1. Odpis auta (1 replies)
 2. Je fakturacia nájomneho a energii správna? (3 replies)
 3. Odoslana mylná platba (1 replies)
 4. Prenájom podľa §6 ods. 3 a TZ a opravy vykonané nájomcom. (6 replies)
 5. Účtovanie v MRP základy (0 replies)
 6. Daň zo zdedeného pozemku (6 replies)
 7. Úhrada dobropisu v hotovosti (9 replies)
 8. Nákup nového vozidla z členského štátu - oznámenie finančnej správe (4 replies)
 9. FO-podnikatel, zalozenie sro a prevod majetku (1 replies)
 10. Dividendy a predaj auta (0 replies)
 11. Účtovanie v projekte "Pracuj v školskej kuchyni" cez ÚPSVaR (0 replies)
 12. Zahraničná došlá faktúra z júla 2018 (6 replies)
 13. Výdavky OA (2 replies)
 14. Aký typ DP podať? (6 replies)
 15. daňový doklad na zálohu pri pšenici (1 replies)
 16. Od kedy plynie doba 15 dní na úhradu pokuty za neskoré podanie súhrnného výkazu (4 replies)
 17. Dlhodobý prenájom strojov od zahraničnej osoby (7 replies)
 18. FA zahraničie (0 replies)
 19. Konečný užívateľ výhod - návod na elektronické vyplnenie a podanie (0 replies)
 20. postúpenie pohľadávky (0 replies)
 21. S.r.o. k živnosti a prevádzka (4 replies)
 22. Danovy bonus (11 replies)
 23. Výplata pre dohodára v hotovosti (7 replies)
 24. Na akej položke rozpočtujem náklady na zdravotnú spôsobilosť zamestnancov? (0 replies)
 25. faktúra za letenky (2 replies)
 26. daň z ubytovania - evidovanie v ORP (0 replies)
 27. Stravné (7 replies)
 28. Hydraulické čerpadlo - ako technické zhodnotenie? (11 replies)
 29. Vrátenie tovaru na dobierku (15 replies)
 30. Konecny uzivatel vyhod - kto je navrhovateľ? (6 replies)
 31. Karta Multisport a DPH (0 replies)
 32. ako zaúčtovať uznanú reklamáciu (0 replies)
 33. oceľ.odpad - triedenie (0 replies)
 34. Odvody z podielu na zisku s.r.o. 2018 (6 replies)
 35. Prenajímam a nie som registrovana (11 replies)
 36. Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem a výplata odmeny (14 replies)
 37. Vrátený tovar na faktúre (0 replies)
 38. Prenajom nehnutelnosti cez booking a faktury (0 replies)
 39. Szco (11 replies)
 40. Duplicitne zaplatená faktúra cez virtuálnu pokladňu (6 replies)
 41. bol v Rakúskom DP zrušený 13% paušál za rok 2018? Nemôžem sa k tomu dopracovať. (1 replies)
 42. Náklady na auto v obch. majetku v pomere 80/20 (4 replies)
 43. Uhradená faktúra po prerušení živnosti (3 replies)
 44. Refundácia DPH (2 replies)
 45. cestovné náhrady Mexiko (3 replies)
 46. Môžu mi z daňového úradu nariadiť zrušenie jedného predmetu činnosti z OR? (2 replies)
 47. Účtovanie - koláče (5 replies)
 48. Kam do KV ide vydaný dobropis s prenosom daň.povinnosti? (0 replies)
 49. Rezerva na lesnú pestovnú činnosť (2 replies)
 50. Dovoz tovaru Intrastat (0 replies)
 51. Aká zmluva sa uzatvára väčšinou so živnostníkmi vo firmách? (2 replies)
 52. Povinnosť ERP/ORP - úhrada faktúry v hotovosti (10 replies)
 53. Kúpa automobilu v hotovosti??? (10 replies)
 54. Vystavenie opravnej faktúry dodávateľom. (0 replies)
 55. Môžem zadržať účtovné doklady, ak neboli uhradené faktúry za spracovanie účtovníctva? (29 replies)
 56. Vysporiadanie BSM a predaj bytu po vysporiadaní - bude platiť daň z predaja alebo je oslobodený od dane? (7 replies)
 57. Poistenie auta na dobu neurčitú (2 replies)
 58. Ako zaúčtovať tovar použitý na reprezentáciu? (2 replies)
 59. Prevod penazi z USA (4 replies)
 60. Bankový účet využívaný na podnikanie (3 replies)
 61. Sú náklady súvisiace s firemným bytom v tomto prípade daňovým výdavkom firmy? (4 replies)
 62. škoda spôsobená zamestnancom (0 replies)
 63. Dividendy za rok 2018 (7 replies)
 64. Tovar alebo služba - DPH: vystavenie vsstupných kariet (0 replies)
 65. Ako sa posudzuje vznik stálej prevádzkárne a platenie dane z príjmov v Nemecku? (2 replies)
 66. Danove priznanie- praca, byt, urad prace (14 replies)
 67. dobropis (1 replies)
 68. Slovensky szco pracujuci v Nemecku musí v Nemecku podavať danove priznanie? (2 replies)
 69. Vikendove priplatky - kratsi uvazok (2 replies)
 70. účtovanie v podvojnom účt. (0 replies)
 71. Daň z poistenia motorového vozidla (4 replies)
 72. musím podať danové priznanie ak som mala vyplatenú zmluvu o dielo do 1900,-? (23 replies)
 73. zaloha za fakturu v hotovosti (20 replies)
 74. nefungujuca e kasa (1 replies)
 75. Ako zauctovat dotaciu (0 replies)
 76. e kase a neodoslanie dokladu na finančnu spravu (0 replies)
 77. Je polep predajne súčasťou obstarávacej ceny? (2 replies)
 78. Ako zaúčtovať nizsiu úhradu odberateľskej faktury (nezaplatena dan)? (27 replies)
 79. úhrada dodávateľskej fa vkladom na účet v JÚ - poplatky banke (0 replies)
 80. Cestovné výdavky pri agentúre dočasného zamestnávania /ADZ/ (0 replies)
 81. Intrastat - fakturovaná suma (2 replies)
 82. zaučtovanie poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenej pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (0 replies)
 83. Zápis KUV (2 replies)
 84. Vyradenie zásob tovaru (7 replies)
 85. Ako zaúčtovať škodu na prenajatom vozidle (2 replies)
 86. Predaj nehnuteľnosti so zariadením (1 replies)
 87. Licencia za Adobe a zrážková daň (0 replies)
 88. auto na uver do majetku SZCO nadmerny odpocet DPH koniec roku (2 replies)
 89. rekreačný poukaz a faktúra za zálohu (1 replies)
 90. Je nutne pri predaji tovaru vystavovať dodací list? (3 replies)
 91. Vyúčtovanie pracovnej cesty - hromadný lístok (4 replies)
 92. Faktúra ako nedaňový doklad. (8 replies)
 93. Dotácia z europskeho fondu podlieha zdaneniu? (8 replies)
 94. Interný predpis na oceňovanie majetku a záväzkov (1 replies)
 95. Nákup softweru zo zahranicia (0 replies)
 96. Účtovanie faktúry za vzdelávanie žiaka (0 replies)
 97. Výber hotovosti z ORP na druhý deň (1 replies)
 98. Zahraničné faktúry za tovar dodaný na SK a za službu dodanú v ČR (0 replies)
 99. VRP - Uzávierka (1 replies)
 100. Kúpa ojazdeného auta s pomocou spotrebného úveru (0 replies)
 101. Jednoosobova sro a mínusové vlastné imanie (25 replies)
 102. sídlo s. r. o. v rodinnom dome (3 replies)
 103. platenie DPH v ČR (0 replies)
 104. refakturácia nájomného (1 replies)
 105. Reštaurácia - môže uplatniť paušál ? (15 replies)
 106. Prečo mi nesedia aktiva a pasíva v priebežnej účtovnej závierke? (2 replies)
 107. Mimoriadne DP DPH (0 replies)
 108. daň z predaja domu (14 replies)
 109. vyradenie osobného auta SZČO (0 replies)
 110. Refaktrurácia stavebných prác s, alebo bez DPH? (1 replies)
 111. Ako správne účtovať príspevok z ÚPSVaR v základnej škole? (0 replies)
 112. pracovny uraz (1 replies)
 113. Pri predaji neodpísaného auta do výdavkov môže ísť odpis za mesiace používania auta, a aj zostatková cena? (5 replies)
 114. Skonto za skorú úhradu (2 replies)
 115. Kde na finančnej správe nájdem evidované tržby z e-kasy (4 replies)
 116. Ako dlho sa obyčajne odpisuje software? (5 replies)
 117. Je potrebné sa registrovať v Nemecku? (0 replies)
 118. Je potrebné samozdaniť prijatú faktúru od švajčiarskej firmy za preclenie tovaru? (1 replies)
 119. predaj platcovi dph v čr potrebujem registraciu podla § 7? (1 replies)
 120. Ako zaúčtovať výdavky za ubytovanie? (3 replies)
 121. Zdaňuje sa výhra? (0 replies)
 122. szčo neplatca dph chce predavať tovar českemu živnostníkovi platcovi dph registracia podla 7 a? (0 replies)
 123. Sklad A, účtovník - skladník (1 replies)
 124. Účtovanie materskej spoločnosti vo vzťahu s organizačnou zložkou (4 replies)
 125. Storno vydanej faktúry - môžem dobropisovať ak nie je uhradená? (2 replies)
 126. Ako účtovať kúpu dvojročnej sro (3 replies)
 127. Je nutné platiť preddavky? (1 replies)
 128. Montážna linka - zaradenie do majetku (1 replies)
 129. Konečný užívateľ výhod pri 2 konateľoch (štatutároch) (2 replies)
 130. Ako určím konečného užívateľa výhod, ak v s.r.o. sú 3 konatelia a iba jeden z nich je súčasne spoločník so 100% podielom na ZI? (15 replies)
 131. môže PO platiť ubytovanie pre svojich SZČO (5 replies)
 132. dobropis aký datum dodania? (4 replies)
 133. Ktore políčka zaškrtnúť pri jednoosobovej spoločnosti? Vie to niekto z od právnika? (5 replies)
 134. Náhrada výdavkov exekútorovi - účtovanie oprávneného (7 replies)
 135. Vyplnené vyúčtovanie cestovných výdavkov - vlastným motorovým vozidlom - tuzemská pracovná cesta (2 replies)
 136. Daňová rezidencia živnostníka (6 replies)
 137. Je možné počas zimnej sezónny skrátiť prac. úväzok? (3 replies)
 138. Uplatnenie DPH (1 replies)
 139. Vypocet odvodov (5 replies)
 140. čo si uplatniť v nákladoch (1 replies)
 141. Miesto dodania služby ČR (1 replies)
 142. Ako vysporiadať opravu auta so spoluúčasťou poisťovne? (1 replies)
 143. Ako sa správne určuje konečný užívateľ výhod? (2 replies)
 144. pôžička konateľ vs. s.r.o, ako sa jej zbavím ? (4 replies)
 145. Obstarávacia cena auta Autocredit (2 replies)
 146. Daň z nadobudnutia nehnuteľností (4 replies)
 147. Úhrada faktúry cez PPD (7 replies)
 148. Odpočítanie dane pri registrácii za platiteľa DPH (1 replies)
 149. Výpoveď zo strany zamestnávateľa (3 replies)
 150. Cestovný príkaz - vyúčtovanie (5 replies)
 151. Priemer na odstupne (1 replies)
 152. Spocitanie prijmu zo zivnosti a prenajmu ako fyzicka osoba pri danovom priznani s ohladom na platcu DPH (33 replies)
 153. konečný užívateľ výhod - podpisovanie (1 replies)
 154. dodatočny suhrnny vykaz (0 replies)
 155. exekutor pyta mzdove listy môžme dať? (2 replies)
 156. Odpisy lekári (0 replies)
 157. preplatenie rekreac.poukazu (3 replies)
 158. Služba z Portorika (0 replies)
 159. predaj rozostavanej stavby po 8 rokov (0 replies)
 160. Vie niekto poradiť ako zaslať na FS doklad v prílohe? (7 replies)
 161. Inventúra a jednoduché účtovníctvo (4 replies)
 162. Nákup náradie z druhej ruky do účtovníctva (9 replies)
 163. Omega - zápočet ID s ID (0 replies)
 164. vyúčtovanie pracovnej cesty zahraničnej (1 replies)
 165. ukončenie živnosti a majetok SZCO (0 replies)
 166. účtovníčka stupeň náročnosti práce (6 replies)
 167. Vystavenie ostrej faktúry po prijatí platby (6 replies)
 168. Zníženie neodpočitaného odpočtu DPH (0 replies)
 169. s.r.o. uhradil platbu za overenie podpisov ako správne uhradu zaučtovať (4 replies)
 170. Stravné v CZK a kurz (0 replies)
 171. Konečný užívateľ výhod (0 replies)
 172. Zaradenie do odpisovej skupiny a kód produkcie - javisko (0 replies)
 173. Zahraničná fa s DPH vo výške 19% (6 replies)
 174. Súhrn povinností predajcu ojazdených automobilov - FO podnikateľ (19 replies)
 175. Prihlásenie zamestnávateľ do SP (9 replies)
 176. technicke zhodnotenie stroja aktivaciou (0 replies)
 177. Posledná mimor. účt. závierka z dôvodu ukonč. likvidácie-zostatky (3 replies)
 178. OMEGA - zaúčtovanie zahraničnej faktúry za služby (2 replies)
 179. preplacanie rekreacnych poukazov (23 replies)
 180. Daňový úrad - výzva (7 replies)
 181. Náklady na bankovom účte (6 replies)
 182. Ako zaúčtovať zostatkovú cenu (1 replies)
 183. Prenesenie daňovej povinnosti (3 replies)
 184. Výroba a montáž nerezového zábradlia - prenos daňovej povinnosti? (1 replies)
 185. Faktúra za služby zahraničnej firme s dph alebo bez? (1 replies)
 186. Odpočet DPH pri PD v inom mesiaci (5 replies)
 187. Transferová dokumentácia (2 replies)
 188. Uplatnenie nákladov a odpisov pri prenajatom dopravnom prostriedku. (1 replies)
 189. Aký dátum dodania je správny ak na dodacích listoch je ich viac? (2 replies)
 190. rakúske DP (0 replies)
 191. Faktura s dph -mala byt s prenosom, odpocet dph (0 replies)
 192. Zmluva sám so sebou (3 replies)
 193. Pozemkové spoločenstvo - pozemky (0 replies)
 194. účtovanie pohľadávok v rozpočtovej organizácii od 01.01.2019 na základe novely o postupoch účtovania v rozpočtových organizáciách (0 replies)
 195. Účtuje sa prenájom zváracích fliaš na 518? (0 replies)
 196. Ako zaúčtujem zakúpenie ocenenia pre firmu od marketingovej spoločnosti? (0 replies)
 197. Likvidácia zostatku účtu 341 (1 replies)
 198. Registrácia pre DPH (4 replies)
 199. nákup defibrilátora (0 replies)
 200. DPH a DVDP - došlá faktúra z EÚ, tovar neskôr (3 replies)
 201. Registracia zahraničnej pravnickej osoby na DPH v SK (1 replies)
 202. e-kasa (16 replies)
 203. dohoda o prac.činnosti a služobná cesta (7 replies)
 204. Vrátenie dane z Rakúska (2 replies)
 205. Treba samozdaniť faktúru z Čiech za tovar, keď je od neplatcu DPH? (2 replies)
 206. Úhrada faktúry za jazdené vozidlo v hotovosti (2 replies)
 207. Pohľadávky rozdiel (1 replies)
 208. Archivacia - co s cudzimi sanonmi? (5 replies)
 209. Faktúra z ČR (2 replies)
 210. V ktorom riadku DP k DPH uviesť dobropis, ak som si neuplatnila odpočet z faktúry, ku ktorej dobropis bol vystavený? (0 replies)
 211. dodávateľ nájomného fakturuje samostatne energie - účtovanie (1 replies)
 212. Úprava nerezového kovania dverí - s prenosom alebo bez prenosu daňovej povinnosti? (3 replies)
 213. Kam do KV zaradiť dph podľa §5 (22 replies)
 214. Ako účtovať dotáciu z UPSVaR (0 replies)
 215. Účet 341 (oprava) (2 replies)
 216. je nutné podať dodatočné daňové priznanie? (2 replies)
 217. Dodanie tovaru od nepodnikateľa z Čiech a DPH (2 replies)
 218. 2x kúpené sklo na mobil 1x škoda alebo tiež náklad? (1 replies)
 219. Prenos daňovej povinnosti - dodávateľ (2 replies)
 220. Príjem materiálu na sklad na prelome mesiaca (4 replies)
 221. Prerušenie daňových odpisov. (1 replies)
 222. Číslovanie faktúr (2 replies)
 223. Postúpenie finančného prenajmu (1 replies)
 224. Porovnanie danoveho zatazenia zivnostnika (SK - CZ - HU - AU) (0 replies)
 225. Blok za obed (3 replies)
 226. Je zakúpenie trvalej licencie na konštrukčný program nehmotný majetok? (2 replies)
 227. zaúčtovanie v PÚ- štart. nápoj. balíček pre prevádzkovateľa stánku (0 replies)
 228. Ako zaúčtovať tento spotrebný materiál? (1 replies)
 229. Odpočítanie dane z faktúry-nadobudnutie v EU (2 replies)
 230. Môžem si odpočítať DPH z bloku ERP za nákup PC za 1100 Eur? (2 replies)
 231. Pohreb matky a náhrada mzdy (3 replies)
 232. Stravné lístky (1 replies)
 233. Odpočet DPH z dokladu z ERP (3 replies)
 234. E-kasa uctovanie (1 replies)
 235. úhrada straty r.2018 z pôžičky od spoločníka-PO aký má daň. vplyv na spoločníka (0 replies)
 236. iSpin - rozpočet (0 replies)
 237. RZZP (1 replies)
 238. Sp a penále (4 replies)
 239. Prefakturacia faktury bez DPH najomcovi s DPH ci bez? (3 replies)
 240. Faktúra z EÚ z r. 2018 a DPH (0 replies)
 241. Prenesenie daňovej povinnosti - služby vrámci EÚ (3 replies)
 242. Účtovanie preplatku plynu (2 replies)
 243. Záloha a daňový doklad k prijatej zálohovej platbe (8 replies)
 244. odmena dohodár - dôchodca (0 replies)
 245. Zľava mýta z ČR (4 replies)
 246. Predaj rozostavaného rodinného domu (6 replies)
 247. penále zo soc. poisťovne + exekúcia (1 replies)
 248. Mam povinnost ako fyzicka osoba -- nepodnikatel platit dan pri predaji osobneho motoroveho vozidla ? (3 replies)
 249. Zápočet pohľadávok a záväzkov (3 replies)
 250. likvidačný zostatok sro vyplatený spoločníkovi - povinnosť odovodov, dane? (2 replies)