PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Reverse Charge a § 7a
 2. Nejde mi poslať všeobecné podanie na finančnú správu
 3. Detské ihrisko a nekrytá plocha s fitnes strojmi patria do 6. odpisovej skupiny?
 4. dobropis - MRP
 5. Predaj pozemkov po zmene účelu na aký boli obstarané.
 6. účtovanie predaj auta
 7. zmeny v OF za minulý rok
 8. Odpočítanie dane
 9. Predaj tovaru v 5/2015 ktorý bol v r.2014 daný do spotreby v PÚ
 10. Stalo sa mi že som si účtovne nevšimol že som v 6/2014 prekročil obrat na DPH
 11. Zaradenie ťahača do užívania
 12. Môže sro predať dom ktorý postavila FO (FO je práve jediný konateľ sro)
 13. Daňové priznanie z Talianska
 14. refundácia DPH a rozdiely v Súvahe a Výkaze ZaS
 15. cestovné náhrady
 16. Štatutár
 17. Zavazky po lehote splatnosti
 18. Registrácia DPH v členských štátoch EÚ
 19. Faktúra za úroky z omeškania z r.2014
 20. Plnenie klimatizácie do auta - účtovanie
 21. Výdajník - nájom, voda, plastové poháre, všetko repre?
 22. Treba v jednoduchom účtovníctve (neplatca DPH) rozúčtovávať faktúru na jednotlivé položky?
 23. ELDZ a absencia
 24. Prečo je vhodnejšie použitie vzorcov na výpočet OR a nákladov súvisiacich s obstaraním?
 25. obstaranie rekonštrukcie budovy a DPH
 26. SZčO a A1
 27. Registrácia podľa §7 zákona o DPH a podanie DP DPH pri dovoze tovaru z iných krajín EÚ
 28. Majú podať daňové priznanie deti po nadobudnutí nehnuteľnosti dedením
 29. Predaj lízing. auta na protihodnotu a následná kúpa nového auta na lízing.
 30. Odlozena dan - ako nan?
 31. Študent - brigáda v zahraničí
 32. Skrátený pracovný pomer, dohoda - materské
 33. Účtovanie vratných obalov v JÚ
 34. Koľko mohol mať SZČO zaklad dane v r.2014 na minimalne odvody do ZP ?
 35. Neplatcom DPH - Faktúra do iného štátu EU - DPH a ohlasovacie povinnosti.
 36. Kde zaradiť príspevok do soc. fondu u advokáta do Slov. Adv. Komory?
 37. Odhlásenie vozidla elektronicky
 38. Peňažný denník a zapisovanie doň
 39. Nákupy v hotovosti a vyplňovanie dodávateľa
 40. prečo niektoré firmy posielajú faktúry dvojmo?
 41. Návrh interiéru pri výstavbe nehnuteľnosti pre podnikateľské aktivity bude 042 alebo služba 518?
 42. Zavazky po splatnosti - vycislenie
 43. Pokl. blok so 100% zlavou
 44. Uhradené nájomné na 5 rokov vopred
 45. Zostatok na účte 324
 46. Daňová evidencia
 47. Môže si zamestnávateľ odpočítať DPH na nakúpenú minerálnu vodu pre zamestnancov, aj keď majú prístup k vodovodnému kohútiku?
 48. Aký dátum uvádzate na interných dokladoch
 49. Nová klasifikácia produktov 2015?
 50. Zostatok na účte 314
 51. Aký je stanovený limit na sprostredkovateľský poplatok za nákup strav.poukážok, ktorý je daňovo uznaný?
 52. Nákup HIM a jeho opravy a rekonštrukcie
 53. Prerušené odpisy úžitkového vozidla
 54. rezerva na odmeny
 55. OP k pohľadavkam . odložená dań
 56. Ako vyplniť DP PO za 2014?
 57. Účtovanie príjmu od zahraničného daňového úradu
 58. Dohoda o pracovnej cinnosti
 59. Môžem takto legálne obísť preddavky na daň z motorových vozidiel?
 60. Dohoda o vykonaní práce ako študent, následné skončenie školy, evidencia na úrade? Problém s dohodou.
 61. Schvaľovanie RUZ za r.2014 a výmena spoločníkov v sro
 62. zahraničné stravné
 63. zaúčtovanie prijatého dobropisu z CR
 64. Odpis traktor-kosačka
 65. Môžem uplatniť odpočet DPH z faktúry v roku 2015, ak záloha bola v 2014?
 66. Opravné položky - ktorý riadok účtovnej závierky MUJ?
 67. Môže mať zamestnanec podpísané vyhlásenie k nezdaniteľnej časti ZD u dvoch zamestnávateľov v priebehu jedného roka?
 68. Cestovný lístok - výdavok
 69. VZ alebo rozhodnutie spoločníka o HV za rok 2014 - spôsob vkladu do zbierky listín v roku 2015???
 70. Prevzatie leasingu auta a jeho zaradenie do majetku
 71. Špedičná firma účtovanie v MRP -PU
 72. Ako je to s tovarom odobratým z chránenej dielne (účtovanie,výška náhrad.plenenia)?
 73. Podanie dodatočného DP FO typ B 2012- ako vyplniť?
 74. Oneskorená registrácia DPH
 75. Dodatočné DP FO typ B za roky 2012 a 2013
 76. Dotácia z upsvar - rozdiel?
 77. Príloha L1i k Rakúskemu DP za rok 2014
 78. Práca na nehnuteľnosti v Bulharsku a DPH
 79. kúpa dodávky netto....
 80. Diéty pri tuzemskej a zahraničnej pracovnej ceste v jeden deň
 81. Mám zamestnancovi preplatiť cestovné lístky?
 82. ako účtovne odpíšem majetok???
 83. Inventarizacny rozdiel na ucte 343 - vztah k financnej sprave
 84. dvojité zdaňovanie Slovensko- Švajčiarsko
 85. DPPO 2014 a preddavky
 86. Dátumy na ťarchopise
 87. zálohové faktúry v JÚ účtujete cez priebežné položky ?
 88. Predaj veci kupovanej bez DPH
 89. Je pec na pizzu za 2550€ dlhodobý hmotný majetok?
 90. Rozdelenie zisku pozemkoveho spolocenstva
 91. Predaj umeleckej fotografii
 92. prijem z reklamy youtube
 93. Ako zaúčtovať províziu v hotovosti do VRP
 94. Poskytnutá pôžička a následné nadobudnutie kolaterálu
 95. Je priloha k fakture povinna?
 96. krycí list k vydanej faktúre
 97. Ako sa môžem zamestnať v kozmetickom salóne okrem živnosti?
 98. Úroky z omeškania
 99. Poistenie pocas prerusenia sluzobnej cesty.
 100. Elektronické trhovisko
 101. Čo s firemným automobilom po zrušení živnostenského oprávnenia
 102. Tovar na sklad a dátumy
 103. DPH a čierna listina
 104. Nákup tovaru z čiech a predaj do čiech
 105. Účtovanie v PN
 106. Faktúra za nájom s dph
 107. prehľad o dani zo závislej činnosti
 108. Ak daňovník prechádza z JÚ na paušálne výdavky a čo konkrétne upraví základ dane?
 109. Kúpa nehnuteľnosti od fyz. osoby /občan/ do firmy
 110. Použitie nerozdeleného zisku na investície
 111. Chyby vo výročnej správe
 112. Musí byť v zmluve uvedené do akej hodnoty môže nájomca vykonať opravy na prenajatom majetku?
 113. Mínusové vlastné imanie - spôsob vysporiadania ?
 114. Predčasné ukončenie štúdia a daňový bonus
 115. SLOVAK pracujuci časť roku 2014 na polskú živnosť
 116. Odpisy - tabuľka v DP PO 2014
 117. Dodatočné daň. priznanie vs oprava chýb minulých období
 118. úhrada odpísanej pohľadávky
 119. Stravné na zahraničnej prac.ceste
 120. Ako odpísať starý stravný lístok z minulého roka, ktorý nám ostal?
 121. Opravne polozky k pohladavkam a odloz.dan
 122. obstarávacia cena nehnuteľnosti
 123. Faktúra od dodávateľa bez jednotkovej ceny
 124. Výpočet dávky výsluhového dôchodku
 125. Ako požiadať o vrátenie dane?
 126. Kúpa bytu - dane
 127. Zmluvné pokuty a prefakturácia od 01.01.2015
 128. Zaradenie gastro zariadenia do majetku
 129. Platím daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti, ak ju vlastním menej ako 5 rokov?
 130. Príjem za opatrovanie v Rakúsku na prelome rokov
 131. Kúpa sro - fakturácia
 132. účtovanie barteru v JÚ
 133. poplatok do odbornej komory-účtovanie v PÚ ako?
 134. OP k pohľadávke
 135. Pokuty a DPH
 136. preddavky dppo - vratenie preplatku
 137. Operatívny vs. finančný lízing - IFRS a slovenské predpisy
 138. predané lístky cez ticketportal účtovanie
 139. Môže sa rozostavaná stavba zaradiť do majetku?
 140. Vyuctovanie sluzobky - do kedy?
 141. Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky č.MF/22497/2014-74
 142. dropbox - faktúra
 143. konatel pouzíva súkromné auto - čo doložiť do účtovníctva?
 144. Ako zaúčtujem príjem na bankový účet od klienta na nákup kolkov?
 145. odpisy v DP PO
 146. odložená daň - výpočet?
 147. vyúčtovací faktúra - účtovanie
 148. účtovanie faktúr za telefón..
 149. Podávam DP FO typ.A , alebo typ.B ?
 150. Pozemok v manzelskom spoluvlastnictve na podnikanie
 151. Spätná registrácia DPH
 152. Platba v hotovosti 5000 €
 153. hodnota sprostredkovaného obchodu
 154. Poskytnutie služobného bytu bezodplatne
 155. dodatočný KV DPH
 156. Automobil - ako odpisovať
 157. Môže byť takto zaúčtované?
 158. Daňová povinnosť pri dodaní tovaru z eu
 159. FO zapísaná do OR účtujúca PÚ
 160. Ako zaúčtovať zostatok na účte 314 Poskytnuté preddavky z roku 2010?
 161. Storno pokladničného bloku, vrátenie peňazí zákazníkovi
 162. keď mám zamestnanie a idem si spraviť živnosť koľko budem platiť odvody do SP a ZP za mňa?
 163. Inventarizačné prebytky - možno ich vyčísliť dodatočne?
 164. Ako zdaní fyzická osoba - nepodnikateľ zisk pri kúpe pohľadávky?
 165. VRP - vklad a výber
 166. danové priznanie - čo je hrubá mzda a čo sú odvody
 167. Oznámenie o schválení účtovnej závierky za r. 2013, poslané na register
 168. Ako účtovať cestovné náhrady vyplatené neskôr?
 169. Ukladanie účtovnej závierky do registra
 170. Časť roka živnostník, časť roka zamestnanec a NČZD
 171. Časť roka živnostník, časť roka zamestnanec a NČZD
 172. opravovňu fototechniky a kódy SK NACE
 173. Registračná pokladňa v autobazare
 174. Zodpovedný zástupca v s.r.o - odkedy musí byť zamestnaný?
 175. Kupujem sro, viem si obstarávaciu zaúčtovať do nákladov?
 176. Je možné zmeniť ič dph?
 177. Čo sa rozumie pod účtovnou položkou
 178. Ak s.r.o., ktorá je platcom DPH prenajíma auto americkej firme musí vystaviť doklad s DPH? Musí americká firma zaplatiť aj DPH?
 179. súvaha a výkaz ziskov a strát 2015
 180. Ako opraviť nesprávne účtovanie technického zhodnotenia z roku 2013?
 181. Ako zaúčtovať vysoký stav na pokladnici?
 182. Príjem z prenájmu-zdanenie
 183. Neuhradené záväzky k 31.12.2014 - § 17 ods. 27 zákona
 184. .Daň z predaja nehnuteľnosti
 185. Automobil v prenájme,faktúra vystavená na prenajímateľa
 186. aké doklady musím vystaviť ako občan?
 187. Uctovanie e-shop
 188. Keď mikro účtovná jednotka nakúpila akcie a deriváty a oceňuje ich obstarávacou cenou, počas roka nepreceňuje ako postupuje pri ich predaji?
 189. Vysvetlenie pojmu "Abgrenzungen" v nemeckom účtovníctve
 190. Dan uhradena omylom z osobneho uctu
 191. Doručenie ukončenia PNky pri skončení pracovného pomeru počas PNky.
 192. čo uviesť ako príjem zo zahraničia
 193. Potvrdenie o zamestnaní (zápočtový list)- dohody a náležitosti potrebné pri výpovedi
 194. Prechodne polozky
 195. Predčasný dôchodok
 196. moze slov. opatrovatelka podat dodatocne danove priznanie z prijmov zo zivnosti v rakusku,riadne uz podala?
 197. Zrušenie sro a základné imanie
 198. Zauctovanie rozbitych okien na sklade do vynosov
 199. Typ DPH pri faktúre do ČR, neplatca
 200. Pužívanie účtu 606
 201. Mám prepočítať DPH z dennej uzávierky ERP?
 202. Potrebovala by som poradiť ohľadom výhry
 203. Odpis pohľadávky nedaňový mám zaúčtovať na 546/311 a pripočít.položku k ZD r.180?
 204. DFA od SZČO a nebude uhradená
 205. Refakturácia nájomného za služobný byt - DPH
 206. Auto na ICO, nikdy neodpisovane, treba zdanit predaj?
 207. Predaj pozemku a daň z príjmov
 208. Odpis pohľadávky nedaňový
 209. Predaj tovaru v Rakúsku a DPH
 210. Dostal už niekto pokutu z metrologického inšpektorátu?
 211. Prepočet HUF na EUR - aký kurz použiť?
 212. keď chcem zaevidovať cez VRP úhradu viacerých faktúr to sa musí nahrávať po jednej?
 213. Analytika Dodávatelia
 214. Účtovanie software + licencia
 215. predaj bytu
 216. Rozšírená záruka-vstupuje do OC majetku
 217. Dodávanie dokladov od klientov
 218. Snížená sadzba dane pri parkovnom alebo prenájme park. miesta. v ČR pri ubytovaní
 219. Musí mať účet 429 analytickú evidenciu ?
 220. Kedy uplatniť odpočet DPH pri JCD, ktoré došlo 15.5.15 s dátumom 29.4.15?
 221. Refundácia miezd z EÚ
 222. Kupa garazoveho statia na firmu
 223. Ako si dodatočne vyžiadať vrátenie nadmerného odpočtu.
 224. Ako spravne vyplnit DPFO typ B - prijem zo zavislej cinnosti v zahranici + z prenajmu v SR?
 225. Ipriklad na dan z prijmov
 226. Nákup tovaru s DPH, ak Odberateľ + Dodávateľ=Platiteľ DPH
 227. Precenenie maj.podielu
 228. Nevýznamná položka v podvojnom účtovníctve
 229. OP k pohladavkam, vypocet dni
 230. rozdiel medzi uctom 326 a 383
 231. Postúpenie pohladavky za odplatu
 232. Daňové priznanie - práca aj v AT aj v SR
 233. Predavačka na živnosť
 234. auto na podnikanie
 235. konsignačný sklad v USA
 236. Moze sa spolocnik v sro vzdat casti naroku z podielu na zisku?
 237. Kam zaradiť účet 381 NBO z roku 2013 v súvahe - mikro účtovnej jednotky?
 238. úhrada dobropisu v hotovosti
 239. samozdanenie v tuzemsku -kovové výrobky zo železa nad 5000EUR do automobilov
 240. DPH a predaj nehnuteľnosti
 241. Zvýšenie základného imania
 242. Predaj bytu fyzickej osobe a DPH
 243. Preradenie osobného automobilu konateľa do majetku spoločnosti na lízing
 244. Opravné DP DPH
 245. DPH pri predaji auta kúpeného na úver
 246. Zápočet dodávateľskej FA a dobropisu, vs. dodávateľskej a odberateľskej FA.
 247. opravné položky
 248. odpredaj drobného majetku
 249. OP k pohľadávkam
 250. Odpis nevymozitelnej pohladavky