1. Ako dat uctovnictvo do plusu so stratou tohto roka aj roka 2010? (2 replies)
 2. Práca v Rakúsku a dane (1 replies)
 3. kolko rokov ako zivnostnik si musim viest evidenciu (1 replies)
 4. odpisova skupina (2 replies)
 5. pekny den ak pri danovom priznani pouzijem pausalne vydavky musim si viest penazny dennik dakujem (1 replies)
 6. Registrácia pre DPH spolocnosti pri dovoze tovaru z Turecka + účtovanie (0 replies)
 7. DDPFO typ B (0 replies)
 8. Zaradenie do odpisovej skupiny (0 replies)
 9. spôsoby úhrady straty minulých období (1 replies)
 10. hotovostné platby (0 replies)
 11. mám nárok na podporu po RD (2 replies)
 12. služobná cesta - hotel - daň. výdavok? (15 replies)
 13. Daňové priznanie (0 replies)
 14. nákup tichého a šumivého vína z ČR pre reklamné účely (0 replies)
 15. Sklad tovaru v ČR a predaj tovaru v ČR (0 replies)
 16. Predaj pozemku právnickou osobou DAŇ a DPH (0 replies)
 17. Môžem si v JU uplatniť DPH za dodané víno k reklamným účelom? (3 replies)
 18. Zaradiť opravu betonovej plochy do majetku? (2 replies)
 19. PZP zaplatené vopred (4 replies)
 20. Som povinný podat danove priznanie ? prip. v akom state ak pracujem v zahranici . (2 replies)
 21. Evidencia na ÚP a vykonávanie činnosti osobného asistenta (0 replies)
 22. Chcem ukončiť podnikanie a firmu by som chcela bezodplatne darovať synovi. (25 replies)
 23. Britske potvrdenie o príjme (0 replies)
 24. tlač v omege (1 replies)
 25. Dlh za faktúry (5 replies)
 26. Odpočit.položka v Čechách (2 replies)
 27. tabuľky v exceli (1 replies)
 28. Zdanovanie prijmov zo zahranicia (0 replies)
 29. Oprava chyby za min.obdobie v RO (2 replies)
 30. proforma faktúry od sesterskej spoločnosti? (1 replies)
 31. Zdravotné odvody z dividend pre cudzincov (2 replies)
 32. Ak mi firma posle peniaze a ja ich preposlem na iny ucet musim platit dan? (19 replies)
 33. kurz na faktúre (4 replies)
 34. Dovoz tovaru. (1 replies)
 35. Musia byť pri prijatých zálohových platbách zo Švajčiarska vyhotovené faktúry k prijatým platbám pred dodaním tovaru? (3 replies)
 36. vrátenie DPH zo zahraničia (0 replies)
 37. Nezdaniteľné minimum za príjmy v r. 2015 (8 replies)
 38. DPH a osobitný režim (1 replies)
 39. DPH pri kúpe tovaru od dodávateľa z ČR registrovaným v SR podľa § 5 ZDPH (0 replies)
 40. ake je stravne pri SC na Taiwan ? (1 replies)
 41. môžem sa opýtať, cez aký doklad zaúčtuješ odúčtovanie zálohy 333/335? cez ID alebo cez pohľadávky? ďakujem (0 replies)
 42. Vystavená faktúra od zahr.dodávateľa /platiteľ dph/ pre neplatiteľa bez dph (5 replies)
 43. zaradenie do majetku (6 replies)
 44. Vydaná FA do Švajčiarska (dátum výstupu na colnom tlačive sa nezhoduje s dátumom uvedeným na FA) (0 replies)
 45. DPFOB - dodatočné (5 replies)
 46. Ako zaúčtovať zálohu, resp. vyúčtovať na cestu ak je platená z bankového účtu? (2 replies)
 47. Switch - zaradenie do odpisovej skupiny (1) pod CPA 26.2, alebo 26.3? (0 replies)
 48. faktúra z ČR s DPH (1 replies)
 49. Dodanie tovaru Z eu (0 replies)
 50. SZČO prenajíma občanovi (10 replies)
 51. Ak je v zákone uvedené do 10 kW, tak do intervalu patrí aj rovných 10 kW? (23 replies)
 52. Zaradenie periferii vstrekolisovacieho stroja (3 replies)
 53. Skladové karty v Oberone v reštaurácii (3 replies)
 54. medzinárodná doprava do 3. krajín - nutná licencia? (0 replies)
 55. Môže predajca zrušiť objednávku resp. zmeniť jej cenu? (14 replies)
 56. Príležitostný príjem - práca v bufete (16 replies)
 57. Sponzorske na mestskyspravodaj (0 replies)
 58. Auto na úver (6 replies)
 59. prijatá faktúra a kontrolný výkaz (8 replies)
 60. Musí sa pri všetkom tovare riešiť skladová karta, príjemky/výdajky? Aj keď ide o tovar s ktorým firma bežne neobchoduje? (1 replies)
 61. Aké sú moje povinnosti voči spotrebným daniam, ak mám predajňu s potravinami (3 replies)
 62. Hovor na audiotext a myPay a účtovanie. (2 replies)
 63. Cestovne prikazy alebo kniha jazd? (6 replies)
 64. Tvorba rezervného fondu 2015 (2 replies)
 65. Uctovanie zlavy - premie (2 replies)
 66. Ak v daňovom priznaní k DPH vyšlo DPH k úhrade 1,16 eur... uhrádza sa? (6 replies)
 67. Mzda-aký účet 521 alebo 522? (5 replies)
 68. Kúpa nakladača z EU a účtovanie. (1 replies)
 69. dan z predaja nehnutelnosti (3 replies)
 70. Byť či nebyť platcom DPH? To je otázka. (8 replies)
 71. Technické zhodnotenie budovy špeciálny gumolit pevne spojený s povrchom (0 replies)
 72. Účtovná hodnota dlhodobého majetku pri inventúre. (1 replies)
 73. Jeden výdavkový - viac poklad. dokladov ? (5 replies)
 74. faktúra za služby do EU - DPH, SH (1 replies)
 75. Potvrdenie o zárobku z Anglicka bez zrazenej dane z príjmu. Môžem tieto príjmy vyňať v DP A? (4 replies)
 76. súkromne auto do sro - znalecký posudok? (8 replies)
 77. Je mesačný príspevok zo starobného životného poistenia zdaniteľný? (1 replies)
 78. mandatna zmluva (6 replies)
 79. Predaj tovaru v júli, dobropis v auguste (4 replies)
 80. nadobudnutie tovaru, tovar 6/15, faktúra 8/2015 (2 replies)
 81. Účtovanie miezd a ich preplatenie z Úradu práce (5 replies)
 82. To iste auto ina SPZ - odhlasenie z DU a dan z MV (1 replies)
 83. Ochranné pomôcky v nákladoch (2 replies)
 84. DPH - doklady (4 replies)
 85. Účtovanie poistného (8 replies)
 86. nakup pneumatik u szčo ktorý nemá automobil v majetku (1 replies)
 87. Zahraničný odberatel (2 replies)
 88. Zaradenie auta k 1. septembru a daň z motorových vozidiel (5 replies)
 89. Je nutný zápis IČO v TP pri zaradení auta do majetku SZČO, aby si mohla uplatňovať všetky výdavky s ním spojené? (4 replies)
 90. FA par. 69 - DPH + KV DPH (2 replies)
 91. kurzový rozdiel pri zrušení USD účtu (3 replies)
 92. Zaradenie záhradného traktoru do majetku. (4 replies)
 93. prefakturacia nakladov (3 replies)
 94. S.r.o. plátce DPH v ČR-reg. dle § 5, z.222/2004 na SK (1 replies)
 95. Nákup softvéru (licencie ) z Nemecka - ako správne na zrážkovú daň? (0 replies)
 96. Zapísať faktúru do daňového priznania k DPH? (1 replies)
 97. platca DPH v PÚ a prepravu osôb do Rakúska (0 replies)
 98. Aký mesačník by mala mať účtovníčka predplatený? (2 replies)
 99. Ako zaúčtovať platobný doklad na havarijné poistenie? (0 replies)
 100. priemerný zárobok (5 replies)
 101. Oprava auta, 2 doklady o úhrade a KV DPH (3 replies)
 102. spracovanie účtovníctva na zaklade príkaznej zmluvy (2 replies)
 103. Faktúra za nákup tovaru s uvedením odberateľa Drobný predaj a použiteľnosť tohoto dokladu v účtovníctve. (3 replies)
 104. DPH, Odvody v príklade (4 replies)
 105. účtovanie investovania(zhodnotenia) peňazí (3 replies)
 106. Zrýchlené odpisovanie auta pri SZČO za rok 2015 (1 replies)
 107. účtovanie investícií (3 replies)
 108. Termín zmeny odvodov SZČO pri nevyužití podaného oznámenia o predĺžení lehoty na podanie DPFO. (1 replies)
 109. ERP - denne uzavierka rozpis platidiel (0 replies)
 110. Označovania predajného miesta pri používaní ERP alebo VRP na stálom alebo rôznych predajných miestach: (2 replies)
 111. 2 hlavné pracovné pomery (17 replies)
 112. Účtujem došlý dobropis, ktorý bol vystavený dňa 4.8. a dátum dodania je 31.7., do ktorého mesiaca uzávierky DPH (kontrolného výkazu) ho mám zaradiť??? (4 replies)
 113. DPH -ubytovace služby v ČR (2 replies)
 114. Nadobudnutie motorového vozidla z iného členského štátu (6 replies)
 115. Nadmerný odpočet (2 replies)
 116. rozsirenie predmetu podnikania (2 replies)
 117. Rozdelenie faktúry Telekom na časť do účtovníctva (Internet, telefon) a Televíziu (7 replies)
 118. Doklad za opravu auta a KV DPH (3 replies)
 119. PHM odobraté v SR polskou firmou (0 replies)
 120. Práca na dohodu a nemocenské poistenie (15 replies)
 121. Kontrolný výkaz - služba (2 replies)
 122. Dodatočné DP DPH a KV - jedna FAD na dve sumy (5 replies)
 123. FAV ticket restaurant (6 replies)
 124. úrok z nepovoleného debetu - ako účtovať (3 replies)
 125. Ako opraviť dph z minulého roka? (2 replies)
 126. Vratná kaucia v zahraničnej mene (1 replies)
 127. Súhrnný výkaz v programe Pohoda (2 replies)
 128. SZCO - Prihlasenie sa v Nemecku (4 replies)
 129. Firma s.r.o , neplatca DPH kúpila auto zo zahraničia od súkromnej osoby. Je tam povinnosť odvodu DPH ? (4 replies)
 130. Samozdaniť? (3 replies)
 131. Byť, alebo nebyť dobrovoľným platcom DPH ? (7 replies)
 132. Mám zaplatiť daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti? (2 replies)
 133. DPH - môžem odpočítať od daňovej povinnosti nadmerný odpočet z dodatočného daňového priznania? (1 replies)
 134. osobná asistencia a platby do zdravotnej poisťovne z prijmu OA (15 replies)
 135. prekročenie čiastky? (2 replies)
 136. Výdaj z pokladne - nákup cez RP - evidovať dodávateľskú firmu? (5 replies)
 137. účtovanie zmarenej investície-viac projekt.dokumentácií (2 replies)
 138. začínam účtovať v podvojnom účtovníctve (7 replies)
 139. Preplatok pri zrušení PZP (2 replies)
 140. Kurzovy rozdiel uctu 221 A (1 replies)
 141. Dobropis Z EU (3 replies)
 142. nákup OOPP a PHM v CZ a odpočet DPH - elektromontážne práce zamestnancov na stavbe v CZ (0 replies)
 143. Ako prejst v uctovnictve na platcu DPH? (5 replies)
 144. Ako účtovne postupovať pri predaji komisionálneho tovaru? (0 replies)
 145. postup účtovanie preplatku rzzp v jú (1 replies)
 146. Dovoz tovaru- služba- neplatca DPH- registrácia? (1 replies)
 147. Kedy budem platca DPH? (12 replies)
 148. prenájom nehnuteľnosti a DPH (3 replies)
 149. Platba z inej sro (5 replies)
 150. nadobudnutie tovaru z EU (2 replies)
 151. rekonštrukcia výťahu (1 replies)
 152. Nový plot + suché státie účtovanie (2 replies)
 153. Darovanie nakupeneho tovaru (2 replies)
 154. Bicykel v nakladoch sro (5 replies)
 155. Predaj stavebných pozemkov (10 replies)
 156. Ukončenie PP v skúšobnej dobe (1 replies)
 157. Preplatenie dovolenky (4 replies)
 158. Skončenie DPČ, DBPŠ (6 replies)
 159. Ako spravne zauctovat cestovny prikaz?? (1 replies)
 160. Kontrola účtovania postúpenia pohľadávky (7 replies)
 161. SZČO v Belgicku - zrážková daň (1 replies)
 162. Uplatnenie účtovných odpisov v mesiaci predaja majetku. (1 replies)
 163. Dobropis a koeficient (1 replies)
 164. Preplatenie decembrového nákladu r.2014, ktorý sa hradil v r.2015, (RO pod obcou) (7 replies)
 165. urbárska spoločnosť bez právnej subjektivity (2 replies)
 166. Aké má zamestnávateľ náklady na zamestnanca ZTP? (1 replies)
 167. Uctovanie pri ukonceni likvidacie (22 replies)
 168. Prenos daňovej povinnosti pri kúpe nehnuteľnosti a jej ďalšom predaji neplatiteľovi DPH (1 replies)
 169. Fakturácia za tovar na Seychely (1 replies)
 170. odpočet DPH z fólií na auto (2 replies)
 171. Známa pracuje 5 rokov v Anglicku,trvalý pobyt ma na Slovensku, musí podať DP za vsetky roky tu Slovensku? (0 replies)
 172. dph pri tovare (6 replies)
 173. DPH základné pojmy (3 replies)
 174. Živnosť popri zamestnani (6 replies)
 175. DPH nový platca? (5 replies)
 176. jediny konatel v dvoch sro, musi mat zamestnanca? (2 replies)
 177. Do ktorého mesiaca mám dať faktúru vystavenú 31.7.2015 keď tovar bol dodaný a zaplatení 1.8.2015? (11 replies)
 178. Platenie PHM poukážkami, ktoré nie sú evidované v účtovníctve (7 replies)
 179. Ako urobiť DP k dani z príjmov FO SZČO za rok 2014, ak má na Slovensku trvalý pobyt len od 1.8.2014? (0 replies)
 180. Duplicitne zadaný bloček (1 replies)
 181. Precenenie majetku s.r.o. a jeho vklad do a.s. (12 replies)
 182. Odpisovanie unimobunky (0 replies)
 183. zmena zdaňovacieho obdobia DPH (1 replies)
 184. mandátna zmluva v praxi (2 replies)
 185. Lekár, príjem z prednáškovej činnosti a odvody (10 replies)
 186. Neoprávnené náklady (6 replies)
 187. Koľko môže zarobiť živnostník v r. 2015, aby bol oslobodený od platenia odvodov do sociálnej poisťovne ? (1 replies)
 188. Fa z ČR za služby z DPH (5 replies)
 189. Tvorba www stránky pre Nemeckú firmu a určenie miesta dodania (0 replies)
 190. odpis závazku? (4 replies)
 191. poplatok za zverejnenie UZ v OV (1 replies)
 192. Je z Anglicka pre účely podania DP r. 2014 postačujúce Statement of Earnings (vyhlásenie o zárobku)? (1 replies)
 193. podpis na el. faktúrách (4 replies)
 194. Faktúry od Shell a DPH (2 replies)
 195. moze soferovat firemne auto osoba nepracujuca vo firme? (2 replies)
 196. Rekonštrukcia budovy (4 replies)
 197. Ma byt DPH na fakture za sluzbu z Belgicka? (0 replies)
 198. účtovanie reklamácie u dodávateľa pri predaji vlastných výrobkov (1 replies)
 199. Dobropis od Telekomu (8 replies)
 200. Platca DPH v roku 2014 kúpil pozemky /zastavané plochy a nádvoria/ + výrobnú halu. Predaj fyzickej osobe bude bez DPH alebo s DPH? (5 replies)
 201. Ako zaradiť hmotný majetok do obchodného majetku dodatočne? (0 replies)
 202. Daňová evidencia a evidovanie nákupu ZÁSOB na sklad (4 replies)
 203. samozdanenie (2 replies)
 204. zahraničná faktúra za službu (1 replies)
 205. Nadmerný odpočet DPH (4 replies)
 206. Najlahsie a najrychlejsie zalozenie uctu v zahranici (7 replies)
 207. Prijem za vytvorenie diela - nedoplatok na zdravotnom poisteni (3 replies)
 208. Predaj auta nezávislej osobe a transferové ocenenie. (1 replies)
 209. podnikateľský účet (2 replies)
 210. Prenájom plochy na veľtrhu v Čechách neplatcovi DPH na Slovensku a odvod DPH? (6 replies)
 211. poškodenie/vykradnutie MV služob,/mot.vozidla (1 replies)
 212. lízing - účtovanie (9 replies)
 213. Práca popri trvalom pracovnom pomere (9 replies)
 214. Je zamestnanecká súťaž (výhra do 350 eur) oslobodena od poistného aj pre zamestnávateľa, resp. je aj jeho daňovým výdavkom? (1 replies)
 215. Spoločník a cesťáky (7 replies)
 216. Obrat pre ucely DPH a prijate preddavky (14 replies)
 217. uchovávanie dokladov (2 replies)
 218. Daň z predaja bytu (12 replies)
 219. Faktúra za hotové - ako zaradiť staršiu faktúru do účta? (1 replies)
 220. Aký je dátum dodania služby, ak je zmluva na prenájom auta mesačne 500€ a k tomu "kilometrovné"? (8 replies)
 221. Kto už účtuje o: Poskytovanie služieb do ČR - platba mobilom (0 replies)
 222. Účtovanie odstúpenia od zmluvy - použiť účet 548 alebo 428 (4 replies)
 223. opravná faktúra k vyúčtovacej od SPP (0 replies)
 224. Zaúčtovanie bonus peňazí od mobilného operátora a nákup mobilu (5 replies)
 225. Výška zábezpeky na daň z pridanej hodnoty (4 replies)
 226. odvody do soc.poisťovne a dôchodok (15 replies)
 227. Aktivácia v polnohospodárstve spôsobom B (0 replies)
 228. Minimalna vyska prijmov SZCO za rok 2015 pre registraciu ako platca do Soc. poist. (4 replies)
 229. Ako získať stratenú DPH a vyhnúť sa daňovej kontrole? (35 replies)
 230. Daňová uznateľnosť nákladov na spoločenskú akciu (2 replies)
 231. Mam narok na vratenie DPH pri vyvoze auta mimo EU? (0 replies)
 232. úrok z omeškania pri nezaplatení vyúčtovania (2 replies)
 233. Ako zaúčtovať hromadnú zľavu tovaru v Omege? (0 replies)
 234. DOBROPIS - nesprávny názov spoločnosti (2 replies)
 235. číslovanie zmlúv (2 replies)
 236. Potvrdenie o návšteve školy (1 replies)
 237. DP TYP A príjem zo zahraničia Fínsko plus Turecko (1 replies)
 238. Ako mam zauctovat v MRP dobropis od SSE ked som nezaplatil preddavok ale celu sumu hradim na zaklade dobropisu /vyuctovacia FA/? (1 replies)
 239. Dá sa na porade založiť zoznam rizikových, resp.špekulatívnych klientov? (1 replies)
 240. Odvody do zdravotnej poisťovne, daňové priznanie - vydanie knihy (2 replies)
 241. Jednorazový prenájom skladových priestorov - musí byť vo výpise z OR? (5 replies)
 242. nakup a predaj sw z Ruska na Slovensku (5 replies)
 243. má skončenia živnosti v priebehu roka vplyv na RZZP ? (7 replies)
 244. Máte niekto skúsenosti s prechodom z JU na PU? (8 replies)
 245. výkaz nedoplatkov zo zdravotnej poisťovne (1 replies)
 246. Možem zamestnacovi vyplatiť stravné za 30 minút v zahraničí? (6 replies)
 247. Platiť preddavky na daň pri pozastavení živnosti ? (0 replies)
 248. spôsob zaúčtovania paliet, dopravy v PÚ - čo sa týka výstavby rodinného domu na predaj (4 replies)
 249. výmena radiátorov v predajni (4 replies)
 250. Nákup kobercov a pokládka (0 replies)