PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Je správne zaučtovanie tvorby SF za mesiac 12/2014 v JU v peňažnom denníku v roku 2014 dátumom 31.12.2014 - interným dokladom uzávierkovým ?
 2. dodatočné daňové priznanie za rok 2013?
 3. Započítanie príjmov zo zahraničia v DP
 4. Cestovný príkaz, reprezentačné (obed s obchodnými partnermi)
 5. Uctovanie webove stranky
 6. SZČO a leasing auta
 7. Dotácia je príjem pre SZČO?
 8. Obnovená živnosť a DPFO typ B
 9. Môže mi prosím niekto odpovedať, ako riešiť DPH? Došlá FA platcovi DPH (SR) od neplatcu DPH (SR) za služby vykonané v ČR v mene CZK
 10. Zvýšenie hodnoty pozemkov
 11. Danove priznanie
 12. Správny riadok DP PO - nedaňový odpis pohľadávky
 13. Odpisy - riadok 4 v DP PO
 14. Výkaz Súvaha a VZaS / zatriedenie účtov
 15. Poznámky k ÚZ 2014 pre neziskové organizácie
 16. Dáva niekto zamestnancom v škole /RO/, ktorá má svoju jedáleň aj stravné lístky, ako to účtujete?
 17. Vysoký stav na účtoch 211 a 365
 18. Príspevok na podnikanie od UPSVR - nákup vopred za vlastné, vklad podnikateľa a zaúčtovanie v JU
 19. Nemecký jazyk
 20. odvody
 21. Zamestnanie invalidneho dochodcu
 22. Preplatok na sociálnom poistení
 23. Predaj nakladneho auta do Poľska ako fakturovat?
 24. Zaúčtovanie dobropisu
 25. Ročné zúčtovanie dane nezdaniteľná čiastka u iného zamestnávateľa
 26. Ako mám zaúčtovať peňažnú výhru z reklamnej súťaže? MD 543 alebo 518, D325,342
 27. Inventarizácia v OMEGE
 28. 80% náklady
 29. Vypocet v DP
 30. opravna učtovna zavierka v JU
 31. Opravné položky k nepremlčaným pohľadávkam
 32. Ako účtovať predaj palivového dreva v urbariáte s právnou subjektivitou, resp. nákladovú stranu k predaju?
 33. Ako postupovať pri výplate zisku konateľovi za rok 2013 v roku 2014.
 34. Existuje povinnosť banky-štátu v Taliansku zrážať z platby faktúry smerujúcej mimo Talianska 30%?
 35. FRSR - aktuálne verzie zákonov a postupov účtovania
 36. platca / neplatca DPH - § 7 a
 37. použitie vlastného motorového vozidla člena občianskeho združenia
 38. Ako sa účtuje SF v RO, postup prídel do SF, odvod z miezd, predpis
 39. Náklady budúceho obdobia
 40. ako vyplňujete vo výkaze Účtovná závierka údaj OR?
 41. ERP - opravy spotrebnej elektroniky
 42. Príjmy z ČR a Švajčiarska, akú metódu použiť?
 43. Je mozne pouzit metodu vynatia prijmov pri prijmoch z Ceskej republiky?
 44. Dokedy je potrebne oznamit danovemu uradu odklad danoveho priznania
 45. Stravovanie zamestnancov vo vl. zariadení
 46. Paušálne výdavky a finančný poradca
 47. Ako mám zaúčtovať faktúru za odpojenie a znovupripojenie elektriny?
 48. ERP pokladnica
 49. Prerušenie podnikania a výkazy.
 50. SZČO a predaj majetku nezaradeného do majetku firmy
 51. podanie danoveho priznania k dani z prijmov
 52. Vrátenie preddavkov-účtovanie
 53. Export-import alfa
 54. Sú daňovými výdavkami aj platby počas obdobia, kedy nie je byt prenajatý???
 55. Chyba vo výkaze Účtovná závierka
 56. Zabudnutý príjem za domovníka na daňovom priznaní z roku 2013
 57. Daňový bonus a príjmy z Maďarska
 58. Odpisy z tech. zhodnotenia v prenajatej nehnuteľnosti - je to možné ?
 59. Daňová strata v daňovom priznaní
 60. Daňové priznanie+daň z úrokov z vkladov.
 61. DIC a danove prinanie
 62. odpisy
 63. Účtovanie výroby vlastných výrobkov - spôsob B
 64. DP typu B ak živnostník nepodnikal celý rok
 65. nezdanitelná časť pri polovičnom úväzku
 66. kurz pre prepočet mezd
 67. Ako sa účtujú mesačné poplatky v banke, úroky a daň z úrokov v RO?
 68. Ako odpisujem auto financovaného Zmluvou o spotrebnom úvere cez ČSOB Leasing?
 69. Musime platit danovu licenciu?
 70. Prerušenie živnosti počas celého kalendárneho roka
 71. Občianske združenie podáva daňové priznanie?
 72. DPFO za rok 2014 - starobný dôchodok priznaný v marci spätne k 19.12.2013
 73. Účtovanie mzdy v JÚ - poistné
 74. Spracovanie upomienky a DPH
 75. Môže si daňovník v daňovom priznaní za rok 2014 uplatniť odpočítateľnú položku na manželku, ak je študentkou VŠ?
 76. Proluc - nastavenie uctovneho rozvrhu na rok 2014
 77. prenajom casti (jednej miestnosti) rodinneho bytu vlastnej sro.
 78. Sme súkromná materská škola n.o., dostávame štátnu dotáciu z podielových daní.
 79. povinnosti z organizovania kultúrneho podujatia ako fyzická osoba
 80. môže si živnostník zahrnúť do výdavkov výživné na dieťa, ktoré s ním nežije v spoločnej domácnosti?
 81. Daň z príjmov, zamestnanec v Nemecku
 82. SZČO stravné v zahraničí
 83. Tabuľka D v DPPO 2014 (evidencia a odpočet straty)
 84. DP SZČO skutočné výdavky
 85. môže szco neplatca DPH S jedným dohodarom uplatniť paušál ne výdavky?
 86. Fa Tipos účtovanie PU
 87. zmena základného imania
 88. Účet 474
 89. Predaj neodpísaného auta za vyššiu cenu ako je zostatková hodnota
 90. HDP záporné hodnoty
 91. potvrdenie o zaplatení dane z príjmov
 92. Kam zaúčtovať odstupné za uzatvorenie predajne?
 93. Peňažní denník
 94. Uplatnenie prerušených odpisov-naväznosť riadok 250 a tab.B
 95. vykazuje sa aj mzda, ktorá nebola vyplatená ?
 96. Odkald danoveho prizannia FO za rok 2014
 97. dohoda o vystavovaní faktúr odberateľom podľa par. 72 ods.4
 98. Predaj domu
 99. Dotácie na poľnohospodársku pôdu
 100. Ukončenie živnosti
 101. prijem tovaru z EU
 102. Za aké obdobie môže žiadať daňový bonus?
 103. daňové priznanie k dani z prílmov
 104. Aky je koniec uctovneho obdobia pred zanikom/vymazom sro z OR (10.3.); ma byt do dna vymazu (10.3.)alebo do dna pred vymazom (9.3.)?
 105. traktor, píla - začiatok živnosti
 106. kto by mi vedel poradil, ako sa vypočítava daň pri životných poistkách
 107. FO registrovaná v obchodnom registri - účtujúca v podvojnom účtovníctve
 108. Akú sumu dať do úhrnu vyňatých príjmov?
 109. Náklady s pozemkom - ako na to? Dlh voci spolocnikovi - co s nim?
 110. Tvorba RF
 111. Znovu zaradenie odpisaneho DHM a predaj
 112. Musim pri vedeni danovej evidencie o prenajme nehnutelnosti uplatnit vsetky vydavky?
 113. Poistná poradkyňa a paušálne výdavky?
 114. Zákonný rezervný fond
 115. invalidny dochodca - danove priznanie pre posudenie vysky invalidného dochodku
 116. Postúpená pohľadávka
 117. odpočítateľná položka na danovníka
 118. Ako vyplniť daňové priznanie?
 119. Pozastavená živnosť a daňové priznanie.
 120. Ako na odpisy prenajimaneho bytu v obchodnom majetku FO?
 121. Ako vyplniť daňové?
 122. Stravné lístky - priama spotreba JÚ
 123. Prečíslovanie skladových kariet v Pohode / pridanie kódov k produktom
 124. Živnostník... Daňové priznanie
 125. Odpis postúpenej pohľadávky
 126. Ak ma pozemkove spolocenstvo zisk, deli sa medzi Pozemkovy fond, poz.spolocenstvo plati Pozemkovemu fondu najom.
 127. Úctovanie DPH pri dodatočnom doclení tovaru
 128. Ake mam povinnosti pri predaji ilustracii a fotografii cez eshop?
 129. Dohoda počas rodičovskej
 130. Povinnost podat DP pri prijme z honorarov
 131. Musím ako živnostník s pozastavenou živnosťou podávať daňové priznanie za rok 2014?
 132. Daňové priznanie - opatrovateľka v Rakúsku
 133. Živnostník - daňový bonus
 134. Zariadenie prenajimaneho bytu
 135. nepeňažný príjem - 1% z obst. ceny vozidla - viac zamestnancov na 1 vozidlo
 136. Odpis pohľadávky
 137. Prijem zo zamestnania aj z prenajmu - danove priznanie typ B.
 138. účtuje niekto - kúpa pozemku výstavba rodinných domov - spôsob účtovania
 139. Platia sa odvody alebo dane z predaja hnuteľného majetku (FO nepodnikateľ)?
 140. Príjem z ČR a potvrdenie o prijmoch
 141. Daňové priznani FO a vediem PÚ
 142. Kam poslať daňové priznanie?
 143. Zápočet straty v DPPO 2014 (účtovanie)
 144. z jú na paušálne výdavky
 145. Daňové priznanie dôchodca
 146. Uplatnenie DPH pri použití paušálu 80/20 na PHM.
 147. preddavky v PU zo štvrťročných na mesačné
 148. danove priznanie - invalidny dochodca na TPP +evidencia na urade prace
 149. predaj alebo darovanie nehnuteľnosti zaradenej v obchodnom majetku firmy
 150. mínusový stav účtu vo výkaze o majetku a záväzkoch
 151. Počet príloh DP PO za rok 2014 str. 10 DP
 152. účtovanie pozemkov pri predaji
 153. Pausalne vydavky a vratenie provizie
 154. sp a zp zaplatene 5.1.2015 je danovy náklad roku 2014?
 155. DzP §39, ods. 6 - doručenie dokladu o vykonanom RZD z-covi
 156. Živnostník s príjmami zo závislej činnosti
 157. započítanie daňového bonusu
 158. ahojte vedel by mi niekto poslat vyplneni vzor poznámok mikro?
 159. Ročne zučtovanie dane a mzda vyplatená garančným fondom
 160. ukoncenie/vypoved?
 161. Neuhradený záväzok z roku 2008
 162. Dividendy z cenných papierov
 163. Zaradenie brány do odpisovej skupiny
 164. DDP 2013.
 165. reprezentačné sú 513 alebo ?
 166. DP student
 167. Nákup osob.auta z EÚ
 168. Transfer.dokumentacia
 169. Kontrola účtovníctva SZČO za rok 2014 (za 6 mesiacov)
 170. Ako mám opraviť krycí list v už elektronicky podanej a prijatej UZ POD ?
 171. Leasing v MRP.
 172. Účtovanie sankčných úrokov z úveru v PO
 173. Dodatočné DPH - nesprávne uvedený rozdiel na r. 37
 174. Môže si manžel douplatniť DB na deti za celý rok 2014,keď pracoval iba 1-2/2014 a ja som bola celý rok nezamestnaná? Alebo nie?
 175. daňový dorub z daňovej kontroly
 176. príjem z "uvoľnenia" zamestnaneckých akcií
 177. szčo a nepeňažný príjem
 178. Výkaz o príjmoch a výdavkoch - platby do fondov mínusom?
 179. Nárok na stravné pre SZČO
 180. Výkaz o majetku a o príjmoch
 181. Daňové priznanie typu B - SZČO
 182. Počet príloh k daň.priznaniu za rok 2014
 183. Prenájom bytu
 184. Uctovanie obeda
 185. Fakturovaná cena práce:dodávateľ - živnostník.Je limitovaná suma /5000€/ ?
 186. Daňové priznanie typu A- príjmov v CZ
 187. Oprava potvrdenia o zdaniteľnom príjme?
 188. úrok z omeškania a právne trovy
 189. Prenájom traktora
 190. Treba k DP FO B priložiť aj kópiu potvrdenia o príjme zo zamestnania ako konateľ s. r. o. pracujúci na základe zmluvy o výkone funkcie konateľa?
 191. doklady k DP
 192. Faktura z EU a datum dodania
 193. Poznámky k účtovnej uzávierke - DRSR
 194. Príjmy zo závislej činnosti pri vypisovaní DP FO B sa uvádzajú v hrubom alebo čistom?
 195. zamestnávateľ odmietol dať bývalým zamestnancom potvrd.o zdaniteľnej mzde
 196. Daňové priznanie online
 197. Legálne zníženie ZD formou stravného - SZČO
 198. Odklad DPPO, zaplatenie dane a preddavkov na daň
 199. Jednoduché účtovníctvo - nákladná doprava
 200. bonusové body na čerpacích staniciach a jednoduché účtovníctvo
 201. Príjem zo zmluvy o autorskom práve
 202. Stravné lístky v JÚ - môžu sa vyrovnať zamestnancovi na konci roka?
 203. Uctovanie stravne listky zamestnancom
 204. Oprava minulych rokov
 205. Živnostník kúpil osobné auto od FO-nepodnikateľa za 7000€ , platil v hotovosti,
 206. Výdavky na opravu prenajatej budovy SZČO v JU
 207. Nepotrebuje niekto výpomoc v účtovníckej firme? (Prešov)
 208. ako zaúčtovať stratený doklad o splátke úveru
 209. Skusenosti s Cash flow v Omege
 210. Virtuálna registračná pokladňa - advokát, účtovné služby
 211. Pozastavená živnosť a príjem z prenájmu priestorov
 212. ako sa účtuje v jednoduchom účt tieto prípady:
 213. Bankový výpis
 214. Ak manžel pracoval január a február 2014, potom bol dobrovoľne nezamestnaný, a od novembra je na ÚPSVaR, môže si tiež odpočítať NČZD za celý rok 2014.
 215. Príjem z Irska - DP na Slovensku
 216. Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb 2014 a strata
 217. Účtovanie poistnej udalosti v JU neplatca DPH
 218. Staré záväzky - nedodanené. Zdaniť v roku 2014?
 219. Kúpa smartfonu počas pracovnej cesty
 220. Odloženie podania DP - zo zahraničia
 221. Je daňovo uznaný náklad v SRO na nákup materiálu do novej prevádzky, ale prevádzake ešte nie je otvorená.
 222. výroba prototypu-aktivácia dlhodobého majetku
 223. duplicitna úhrada
 224. doklady k DP
 225. predaj vlastných obrazov
 226. do ktorého riadku a paragrafu sa dáva na DP prijem z dividend
 227. Riadok 14 Prílohy Daňové priznanie typ B-patrí uhradený nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia do tohto riadku?
 228. Daňová evidencia - preplatok z energie
 229. Predaj nehnuteľnosti-čo môže ísť do výdavkov v DP
 230. Faktúra a KV DPH
 231. účtovanie stravného
 232. Daňové priznanie - časť roka SZČO a druhá časť roka konateľ s. r. o.
 233. tlačivo účt. závierky NO
 234. Prenájom pri ukončenom BSM
 235. DPFO typ B - výška preukázateľne zaplatených preddavkov do ZP
 236. Pohľadávka voči daňovému úradu z roku 2005.
 237. Zlúčenie s.r.o. účtovanie v nástupníckej spoločnosti
 238. Je neuhradený zaväzok z kúpy pozemku pripočítateľný?
 239. odpočitalna položka SZCO
 240. dph podľa § 69 odst. 3
 241. Ako správne vystaviť opis faktúry?
 242. Práca v ČR - daňové priznanie a vrátenie dane
 243. zrážka za stravné lístky a počet vyrobených obedov
 244. Prechod z JÚ na PÚ
 245. Ako správne vyplniť daňové priznanie?
 246. Tlac vizitek - uctovanie
 247. Dodatocna DPH
 248. Správne som otvorila účtovný rok 2009?
 249. zostatok istiny účet 474
 250. Ako správne zaradiť odvody do daň.výdavkov, ak živnosť bola otvorená v priebehu roka?