1. účtovanie pohonných hmôt (2 replies)
 2. Odobríte mi zaúčtovanie automobilu ? (0 replies)
 3. Akú výšku licencie treba zaplatiť ? (11 replies)
 4. Aké sú potrebné doklada k DP? (18 replies)
 5. Danove priznanie a výkazy - JÚ (7 replies)
 6. OZNÁMENIE o dátume schválenia účtovnej závierky- kto vyplna a aky rozdiel je medzi individualnou a konsolidovanou zavierkou. (1 replies)
 7. Nízky príjem a danove priznanie (3 replies)
 8. Štvrťročné preddavky na DzP PO 2015 - zaokrúhľovanie (1 replies)
 9. Skončená živnosť a peniaze v hotovosti a na BÚ (4 replies)
 10. Vyučtovanie elektriny a prefakturacia (0 replies)
 11. odpočit.položka - manž.cudzinec (1 replies)
 12. prenájom auta-vs.dan z MV (0 replies)
 13. strata a danová licencia (1 replies)
 14. Prenájom bytu 4 mesiace v roku (7 replies)
 15. Prenájom bytu - čo všetko je príjem? (4 replies)
 16. Môžem v rámci daňového priznania, do výdavkov, zahrnúť odvody reálne zaplatené v danom roku? (1 replies)
 17. Musí podať daňové priznanie? (1 replies)
 18. SZČO a príjem z anglicka na angl. zmluvu (0 replies)
 19. Daňové priznanie zamestnanca (5 replies)
 20. Nezdaniteľná časť na manželku (5 replies)
 21. DP pre Občianske združenie (6 replies)
 22. Kde odovzdať DP? (3 replies)
 23. Pozemková spoločnosť musí podať DPPO? (2 replies)
 24. Prijatá náhrada školy od poisťovne aj vinníka (0 replies)
 25. účtovanie opravy vozidla v JÚ a spoulúčasť (2 replies)
 26. odpis starej pohľadávky a základ dane s tým spojený (4 replies)
 27. Daňové priznanie B, čo je prílohou a aké výkazy k tomu? (4 replies)
 28. interná smernica na spotrebu PHM pri motorovej píle (1 replies)
 29. Výmena náhradného dielu (1 replies)
 30. ukoncenie zivnosti a vysoka pokladna - moze sa naraz vyplatit zivnostnikovi ? (1 replies)
 31. Predaj bytu a NČZD (14 replies)
 32. Platí odvody do ZP szčo, starobný dôchodca, ktorý mal v roku 2013 stratu z dôvodu odpisovania DHIM ? (0 replies)
 33. firma v likvidácii a daňová povinnosť (6 replies)
 34. je lepšie kúpiť pozemok na osobu alebo na firmu? (0 replies)
 35. Delenie prijmov medzi manželmi §6 a 8 (1 replies)
 36. Opravné položky k pohľadávkam - tvorba, dlžník je v Váhostav Sk v reštrukturalizácii (5 replies)
 37. daňové priznanie PO (1 replies)
 38. registracia dane z obratu vNemecku (0 replies)
 39. Zaúčtovanie raz mesačne ... (2 replies)
 40. Daň z predaja bytu, získaného dedením (2 replies)
 41. Ako uctovat a predavat?? (1 replies)
 42. Daňový preplatok u FO (6 replies)
 43. Odpisy nakladača (1 replies)
 44. Český občan zamestnaný v SR - má nárok na NČZD a daňový bonus ? (4 replies)
 45. doprava materiálu ? riadok KV DPH (2 replies)
 46. Môžem účtovnú stratu uhradiť z účtu 365? a daňovú si normálne umorovať v priebehu 4 rokov v DPPO? (5 replies)
 47. daňová kontrola DPH (3 replies)
 48. Účet 249 (2 replies)
 49. čiastkový základ dane pre minimálne odvody do sociálnej poisťovne (3 replies)
 50. Môžem dať do VOZD dennú tlač pre hostí penziónu ? (2 replies)
 51. kto nemá povinnosť zverejňovať účtovnú závierku ? (3 replies)
 52. podiel dane 2 % (4 replies)
 53. Do kedy zaplatiť preddavok na daň (7 replies)
 54. Opravné DP k DPH a sankcia (3 replies)
 55. preddavky 2015 - termín (7 replies)
 56. Holandský Jaaropgaaf daňové priznanie (0 replies)
 57. Preddavok na dan zo mzdy (8 replies)
 58. Kupa obchodného podielu - účtovanie v nadobúdateľskej spoločnosti (2 replies)
 59. vzniknutá škoda na zásobách v dôsledku nesprávne objednaného materiálu (4 replies)
 60. Odosielanie mikro účtovnej závierky a poznámok elektronicky (4 replies)
 61. Danove priznanie pre doktorantku (phd studium) v zahranici (3 replies)
 62. do akej sumy sa neplati dan za rok 2014 (5 replies)
 63. účet 321 a saldo (3 replies)
 64. PP na dobu určitú a PN (4 replies)
 65. danove priznanie? (22 replies)
 66. Zrazené preddavky na daň 2015 (9 replies)
 67. Ako zdaniť dotáciu z úradu práce? (2 replies)
 68. Občianske združenie (1 replies)
 69. Kúpno-predajná zmluva (4 replies)
 70. Prenájom strechy na anténu poskytovateľa internetu (0 replies)
 71. Diaľničné známky od Slovenskej pošty (0 replies)
 72. Preddavok na daň z príjmu PO (1 replies)
 73. Daňové priznanie a poníženie ZD na manželku (2 replies)
 74. Predaj bytu a daň z príjmu (5 replies)
 75. DP za FO-účtovná závierka (1 replies)
 76. zostatok zásob (4 replies)
 77. DOCHODCA - práca na dohody-Vyplniť DP A alebo B (1 replies)
 78. Danove priznanie - čiastočná invalidita (3 replies)
 79. Zamestnanecovi pracujúcemu v Holandsku s trvalým pobytom na Slovensku sa v roku 2014 narodilo dieťa. Má nárok na daňový bonus? (1 replies)
 80. Koľko % daň z príjmu platí pozemkové spoločenstvo s p.s. za rok 2014? (1 replies)
 81. Kedy zaradiť vyúčtovaciu faktúru za energie do DP k DPH? (1 replies)
 82. Paušálne výdavky a registrácia podľa §7a (0 replies)
 83. Barrechnung, platba v hotovosti? (3 replies)
 84. Spätné dodanenie tovaru pri dovoze z USA (0 replies)
 85. Odpisy firemneho automobilu - od akeho datumu? (2 replies)
 86. Môže byť vyplatená provízia na základe mandátnej zmluvy v hotovosti? bez vystavenej faktúry? (0 replies)
 87. Aky ma byt nazov vystavenej faktury, ked zabezpecujem realizovanie objednanej sluzby? (0 replies)
 88. Priloha k daňovému priznaniu (2 replies)
 89. prepočet na účte 365 (1 replies)
 90. Ak sa účtuje na účte 355 - pohľadávky voči spoločníkom, je potrebné urobiť zmluvu o pôžičke? (2 replies)
 91. Akú daň platí pozemkové spoločenstvo s p.s.? (7 replies)
 92. Odklad daňového priznania (9 replies)
 93. ukončenie živnosti (3 replies)
 94. Oprava auta a úhrada od poisťovne (4 replies)
 95. DP typ A a zamestnanecká prémia - ako vyplniť? (0 replies)
 96. poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla (0 replies)
 97. Uplatnenie nezdanit. Casti ZD v DP pri poberani Davky v nezamestnanosti a sucasnom prijme z prenajmu (7 replies)
 98. danove priznanie Občianskeho združenia (1 replies)
 99. Ako sa správne vypĺňa daňové priznanie ak som vlani 4mesiace robila v SR a do konca roka som bola zamestnaná v ČR. Prepočítavajú sa tam české koruny a eurá??? (6 replies)
 100. zisk z s.r.o. (4 replies)
 101. Zmluva o dielo Szco a dochodca (0 replies)
 102. 12 nasobok, ci 6 nasobok min mzdy? (2 replies)
 103. Čím dokladovať sumu nezdaniteľnej časti základu dane na manželku ZŤP,ak je ZŤP celý rok. (1 replies)
 104. Ako zaúčtovať kúpu obchodného podielu? (0 replies)
 105. Je možné podať opravné daňové priznanie typ B k riadnemu DP typ A? (20 replies)
 106. Zaradenie reklamnej tabule (1 replies)
 107. Uhradené faktúry bez dokladu o úhrade môžem zaúčtovať zápisom 321/648? (23 replies)
 108. Preddavky na daň r. 2014 - DzP 2014 do akého obdobia? (14 replies)
 109. Neúčtované PZP za prechádzajúce roky bude daňovo uznaný náklad roku 2014? (1 replies)
 110. DPFO A, nedoplatok 0,05 EUR a poukázanie 2% (4 replies)
 111. účtovná závierka (1 replies)
 112. Preddavky na daň FO (0 replies)
 113. Účtovná závierka v PÚ po prechode z JÚ (6 replies)
 114. v DP -FO B mi rozdiel medzi príjmami a výdavkami vyšiel 4055,18 a vo výkazoch 4056 ...je to tak správne , či mám to upravovať ? (4 replies)
 115. Občianske združenie a príjem z grandu (3 replies)
 116. Montáž tovaru v CZ - SK firmou pre SK firmu (9 replies)
 117. Ukončenie a znovuotvorenie živnosti v rámci jedného roka a úprava ZD (10 replies)
 118. Búracie a likvidačné práce (6 replies)
 119. Danove priznanie - danz prijmu FO (4 replies)
 120. Je mozna schema zahr.obchodu a oslobodenie od DPH? (0 replies)
 121. Bločky za PHL v nasledujúcom mesiaci (4 replies)
 122. Nemáte dnes problém s naplňaním formulárov na FS z xml ? (3 replies)
 123. Prechod z JU na PU (5 replies)
 124. daňové priznanie právnickej osoby (1 replies)
 125. Výdavky szčo - aj poplatok pri zriadení živnosti? (1 replies)
 126. do kedy treba zaplatit daň? (1 replies)
 127. daňové priznanie a nezdaniteľná čiastka (2 replies)
 128. Daňové priznanie opatrovateľky v Rakúsku - poberateľky dôchodku (0 replies)
 129. Typ DPH v MRP - zahraničná faktúra (6 replies)
 130. Daňové priznanie SZČO+dohoda o prac. činnosti (5 replies)
 131. DP, živnostník 2 mesiace, bez nákladov (9 replies)
 132. Dovolenka a gastrolístky - kratší pracovný pomer a zároveň telepráca (3 replies)
 133. Skôr ukoncena RD,ukoncenie PP,poberanie davok v nezamestnanosi (2 replies)
 134. Kontrolný výkaz - faktura - ERP (výmena tovaru) (0 replies)
 135. Inv. dôchodok na uplatnenie zníženia základu? (2 replies)
 136. 2 % z dane môžem uplatniť aj z daňovej licencie? (3 replies)
 137. DP z dani z príjmov a DB (2 replies)
 138. Bytové družstvo je platiteľom daňovej licencie? (3 replies)
 139. Môžem si uplatniť vo februári 2015 DPH z faktúry, ktorá bola zaplatená preddavkom v 10/2014? (14 replies)
 140. Daňové priznanie firmy v likvidácii (0 replies)
 141. Taxikár - virtiálna registračná pokladňa (6 replies)
 142. rekondičný pobyt a rehabilitácia (0 replies)
 143. Hľadám účtovníka (3 replies)
 144. Učtovanie úhrad DF ked ešte nemáte podnikatelsky ucet. (1 replies)
 145. Miestna príslušnosť? (4 replies)
 146. RF oprava (0 replies)
 147. TESCO poukážky pre konateľov ako dar (14 replies)
 148. Do NCZD na manželku do jej príjmov započítavam aj sumu invalidného dôchodku? (4 replies)
 149. môžem si uplatniť DPH pri nevyfakturovanej dodávke? (1 replies)
 150. Zrychleny odpis (3 replies)
 151. Nepeňažný príjem - 1% z obst.ceny vozidla - ako je to s DPH z nákupu PHM pri súkromnej jazde (7 replies)
 152. Hľadám podnik, ktorému by som v rámci svojej bakalárskej práce vypracovala VNÚTROPODNIKOVÉ SMERNICE. Má niekto záujem? (12 replies)
 153. DP zo závislej činnosti za prácu v SK a následne v AT (2 replies)
 154. Nízky príjem a DP B (13 replies)
 155. Zamestnanec na SR + dohoda u Českého zamestnávateľa. (9 replies)
 156. musim zasielat rozhodnutie jedineho spolocnika elektronicky? (2 replies)
 157. Ako zaúčtovať postúpenie pohľadávky medzi spoločníkmi? (1 replies)
 158. musim stratu prednostne zo zakonneho rezerveho fondu (ZRF) zauctovat? (2 replies)
 159. PU - ako zaúčtovať odovzdanie hotovosti konateľovi? (9 replies)
 160. Musím podať DP za r. 2014, ak som dostal príspevok na SZČO v oktobri 2014 v sume 2605€ a minul som z neho 1827€ na odvody, pc a pod. a nemal som zatial žiadny iný príjem z činnosti(podnikania)? (19 replies)
 161. Prispevok v nezamestnanosti (3 replies)
 162. Odosielanie DPPO 2014 elektronicky (7 replies)
 163. Vývoz služieb do Švajčiarska (0 replies)
 164. externa uctovnicka a konkurz? (0 replies)
 165. Zrušenie skladu (5 replies)
 166. Mikro UJ poznamky cez portal FS (7 replies)
 167. Rozdelenie detí na uplat.DB v DP za rok 2014 (4 replies)
 168. Ako vysporiadat 431 v nastupnickej spolocnosti? (0 replies)
 169. kedy SZČO musí začať platiť SP (2 replies)
 170. Majetkové priznanie bývalého mestského poslanca- daňové priznanie FO A alebo RZD? (1 replies)
 171. zrušenie spoločnosti bez likvidácie (0 replies)
 172. Úhada daňovej licencie. (1 replies)
 173. ukoncenie zivnosti pocas roka - co s odpismi,a co s lizingom? (0 replies)
 174. Kto sa myslí ako "zástupca" daňovníka pri podpise daňového priznania ? (3 replies)
 175. Vznika kurzovy rozdiel pri prevode penazi medzi svojimi uctami? (6 replies)
 176. Je povinnosť uvádzať ZI a SI pre s.r. o. na obchodných dokumentoch ? Alebo tato zmena nebola prijatá ? (0 replies)
 177. Delenie príjmu z prenájmu a daň. priznanie (2 replies)
 178. Preplatok na DzP vs. preddavky na DzP (4 replies)
 179. Prosím Vás o radu Príjmy podľa §6 ods.2 písm.b (2 replies)
 180. Nezaúčtovaný konečný zostatok pri účtovaní spôsobu B (15 replies)
 181. nezdaniteľná časť na manželku (1 replies)
 182. Daňové priznanie pri práci v zahraničí (1 replies)
 183. Mám si podať daňové priznanie ? (5 replies)
 184. V akej výške si môžem uplatniť nezdaniteľnú časť ZD na daňovníka? (2 replies)
 185. Môžem pracovať iba v druhej zmene? (1 replies)
 186. Dodatočné daňové priznanie a závierka (mimoriadna) (0 replies)
 187. DP PO r.290 - vecná náplň (0 replies)
 188. Živnostník (7 replies)
 189. čo ak sa zamestnávateľ nevyjadrí k inventúrnemu schodku do mesiaca? (18 replies)
 190. Použitie auta konateľa sro, ktoré má zároven zaradene v obchodnom majetku szčo (2 replies)
 191. V čom môžem mať problém, kniha pohľadávok a záväzkov mi nesedí s výkazom uzávierka ? (4 replies)
 192. Zaúčtovanie preplatku z RZZP 2013 v JU (1 replies)
 193. Ako zdaniť príjem (zmluva o dielo podľa autorského zákona) (5 replies)
 194. 80% z PHM v sro (2 replies)
 195. Údaje na účely sociálneho a zdravotného poistenia v daňovom priznaní (14 replies)
 196. označenie IČO a DIČ na Poznámkach (1 replies)
 197. kreditne uroky (0 replies)
 198. Odpocitatelna polozka v danovom priznani (13 replies)
 199. Príjem fyzickej osoby ako vlastníka lesa z jeho nájmu - oslobodený od dane alebo predmetom dane z príjmu? (0 replies)
 200. Predaj ojazdeného vozidla v EÚ vyradeného z majektu firmy (3 replies)
 201. Mzdový list zo Švajčiarska a pojmy (1 replies)
 202. Nárok na danový bonus 2014 (2 replies)
 203. Ako odpíšem pohľadávku v JU, ktorú súd zamietol riešiť z dôvodu 3-ročného premlčania? (0 replies)
 204. Môže si daňovník uplatniť odpočitateľnú položku na manželku,ak si už ona podala daňové priznanie typu A? (1 replies)
 205. zahraničná faktúra dátum dodania a dobropis (0 replies)
 206. oprava minulých rokov (4 replies)
 207. AKo vyriesit lizingove odpisy,ked bola počas roka ukočena živnosť? (0 replies)
 208. odpisy za rok 2014 pri ukonceni pocas roka - zahrnut uct.odpisy do vykazov? (0 replies)
 209. Skončenie živnosti ako postupovať. (0 replies)
 210. nákup auta a odpočet DPH (6 replies)
 211. Aké SK NACE napísať? (2 replies)
 212. Záporné vlastné imanie v n.o. (0 replies)
 213. Účtujete výdavok na spotrebované stravné lístky pre SZČO v jednoduchom účtovníctve ako službu alebo ako ostatné výdavky? (1 replies)
 214. Podlieha samozdaneniu DPH aj fakturovany urok z pozicky a poplatok za dusevne vlastnictvo z krajiny EU? (0 replies)
 215. ktoré tlačivo mám pouzit? (3 replies)
 216. Ako vyplniť správne políčka 3 a 4 (resp. 1 a 2) v daňovom priznaní k DPH? - ZAOKRÚHĽOVANIE (8 replies)
 217. Kamerový systém (0 replies)
 218. DPPO - r.840 a r.1010 (1 replies)
 219. Na aký účet mám účtovať 20% spotreby PHM (1 replies)
 220. Účtovanie stravné konateľ (5 replies)
 221. Údaje o daňovom priznaní za rok 2014 : FO typ A (1 replies)
 222. Účtovanie DPH len zo spotrebovaného kreditu. (3 replies)
 223. platba licencie na DU - aký VS? (3 replies)
 224. daň zo zavislej činnosti - platba na daňovy urad -treba rozlišovať daň pri dohode a pri prac.zmluve? (3 replies)
 225. Aká je výška príjmu? (4 replies)
 226. Vznik s.r.o (1 replies)
 227. Účtovanie dobropisu od O2 (0 replies)
 228. Daňové priznanie za rok 2014 - vrátenie daní od viacerých subjektov (29 replies)
 229. Porusenie podmienok pre dan.evidenciu v 2013. Aky postup zvolit za 2014? A co s dan.stratou za 2013? (0 replies)
 230. daňová evidencia taxikár (0 replies)
 231. Provízny výkaz (2 replies)
 232. Hrubá mzda nižšia ako v pracovnej zmluve (7 replies)
 233. Ukoncenie zivnosti a dobropis (1 replies)
 234. Ukončenie živnosti a prijaty dobropis (0 replies)
 235. neplatca DPH (2 replies)
 236. Honorarnote rakuska opatrovatelka (7 replies)
 237. eDANE (1 replies)
 238. Treba uvádzať príjmy z úrokov na účte v daňovom priznaní B a ak áno, aké? (1 replies)
 239. Príjmy podľa §6 ods.2 aj §6 ods.4 a paušálne výdavky (4 replies)
 240. účtovanie miezd v PÚ v decembri (8 replies)
 241. Opravné položky k pohľadávkam (4 replies)
 242. Nezaplatil som daňovú licenciu! Čo ďalej? (0 replies)
 243. Diéty a doklady o nákupe stravy (1 replies)
 244. Nárok na daňový bonus (4 replies)
 245. Zostavena a schválená UZ (2 replies)
 246. Tlačivá pre SVB (1 replies)
 247. Cestna dan (1 replies)
 248. elektronizácia na DÚ-prerušená komunikácia s klientom (4 replies)
 249. Likvidácia spol. s r.o. - po mimoriadnej uzávierke a podaní DP podávam v riadnom termíne na podanie DP ešte aj riadne daňové priznanie za dané účtovné obdobie ? (2 replies)
 250. Ako vypočítať DPH zo zásob, ktorú si môžem odpočítať pri registrácii? (5 replies)