PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452

 1. čo všetko si možem dať do nakladov.
 2. Čl. DPH a KV DPH pri vystavených faktúrach do zahraničia
 3. Je príspevok od sponzora zdaniteľným príjmom?
 4. Uplatnenie daň.nákladov pri budove nezaradenej do majetku.
 5. Zníženie základu dane na manželku..... aké potvrdenia treba doložiť?
 6. Oznamovacia povinnosť január 2015
 7. Účtovanie opravnej položky
 8. prijaty preddavok na prelome rokov
 9. Výpočet dní po splatnosti záväzku
 10. základné imanie pri rušení s.r.o.
 11. Daňová strata v r.2014
 12. Kde sa dá zistiť či zamestnávateľ zaplatil odvody do ZP ?
 13. Zmena spoločníka,konateľ
 14. Daňový bonus z ČR nezdaňovaný
 15. JÚ - Daň z motorových vozidiel: musí ísť do evidencie záväzkov?
 16. Rozdiel medzi daňovými a účtovnými odpismi v PÚ.
 17. Daň z motorových vozidiel
 18. Príjem za darčekové poukážky
 19. DPPO - rezerva na nevyčerpané dovolenky
 20. Dobropis do decembra
 21. Vystavenie faktury - datumy
 22. Tlač pokl. dokladov v Alfe plus
 23. Ako zaúčtovať PS banky po prechode na podvojné účtovníctvo?
 24. Daňové priznanie
 25. Daňové priznanie živnostnik aj príjem zo zahraničia
 26. Mám zálohovú faktúru zaplatenú v decembri 2014 za osobný automobil. Ako to mám zaúčtovať v JÚ?
 27. Sú daňovo uznané alebo nedaňové náklady, nesprávne natankovaný benzín + odťahovka
 28. DP po predaji zdedeneho domu po otcovi/manzelovi
 29. Nezapočítané RZD za roky 2010,2011
 30. Daňový bonus
 31. Daňová licencia - verejná obchodná spoločnosť
 32. DP - finančný radca, zamestnanec
 33. počet príloh v DPPO pri mikro ÚJ
 34. ako a či podať DPza rok 2014 v SR a CŘ ?
 35. účtovanie - nezisková organizácia
 36. Ako zaevidovať v JÚ r. 2014 do záväzkov daň z MV za rok 2013?
 37. V daňovom priznaní za rok 2014 mám nedoplatok na dani. Ako sa potom rieši tento stav?
 38. Počas prerušenej živnosti je podnikanie aj ukončené.Čo treba urobiť,kam sa odhlásiť okrem živnostenského?
 39. Zaokruhlovanie a UZNO za rok 2014
 40. Nezdaniteľná časť na manželku
 41. Ako je to so zdaňovaním príjmov z prenájmu ?
 42. Neskoro podany vykaz dph
 43. DPH
 44. Opravná položka k súdne vymáhanej pohľadávke
 45. Zákon o ochrane osobných údajov
 46. vyúčtovacia faktúra
 47. Odobríte mi môj postup časové rozlíšenie v účtovaní?
 48. Živnostník chce predať auto , ktoré má vedené vo firme, FO-nepodnikatelovi
 49. Ako vyplnim danove priznanie v pdf pocitacom
 50. Daň z príjmu - predaj nehnuteľnosti
 51. Do akej odpisovej skupiny by ste zaradili garáž v radovej zástavbe ?
 52. Poistné plnenie a neuhradené havarijné poistenie
 53. Strediská pri živnosti
 54. účet - náhrady škody
 55. Riadok 32 DP DPH
 56. Nezaplatené predpisy elektriny a vyúčtovacia faktúra
 57. Účtovanie pri zlúčení spoločností
 58. Dan z nehnutelnosti
 59. uplatnenie odpoč.položky na invalidnu manželku
 60. IS - ochrana osobných údajov
 61. JÚ: kam v peňažnom denníku zaúčtovať pečiatku, vizitky (označené na bločku ako ostatné služby) a gumičku (súvisí údajne s pečiatkou)?
 62. E-shop: stačí faktúra e-mailom alebo je nutnosť papierová?
 63. Uprava ZD v JU vylucenim nakladov
 64. zaúčtovanie zahraničných DF - cez paypal
 65. Účtovanie základného imania pri vzniku sro v omege
 66. Zmena prac. kalendára počas trvania dohody o PČ
 67. Je cesta opatrovateľky do Rakúska služobnou cestou ?
 68. Zahraničný dodávateľ so zahr. IČ DPH
 69. Konateľ (nie je zamestnanec) a používanie auta na súkromné účely
 70. Kupa osobneho auta a zahlasenie na DU
 71. Do ktorej odpisovej skupiny po novom zaradím výrobnú halu a parkovisko?
 72. úrazová renta zo soc.poisťovne počíta sa do príjmu
 73. SZČO na Slovensku, HPP v ČR - Kolko budem platit socialne a zdravotne poistenie na Slovensku
 74. DPH - nezdanitelná osoba
 75. Účtovná závierka v Alfe plus
 76. Som povina podat DPFO -B ak mam pridelene cislo DIC ale prijem len za 400 eur
 77. Príjem zo ZČ pre slovenskú firmu plynúci zo zdrojov v zahraničí
 78. Odpočítateľná položka na manželku
 79. Odpočet DPH.
 80. Zmena rezidencie počas roka a daňové priznanie
 81. vyplatenie mzdy v hotovosti a zaúčtovanie
 82. Ročné zúčtovanie dane v praxi
 83. účtovanie fak .za telefón na prelome rokov
 84. SZCO vs zamestanie
 85. Elektronická služba z ČR slovenskému občanovi, kam v DP DPH?
 86. Pri prenájme bytu musím viesť daňovú evidenciu príjmov a výdavkov?
 87. platíme daň z príspevku na opatrenie, pani opatruje svoju mamu, príspevok je od ÚPSVR, iné príjmy nemá
 88. Uctovanie dovozu materialu z Ciny (JCD)
 89. Faktury vystavene v trzbach
 90. Paušál a dane
 91. Daň z predaja bytu po vysporiadaní BSM
 92. Zrušenie prevádzky §63, ods.1 + odstupné. Môže sa zamestnávateľ vyhnúť vyplateniu odstupného??
 93. Ako obist dph pri sluzbach
 94. Firemné peniaze na osobný účet konateľa
 95. Podnikateľ podnikal do 1.7.2014 kedy ukončil živnosť. Chcem sa opýtať ostali mu neuhradené pohľadávky ešte doteraz kedže ukončil živnosť musím mu to rátať do príjmu však.
 96. registrácia na platcu DPH pri obrate nad 49 790
 97. uctovnicka alebo uctovnik ?
 98. Odvody a JU
 99. Kreditný úrok na BU - nepodnikateľský účet
 100. na žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania mi zamestnávateľ poslal potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti
 101. Skladová evidencia z Lesnom pozemkovom spoločenstve
 102. prenájom nehnuteľnosti
 103. Akú účtovnú závierku spraviť?
 104. Česká firma chce predávať na výstave v SK svoje výrobky.
 105. DP za rok 2014 /paus.vydavky
 106. Platitel DPH a FV do USA
 107. Starobný dôchodca pracujúci na HPP a odpočítateľná položka na manželku
 108. Vyradenie tovaru po záruke
 109. Zvýšenie základu dane o neuhradené záväzky
 110. Môžeme predať časť výrobnej haly bez DPH a bez použitia koeficientu
 111. auto na úver
 112. Zrusenie autorizacie FO na elektronicke podavanie
 113. Mikro účtovná jednotka
 114. Aký dátum do kontrolného výkazu keď si dodatočne uplatňujem odpočet DPH??
 115. príjem zo stálej prevádzky v nemecku
 116. Starobný dôchodca pracujúci na HPP a odpočítateľná položka
 117. Úhrada došlých dobropisov
 118. Osobný vklad podnikateľa
 119. SZČO - odpočitateľná položka na manželku
 120. predvolanie svedka
 121. Danova strata 2009 v DP 2014 - vyplnenie oddielu D
 122. Faktúra elektrina a KV DPH
 123. Ako zaúčtovať nevrátený daňový preplatok do 5 eur na dani z príjmu právnických osôb?
 124. Náhradné plnenie - zamestnávanie ZTP
 125. Reklamácia - faktúra od odberateľa za náklady plynúce z reklamácie
 126. Pri uplatnení OOP neplatí ZP zamestnanec ani zamestnávateľ?
 127. Dodatočné DPH v MRP WIN
 128. SZČO platca DPH a zaradenie dodavateľskej faktúry na prelome rokov
 129. Kde do kontrolného výkazu môžem napísať našou firmou vystavenú faktúru FO, ktorá nemá ičo? Alebo to do KV nejde?
 130. Umorenie straty
 131. Faktúra za tovar do USA, ale tovar neopúšťa územie SR?
 132. potrebujem poradiť ako s DPH pri poradenstve pre firmu z Kuby? jedná sa o poradenstvo v oblasti účtovníctva a založenia spoločnosti na SK.
 133. Faktúra za vodu
 134. PHM 80% a 20% a DPH
 135. Môže si výsluhový dôchodca, ktorý mal v roku 2014 príjem ako dohodár uplatniť odpočítateľnú časť zo základu dane na manželku, ktorá je SZČO a je v strate?
 136. registračné pokladnice
 137. Poplatok za prevod vlastníckych práv k PL
 138. Vypis z OR
 139. Kontrolny Výkaz DPH - bloček
 140. Daňový bonus
 141. Opravné položky k pohľadávkam
 142. Príspevok za opatrovanie blízkej osoby a daňové priznanie?
 143. Ako opraviť nesprávne účtovanie v roku 2013 v účtovníctve roka 2014?
 144. daňový bonus
 145. Prihlasenie na urad prace v den ukoncenia pn
 146. Nesedí saldokonto s HK
 147. splatka uroku z uveru v JU
 148. Oslobodený od dane podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH z tuzemska do iného členského štátu
 149. Student , praca v zahraničí a jeho dane
 150. Auto v majetku a náklady pred zaradením
 151. Evidovanie DHM v Alfe plus
 152. Nezdaniteľná časť na manželku a materská.
 153. prijatá platba zaplatená kartou - nemáme k tomu fa
 154. Vykazy v mikro uctovnej jednotke
 155. SZčO, zamestnanec a prijaté cestovné náhrady
 156. daň zo závislej činnosti - registrácia a zrušenie registrácie
 157. SZCO + prepočítanie paragonu z cudzej meny
 158. SZČO + prepočítanie paragonu z cudzej meny
 159. Daňové priznanie 2014 - starobný dôchodca
 160. prenájom hnuteľnej veci a auta
 161. datum na potvrdeni k vyhlaseniu 2%
 162. Účtovníci bez VŠ
 163. Nezdaniteľná položka na manžela
 164. Hľadám účtovníčku - nie vedenie účtovníctva ale poradenstvo - JU
 165. Účtovanie vratných obalov v peňažnom denníku JU v roku 2014
 166. časové rozlišenie - mikro účtovná jednotka
 167. Ročné zúčtovanie dane - zamestnanec a manželka nezamestnaná
 168. Daň z predaja nehnuteľnosti
 169. Paušálne výdavky
 170. Odpočítateľná položka
 171. Využívanie služieb spoločníka na súkromné účely
 172. telefónne poplatky za rok 2014 vyúčtované faktúrou s dátum dodania 21.1.2015 - preúčtovať na účet 326?
 173. Ako opraviť nesprávne zaúčtovanie výdavku? (jednoduché účtovníctvo)
 174. Export DP typ B - nefunguje
 175. Príloha k DP typu B
 176. Mínusový zostatok na účte 335 na konci roka
 177. Ako zaúčtovať kúpu tlačiarne v hodnote 257 € v jednoduchom účtovníctve?
 178. Neuplatnenie odpočítateľnej položky do ZP
 179. Aky typ DP?
 180. Aký typ DPH?
 181. Projekt na ochranu osobných údajov- škola, je potrebné aj smernicu k projektu?
 182. Platba bankovou kartou za PHM
 183. Auto v s.r.o. len na súkromné účely
 184. Změna odpisových skupin
 185. DP PO 2014 tabuľka K
 186. 2% z dane
 187. Účtovanie spätného leasingu od 01.01.2015
 188. Dlhodobé záväzky na konci roka
 189. Odobríte mi niekto moje stavy na súvahe ohľadom DHM?
 190. Strava uhradená zamestnancom a KV
 191. NČZD - dohodár
 192. Invalidný dôchodca DP 2014
 193. Odpočítatelna položka na manželku
 194. Prehlad o zrazenych preddavkoch
 195. Náklady na účtovnú závierku - 326?
 196. započítava sa invalidný dôchodok do vlastného príjmu manželky
 197. Ako účtovať predaj pohárov s gravírovaním, ktoré nám robí externý dodávateľ (jednoduché účtovníctvo) ?
 198. bezodplatný prevod pohľadávky a záväzkov voči spoločníkovi
 199. DPH a sluzby z EU
 200. Splátkový kalendár evidencia
 201. Pokazená RP - paragony
 202. Akým dokladom preukážem zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie do daňového priznania FO B?
 203. ako vyrovnám stavy na súvahe riadok 51 - výsledok hodspodárenie z bežnej činnosti?
 204. Platenie odovdov do zp szčo počas pn
 205. príspevok na opatrovanie u manželky je štátna soc.dávka
 206. DBP k vyšlej fa v KV
 207. Občianske združenie so živnosťou a daňová licencia
 208. zábezpeka na daň - dobrovolný plátca
 209. nevytvorená analytika účtu 261 - účtovanie peniaze na ceste a platby kartou
 210. Prechod JÚ na PÚ - majetok
 211. Este raz pomer 80:20 aneb §19,2,t,1 ZDP
 212. Neprevedená platba ?? Klamanie??
 213. Nepeňažné plnenie 2015 - fyzická osoba
 214. bonusy za odobraté množstvo tovaru
 215. Do tabuľky 1 b - paušálne výdavky, dávam neuhradené OF za rok 2014 do kolonky pohľadávky ?
 216. prenájom nehnuteľností, prechod z obchodného majetku
 217. Akú DPH, kam do KV a DP dať predaj elektronických služieb spotrebiteľom do USA?
 218. DP
 219. Ďanový bonus, trvalý a prechodný pobyt
 220. nárok na danovy bonus na dcéru,ktorá poberala rodičovsky prispevok
 221. Ako funguje zaloha / kaucia?
 222. PHM - paušál
 223. Nárok na daňový bonus z ČR alebo SR?
 224. Dan z motorovych vozidiel
 225. vrátenie dane študentovi
 226. szčo a danove priznanie 2014
 227. Práca v Čr - DP ?
 228. Ukoncenie zivnosti - vratenie osvedcenie o registracii pre dan z prijmov.
 229. JCD a uhrada cla cez dopravcu - prelom roka
 230. Zmena priezviska konateľa-všeobecné podanie na FS? cez správu daní?
 231. Postúpenie leasingu a účtovanie
 232. ukončenie a začatie podnikania v tom istom roku
 233. Danové odvody
 234. Preplatok energií
 235. Preúčtovanie preddavkov - rozhodnutie?
 236. úhrada súkromných FA z firemného účtu
 237. Mandátna zmluva a KV
 238. DP
 239. Pomôže mi niekto s chybou minulých období?
 240. pomôže mi niekto so súvahou?
 241. Členenie číslovania faktúr
 242. Vyplatenie spoluúčasti
 243. dátumy splatnosti zahraničných fa
 244. Kedy je povinnosť podať DP k dani z príjmov v Rakúsku - len zo závislej činnosti?
 245. Dividendy nevyplatené v plnej výške pre nedostatok peňazí a odvod do ZP
 246. Narok na NCZD a danovy bonus
 247. Výmena plastových okien
 248. Potvrdíte mi správnosť môjho zaevidovania majetku ?
 249. Daňová evidencia - záväzky
 250. Hlavný kontrolór nováčik