1. "Ovocný deň" pre zamestnancov firmy - ako s daňami? (1 replies)
 2. DPH v DE (0 replies)
 3. Obstaranie tovaru (1 replies)
 4. Zlý zostatok na účte 336 (1 replies)
 5. Je potrebné upraviť účtovné odpisy? (3 replies)
 6. vedel by mi niekto poradiť ako požiadať vrátku dane z Nemecka? (4 replies)
 7. Splnomocnenie na elektronicku komunikaciu so ZEP pre uctovnika subezne s generalnou plnou mocou danoveho poradcu (0 replies)
 8. Daň z predaja zdedenej nehnutelnosti (2 replies)
 9. s.r.o. a nulové daňové priznanie (2 replies)
 10. dodanie služieb na nehnuteľnosti do EU neplatiteľom DPH (3 replies)
 11. Vysporiadanie pohladavky voci spolocnikovi (2 replies)
 12. aké doklady musím vystaviť pri predaji? (0 replies)
 13. Dar do tomboly a DPH (3 replies)
 14. Predaj ojazdeného minibusu v kategorii M (1 replies)
 15. Stravny listok a sluzobna cesta (14 replies)
 16. Ako postupovať pri predaji nehnuteľnosti ktorá je v súkromnom vlastnictve ale využivala sa na podnikateľské účeli? (0 replies)
 17. Faktúra za ubytovanie (3 replies)
 18. Povinnosť ERP pri prevádzkovaní služieb osobného trénera (2 replies)
 19. Mám povinnosť ERP,VRP - prevádzam službu murárstvo, kachliarstvo - dodávka a stavba krbov a pecí (1 replies)
 20. Vklad podnikateľa na bankový účet (4 replies)
 21. inventúra bufetu (0 replies)
 22. preddavky dppo - zmena sadzby (2 replies)
 23. Zlý odpočet straty (0 replies)
 24. Môže firma, ktorá je platcom DPH predať nehnuteľnosť, v ktorej mala sídlo 4 roky, spoločnosti, ktorá je tiež platcom DPH bez DPH? (26 replies)
 25. Virtuálna registračná pokladnica (0 replies)
 26. Opravná položka k pohľadávkam (1 replies)
 27. Úhrada Zápočet DPH z preplatku (2 replies)
 28. DPH z faktúry z Turecka - ubytovanie na pracovnej ceste (0 replies)
 29. doplnenie dokladu do pokladne spätne (2 replies)
 30. Neuhradené pohľadávky v PÚ (2 replies)
 31. Počas roka vyplácaný v hotovosti CP nad 5000,00 EUR (3 replies)
 32. Dátum dodania a dátum vyhotovenia (4 replies)
 33. Uzávierkové operácie a kurz ecb (kurzové rozdiely saldokonta) (2 replies)
 34. nájom za teplo (13 replies)
 35. Preplatenie parkovacej karty riaditeľovi - daň (5 replies)
 36. Katalógový predaj (2 replies)
 37. FO nepodnikatel predaj nehnutelnosti a dan z prijmu (2 replies)
 38. 9 hodinová cesta cez Nemecko = 50% nemecké diéty? (2 replies)
 39. Predaj auta nepodnikateľovi (3 replies)
 40. Ako účtovať PHM do kosačky (4 replies)
 41. Ako ukončiť sociálny fond v daňovej evidencii? (0 replies)
 42. Fakturácia pre SK za preprevu z HU do RUS (3 replies)
 43. vratenie DPH z ceny auta, na ktore sme dostali prispevok od statu (2 replies)
 44. prijem zo zavislej cinnosti a honorare vyplatene z USA (1 replies)
 45. ERP a predaj mimo SR (3 replies)
 46. SZČO platiteľ DPH-musím PC v hodnote 1 676,32 s DPH odpisovať alebo dať rovno do nákladov? (3 replies)
 47. SZČO - práca v zahraničí-DP (8 replies)
 48. môžem mať mínusový účet 504? (1 replies)
 49. daň z nehnuteľnosti v r.2015 pri prenajme vyrobnej haly (0 replies)
 50. dph platené colnému úradu za dovoz z Číny (0 replies)
 51. KV-C2 kód opravy (1 replies)
 52. Faktúru s DPH mám 2x uhradenú ,služby Orange (príkaz z účtu i inkaso).Ako ďalej ?Ako s DPH ? (4 replies)
 53. Odpočet DPH - lekárenská a zdravotná starostlivosť (1 replies)
 54. typ dph v mrp pri došlej fa zo zahraničia za služby (0 replies)
 55. Môže k 31.12.2014 ostať mínusový stav na účte 335? (0 replies)
 56. Zdaňuje sa prijatá dotácia SHR od poľnohospodárskej platobnej agentúry? (5 replies)
 57. Informačný systém kontrolných známok (0 replies)
 58. Rozdiel medzi účtovnou a daňovou stratou (3 replies)
 59. Záväzok voči spoločníkovi (5 replies)
 60. DP DPH-prvé prijatie služby (0 replies)
 61. Odpisy (2 replies)
 62. Prenesenie daňovej povinnosti - preklad - aký §? (1 replies)
 63. DPH dľa §69, ods.12 (0 replies)
 64. Dám do nákladov ak kupujem od inzerenta? (1 replies)
 65. hotovostná platba 5000 (4 replies)
 66. Danový bonus (3 replies)
 67. Aké doklady predkladám úradu práce pri poskytnutí dotácie - DP paušálne výdavky? (1 replies)
 68. DP PO nesedí so súvahou a VZaS (11 replies)
 69. trvalý príkaz-špecifický symbol do sociálnej poisťovne (4 replies)
 70. Aký kurz mám použiť pri platbe kartou za ubytovanie? (2 replies)
 71. Nevyplatený nadmerný odpočet DPH - daňová kontrola (10 replies)
 72. Daň z predaja nehnuteľnosti-zdedený pozemok (0 replies)
 73. DPH z Nemecka - nežiadanie o vrátenie (1 replies)
 74. Umorenie straty z roku 2009 (1 replies)
 75. Zvyšok dph po koeficiente (5 replies)
 76. Predaj auta konateľovi (2 replies)
 77. Ak by ranajky stali viac ako stravne urcene na ranajky? (1 replies)
 78. Ubytok zvierat uctovanie. (0 replies)
 79. Zisk spoločnosti vyplatený konateľovi a členom DR bez účasti na majetku spoločnosti - ako na to? (0 replies)
 80. mam narok na zahranicne diety? (11 replies)
 81. úrok z omeškania (4 replies)
 82. Môžem zaúčtovať zápočet predpis úhrady straty so záväzkom voči spoločníkovi 365/354? (3 replies)
 83. Výroba a montáž brán a registr.pokladňa (0 replies)
 84. Fakturovať bez DPH? (4 replies)
 85. Zrušenie registrácie na dph (10 replies)
 86. koncesionárske poplatky (1 replies)
 87. prijatá platba v banke - uhradená platobnou kartou za predaný tovar (3 replies)
 88. devizova pokladna (0 replies)
 89. Daňová licencia a preddavky (4 replies)
 90. nesplnený fond PČ (3 replies)
 91. TPP študenti (6 replies)
 92. investície v účtovníctve (3 replies)
 93. vrátenie platby od zdrav. poisťovne ? (5 replies)
 94. Faktúra pre firmu so sídlom v Čechách (0 replies)
 95. náklady na reklamu-účtovavnie v PU (1 replies)
 96. Účtovanie spotrebnej dane u oprávneného príjemcu? (0 replies)
 97. Môžem uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb za 1000€ mesačne s tým, že mesačne bude vyplácaný paušál 300€ a zvyšok po ukončení roka? (1 replies)
 98. § 69 odst.12 ... a 20 %-ná DPH na jednej faktúre v Alfa plus-správne do záväzkov (0 replies)
 99. Zaučtovanie zaplatenych zaväzkov v inom roku (0 replies)
 100. Účet 479 (1 replies)
 101. Odpočet DPH pri registrácii (0 replies)
 102. úhrada fa za predaj auta fyzickou osobou (6 replies)
 103. používanie osobného účtu vo firme (5 replies)
 104. Kontrolný výkaz a doklad z ERP (6 replies)
 105. oznámenie k dani z motorového vozidla (2 replies)
 106. Nákup notebooku bez DPH v Česku (6 replies)
 107. Ak podám DDP k DPH,kde sa mi zníži DP o 4 eura, automaticky mi ich pošlú? alebo treba im niečo písať? (4 replies)
 108. Odvody cudzinca (0 replies)
 109. Dobropis týkajúci sa nájmu roku 2014 - DFA vystavená v marci roku 2015. (4 replies)
 110. Ako fakturujem škodovú faktúru ? (2 replies)
 111. KV DPH - VFA s odpočítanou FA z roku 2014 na prijatú platbu (1 replies)
 112. Registrácia DPH podľa §7a - VFA s DPH? (5 replies)
 113. Spatny bonus z Metra (0 replies)
 114. Vrátenie DPH zo zahraničia (1 replies)
 115. Došla faktúra prijatá až po úhrade dobierky - ako dať do účta ? (1 replies)
 116. Prijaté úroky z bežného účtu (9 replies)
 117. Odpis nevymožených pohľadávok (3 replies)
 118. Aké následky môže mať nevedenie skladovej evidencie pri spôsobe B? (1 replies)
 119. Musí daňovník podávať mesačne DPH, ak vystavuje len preddavkové faktúry a je registrovaný pre DPH len podľa §7a (vykonáva služby v zahraničí)? (0 replies)
 120. Aky typ Zmluvy o dielo použiť? (1 replies)
 121. jeden VS dve faktúry (15 replies)
 122. Doklad o úhrade faktúry cez ERP (4 replies)
 123. Kedy vznika nárok na odpočet? (5 replies)
 124. Ako v OMEGE zaevidovať, zaúčtovať a uplatniť DPH za oneskorenú faktúru (1 replies)
 125. odpisy - zostatková hodnota vozidla (4 replies)
 126. Náhrada výdavkov v zmysle §7 zákona o CN -vlastné MV na SC do ČR (16 replies)
 127. Preddavok v cudzej mene/CZK/, vyuctovanie v EUR. (0 replies)
 128. Oneskorený dobropis (5 replies)
 129. Dotácia zo ŠR poskytnutá z Úradu práce podľa § 50 na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie - účtovanie ?? (7 replies)
 130. cenová ponuka do zahraničia (2 replies)
 131. Výpočet na odstupné (3 replies)
 132. Daňová licencia (6 replies)
 133. DPH pri nadobudnuti potravin z Anglicka (8 replies)
 134. nesedí zostatok na účte 336 voči Soc.poisťovni,mozem rozdiel zaúčtovať na pripočitat.polozku? (5 replies)
 135. Preventivna prehliadka (0 replies)
 136. kam účtujete upomienku z oneskorenej platby-telekom (10 replies)
 137. Rozpočtová organizácia zriadená obcou - Kde účtovať zmluvu o dobrovolníctve? (2 replies)
 138. DPH vyrovnanie (0 replies)
 139. Typ DPH - samozdanenie (4 replies)
 140. zaúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty (3 replies)
 141. Do akej triedy mám zaradiť záhradný traktorik? (4 replies)
 142. Uctovanie odchodneho (2 replies)
 143. Kam potvrdiť tlačivo českej sociálky o príjme SZČO kvôli prídavkom na deti? (4 replies)
 144. Ako účtovať úhradu vydanej faktúry na súkromný účet? (2 replies)
 145. Predaj firemného auta fyz.osobe do ČR (0 replies)
 146. Faktura omylom uhradena z uctu inej firmy. (11 replies)
 147. dan z predaja umeleckeho diela (0 replies)
 148. Ide o oslobodené plnenie od DPH? (1 replies)
 149. Ako správne účtovať u prenajímateľa finančný prenájom na základe zmluvy o nájme dopravného prostriedku a kúpe prenajatej veci ? (0 replies)
 150. IBAN na faktúre (5 replies)
 151. Kedy vystaviť daňový doklad na uhradenú zálohu ? (3 replies)
 152. Kontrolný výkaz - vydaná fa z eshopu do česka............a mrp (6 replies)
 153. ODPOČET DAŇOVEJ STRATY ZA rok 2014 (4 replies)
 154. Predaj vyradeneho stroja do srotu - DPH (2 replies)
 155. Duplicitná faktúra vystavená slovenskou aj zahraničnou spoločnosťou. (1 replies)
 156. PHM na auto konateľa (0 replies)
 157. mam otázku po kolkých rokov može majitel bytu,člen družstva predat byt? (2 replies)
 158. ako účtovať príspevok zamestnávateľa na stravné ? v PÚ (2 replies)
 159. Miestna príslušnosť a správne vyplnenie tlačiva DPH (0 replies)
 160. problém - chcem natiahnuť do PC vo firme už dokončený rok 2014 tak vymaže im rok 2015 (3 replies)
 161. Je živnostník - poskytovateľ prípravných a dokončovacích stavebných prác povinný používať elektronickú registračnú pokladňu? (1 replies)
 162. Prijmy zo zahranicia a DPFO B riadok 104 (6 replies)
 163. Čo je to zúčtovacia adresa v bankovom styku pri platbe kreditnou kartou cez internet? (2 replies)
 164. Návrat jedinej zamestnankyne na rodičovskú dovolenku - čo oznámiť daňovému úradu? (0 replies)
 165. Subeh stravneho na SC a stravny listok. (3 replies)
 166. Vreckové pri pracovných cestách (2 replies)
 167. Narok na danovy bonus po odstahovani manzela zo spolocnej domacnosti bez rozvodu (6 replies)
 168. Založenie a vznik s.r.o. - otváracia súvaha (0 replies)
 169. neplatiteľ dph - reg. len podľa §7a a fa z krajiny EU (1 replies)
 170. kúpa auta od FO - neplatcu dph a nasledy predaj platcom dph (4 replies)
 171. Musi sa registrovat pre DPH? (12 replies)
 172. Ako otvorím súvahu u kúpenej s.r.o? (1 replies)
 173. Povinnosti pri prenesenej daňovej povinnosti (1 replies)
 174. Potreba registračnej pokladne na dvoch miestach súčasne (8 replies)
 175. DPH z energií (22 replies)
 176. Oprava chyby z minulého obdobia (4 replies)
 177. Živnostník a diety (4 replies)
 178. Kde zaplatit dan - v cechach alebo na slovensku? (2 replies)
 179. dátum príchodu došlej fa po uzávierke dph (5 replies)
 180. účtovanie vkladov spoločníka do s.r.o. cez 365 aj dlhodobe? (8 replies)
 181. Uznaná reklamácia - vrátenie peňazí - ERP - účtovanie u odberateľa (3 replies)
 182. započet ? (4 replies)
 183. Účtovanie účtu 365 v roku 2015 (10 replies)
 184. ako účtujete úverový bank.výpis,cez 221,a 261,alebo len cez 261 ? (0 replies)
 185. manželka na RP+zamestnaná (6 replies)
 186. Zaokruhlenie na 082 (2 replies)
 187. Môžem vyberať financie v hotovosti za stravu v rozpočtovej organizácii (napr. od žiakov a zamestnancov)? (2 replies)
 188. KV a energie (2 replies)
 189. Výpočet cestovných náhrad (3 replies)
 190. Do ktorej odpisovej skupiny mám zaradiť vysokotlakový čistič? (43 replies)
 191. Dividendy za r.2013 (vyššie ako max. VZ) vyplatené v r.2015 - bude zamestnanec doplácať poistné po Roč.zúčtovaní ZP ??? (4 replies)
 192. Výstavba haly (3 replies)
 193. nákup tovaru v r.2014(+palety) - fa za vrátenie paliet v r.2015 (1 replies)
 194. Prenajom nehnutelnosti, pausalne vydavky zivnostnika - zahrnaju aj naklady na energie? (7 replies)
 195. Uctovanie skladu u sprostredkovatela sposobom B (1 replies)
 196. Platiteľ DPH fakturuje platiteľovi DPH - dodanie Česká republika (1 replies)
 197. Do akej odpisovej skupiny zaradiť klímu? (7 replies)
 198. Použ.firemnej plat.karty - cudzou osobou (2 replies)
 199. Účtovanie kupno-predajnej zmluvy v PÚ ??? (2 replies)
 200. vyradenie os. vozidla z sro -povinnosti (10 replies)
 201. Riadok 910 dppo (2 replies)
 202. Dan a danovy bonus (17 replies)
 203. Ako postupovať pri darčeku (0 replies)
 204. Balík služieb a DPH (4 replies)
 205. vzor internej smernice (11 replies)
 206. kúpa/rozdelenie/ a predaj časti nehnutelnosti (6 replies)
 207. náhrada škody od zamestnanca (1 replies)
 208. Učtovanie položiek bankového výpisu (1 replies)
 209. Ukončenie PP - ukončenie uplatnenia NČZD u starého zamestnávateľa počas mesiaca (4 replies)
 210. cestovné náhrady v sobotu (4 replies)
 211. Faktúra v USD a kurz. (2 replies)
 212. Uctovanie faktury za predaj stroja-frezy do CR (1 replies)
 213. Zrazkova dan - odvod (0 replies)
 214. Výpočet nároku na dovolenku za roky 2010 - 2015 počas MD a RD v Olympe (0 replies)
 215. zaplatená daň za predaný dom v r.2015-dom predaný v r.2014 účtovanie (6 replies)
 216. Trojstranny obchod (0 replies)
 217. Náhrada za smrteľný pracovný úraz zamestnanca pozostalým (0 replies)
 218. Ako podat prilohu cez vseobnecne podanie? (1 replies)
 219. dopropis po podaní dph (6 replies)
 220. Automobil na 48.000 € v roku 2015 (4 replies)
 221. Predaj a zaúčtovanie krátkodobého majetku v sume 975 EUR (2 replies)
 222. Akceptuje DU komercnu fakturu zo zahranicia (commercial invoice)? (4 replies)
 223. Auto na Leasing nezaradené do používania (0 replies)
 224. Účtovanie skladov spôsobom B (5 replies)
 225. Predaj drobného majetku - môže byť doklad faktúra? (1 replies)
 226. prepočet kurzových rozdielov u neuhradených záväzkov (0 replies)
 227. účtovanie pôžičky z banky v JU (1 replies)
 228. Odkedy je firma platiteľom DPH (3 replies)
 229. Číslovanie príjemok chronologicky (2 replies)
 230. Kontokorent na 461 (0 replies)
 231. Ahojte, toré výdajové položky sú pripočitatelne k danovému zakladu? A ktoré su odpocitatelne od danoveho základu? (6 replies)
 232. Mohol by konateľ vkladať do sro stravné lístky, ktoré dostáva v zamestnaní? (20 replies)
 233. Zverejnenie Výročnej správy (2 replies)
 234. Odmena za zostatok na bankovom účte (3 replies)
 235. Dan 5 % (8 replies)
 236. živnostenský úrad (2 replies)
 237. Sú odvody do soc. a zdravot. poistovňe oslobodné od dane? (6 replies)
 238. zahranicna pracovna cesta - fa za ubytovanie (6 replies)
 239. Odpisy motorového vozidla (4 replies)
 240. Odpisy dlhodobého hmotného majetku - odpisová skupina pre zostavu stavebného lešenia (4 replies)
 241. Súhrnný výkaz (14 replies)
 242. ako sa účtuje požička od matky? (2 replies)
 243. 324 vs 314 (1 replies)
 244. zostatky na 314 (3 replies)
 245. prenájom predajne -náklady na prevádzku predajne (3 replies)
 246. Náhrada mzdy za dovolenku počas MD a RD a ukončenie PP - Ako preplatiť? (36 replies)
 247. fakturácia v "skupinovej DPH" (2 replies)
 248. Dotácia poskytnutá na havarijný stav podláh (3 replies)
 249. Colnica (0 replies)
 250. Odlozena dan - opravne polozky (1 replies)