PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. s.r.o. a nulové daňové priznanie
 2. dodanie služieb na nehnuteľnosti do EU neplatiteľom DPH
 3. Vysporiadanie pohladavky voci spolocnikovi
 4. aké doklady musím vystaviť pri predaji?
 5. Dar do tomboly a DPH
 6. Predaj ojazdeného minibusu v kategorii M
 7. Stravny listok a sluzobna cesta
 8. Ako postupovať pri predaji nehnuteľnosti ktorá je v súkromnom vlastnictve ale využivala sa na podnikateľské účeli?
 9. Faktúra za ubytovanie
 10. Povinnosť ERP pri prevádzkovaní služieb osobného trénera
 11. Mám povinnosť ERP,VRP - prevádzam službu murárstvo, kachliarstvo - dodávka a stavba krbov a pecí
 12. Vklad podnikateľa na bankový účet
 13. inventúra bufetu
 14. preddavky dppo - zmena sadzby
 15. Zlý odpočet straty
 16. Môže firma, ktorá je platcom DPH predať nehnuteľnosť, v ktorej mala sídlo 4 roky, spoločnosti, ktorá je tiež platcom DPH bez DPH?
 17. Virtuálna registračná pokladnica
 18. Opravná položka k pohľadávkam
 19. Úhrada Zápočet DPH z preplatku
 20. DPH z faktúry z Turecka - ubytovanie na pracovnej ceste
 21. doplnenie dokladu do pokladne spätne
 22. Neuhradené pohľadávky v PÚ
 23. Počas roka vyplácaný v hotovosti CP nad 5000,00 EUR
 24. Dátum dodania a dátum vyhotovenia
 25. Uzávierkové operácie a kurz ecb (kurzové rozdiely saldokonta)
 26. nájom za teplo
 27. Preplatenie parkovacej karty riaditeľovi - daň
 28. Katalógový predaj
 29. FO nepodnikatel predaj nehnutelnosti a dan z prijmu
 30. 9 hodinová cesta cez Nemecko = 50% nemecké diéty?
 31. Predaj auta nepodnikateľovi
 32. Ako účtovať PHM do kosačky
 33. Ako ukončiť sociálny fond v daňovej evidencii?
 34. Fakturácia pre SK za preprevu z HU do RUS
 35. vratenie DPH z ceny auta, na ktore sme dostali prispevok od statu
 36. prijem zo zavislej cinnosti a honorare vyplatene z USA
 37. ERP a predaj mimo SR
 38. SZČO platiteľ DPH-musím PC v hodnote 1 676,32 s DPH odpisovať alebo dať rovno do nákladov?
 39. SZČO - práca v zahraničí-DP
 40. môžem mať mínusový účet 504?
 41. daň z nehnuteľnosti v r.2015 pri prenajme vyrobnej haly
 42. dph platené colnému úradu za dovoz z Číny
 43. KV-C2 kód opravy
 44. Faktúru s DPH mám 2x uhradenú ,služby Orange (príkaz z účtu i inkaso).Ako ďalej ?Ako s DPH ?
 45. Odpočet DPH - lekárenská a zdravotná starostlivosť
 46. typ dph v mrp pri došlej fa zo zahraničia za služby
 47. Môže k 31.12.2014 ostať mínusový stav na účte 335?
 48. Zdaňuje sa prijatá dotácia SHR od poľnohospodárskej platobnej agentúry?
 49. Informačný systém kontrolných známok
 50. Rozdiel medzi účtovnou a daňovou stratou
 51. Záväzok voči spoločníkovi
 52. DP DPH-prvé prijatie služby
 53. Odpisy
 54. Prenesenie daňovej povinnosti - preklad - aký §?
 55. DPH dľa §69, ods.12
 56. Dám do nákladov ak kupujem od inzerenta?
 57. hotovostná platba 5000
 58. Danový bonus
 59. Aké doklady predkladám úradu práce pri poskytnutí dotácie - DP paušálne výdavky?
 60. DP PO nesedí so súvahou a VZaS
 61. trvalý príkaz-špecifický symbol do sociálnej poisťovne
 62. Aký kurz mám použiť pri platbe kartou za ubytovanie?
 63. Nevyplatený nadmerný odpočet DPH - daňová kontrola
 64. Daň z predaja nehnuteľnosti-zdedený pozemok
 65. DPH z Nemecka - nežiadanie o vrátenie
 66. Umorenie straty z roku 2009
 67. Zvyšok dph po koeficiente
 68. Predaj auta konateľovi
 69. Ak by ranajky stali viac ako stravne urcene na ranajky?
 70. Ubytok zvierat uctovanie.
 71. Zisk spoločnosti vyplatený konateľovi a členom DR bez účasti na majetku spoločnosti - ako na to?
 72. mam narok na zahranicne diety?
 73. úrok z omeškania
 74. Môžem zaúčtovať zápočet predpis úhrady straty so záväzkom voči spoločníkovi 365/354?
 75. Výroba a montáž brán a registr.pokladňa
 76. Fakturovať bez DPH?
 77. Zrušenie registrácie na dph
 78. koncesionárske poplatky
 79. prijatá platba v banke - uhradená platobnou kartou za predaný tovar
 80. devizova pokladna
 81. Daňová licencia a preddavky
 82. nesplnený fond PČ
 83. TPP študenti
 84. investície v účtovníctve
 85. vrátenie platby od zdrav. poisťovne ?
 86. Faktúra pre firmu so sídlom v Čechách
 87. náklady na reklamu-účtovavnie v PU
 88. Účtovanie spotrebnej dane u oprávneného príjemcu?
 89. Môžem uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb za 1000€ mesačne s tým, že mesačne bude vyplácaný paušál 300€ a zvyšok po ukončení roka?
 90. § 69 odst.12 ... a 20 %-ná DPH na jednej faktúre v Alfa plus-správne do záväzkov
 91. Zaučtovanie zaplatenych zaväzkov v inom roku
 92. Účet 479
 93. Odpočet DPH pri registrácii
 94. úhrada fa za predaj auta fyzickou osobou
 95. používanie osobného účtu vo firme
 96. Kontrolný výkaz a doklad z ERP
 97. oznámenie k dani z motorového vozidla
 98. Nákup notebooku bez DPH v Česku
 99. Ak podám DDP k DPH,kde sa mi zníži DP o 4 eura, automaticky mi ich pošlú? alebo treba im niečo písať?
 100. Odvody cudzinca
 101. Dobropis týkajúci sa nájmu roku 2014 - DFA vystavená v marci roku 2015.
 102. Ako fakturujem škodovú faktúru ?
 103. KV DPH - VFA s odpočítanou FA z roku 2014 na prijatú platbu
 104. Registrácia DPH podľa §7a - VFA s DPH?
 105. Spatny bonus z Metra
 106. Vrátenie DPH zo zahraničia
 107. Došla faktúra prijatá až po úhrade dobierky - ako dať do účta ?
 108. Prijaté úroky z bežného účtu
 109. Odpis nevymožených pohľadávok
 110. Aké následky môže mať nevedenie skladovej evidencie pri spôsobe B?
 111. Musí daňovník podávať mesačne DPH, ak vystavuje len preddavkové faktúry a je registrovaný pre DPH len podľa §7a (vykonáva služby v zahraničí)?
 112. Aky typ Zmluvy o dielo použiť?
 113. jeden VS dve faktúry
 114. Doklad o úhrade faktúry cez ERP
 115. Kedy vznika nárok na odpočet?
 116. Ako v OMEGE zaevidovať, zaúčtovať a uplatniť DPH za oneskorenú faktúru
 117. odpisy - zostatková hodnota vozidla
 118. Náhrada výdavkov v zmysle §7 zákona o CN -vlastné MV na SC do ČR
 119. Preddavok v cudzej mene/CZK/, vyuctovanie v EUR.
 120. Oneskorený dobropis
 121. Dotácia zo ŠR poskytnutá z Úradu práce podľa § 50 na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie - účtovanie ??
 122. cenová ponuka do zahraničia
 123. Výpočet na odstupné
 124. Daňová licencia
 125. DPH pri nadobudnuti potravin z Anglicka
 126. nesedí zostatok na účte 336 voči Soc.poisťovni,mozem rozdiel zaúčtovať na pripočitat.polozku?
 127. Preventivna prehliadka
 128. kam účtujete upomienku z oneskorenej platby-telekom
 129. Rozpočtová organizácia zriadená obcou - Kde účtovať zmluvu o dobrovolníctve?
 130. DPH vyrovnanie
 131. Typ DPH - samozdanenie
 132. zaúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty
 133. Do akej triedy mám zaradiť záhradný traktorik?
 134. Uctovanie odchodneho
 135. Kam potvrdiť tlačivo českej sociálky o príjme SZČO kvôli prídavkom na deti?
 136. Ako účtovať úhradu vydanej faktúry na súkromný účet?
 137. Predaj firemného auta fyz.osobe do ČR
 138. Faktura omylom uhradena z uctu inej firmy.
 139. dan z predaja umeleckeho diela
 140. Ide o oslobodené plnenie od DPH?
 141. Ako správne účtovať u prenajímateľa finančný prenájom na základe zmluvy o nájme dopravného prostriedku a kúpe prenajatej veci ?
 142. IBAN na faktúre
 143. Kedy vystaviť daňový doklad na uhradenú zálohu ?
 144. Kontrolný výkaz - vydaná fa z eshopu do česka............a mrp
 145. ODPOČET DAŇOVEJ STRATY ZA rok 2014
 146. Predaj vyradeneho stroja do srotu - DPH
 147. Duplicitná faktúra vystavená slovenskou aj zahraničnou spoločnosťou.
 148. PHM na auto konateľa
 149. mam otázku po kolkých rokov može majitel bytu,člen družstva predat byt?
 150. ako účtovať príspevok zamestnávateľa na stravné ? v PÚ
 151. Miestna príslušnosť a správne vyplnenie tlačiva DPH
 152. problém - chcem natiahnuť do PC vo firme už dokončený rok 2014 tak vymaže im rok 2015
 153. Je živnostník - poskytovateľ prípravných a dokončovacích stavebných prác povinný používať elektronickú registračnú pokladňu?
 154. Prijmy zo zahranicia a DPFO B riadok 104
 155. Čo je to zúčtovacia adresa v bankovom styku pri platbe kreditnou kartou cez internet?
 156. Návrat jedinej zamestnankyne na rodičovskú dovolenku - čo oznámiť daňovému úradu?
 157. Subeh stravneho na SC a stravny listok.
 158. Vreckové pri pracovných cestách
 159. Narok na danovy bonus po odstahovani manzela zo spolocnej domacnosti bez rozvodu
 160. Založenie a vznik s.r.o. - otváracia súvaha
 161. neplatiteľ dph - reg. len podľa §7a a fa z krajiny EU
 162. kúpa auta od FO - neplatcu dph a nasledy predaj platcom dph
 163. Musi sa registrovat pre DPH?
 164. Ako otvorím súvahu u kúpenej s.r.o?
 165. Povinnosti pri prenesenej daňovej povinnosti
 166. Potreba registračnej pokladne na dvoch miestach súčasne
 167. DPH z energií
 168. Oprava chyby z minulého obdobia
 169. Živnostník a diety
 170. Kde zaplatit dan - v cechach alebo na slovensku?
 171. dátum príchodu došlej fa po uzávierke dph
 172. účtovanie vkladov spoločníka do s.r.o. cez 365 aj dlhodobe?
 173. Uznaná reklamácia - vrátenie peňazí - ERP - účtovanie u odberateľa
 174. započet ?
 175. Účtovanie účtu 365 v roku 2015
 176. ako účtujete úverový bank.výpis,cez 221,a 261,alebo len cez 261 ?
 177. manželka na RP+zamestnaná
 178. Zaokruhlenie na 082
 179. Môžem vyberať financie v hotovosti za stravu v rozpočtovej organizácii (napr. od žiakov a zamestnancov)?
 180. KV a energie
 181. Výpočet cestovných náhrad
 182. Do ktorej odpisovej skupiny mám zaradiť vysokotlakový čistič?
 183. Dividendy za r.2013 (vyššie ako max. VZ) vyplatené v r.2015 - bude zamestnanec doplácať poistné po Roč.zúčtovaní ZP ???
 184. Výstavba haly
 185. nákup tovaru v r.2014(+palety) - fa za vrátenie paliet v r.2015
 186. Prenajom nehnutelnosti, pausalne vydavky zivnostnika - zahrnaju aj naklady na energie?
 187. Uctovanie skladu u sprostredkovatela sposobom B
 188. Platiteľ DPH fakturuje platiteľovi DPH - dodanie Česká republika
 189. Do akej odpisovej skupiny zaradiť klímu?
 190. Použ.firemnej plat.karty - cudzou osobou
 191. Účtovanie kupno-predajnej zmluvy v PÚ ???
 192. vyradenie os. vozidla z sro -povinnosti
 193. Riadok 910 dppo
 194. Dan a danovy bonus
 195. Ako postupovať pri darčeku
 196. Balík služieb a DPH
 197. vzor internej smernice
 198. kúpa/rozdelenie/ a predaj časti nehnutelnosti
 199. náhrada škody od zamestnanca
 200. Učtovanie položiek bankového výpisu
 201. Ukončenie PP - ukončenie uplatnenia NČZD u starého zamestnávateľa počas mesiaca
 202. cestovné náhrady v sobotu
 203. Faktúra v USD a kurz.
 204. Uctovanie faktury za predaj stroja-frezy do CR
 205. Zrazkova dan - odvod
 206. Výpočet nároku na dovolenku za roky 2010 - 2015 počas MD a RD v Olympe
 207. zaplatená daň za predaný dom v r.2015-dom predaný v r.2014 účtovanie
 208. Trojstranny obchod
 209. Náhrada za smrteľný pracovný úraz zamestnanca pozostalým
 210. Ako podat prilohu cez vseobnecne podanie?
 211. dopropis po podaní dph
 212. Automobil na 48.000 € v roku 2015
 213. Predaj a zaúčtovanie krátkodobého majetku v sume 975 EUR
 214. Akceptuje DU komercnu fakturu zo zahranicia (commercial invoice)?
 215. Auto na Leasing nezaradené do používania
 216. Účtovanie skladov spôsobom B
 217. Predaj drobného majetku - môže byť doklad faktúra?
 218. prepočet kurzových rozdielov u neuhradených záväzkov
 219. účtovanie pôžičky z banky v JU
 220. Odkedy je firma platiteľom DPH
 221. Číslovanie príjemok chronologicky
 222. Kontokorent na 461
 223. Ahojte, toré výdajové položky sú pripočitatelne k danovému zakladu? A ktoré su odpocitatelne od danoveho základu?
 224. Mohol by konateľ vkladať do sro stravné lístky, ktoré dostáva v zamestnaní?
 225. Zverejnenie Výročnej správy
 226. Odmena za zostatok na bankovom účte
 227. Dan 5 %
 228. živnostenský úrad
 229. Sú odvody do soc. a zdravot. poistovňe oslobodné od dane?
 230. zahranicna pracovna cesta - fa za ubytovanie
 231. Odpisy motorového vozidla
 232. Odpisy dlhodobého hmotného majetku - odpisová skupina pre zostavu stavebného lešenia
 233. Súhrnný výkaz
 234. ako sa účtuje požička od matky?
 235. 324 vs 314
 236. zostatky na 314
 237. prenájom predajne -náklady na prevádzku predajne
 238. Náhrada mzdy za dovolenku počas MD a RD a ukončenie PP - Ako preplatiť?
 239. fakturácia v "skupinovej DPH"
 240. Dotácia poskytnutá na havarijný stav podláh
 241. Colnica
 242. Odlozena dan - opravne polozky
 243. Fakturácia subjektom registrovaným v zmysle § 5 zákona o DPH
 244. predaj strazneho psa
 245. OP k postup.pohladavke
 246. Osobná spotreba u SZČO nad 5000 ?
 247. Môže zamestnávateľ zosobniť zamestnancovi nesprávne vyfakturovanú faktúru?
 248. Skončenie PP dohodou, vs. Výpoveď daná zamestnancom
 249. Stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení
 250. Česká faktúra a DPH.