PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Ako uctovat nakup z ebay (PU)
 2. Ako účtovať predaj komanditnej spoločnosti?
 3. Aké odvody sa platia pri pracovnej asistencii
 4. Vrátenie časti pôžičky spoločníkoi s.r.o. z Bank.účtu 5000 Eur je ok?
 5. Účtovanie DF uhradenej platobnou kartou
 6. Musím zdaniť aj jednorazový náhodný peňažný prijem z vykonanej drobnej služby?
 7. Výdavky na používanie automobilu v prenájme
 8. Prechod z jednoduchého účtovníctva na daňovú evidenciu.
 9. DPH u spol. s r.o.
 10. traktor, ktorý bol vyradený z evidencia a výdavky
 11. DPH -Som SZČO ,osoba registrovaná podľa §7 odst.2, dobrovoľná registrácia,
 12. Daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti
 13. Dostali sme faktúru z Čiech - ktorú sme aj v apríli uhradili. Dodávka tovaru bude až cca o 4 mesiace, Kedy dať do KV ?
 14. DOPČ v Money S3 a zdravotné prihlášky
 15. dph
 16. Vklad majetku spoločníka do vlastnej s.r.o.
 17. nájom a DPH
 18. Prenájom dvoch bytov, jeden ziskový, druhý v strate.
 19. PN
 20. kam sa účtuje náklad za vydanie ZEP ?
 21. Rezervny fond v banke
 22. Ako vytvoriť normy prirodzených úbytkov v píle?
 23. Platenie odvodov
 24. odvdody z podielu na zisku za rok 2005
 25. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov - vysvetlenie
 26. nadobudnutie pohladávky postúpením
 27. Povinnosť podať dodatočné priznanie k DPH
 28. 341 - preddavky
 29. franchise na 341?
 30. Opravné danove priznanie
 31. novozalozena s.r.o.
 32. prenájom nehnuteľnosti - povinnosť používať registračnú pokladnu?
 33. ako riešiť vklady do pokladne CZK
 34. Vrátenie DPH po dodatočnom daňovom priznaní DPH, keď spoločnosť uhradila vyššiu daň DPH ako mala.
 35. Zavazok po lehote splatnosti 8 rokov
 36. môže ísť do nákladov firmy skrášľovanie okolia kancelárie ?
 37. Zúčtovanie so zamestnancami
 38. Preplatok za elektrinu r.2014, datum zdan.plnenia na fakture 7.1.2015
 39. Bloček rozdelený na repre a spotrebu
 40. Do kedy sme povinní odoslať správu audítora na fin. správu? (nie sme povinní mať účt. závierku overenú audítorom)
 41. Tvorba socialneho fondu
 42. opravná položka k tovaru - rušenie?
 43. Musí byť na došlej faktúre pečiatka a podpis dodávateľa?
 44. dlhodobá OČR alebo starostlivosť o dieťa
 45. Aplikácia loga na pracovný odev
 46. refakturacia
 47. neschválená učtov.závierka
 48. Účtovať ako tovar alebo výrobok?
 49. Odmena z výťažku
 50. chyby minulych uctovnych obdobi
 51. zasielanie ELDP
 52. Moze byt problem so sukromnymi peniazmi zivnostnika?
 53. Ahojte, aký kurz použijem pri došlej faktúre v zahraničnej mene ? Sme platci dph a vedieme podvojné účtovníctvo
 54. Základné imanie - účtovanie pri založení s.r.o.
 55. PN a ukončenie pracovného pomeru
 56. Nákup tovaru Maďarsko - prepočet kurz. rozdiel
 57. PF + faktúra
 58. Oneskorená registrácia DPH
 59. Aké problémy máte pri oceňovaní a účtovaní zásob?
 60. Dorovnanie straty voci 431 - VH aj s pripočitateľnými položkami
 61. Black list DPH
 62. Tlač loga na pracovný odev.
 63. Naco sluzi vyber vo VRP?
 64. Rozúčtovanie mzdy konateľa
 65. Uctovanie odmeny za založenie podnikateľského účtu v JU
 66. likvidačný zostatok - účtovanie a vyplatenie
 67. Faktúra do ČR za službu plnením tuzemsko s DPH?
 68. Podnikové auto použité na súkromný účel nezamestnancovi.
 69. ako zaúčtovať súkromnú platbu konateľa z firemného účtu?
 70. vyplatenie likvid. zostatku
 71. Novela zakona o DzP 2015 - sprostredkovanie
 72. Môžeme zmeniť v priebehu účtovného obdobia spôsob účtovania zásob zo spôsobu A na spôsob B, nie všetky, ale iba priame dodávky zo zahraničia k odberateľovi v SR?
 73. Kurz v pokladni v HUF.
 74. účtovanie 213/333
 75. ako na pohonné hmoty ku koncu roku?
 76. nevztažné vedlajší náklady k tovaru
 77. postúpenie pohľadávky
 78. poskytnutá požička od matky - účtovanie
 79. nákup do predajně - dobierka
 80. časové rozlíšenie 385/384
 81. závazok z r. 2005
 82. precenenie podielu - ako na to
 83. účtovanie na 345
 84. súdny poplatok
 85. Ako vysporiadam 701/379 v 2015
 86. Osobná spotreba, alebo iný výdavok NZD
 87. Predpis a účtovanie odvodov konateľa
 88. Kapitálové fondy
 89. Hobby na predaj alebo: SZČO / Slobodné povolanie - ako ďalej?
 90. Cena a mnozstvo na prijmovom doklade
 91. Patria podľa Vás od apríla 2015 do povinnosti mať ERP aj geodetické práce?
 92. Zbierka listín - chyba Obch.registra
 93. zaúčtovanie dane z príjmov PO
 94. stravné lístky
 95. Ako zauctovat jednotkovu cenu za sluzby pri ubytovani?
 96. Zaradenie budovy do odpisovej skupiny
 97. Nespotrebované zásoby v jednoduchom účtovníctve
 98. Aký druh príjmu označiť (podľa § 16 ) v prílohe Oznámenia o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou (OZN43),
 99. Kedy (načo je potrebné) si daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident) žiada od správcu dane potvrdenie o zaplatení dane z príjmu?
 100. nakup antivirusu v JU - uctovat ako sluzba?
 101. Nájomná zmluva bez DPH a s DPH, aký je rozdiel pre nájomníka?
 102. Dobropis za obratový bonus bez DPH
 103. Ako opraviť keď je zle zaradený hmotný majetok
 104. Ako zaúčtujem náhradu škody k zásielke?
 105. zálohová faktúra
 106. Uver 231 vs 461
 107. nevytvorený zákonný rezervný fond
 108. Odberateľ na faktúre je konateľ (FO) a nie sro (PO) - ako správne účtovať?
 109. Prevod straty na 428?
 110. Zrážková daň pre zdravotníkov
 111. nákup drobného HM do limitu a príslušenstva
 112. Je z účtovného hľadiska nutné mať k faktúre vystavenú objednávku (v rozpočtovej príp. príspevkovej organizácii)?
 113. Ak bol za rok 2014 príjem od 2 zamestnávateľov v Rakúsku, na ktorý daňový úrad posielam rakúske daňové priznanie?
 114. účtovanie poistného plnenia
 115. Ročné zúč. dane 2014
 116. Zrážková daň pre zdravotníkov
 117. Dať ceny brán/dverí do obstarávacej ceny nehnuteľnosti?
 118. Príjem stravných lístkov v jedálni
 119. Ako podať DDP k DPH za rok 2011, ak FS nemá také elektronické tlačivo?
 120. nákup potravín-účtovanie
 121. Len 1 stravná poukážka
 122. Nákup v inej EU krajine slovenskou firmou-neplatcom a odtiaľ priamy transport do tretích krajín
 123. Leasing administratívnej budovy s dobou 12m
 124. Nárok na uplatnenie si škody, dokedy mám povinnosť vyčísliť hodnotu vzniknutej škody?
 125. Predaj stavebný pozemok obci ( neplatiteľ DPH )
 126. Do akych prijmov sa radi autorsky honorar?
 127. Minimálna mzda v Nemecku od 1.1.2015 a vyslanie na služobnú cestu do Nemecka
 128. faktúra z Anglicka
 129. súdný poplatok z r. 2009
 130. zverejnenie ÚZ v OV - účtovanie
 131. rezervy na overenie ÚZ - zostatky z predch. rokov..
 132. závazok po lehote splatnosti
 133. stará pohľadávka voči zamestnancovi
 134. prijaté preddavky - následná fakturácia nebola
 135. ročné zúčtovanie dane 2014-vysporiadanie
 136. refakturácia mzdy a DPH
 137. DPH podání na Slovensku
 138. Preddavok na daň FO
 139. Ročné zúčtovanie dane za rok 2014
 140. vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
 141. Oprava minulých rokov - majetok, záväzky
 142. VRP rôzne druhy tržieb
 143. Preddavky na daň - splatnosť
 144. Kedy predať stroj ?
 145. odoslanie listu v PDF elektronicky na FS
 146. softver
 147. ročné zúčtovanie dane 2014
 148. Prehľad za 3/2015 a preplatok z RZD
 149. KV DPH
 150. VRP - ako opravím pokladničný doklad keď som sa pomýlila v sume?
 151. Predaj osobnej veci škole
 152. Poskytnutá pôžička spoločníkovi-preúčtovanie
 153. Prepočítať k 31.12.2015 aj zostatky v cudzej mene na účtoch 365?
 154. škoda spôsobená zamestnancom - ako účtovať?
 155. Faktoring zo zahraničia a DPH
 156. SZČO predajca ojazdených áut, chce preradiť auto do majetku.
 157. Účtovná závierka sro v likvidácii
 158. cestovné náklady
 159. Je vydavateľ časopisu platcom DPH?
 160. Budúci nájomca rekonštruuje predmet nájmu na vlastné náklady
 161. Ubytovanie na pracovnej ceste a odpočítanie DPH
 162. účtovanie 80% nákladov v PU.
 163. FO normálny zamestnanec vo fabrike prenajíma auto
 164. Moze vysokoskolak slovenskej republiky, ktory studuje denne studium v Madarsku, pracovat na dohodu o brigadnickej praci na Slovensku?
 165. Pripísaná úhrada vo vyššej sume ako bolo faktúrované
 166. Vklad na účet po novom....
 167. Vozidlo v nákladoch 100% minulý rok, teraz som ho začala používať aj na súkromné účely.
 168. Účtovanie mýtneho poplatku.
 169. chýbajúce doklady
 170. danovy bonus na deti a 45% invalidny dochodok
 171. Platca DPH od 1.4.2015
 172. Aký typ zmluvy na vedenie účtovníctva?
 173. Česká firma s českým IČO - DPH
 174. Fakturacia porcii kavy predanych cez automat
 175. Daňová licencia a MRP
 176. Dohoda o vykonaní práce pre sro a DPH
 177. Do akych prijmov sa radi autorsky honorar?
 178. Vyradenie neodpísanej kamiónovej súpravy ?
 179. PPD a KV DPH
 180. NOTEBOOK v PÚ
 181. Dohoda o VP - nepravidelný príjem a mesačné výkazy
 182. Zmluva o predaji, ako to je na slovensku?
 183. ktorému daňovému úradu ako správcovi dane treba poslať Potvrdenie a Vyhlásenie o poukázaní 2% daní
 184. Daňové priznanie opatrovateľky v AT vypracovanie
 185. Krátenie výdavkov - možnosť alebo povinnosť
 186. Mám správny výpočet dane a jeho preplatku?
 187. Môžem si vyžiadať späť dane odvázdané v Anglicku?
 188. kontrola a DPH
 189. software mi piše pri kontrole IČ DPH ze je neplatne,čo robiť?
 190. Aké je ručenie spoločníka v sro, konateľa sro ... a aké je ručenie ak je spoločník zároveň konateľ?
 191. platiť alebo neplatiť?
 192. Druhé dodatočné priznanie dph
 193. ako vypočítať úrok z omeškania?
 194. SZČO "poskytuje služby vedenia cudzieho motorového vozidla" v Nemecku pre nemeckú spoločnosť. Je povinný sa registrovať podľa §7a?
 195. Zamestnanci - náklady
 196. szčo - kúpa bytu za účelom ďalšieho predaja
 197. Kedy vznika zdaniteľné plnenie pri záložnom práve hnuteľných veci
 198. Daňová licencia
 199. Rozdelenie výdavkov 80a20%v MRP
 200. Záväzok voči spoločníkovi cez účet 365 alebo 379?
 201. poistná udalosť
 202. Bude sa vypočítavať materská z pôvodného príjmu?
 203. Koeficient musím použiť?
 204. Ak pripadne 25-ty den v mesiaci na víkend, tak sa lehota na podanie DPH predlžuje na najbližší pracovný deň?
 205. Fa z ČR a doklad o úhrade
 206. Neprebratá zásielka - e-shop - AlfaPlus
 207. vyžiadanie danoveho bonusu cez dodatočne danove priznanie
 208. Nadobudnutie tovaru z Ceska, na dobierku, kurzove rozdiely
 209. Zrážková daň nerezidenta - oznámenie DÚ musí obsahovať mená?
 210. Mobil aj na súkromne účely
 211. Ako zaúčtovať peňažné plnenia od držiteľa u poskytovateľa zdanené zrážkovou daňou?
 212. Dotácia z UP §50 - PN zamestnanca
 213. Tlačivo - zaradenka drobného majetku
 214. Zle vyplatený daňový bonus ,ešte pred odoslaním ročného hlasenia
 215. Výpočet nadspotreby PHM
 216. Časové rozlíšenie nákladov dlhodobé
 217. platenie preddavkov na daň PO za r.2015-mesačný platieľ dph a prvý raz ide platiť štvrťročné preddavky do 30.04.2015
 218. oprava strojov v krajinách EU a DPH
 219. Nakup od platitela, ktory je na listine neplaticov DPH - cierna listina
 220. Výplata dividend
 221. Môže spoločnosť A zaplatiť za spoločnosť B daňovú licenciu? ak spoločnosť B je "spiaca" a nemá vytvorený účet. Ako to potom zaúčtujem?
 222. Zahraničná faktúra
 223. Spotrebný bezúčelový úver od banky - 461 alebo 479?
 224. nedaňové výdavky občianskeho združenia
 225. Neplatenie odvodov do ZP a SP a život v inej krajine
 226. Pohonné látky a 80 % - kto mi skontroluje ?
 227. Dovoz vozidla z Nemecka a DPH
 228. Vyúčtovanie nákladov za storno objednávky odberateľovi
 229. Prerušenie živnosti DP DPH
 230. Fa z Metra a číslo do KV
 231. Daň z nehnuteľnosti
 232. samozdanenie tovar zakupeny v eu a riadok DP k dph
 233. Problém účtovanie nevyčerpaných finančných prostriedkov v RO na bankovom účte?
 234. Problém účtovanie nevyčerpaných finančných prostriedkov v RO na bankovom účte
 235. Postup účtovania dokladu o úhrade dobierkou
 236. Registrácia k DPH v ČR
 237. Krátenie výdavkov v roku 2015
 238. Výber z podnikateľského účtu
 239. Účtovanie v realitnej kancelárii
 240. VRP úhrada hotovosti za služby
 241. VRP a položky
 242. Je možné postaviť chatku ako firemný priestor - kanceláriu a uplatniť si ju do nákladov?
 243. Uplatnenie a zaplatenie DPH po zaplatení
 244. Odmena exekútora
 245. DPH
 246. Nárok na odpočet DPH z dialničnej známky SK zakúpenej v ČR
 247. úhrada Fa alebo pokladničný doklad
 248. Nepodane rocne zuctovanie dane, co mam robit?
 249. Ake je clenenie KV DPH pri DOBROPISE K ZAHRANICNEJ doslej FAKTURE ? Surne potrebujem nasjt riesnie.
 250. elektronické podávanie - nefungujúci podpisový komponent