1. Pokuty a DPH (3 replies)
 2. preddavky dppo - vratenie preplatku (6 replies)
 3. Operatívny vs. finančný lízing - IFRS a slovenské predpisy (1 replies)
 4. predané lístky cez ticketportal účtovanie (2 replies)
 5. Môže sa rozostavaná stavba zaradiť do majetku? (4 replies)
 6. Vyuctovanie sluzobky - do kedy? (4 replies)
 7. Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky č.MF/22497/2014-74 (4 replies)
 8. dropbox - faktúra (2 replies)
 9. konatel pouzíva súkromné auto - čo doložiť do účtovníctva? (10 replies)
 10. Ako zaúčtujem príjem na bankový účet od klienta na nákup kolkov? (3 replies)
 11. odpisy v DP PO (4 replies)
 12. odložená daň - výpočet? (2 replies)
 13. vyúčtovací faktúra - účtovanie (4 replies)
 14. účtovanie faktúr za telefón.. (15 replies)
 15. Podávam DP FO typ.A , alebo typ.B ? (7 replies)
 16. Pozemok v manzelskom spoluvlastnictve na podnikanie (0 replies)
 17. Spätná registrácia DPH (1 replies)
 18. Platba v hotovosti 5000 € (2 replies)
 19. hodnota sprostredkovaného obchodu (0 replies)
 20. Poskytnutie služobného bytu bezodplatne (0 replies)
 21. dodatočný KV DPH (9 replies)
 22. Automobil - ako odpisovať (11 replies)
 23. Môže byť takto zaúčtované? (0 replies)
 24. Daňová povinnosť pri dodaní tovaru z eu (4 replies)
 25. FO zapísaná do OR účtujúca PÚ (2 replies)
 26. Ako zaúčtovať zostatok na účte 314 Poskytnuté preddavky z roku 2010? (1 replies)
 27. Storno pokladničného bloku, vrátenie peňazí zákazníkovi (1 replies)
 28. keď mám zamestnanie a idem si spraviť živnosť koľko budem platiť odvody do SP a ZP za mňa? (2 replies)
 29. Inventarizačné prebytky - možno ich vyčísliť dodatočne? (2 replies)
 30. Ako zdaní fyzická osoba - nepodnikateľ zisk pri kúpe pohľadávky? (0 replies)
 31. VRP - vklad a výber (1 replies)
 32. danové priznanie - čo je hrubá mzda a čo sú odvody (0 replies)
 33. Oznámenie o schválení účtovnej závierky za r. 2013, poslané na register (0 replies)
 34. Ako účtovať cestovné náhrady vyplatené neskôr? (5 replies)
 35. Ukladanie účtovnej závierky do registra (6 replies)
 36. Časť roka živnostník, časť roka zamestnanec a NČZD (2 replies)
 37. Časť roka živnostník, časť roka zamestnanec a NČZD (2 replies)
 38. opravovňu fototechniky a kódy SK NACE (10 replies)
 39. Registračná pokladňa v autobazare (19 replies)
 40. Zodpovedný zástupca v s.r.o - odkedy musí byť zamestnaný? (0 replies)
 41. Kupujem sro, viem si obstarávaciu zaúčtovať do nákladov? (3 replies)
 42. Je možné zmeniť ič dph? (22 replies)
 43. Čo sa rozumie pod účtovnou položkou (9 replies)
 44. Ak s.r.o., ktorá je platcom DPH prenajíma auto americkej firme musí vystaviť doklad s DPH? Musí americká firma zaplatiť aj DPH? (2 replies)
 45. súvaha a výkaz ziskov a strát 2015 (1 replies)
 46. Ako opraviť nesprávne účtovanie technického zhodnotenia z roku 2013? (2 replies)
 47. Ako zaúčtovať vysoký stav na pokladnici? (6 replies)
 48. Príjem z prenájmu-zdanenie (2 replies)
 49. Neuhradené záväzky k 31.12.2014 - § 17 ods. 27 zákona (1 replies)
 50. .Daň z predaja nehnuteľnosti (5 replies)
 51. Automobil v prenájme,faktúra vystavená na prenajímateľa (0 replies)
 52. aké doklady musím vystaviť ako občan? (4 replies)
 53. Uctovanie e-shop (2 replies)
 54. Keď mikro účtovná jednotka nakúpila akcie a deriváty a oceňuje ich obstarávacou cenou, počas roka nepreceňuje ako postupuje pri ich predaji? (0 replies)
 55. Vysvetlenie pojmu "Abgrenzungen" v nemeckom účtovníctve (2 replies)
 56. Dan uhradena omylom z osobneho uctu (2 replies)
 57. Doručenie ukončenia PNky pri skončení pracovného pomeru počas PNky. (1 replies)
 58. čo uviesť ako príjem zo zahraničia (1 replies)
 59. Potvrdenie o zamestnaní (zápočtový list)- dohody a náležitosti potrebné pri výpovedi (1 replies)
 60. Prechodne polozky (2 replies)
 61. Predčasný dôchodok (2 replies)
 62. moze slov. opatrovatelka podat dodatocne danove priznanie z prijmov zo zivnosti v rakusku,riadne uz podala? (13 replies)
 63. Zrušenie sro a základné imanie (7 replies)
 64. Zauctovanie rozbitych okien na sklade do vynosov (5 replies)
 65. Typ DPH pri faktúre do ČR, neplatca (3 replies)
 66. Pužívanie účtu 606 (6 replies)
 67. Mám prepočítať DPH z dennej uzávierky ERP? (9 replies)
 68. Potrebovala by som poradiť ohľadom výhry (11 replies)
 69. Odpis pohľadávky nedaňový mám zaúčtovať na 546/311 a pripočít.položku k ZD r.180? (1 replies)
 70. DFA od SZČO a nebude uhradená (4 replies)
 71. Refakturácia nájomného za služobný byt - DPH (1 replies)
 72. Auto na ICO, nikdy neodpisovane, treba zdanit predaj? (18 replies)
 73. Predaj pozemku a daň z príjmov (6 replies)
 74. Odpis pohľadávky nedaňový (2 replies)
 75. Predaj tovaru v Rakúsku a DPH (2 replies)
 76. Dostal už niekto pokutu z metrologického inšpektorátu? (4 replies)
 77. Prepočet HUF na EUR - aký kurz použiť? (5 replies)
 78. keď chcem zaevidovať cez VRP úhradu viacerých faktúr to sa musí nahrávať po jednej? (1 replies)
 79. Analytika Dodávatelia (5 replies)
 80. Účtovanie software + licencia (1 replies)
 81. predaj bytu (13 replies)
 82. Rozšírená záruka-vstupuje do OC majetku (2 replies)
 83. Dodávanie dokladov od klientov (8 replies)
 84. Snížená sadzba dane pri parkovnom alebo prenájme park. miesta. v ČR pri ubytovaní (0 replies)
 85. Musí mať účet 429 analytickú evidenciu ? (12 replies)
 86. Kedy uplatniť odpočet DPH pri JCD, ktoré došlo 15.5.15 s dátumom 29.4.15? (1 replies)
 87. Refundácia miezd z EÚ (0 replies)
 88. Kupa garazoveho statia na firmu (3 replies)
 89. Ako si dodatočne vyžiadať vrátenie nadmerného odpočtu. (5 replies)
 90. Ako spravne vyplnit DPFO typ B - prijem zo zavislej cinnosti v zahranici + z prenajmu v SR? (12 replies)
 91. Ipriklad na dan z prijmov (0 replies)
 92. Nákup tovaru s DPH, ak Odberateľ + Dodávateľ=Platiteľ DPH (5 replies)
 93. Precenenie maj.podielu (0 replies)
 94. Nevýznamná položka v podvojnom účtovníctve (2 replies)
 95. OP k pohladavkam, vypocet dni (5 replies)
 96. rozdiel medzi uctom 326 a 383 (0 replies)
 97. Postúpenie pohladavky za odplatu (0 replies)
 98. Daňové priznanie - práca aj v AT aj v SR (0 replies)
 99. Predavačka na živnosť (17 replies)
 100. auto na podnikanie (1 replies)
 101. konsignačný sklad v USA (0 replies)
 102. Moze sa spolocnik v sro vzdat casti naroku z podielu na zisku? (7 replies)
 103. Kam zaradiť účet 381 NBO z roku 2013 v súvahe - mikro účtovnej jednotky? (1 replies)
 104. úhrada dobropisu v hotovosti (3 replies)
 105. samozdanenie v tuzemsku -kovové výrobky zo železa nad 5000EUR do automobilov (1 replies)
 106. DPH a predaj nehnuteľnosti (9 replies)
 107. Zvýšenie základného imania (0 replies)
 108. Predaj bytu fyzickej osobe a DPH (0 replies)
 109. Preradenie osobného automobilu konateľa do majetku spoločnosti na lízing (11 replies)
 110. Opravné DP DPH (2 replies)
 111. DPH pri predaji auta kúpeného na úver (3 replies)
 112. Zápočet dodávateľskej FA a dobropisu, vs. dodávateľskej a odberateľskej FA. (5 replies)
 113. opravné položky (9 replies)
 114. odpredaj drobného majetku (5 replies)
 115. OP k pohľadávkam (0 replies)
 116. Odpis nevymozitelnej pohladavky (3 replies)
 117. Je zle vystavená faktúra platná???? (0 replies)
 118. daňové priznanie FO, ktorá časť roka pracuje v Česku (0 replies)
 119. refakturacia ubytovania v ČR a dph (0 replies)
 120. DoVP - Nepr. príjem - Zaslanie MV do ZP (0 replies)
 121. Poplatok za písomnú upomienku (8 replies)
 122. Musí byť účtovná závierka za rok 2013 schválená do dňa, kedy je odoslaná UZ za rok 2014? (5 replies)
 123. Predaj nehnuteľnosti - Dátum (4 replies)
 124. ukončenie živnosti a pohľadávky z roku 2006 (2 replies)
 125. Neodoslané schválenie účtovnej závierky za rok 2013 (0 replies)
 126. dodatočný KV DPH (1 replies)
 127. Účtovanie a evidencia skladu spôsobom B (6 replies)
 128. Plánovaná kontrola registračných pokladníc (0 replies)
 129. "Ovocný deň" pre zamestnancov firmy - ako s daňami? (1 replies)
 130. DPH v DE (0 replies)
 131. Obstaranie tovaru (1 replies)
 132. Zlý zostatok na účte 336 (1 replies)
 133. Je potrebné upraviť účtovné odpisy? (3 replies)
 134. vedel by mi niekto poradiť ako požiadať vrátku dane z Nemecka? (4 replies)
 135. Splnomocnenie na elektronicku komunikaciu so ZEP pre uctovnika subezne s generalnou plnou mocou danoveho poradcu (0 replies)
 136. Daň z predaja zdedenej nehnutelnosti (2 replies)
 137. s.r.o. a nulové daňové priznanie (2 replies)
 138. dodanie služieb na nehnuteľnosti do EU neplatiteľom DPH (3 replies)
 139. Vysporiadanie pohladavky voci spolocnikovi (2 replies)
 140. aké doklady musím vystaviť pri predaji? (0 replies)
 141. Dar do tomboly a DPH (3 replies)
 142. Predaj ojazdeného minibusu v kategorii M (1 replies)
 143. Stravny listok a sluzobna cesta (14 replies)
 144. Ako postupovať pri predaji nehnuteľnosti ktorá je v súkromnom vlastnictve ale využivala sa na podnikateľské účeli? (0 replies)
 145. Faktúra za ubytovanie (3 replies)
 146. Povinnosť ERP pri prevádzkovaní služieb osobného trénera (2 replies)
 147. Mám povinnosť ERP,VRP - prevádzam službu murárstvo, kachliarstvo - dodávka a stavba krbov a pecí (1 replies)
 148. Vklad podnikateľa na bankový účet (4 replies)
 149. inventúra bufetu (0 replies)
 150. preddavky dppo - zmena sadzby (2 replies)
 151. Zlý odpočet straty (0 replies)
 152. Môže firma, ktorá je platcom DPH predať nehnuteľnosť, v ktorej mala sídlo 4 roky, spoločnosti, ktorá je tiež platcom DPH bez DPH? (26 replies)
 153. Virtuálna registračná pokladnica (0 replies)
 154. Opravná položka k pohľadávkam (1 replies)
 155. Úhrada Zápočet DPH z preplatku (2 replies)
 156. DPH z faktúry z Turecka - ubytovanie na pracovnej ceste (0 replies)
 157. doplnenie dokladu do pokladne spätne (2 replies)
 158. Neuhradené pohľadávky v PÚ (2 replies)
 159. Počas roka vyplácaný v hotovosti CP nad 5000,00 EUR (3 replies)
 160. Dátum dodania a dátum vyhotovenia (4 replies)
 161. Uzávierkové operácie a kurz ecb (kurzové rozdiely saldokonta) (2 replies)
 162. nájom za teplo (13 replies)
 163. Preplatenie parkovacej karty riaditeľovi - daň (5 replies)
 164. Katalógový predaj (2 replies)
 165. FO nepodnikatel predaj nehnutelnosti a dan z prijmu (2 replies)
 166. 9 hodinová cesta cez Nemecko = 50% nemecké diéty? (2 replies)
 167. Predaj auta nepodnikateľovi (3 replies)
 168. Ako účtovať PHM do kosačky (4 replies)
 169. Ako ukončiť sociálny fond v daňovej evidencii? (0 replies)
 170. Fakturácia pre SK za preprevu z HU do RUS (3 replies)
 171. vratenie DPH z ceny auta, na ktore sme dostali prispevok od statu (2 replies)
 172. prijem zo zavislej cinnosti a honorare vyplatene z USA (1 replies)
 173. ERP a predaj mimo SR (3 replies)
 174. SZČO platiteľ DPH-musím PC v hodnote 1 676,32 s DPH odpisovať alebo dať rovno do nákladov? (3 replies)
 175. SZČO - práca v zahraničí-DP (8 replies)
 176. môžem mať mínusový účet 504? (1 replies)
 177. daň z nehnuteľnosti v r.2015 pri prenajme vyrobnej haly (0 replies)
 178. dph platené colnému úradu za dovoz z Číny (0 replies)
 179. KV-C2 kód opravy (1 replies)
 180. Faktúru s DPH mám 2x uhradenú ,služby Orange (príkaz z účtu i inkaso).Ako ďalej ?Ako s DPH ? (4 replies)
 181. Odpočet DPH - lekárenská a zdravotná starostlivosť (1 replies)
 182. typ dph v mrp pri došlej fa zo zahraničia za služby (0 replies)
 183. Môže k 31.12.2014 ostať mínusový stav na účte 335? (0 replies)
 184. Zdaňuje sa prijatá dotácia SHR od poľnohospodárskej platobnej agentúry? (5 replies)
 185. Informačný systém kontrolných známok (0 replies)
 186. Rozdiel medzi účtovnou a daňovou stratou (3 replies)
 187. Záväzok voči spoločníkovi (5 replies)
 188. DP DPH-prvé prijatie služby (0 replies)
 189. Odpisy (2 replies)
 190. Prenesenie daňovej povinnosti - preklad - aký §? (1 replies)
 191. DPH dľa §69, ods.12 (0 replies)
 192. Dám do nákladov ak kupujem od inzerenta? (1 replies)
 193. hotovostná platba 5000 (4 replies)
 194. Danový bonus (3 replies)
 195. Aké doklady predkladám úradu práce pri poskytnutí dotácie - DP paušálne výdavky? (1 replies)
 196. DP PO nesedí so súvahou a VZaS (11 replies)
 197. trvalý príkaz-špecifický symbol do sociálnej poisťovne (4 replies)
 198. Aký kurz mám použiť pri platbe kartou za ubytovanie? (2 replies)
 199. Nevyplatený nadmerný odpočet DPH - daňová kontrola (10 replies)
 200. Daň z predaja nehnuteľnosti-zdedený pozemok (0 replies)
 201. DPH z Nemecka - nežiadanie o vrátenie (1 replies)
 202. Umorenie straty z roku 2009 (1 replies)
 203. Zvyšok dph po koeficiente (5 replies)
 204. Predaj auta konateľovi (2 replies)
 205. Ak by ranajky stali viac ako stravne urcene na ranajky? (1 replies)
 206. Ubytok zvierat uctovanie. (0 replies)
 207. Zisk spoločnosti vyplatený konateľovi a členom DR bez účasti na majetku spoločnosti - ako na to? (0 replies)
 208. mam narok na zahranicne diety? (11 replies)
 209. úrok z omeškania (4 replies)
 210. Môžem zaúčtovať zápočet predpis úhrady straty so záväzkom voči spoločníkovi 365/354? (3 replies)
 211. Výroba a montáž brán a registr.pokladňa (0 replies)
 212. Fakturovať bez DPH? (4 replies)
 213. Zrušenie registrácie na dph (10 replies)
 214. koncesionárske poplatky (1 replies)
 215. prijatá platba v banke - uhradená platobnou kartou za predaný tovar (3 replies)
 216. devizova pokladna (0 replies)
 217. Daňová licencia a preddavky (4 replies)
 218. nesplnený fond PČ (3 replies)
 219. TPP študenti (6 replies)
 220. investície v účtovníctve (3 replies)
 221. vrátenie platby od zdrav. poisťovne ? (5 replies)
 222. Faktúra pre firmu so sídlom v Čechách (0 replies)
 223. náklady na reklamu-účtovavnie v PU (1 replies)
 224. Účtovanie spotrebnej dane u oprávneného príjemcu? (0 replies)
 225. Môžem uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb za 1000€ mesačne s tým, že mesačne bude vyplácaný paušál 300€ a zvyšok po ukončení roka? (1 replies)
 226. § 69 odst.12 ... a 20 %-ná DPH na jednej faktúre v Alfa plus-správne do záväzkov (0 replies)
 227. Zaučtovanie zaplatenych zaväzkov v inom roku (0 replies)
 228. Účet 479 (1 replies)
 229. Odpočet DPH pri registrácii (0 replies)
 230. úhrada fa za predaj auta fyzickou osobou (6 replies)
 231. používanie osobného účtu vo firme (5 replies)
 232. Kontrolný výkaz a doklad z ERP (6 replies)
 233. oznámenie k dani z motorového vozidla (2 replies)
 234. Nákup notebooku bez DPH v Česku (6 replies)
 235. Ak podám DDP k DPH,kde sa mi zníži DP o 4 eura, automaticky mi ich pošlú? alebo treba im niečo písať? (4 replies)
 236. Odvody cudzinca (0 replies)
 237. Dobropis týkajúci sa nájmu roku 2014 - DFA vystavená v marci roku 2015. (4 replies)
 238. Ako fakturujem škodovú faktúru ? (2 replies)
 239. KV DPH - VFA s odpočítanou FA z roku 2014 na prijatú platbu (1 replies)
 240. Registrácia DPH podľa §7a - VFA s DPH? (5 replies)
 241. Spatny bonus z Metra (0 replies)
 242. Vrátenie DPH zo zahraničia (1 replies)
 243. Došla faktúra prijatá až po úhrade dobierky - ako dať do účta ? (1 replies)
 244. Prijaté úroky z bežného účtu (9 replies)
 245. Odpis nevymožených pohľadávok (3 replies)
 246. Aké následky môže mať nevedenie skladovej evidencie pri spôsobe B? (1 replies)
 247. Musí daňovník podávať mesačne DPH, ak vystavuje len preddavkové faktúry a je registrovaný pre DPH len podľa §7a (vykonáva služby v zahraničí)? (0 replies)
 248. Aky typ Zmluvy o dielo použiť? (1 replies)
 249. jeden VS dve faktúry (15 replies)
 250. Doklad o úhrade faktúry cez ERP (4 replies)