré číslo fa zadať do KV? (2 replies)
 108. Príjmy na základe živnosti a autorskej zmluvy a DPH (1 replies)
 109. Auto v BSM a zaradenie do obch. majetku (0 replies)
 110. Potvrdenka o úhrade od lekára (4 replies)
 111. Cestovný príkaz/vyúčtovanie pracovnej cesty, viac vydavkových p. počas služobnej cesty? (8 replies)
 112. Je správne vypočítaná suma na zaplatenie zdravotného poistenia pri vyplatení zisku? (1 replies)
 113. Prenajom stroja zo zahranicia - zrazkova dan? (0 replies)
 114. Sprostredkovanie obchodu (0 replies)
 115. Prenajom stroja zo zahranicia (0 replies)
 116. Nespravne vyfakturovany material (5 replies)
 117. Kúpa auta od manžela (5 replies)
 118. Dotácia na tipovací automat (14 replies)
 119. Možem vystavit FA za predaj nehnutelnosti s DPH aj ked je nehnutelnost starsia ako 5 rokov. a kupila som ju bez DPH. (5 replies)
 120. žiadosť o radu s DPH (3 replies)
 121. odpis pohľadávky, opravná položka - daňovo - nedaňovo? (4 replies)
 122. Príspevok z ÚP podľa § 51a - účtovanie v jednoduchom účtovníctve (3 replies)
 123. Ak SHR prijal dotácie na plochu v roku 2014, môže časť z nich zdaniť v roku 2014 a časť presunúť do roku 2015? (0 replies)
 124. Odpredaj vozidla (1 replies)
 125. odpis zálohy? (6 replies)
 126. Zápisnica na vyplatenie zisku spoločníkovi - dá sa spraviť dodatok ??? (1 replies)
 127. Účtovanie predaja bytu so záložným právom banky (4 replies)
 128. colná kontrola (1 replies)
 129. Vypoved dana zamestnavatelom (7 replies)
 130. Ako platit DPH (2 replies)
 131. Postúpenie leasingu PÚ 2015 (3 replies)
 132. podpis zákonného zástupcu pri práci neplnoletých (2 replies)
 133. Zakladanie výplatných pások (7 replies)
 134. účtovanie cenových odchýlok (4 replies)
 135. aký kurz použiť pri platbe plat.kartou,a účtovaní v PÚ + DPH ? (7 replies)
 136. Centrum účtovníkov Slovenska (0 replies)
 137. Podsuvahova evidencia v bankach (2 replies)
 138. Kniha Jázd v MRP (2 replies)
 139. Splatenie Základného imania (4 replies)
 140. Faktúra od DHL za zastupovanie v colnom konaní (1 replies)
 141. Platba chorvátskymi kunami (3 replies)
 142. Odpočet DPH a auto nad 48 000 € (5 replies)
 143. vyplácanie dividend (4 replies)
 144. nakup postupenie balika/cca 500,-/ pohladavok u postupníka ,účtovanie a kedy je uz vynos (2 replies)
 145. platba za trajekt v Macedónsku - DPH? (0 replies)
 146. Ako účtovať odkup obchodného podielu keď ZI odkupovanej spoločnosti je nižšie ako kúpna cena podielu (3 replies)
 147. predaj budovy-DPH (1 replies)
 148. ako správne vystaviť faktúru? (3 replies)
 149. Odpis pohľadávky nadobudnutej postúpením (2 replies)
 150. ako zlikvidovať zostatok na účte 413 (8 replies)
 151. Student odvody z dividend (3 replies)
 152. zrušenie rezervy v priebehu roka (2 replies)
 153. preplatok faktúry - odpis? (3 replies)
 154. Kedy podať súhrnný výkaz DPH? (2 replies)
 155. ako zaúčtovať úver, ktorým banka prevodom uhradila DF za klienta (2 replies)
 156. Ako zaúčtovať predaj pozemkov exekútorom v s.r.o.? (0 replies)
 157. Fin. výpomoc pre obec - zaúčtovanie (0 replies)
 158. Tovar v tuzemsku ale faktúra z tretej krajiny (2 replies)
 159. odpis premlčaného záväzku (1 replies)
 160. DFA a dobropis (2 replies)
 161. Keď firma uzatvorí s fyzickou osobou (dôchodca) zmluvu o dielo, s odmenou do 500€, musí firma prihlasovať FO do zdravotnej a sociálnej poisťovne? (3 replies)
 162. Ako zaúčtovať nákup vo vysokej hodnote (priamo do spotreby)? (10 replies)
 163. Vyskúšajte AUTORA - novú knižnicu odborných článkov (postup ako získať prístup) (10 replies)
 164. Schválenie ročnej účtovnej závierky 2014 a zverejnenie. (6 replies)
 165. Súhrnný výkaz k DPH za 3.Q podaný skôr.... (2 replies)
 166. Reklama na Facebooku - platia DPH aj obcianske zdruzenia? (1 replies)
 167. Vklad do ZI v súvislosti so založením s.r.o. (1 replies)
 168. stať sa platcom DPH kvoli kúpe auta? (14 replies)
 169. účtovanie KHM a prác s tým spojených (2 replies)
 170. zaúčtovanie preplatku zákonnej poistky na auto (2 replies)
 171. Belgická spoločnosť fakturuje prepravu a sušiareň na drevo z Bulharska. (4 replies)
 172. Ako účtovať faktúru o založ.sro+ správne poplatky - zvlášť? (3 replies)
 173. spolok bývalých urbaristov (1 replies)
 174. účtovanie záloha na nákup vozidla cez leasing (2 replies)
 175. Ak je prijatá pôžička len od konateľa, nie od spoločníka, účtujem tiež na 365? (2 replies)
 176. Krátenie stravného pri pracovnej ceste. (13 replies)
 177. Úhrada dobierky a zaúčtovanie pozdejšie doručenej FA. (1 replies)
 178. Zmluvy podľa obchodného zákonika (3 replies)
 179. Finančná výpomoc spoločníka (3 replies)
 180. Maximálna splatnosť zálohovej faktúry (7 replies)
 181. samozdanenie uhradenej zálohovej faktúry do ČR (2 replies)
 182. Agentúra dočasného zamestnávania (0 replies)
 183. Dotácie od obce (2 replies)
 184. Interaktivna tabula. (0 replies)
 185. RON - faktúra za mýtne (0 replies)
 186. Daňová licencia (3 replies)
 187. Proforma faktura a ostra faktura please :-) (8 replies)
 188. Bankový účet s.r.o. pred jej zápisom do OR. (5 replies)
 189. Ako znížiť účet 491 v PU (10 replies)
 190. Poskytnutie dodatočného bonusu (0 replies)
 191. predaj dlhodobého HIM v JU (5 replies)
 192. DzMV (2 replies)
 193. platenie dane pri predaji nehnuteľnosti s pozemkom ? (1 replies)
 194. Oprava chýb minulého účtovného obdobia (4 replies)
 195. Nákup majetku 7200 EUr (4 replies)
 196. prefakturácia a DPH (2 replies)
 197. je potreba mať originály dokladov? (0 replies)
 198. Nerozdelený zisk minulých rokov z ničoho nič? (5 replies)
 199. Na základe akých zákonov sa vedú mzdy zamestnancom v stálej prevadzkarni v ČR? (3 replies)
 200. Ako riešiť reklamácie z pohľadu zákona o dane z prímu a zákona o dane z pridanej hodnoty? (0 replies)
 201. Odpočet DPH pri dodaní materiálu do ČR na opracovanie a následné dodanie opracovaného materiálu do SR (3 replies)
 202. rozpočtová organizácia zriadená mestom-vzniká jej povinnosť platiť daň z fin daru poskytnutého FO pre organizáciu? (1 replies)
 203. rozpočtová organizácia zriadená mestom- ako účtovať penalizačnú faktúru za nesplnenie podmienok zmluvy (0 replies)
 204. Registrácia platcu DPH pri nákupe služby v zahraničí (0 replies)
 205. Ako účtovať vrátenie zahraničnej dane, keď sro je registrovaná pre DPH v Slovinsku? (0 replies)
 206. Je bežné podávať každý mesiac dodatočné daňové k DPH? (6 replies)
 207. Fakturacia do Ciech s DPH alebo bez DPH? (2 replies)
 208. Skonto z dôvodu skoršej úhrady a deň opravy odpočítanej dane (4 replies)
 209. Znizenie DPH (0 replies)
 210. Úhrada v Money S3 dvoch predkontácii jednou sumou v banke??? (19 replies)
 211. prenájom reklamnej plochy - dátum dodania? (3 replies)
 212. DPH z prijatej platby z EU (2 replies)
 213. nakup notebooku cez quatro (2 replies)
 214. Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel (7 replies)
 215. DPH (1 replies)
 216. DPH (2 replies)
 217. cestná daň (1 replies)
 218. AKý leasing je výhodnejší pri kúpe auta? Finančný alebo operatívny? (14 replies)
 219. Obstaranie majetku a finančný prenájom (2 replies)
 220. Prevádzkové náklady CHranena dielna (5 replies)
 221. Ako zauctovat podiel zo zisku (2 replies)
 222. Nesprávne poukázaná odpočítateľná položka ZP (1 replies)
 223. Ake by bolo rocne zuctovanie keby som mal 1200 eur v hrubom mesacne (7 replies)
 224. fa za prepravu z ČR do SR a DPH (1 replies)
 225. Postavil som rodinny dom a chcem ho predať - platím daň z príjmu (1 replies)
 226. Registrácia pre DPH v Nórsku (2 replies)
 227. vklad do cudzej s.r.o. (5 replies)
 228. Ako zaradiť výdaj - poistné? (4 replies)
 229. Radiový spoj na internet - zaradenie do majetku (1 replies)
 230. spolok bývalých urbaristov a vedenie účtovníctva (1 replies)
 231. služba vrátenie DPH a DPH - samozdanenie (3 replies)
 232. vrátený tovar do EU a DPH (1 replies)
 233. Ako dlho uchovávať pásky (2 replies)
 234. Zníženie ceny hnuteľného majetku dobropisom zo strany predávajúceho (2 replies)
 235. učtovanie daru (2 replies)
 236. Kúpa, následný predaj jazdeného MV a DPH (3 replies)
 237. Uctovanie stravy (2 replies)
 238. nákup tovaru a následné darovanie (1 replies)
 239. náhrada za použitie motorového vozidla (2 replies)
 240. Vyhlásenie spoločníka o schválení účtovnej závierky za r. 2014 ako poslať na súd? (2 replies)
 241. Dobrovoľný platca DPH a zábezpeka DPH (4 replies)
 242. Ako viesť knihu jázd pre vozidlo s kombinovaným pohonom 95+LPG???? (0 replies)
 243. Doklad o zaplateni bez udajov (4 replies)
 244. Platí sa daň z predaja nehnuteľnosti ktorá bola nadobudnutá darom ? (3 replies)
 245. Môžem si uplatňovať vrátenie DPH, ak je môj kvartálny príjem nižší ako reálne výdavky? (4 replies)
 246. Auto na leasing/uver a DPH (6 replies)
 247. nevyplatené faktúry vs. daňové priznanie (8 replies)
 248. poberam vysluhovy dochodok (vojak) mam narok na nezdanitelnu cast dane? (14 replies)
 249. AK uplatním 80% nákladov na PHL, tak potom aj odpisy ročné budú vo výške 80%. Jedná sa o SZČO. Auto v majetku. (3 replies)
 250. Sluzba do zahranicia (DPH) - overenie (0 replies)