1. Postúpenie leasingu PÚ 2015 (3 replies)
 2. podpis zákonného zástupcu pri práci neplnoletých (2 replies)
 3. Zakladanie výplatných pások (7 replies)
 4. účtovanie cenových odchýlok (4 replies)
 5. aký kurz použiť pri platbe plat.kartou,a účtovaní v PÚ + DPH ? (7 replies)
 6. Centrum účtovníkov Slovenska (0 replies)
 7. Podsuvahova evidencia v bankach (2 replies)
 8. Kniha Jázd v MRP (2 replies)
 9. Splatenie Základného imania (4 replies)
 10. Faktúra od DHL za zastupovanie v colnom konaní (1 replies)
 11. Platba chorvátskymi kunami (3 replies)
 12. Odpočet DPH a auto nad 48 000 € (5 replies)
 13. vyplácanie dividend (4 replies)
 14. nakup postupenie balika/cca 500,-/ pohladavok u postupníka ,účtovanie a kedy je uz vynos (2 replies)
 15. platba za trajekt v Macedónsku - DPH? (0 replies)
 16. Ako účtovať odkup obchodného podielu keď ZI odkupovanej spoločnosti je nižšie ako kúpna cena podielu (3 replies)
 17. predaj budovy-DPH (1 replies)
 18. ako správne vystaviť faktúru? (3 replies)
 19. Odpis pohľadávky nadobudnutej postúpením (2 replies)
 20. ako zlikvidovať zostatok na účte 413 (8 replies)
 21. Student odvody z dividend (3 replies)
 22. zrušenie rezervy v priebehu roka (2 replies)
 23. preplatok faktúry - odpis? (3 replies)
 24. Kedy podať súhrnný výkaz DPH? (2 replies)
 25. ako zaúčtovať úver, ktorým banka prevodom uhradila DF za klienta (2 replies)
 26. Ako zaúčtovať predaj pozemkov exekútorom v s.r.o.? (0 replies)
 27. Fin. výpomoc pre obec - zaúčtovanie (0 replies)
 28. Tovar v tuzemsku ale faktúra z tretej krajiny (2 replies)
 29. odpis premlčaného záväzku (1 replies)
 30. DFA a dobropis (2 replies)
 31. Keď firma uzatvorí s fyzickou osobou (dôchodca) zmluvu o dielo, s odmenou do 500€, musí firma prihlasovať FO do zdravotnej a sociálnej poisťovne? (3 replies)
 32. Ako zaúčtovať nákup vo vysokej hodnote (priamo do spotreby)? (10 replies)
 33. Vyskúšajte AUTORA - novú knižnicu odborných článkov (postup ako získať prístup) (10 replies)
 34. Schválenie ročnej účtovnej závierky 2014 a zverejnenie. (6 replies)
 35. Súhrnný výkaz k DPH za 3.Q podaný skôr.... (2 replies)
 36. Reklama na Facebooku - platia DPH aj obcianske zdruzenia? (1 replies)
 37. Vklad do ZI v súvislosti so založením s.r.o. (1 replies)
 38. stať sa platcom DPH kvoli kúpe auta? (14 replies)
 39. účtovanie KHM a prác s tým spojených (2 replies)
 40. zaúčtovanie preplatku zákonnej poistky na auto (2 replies)
 41. Belgická spoločnosť fakturuje prepravu a sušiareň na drevo z Bulharska. (4 replies)
 42. Ako účtovať faktúru o založ.sro+ správne poplatky - zvlášť? (3 replies)
 43. spolok bývalých urbaristov (1 replies)
 44. účtovanie záloha na nákup vozidla cez leasing (2 replies)
 45. Ak je prijatá pôžička len od konateľa, nie od spoločníka, účtujem tiež na 365? (2 replies)
 46. Krátenie stravného pri pracovnej ceste. (13 replies)
 47. Úhrada dobierky a zaúčtovanie pozdejšie doručenej FA. (1 replies)
 48. Zmluvy podľa obchodného zákonika (3 replies)
 49. Finančná výpomoc spoločníka (3 replies)
 50. Maximálna splatnosť zálohovej faktúry (7 replies)
 51. samozdanenie uhradenej zálohovej faktúry do ČR (2 replies)
 52. Agentúra dočasného zamestnávania (0 replies)
 53. Dotácie od obce (2 replies)
 54. Interaktivna tabula. (0 replies)
 55. RON - faktúra za mýtne (0 replies)
 56. Daňová licencia (3 replies)
 57. Proforma faktura a ostra faktura please :-) (8 replies)
 58. Bankový účet s.r.o. pred jej zápisom do OR. (5 replies)
 59. Ako znížiť účet 491 v PU (10 replies)
 60. Poskytnutie dodatočného bonusu (0 replies)
 61. predaj dlhodobého HIM v JU (5 replies)
 62. DzMV (2 replies)
 63. platenie dane pri predaji nehnuteľnosti s pozemkom ? (1 replies)
 64. Oprava chýb minulého účtovného obdobia (4 replies)
 65. Nákup majetku 7200 EUr (4 replies)
 66. prefakturácia a DPH (2 replies)
 67. je potreba mať originály dokladov? (0 replies)
 68. Nerozdelený zisk minulých rokov z ničoho nič? (5 replies)
 69. Na základe akých zákonov sa vedú mzdy zamestnancom v stálej prevadzkarni v ČR? (3 replies)
 70. Ako riešiť reklamácie z pohľadu zákona o dane z prímu a zákona o dane z pridanej hodnoty? (0 replies)
 71. Odpočet DPH pri dodaní materiálu do ČR na opracovanie a následné dodanie opracovaného materiálu do SR (3 replies)
 72. rozpočtová organizácia zriadená mestom-vzniká jej povinnosť platiť daň z fin daru poskytnutého FO pre organizáciu? (1 replies)
 73. rozpočtová organizácia zriadená mestom- ako účtovať penalizačnú faktúru za nesplnenie podmienok zmluvy (0 replies)
 74. Registrácia platcu DPH pri nákupe služby v zahraničí (0 replies)
 75. Ako účtovať vrátenie zahraničnej dane, keď sro je registrovaná pre DPH v Slovinsku? (0 replies)
 76. Je bežné podávať každý mesiac dodatočné daňové k DPH? (6 replies)
 77. Fakturacia do Ciech s DPH alebo bez DPH? (2 replies)
 78. Skonto z dôvodu skoršej úhrady a deň opravy odpočítanej dane (4 replies)
 79. Znizenie DPH (0 replies)
 80. Úhrada v Money S3 dvoch predkontácii jednou sumou v banke??? (19 replies)
 81. prenájom reklamnej plochy - dátum dodania? (3 replies)
 82. DPH z prijatej platby z EU (2 replies)
 83. nakup notebooku cez quatro (2 replies)
 84. Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel (7 replies)
 85. DPH (1 replies)
 86. DPH (2 replies)
 87. cestná daň (1 replies)
 88. AKý leasing je výhodnejší pri kúpe auta? Finančný alebo operatívny? (14 replies)
 89. Obstaranie majetku a finančný prenájom (2 replies)
 90. Prevádzkové náklady CHranena dielna (5 replies)
 91. Ako zauctovat podiel zo zisku (2 replies)
 92. Nesprávne poukázaná odpočítateľná položka ZP (1 replies)
 93. Ake by bolo rocne zuctovanie keby som mal 1200 eur v hrubom mesacne (7 replies)
 94. fa za prepravu z ČR do SR a DPH (1 replies)
 95. Postavil som rodinny dom a chcem ho predať - platím daň z príjmu (1 replies)
 96. Registrácia pre DPH v Nórsku (2 replies)
 97. vklad do cudzej s.r.o. (5 replies)
 98. Ako zaradiť výdaj - poistné? (4 replies)
 99. Radiový spoj na internet - zaradenie do majetku (1 replies)
 100. spolok bývalých urbaristov a vedenie účtovníctva (1 replies)
 101. služba vrátenie DPH a DPH - samozdanenie (3 replies)
 102. vrátený tovar do EU a DPH (1 replies)
 103. Ako dlho uchovávať pásky (2 replies)
 104. Zníženie ceny hnuteľného majetku dobropisom zo strany predávajúceho (2 replies)
 105. učtovanie daru (2 replies)
 106. Kúpa, následný predaj jazdeného MV a DPH (3 replies)
 107. Uctovanie stravy (2 replies)
 108. nákup tovaru a následné darovanie (1 replies)
 109. náhrada za použitie motorového vozidla (2 replies)
 110. Vyhlásenie spoločníka o schválení účtovnej závierky za r. 2014 ako poslať na súd? (2 replies)
 111. Dobrovoľný platca DPH a zábezpeka DPH (4 replies)
 112. Ako viesť knihu jázd pre vozidlo s kombinovaným pohonom 95+LPG???? (0 replies)
 113. Doklad o zaplateni bez udajov (4 replies)
 114. Platí sa daň z predaja nehnuteľnosti ktorá bola nadobudnutá darom ? (3 replies)
 115. Môžem si uplatňovať vrátenie DPH, ak je môj kvartálny príjem nižší ako reálne výdavky? (4 replies)
 116. Auto na leasing/uver a DPH (6 replies)
 117. nevyplatené faktúry vs. daňové priznanie (8 replies)
 118. poberam vysluhovy dochodok (vojak) mam narok na nezdanitelnu cast dane? (14 replies)
 119. AK uplatním 80% nákladov na PHL, tak potom aj odpisy ročné budú vo výške 80%. Jedná sa o SZČO. Auto v majetku. (3 replies)
 120. Sluzba do zahranicia (DPH) - overenie (0 replies)
 121. reklama (8 replies)
 122. aký kurz pre DPH? (1 replies)
 123. prepadnutý nadmerný odpočet (10 replies)
 124. Škoda na tovare (2 replies)
 125. DPH refundácia - odovzdanie originálnych dokladov? (2 replies)
 126. Ukončenie likvidácie - čo so záväzkami a pohľadávkami? (1 replies)
 127. odpočet DPH z JCD (5 replies)
 128. Dodanie svietidiel a ich montáž do budovy v Poľsku je poskytnutá služba súvisiaca alebo dodávka tovaru s inštaláciou? (2 replies)
 129. 2% a ako skontrolovat a reklamovat (4 replies)
 130. DHM (4 replies)
 131. ako je to s bezodplatnym plnenim? (1 replies)
 132. predaj družstevného bytu (1 replies)
 133. Môže stále SZČO prijať hotovosť za určité služby bez pokladne? (14 replies)
 134. Suhrny výkaz - nulový (3 replies)
 135. pečiatka spoločnosti (1 replies)
 136. Ma byt faktura za strihanie materialu v CR vystavena s DPH? (3 replies)
 137. Faktura do CR bez DPH, ako uviest vo vykaze DPH? (12 replies)
 138. Ktorý dátum na faktúru a do kontrolného výkazu DPH (9 replies)
 139. cieľ a účel jazdy v CP (1 replies)
 140. vratene poistne zo SP a ZP - zamestnanec sa stal invalidnym nad 70% - prerabka vykazov ako zauctovat na BU a ako na internom doklade. (0 replies)
 141. zaúčtovanie zvieraťa (3 replies)
 142. Zálohová faktúra (1 replies)
 143. Môžem si odpočítať DPH ak kupujem auto od súkromnej osoby? (2 replies)
 144. Osobna spotreba (3 replies)
 145. DPH a obchodovanie s Čínou (1 replies)
 146. blok z ERP nad 1000 Eur - čo s tým robiť ? (7 replies)
 147. Platba poštovou poukážkou - je potrebná registračná pokladnica? (3 replies)
 148. Prijatá faktúry z EÚ aj 3Š - samozdanenie? (1 replies)
 149. ZÚČTOVANIE ZÁLOHOVEJ a OSTREJ faktúry... (3 replies)
 150. Daňové odvody študenta, (3 replies)
 151. Nákup DHM a kontrola stroja (2 replies)
 152. Úprava odpisov. (1 replies)
 153. DP k DPH - mesačný platiteľ (5 replies)
 154. Účtovanie PHM 80% (4 replies)
 155. Skolne - studium MBA (4 replies)
 156. Riadok DPH - prijatie obchodov oslobodených od dane (1 replies)
 157. Tovar a služba z EU na jednej faktúre a DPH (1 replies)
 158. Prosím Vás na aký účet mám dať podporu predaja? (5 replies)
 159. Stravné lístky SZČO v podvojnom účtovníctve (2 replies)
 160. Neuvedené IČ DPH v kontrolnom výkaze (6 replies)
 161. neoprávnené výdaje na škole z projektu (0 replies)
 162. fakturacia skody prepravcovi za stratenu zasielku (3 replies)
 163. Re: upomienka- odpoved (13 replies)
 164. dodanie služby - odberateľ z ČR - KV (2 replies)
 165. Zrušenie živnosti (11 replies)
 166. preprava - samozdanenie (4 replies)
 167. Kedy je dátum dodania pri uhradení 100 % zálohy za pobyt, dňom prijatia platby, alebo dňom ukončenia pobytu ? (1 replies)
 168. odpočet DPH - výdajník vody (5 replies)
 169. Ako účtovať postúpenie pohľadávky? (3 replies)
 170. Ako účtovať karty na PHM (2 replies)
 171. Ako postupovať pri žiadosti o vydanie potvrdenia o neevidovaní nedoplatkov na colnom úrade ak sme platcami DPH? (6 replies)
 172. Vyplatené nájomné PO dopredu na prelome rokov (1 replies)
 173. Zrušenie registrácie DPH a kontrolný výkaz. (1 replies)
 174. Dobrý deň, predám v JÚ osobný automobil (8 replies)
 175. odpočet DPH pri samozdanení (2 replies)
 176. Je dom lepšie darovať alebo predať ? (12 replies)
 177. auto a dph (3 replies)
 178. dodatočné daňové priznanie - chyba a oprava v tom istom daňovom období? (4 replies)
 179. Doručený platobný rozkaz na faktúry, ktoré nie sú v účtovníctve (7 replies)
 180. výstavba chodníka (5 replies)
 181. DzMV u prenajateho vozidla zo zahranicia (2 replies)
 182. pracujúci starobný dôchodca má podať DP ? (6 replies)
 183. Automobil aj na súkromné účely. (8 replies)
 184. Občianske združenie, platca DPH a uplatňovanie DPH (2 replies)
 185. Stavba domu "na kľúč" a dph (4 replies)
 186. Môže občianske združenie viesť jednoduché účtovníctvo (2 replies)
 187. Musím prijatú faktúru vystavenú v Nemecku evidovať v účtovníctve? (6 replies)
 188. poznámky k účtovnej závierke (2 replies)
 189. Dodávateľská faktúra na zábezpeku a DPH (4 replies)
 190. V akom režime DPH evidovať zálohy v prípade tuzemského prenosu daňovej povinnosti ? (0 replies)
 191. Uctovanie nakupu stroja urceneho na predaj formou operacneho prenajmu (5 replies)
 192. Spoluucast a dph (5 replies)
 193. ako vystaviť doklady k vráteniu dane živnostníkovi pracujúcemu občas v Rakúsku (1 replies)
 194. Premlčaná pohľadávka (1 replies)
 195. Daňové výdavky po zaplatení (6 replies)
 196. Zriaďovaci poplatok pri založení učtu (7 replies)
 197. Predaj firmeného auta a transferové oceňovanie? (3 replies)
 198. Štartovné na maratón - ako zaúčtovať? (9 replies)
 199. pracuje tu niekto v PROFIT365? (9 replies)
 200. Likvidácia spoločnosti - účtovne (1 replies)
 201. DPH - nákup počítača (3 replies)
 202. colná kontrola (0 replies)
 203. DPH - nákup tovaru z ČR (5 replies)
 204. zaúčtovanie preplatku RZZP v JU (4 replies)
 205. Odpočet DPH v tlačive (3 replies)
 206. Nalezitosti faktury (3 replies)
 207. nákup tovaru v EU na firmu pre vlastnú potrebu a dph (3 replies)
 208. Ako zaúčtovať preddavkovú platbu pri jej zaslaní na účet podvodníka? (1 replies)
 209. Ako mám postupovať a účtovať pri likvidácii zásob? (4 replies)
 210. Zápočet vyšlej faktúry z roku 2014 a došlej faktury z roku 2014, ktorú sme nemali v účtovníctve (1 replies)
 211. Kúpa nového vozidla a účtovanie správných poplatkov za prihlásenie MV do evidencie - registračná daň v jednoduchom účtovníctve. (1 replies)
 212. Demontáž regálových sytémov a OC nových regál.systémov. (1 replies)
 213. Prerušenie/zrušenie živnosti a odvody do soc.poist. (5 replies)
 214. Koniec likvidácie spoločnosti - výmaz (24 replies)
 215. Platba mobilom (4 replies)
 216. Do ktorého obdobia zaradiť do DP k DPH faktúru z ČR za prepravu, ak (1 replies)
 217. Stravne na tuzemskej pracovnej ceste v statny sviatok. (3 replies)
 218. Výber do pokladne bez potvrdenky (1 replies)
 219. Výpočet mzdy v školstve (2 replies)
 220. účtovanie v IS URBIS (1 replies)
 221. Refakturácia (0 replies)
 222. Aké sú všetky náklady spojené so živnosťou oproti zamestnaniu? (35 replies)
 223. ZMLUVA O*VYTVORENÍ DIELA A*LICENČNÁ ZMLUVA (2 replies)
 224. Predaj firemného auta do EÚ (2 replies)
 225. ZP a výdavky pri platení dane z predaja nehnuteľnosti (1 replies)
 226. Ako postupovať, keď mi dodávateľ tovaru nechce zaslať FA a ani neodpovedá. (9 replies)
 227. Predaj auta do Jordánska (0 replies)
 228. V záznamoch podľa § 70 zákona o DPH uvádzate aj došlé faktúry bez DPH? (2 replies)
 229. Môžem fakturovať internet? (2 replies)
 230. Účtovanie finančnej pomoci (8 replies)
 231. Predávam byt na Morave (1 replies)
 232. Daňové povinnosti pri zlúčení firiem (3 replies)
 233. Materiál uvedený na jednej FA, a prepravné náklady za jeho doručenie na druhej FA. Ako správne zaúčtovať? (1 replies)
 234. Ak som dňa 16.9.2015 prevzala výzvu na predloženie dokladov do 15 dní, tak lehota mi končí 30.9.2015 alebo 1.10.2015? (1 replies)
 235. Je nutná refakturácia? (6 replies)
 236. Prepočítací kurz - daňové priznanie SZČO typ B? (7 replies)
 237. Ako by ste riešili situáciu, keď daňový subjekt po registrácii za platiteľa zabudne urobiť zmenu v ERP pokladni (4 replies)
 238. Účtovanie montáže ťažného zariadenia (1 replies)
 239. Založenie sro a nákup automobilu (15 replies)
 240. Odstúpenie pohľadávky - nerozdelený zisk min.rokov (4 replies)
 241. Odmena počas MD za obdobie pred jej nástupom (1 replies)
 242. Intrastat - prekrocenie prahu oslobodenia (4 replies)
 243. e-kolok účtovanie (10 replies)
 244. ako postupovať, ked príjemca platby (EU) nebol v čase prijatia preddavku registrovaný pre DPH? (0 replies)
 245. živnosť na SK a aj v zahraničí. (5 replies)
 246. Skladová evidencia rôznych variant tovaru (3 replies)
 247. Ako mám fakturovať, kým nemám pridelené nové IC DPH? (0 replies)
 248. Ubytovanie a poplatok za ubytovanie (1 replies)
 249. Čo všetko mám požadovať pri preberaní podvojného účtovníctva v s.r.o. od bývalej účtovníčky? (4 replies)
 250. zrušenie vystavenej zálohovej faktúry (6 replies)