PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. pokuta z hygieny RÚVZ
 2. Uplatnenie DPH - faktúra z Holandska
 3. Úhrada vyšlých faktúr cez reg.pokladňu
 4. Neziskovka a DPH
 5. Žiadosť o čiastočné odpustenie daňového nedoplatku
 6. PHM, mýto zaplatené v zahraničí a DP DPH, KV DPH
 7. Pokuty, upomienky a penále - To všetko je už VNZD?
 8. Môžem nákup PHL na UKT a súkromné auto používané v podnikaní odpočítať v DPH ?
 9. Odpisovanie žalúzií v prenajatej kancelárii
 10. Ako účtuje TJ
 11. Občianske združenie a KV DPH
 12. Povinnosť registrovať sa pre DPH
 13. na starobnom dôchodku a pracujem - strhnuté zdravotné poistenie
 14. Kde podáva daňové priznanie ak má dva trvalé pobyty?
 15. Ako správne vystaviť odoslanú faktúru v OMEGE?
 16. Stavebná činnosť - je potrebné mať registračnú pokladňu?
 17. sankcie za dodatočné priznanie DPH
 18. finančný agent - zdaňovanie, zdravotné a sociálne odvody
 19. Kontrolný výkaz a lízing
 20. Daňový bonus za rok 2014
 21. uznaná reklamácia materiálu
 22. Poistné plnenie
 23. Tlacivo poznamky k MÚJ 3 - 01 v skratenej forme
 24. chyba 4001 kontrolný výkaz DPH
 25. overenie IČ DPH
 26. Registrácia domény firmou z ČR a DPH ?
 27. prijata platba pred registraciou na DÚ pri poskytovani sluzby do EU
 28. Vyradenie majetku na základe právneho predpisu
 29. účtovanie faktúry
 30. Pilotný výcvik a podnikanie SZČO
 31. Môžem previesť úver z FO-nepodnikateľ, na FO - podnikateľ, ak ide o jednú a tú istú osobu?
 32. S.r.o. chce vykonať stavebné úpravy na budove svojho sídla, ktorá je vo súkromnom vlastníctve jediného konateľa/spoločníka. Môžem dať náklady do účtovníctva?
 33. Zasielanie inventarizácie zásob liehu k 30.6.2015.
 34. Dovoz tovaru bez cla a DPH
 35. Odvody ZŤP, ID, znevýhodnený a kombinácie
 36. Oprava chýb minulého obdobia
 37. Dodatočné DP k DPH v roku 2015
 38. Vyradenie majetku na zaklade postupenia úveru
 39. hygienické potreby účet
 40. štrťročná účtovná závierka - aké je bezprostredne predchádzajúce obdobie?
 41. Sociálna poisťovňa -ročné zúčtovanie
 42. Dodanie tovaru v EU na prelome mesiacov
 43. Môžeme za to dostať pokutu ked mali sme stratu za rok 2013 okolo 300 eur, ale sme to neuviedli na danovom priznaní?
 44. DPH a faktúra vystavená na zlého odberateľa
 45. Ked podali sme účtovnú závierku pre PO na starom formulári tak aký je postup?
 46. Predaj majetku pre svoj s.r.o
 47. Ked praávnická osoba kúpi tovar z Poľska na Slovenku v hodnote 3000 eur tak má povinnosť pred obchodom zaregistrovať niekde?
 48. Dohoda o brigádnickej práci študenta
 49. RO a hosp.činnosť
 50. ako zlikvidovat fakturu platenu postovou poukazkou , ked sa da likvidovat len suma fa, 0,50€ za postovne je problem
 51. Ako je to s nákupom pohľadávky?
 52. MRP - zaplatená záloha
 53. Uctovanie prijatych sudnych trov po vyhratom sude
 54. účet 588
 55. úhrada dane z príjmu na zlé číslo účtu
 56. sazba DPH - kvety
 57. Ked zamestnávateť neplatí za zamestnanca ZP tak ako je to lepšie uvádzať na výplatnej páske?
 58. jednoduché účtovníctvo pre SzčO - pohyb v hotovosti
 59. Podpis za inú osobu - trestný čin?
 60. Predkladá Občianske združenie účtovnú závierku do registra účtovných závierok
 61. Predaj tovaru firmou konečnému spotrebiteľovi do USA - s alebo bez DPH?
 62. Blokovanie tovaru do pokladnie
 63. Praca pre kanadsku firmu zo Slovenska
 64. Ako zaúčtovať úhradu faktúry zamestnancom?
 65. Čo mi hrozí pri kúpe bytu od zahraničnej spoločnosti?
 66. dar cudzincovi
 67. Tovar s DPH 10% a jeho preprava
 68. gastrokarta - Callio - GGFS - ako zaúčtovať?
 69. platca DPH prenajima bez dph - musi prenajimatel prepocitat svoje DPH v uctovnictve koeficientom?
 70. Mzdový list - II. pilier
 71. Prečo mi v programe Omega nechce ťahať doklady do KV DPH?
 72. Zánik daňovej povinnosti z mv od 1.1.2015-nezradenené vozidlo v obchodnom majetku
 73. číslovanie faktúr
 74. faktúra za obedy zamestnancov
 75. ubytovanie + miestny poplatok
 76. Skoliace cinnosti - povinnost evidencie ERP?
 77. Leasing a odpisy v r. 2015
 78. Ako postupovať pri predaji auta z majetku do Švajčiarska?
 79. Kabotáž a DPH
 80. Odpočet DPH pri prijatej zálohovej platbe za službu z EU
 81. PHM sukromnou kreditnou kartou
 82. Úhrada zápočtom opravnej položky
 83. Mesačný odvod DPH
 84. Ako je možné, že na účte 701 mám k 30.6.2015 zostatok?
 85. Stravne listky-SZČO
 86. SHR a kúpa malotraktora
 87. Ako predavať a účtovať predaj v onlineshope?
 88. Paragraf 7a a dph
 89. nákup pozemku a kolok do vstupnej ceny
 90. Slovak Telekom - účtovanie faktúry za mobilný telefón+paušál
 91. Zaslanie účtovnej uzávierky
 92. Ahoj porada, keď príde faktúra za ubytovanie s rozpisom dph, uhradená vhotovosti, ale aj na pokl. bloku je rozpísaná dph, zaúčtovať len cez pokladňu alebo cez faktúry a úhrada pokladňou?
 93. Preprava v SR - vystaviť FA platcovi DPH do Nemecka bez DPH?
 94. Zahraničná platba vs. sepa
 95. Rekonštrukcia lesných ciest z fondov EÚ (investícia) - nárok na odpočet DPH
 96. Ako a kde poziadat o vratenie dani?
 97. Potvrdenie o podaní oznámenia § 43 ods. 17
 98. Kto zaplati DPH?
 99. Môže podnikatel s registraciou iba DIČ mať zamestnanca?
 100. Ako zaúčtovať daň z príjmu PO do 5 Eur, teda takú čo firma nemá povinnosť zaplatiť?
 101. Faktúra za nadobudnutie tovaru z Čiech, ale tovar odoslaný z Bratislavy
 102. krycí list k faktúre - vzor
 103. Ako účtovať "faktúru- daňový doklad k zálohe"
 104. Registrácia pre DPH?
 105. Všeobecné podanie pre daňovú správu
 106. Som s.r.o. platca DPH. Idem vystavit fakturu do Svajciarska. Nie su v EU ako to spravim co sa tyka DPH? Ako to uvediem v suhrnnom vykaze ?
 107. Príspevok na stravovanie
 108. Zákon 530/2011, evidencia SBL
 109. Lieh inventura len starých kolkov ?
 110. Registrácia DPH v ČR
 111. Úhrada faktúry
 112. Faktura do CR, DPH a KV
 113. Ako zaúčtovať výber zisku prijatého zo zahraničnej spoločnosti???
 114. Neplatne IC DPH odberatela sluzby z Velkej Britanie, ako postupovat?
 115. oprava predajne
 116. vyradenie auta z majetku firmy prepis na FO a jeho následná výmena
 117. Podanie UZ za ukoncenu zivnost na starych vykazoch
 118. Kovový šrot a DP
 119. Subdodávky účtovanie
 120. Schválenie účt. závierky za rok 2014- odoslanie cez DRSR
 121. Poplatok za zmenu zmluvných podmienok
 122. Zaúčtovanie opravy auta s poistným plnením v PU
 123. Zmena názvu s.r.o. - kartička DIĆ
 124. Daň za predaj dedičského podielu
 125. Ako fakturovať službu a DPH neplatcovi DPH v zahraničí?
 126. Kam účtovať poplatok za zmenu sadzobnika pri obstarani DM ?
 127. zamestnať manželku v sro?
 128. zlučovanie firiem a prevod auta
 129. Chyba v adrese poštového poukazu R
 130. Otvorený list hovorkyni Finančnej správy | HNblogy
 131. Ako vypočitam kolko mam platit preddavkovu dan ak dan z prijmu PO bola 1639 €?
 132. dodatočné DPPO - daňová licencia
 133. Odpocet DPH podla par 55 pri DrHM obstaranom v predch. roku
 134. v akom zákone je definované že sa musia archivovať faktúry?
 135. Musí byť miesto kde vedieme spoločnú domácnosť totožné s dohodnutým miestom?
 136. účtovanie zákonného členského príspevku na rok v PÚ
 137. dokedy pridu peniaze "z dani"?
 138. Faktúra za organizovanie pracovnej porady v zahraničí.
 139. Darovanie televízora v PU
 140. Preúčtovanie zvyšlej časti hodnoty FA do ostatných dlhodobých záväzkov
 141. Čo s faktúrou za predaj nehnuteľnosti pri zmene budúceho majiteľa?
 142. Oprava faktúry - zlá sadzba DPH
 143. POPLATOK RTVS - ako zauctovat do PU, ake ucty pouzit , platene z BU.
 144. odpisy osob. auta
 145. Platba kartou v JU
 146. Rozdiel medzi sumou faktúry a sumou dobierky
 147. Byt, odpisy, prenajom
 148. Čo s nevymožiteľnými pohľadávkami??? Je aj iný spôsob ako ich dať do príjmu SZČO?
 149. fakturácia opravy podlahy
 150. Obilný kombajn - aká odpisová skupina
 151. Môže externá účtovnícka spoločnosť držať "kasu" iným PO a FO, ktorým vedie účtovníctvo?
 152. Česká firma fakturuje za prenájom, ktorý sa realizoval v SR
 153. jedna spolocnost - dve prevadzky
 154. Platenie odvodov do SP - SZČO
 155. FA v Jednoduchom uctovnictve
 156. SPF mi zaslal dnes fa- fakturuje nam najom za 2014 - ako dnes zauctovat, PU ked je uz jul 2015.
 157. Inventúra zásob ku dňu registrácie na DPH
 158. Refakturácia prepravy mimo EÚ
 159. Preradenie majetku z 042 na 028
 160. Opravná faktúra od elektrárni po pol roku za rok 2014 :( ???
 161. Licencia z Indie
 162. Nákup PHM pred prihlásením vozidla
 163. Účet 592 - kam do DP
 164. Nakup laptopu v USA - Neplatca DPH
 165. Platba DPH v jednoduchom uctovnictve
 166. Ako vykázať peniaze z grantu v školstve?
 167. Zaradenie a odpisovanie kamerového systému v prenajatom priestore
 168. variabilný symbol daň z príjmu FO
 169. Stavebný stroj a paušálne výdavky
 170. Príkazná zmluva - SOS
 171. Výpadok stranky finančnej správy?
 172. ako zaúčtovať použitie nadmerného odp. DPH (správca dane pošle list), že nevráti tento, že započítava s nezaplatenou DPH z minulého roku
 173. Prenos daňovej povinnosti
 174. FA do Nemecka za traktorové vlečky fakturujem bez DPH, prepravu vlečiek fakturujem tiež bez DPH ?Som plátca DPH taktiež nemecký odberateľ je plátca.
 175. povinná denná evidencia SBL
 176. Aký dátum na zmluve o ochrane osobných údajov?
 177. Kto mi poradí osvedčeného daňového poradcu zo Žiliny alebo blízkeho okolia?
 178. Podnikateľ z Poľska-predaj na Slovensku
 179. Zaradenie automobilu
 180. Je dph súčasťou OC majetku pri registrácii podľa § 7, ak tento bude odpisovaný ?
 181. Ak som v minulom roku vrátila tovar dodávateľovi, ten mi aj vystavil opravnú faktúru, ale peniaze mi prišli až v tomto roku, ako to mám uviesť v daňovej evidencii z min. roka?
 182. chýbajúci doklad z Orange-účtovanie poplatkov a nedoplatkov v PÚ
 183. stravné pre Hong Kong
 184. Odkaz na rakúskej faktúre (DPH)
 185. Predaj majetku
 186. Neuhradená faktúra viac ako 5 rokov
 187. Platene / neplatene volno
 188. Kurzy pri vyuctovaniach sluzobnych ciest
 189. Paušálne výdavky na SK + zahraničné príjmy
 190. DzP FO účtujúca v PÚ
 191. Faktúra patriaca do účt.roku 2014
 192. Daňový bonus na SK aj V ČR
 193. Bankový účet SZČO - výbery, pohyby, vklady a evidencia
 194. Ako poslať daňové priznanie PO?
 195. Co zauctovat ako naklady na obstaranie vozidla vs. beznu prevadzku? SZCO, JU, konkretny pripad
 196. Tombola
 197. 365 - ostatné záväzky voči spoločníkom , po mŕtvom spoločníkovi ?
 198. Ostatne vydavky v JU
 199. Ako môžem nahlásiť colnému úradu stav zásob liehu k 30.6.15 ?
 200. Vyplatenie dividend - oznámenie úradom
 201. Preúčtovanie nákladov na pohostenie na zahraničnú spoločnosť
 202. Ako nahlásiť colnému úradu inventarizáciu zásob liehu?
 203. Môžem ako mamička na rodičovskej dovolenke - nepodnikateľka, vystaviť zahraničnej firme faktúru, na základe ktorej mi vyplatia províziu za doporučenie zamestnanca?
 204. Daňové priznanie
 205. Daňové priznanie z prenajmu nehnuteľnosti
 206. Práca na DPČ a dôchodok
 207. SZČO a príjem zo závisl.čin. z ČR
 208. SPF mi zaslal dnes fa- fakturuje nam najom za 2014 - ako dnes zauctovat, PU.
 209. Chýbajúci doklad o úhrade
 210. Firma predala auto do zahraničia, teda sa tam nedáva dph. Ale aký paragraf môžem napísať do faktúry pri predaji auta?
 211. Odvody do SP a ZP za 06/2015 platene v 06/2015
 212. osobné auto v podnikaní používané aj na súkromné účely
 213. Vrateny danovy bonus
 214. Výroba pečiatky správne zaúčtovanie v peňažnom denníku
 215. ide o účtovníctvo v Rakúsku zo závislej činnosti
 216. Danový nedoplatok
 217. Zlý odpisový plán
 218. odvody na poistne zrazene zo mzdy formou exekucie ako danove vydavky
 219. zle zaúčtovaná daň z úrokov na 341 a nie 591 ?
 220. Poznámky Úč MÚJ 3 - 01
 221. Ak si UJ zaúčtovala chybne PČ na faktúrach a odovzdala neúplné vypísané faktúry, ako postupovať pri oprave?
 222. Predaj budovy zaradenej do majetku SZČO
 223. Neschvalena RUZ 2013 a zostatok na 431 - co s tym v RUZ 2014?
 224. Je nutna registracia do obchodneho registra pre vybavenie povolenia pre medzin.cestu prepravu?
 225. Akým spôsobom zadať začiatočný stav BU pri začaťí živnosti druhý krát pri tom itom BU, ktorý sa bežne používal?
 226. oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky - kam poslať?
 227. Zaradenie do odpisovej skupiny
 228. Oprava účtov. závierky 2014
 229. danove priznanie PO časť III - spotreba PHM - co tam dat?
 230. nahlásenia vozidla na používanie kvôli dani z MV
 231. Neumorenie daňovej straty a dodatočné daňové priznanie PO
 232. Z akého účtu platiť daň a aké predčíslie použiť?
 233. zmena výplatného termínu
 234. Chybajuce pociatocne stavy, RUZ, inventarizacie z predchadzajucich rokov - ako zauctovat
 235. Oznámenie o schválení ÚZ
 236. vzor na internu smernicu pre kuchyňu
 237. Faktúra - dobropis s mínusovým znamienkom v JÚ
 238. Kto je osobou povinnou platiť DPH?
 239. odpracované roky mimo rezort školstva a tarifný plat kvalifikovanej učiteľky MŠ
 240. Opravné položky- odloženie daňovej úpravy
 241. ked Predčasný dôchodca zarobil 40eu.A socialnapoisťovna mu stiahne 120 eu z dôchodku?
 242. moze poukazat 2 percenta dane podla paragrafu 50 ZDP aj niekto kto nemal v zdan.obdobi ziadne prijmy zo zavislej cinnosti?
 243. pôžička spoločníka platná od 29.4.2015
 244. Predaj mojho auta kupeneho z Nemecka do vlastnej s.r.o.
 245. informácia k zostaveniu RUZ mikro účtovnej jednotky-ak podávate s odkladom za r.2014
 246. Reťazový obchod a DPH-Poľsko-Slovensko-Taliansko
 247. Ako ste overili VAT číslo, ktoré začína s EU napr. Envato
 248. Ktorá odpisová skupina - bežecký pás?
 249. nesprávny zostatok na 321,311
 250. Typ účtovnej závierky pre podnikateľov