1. Daňová licencia (6 replies)
 2. DPH pri nadobudnuti potravin z Anglicka (8 replies)
 3. nesedí zostatok na účte 336 voči Soc.poisťovni,mozem rozdiel zaúčtovať na pripočitat.polozku? (5 replies)
 4. Preventivna prehliadka (0 replies)
 5. kam účtujete upomienku z oneskorenej platby-telekom (10 replies)
 6. Rozpočtová organizácia zriadená obcou - Kde účtovať zmluvu o dobrovolníctve? (2 replies)
 7. DPH vyrovnanie (0 replies)
 8. Typ DPH - samozdanenie (4 replies)
 9. zaúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty (3 replies)
 10. Do akej triedy mám zaradiť záhradný traktorik? (4 replies)
 11. Uctovanie odchodneho (2 replies)
 12. Kam potvrdiť tlačivo českej sociálky o príjme SZČO kvôli prídavkom na deti? (4 replies)
 13. Ako účtovať úhradu vydanej faktúry na súkromný účet? (2 replies)
 14. Predaj firemného auta fyz.osobe do ČR (0 replies)
 15. Faktura omylom uhradena z uctu inej firmy. (11 replies)
 16. dan z predaja umeleckeho diela (0 replies)
 17. Ide o oslobodené plnenie od DPH? (1 replies)
 18. Ako správne účtovať u prenajímateľa finančný prenájom na základe zmluvy o nájme dopravného prostriedku a kúpe prenajatej veci ? (0 replies)
 19. IBAN na faktúre (5 replies)
 20. Kedy vystaviť daňový doklad na uhradenú zálohu ? (3 replies)
 21. Kontrolný výkaz - vydaná fa z eshopu do česka............a mrp (6 replies)
 22. ODPOČET DAŇOVEJ STRATY ZA rok 2014 (4 replies)
 23. Predaj vyradeneho stroja do srotu - DPH (2 replies)
 24. Duplicitná faktúra vystavená slovenskou aj zahraničnou spoločnosťou. (1 replies)
 25. PHM na auto konateľa (0 replies)
 26. mam otázku po kolkých rokov može majitel bytu,člen družstva predat byt? (2 replies)
 27. ako účtovať príspevok zamestnávateľa na stravné ? v PÚ (2 replies)
 28. Miestna príslušnosť a správne vyplnenie tlačiva DPH (0 replies)
 29. problém - chcem natiahnuť do PC vo firme už dokončený rok 2014 tak vymaže im rok 2015 (3 replies)
 30. Je živnostník - poskytovateľ prípravných a dokončovacích stavebných prác povinný používať elektronickú registračnú pokladňu? (1 replies)
 31. Prijmy zo zahranicia a DPFO B riadok 104 (6 replies)
 32. Čo je to zúčtovacia adresa v bankovom styku pri platbe kreditnou kartou cez internet? (2 replies)
 33. Návrat jedinej zamestnankyne na rodičovskú dovolenku - čo oznámiť daňovému úradu? (0 replies)
 34. Subeh stravneho na SC a stravny listok. (3 replies)
 35. Vreckové pri pracovných cestách (2 replies)
 36. Narok na danovy bonus po odstahovani manzela zo spolocnej domacnosti bez rozvodu (6 replies)
 37. Založenie a vznik s.r.o. - otváracia súvaha (0 replies)
 38. neplatiteľ dph - reg. len podľa §7a a fa z krajiny EU (1 replies)
 39. kúpa auta od FO - neplatcu dph a nasledy predaj platcom dph (4 replies)
 40. Musi sa registrovat pre DPH? (12 replies)
 41. Ako otvorím súvahu u kúpenej s.r.o? (1 replies)
 42. Povinnosti pri prenesenej daňovej povinnosti (1 replies)
 43. Potreba registračnej pokladne na dvoch miestach súčasne (8 replies)
 44. DPH z energií (22 replies)
 45. Oprava chyby z minulého obdobia (4 replies)
 46. Živnostník a diety (4 replies)
 47. Kde zaplatit dan - v cechach alebo na slovensku? (2 replies)
 48. dátum príchodu došlej fa po uzávierke dph (5 replies)
 49. účtovanie vkladov spoločníka do s.r.o. cez 365 aj dlhodobe? (8 replies)
 50. Uznaná reklamácia - vrátenie peňazí - ERP - účtovanie u odberateľa (3 replies)
 51. započet ? (4 replies)
 52. Účtovanie účtu 365 v roku 2015 (10 replies)
 53. ako účtujete úverový bank.výpis,cez 221,a 261,alebo len cez 261 ? (0 replies)
 54. manželka na RP+zamestnaná (6 replies)
 55. Zaokruhlenie na 082 (2 replies)
 56. Môžem vyberať financie v hotovosti za stravu v rozpočtovej organizácii (napr. od žiakov a zamestnancov)? (2 replies)
 57. KV a energie (2 replies)
 58. Výpočet cestovných náhrad (3 replies)
 59. Do ktorej odpisovej skupiny mám zaradiť vysokotlakový čistič? (43 replies)
 60. Dividendy za r.2013 (vyššie ako max. VZ) vyplatené v r.2015 - bude zamestnanec doplácať poistné po Roč.zúčtovaní ZP ??? (4 replies)
 61. Výstavba haly (3 replies)
 62. nákup tovaru v r.2014(+palety) - fa za vrátenie paliet v r.2015 (1 replies)
 63. Prenajom nehnutelnosti, pausalne vydavky zivnostnika - zahrnaju aj naklady na energie? (7 replies)
 64. Uctovanie skladu u sprostredkovatela sposobom B (1 replies)
 65. Platiteľ DPH fakturuje platiteľovi DPH - dodanie Česká republika (1 replies)
 66. Do akej odpisovej skupiny zaradiť klímu? (7 replies)
 67. Použ.firemnej plat.karty - cudzou osobou (2 replies)
 68. Účtovanie kupno-predajnej zmluvy v PÚ ??? (2 replies)
 69. vyradenie os. vozidla z sro -povinnosti (10 replies)
 70. Riadok 910 dppo (2 replies)
 71. Dan a danovy bonus (17 replies)
 72. Ako postupovať pri darčeku (0 replies)
 73. Balík služieb a DPH (4 replies)
 74. vzor internej smernice (11 replies)
 75. kúpa/rozdelenie/ a predaj časti nehnutelnosti (6 replies)
 76. náhrada škody od zamestnanca (1 replies)
 77. Učtovanie položiek bankového výpisu (1 replies)
 78. Ukončenie PP - ukončenie uplatnenia NČZD u starého zamestnávateľa počas mesiaca (4 replies)
 79. cestovné náhrady v sobotu (4 replies)
 80. Faktúra v USD a kurz. (2 replies)
 81. Uctovanie faktury za predaj stroja-frezy do CR (1 replies)
 82. Zrazkova dan - odvod (0 replies)
 83. Výpočet nároku na dovolenku za roky 2010 - 2015 počas MD a RD v Olympe (0 replies)
 84. zaplatená daň za predaný dom v r.2015-dom predaný v r.2014 účtovanie (6 replies)
 85. Trojstranny obchod (0 replies)
 86. Náhrada za smrteľný pracovný úraz zamestnanca pozostalým (0 replies)
 87. Ako podat prilohu cez vseobnecne podanie? (1 replies)
 88. dopropis po podaní dph (6 replies)
 89. Automobil na 48.000 € v roku 2015 (4 replies)
 90. Predaj a zaúčtovanie krátkodobého majetku v sume 975 EUR (2 replies)
 91. Akceptuje DU komercnu fakturu zo zahranicia (commercial invoice)? (4 replies)
 92. Auto na Leasing nezaradené do používania (0 replies)
 93. Účtovanie skladov spôsobom B (5 replies)
 94. Predaj drobného majetku - môže byť doklad faktúra? (1 replies)
 95. prepočet kurzových rozdielov u neuhradených záväzkov (0 replies)
 96. účtovanie pôžičky z banky v JU (1 replies)
 97. Odkedy je firma platiteľom DPH (3 replies)
 98. Číslovanie príjemok chronologicky (2 replies)
 99. Kontokorent na 461 (0 replies)
 100. Ahojte, toré výdajové položky sú pripočitatelne k danovému zakladu? A ktoré su odpocitatelne od danoveho základu? (6 replies)
 101. Mohol by konateľ vkladať do sro stravné lístky, ktoré dostáva v zamestnaní? (20 replies)
 102. Zverejnenie Výročnej správy (2 replies)
 103. Odmena za zostatok na bankovom účte (3 replies)
 104. Dan 5 % (8 replies)
 105. živnostenský úrad (2 replies)
 106. Sú odvody do soc. a zdravot. poistovňe oslobodné od dane? (6 replies)
 107. zahranicna pracovna cesta - fa za ubytovanie (6 replies)
 108. Odpisy motorového vozidla (4 replies)
 109. Odpisy dlhodobého hmotného majetku - odpisová skupina pre zostavu stavebného lešenia (4 replies)
 110. Súhrnný výkaz (14 replies)
 111. ako sa účtuje požička od matky? (2 replies)
 112. 324 vs 314 (1 replies)
 113. zostatky na 314 (3 replies)
 114. prenájom predajne -náklady na prevádzku predajne (3 replies)
 115. Náhrada mzdy za dovolenku počas MD a RD a ukončenie PP - Ako preplatiť? (36 replies)
 116. fakturácia v "skupinovej DPH" (2 replies)
 117. Dotácia poskytnutá na havarijný stav podláh (3 replies)
 118. Colnica (0 replies)
 119. Odlozena dan - opravne polozky (1 replies)
 120. Fakturácia subjektom registrovaným v zmysle § 5 zákona o DPH (7 replies)
 121. predaj strazneho psa (4 replies)
 122. OP k postup.pohladavke (1 replies)
 123. Osobná spotreba u SZČO nad 5000 ? (3 replies)
 124. Môže zamestnávateľ zosobniť zamestnancovi nesprávne vyfakturovanú faktúru? (8 replies)
 125. Skončenie PP dohodou, vs. Výpoveď daná zamestnancom (9 replies)
 126. Stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení (2 replies)
 127. Česká faktúra a DPH. (1 replies)
 128. Prijmy bud.obdobi (3 replies)
 129. Ako funguje vrátenie bezdôvodného obohatenia medzi medzinárodnými firmami? (0 replies)
 130. Olymp - výpoveď zamestnanca počas RD - Ako na to? (4 replies)
 131. Môžu mi strhnúť Daň z príjmu a aj DPH zo mzdy? (5 replies)
 132. musí sa syn odhlásiť zo školy sám? a zahlásiť sa na SP, ZP ak chce vycestovať do zahraničia za prácou? (19 replies)
 133. Potvrdenie o prijme zivnostnika (5 replies)
 134. vrátený tovar, vrátenie peňazí z London na účet bez dokladu (1 replies)
 135. Ako uctovat nakup z ebay (PU) (3 replies)
 136. Ako účtovať predaj komanditnej spoločnosti? (0 replies)
 137. Aké odvody sa platia pri pracovnej asistencii (4 replies)
 138. Vrátenie časti pôžičky spoločníkoi s.r.o. z Bank.účtu 5000 Eur je ok? (1 replies)
 139. Účtovanie DF uhradenej platobnou kartou (4 replies)
 140. Musím zdaniť aj jednorazový náhodný peňažný prijem z vykonanej drobnej služby? (4 replies)
 141. Výdavky na používanie automobilu v prenájme (0 replies)
 142. Prechod z jednoduchého účtovníctva na daňovú evidenciu. (1 replies)
 143. DPH u spol. s r.o. (4 replies)
 144. traktor, ktorý bol vyradený z evidencia a výdavky (21 replies)
 145. DPH -Som SZČO ,osoba registrovaná podľa §7 odst.2, dobrovoľná registrácia, (6 replies)
 146. Daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti (4 replies)
 147. Dostali sme faktúru z Čiech - ktorú sme aj v apríli uhradili. Dodávka tovaru bude až cca o 4 mesiace, Kedy dať do KV ? (4 replies)
 148. DOPČ v Money S3 a zdravotné prihlášky (0 replies)
 149. dph (5 replies)
 150. Vklad majetku spoločníka do vlastnej s.r.o. (6 replies)
 151. nájom a DPH (2 replies)
 152. Prenájom dvoch bytov, jeden ziskový, druhý v strate. (11 replies)
 153. PN (4 replies)
 154. kam sa účtuje náklad za vydanie ZEP ? (1 replies)
 155. Rezervny fond v banke (3 replies)
 156. Ako vytvoriť normy prirodzených úbytkov v píle? (4 replies)
 157. Platenie odvodov (3 replies)
 158. odvdody z podielu na zisku za rok 2005 (2 replies)
 159. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov - vysvetlenie (1 replies)
 160. nadobudnutie pohladávky postúpením (0 replies)
 161. Povinnosť podať dodatočné priznanie k DPH (1 replies)
 162. 341 - preddavky (2 replies)
 163. franchise na 341? (0 replies)
 164. Opravné danove priznanie (2 replies)
 165. novozalozena s.r.o. (1 replies)
 166. prenájom nehnuteľnosti - povinnosť používať registračnú pokladnu? (3 replies)
 167. ako riešiť vklady do pokladne CZK (2 replies)
 168. Vrátenie DPH po dodatočnom daňovom priznaní DPH, keď spoločnosť uhradila vyššiu daň DPH ako mala. (3 replies)
 169. Zavazok po lehote splatnosti 8 rokov (2 replies)
 170. môže ísť do nákladov firmy skrášľovanie okolia kancelárie ? (16 replies)
 171. Zúčtovanie so zamestnancami (3 replies)
 172. Preplatok za elektrinu r.2014, datum zdan.plnenia na fakture 7.1.2015 (2 replies)
 173. Bloček rozdelený na repre a spotrebu (10 replies)
 174. Do kedy sme povinní odoslať správu audítora na fin. správu? (nie sme povinní mať účt. závierku overenú audítorom) (3 replies)
 175. Tvorba socialneho fondu (4 replies)
 176. opravná položka k tovaru - rušenie? (4 replies)
 177. Musí byť na došlej faktúre pečiatka a podpis dodávateľa? (6 replies)
 178. dlhodobá OČR alebo starostlivosť o dieťa (12 replies)
 179. Aplikácia loga na pracovný odev (1 replies)
 180. refakturacia (0 replies)
 181. neschválená učtov.závierka (2 replies)
 182. Účtovať ako tovar alebo výrobok? (1 replies)
 183. Odmena z výťažku (0 replies)
 184. chyby minulych uctovnych obdobi (1 replies)
 185. zasielanie ELDP (8 replies)
 186. Moze byt problem so sukromnymi peniazmi zivnostnika? (18 replies)
 187. Ahojte, aký kurz použijem pri došlej faktúre v zahraničnej mene ? Sme platci dph a vedieme podvojné účtovníctvo (3 replies)
 188. Základné imanie - účtovanie pri založení s.r.o. (0 replies)
 189. PN a ukončenie pracovného pomeru (6 replies)
 190. Nákup tovaru Maďarsko - prepočet kurz. rozdiel (16 replies)
 191. PF + faktúra (5 replies)
 192. Oneskorená registrácia DPH (2 replies)
 193. Aké problémy máte pri oceňovaní a účtovaní zásob? (0 replies)
 194. Dorovnanie straty voci 431 - VH aj s pripočitateľnými položkami (17 replies)
 195. Black list DPH (0 replies)
 196. Tlač loga na pracovný odev. (2 replies)
 197. Naco sluzi vyber vo VRP? (0 replies)
 198. Rozúčtovanie mzdy konateľa (5 replies)
 199. Uctovanie odmeny za založenie podnikateľského účtu v JU (4 replies)
 200. likvidačný zostatok - účtovanie a vyplatenie (0 replies)
 201. Faktúra do ČR za službu plnením tuzemsko s DPH? (2 replies)
 202. Podnikové auto použité na súkromný účel nezamestnancovi. (17 replies)
 203. ako zaúčtovať súkromnú platbu konateľa z firemného účtu? (3 replies)
 204. vyplatenie likvid. zostatku (0 replies)
 205. Novela zakona o DzP 2015 - sprostredkovanie (1 replies)
 206. Môžeme zmeniť v priebehu účtovného obdobia spôsob účtovania zásob zo spôsobu A na spôsob B, nie všetky, ale iba priame dodávky zo zahraničia k odberateľovi v SR? (3 replies)
 207. Kurz v pokladni v HUF. (1 replies)
 208. účtovanie 213/333 (3 replies)
 209. ako na pohonné hmoty ku koncu roku? (6 replies)
 210. nevztažné vedlajší náklady k tovaru (7 replies)
 211. postúpenie pohľadávky (0 replies)
 212. poskytnutá požička od matky - účtovanie (6 replies)
 213. nákup do predajně - dobierka (0 replies)
 214. časové rozlíšenie 385/384 (0 replies)
 215. závazok z r. 2005 (0 replies)
 216. precenenie podielu - ako na to (0 replies)
 217. účtovanie na 345 (3 replies)
 218. súdny poplatok (0 replies)
 219. Ako vysporiadam 701/379 v 2015 (3 replies)
 220. Osobná spotreba, alebo iný výdavok NZD (8 replies)
 221. Predpis a účtovanie odvodov konateľa (9 replies)
 222. Kapitálové fondy (2 replies)
 223. Hobby na predaj alebo: SZČO / Slobodné povolanie - ako ďalej? (11 replies)
 224. Cena a mnozstvo na prijmovom doklade (0 replies)
 225. Patria podľa Vás od apríla 2015 do povinnosti mať ERP aj geodetické práce? (8 replies)
 226. Zbierka listín - chyba Obch.registra (0 replies)
 227. zaúčtovanie dane z príjmov PO (1 replies)
 228. stravné lístky (14 replies)
 229. Ako zauctovat jednotkovu cenu za sluzby pri ubytovani? (0 replies)
 230. Zaradenie budovy do odpisovej skupiny (3 replies)
 231. Nespotrebované zásoby v jednoduchom účtovníctve (2 replies)
 232. Aký druh príjmu označiť (podľa § 16 ) v prílohe Oznámenia o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou (OZN43), (0 replies)
 233. Kedy (načo je potrebné) si daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident) žiada od správcu dane potvrdenie o zaplatení dane z príjmu? (0 replies)
 234. nakup antivirusu v JU - uctovat ako sluzba? (1 replies)
 235. Nájomná zmluva bez DPH a s DPH, aký je rozdiel pre nájomníka? (13 replies)
 236. Dobropis za obratový bonus bez DPH (1 replies)
 237. Ako opraviť keď je zle zaradený hmotný majetok (14 replies)
 238. Ako zaúčtujem náhradu škody k zásielke? (2 replies)
 239. zálohová faktúra (9 replies)
 240. Uver 231 vs 461 (9 replies)
 241. nevytvorený zákonný rezervný fond (4 replies)
 242. Odberateľ na faktúre je konateľ (FO) a nie sro (PO) - ako správne účtovať? (0 replies)
 243. Prevod straty na 428? (7 replies)
 244. Zrážková daň pre zdravotníkov (0 replies)
 245. nákup drobného HM do limitu a príslušenstva (8 replies)
 246. Je z účtovného hľadiska nutné mať k faktúre vystavenú objednávku (v rozpočtovej príp. príspevkovej organizácii)? (0 replies)
 247. Ak bol za rok 2014 príjem od 2 zamestnávateľov v Rakúsku, na ktorý daňový úrad posielam rakúske daňové priznanie? (1 replies)
 248. účtovanie poistného plnenia (2 replies)
 249. Ročné zúč. dane 2014 (2 replies)
 250. Zrážková daň pre zdravotníkov (7 replies)