1. Dať ceny brán/dverí do obstarávacej ceny nehnuteľnosti? (4 replies)
 2. Príjem stravných lístkov v jedálni (5 replies)
 3. Ako podať DDP k DPH za rok 2011, ak FS nemá také elektronické tlačivo? (3 replies)
 4. nákup potravín-účtovanie (2 replies)
 5. Len 1 stravná poukážka (9 replies)
 6. Nákup v inej EU krajine slovenskou firmou-neplatcom a odtiaľ priamy transport do tretích krajín (3 replies)
 7. Leasing administratívnej budovy s dobou 12m (0 replies)
 8. Nárok na uplatnenie si škody, dokedy mám povinnosť vyčísliť hodnotu vzniknutej škody? (0 replies)
 9. Predaj stavebný pozemok obci ( neplatiteľ DPH ) (0 replies)
 10. Do akych prijmov sa radi autorsky honorar? (1 replies)
 11. Minimálna mzda v Nemecku od 1.1.2015 a vyslanie na služobnú cestu do Nemecka (2 replies)
 12. faktúra z Anglicka (0 replies)
 13. súdný poplatok z r. 2009 (0 replies)
 14. zverejnenie ÚZ v OV - účtovanie (0 replies)
 15. rezervy na overenie ÚZ - zostatky z predch. rokov.. (4 replies)
 16. závazok po lehote splatnosti (0 replies)
 17. stará pohľadávka voči zamestnancovi (2 replies)
 18. prijaté preddavky - následná fakturácia nebola (4 replies)
 19. ročné zúčtovanie dane 2014-vysporiadanie (9 replies)
 20. refakturácia mzdy a DPH (3 replies)
 21. DPH podání na Slovensku (0 replies)
 22. Preddavok na daň FO (2 replies)
 23. Ročné zúčtovanie dane za rok 2014 (1 replies)
 24. vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane (3 replies)
 25. Oprava minulých rokov - majetok, záväzky (0 replies)
 26. VRP rôzne druhy tržieb (0 replies)
 27. Preddavky na daň - splatnosť (8 replies)
 28. Kedy predať stroj ? (0 replies)
 29. odoslanie listu v PDF elektronicky na FS (4 replies)
 30. softver (3 replies)
 31. ročné zúčtovanie dane 2014 (4 replies)
 32. Prehľad za 3/2015 a preplatok z RZD (1 replies)
 33. KV DPH (4 replies)
 34. VRP - ako opravím pokladničný doklad keď som sa pomýlila v sume? (1 replies)
 35. Predaj osobnej veci škole (5 replies)
 36. Poskytnutá pôžička spoločníkovi-preúčtovanie (1 replies)
 37. Prepočítať k 31.12.2015 aj zostatky v cudzej mene na účtoch 365? (1 replies)
 38. škoda spôsobená zamestnancom - ako účtovať? (3 replies)
 39. Faktoring zo zahraničia a DPH (0 replies)
 40. SZČO predajca ojazdených áut, chce preradiť auto do majetku. (0 replies)
 41. Účtovná závierka sro v likvidácii (2 replies)
 42. cestovné náklady (1 replies)
 43. Je vydavateľ časopisu platcom DPH? (8 replies)
 44. Budúci nájomca rekonštruuje predmet nájmu na vlastné náklady (0 replies)
 45. Ubytovanie na pracovnej ceste a odpočítanie DPH (0 replies)
 46. účtovanie 80% nákladov v PU. (2 replies)
 47. FO normálny zamestnanec vo fabrike prenajíma auto (0 replies)
 48. Moze vysokoskolak slovenskej republiky, ktory studuje denne studium v Madarsku, pracovat na dohodu o brigadnickej praci na Slovensku? (3 replies)
 49. Pripísaná úhrada vo vyššej sume ako bolo faktúrované (5 replies)
 50. Vklad na účet po novom.... (2 replies)
 51. Vozidlo v nákladoch 100% minulý rok, teraz som ho začala používať aj na súkromné účely. (3 replies)
 52. Účtovanie mýtneho poplatku. (0 replies)
 53. chýbajúce doklady (0 replies)
 54. danovy bonus na deti a 45% invalidny dochodok (86 replies)
 55. Platca DPH od 1.4.2015 (7 replies)
 56. Aký typ zmluvy na vedenie účtovníctva? (2 replies)
 57. Česká firma s českým IČO - DPH (2 replies)
 58. Fakturacia porcii kavy predanych cez automat (3 replies)
 59. Daňová licencia a MRP (1 replies)
 60. Dohoda o vykonaní práce pre sro a DPH (9 replies)
 61. Do akych prijmov sa radi autorsky honorar? (9 replies)
 62. Vyradenie neodpísanej kamiónovej súpravy ? (2 replies)
 63. PPD a KV DPH (2 replies)
 64. NOTEBOOK v PÚ (1 replies)
 65. Dohoda o VP - nepravidelný príjem a mesačné výkazy (1 replies)
 66. Zmluva o predaji, ako to je na slovensku? (12 replies)
 67. ktorému daňovému úradu ako správcovi dane treba poslať Potvrdenie a Vyhlásenie o poukázaní 2% daní (14 replies)
 68. Daňové priznanie opatrovateľky v AT vypracovanie (0 replies)
 69. Krátenie výdavkov - možnosť alebo povinnosť (0 replies)
 70. Mám správny výpočet dane a jeho preplatku? (0 replies)
 71. Môžem si vyžiadať späť dane odvázdané v Anglicku? (1 replies)
 72. kontrola a DPH (4 replies)
 73. software mi piše pri kontrole IČ DPH ze je neplatne,čo robiť? (8 replies)
 74. Aké je ručenie spoločníka v sro, konateľa sro ... a aké je ručenie ak je spoločník zároveň konateľ? (2 replies)
 75. platiť alebo neplatiť? (12 replies)
 76. Druhé dodatočné priznanie dph (1 replies)
 77. ako vypočítať úrok z omeškania? (1 replies)
 78. SZČO "poskytuje služby vedenia cudzieho motorového vozidla" v Nemecku pre nemeckú spoločnosť. Je povinný sa registrovať podľa §7a? (1 replies)
 79. Zamestnanci - náklady (0 replies)
 80. szčo - kúpa bytu za účelom ďalšieho predaja (0 replies)
 81. Kedy vznika zdaniteľné plnenie pri záložnom práve hnuteľných veci (1 replies)
 82. Daňová licencia (3 replies)
 83. Rozdelenie výdavkov 80a20%v MRP (1 replies)
 84. Záväzok voči spoločníkovi cez účet 365 alebo 379? (8 replies)
 85. poistná udalosť (1 replies)
 86. Bude sa vypočítavať materská z pôvodného príjmu? (4 replies)
 87. Koeficient musím použiť? (0 replies)
 88. Ak pripadne 25-ty den v mesiaci na víkend, tak sa lehota na podanie DPH predlžuje na najbližší pracovný deň? (1 replies)
 89. Fa z ČR a doklad o úhrade (2 replies)
 90. Neprebratá zásielka - e-shop - AlfaPlus (4 replies)
 91. vyžiadanie danoveho bonusu cez dodatočne danove priznanie (0 replies)
 92. Nadobudnutie tovaru z Ceska, na dobierku, kurzove rozdiely (0 replies)
 93. Zrážková daň nerezidenta - oznámenie DÚ musí obsahovať mená? (0 replies)
 94. Mobil aj na súkromne účely (2 replies)
 95. Ako zaúčtovať peňažné plnenia od držiteľa u poskytovateľa zdanené zrážkovou daňou? (9 replies)
 96. Dotácia z UP §50 - PN zamestnanca (4 replies)
 97. Tlačivo - zaradenka drobného majetku (2 replies)
 98. Zle vyplatený daňový bonus ,ešte pred odoslaním ročného hlasenia (1 replies)
 99. Výpočet nadspotreby PHM (2 replies)
 100. Časové rozlíšenie nákladov dlhodobé (2 replies)
 101. platenie preddavkov na daň PO za r.2015-mesačný platieľ dph a prvý raz ide platiť štvrťročné preddavky do 30.04.2015 (13 replies)
 102. oprava strojov v krajinách EU a DPH (4 replies)
 103. Nakup od platitela, ktory je na listine neplaticov DPH - cierna listina (3 replies)
 104. Výplata dividend (3 replies)
 105. Môže spoločnosť A zaplatiť za spoločnosť B daňovú licenciu? ak spoločnosť B je "spiaca" a nemá vytvorený účet. Ako to potom zaúčtujem? (5 replies)
 106. Zahraničná faktúra (6 replies)
 107. Spotrebný bezúčelový úver od banky - 461 alebo 479? (14 replies)
 108. nedaňové výdavky občianskeho združenia (0 replies)
 109. Neplatenie odvodov do ZP a SP a život v inej krajine (7 replies)
 110. Pohonné látky a 80 % - kto mi skontroluje ? (3 replies)
 111. Dovoz vozidla z Nemecka a DPH (9 replies)
 112. Vyúčtovanie nákladov za storno objednávky odberateľovi (0 replies)
 113. Prerušenie živnosti DP DPH (6 replies)
 114. Fa z Metra a číslo do KV (7 replies)
 115. Daň z nehnuteľnosti (2 replies)
 116. samozdanenie tovar zakupeny v eu a riadok DP k dph (1 replies)
 117. Problém účtovanie nevyčerpaných finančných prostriedkov v RO na bankovom účte? (3 replies)
 118. Problém účtovanie nevyčerpaných finančných prostriedkov v RO na bankovom účte (1 replies)
 119. Postup účtovania dokladu o úhrade dobierkou (1 replies)
 120. Registrácia k DPH v ČR (1 replies)
 121. Krátenie výdavkov v roku 2015 (5 replies)
 122. Výber z podnikateľského účtu (1 replies)
 123. Účtovanie v realitnej kancelárii (0 replies)
 124. VRP úhrada hotovosti za služby (9 replies)
 125. VRP a položky (6 replies)
 126. Je možné postaviť chatku ako firemný priestor - kanceláriu a uplatniť si ju do nákladov? (0 replies)
 127. Uplatnenie a zaplatenie DPH po zaplatení (0 replies)
 128. Odmena exekútora (0 replies)
 129. DPH (9 replies)
 130. Nárok na odpočet DPH z dialničnej známky SK zakúpenej v ČR (6 replies)
 131. úhrada Fa alebo pokladničný doklad (3 replies)
 132. Nepodane rocne zuctovanie dane, co mam robit? (11 replies)
 133. Ake je clenenie KV DPH pri DOBROPISE K ZAHRANICNEJ doslej FAKTURE ? Surne potrebujem nasjt riesnie. (2 replies)
 134. elektronické podávanie - nefungujúci podpisový komponent (12 replies)
 135. Výdavky na auto krátenie v pomere 80:20 (10 replies)
 136. Zdanenie daru od Občianskeho združenia (4 replies)
 137. Účtovanie medzi živosťou a s.r.o. pri rovnakom vlastníkovi (2 replies)
 138. Dobrý deň! Ako zaúčtovať ťarchopis, ktorý sa vzťahuje k faktúre so samozdanením ? (3 replies)
 139. Rôzna hodnota stravných lístkov vo firme (5 replies)
 140. vysporiadanie dodatočného priznania k dph (0 replies)
 141. odpočítanie dane pri registrácii (1 replies)
 142. Ako viesť účtovníctvo pri dropshippingu? (0 replies)
 143. Zaradenie a odpisovanie nakladača 80% VOZD (0 replies)
 144. Daň z motorových vozidiel - preplaok (3 replies)
 145. SZČO má 2 autá zaradené v majetku -chce ich prenajať na neurčito -prenájom nie je hlavná činnosť musí si doplniť živnosť? (0 replies)
 146. nákup v cudzej mene bez dokladu zo zmenárne (0 replies)
 147. Študent s neuplatnenou výnimkou - aké druhy poistenia a v akej výške mám ja platitť a on platiť? (2 replies)
 148. Predaj auta, daňové priznanie DPH a kontrolný výkaz (0 replies)
 149. s.r.o. v likvidácii a základné imanie (2 replies)
 150. Faktúra z EU s DPH (2 replies)
 151. Koľko budem platiť daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti? lebo je to dosť taká zvláštna situácia??? (4 replies)
 152. Kód intrastatu (1 replies)
 153. Vyššia suma stravného pre zamestnanca (10 replies)
 154. Uplatnenie odpočtu DPH (3 replies)
 155. Účtovanie leteniek (0 replies)
 156. Sro musí mať pravidelné účtovníctvo alebo sa môže aj nárazovo pred ročným daňovým priznaním? (13 replies)
 157. Keď nahadzujem v MRP nákup PHM 501,343/335, pri ktorých budem krátiť odpočet DPH 80:20, mám to nahadzovať cez ostatné záväzky? (7 replies)
 158. Faktura do Holandska (6 replies)
 159. Ako vypočítať stravné pri ZPC začínajúcej a končiacej v SR? (1 replies)
 160. Kúpa a následný predaj tovaru so zníženou DPH (2 replies)
 161. prijatá faktúra (4 replies)
 162. Zdaňuje sa príspevok na opatrovanie chorého otca ? (2 replies)
 163. je možné urobiť storno faktúry v tom istom mesiaci? zákon... (2 replies)
 164. Poplatky z Akcenty a DPH (0 replies)
 165. Zost. cena OOPP zrazená z-covi zo mzdy - kde do KV DPH? (5 replies)
 166. Prijatá faktúra z Čiech s DPH (0 replies)
 167. Zaúčtovanie dobropisu cez účet 315 alebo 321? (2 replies)
 168. prijatá faktúra od szčo ktorý nemal ešte pridelené DIČ (3 replies)
 169. Rakuske DP (0 replies)
 170. , kto mi vie trošku poradit s rakuským DP? (1 replies)
 171. prepocet zahranicnych faktur - aky kurz? (4 replies)
 172. darček k objednávke v daňovej evidencii (0 replies)
 173. Čo sa rozumie pod pojmom príležitostný predaj nehnuteľnosti? (6 replies)
 174. Aké stravné pri charterovom lete? (1 replies)
 175. Faktúra zo servisu 80:20 (1 replies)
 176. Zaradenie konštrukcia na billboard (0 replies)
 177. Odmietnutie došlej faktúry (1 replies)
 178. Konateľ natankoval PHM do služobného auta, no kúpil si aj nejakú sladkú tyčinku, ako to zaúčtovať? (8 replies)
 179. vyradenie auta z podnikania (2 replies)
 180. Faktura konatelovi za pozicanie auta (11 replies)
 181. Odosiela sa FS OZNÁMENIE platiteľa dane podľa § 43 ods.3 písm.o, aj keď je výška NP príjemcu menej ako 10,00 EUR za štvrťrok a daň sa neplatí ? (0 replies)
 182. Predlzena zaruka a uctovanie (2 replies)
 183. nepeňažné plnenie (1 replies)
 184. výpočet reálnej hodnoty akcie v a.s. (3 replies)
 185. Doklady vystavene na meno spolocnika (1 replies)
 186. Je, alebo nie je potrebné pri úhrade DPH uvádzať špecifický a konštantný symbol? (10 replies)
 187. Ako účtovať pri spolupáci so zahraničnými zľavovými portálmi? (0 replies)
 188. nevyradený majetok (11 replies)
 189. Stravné, diéty (9 replies)
 190. Je faktúrovanie zálohy na odstupné v poriadku? (2 replies)
 191. vrátenie dane (3 replies)
 192. Cestovné náhrady (5 replies)
 193. DVP a odvody ZP (10 replies)
 194. novostavba - prevadzka vo vystavbe - ako s nakladmi na vystavbu? (0 replies)
 195. Ako správne mal byť podaný súhrnný výkaz štvrťročne alebo mesačne? (1 replies)
 196. Dodatočné DPH (2 replies)
 197. Preplatok z RZZP 2013 (5 replies)
 198. stravné lístky a SZČO v PÚ (22 replies)
 199. príjmy v ČR - prevádzkaren (2 replies)
 200. Kúpa ERP a učtovanie v JU MRP (1 replies)
 201. Ako zaúčtovať nákup materiálu (v hodnote 4,71 €) ktorý sa platil platobnou kartou v ČR? (0 replies)
 202. stravné lístky a SZČO (1 replies)
 203. nákup strojov a DPH (2 replies)
 204. Ake je clenenie KV DPH pri ZAHRANICNEJ doslej FAKTURE ? (0 replies)
 205. Slovesnká firma a práce v zahraničí čo všetko treba vybaviť? (4 replies)
 206. KV DPH - číslovanie fa (lomítko) (10 replies)
 207. Pohľadávky a záväzky pri úmrtí živnostníka (0 replies)
 208. Tlačivo rakúskeho priznania 2014 (1 replies)
 209. Európske podpory na projekty. (0 replies)
 210. Faktúra za letenky v HUF (0 replies)
 211. Ako účtovať úroky a poplatky v banke pred vznikom s.r.o.? (1 replies)
 212. pristroj na meranie kvality vzduchu (4 replies)
 213. Danova povinnost v buducnosti (1 replies)
 214. zaradenie vozidla do majetku (1 replies)
 215. auto s českou SPZ (0 replies)
 216. Komu nastane danova povinnost po predaji sro? (1 replies)
 217. Účtovanie pri bezodplatnom prevode obchodného podielu (4 replies)
 218. Danove priznanie obc.zdruzenia-dokumenty (4 replies)
 219. stravné lístky pre SZČO v PÚ (3 replies)
 220. Účtovanie nákupu pitnej vody -barel+stojan do nákladov s.r.o. (3 replies)
 221. Zaradenie budovy do OS v roku 2015 (4 replies)
 222. Cestovné náhrady v občianskom združení (1 replies)
 223. Nezamestnaný podáva daňové priznanie? (5 replies)
 224. DPFO-vypísanie adresy - podnikateľ nemá ulicu (1 replies)
 225. spoločnosť reg. iba podľa §7 a podanie DP DPH (4 replies)
 226. Daň z príjmu FO odvedená na nesprávny účet (2 replies)
 227. Spoluvlastníctvo automobilu a odpočet DPH (0 replies)
 228. Ako správne zaúčtovať províziu a predaj žrebov Niké v jednoduchom účtovníctve? (1 replies)
 229. Oprava účtovania na 331 - Zamestnanci (3 replies)
 230. Dokumentárny akreditív resp. cash against document a vývoz do tretích krajín (0 replies)
 231. dátum dodania - aký? (0 replies)
 232. Odpisová skupina lakovacia a sušiaca kabína (5 replies)
 233. Učtovanie v JU uhrada FA z exekúcie (1 replies)
 234. VRP dajú sa v nej účtovať aj výdavky firmy? (3 replies)
 235. Platba kartou cez ERP - účtovanie v JU (4 replies)
 236. Potrebujem účtovníka ktorý mi pomôže zostaviť jednoduché účtovníctvo ( platca DPH )v Alfe. Bolo by to u mnňa v kancelárii v Bratislave. Na odmene sa samozrejme dohodneme. (1 replies)
 237. Koeficient DPH (2 replies)
 238. účtovanie autoservisu (1 replies)
 239. Ako mám zaúčtovať túto faktúru? (5 replies)
 240. Jednoduché účtovníctvo - doklad o úhrade faktúry (4 replies)
 241. Preradenie odpisových skupín (1 replies)
 242. Slovenská firma vysiela zamestnancov na prácu do zahraničia - na viac ako 183 dni v roku (3 replies)
 243. Potrebovala by som pomoc pri určení SK NACE - činnosť organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí. Číselník som už prezrela, ale neviem ktorý kód by vyhovoval tejto činnosti. Ďakujem (9 replies)
 244. Zly dátum dodania na KV (2 replies)
 245. uctovna zavierka v NJ (9 replies)
 246. Ake je clenenie KV DPH pre dobropis ? (1 replies)
 247. Podane dodatocne dan.priznanie k DPH, platba dane sa navysila - ako ju zaplatit? Budu sankcie? (2 replies)
 248. Existuje lepší úver? (15 replies)
 249. Ako zaúčtovať bonus (2 replies)
 250. Likvidačná závierka a "vyčistenie zostatkov" v s.r.o. (4 replies)