1. Výška zábezpeky na daň z pridanej hodnoty (4 replies)
  2. odvody do soc.poisťovne a dôchodok (15 replies)
  3. Aktivácia v polnohospodárstve spôsobom B (0 replies)
  4. Minimalna vyska prijmov SZCO za rok 2015 pre registraciu ako platca do Soc. poist. (4 replies)
  5. Ako získať stratenú DPH a vyhnúť sa daňovej kontrole? (35 replies)
  6. Daňová uznateľnosť nákladov na spoločenskú akciu (2 replies)
  7. Mam narok na vratenie DPH pri vyvoze auta mimo EU? (0 replies)
  8. úrok z omeškania pri nezaplatení vyúčtovania (2 replies)
  9. Ako zaúčtovať hromadnú zľavu tovaru v Omege? (0 replies)
  10. DOBROPIS - nesprávny názov spoločnosti (2 replies)
  11. číslovanie zmlúv (2 replies)
  12. Potvrdenie o návšteve školy (1 replies)
  13. DP TYP A príjem zo zahraničia Fínsko plus Turecko (1 replies)
  14. Ako mam zauctovat v MRP dobropis od SSE ked som nezaplatil preddavok ale celu sumu hradim na zaklade dobropisu /vyuctovacia FA/? (1 replies)
  15. Dá sa na porade založiť zoznam rizikových, resp.špekulatívnych klientov? (1 replies)
  16. Odvody do zdravotnej poisťovne, daňové priznanie - vydanie knihy (2 replies)
  17. Jednorazový prenájom skladových priestorov - musí byť vo výpise z OR? (5 replies)
  18. nakup a predaj sw z Ruska na Slovensku (5 replies)
  19. má skončenia živnosti v priebehu roka vplyv na RZZP ? (7 replies)
  20. Máte niekto skúsenosti s prechodom z JU na PU? (8 replies)
  21. výkaz nedoplatkov zo zdravotnej poisťovne (1 replies)
  22. Možem zamestnacovi vyplatiť stravné za 30 minút v zahraničí? (6 replies)
  23. Platiť preddavky na daň pri pozastavení živnosti ? (0 replies)
  24. spôsob zaúčtovania paliet, dopravy v PÚ - čo sa týka výstavby rodinného domu na predaj (4 replies)
  25. výmena radiátorov v predajni (4 replies)
  26. Nákup kobercov a pokládka (0 replies)
  27. predaj stroja do čiech (2 replies)
  28. Dlhodobý prenájom osobného motorového vozidla z členského štátu EU (0 replies)
  29. Aká bola splatnosť preddavku na daň z príjmu PO za rok 2014, ak DP bolo podávané 30.6.2015? (3 replies)
  30. DPH - povinná registrácia (4 replies)
  31. Oneskorená platba dane. (7 replies)
  32. danovy rezident/nerezident vysvetlit pojem (1 replies)
  33. Preprava zo Švajcarska - DPH (2 replies)
  34. Vyúčtovanie ZPC do Bulharska a zaúčtovanie jednotlivých položiek. (4 replies)
  35. Zrážková daň z poskytnutého nepeňažného plnenia (1 replies)
  36. Do ktorého obdobia mám zadať storno faktúru u platcu DPH v JÚ k faktúre z 1/2015 vyhotovenú v 7/2015? (14 replies)
  37. Účtovanie účtovnej straty kvôli zaplatenej daňovej licencii (0 replies)
  38. Zaradenie do majetku. (2 replies)
  39. Nákup bez DPH ako SZCO /neplatca DPH/ v EU (6 replies)
  40. mzdový list zamestnanca a uvedenie pracovného zaradenia zamestnanca (6 replies)
  41. Nesprávny výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia? (37 replies)
  42. Freight Forwarders Settlement - zháňam info (0 replies)
  43. Osobný asistent a príjmy z dohody (8 replies)
  44. Prijatá faktúra z Čiech so slovenským DIČ (2 replies)
  45. fakturácia za služby v turecku (0 replies)
  46. som povinna platit do zdravotnej poistovne odvody? (5 replies)
  47. chyba v KV DPH -mylne uvedený dodávateľ (3 replies)
  48. Zohľadňuje sa v RZZP čerpanie meterskej v časti roka? (3 replies)
  49. Ako zauctovat v PU plechovu garaz? (1 replies)
  50. Musí zamestnávateľ pri vyslaní zamestnanca na ZPC zaplatiť komerčné poistenie? (3 replies)
  51. Kupa auta - zivnostnik (4 replies)
  52. zamestnanec+preplatenie cestovného a ubytovania za prácou (2 replies)
  53. Kupa auta do firmy od sukromnej osoby (2 replies)
  54. odpisy hmotného majetku-zhodnotenie prenajatého skladu-odpisová skupina? (1 replies)
  55. Predaj účtovne odpísaného majetku s.r.o.. (24 replies)
  56. Dátum dph? (11 replies)
  57. Môžem predávať na jaspravim bez živnosti? (5 replies)
  58. Účtovanie na základe zmluvy (3 replies)
  59. Povinnosť používať elektronickú registračnú pokaldňu/virtuálnu reg. pokladňu pre geodetov. (5 replies)
  60. DoPC presiahlo mesacne 40 hodin, co mam robit? (4 replies)
  61. Stravné a stravné lístky (7 replies)
  62. Zamestnanec-zahraničná pracovná cesta, doklad na jeho meno a firemná adresu (17 replies)
  63. ročné zúčtovanie VSZP (1 replies)
  64. Faktura za domenu do CR (1 replies)
  65. Zaplatili sme odvody zdravotného poistenia za vyplatené podiely členom pozemkového spoločenstva za rok 2014. (3 replies)
  66. Preddavok a zabudnutá vyúčtovacia faktúra. (9 replies)
  67. Pomoc s preplatením obedovej prestávky. (2 replies)
  68. Živnosť alebo s.r.o pre začínajúceho podnikateľa a zamestnanca zároveň (5 replies)
  69. Animatorska zmluva. (13 replies)
  70. Keď firma predáva firemné auto, už daňovo aj účtovne odpísané je potrebné zohľadniť transferové oceňovanie? Je potrebná na to vypracovaná dokumentácia? (6 replies)
  71. Ak predám pozemok, koľko zaplatím daň? (6 replies)
  72. Je na faktúre povinnosť mať razítko a podpis? (4 replies)
  73. Domáce samoznanenie - kedy v DPH ako v KV? (1 replies)
  74. Odstupné (2 replies)
  75. Môže spoločník a konateľ v jednej osobe poskytnúť spoločnosti krátkodobú bezúročnú pôžičku? (2 replies)
  76. dar od OZ fyzickej osobe - danovy dopad (2 replies)
  77. Vydaná faktúra zákazníkovi (6 replies)
  78. pokuta za nelegalne zamestnavanie (3 replies)
  79. Odmena za vymoženie pohľadávky - účtovanie (2 replies)
  80. Benzinovy blok v inej mene (1 replies)
  81. Vozidlo akej katogórie si, ako SZČO, môžem napísať na IČO a uplatňovať si naň výdavky? (8 replies)
  82. Kto je dodávateľ depozitu palubnej jednotky na mýto? (1 replies)
  83. Release of maintenance (1 replies)
  84. Vedenie uctovnictva (1 replies)
  85. Je dátum vzniku daňovej povinnosti povinný údaj vo faktúre pri dovoze tovaru z EÚ pri samozdanení? (9 replies)
  86. Zalozenie zivnosti, ako viest uctovnictvo? (7 replies)
  87. Musím platiť daň? A ako si ju vypočítam? (3 replies)
  88. Akým spôsobom je správnená ocenená nehnuteľnosť? (1 replies)
  89. pri prijatí zálohy na intrakomunitárne dodanie sa vystavuje daňový doklad k prijatej platbe? (2 replies)
  90. majetek - odpis. skup. (28 replies)
  91. Technicke zhodnotenie prenajatej budovy (3 replies)
  92. Dodavatel z nemecka nechce vystavit fakturu bez DPH - ako to riesit? (7 replies)
  93. Kúpa televízora - ako marketingová podpora (4 replies)
  94. Výpočet vymeriavacieho základu pri RZZP pre SZČO. (2 replies)
  95. PO, odpočet DPH zo zásob pri registrácií (1 replies)
  96. Tovar kúpený pred založením živnosti. (5 replies)
  97. Prerušenie odpisovania a paušálne výdavky (5 replies)
  98. Český zamestnávateľ a odvody na SR (2 replies)
  99. Príspevok do sociálne fondu zo zisku a stravné lístky (11 replies)
  100. Prenájom pracovného oblečenia (1 replies)
  101. Aký je nárok na dovolenku za rok 2015 po návrate zamestnankyne z RD? (2 replies)
  102. Stavebná činnosť (2 replies)
  103. Potvrdenie študenta o návšteve školy (5 replies)
  104. JU služba/zásoby? (3 replies)
  105. Aké sú naše povinnosti ohľadom spotrebnej dane pri prevádzkovaní FVE? (1 replies)
  106. autoškola neplatca DPH a vystavovanie dokladov (1 replies)
  107. Faktúru riadnu zaplatiť vopred, potom pošlú tovar (3 replies)
  108. úhrada v hotovosti (2 replies)
  109. ZoD a FA (3 replies)
  110. Faktúra za stravu (3 replies)
  111. Zlúčenie spoločností a Hlásenie o vyúčtovaní dane zo záv. činnosti (3 replies)
  112. Pôžička (4 replies)
  113. Colné prejednanie (1 replies)
  114. Som povinná platiť príspevok na poistenie v nezamestnanosti za 2-12/1996, ak som v tom období podnikala popri zamestnaní a z podnikania som v r.1995 a r. 1996 nemala žiadny príjem? (4 replies)
  115. Platba za faktúru - priamy vklad na účet inou osobou (2 replies)
  116. Ako správne zaúčtovať zostatok na účte 461? (7 replies)
  117. Odpisove skupiny (4 replies)
  118. 50% účasť na majetku - kontrola zo soc. poisťovne (13 replies)
  119. Nezaúčtované úhrady faktúr v minulom roku (19 replies)
  120. SZČO a práca v ČR (2 replies)
  121. Kúpa starej výrobnej haly - jej následné opravy a zhodnotenia (1 replies)
  122. Kedy je predaj obchodného podielu v s.r.o. oslobodený od platenia dane z príjmu? (2 replies)
  123. Aký kurz...??? (4 replies)
  124. Pracovník na TPP s nulovým príjmom (3 replies)
  125. Eurowag master card - účtovanie (0 replies)
  126. Ako zaúčtujem poistenie za vozidlo, za ktoré neplatím daň z motorových vozidiel. (3 replies)
  127. odvody do SP od 1.7.2015 (4 replies)
  128. Obstaranie dlhodobeho hmotneho majetku (3 replies)
  129. Sankcie za neplatenie dph (3 replies)
  130. Fin.vypomoc od sesterskej spolocnosti (4 replies)
  131. Aký je postup pri zaslaní PN do sociálnej poisťovne pri pracovnom úraze? (5 replies)
  132. Klasifikácia produkcie/ odpisová skupina (4 replies)
  133. Platenie dane. (1 replies)
  134. Aké knihy by mala mať každá účtovníčka? (9 replies)
  135. Polep na auto? (9 replies)
  136. daňová licencia (1 replies)
  137. Účtovanie dobropisov Euroshell (5 replies)
  138. Práve som zistila, že sme neukončili dohodu o prac.činnosti k 30.6., bude ukončená až 31.7.,dohodár odchádza do zahraničia. Čo teraz? (1 replies)
  139. Stravné pre kamionistu (5 replies)
  140. vrácení DPH - nadmerného odpočtu (7 replies)
  141. Firemný bankový účet (s.r.o.) (3 replies)
  142. Stravné pastierom na holi a salašoch (1 replies)
  143. IČ DPH uvedené na FA a už nie som platcom DPH (13 replies)
  144. osobná spotreba podnikateľa na základe výdajky zo skladu-kam do KV(D2?)? (4 replies)
  145. Prihlasovanie dohodárov do ZP (3 replies)
  146. Rodné listy pri uplatňovaní Daňového bonusu (2 replies)
  147. Registrácia na SP (2 replies)
  148. Správne vypočítané ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2014? (13 replies)
  149. Úhrada faktúry za materiál/ tovar v hotovosti. (18 replies)
  150. negatívne dph a potom dodatočné? (11 replies)
  151. finančná analýza - výpočet ROE (0 replies)
  152. reklamácia - my či oni? (5 replies)
  153. stavebné práce pre platiteľa DPH z ČR na území SR (3 replies)
  154. Doklad o ubytovani (1 replies)
  155. Aké dátumy daň. povinnosti a odpočtu za nákup t. z iného ČS (1 replies)
  156. Zahŕňa sa do vymeriavacieho základu /pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia / prijem z vyplatenia komerčnej poistky pre prípad dožitia? (0 replies)
  157. Pohonne latky-pausalne vydavky (9 replies)
  158. Fakturacia za sluzby ceskej firme bez DIC (1 replies)
  159. Súhrnný výkaz a platiteľ registrovaný podľa par. 7a (1 replies)
  160. nákup tričiek pre trénerov do fitka (6 replies)
  161. čo robiť, keď som uviedla nesprávny špecifický symbol? (4 replies)
  162. Účtovanie DPH pri kúpe stroja zo zahraničia (0 replies)
  163. E-dane a windows 10 (1 replies)
  164. Zrusenie a zalozenie zivnosti z pohladu povinnej registracie platcu DPH (1 replies)
  165. Akým spôsobom môžem rozdeliť nehnuteľnosť v účtovníctve? (1 replies)
  166. poškodené výrobky (5 replies)
  167. treba platiť preddavky na DzPPO (i ked vyšla daň. strata?) (3 replies)
  168. Ťarchopis - do ktorého mesiaca ho uviesť? (12 replies)
  169. Predaj jazdeneho auta sukr.osobe na Ukrajinu - Fa do KV? (2 replies)
  170. Vystavený dobropis do Čiech a súhrnný výkaz, DP a kontrolný výkaz??? (1 replies)
  171. danovy urad a zamestnanec (5 replies)
  172. prevod stavebneho povolenia z FO na s.r.o., dph? (0 replies)
  173. Variabilný symbol pri preddavkoch PO. (1 replies)
  174. Anonymný odberateľ na faktúre (9 replies)
  175. Zmena štvrťročného platcu DPH na mesačného (3 replies)
  176. priskoro podané daňové priznanie (5 replies)
  177. Sprostredkovanie kúpy tovaru zo zahraničia z bazaru a následné zaslanie zákazníkovi na Slovensko (0 replies)
  178. Vyradenie odpísaného auta z obch. majetku a využívanie tohto auta ako súkromné na podnikat. účely. (4 replies)
  179. Sluzba v tuzemsku fakturovana do EU (2 replies)
  180. Riadok DPH pri faktúre z Rakúska, bez vyčíslenej DPH (4 replies)
  181. DPH - Faktúra k prijatej platbe ??? (5 replies)
  182. Vystavenie faktúry (1 replies)
  183. aký dátum uviesť do kontrolného výkazu pri neskoro doručenej faktúre zo zahraničia? (13 replies)
  184. Dvakrát zaúčtovaná faktúra a DPH (7 replies)
  185. účtovanie leasing - totálka (9 replies)
  186. Ako zaúčtovať v PU poistné vrátené za minulé obdobia? (13 replies)
  187. Predaj DHM - na diely (3 replies)
  188. Tovar zo zahraničia. (4 replies)
  189. Vystavený dobropis a kontrolný výkaz (1 replies)
  190. Účtova osnova (1 replies)
  191. Došlý dobropis - tuzemské samozdanenie kov (3 replies)
  192. Česká firma ale dodanie na Slovensku (0 replies)
  193. Dohoda o vykonaní práce a evidencia na Úrade práce (5 replies)
  194. dodanie eshopu pre firmu z čr (0 replies)
  195. Stolový ventilátor - daňový alebo nedaňový výdavok ??? (2 replies)
  196. Pod akým IČ DPH fakturovať? (0 replies)
  197. VRP-výber hotovosti (6 replies)
  198. Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť kotolňu? (17 replies)
  199. Prenájom tovaru českému odberateľovi na SR-DPH áno alebo nie? (3 replies)
  200. Ako zaúčtujem pokutu za nedodržanie AETR šofér porušil predpis (1 replies)
  201. Registrácia na DPH a odpočet DPH zo zásob ku dňu registrácie (6 replies)
  202. Prepis auta z leasingu (14 replies)
  203. Ako vystaviť faktúru za službu, ktorá bude vo výške menej ako 5000,- €, spojenú s dodaním kovovej konštrukcie vo výške 7000,- €? (4 replies)
  204. Mam spediciu a neviem aky fakturacny program je najlepsi.Mozete mi poradit? (3 replies)
  205. Ako zaúčtovať výmenu ohrievača vody v hodnote 180€? (7 replies)
  206. koľko rokov je potrebné uchovávať faktúry firmy s.r.o.? 5 alebo 10rokov? (4 replies)
  207. Archivácia tiketov z výherných automatov (0 replies)
  208. Dopravná spoločnosť zabezpečuje prepravu tovaru prostredníctvom živnostníkov, ktorí majú živnosť na vedenie cudzieho motorového vozidla. (5 replies)
  209. Faktúra a samozdanenie (2 replies)
  210. Vrátenie nadmerného odpočtu (1 replies)
  211. Ako účtovať leasing v jednoduchom účtovníctve aby mi dph zo splátky ťahalo aj do daňového priznania? (4 replies)
  212. Doklad z ERP - Vrátenie tovaru, v KV to bude oddiel D1? (2 replies)
  213. Nájomca a úprava Predmetu zmluvy (0 replies)
  214. Kto moze robit uctovnictvo pre SVB - laik ci profik? (11 replies)
  215. Ako zaúčtovať príspevok zamestnávateľa na DDS (1 replies)
  216. Virtuálna registračná pokladňa - ako sa účtuje ? (13 replies)
  217. Ako zaučtujem dobropis (6 replies)
  218. Dobropis k faktúre z ČR (1 replies)
  219. DPH z leasingovej splátky - 80% (5 replies)
  220. Rozúčtovanie platby na iné VS (9 replies)
  221. Zdravotné poistenie z dividend do r. 2003 (40 replies)
  222. kúpa práčky - podnikateľ (sro) (10 replies)
  223. Preclenie tovaru z Indie na uzemí Sr (1 replies)
  224. Samozdanenie? (3 replies)
  225. prijaty zahranicny DBS - reverse charge, ake clenenia dph ?? Stale mi ho uctov. program dava v KV do B1 (1 replies)
  226. Fakturácia škody s alebo bez DPH (5 replies)
  227. Platenie odvodov pri príjmoch podľa § 6 odst, 2 písmeno a (vytvorenie diela) (3 replies)
  228. na aké účty mám účtovať, ak fima riadi finančné prostriedky inej firmy na základe zmluvy o riadení finančných prostriedkov (0 replies)
  229. Likvidacia spolocnosti a vycislenie likv. zostatku (4 replies)
  230. Spracovanie poškodených bankoviek - VOZD, alebo VNZD? (3 replies)
  231. Zlucenie spolocnosti a DPH (0 replies)
  232. JÚ - ako účtovať nákup vlastných zásob? (8 replies)
  233. Prerušenie podnikania a účtovanie. (21 replies)
  234. doklad z ERP na dve položky: súkromnú a firemnú - zaúčtovanie v PÚ (4 replies)
  235. OF s vyfaktúrovaným preddavkom - OMEGA (9 replies)
  236. Súhrnný výkaz mesačne tovar + služba nad 50 000 EUR (2 replies)
  237. Vyber banky na hypover pre podnikatela (0 replies)
  238. výdavky pred STK (17 replies)
  239. Fa z Irska (4 replies)
  240. Je v poriadku faktúra, ak na nej nie je uvedený odberateľ? (21 replies)
  241. Faktúra z Nemecka bez IČO (5 replies)
  242. Nefunkčné posielanie (10 replies)
  243. Zobrazuje Vám stránka FS históriu komunikácie? (5 replies)
  244. dávate náklady za parkovné do daň.prizania DPH na riadok 15 ako oslobodené? (1 replies)
  245. Strata tovaru a DPH (0 replies)
  246. Úprava základu dane FO účtujúca v Podvojnom účtovníctve. (0 replies)
  247. Výber z ERP (1 replies)
  248. ako zaúčtovať dodanie služby /ubytovanie v zahraničí/ (0 replies)
  249. Ako zahrnúť náklady na rozšírenie certifikátu? (1 replies)
  250. nové služby pošty-výpis z OR účtovanie v PÚ (3 replies)