PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Môžu mi strhnúť Daň z príjmu a aj DPH zo mzdy?
 2. musí sa syn odhlásiť zo školy sám? a zahlásiť sa na SP, ZP ak chce vycestovať do zahraničia za prácou?
 3. Potvrdenie o prijme zivnostnika
 4. vrátený tovar, vrátenie peňazí z London na účet bez dokladu
 5. Ako uctovat nakup z ebay (PU)
 6. Ako účtovať predaj komanditnej spoločnosti?
 7. Aké odvody sa platia pri pracovnej asistencii
 8. Vrátenie časti pôžičky spoločníkoi s.r.o. z Bank.účtu 5000 Eur je ok?
 9. Účtovanie DF uhradenej platobnou kartou
 10. Musím zdaniť aj jednorazový náhodný peňažný prijem z vykonanej drobnej služby?
 11. Výdavky na používanie automobilu v prenájme
 12. Prechod z jednoduchého účtovníctva na daňovú evidenciu.
 13. DPH u spol. s r.o.
 14. traktor, ktorý bol vyradený z evidencia a výdavky
 15. DPH -Som SZČO ,osoba registrovaná podľa §7 odst.2, dobrovoľná registrácia,
 16. Daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti
 17. Dostali sme faktúru z Čiech - ktorú sme aj v apríli uhradili. Dodávka tovaru bude až cca o 4 mesiace, Kedy dať do KV ?
 18. DOPČ v Money S3 a zdravotné prihlášky
 19. dph
 20. Vklad majetku spoločníka do vlastnej s.r.o.
 21. nájom a DPH
 22. Prenájom dvoch bytov, jeden ziskový, druhý v strate.
 23. PN
 24. kam sa účtuje náklad za vydanie ZEP ?
 25. Rezervny fond v banke
 26. Ako vytvoriť normy prirodzených úbytkov v píle?
 27. Platenie odvodov
 28. odvdody z podielu na zisku za rok 2005
 29. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov - vysvetlenie
 30. nadobudnutie pohladávky postúpením
 31. Povinnosť podať dodatočné priznanie k DPH
 32. 341 - preddavky
 33. franchise na 341?
 34. Opravné danove priznanie
 35. novozalozena s.r.o.
 36. prenájom nehnuteľnosti - povinnosť používať registračnú pokladnu?
 37. ako riešiť vklady do pokladne CZK
 38. Vrátenie DPH po dodatočnom daňovom priznaní DPH, keď spoločnosť uhradila vyššiu daň DPH ako mala.
 39. Zavazok po lehote splatnosti 8 rokov
 40. môže ísť do nákladov firmy skrášľovanie okolia kancelárie ?
 41. Zúčtovanie so zamestnancami
 42. Preplatok za elektrinu r.2014, datum zdan.plnenia na fakture 7.1.2015
 43. Bloček rozdelený na repre a spotrebu
 44. Do kedy sme povinní odoslať správu audítora na fin. správu? (nie sme povinní mať účt. závierku overenú audítorom)
 45. Tvorba socialneho fondu
 46. opravná položka k tovaru - rušenie?
 47. Musí byť na došlej faktúre pečiatka a podpis dodávateľa?
 48. dlhodobá OČR alebo starostlivosť o dieťa
 49. Aplikácia loga na pracovný odev
 50. refakturacia
 51. neschválená učtov.závierka
 52. Účtovať ako tovar alebo výrobok?
 53. Odmena z výťažku
 54. chyby minulych uctovnych obdobi
 55. zasielanie ELDP
 56. Moze byt problem so sukromnymi peniazmi zivnostnika?
 57. Ahojte, aký kurz použijem pri došlej faktúre v zahraničnej mene ? Sme platci dph a vedieme podvojné účtovníctvo
 58. Základné imanie - účtovanie pri založení s.r.o.
 59. PN a ukončenie pracovného pomeru
 60. Nákup tovaru Maďarsko - prepočet kurz. rozdiel
 61. PF + faktúra
 62. Oneskorená registrácia DPH
 63. Aké problémy máte pri oceňovaní a účtovaní zásob?
 64. Dorovnanie straty voci 431 - VH aj s pripočitateľnými položkami
 65. Black list DPH
 66. Tlač loga na pracovný odev.
 67. Naco sluzi vyber vo VRP?
 68. Rozúčtovanie mzdy konateľa
 69. Uctovanie odmeny za založenie podnikateľského účtu v JU
 70. likvidačný zostatok - účtovanie a vyplatenie
 71. Faktúra do ČR za službu plnením tuzemsko s DPH?
 72. Podnikové auto použité na súkromný účel nezamestnancovi.
 73. ako zaúčtovať súkromnú platbu konateľa z firemného účtu?
 74. vyplatenie likvid. zostatku
 75. Novela zakona o DzP 2015 - sprostredkovanie
 76. Môžeme zmeniť v priebehu účtovného obdobia spôsob účtovania zásob zo spôsobu A na spôsob B, nie všetky, ale iba priame dodávky zo zahraničia k odberateľovi v SR?
 77. Kurz v pokladni v HUF.
 78. účtovanie 213/333
 79. ako na pohonné hmoty ku koncu roku?
 80. nevztažné vedlajší náklady k tovaru
 81. postúpenie pohľadávky
 82. poskytnutá požička od matky - účtovanie
 83. nákup do predajně - dobierka
 84. časové rozlíšenie 385/384
 85. závazok z r. 2005
 86. precenenie podielu - ako na to
 87. účtovanie na 345
 88. súdny poplatok
 89. Ako vysporiadam 701/379 v 2015
 90. Osobná spotreba, alebo iný výdavok NZD
 91. Predpis a účtovanie odvodov konateľa
 92. Kapitálové fondy
 93. Hobby na predaj alebo: SZČO / Slobodné povolanie - ako ďalej?
 94. Cena a mnozstvo na prijmovom doklade
 95. Patria podľa Vás od apríla 2015 do povinnosti mať ERP aj geodetické práce?
 96. Zbierka listín - chyba Obch.registra
 97. zaúčtovanie dane z príjmov PO
 98. stravné lístky
 99. Ako zauctovat jednotkovu cenu za sluzby pri ubytovani?
 100. Zaradenie budovy do odpisovej skupiny
 101. Nespotrebované zásoby v jednoduchom účtovníctve
 102. Aký druh príjmu označiť (podľa § 16 ) v prílohe Oznámenia o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou (OZN43),
 103. Kedy (načo je potrebné) si daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident) žiada od správcu dane potvrdenie o zaplatení dane z príjmu?
 104. nakup antivirusu v JU - uctovat ako sluzba?
 105. Nájomná zmluva bez DPH a s DPH, aký je rozdiel pre nájomníka?
 106. Dobropis za obratový bonus bez DPH
 107. Ako opraviť keď je zle zaradený hmotný majetok
 108. Ako zaúčtujem náhradu škody k zásielke?
 109. zálohová faktúra
 110. Uver 231 vs 461
 111. nevytvorený zákonný rezervný fond
 112. Odberateľ na faktúre je konateľ (FO) a nie sro (PO) - ako správne účtovať?
 113. Prevod straty na 428?
 114. Zrážková daň pre zdravotníkov
 115. nákup drobného HM do limitu a príslušenstva
 116. Je z účtovného hľadiska nutné mať k faktúre vystavenú objednávku (v rozpočtovej príp. príspevkovej organizácii)?
 117. Ak bol za rok 2014 príjem od 2 zamestnávateľov v Rakúsku, na ktorý daňový úrad posielam rakúske daňové priznanie?
 118. účtovanie poistného plnenia
 119. Ročné zúč. dane 2014
 120. Zrážková daň pre zdravotníkov
 121. Dať ceny brán/dverí do obstarávacej ceny nehnuteľnosti?
 122. Príjem stravných lístkov v jedálni
 123. Ako podať DDP k DPH za rok 2011, ak FS nemá také elektronické tlačivo?
 124. nákup potravín-účtovanie
 125. Len 1 stravná poukážka
 126. Nákup v inej EU krajine slovenskou firmou-neplatcom a odtiaľ priamy transport do tretích krajín
 127. Leasing administratívnej budovy s dobou 12m
 128. Nárok na uplatnenie si škody, dokedy mám povinnosť vyčísliť hodnotu vzniknutej škody?
 129. Predaj stavebný pozemok obci ( neplatiteľ DPH )
 130. Do akych prijmov sa radi autorsky honorar?
 131. Minimálna mzda v Nemecku od 1.1.2015 a vyslanie na služobnú cestu do Nemecka
 132. faktúra z Anglicka
 133. súdný poplatok z r. 2009
 134. zverejnenie ÚZ v OV - účtovanie
 135. rezervy na overenie ÚZ - zostatky z predch. rokov..
 136. závazok po lehote splatnosti
 137. stará pohľadávka voči zamestnancovi
 138. prijaté preddavky - následná fakturácia nebola
 139. ročné zúčtovanie dane 2014-vysporiadanie
 140. refakturácia mzdy a DPH
 141. DPH podání na Slovensku
 142. Preddavok na daň FO
 143. Ročné zúčtovanie dane za rok 2014
 144. vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
 145. Oprava minulých rokov - majetok, záväzky
 146. VRP rôzne druhy tržieb
 147. Preddavky na daň - splatnosť
 148. Kedy predať stroj ?
 149. odoslanie listu v PDF elektronicky na FS
 150. softver
 151. ročné zúčtovanie dane 2014
 152. Prehľad za 3/2015 a preplatok z RZD
 153. KV DPH
 154. VRP - ako opravím pokladničný doklad keď som sa pomýlila v sume?
 155. Predaj osobnej veci škole
 156. Poskytnutá pôžička spoločníkovi-preúčtovanie
 157. Prepočítať k 31.12.2015 aj zostatky v cudzej mene na účtoch 365?
 158. škoda spôsobená zamestnancom - ako účtovať?
 159. Faktoring zo zahraničia a DPH
 160. SZČO predajca ojazdených áut, chce preradiť auto do majetku.
 161. Účtovná závierka sro v likvidácii
 162. cestovné náklady
 163. Je vydavateľ časopisu platcom DPH?
 164. Budúci nájomca rekonštruuje predmet nájmu na vlastné náklady
 165. Ubytovanie na pracovnej ceste a odpočítanie DPH
 166. účtovanie 80% nákladov v PU.
 167. FO normálny zamestnanec vo fabrike prenajíma auto
 168. Moze vysokoskolak slovenskej republiky, ktory studuje denne studium v Madarsku, pracovat na dohodu o brigadnickej praci na Slovensku?
 169. Pripísaná úhrada vo vyššej sume ako bolo faktúrované
 170. Vklad na účet po novom....
 171. Vozidlo v nákladoch 100% minulý rok, teraz som ho začala používať aj na súkromné účely.
 172. Účtovanie mýtneho poplatku.
 173. chýbajúce doklady
 174. danovy bonus na deti a 45% invalidny dochodok
 175. Platca DPH od 1.4.2015
 176. Aký typ zmluvy na vedenie účtovníctva?
 177. Česká firma s českým IČO - DPH
 178. Fakturacia porcii kavy predanych cez automat
 179. Daňová licencia a MRP
 180. Dohoda o vykonaní práce pre sro a DPH
 181. Do akych prijmov sa radi autorsky honorar?
 182. Vyradenie neodpísanej kamiónovej súpravy ?
 183. PPD a KV DPH
 184. NOTEBOOK v PÚ
 185. Dohoda o VP - nepravidelný príjem a mesačné výkazy
 186. Zmluva o predaji, ako to je na slovensku?
 187. ktorému daňovému úradu ako správcovi dane treba poslať Potvrdenie a Vyhlásenie o poukázaní 2% daní
 188. Daňové priznanie opatrovateľky v AT vypracovanie
 189. Krátenie výdavkov - možnosť alebo povinnosť
 190. Mám správny výpočet dane a jeho preplatku?
 191. Môžem si vyžiadať späť dane odvázdané v Anglicku?
 192. kontrola a DPH
 193. software mi piše pri kontrole IČ DPH ze je neplatne,čo robiť?
 194. Aké je ručenie spoločníka v sro, konateľa sro ... a aké je ručenie ak je spoločník zároveň konateľ?
 195. platiť alebo neplatiť?
 196. Druhé dodatočné priznanie dph
 197. ako vypočítať úrok z omeškania?
 198. SZČO "poskytuje služby vedenia cudzieho motorového vozidla" v Nemecku pre nemeckú spoločnosť. Je povinný sa registrovať podľa §7a?
 199. Zamestnanci - náklady
 200. szčo - kúpa bytu za účelom ďalšieho predaja
 201. Kedy vznika zdaniteľné plnenie pri záložnom práve hnuteľných veci
 202. Daňová licencia
 203. Rozdelenie výdavkov 80a20%v MRP
 204. Záväzok voči spoločníkovi cez účet 365 alebo 379?
 205. poistná udalosť
 206. Bude sa vypočítavať materská z pôvodného príjmu?
 207. Koeficient musím použiť?
 208. Ak pripadne 25-ty den v mesiaci na víkend, tak sa lehota na podanie DPH predlžuje na najbližší pracovný deň?
 209. Fa z ČR a doklad o úhrade
 210. Neprebratá zásielka - e-shop - AlfaPlus
 211. vyžiadanie danoveho bonusu cez dodatočne danove priznanie
 212. Nadobudnutie tovaru z Ceska, na dobierku, kurzove rozdiely
 213. Zrážková daň nerezidenta - oznámenie DÚ musí obsahovať mená?
 214. Mobil aj na súkromne účely
 215. Ako zaúčtovať peňažné plnenia od držiteľa u poskytovateľa zdanené zrážkovou daňou?
 216. Dotácia z UP §50 - PN zamestnanca
 217. Tlačivo - zaradenka drobného majetku
 218. Zle vyplatený daňový bonus ,ešte pred odoslaním ročného hlasenia
 219. Výpočet nadspotreby PHM
 220. Časové rozlíšenie nákladov dlhodobé
 221. platenie preddavkov na daň PO za r.2015-mesačný platieľ dph a prvý raz ide platiť štvrťročné preddavky do 30.04.2015
 222. oprava strojov v krajinách EU a DPH
 223. Nakup od platitela, ktory je na listine neplaticov DPH - cierna listina
 224. Výplata dividend
 225. Môže spoločnosť A zaplatiť za spoločnosť B daňovú licenciu? ak spoločnosť B je "spiaca" a nemá vytvorený účet. Ako to potom zaúčtujem?
 226. Zahraničná faktúra
 227. Spotrebný bezúčelový úver od banky - 461 alebo 479?
 228. nedaňové výdavky občianskeho združenia
 229. Neplatenie odvodov do ZP a SP a život v inej krajine
 230. Pohonné látky a 80 % - kto mi skontroluje ?
 231. Dovoz vozidla z Nemecka a DPH
 232. Vyúčtovanie nákladov za storno objednávky odberateľovi
 233. Prerušenie živnosti DP DPH
 234. Fa z Metra a číslo do KV
 235. Daň z nehnuteľnosti
 236. samozdanenie tovar zakupeny v eu a riadok DP k dph
 237. Problém účtovanie nevyčerpaných finančných prostriedkov v RO na bankovom účte?
 238. Problém účtovanie nevyčerpaných finančných prostriedkov v RO na bankovom účte
 239. Postup účtovania dokladu o úhrade dobierkou
 240. Registrácia k DPH v ČR
 241. Krátenie výdavkov v roku 2015
 242. Výber z podnikateľského účtu
 243. Účtovanie v realitnej kancelárii
 244. VRP úhrada hotovosti za služby
 245. VRP a položky
 246. Je možné postaviť chatku ako firemný priestor - kanceláriu a uplatniť si ju do nákladov?
 247. Uplatnenie a zaplatenie DPH po zaplatení
 248. Odmena exekútora
 249. DPH
 250. Nárok na odpočet DPH z dialničnej známky SK zakúpenej v ČR