1. AUTOMOBIL v s.r.o. (4 replies)
 2. Danove naklady pri zalozeni sro (2 replies)
 3. Zaplatenie zdravotného poistenia pre s. r. o. za rok 2014 (1 replies)
 4. Živnostník kúpil auto od nepodnikatela za 5000€ (4 replies)
 5. Neuplna fa z Ciny samozdanenie? (2 replies)
 6. Ako zaúčtovať dotáciu pokladne? (2 replies)
 7. účtovanie v poľnohospodárstve (9 replies)
 8. Účtovné smernice (2 replies)
 9. Vklad majetku do spoločnosti (4 replies)
 10. DoBPŠ a počet odprac. hodín za týždeň (5 replies)
 11. Samozdanenie (2 replies)
 12. Transferové oceňovanie medzi tuzemskými závislými osobami od 01.01.2015 (5 replies)
 13. Vrátenie dph od DÚ - zrušená firma pri pohľadávke (2 replies)
 14. Aké máte skúsenosti s prípravnými seminármi cez SKCÚ? (0 replies)
 15. služba pre platcu DPH poskytnutá v ČR - s českou DPH? (2 replies)
 16. Potrebujem k PayPalu aj kreditku? (2 replies)
 17. Danove priznanie FO (9 replies)
 18. Vznik s.r.o. a pôžička. (4 replies)
 19. nákup tovaru z krajín EÚ - na bloček (0 replies)
 20. platba PK zo sukromneho učtu - bez naroku na odpočet DPH (6 replies)
 21. Nevyhotovená faktúra k prijatému preddavku z pohľadu DPH (3 replies)
 22. váza s kvetmi v kancelárii - daňový výdavok? (6 replies)
 23. Začiatok s.r.o. (bank.výpis je z januára ale s.r.o. zapísaná až v marci) (2 replies)
 24. Samozdanenie (4 replies)
 25. Podlieha peňažné plnenie lekára-FO zrážkovej dani podlľa par.8 ods.1 pism.l ? (4 replies)
 26. Môže PO, ktorá má odklad na podanie DP darovať 2% z daní? (1 replies)
 27. Elektronické trhovisko (1 replies)
 28. miesto dodania - preprava od českej firmy v rámci SK (2 replies)
 29. Poradíte mi, ako sa v MRP nastaví odpočet dph 80% pri prijatých faktúrach? (12 replies)
 30. Odpisy 2015 (1 replies)
 31. cena za účtovníctvo (1 replies)
 32. Ako zapísať výplatu do PD? (2 replies)
 33. NEregistrácia podľa par.7a (8 replies)
 34. došlá faktúra z ČR s vyčíslenou DPH a samozdanenie (2 replies)
 35. Ako odpisovat zariadenie kuchyne hotela? (3 replies)
 36. Uctovnik/cka KE + okolie (1 replies)
 37. nákup tovaru zo zahraničia - neplatiteľ dph (0 replies)
 38. Likvidácia spoločnosti a "vyčistenie zostatkov" (15 replies)
 39. Môže konateľ mať cestovné náhrady, ak má Zmluvu o výkone funkcie a zároveň Dohodu o pracovnej činnosti? (13 replies)
 40. Oznámenie zmeny sídla spoločnosti na DÚ (4 replies)
 41. dodatočné danove priznanie typ B (0 replies)
 42. Prečo neviem vymerať DPH v Pohode? (8 replies)
 43. Ako správne určiť daň z nehnuteľnosti k jednej budove pri dvoch vlastníkoch? (1 replies)
 44. Dividendy-účtovanie v mzdách (2 replies)
 45. Záhradnícke práce - zmluva o dielo? (5 replies)
 46. Problem z IC DPH pri nakupe nad 14000€ z EU (3 replies)
 47. Virtuálna registračná pokladňa a výber z nej (12 replies)
 48. uctovanie vlastnej vyroby (0 replies)
 49. Neplatca DPH a dodanie služby USA (9 replies)
 50. odpisovanie dlhodobého majetku (13 replies)
 51. finančný dar (2 replies)
 52. Odpis Nehmotného majetku (1 replies)
 53. Ako zaúčtovať prístupový kontroler (1 replies)
 54. Spoločnosť v likvidácii a rozdelenie výsledku hospodárenia (1 replies)
 55. Ako zaúčtovať nájomné platené mesiac dopredu?? (4 replies)
 56. RZZČ a Hlasenie za r.2014-prebraté mzdové účtovníctvo (3 replies)
 57. Spoluúčasť pri prenajatom vozidle (2 replies)
 58. stolárske služby a registračná pokladňa (7 replies)
 59. Miestna príslušnosť správcu dane z motorových vozidiel - novela zákona o správe daní (18 replies)
 60. Faktúra z 19.12.2014 za nákup tovaru - neplatca DPH - Ako účtovať? (8 replies)
 61. Colné zastupovanie pri exporte mimo EU a DPH (0 replies)
 62. Tlacivo vyhlasenie o poukazani... 2 %_datum (3 replies)
 63. Kod kombinovanej nomenklatury (2 replies)
 64. Do kedy musí daňový úrad v ČR vrátiť preplatky na dani? (6 replies)
 65. Refakturácia a samozdanenie (0 replies)
 66. Daň z predaja majetku v neziskovej organizácii (0 replies)
 67. Ako účtovať platbu Metro kartou? (9 replies)
 68. Rozdelenie výdavkov na 80% - daňové a 20% - nedaňové (9 replies)
 69. Víno ako reklamný predmet od 01.01.2015 (12 replies)
 70. Zaplatena danova licencia so zlym predčíslim (8 replies)
 71. Schválite mi niekoľko otázok ohľadom kúpy auta cez úver? (19 replies)
 72. Číslovanie dokladov (3 replies)
 73. manka a skody ako danovy vydavok (0 replies)
 74. Stravné lístky cez elektronické trhovisko? (4 replies)
 75. poradie vystavených fa - zabudnuté očíslovanie (6 replies)
 76. DPH - 2 položky (1 replies)
 77. Vyradenie vozidla z majetku a daň z motorových vozidiel (3 replies)
 78. Účtovný doklad do účtovníctva (11 replies)
 79. víza do USA (1 replies)
 80. VRP a uctovanie - treba analyticku evidenciu? (0 replies)
 81. Kedy a na základe čoho účtovať náklady súvisiace s pohľadávkami do výnosov u veriteľa? (0 replies)
 82. Uplatnenie DPH z nesprávne vystavenej faktúry (10 replies)
 83. Môžem zapísať súčet sumy bločkov z pokladne do jedného riadku PD.Bločky sú od jedného predajcu. (1 replies)
 84. Služba z ČR a DPH (7 replies)
 85. Forex (1 replies)
 86. Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie a jeho účtovanie (0 replies)
 87. Musia mať noviny, v ktorých si ľudia a firmy platia inzeráty používať na predaj inzercie od 1.4. registračnú pokladnicu? (6 replies)
 88. preddavky na DzP PO (2 replies)
 89. ERP - kombinacia tovar-služby (2 replies)
 90. Je možné dokladovať 2 platby na účte jednou faktúrou? (6 replies)
 91. Vyplatenie odmeny zo zisku v hotovosti (3 replies)
 92. Môžem mat nedoplatok na daniach keď som mal len prijem zo zamestnania ? aj to len do tých 1900€ ... (4 replies)
 93. odložená daň roka 2014 (4 replies)
 94. úhrada DPH na nesprávne predčíslie účtu (3 replies)
 95. SZČO účtujúca v JÚ-do nákladov náhradné dielce na MV a účtovanie prísľubu poistného (7 replies)
 96. Je možné účtovať výdavky pred evidenciou??? (0 replies)
 97. dočasná PN - zháňam vzor tlačiva (2 replies)
 98. Chyba v DP-zle zadany trvaly pobyt (5 replies)
 99. Vypocet dph + clo (0 replies)
 100. Ak je szčo prevádzkujúca penzión s reštauráciou, platiteľ DPH môže viesť JU. (1 replies)
 101. Vyplatenie dividend z pokladne nad 5000 eur (12 replies)
 102. Problém s goodwillom (9 replies)
 103. ako je to s faktúrou z číny a potom clom? lebo mne clo prišlo vo forme faktúry a neviem ako tom mám zaučtovať čo s tým (5 replies)
 104. ako účtovať 2-ročné splácanie mobilu cez faktúry O2 v PÚ (2 replies)
 105. Budova vrátnice - zaradenie do odpis.skupiny (4 replies)
 106. Poplatok za daňovú evidenciu (1 replies)
 107. Zle zadaná dph a predaj (6 replies)
 108. posiela sa zápisnica z Valného zhromaždenia do OR aj v 2015 za rok 2014? (1 replies)
 109. odpočet DPH pri registracii platiteľa (8 replies)
 110. ELDP a DBPŠ (3 replies)
 111. Ako spravne zauctovat fakturu? (5 replies)
 112. Kniha jázd - bezplatná offline verzia (7 replies)
 113. Povinnosti - infraštruktúra zo záhrady stavebný pozemok (4 replies)
 114. Obsahuje skladová cena vlastných výrobkov aj veľkoobchodný zisk? (6 replies)
 115. Prijaté zahraničné faktúry - zrážková daň (0 replies)
 116. Auto na úver v r. 2015 v JU - odpočet DPH a stanovenie OC (11 replies)
 117. faktura za tovar z Talianska,za súkromný tovar,s vycíslenou DPH,ale aj s uvedeným IČ DPH (0 replies)
 118. Nepeňažný príjem (0 replies)
 119. Musím ako fyzická osoba dokladovať svoje príjmy? (12 replies)
 120. Auto na súčiastky účovanie? (4 replies)
 121. Peňažný a nepeňažný príjem zdravotníckych pracovníkov (9 replies)
 122. Aký program mi odporúčite na PU pre malú s.r.o.? (4 replies)
 123. potvrdenka do PÚ (4 replies)
 124. faktúry vydané na prelome roka (0 replies)
 125. Dátumy na faktúre v programe Pohoda (1 replies)
 126. Zabudnutá vyšlá faktúra za rok 2014 (3 replies)
 127. Daň z predaja ornej pôdy (1 replies)
 128. v SVB - zmluvy , či dohody pre predsedu a upratovačku z pohľadu najnižších odvodov a daní (4 replies)
 129. Ako zaúčtovať neoprávnene prijatú platbu a vrátenú v minulom období? (1 replies)
 130. Je správne ak mi program zobrazuje len eurá aj keď účtujem v cudzej mene? (0 replies)
 131. Účtovanie daňovej licencie (4 replies)
 132. Súhrnný výkaz, kurz (3 replies)
 133. jú a správne poplatky (2 replies)
 134. Úplný výmaz z registra finančných sprostredkovateľov (14 replies)
 135. živnosť, vklad z osobného na firemný, ako nato? (4 replies)
 136. Nájom ľadovej plochy a DPH (1 replies)
 137. Narodenie dieťaťa zamestnancovi (1 replies)
 138. Leasing- istinu tento rok neplatíme, iba úroky. Môžeme odpisovať budovy??? (1 replies)
 139. Auto a ukončenie živnosti (1 replies)
 140. Je správne vyrátaný doplatok minimálnej mzdy v MRP? (4 replies)
 141. Druh pracovného pomeru - prenajom ? (0 replies)
 142. Oznámenie o schválení ÚZ za rok 2014 na daňový úrad (9 replies)
 143. ziadost o davku v nezamestnanosti a spisanie zapisnice (12 replies)
 144. kredit. úrok v JÚ-bez uvedenia v banke odvod dane (2 replies)
 145. Uskutočnená platba nad 5000,00 EUR v hotovosti. (17 replies)
 146. pracovná doba pri polovičnom úväzku (4 replies)
 147. platba hotovosťou za 1200€ (1 replies)
 148. účtovanie účastníckeho poplatku v JÚ (3 replies)
 149. Ako a kedy prejsť z daňovej evidencie (so zásobami) na paušálne výdaje? (15 replies)
 150. Zahraničná FO vedie podvojné účtovníctvo - daň z príjmu (0 replies)
 151. kolky určené do spotreby v JÚ (2 replies)
 152. registrácia DPH a služby Webarealu do Bohemiasoft (0 replies)
 153. Kompenzačná platba od SSE za nedodržanie štandardu kvality elektriny v JU zaučtujem do POZD alebo do PNZD ? (1 replies)
 154. Likvidácia spoločnosti - ako to vyriešiť v účt. programe (2 replies)
 155. Prikladáte si ku každému internému dokladu - platbe platobnou kartou (501/335) kópiu z BV kde je platba z BÚ zaúčtovaná? (335/221). (9 replies)
 156. obnovenie dodávky zemného plynu z hľadiska daní (0 replies)
 157. Faktúra od zahraničnej CK bez DPH (1 replies)
 158. Ako alebo na akom tlačtive a dokedy možno nahlásiť pohľadávky, v prípade ak firma skrachovala a má u nás neuhradené faktúry? (1 replies)
 159. Došlá faktúra z minulého roka. (14 replies)
 160. môžem si dať do nákladov roku 2015 náklad za rok 2014? (3 replies)
 161. Od 01.01.15 v JU učtujem 80 % do nákladov aj telefón, odpisy, poistky na autá ? (1 replies)
 162. zaúčtovanie daňovej licencie (13 replies)
 163. pôžička do firmy od spoločníka (1 replies)
 164. ako zaúčtovať nedaňové náklady (20 replies)
 165. CLO a DPH v colnom konaní, DHL (4 replies)
 166. Ahojte a ako je to s dividendami , ktoré chcem v r.2015 vyplatiť, ale boli vytvorené v rokoch 2007-2010. (4 replies)
 167. Postupná spotreba OOPP - použitie účtu 381 (3 replies)
 168. Kde nájsť kompletnú klasifikáciu produkcie (0 replies)
 169. POZNAMKY pri s.r.o. - ako ich elektronicky posielate na DU? (2 replies)
 170. Poslat dodatocne Dph ak rozdiel su len 2 eura? (6 replies)
 171. Daň z pracovnej cesty-semináru (8 replies)
 172. Elektronický výpis z účtu (1 replies)
 173. Daňový úrad neposkytol číslo účtu (9 replies)
 174. Cestovný listok (7 replies)
 175. Vzájomný zápočet (2 replies)
 176. Oddiel XIV. DP B - a prepravné služby (0 replies)
 177. Nákup motorového vozidla počas pozastavenej živnosti. (3 replies)
 178. Platenie odvodov do socialnej poist.po prerušení živnosti. (7 replies)
 179. preddavky, vrátenie alebo započet (2 replies)
 180. Podané DP PO s ÚZ a dnes došlý finančný bonus (4 replies)
 181. súkromné auto na účely podnikania-náhrady a PHL (7 replies)
 182. Daňový bonus a príjmy zo zahraničia (8 replies)
 183. Ako zaúčtovať zánik poistnej zmluvy s nedoplatkom za obdobie 11/2014-3/2015 v PÚ po uzatvorení účt. kníh r. 2014 (4 replies)
 184. Dovoz tovaru a doklady (3 replies)
 185. Exekučné zrážky (2 replies)
 186. Odpisy a TZ (0 replies)
 187. Odvody do Soc.poistovne od 1.1.2015 (1 replies)
 188. Odsúhlasenie zostatkov s daňovým úradom (8 replies)
 189. SZČO , neplatca DPH a kniha jázd (7 replies)
 190. DP k dani z príjmov FO typ B (4 replies)
 191. Prac. odevy - ukončenie prac. pomeru a úhrada zostatkovej hodnoty OOPP zo mzdy (22 replies)
 192. tankovanie PHM v zahraničí, ale faktúru pošle slovenská Shell, je možný odpočet DPH? (3 replies)
 193. daňová licencia (1 replies)
 194. daň z príjmov a daňový bonus (5 replies)
 195. Spoločnosť kúpila pozemky, ktoré chce zhodnotiť o zavedenú infraštruktúru/prípojky na elektrinu, vodu,plyn.../Ako postupovať v prípade odpisovania? (2 replies)
 196. ako vyplnit DP v pripade STRATY? (1 replies)
 197. Nezdanitelná časť základu dane - nerezident - príjmy v zahraničí (12 replies)
 198. Účtovný zisk, rezervný fond a zdravotné poistenie za dividendy (1 replies)
 199. podlieha tento predaj dani z príjmov? (12 replies)
 200. Oberon - poznámky k uzávierke nefunguju (0 replies)
 201. odpočet straty (6 replies)
 202. Ktore predcislie pouzit na uhradu dane (5 replies)
 203. zabudla som priložiť k el. podaniu prílohu....podám ešte raz celé dpfo alebo cez všeobecné podanie priložím len prílohu? (5 replies)
 204. Danove priznanie v Alfe plus (8 replies)
 205. Ak je fyzická osoba na PN-ke celý rok(predtým bola zamestnaná), môže si v daňovom priznaní uplatniť daňový bonus na deti? (3 replies)
 206. predĺženie lehoty na podanie DPPO elektronicky (1 replies)
 207. Výška odpočítateľnej položky na manželku za rok 2014 (5 replies)
 208. Kde sa dočítam čo znamená znížená pracovná schopnosť pre účely polovičnej daňovej licencie. (8 replies)
 209. zaplatené a vrátené poistné v daň. priznaní (0 replies)
 210. účtovanie notár v PÚ (2 replies)
 211. Prehlad o odvedenych preddavkoch (3 replies)
 212. Ako je to s nedoplatkom dane, pošlú mi niečo ? (31 replies)
 213. zamestnanec+živnosť+pn - dane (7 replies)
 214. odpustenie dlhu v jednoduchom účtovníctve (7 replies)
 215. Platenie daní (2 replies)
 216. Zdanit neuhradenu cast faktury? (5 replies)
 217. poistné a DP 2014 (2 replies)
 218. DP FO typ B - preukázateľné zaplatené poistné z príjmov pod tab. č. 1 (5 replies)
 219. Prerušenie živnosti a neskoršie platenie poistného kam zapísať toto poistné? (0 replies)
 220. DPH a energie (0 replies)
 221. Daňový bonus na rok 2014 (4 replies)
 222. III. pilier áno či nie? (1 replies)
 223. Úroky z prijatej pôžičky (1 replies)
 224. Nezdaniteľná časť na manželku (4 replies)
 225. Obchodný vestník (1 replies)
 226. Nezdanitelná čast na manželku, svadba 25.10.2014 , aj oktober sa rata? (9 replies)
 227. Do ktorého riadku DP PO ide pripocitatelna polozka tych 20 % z PHM?Dakujem (1 replies)
 228. Ako zaúčtovať Príkaz na úhradu? (18 replies)
 229. Ako zaúčtovať zvýšenie ZI v s.r.o.? (1 replies)
 230. Číslo účtu pre platenie danie z príjmov FO (3 replies)
 231. Úhrada straty spoločníkmi (3 replies)
 232. Krádež a daňové priznanie (1 replies)
 233. Aký kod SK NACE pre developera? (0 replies)
 234. Ako preúčtovať krátkodobé na dlhodobé záväzky v súvahe? (6 replies)
 235. na ktorý účet zaúčtujem mzdu lekára ktorý je v pracovnom pomere s.r.o a zároveň je aj spoločníkom tejto s.r.o. /jedná sa o jednoosobovú s.r.o. / na účet 366 alebo 331 (1 replies)
 236. Z ktorého pracovného pomeru sa mi bude vypočítavať materská/bolo by lepšie ísť na PN? (10 replies)
 237. Neuhradené odvody ako pripočitateľná položka ? (7 replies)
 238. ukoncenie zivnosti (1 replies)
 239. Odklad danoveho priznania elektronicky + lehota (6 replies)
 240. ERP-Hotovosť od zamestnancov (4 replies)
 241. Zmluva o dielo podľa Obč. zákonníka - v ktorom roku zdaňovať? (1 replies)
 242. Bonus na dieťa (4 replies)
 243. vyplatenie zdaneného podielu na zisku (1 replies)
 244. Strava zamestnanca (12 replies)
 245. Schvalena UZ - co poslat na danovy urad. (1 replies)
 246. čo s uhradenou faktúrou ak sa stratil doklad ešte minulý rok? (4 replies)
 247. Mám podať DP z príjmov po prerušení a následnom ukončení živnosti? (2 replies)
 248. Občianske združenie a 2% dane (2 replies)
 249. Vyplatená náhrada škody - je to pre nás nedaňový náklad? (10 replies)
 250. Môže podať oznámenie o odklade daňového priznania priamo do textu? (5 replies)