1. Dovoz alkoholu z tretích krajín (0 replies)
 2. stavebné práce v zahraničí (1 replies)
 3. pokuta z hygieny RÚVZ (8 replies)
 4. Uplatnenie DPH - faktúra z Holandska (2 replies)
 5. Úhrada vyšlých faktúr cez reg.pokladňu (13 replies)
 6. Neziskovka a DPH (0 replies)
 7. Žiadosť o čiastočné odpustenie daňového nedoplatku (5 replies)
 8. PHM, mýto zaplatené v zahraničí a DP DPH, KV DPH (2 replies)
 9. Pokuty, upomienky a penále - To všetko je už VNZD? (3 replies)
 10. Môžem nákup PHL na UKT a súkromné auto používané v podnikaní odpočítať v DPH ? (0 replies)
 11. Odpisovanie žalúzií v prenajatej kancelárii (2 replies)
 12. Ako účtuje TJ (0 replies)
 13. Občianske združenie a KV DPH (2 replies)
 14. Povinnosť registrovať sa pre DPH (2 replies)
 15. na starobnom dôchodku a pracujem - strhnuté zdravotné poistenie (5 replies)
 16. Kde podáva daňové priznanie ak má dva trvalé pobyty? (14 replies)
 17. Ako správne vystaviť odoslanú faktúru v OMEGE? (3 replies)
 18. Stavebná činnosť - je potrebné mať registračnú pokladňu? (1 replies)
 19. sankcie za dodatočné priznanie DPH (3 replies)
 20. finančný agent - zdaňovanie, zdravotné a sociálne odvody (7 replies)
 21. Kontrolný výkaz a lízing (3 replies)
 22. Daňový bonus za rok 2014 (4 replies)
 23. uznaná reklamácia materiálu (6 replies)
 24. Poistné plnenie (0 replies)
 25. Tlacivo poznamky k MÚJ 3 - 01 v skratenej forme (4 replies)
 26. chyba 4001 kontrolný výkaz DPH (8 replies)
 27. overenie IČ DPH (3 replies)
 28. Registrácia domény firmou z ČR a DPH ? (1 replies)
 29. prijata platba pred registraciou na DÚ pri poskytovani sluzby do EU (2 replies)
 30. Vyradenie majetku na základe právneho predpisu (2 replies)
 31. účtovanie faktúry (1 replies)
 32. Pilotný výcvik a podnikanie SZČO (5 replies)
 33. Môžem previesť úver z FO-nepodnikateľ, na FO - podnikateľ, ak ide o jednú a tú istú osobu? (0 replies)
 34. S.r.o. chce vykonať stavebné úpravy na budove svojho sídla, ktorá je vo súkromnom vlastníctve jediného konateľa/spoločníka. Môžem dať náklady do účtovníctva? (0 replies)
 35. Zasielanie inventarizácie zásob liehu k 30.6.2015. (1 replies)
 36. Dovoz tovaru bez cla a DPH (0 replies)
 37. Odvody ZŤP, ID, znevýhodnený a kombinácie (7 replies)
 38. Oprava chýb minulého obdobia (0 replies)
 39. Dodatočné DP k DPH v roku 2015 (2 replies)
 40. Vyradenie majetku na zaklade postupenia úveru (0 replies)
 41. hygienické potreby účet (2 replies)
 42. štrťročná účtovná závierka - aké je bezprostredne predchádzajúce obdobie? (0 replies)
 43. Sociálna poisťovňa -ročné zúčtovanie (8 replies)
 44. Dodanie tovaru v EU na prelome mesiacov (2 replies)
 45. Môžeme za to dostať pokutu ked mali sme stratu za rok 2013 okolo 300 eur, ale sme to neuviedli na danovom priznaní? (4 replies)
 46. DPH a faktúra vystavená na zlého odberateľa (0 replies)
 47. Ked podali sme účtovnú závierku pre PO na starom formulári tak aký je postup? (1 replies)
 48. Predaj majetku pre svoj s.r.o (3 replies)
 49. Ked praávnická osoba kúpi tovar z Poľska na Slovenku v hodnote 3000 eur tak má povinnosť pred obchodom zaregistrovať niekde? (2 replies)
 50. Dohoda o brigádnickej práci študenta (2 replies)
 51. RO a hosp.činnosť (4 replies)
 52. ako zlikvidovat fakturu platenu postovou poukazkou , ked sa da likvidovat len suma fa, 0,50€ za postovne je problem (5 replies)
 53. Ako je to s nákupom pohľadávky? (1 replies)
 54. MRP - zaplatená záloha (0 replies)
 55. Uctovanie prijatych sudnych trov po vyhratom sude (0 replies)
 56. účet 588 (2 replies)
 57. úhrada dane z príjmu na zlé číslo účtu (2 replies)
 58. sazba DPH - kvety (1 replies)
 59. Ked zamestnávateť neplatí za zamestnanca ZP tak ako je to lepšie uvádzať na výplatnej páske? (3 replies)
 60. jednoduché účtovníctvo pre SzčO - pohyb v hotovosti (1 replies)
 61. Podpis za inú osobu - trestný čin? (38 replies)
 62. Predkladá Občianske združenie účtovnú závierku do registra účtovných závierok (1 replies)
 63. Predaj tovaru firmou konečnému spotrebiteľovi do USA - s alebo bez DPH? (4 replies)
 64. Blokovanie tovaru do pokladnie (1 replies)
 65. Praca pre kanadsku firmu zo Slovenska (0 replies)
 66. Ako zaúčtovať úhradu faktúry zamestnancom? (8 replies)
 67. Čo mi hrozí pri kúpe bytu od zahraničnej spoločnosti? (0 replies)
 68. dar cudzincovi (1 replies)
 69. Tovar s DPH 10% a jeho preprava (4 replies)
 70. gastrokarta - Callio - GGFS - ako zaúčtovať? (10 replies)
 71. platca DPH prenajima bez dph - musi prenajimatel prepocitat svoje DPH v uctovnictve koeficientom? (4 replies)
 72. Mzdový list - II. pilier (2 replies)
 73. Prečo mi v programe Omega nechce ťahať doklady do KV DPH? (2 replies)
 74. Zánik daňovej povinnosti z mv od 1.1.2015-nezradenené vozidlo v obchodnom majetku (11 replies)
 75. číslovanie faktúr (2 replies)
 76. faktúra za obedy zamestnancov (3 replies)
 77. ubytovanie + miestny poplatok (2 replies)
 78. Skoliace cinnosti - povinnost evidencie ERP? (5 replies)
 79. Leasing a odpisy v r. 2015 (0 replies)
 80. Ako postupovať pri predaji auta z majetku do Švajčiarska? (0 replies)
 81. Kabotáž a DPH (2 replies)
 82. Odpočet DPH pri prijatej zálohovej platbe za službu z EU (1 replies)
 83. PHM sukromnou kreditnou kartou (0 replies)
 84. Úhrada zápočtom opravnej položky (0 replies)
 85. Mesačný odvod DPH (5 replies)
 86. Ako je možné, že na účte 701 mám k 30.6.2015 zostatok? (11 replies)
 87. Stravne listky-SZČO (4 replies)
 88. SHR a kúpa malotraktora (10 replies)
 89. Ako predavať a účtovať predaj v onlineshope? (0 replies)
 90. Paragraf 7a a dph (6 replies)
 91. nákup pozemku a kolok do vstupnej ceny (4 replies)
 92. Slovak Telekom - účtovanie faktúry za mobilný telefón+paušál (6 replies)
 93. Zaslanie účtovnej uzávierky (0 replies)
 94. Ahoj porada, keď príde faktúra za ubytovanie s rozpisom dph, uhradená vhotovosti, ale aj na pokl. bloku je rozpísaná dph, zaúčtovať len cez pokladňu alebo cez faktúry a úhrada pokladňou? (3 replies)
 95. Preprava v SR - vystaviť FA platcovi DPH do Nemecka bez DPH? (1 replies)
 96. Zahraničná platba vs. sepa (0 replies)
 97. Rekonštrukcia lesných ciest z fondov EÚ (investícia) - nárok na odpočet DPH (1 replies)
 98. Ako a kde poziadat o vratenie dani? (3 replies)
 99. Potvrdenie o podaní oznámenia § 43 ods. 17 (3 replies)
 100. Kto zaplati DPH? (3 replies)
 101. Môže podnikatel s registraciou iba DIČ mať zamestnanca? (2 replies)
 102. Ako zaúčtovať daň z príjmu PO do 5 Eur, teda takú čo firma nemá povinnosť zaplatiť? (3 replies)
 103. Faktúra za nadobudnutie tovaru z Čiech, ale tovar odoslaný z Bratislavy (0 replies)
 104. krycí list k faktúre - vzor (1 replies)
 105. Ako účtovať "faktúru- daňový doklad k zálohe" (5 replies)
 106. Registrácia pre DPH? (5 replies)
 107. Všeobecné podanie pre daňovú správu (6 replies)
 108. Som s.r.o. platca DPH. Idem vystavit fakturu do Svajciarska. Nie su v EU ako to spravim co sa tyka DPH? Ako to uvediem v suhrnnom vykaze ? (3 replies)
 109. Príspevok na stravovanie (4 replies)
 110. Zákon 530/2011, evidencia SBL (0 replies)
 111. Lieh inventura len starých kolkov ? (10 replies)
 112. Registrácia DPH v ČR (4 replies)
 113. Úhrada faktúry (2 replies)
 114. Faktura do CR, DPH a KV (1 replies)
 115. Ako zaúčtovať výber zisku prijatého zo zahraničnej spoločnosti??? (1 replies)
 116. Neplatne IC DPH odberatela sluzby z Velkej Britanie, ako postupovat? (0 replies)
 117. oprava predajne (4 replies)
 118. vyradenie auta z majetku firmy prepis na FO a jeho následná výmena (4 replies)
 119. Podanie UZ za ukoncenu zivnost na starych vykazoch (8 replies)
 120. Kovový šrot a DP (4 replies)
 121. Subdodávky účtovanie (1 replies)
 122. Schválenie účt. závierky za rok 2014- odoslanie cez DRSR (3 replies)
 123. Poplatok za zmenu zmluvných podmienok (2 replies)
 124. Zaúčtovanie opravy auta s poistným plnením v PU (4 replies)
 125. Zmena názvu s.r.o. - kartička DIĆ (4 replies)
 126. Daň za predaj dedičského podielu (3 replies)
 127. Ako fakturovať službu a DPH neplatcovi DPH v zahraničí? (1 replies)
 128. Kam účtovať poplatok za zmenu sadzobnika pri obstarani DM ? (2 replies)
 129. zamestnať manželku v sro? (11 replies)
 130. zlučovanie firiem a prevod auta (0 replies)
 131. Chyba v adrese poštového poukazu R (1 replies)
 132. Otvorený list hovorkyni Finančnej správy | HNblogy (1 replies)
 133. Ako vypočitam kolko mam platit preddavkovu dan ak dan z prijmu PO bola 1639 €? (5 replies)
 134. dodatočné DPPO - daňová licencia (7 replies)
 135. Odpocet DPH podla par 55 pri DrHM obstaranom v predch. roku (6 replies)
 136. v akom zákone je definované že sa musia archivovať faktúry? (4 replies)
 137. Musí byť miesto kde vedieme spoločnú domácnosť totožné s dohodnutým miestom? (17 replies)
 138. účtovanie zákonného členského príspevku na rok v PÚ (2 replies)
 139. dokedy pridu peniaze "z dani"? (2 replies)
 140. Faktúra za organizovanie pracovnej porady v zahraničí. (0 replies)
 141. Darovanie televízora v PU (1 replies)
 142. Preúčtovanie zvyšlej časti hodnoty FA do ostatných dlhodobých záväzkov (0 replies)
 143. Čo s faktúrou za predaj nehnuteľnosti pri zmene budúceho majiteľa? (0 replies)
 144. Oprava faktúry - zlá sadzba DPH (0 replies)
 145. POPLATOK RTVS - ako zauctovat do PU, ake ucty pouzit , platene z BU. (2 replies)
 146. odpisy osob. auta (0 replies)
 147. Platba kartou v JU (2 replies)
 148. Rozdiel medzi sumou faktúry a sumou dobierky (1 replies)
 149. Byt, odpisy, prenajom (3 replies)
 150. Čo s nevymožiteľnými pohľadávkami??? Je aj iný spôsob ako ich dať do príjmu SZČO? (5 replies)
 151. fakturácia opravy podlahy (10 replies)
 152. Obilný kombajn - aká odpisová skupina (0 replies)
 153. Môže externá účtovnícka spoločnosť držať "kasu" iným PO a FO, ktorým vedie účtovníctvo? (4 replies)
 154. Česká firma fakturuje za prenájom, ktorý sa realizoval v SR (0 replies)
 155. jedna spolocnost - dve prevadzky (4 replies)
 156. Platenie odvodov do SP - SZČO (4 replies)
 157. FA v Jednoduchom uctovnictve (4 replies)
 158. SPF mi zaslal dnes fa- fakturuje nam najom za 2014 - ako dnes zauctovat, PU ked je uz jul 2015. (10 replies)
 159. Inventúra zásob ku dňu registrácie na DPH (3 replies)
 160. Refakturácia prepravy mimo EÚ (0 replies)
 161. Preradenie majetku z 042 na 028 (14 replies)
 162. Opravná faktúra od elektrárni po pol roku za rok 2014 :( ??? (6 replies)
 163. Licencia z Indie (1 replies)
 164. Nákup PHM pred prihlásením vozidla (2 replies)
 165. Účet 592 - kam do DP (3 replies)
 166. Nakup laptopu v USA - Neplatca DPH (4 replies)
 167. Platba DPH v jednoduchom uctovnictve (1 replies)
 168. Ako vykázať peniaze z grantu v školstve? (10 replies)
 169. Zaradenie a odpisovanie kamerového systému v prenajatom priestore (0 replies)
 170. variabilný symbol daň z príjmu FO (5 replies)
 171. Stavebný stroj a paušálne výdavky (6 replies)
 172. Príkazná zmluva - SOS (2 replies)
 173. Výpadok stranky finančnej správy? (37 replies)
 174. ako zaúčtovať použitie nadmerného odp. DPH (správca dane pošle list), že nevráti tento, že započítava s nezaplatenou DPH z minulého roku (2 replies)
 175. Prenos daňovej povinnosti (0 replies)
 176. FA do Nemecka za traktorové vlečky fakturujem bez DPH, prepravu vlečiek fakturujem tiež bez DPH ?Som plátca DPH taktiež nemecký odberateľ je plátca. (0 replies)
 177. povinná denná evidencia SBL (0 replies)
 178. Aký dátum na zmluve o ochrane osobných údajov? (5 replies)
 179. Kto mi poradí osvedčeného daňového poradcu zo Žiliny alebo blízkeho okolia? (4 replies)
 180. Podnikateľ z Poľska-predaj na Slovensku (0 replies)
 181. Zaradenie automobilu (0 replies)
 182. Je dph súčasťou OC majetku pri registrácii podľa § 7, ak tento bude odpisovaný ? (3 replies)
 183. Ak som v minulom roku vrátila tovar dodávateľovi, ten mi aj vystavil opravnú faktúru, ale peniaze mi prišli až v tomto roku, ako to mám uviesť v daňovej evidencii z min. roka? (10 replies)
 184. chýbajúci doklad z Orange-účtovanie poplatkov a nedoplatkov v PÚ (1 replies)
 185. stravné pre Hong Kong (2 replies)
 186. Odkaz na rakúskej faktúre (DPH) (1 replies)
 187. Predaj majetku (2 replies)
 188. Neuhradená faktúra viac ako 5 rokov (5 replies)
 189. Platene / neplatene volno (7 replies)
 190. Kurzy pri vyuctovaniach sluzobnych ciest (1 replies)
 191. Paušálne výdavky na SK + zahraničné príjmy (2 replies)
 192. DzP FO účtujúca v PÚ (0 replies)
 193. Faktúra patriaca do účt.roku 2014 (17 replies)
 194. Daňový bonus na SK aj V ČR (0 replies)
 195. Bankový účet SZČO - výbery, pohyby, vklady a evidencia (1 replies)
 196. Ako poslať daňové priznanie PO? (2 replies)
 197. Co zauctovat ako naklady na obstaranie vozidla vs. beznu prevadzku? SZCO, JU, konkretny pripad (2 replies)
 198. Tombola (0 replies)
 199. 365 - ostatné záväzky voči spoločníkom , po mŕtvom spoločníkovi ? (2 replies)
 200. Ostatne vydavky v JU (1 replies)
 201. Ako môžem nahlásiť colnému úradu stav zásob liehu k 30.6.15 ? (0 replies)
 202. Vyplatenie dividend - oznámenie úradom (2 replies)
 203. Preúčtovanie nákladov na pohostenie na zahraničnú spoločnosť (0 replies)
 204. Ako nahlásiť colnému úradu inventarizáciu zásob liehu? (15 replies)
 205. Môžem ako mamička na rodičovskej dovolenke - nepodnikateľka, vystaviť zahraničnej firme faktúru, na základe ktorej mi vyplatia províziu za doporučenie zamestnanca? (0 replies)
 206. Daňové priznanie (4 replies)
 207. Daňové priznanie z prenajmu nehnuteľnosti (2 replies)
 208. Práca na DPČ a dôchodok (5 replies)
 209. SZČO a príjem zo závisl.čin. z ČR (4 replies)
 210. SPF mi zaslal dnes fa- fakturuje nam najom za 2014 - ako dnes zauctovat, PU. (0 replies)
 211. Chýbajúci doklad o úhrade (0 replies)
 212. Firma predala auto do zahraničia, teda sa tam nedáva dph. Ale aký paragraf môžem napísať do faktúry pri predaji auta? (1 replies)
 213. Odvody do SP a ZP za 06/2015 platene v 06/2015 (1 replies)
 214. osobné auto v podnikaní používané aj na súkromné účely (0 replies)
 215. Vrateny danovy bonus (4 replies)
 216. Výroba pečiatky správne zaúčtovanie v peňažnom denníku (7 replies)
 217. ide o účtovníctvo v Rakúsku zo závislej činnosti (3 replies)
 218. Danový nedoplatok (23 replies)
 219. Zlý odpisový plán (2 replies)
 220. odvody na poistne zrazene zo mzdy formou exekucie ako danove vydavky (17 replies)
 221. zle zaúčtovaná daň z úrokov na 341 a nie 591 ? (0 replies)
 222. Poznámky Úč MÚJ 3 - 01 (0 replies)
 223. Ak si UJ zaúčtovala chybne PČ na faktúrach a odovzdala neúplné vypísané faktúry, ako postupovať pri oprave? (2 replies)
 224. Predaj budovy zaradenej do majetku SZČO (0 replies)
 225. Neschvalena RUZ 2013 a zostatok na 431 - co s tym v RUZ 2014? (0 replies)
 226. Je nutna registracia do obchodneho registra pre vybavenie povolenia pre medzin.cestu prepravu? (4 replies)
 227. Akým spôsobom zadať začiatočný stav BU pri začaťí živnosti druhý krát pri tom itom BU, ktorý sa bežne používal? (2 replies)
 228. oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky - kam poslať? (12 replies)
 229. Zaradenie do odpisovej skupiny (0 replies)
 230. Oprava účtov. závierky 2014 (0 replies)
 231. danove priznanie PO časť III - spotreba PHM - co tam dat? (0 replies)
 232. nahlásenia vozidla na používanie kvôli dani z MV (2 replies)
 233. Neumorenie daňovej straty a dodatočné daňové priznanie PO (4 replies)
 234. Z akého účtu platiť daň a aké predčíslie použiť? (4 replies)
 235. zmena výplatného termínu (18 replies)
 236. Chybajuce pociatocne stavy, RUZ, inventarizacie z predchadzajucich rokov - ako zauctovat (0 replies)
 237. Oznámenie o schválení ÚZ (3 replies)
 238. vzor na internu smernicu pre kuchyňu (3 replies)
 239. Faktúra - dobropis s mínusovým znamienkom v JÚ (5 replies)
 240. Kto je osobou povinnou platiť DPH? (7 replies)
 241. odpracované roky mimo rezort školstva a tarifný plat kvalifikovanej učiteľky MŠ (2 replies)
 242. Opravné položky- odloženie daňovej úpravy (1 replies)
 243. ked Predčasný dôchodca zarobil 40eu.A socialnapoisťovna mu stiahne 120 eu z dôchodku? (9 replies)
 244. moze poukazat 2 percenta dane podla paragrafu 50 ZDP aj niekto kto nemal v zdan.obdobi ziadne prijmy zo zavislej cinnosti? (24 replies)
 245. pôžička spoločníka platná od 29.4.2015 (2 replies)
 246. Predaj mojho auta kupeneho z Nemecka do vlastnej s.r.o. (6 replies)
 247. informácia k zostaveniu RUZ mikro účtovnej jednotky-ak podávate s odkladom za r.2014 (1 replies)
 248. Reťazový obchod a DPH-Poľsko-Slovensko-Taliansko (0 replies)
 249. Ako ste overili VAT číslo, ktoré začína s EU napr. Envato (0 replies)
 250. Ktorá odpisová skupina - bežecký pás? (1 replies)