PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 [69] 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. SZČO a jeho príjem v roku 2015 - 5148 EUR
 2. Register účtovných závierok
 3. Nákup kvetináčov
 4. Učtovanie taxislužby
 5. Ocenenie vkladu konateľa do Valutovej pokladne
 6. FAKTURY nulova hodnota
 7. Zabudli sme podať výkaz majetku a výkaz ziskov a strát
 8. platba v hotovosti
 9. SMIE mat uctovna jednotka analyticke ucty ROZNEJ DLZKY ?
 10. Oznámenie o schválení účtovnej závierky
 11. Markíza - odpisová skupina
 12. Vystavená OF občanovi nepodnikateľovi za ubytovanie DPH - kontrolný výkaz D2 ?
 13. Karta drobného majetku
 14. úhrada cez bankový účet a statený doklad
 15. Poplatok RTVS zaplateny za rok 2014 v roku 2015 je to danovy naklad v roku 2015?
 16. Faktúra od českého neplatiteľa DPH slovenskému platiteľovi DPH
 17. Faktúra bez IČO
 18. platba FA z uctu zamestnanca
 19. Došlý ťarchopis 04/2015 som zaradila v KV ako došlú faktúru. Mám podať dodatočný KV 04/2015? Vyplýva z toho daňová kontrola?
 20. Ako je to s odvodmi a danami u studenta vykonavajuceho cinnost na zaklade Zmluvy o dielo ?
 21. Reklama na dresy
 22. kúpa auta a DPH
 23. Elektronické podanie DP PO 2014 a účtovná závierka
 24. Nákup baterky do VZV v hodnote 4 000 €
 25. Odpočet DPH za dodavateľskú faktúru za júl 2014
 26. zmena pracovného pomeru z doby urcitej na neurcitu
 27. SZČO s trvalým pobytom v SR pracuje v Čechách pre českú spoločnosť.
 28. Kedy zdaňovať prijatú zálohu za predaný pozemok?
 29. platba FA z nesprávneho účtu
 30. Preplatok za energiu - účtovanie na prelome rokov
 31. Časové rozlíšenie od 1.1.2014 - kedy náklad
 32. Môže byť účet za okuliare - zdravotnú pomôcku daňovým výdavkom?
 33. FA pre švajčiarsku spoločnosť
 34. zarátava sa do obratu 500.000 eur na účely daňovej licencie aj poskytnutá dotácia?
 35. Nezaučtované faktúry z roku 2013
 36. zaučtovanie zahraničnej DF v MRP programe
 37. Virtuálna registračná pokladnica (VRP) a jej účtovanie v podvojnom účtovníctve
 38. odložené DP
 39. Faktúry z minulého účtovného obdobia
 40. Jednorázový predaj na festivale
 41. Čo presne treba ku faktúre pri predaji dreva do Poľska?
 42. ako zaučtovať nenávratný príspevok z fondu rozvoja EU
 43. Faktura vystavena a datum zauctovania
 44. DPH
 45. DPH - vyúčtovanie exekúcie v kontrolnom výkaze
 46. Odpis záväzku
 47. Zaučtovanie prijatej faktúry za obedy
 48. Dohody uzatvorené pred 1.7.2014 - môžu trvať najdlhšie do 30.6.2015.
 49. nepodanie DP
 50. Dobropis za bonus 2014, došiel 14.5.15 účtovať ako zníženie nákladov r. 2014?
 51. Kúpa auta od nepodnikateľa
 52. Zahraničné faktúry - zrážková daň
 53. Prenájom a odpisy bytu 2015
 54. účtované účtovné odpisy počas roka,ked bol majetok kupeny aj predany - je to ok?
 55. Zabudnutý zanedbateľný dobropis z minulého účtovného obdobia
 56. Zdanenie príjmu z prenájmu
 57. Práca pre českú spoločnosť, kt. nemá organizačnú zložku na SR
 58. platba kartou a umiestnenie v kontrolnom výkaze-
 59. Raňajky na služobnej ceste
 60. Nesprávny zostatok na účte 082 - stačí opravná súvaha staré roky?
 61. Poznámky k DP - malá účt. jednotka
 62. dodatočné DPH
 63. Neoprávnené odpisovanie daňového bonusu na maloleté deti
 64. uhrada DPH vs preplatok na DPH na DÚ
 65. ako zaúčtovať predaj motorového vozidla s.r.o./predali sme ho cez autobazár.?je už odpísané.
 66. Vystaveny dobropis do EU - ako zauctovat
 67. zaradenie el.zabezpečovacieho systému
 68. Slovenská stavebná firma (platiteľ DPH) dodava prace pre SK firmu do CR, ako fakturovat?
 69. Zaúčtovanie faktúry so zálohou v oberone
 70. preddavky na dan z FO
 71. Redesigne portalu a odpis
 72. Akým spôsobom uplatniť daň pri stavbe nehnuteľnosti.
 73. čísla riadkov v účtovnej závierke MÚJ
 74. PHM odpočet DPH V zahraničí
 75. Zavazky po lehote splatnosti
 76. nevyfakturovany tovar
 77. Kúpa auta, aj na súkromné jazdy
 78. Cestovné náhrady
 79. predaj alkoholu - ake z toho vyplyvaju povinnosti?
 80. Dodatočne DPH za 4/2015
 81. Nevyfakturované dodávky nezaúčtované do nákladov r. 2013.
 82. Ako budem účtovať tento prípad na konci roka ako príjmy budúcich období alebo nedokončenú výrobu?
 83. Musím ako nová SZČO platiť odvody do ZP ak som zároveň poistenec štátu?
 84. uzatvorenie mikroúčtovnej jednotky a DP PO
 85. Pokuta pri nezaplatení zdravotných odvodov
 86. Chyba DPH
 87. Aka sadzba DPH na fakture pri dodani sluzby do zahranicia
 88. kúpa nového auta
 89. Nevyfakturované poskytnuté služby v roku 2014 zaúčtujem 385/602?
 90. platenie preddavkov
 91. účtovanie PHM
 92. Kedy a ako evidovať dph z prijatej predfaktúry? Ide o JÚ
 93. Vstupuje zaplatené suma colného dlhu transportnej spločnosti aj do kontrolného výkazu?
 94. Tvorba rezervy v PÚ na zákonné odstupné???
 95. Služba alebo tovar?
 96. Daň z MV - cesťáky na dve firmy
 97. Prenájom nebytových priestorov-kancelárie
 98. daňový odpis nehnuteľnosti pri bezodplatnom vklade
 99. Zaradenie do veľkostnej skupiny
 100. Inventarizacia uctov
 101. Výška limitu pre uplatnenie DPH z iného členského štátu EU
 102. daňová licencia - robíte analytické účtovanie ?
 103. Preúčtovanie 365/479 ?
 104. Kontrolny vykaz - kde vyplnit?
 105. Kúpa projektora ?
 106. Kalkulácie a účtovníctvo
 107. Daňové priznanie Fo B - doplnkové dôchodkové poistenie
 108. Ako zdaňovať zisk ak mám menej ako 18 rokov?
 109. motocykel na úver
 110. JCD a prefakturácia špedičnou spoločnosťou
 111. faktúra z minulého roku
 112. som živnostník fakturujem 1100+20% Dph. aké odvody z toho plynú ?
 113. Zaradenie kamerového systému od 1.1.2015
 114. Zauctovanie zrazkovej dane v zahranici
 115. účtovanie ukončenia likvidácie
 116. Odpis pohľadávky
 117. doklad z ERP ako faktúra
 118. Faktúra od živnostníka neplatcu DPH za vykonané práce na nehnuteľnosti v česku pre slovenskú s.r.o. platcu DPH
 119. SZCO vs. HPP odvody, materska
 120. Je podiel na zisku vyplatený právnickej osobe (s.r.o.) oslobodený od dane z príjmov 2015?
 121. Vyska dane z prijmu za predaj Know-How u fyzickej osoby.
 122. Daňová strata - odpočet
 123. Zrušenie možnosti vytvorenia krátkodobej rezervy na nevyfakturované dodávky?
 124. Dodanie tovaru z číny + predfaktúra
 125. Prenos danovej povinnosti
 126. Správne účtujem prenesenie daňovej povinnosti pri kúpe nehnuteľností v tuzemsku?
 127. Mzdovy program OLYMP
 128. Zaúčtovanie zľavy
 129. Vyplatenie pôžičky z roku 2012 konateľovi v hotovosti
 130. Rozdiel medzi knihou faktúr a účt. denníkom - ako vyriešiť rozdiel?
 131. rezervovaná kapacita podvojné účtovníctvo
 132. Vzájomný zápočet cez účet 365/311 ?
 133. Aký správny typ DPH pri faktúre z ČR?
 134. v r.2015 meniť odpisovú skupinu aj pri účtovných odpisoch?
 135. vydaný doklad z ERP bez DPH
 136. Parkovné - akcionári
 137. Certifikácia učtovníkov
 138. Je možné urobiť dohodu alebo trojzápočet
 139. Pohľadávky po lehote splatnosti
 140. Daň z predaja pozemku
 141. Zaúčtovanie fa Telekom v PÚ-podľa prehľadu poplatkov
 142. Konateľ nemôže dotovať pokladňu na preklenutie nedostatku peňazí v pokladni?
 143. Daňové priznanie platca DPH a neplatca DPH
 144. zlúčenie spoločností
 145. zmena sídla 1/2015 a závierka 2014
 146. príkaz exekúcie - zrážky zo mzdy
 147. Dve zmluvy o pôžičke spoločnosti a hotovostné splácanie
 148. Chýbajúci doklad o zaplatení
 149. Čerpanie sociálneho fondu
 150. ako zaúčtujem platbu JCD/DPH/deklarantom
 151. Splácanie pôžičky spoločníka výberom z firemného účtu
 152. Tlačivo Abrechnung der Brutto/Netto - zúčtovanie dane z príjmov z Nemecka
 153. Môžem si dať do daňového priznania zrazenú daň?
 154. Ďalšie použite vozidla nie ako dopravného prostriedku
 155. ako účtovať v PÚ refakturáciu?
 156. vyúčtovanie exekučného konania - kontrolný výkaz DPH
 157. narok na odpocet straty FO, ma narok?
 158. Budovu odpisovať 20 či 40 rokov ... ?
 159. platenie preddavkov na ZP
 160. DPH - samozdanenie v prípade reklamácie z Nemecka
 161. Zle zaučtovaná pôžička zamestnancovi
 162. na aky ucet zauctovat?
 163. Pracovný čas na 4 hod. týždenne a odvody do ZP
 164. vývoz služby poskytnutej českému plátcovi DPH na územi SR
 165. Ako zaúčtovať výdavky v hotovosti v s.r.o., ak sú väčšie ako hotovosť v pokladnici?
 166. Oslobodené služby vo výkaze DPH
 167. Do ktorého riadku DP DPH mám dať zaplatenú sumu colného dlhu?
 168. DoPČ vs. skrátený prac. úväzok - neevidovaný na ÚP
 169. Odberateľ na čiernej listine a KV DPH
 170. prehratý súdny spor
 171. dodanie služby do EU subjektom registrovaným podľa §7a
 172. predaj auta-odpisy
 173. DP - B daňová strata
 174. Zábezpeka na DPH
 175. clo, dph
 176. Kontrolný výkaz a FA za tovar do ČR neplatcovi DPH
 177. Opätovný autokredit
 178. Zanik zavazku
 179. Dohoda o pristúpení k závazku
 180. ocenenie ochrannej znamky v uctovnictve a uctovanie
 181. DPH - tovar z EU
 182. daňová licencia
 183. do akej odpisovej skupiny zaradiť nízko kapacitné ubytovacie zariadenie? - rekonštrukcia domu na nízko kapacitné ubytovacie zariadenie
 184. RZZP- nezrovnalosti
 185. Súvaha priebežnej závierky
 186. Poznámky ku mikro závierke
 187. PÚ vysoký stav účtu 365 na konci zdaň.obdobia...čo s tým?
 188. Preprava tovaru do Nemecka.
 189. Prepravu do Švajčiarska a DPH
 190. zaradenie auta
 191. vyplatené dividendy
 192. Prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné a súvaha
 193. strateny doklad
 194. prechod z JU na PU - zac. stav 431?
 195. Dobropis
 196. Ako uvádzať správne dátum dodania vo vydaných faktúrach?
 197. Minimálny poplatok pri vratke dane, na aký účet zaúčtovať?
 198. Fa z ČR -samozdanenie
 199. Kosenie trávnika
 200. Ako zaúčtovať "poplatok za šek"?
 201. odpocet straty
 202. vyradenie z up treba dať doklad o vyradení zdravotnej poisťovni
 203. vrátenie DPH z Francúzska
 204. Dodatočne doložené daňové doklady za rok 2012 - 2013. - Dodatočné daňové priznanie?
 205. Faktúry Českého Makra
 206. sú zdaňovarným prijmom občianskeho združenia etikety, nálepky?
 207. Prechod z JU na PU - dodanenie pohľadávok a záväzkov
 208. Zaokrúhlenie leasingových odpisov
 209. účtovanie predaja nehnuteľnosti započítaním pohľadávok a záväzkov
 210. Ako zostaviť účtovnú závierku pri zlúčení dvoch spoločností?
 211. Typ DPH - MRP
 212. Odklad dane
 213. Refakturácia leteniek
 214. Aké má povinnosti zvárač registrovaný §7a?
 215. Exekučné zrážky v JU
 216. zaučtovanie stravného /diety/SZCO, ktora vedie PU - aky ucet
 217. ako opraviť v PU chybný konečný stav na účte 321 v r. 2014 ?
 218. Môže odpracovať na DBPŠ od 29.05.15 - 31.08.15 - 245 hodín aby to nebolo v rozpore so ZP ?
 219. Na aký nákladový účet zúčtovať mýtne poplatky, ktoré platíme národnej diaľničnej spoločnosti?
 220. Umorovanie straty z roku 2009
 221. Danova licencia a chranena dielna
 222. Časové rozlíšenie-ESET 2 roky
 223. pripočitateľna položka k ZD?
 224. Reverse Charge a § 7a
 225. Nejde mi poslať všeobecné podanie na finančnú správu
 226. Detské ihrisko a nekrytá plocha s fitnes strojmi patria do 6. odpisovej skupiny?
 227. dobropis - MRP
 228. Predaj pozemkov po zmene účelu na aký boli obstarané.
 229. účtovanie predaj auta
 230. zmeny v OF za minulý rok
 231. Odpočítanie dane
 232. Predaj tovaru v 5/2015 ktorý bol v r.2014 daný do spotreby v PÚ
 233. Stalo sa mi že som si účtovne nevšimol že som v 6/2014 prekročil obrat na DPH
 234. Zaradenie ťahača do užívania
 235. Môže sro predať dom ktorý postavila FO (FO je práve jediný konateľ sro)
 236. Daňové priznanie z Talianska
 237. refundácia DPH a rozdiely v Súvahe a Výkaze ZaS
 238. cestovné náhrady
 239. Štatutár
 240. Zavazky po lehote splatnosti
 241. Registrácia DPH v členských štátoch EÚ
 242. Faktúra za úroky z omeškania z r.2014
 243. Plnenie klimatizácie do auta - účtovanie
 244. Výdajník - nájom, voda, plastové poháre, všetko repre?
 245. Treba v jednoduchom účtovníctve (neplatca DPH) rozúčtovávať faktúru na jednotlivé položky?
 246. ELDZ a absencia
 247. Prečo je vhodnejšie použitie vzorcov na výpočet OR a nákladov súvisiacich s obstaraním?
 248. obstaranie rekonštrukcie budovy a DPH
 249. SZčO a A1
 250. Registrácia podľa §7 zákona o DPH a podanie DP DPH pri dovoze tovaru z iných krajín EÚ