1. Neplatcom DPH - Faktúra do iného štátu EU - DPH a ohlasovacie povinnosti. (4 replies)
 2. Kde zaradiť príspevok do soc. fondu u advokáta do Slov. Adv. Komory? (3 replies)
 3. Odhlásenie vozidla elektronicky (6 replies)
 4. Peňažný denník a zapisovanie doň (1 replies)
 5. Nákupy v hotovosti a vyplňovanie dodávateľa (8 replies)
 6. prečo niektoré firmy posielajú faktúry dvojmo? (1 replies)
 7. Návrh interiéru pri výstavbe nehnuteľnosti pre podnikateľské aktivity bude 042 alebo služba 518? (0 replies)
 8. Zavazky po splatnosti - vycislenie (0 replies)
 9. Pokl. blok so 100% zlavou (2 replies)
 10. Uhradené nájomné na 5 rokov vopred (8 replies)
 11. Zostatok na účte 324 (2 replies)
 12. Daňová evidencia (3 replies)
 13. Môže si zamestnávateľ odpočítať DPH na nakúpenú minerálnu vodu pre zamestnancov, aj keď majú prístup k vodovodnému kohútiku? (7 replies)
 14. Aký dátum uvádzate na interných dokladoch (6 replies)
 15. Nová klasifikácia produktov 2015? (3 replies)
 16. Zostatok na účte 314 (4 replies)
 17. Aký je stanovený limit na sprostredkovateľský poplatok za nákup strav.poukážok, ktorý je daňovo uznaný? (6 replies)
 18. Nákup HIM a jeho opravy a rekonštrukcie (4 replies)
 19. Prerušené odpisy úžitkového vozidla (3 replies)
 20. rezerva na odmeny (7 replies)
 21. OP k pohľadavkam . odložená dań (0 replies)
 22. Ako vyplniť DP PO za 2014? (1 replies)
 23. Účtovanie príjmu od zahraničného daňového úradu (2 replies)
 24. Dohoda o pracovnej cinnosti (8 replies)
 25. Môžem takto legálne obísť preddavky na daň z motorových vozidiel? (10 replies)
 26. Dohoda o vykonaní práce ako študent, následné skončenie školy, evidencia na úrade? Problém s dohodou. (9 replies)
 27. Schvaľovanie RUZ za r.2014 a výmena spoločníkov v sro (3 replies)
 28. zahraničné stravné (0 replies)
 29. zaúčtovanie prijatého dobropisu z CR (0 replies)
 30. Odpis traktor-kosačka (9 replies)
 31. Môžem uplatniť odpočet DPH z faktúry v roku 2015, ak záloha bola v 2014? (9 replies)
 32. Opravné položky - ktorý riadok účtovnej závierky MUJ? (6 replies)
 33. Môže mať zamestnanec podpísané vyhlásenie k nezdaniteľnej časti ZD u dvoch zamestnávateľov v priebehu jedného roka? (3 replies)
 34. Cestovný lístok - výdavok (12 replies)
 35. VZ alebo rozhodnutie spoločníka o HV za rok 2014 - spôsob vkladu do zbierky listín v roku 2015??? (3 replies)
 36. Prevzatie leasingu auta a jeho zaradenie do majetku (1 replies)
 37. Špedičná firma účtovanie v MRP -PU (2 replies)
 38. Ako je to s tovarom odobratým z chránenej dielne (účtovanie,výška náhrad.plenenia)? (0 replies)
 39. Podanie dodatočného DP FO typ B 2012- ako vyplniť? (0 replies)
 40. Oneskorená registrácia DPH (0 replies)
 41. Dodatočné DP FO typ B za roky 2012 a 2013 (8 replies)
 42. Dotácia z upsvar - rozdiel? (0 replies)
 43. Príloha L1i k Rakúskemu DP za rok 2014 (0 replies)
 44. Práca na nehnuteľnosti v Bulharsku a DPH (2 replies)
 45. kúpa dodávky netto.... (9 replies)
 46. Diéty pri tuzemskej a zahraničnej pracovnej ceste v jeden deň (2 replies)
 47. Mám zamestnancovi preplatiť cestovné lístky? (12 replies)
 48. ako účtovne odpíšem majetok??? (13 replies)
 49. Inventarizacny rozdiel na ucte 343 - vztah k financnej sprave (2 replies)
 50. dvojité zdaňovanie Slovensko- Švajčiarsko (1 replies)
 51. DPPO 2014 a preddavky (4 replies)
 52. Dátumy na ťarchopise (0 replies)
 53. zálohové faktúry v JÚ účtujete cez priebežné položky ? (1 replies)
 54. Predaj veci kupovanej bez DPH (0 replies)
 55. Je pec na pizzu za 2550€ dlhodobý hmotný majetok? (5 replies)
 56. Rozdelenie zisku pozemkoveho spolocenstva (1 replies)
 57. Predaj umeleckej fotografii (0 replies)
 58. prijem z reklamy youtube (0 replies)
 59. Ako zaúčtovať províziu v hotovosti do VRP (4 replies)
 60. Poskytnutá pôžička a následné nadobudnutie kolaterálu (0 replies)
 61. Je priloha k fakture povinna? (3 replies)
 62. krycí list k vydanej faktúre (12 replies)
 63. Ako sa môžem zamestnať v kozmetickom salóne okrem živnosti? (5 replies)
 64. Úroky z omeškania (2 replies)
 65. Poistenie pocas prerusenia sluzobnej cesty. (4 replies)
 66. Elektronické trhovisko (5 replies)
 67. Čo s firemným automobilom po zrušení živnostenského oprávnenia (10 replies)
 68. Tovar na sklad a dátumy (2 replies)
 69. DPH a čierna listina (2 replies)
 70. Nákup tovaru z čiech a predaj do čiech (3 replies)
 71. Účtovanie v PN (5 replies)
 72. Faktúra za nájom s dph (2 replies)
 73. prehľad o dani zo závislej činnosti (0 replies)
 74. Ak daňovník prechádza z JÚ na paušálne výdavky a čo konkrétne upraví základ dane? (0 replies)
 75. Kúpa nehnuteľnosti od fyz. osoby /občan/ do firmy (0 replies)
 76. Použitie nerozdeleného zisku na investície (3 replies)
 77. Chyby vo výročnej správe (1 replies)
 78. Musí byť v zmluve uvedené do akej hodnoty môže nájomca vykonať opravy na prenajatom majetku? (5 replies)
 79. Mínusové vlastné imanie - spôsob vysporiadania ? (0 replies)
 80. Predčasné ukončenie štúdia a daňový bonus (1 replies)
 81. SLOVAK pracujuci časť roku 2014 na polskú živnosť (2 replies)
 82. Odpisy - tabuľka v DP PO 2014 (0 replies)
 83. Dodatočné daň. priznanie vs oprava chýb minulých období (2 replies)
 84. úhrada odpísanej pohľadávky (0 replies)
 85. Stravné na zahraničnej prac.ceste (9 replies)
 86. Ako odpísať starý stravný lístok z minulého roka, ktorý nám ostal? (2 replies)
 87. Opravne polozky k pohladavkam a odloz.dan (0 replies)
 88. obstarávacia cena nehnuteľnosti (0 replies)
 89. Faktúra od dodávateľa bez jednotkovej ceny (2 replies)
 90. Výpočet dávky výsluhového dôchodku (6 replies)
 91. Ako požiadať o vrátenie dane? (2 replies)
 92. Kúpa bytu - dane (2 replies)
 93. Zmluvné pokuty a prefakturácia od 01.01.2015 (3 replies)
 94. Zaradenie gastro zariadenia do majetku (5 replies)
 95. Platím daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti, ak ju vlastním menej ako 5 rokov? (3 replies)
 96. Príjem za opatrovanie v Rakúsku na prelome rokov (2 replies)
 97. Kúpa sro - fakturácia (14 replies)
 98. účtovanie barteru v JÚ (0 replies)
 99. poplatok do odbornej komory-účtovanie v PÚ ako? (2 replies)
 100. OP k pohľadávke (0 replies)
 101. Pokuty a DPH (3 replies)
 102. preddavky dppo - vratenie preplatku (6 replies)
 103. Operatívny vs. finančný lízing - IFRS a slovenské predpisy (1 replies)
 104. predané lístky cez ticketportal účtovanie (2 replies)
 105. Môže sa rozostavaná stavba zaradiť do majetku? (4 replies)
 106. Vyuctovanie sluzobky - do kedy? (4 replies)
 107. Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky č.MF/22497/2014-74 (4 replies)
 108. dropbox - faktúra (2 replies)
 109. konatel pouzíva súkromné auto - čo doložiť do účtovníctva? (10 replies)
 110. Ako zaúčtujem príjem na bankový účet od klienta na nákup kolkov? (3 replies)
 111. odpisy v DP PO (4 replies)
 112. odložená daň - výpočet? (2 replies)
 113. vyúčtovací faktúra - účtovanie (4 replies)
 114. účtovanie faktúr za telefón.. (15 replies)
 115. Podávam DP FO typ.A , alebo typ.B ? (7 replies)
 116. Pozemok v manzelskom spoluvlastnictve na podnikanie (0 replies)
 117. Spätná registrácia DPH (1 replies)
 118. Platba v hotovosti 5000 € (2 replies)
 119. hodnota sprostredkovaného obchodu (0 replies)
 120. Poskytnutie služobného bytu bezodplatne (0 replies)
 121. dodatočný KV DPH (9 replies)
 122. Automobil - ako odpisovať (11 replies)
 123. Môže byť takto zaúčtované? (0 replies)
 124. Daňová povinnosť pri dodaní tovaru z eu (4 replies)
 125. FO zapísaná do OR účtujúca PÚ (2 replies)
 126. Ako zaúčtovať zostatok na účte 314 Poskytnuté preddavky z roku 2010? (1 replies)
 127. Storno pokladničného bloku, vrátenie peňazí zákazníkovi (1 replies)
 128. keď mám zamestnanie a idem si spraviť živnosť koľko budem platiť odvody do SP a ZP za mňa? (2 replies)
 129. Inventarizačné prebytky - možno ich vyčísliť dodatočne? (2 replies)
 130. Ako zdaní fyzická osoba - nepodnikateľ zisk pri kúpe pohľadávky? (0 replies)
 131. VRP - vklad a výber (1 replies)
 132. danové priznanie - čo je hrubá mzda a čo sú odvody (0 replies)
 133. Oznámenie o schválení účtovnej závierky za r. 2013, poslané na register (0 replies)
 134. Ako účtovať cestovné náhrady vyplatené neskôr? (5 replies)
 135. Ukladanie účtovnej závierky do registra (6 replies)
 136. Časť roka živnostník, časť roka zamestnanec a NČZD (2 replies)
 137. Časť roka živnostník, časť roka zamestnanec a NČZD (2 replies)
 138. opravovňu fototechniky a kódy SK NACE (10 replies)
 139. Registračná pokladňa v autobazare (19 replies)
 140. Zodpovedný zástupca v s.r.o - odkedy musí byť zamestnaný? (0 replies)
 141. Kupujem sro, viem si obstarávaciu zaúčtovať do nákladov? (3 replies)
 142. Je možné zmeniť ič dph? (22 replies)
 143. Čo sa rozumie pod účtovnou položkou (9 replies)
 144. Ak s.r.o., ktorá je platcom DPH prenajíma auto americkej firme musí vystaviť doklad s DPH? Musí americká firma zaplatiť aj DPH? (2 replies)
 145. súvaha a výkaz ziskov a strát 2015 (1 replies)
 146. Ako opraviť nesprávne účtovanie technického zhodnotenia z roku 2013? (2 replies)
 147. Ako zaúčtovať vysoký stav na pokladnici? (6 replies)
 148. Príjem z prenájmu-zdanenie (2 replies)
 149. Neuhradené záväzky k 31.12.2014 - § 17 ods. 27 zákona (1 replies)
 150. .Daň z predaja nehnuteľnosti (5 replies)
 151. Automobil v prenájme,faktúra vystavená na prenajímateľa (0 replies)
 152. aké doklady musím vystaviť ako občan? (4 replies)
 153. Uctovanie e-shop (2 replies)
 154. Keď mikro účtovná jednotka nakúpila akcie a deriváty a oceňuje ich obstarávacou cenou, počas roka nepreceňuje ako postupuje pri ich predaji? (0 replies)
 155. Vysvetlenie pojmu "Abgrenzungen" v nemeckom účtovníctve (2 replies)
 156. Dan uhradena omylom z osobneho uctu (2 replies)
 157. Doručenie ukončenia PNky pri skončení pracovného pomeru počas PNky. (1 replies)
 158. čo uviesť ako príjem zo zahraničia (1 replies)
 159. Potvrdenie o zamestnaní (zápočtový list)- dohody a náležitosti potrebné pri výpovedi (1 replies)
 160. Prechodne polozky (2 replies)
 161. Predčasný dôchodok (2 replies)
 162. moze slov. opatrovatelka podat dodatocne danove priznanie z prijmov zo zivnosti v rakusku,riadne uz podala? (13 replies)
 163. Zrušenie sro a základné imanie (7 replies)
 164. Zauctovanie rozbitych okien na sklade do vynosov (5 replies)
 165. Typ DPH pri faktúre do ČR, neplatca (3 replies)
 166. Pužívanie účtu 606 (6 replies)
 167. Mám prepočítať DPH z dennej uzávierky ERP? (9 replies)
 168. Potrebovala by som poradiť ohľadom výhry (11 replies)
 169. Odpis pohľadávky nedaňový mám zaúčtovať na 546/311 a pripočít.položku k ZD r.180? (1 replies)
 170. DFA od SZČO a nebude uhradená (4 replies)
 171. Refakturácia nájomného za služobný byt - DPH (1 replies)
 172. Auto na ICO, nikdy neodpisovane, treba zdanit predaj? (18 replies)
 173. Predaj pozemku a daň z príjmov (6 replies)
 174. Odpis pohľadávky nedaňový (2 replies)
 175. Predaj tovaru v Rakúsku a DPH (2 replies)
 176. Dostal už niekto pokutu z metrologického inšpektorátu? (4 replies)
 177. Prepočet HUF na EUR - aký kurz použiť? (5 replies)
 178. keď chcem zaevidovať cez VRP úhradu viacerých faktúr to sa musí nahrávať po jednej? (1 replies)
 179. Analytika Dodávatelia (5 replies)
 180. Účtovanie software + licencia (1 replies)
 181. predaj bytu (13 replies)
 182. Rozšírená záruka-vstupuje do OC majetku (2 replies)
 183. Dodávanie dokladov od klientov (8 replies)
 184. Snížená sadzba dane pri parkovnom alebo prenájme park. miesta. v ČR pri ubytovaní (0 replies)
 185. Musí mať účet 429 analytickú evidenciu ? (12 replies)
 186. Kedy uplatniť odpočet DPH pri JCD, ktoré došlo 15.5.15 s dátumom 29.4.15? (1 replies)
 187. Refundácia miezd z EÚ (0 replies)
 188. Kupa garazoveho statia na firmu (3 replies)
 189. Ako si dodatočne vyžiadať vrátenie nadmerného odpočtu. (5 replies)
 190. Ako spravne vyplnit DPFO typ B - prijem zo zavislej cinnosti v zahranici + z prenajmu v SR? (12 replies)
 191. Ipriklad na dan z prijmov (0 replies)
 192. Nákup tovaru s DPH, ak Odberateľ + Dodávateľ=Platiteľ DPH (5 replies)
 193. Precenenie maj.podielu (0 replies)
 194. Nevýznamná položka v podvojnom účtovníctve (2 replies)
 195. OP k pohladavkam, vypocet dni (5 replies)
 196. rozdiel medzi uctom 326 a 383 (0 replies)
 197. Postúpenie pohladavky za odplatu (0 replies)
 198. Daňové priznanie - práca aj v AT aj v SR (0 replies)
 199. Predavačka na živnosť (17 replies)
 200. auto na podnikanie (1 replies)
 201. konsignačný sklad v USA (0 replies)
 202. Moze sa spolocnik v sro vzdat casti naroku z podielu na zisku? (7 replies)
 203. Kam zaradiť účet 381 NBO z roku 2013 v súvahe - mikro účtovnej jednotky? (1 replies)
 204. úhrada dobropisu v hotovosti (3 replies)
 205. samozdanenie v tuzemsku -kovové výrobky zo železa nad 5000EUR do automobilov (1 replies)
 206. DPH a predaj nehnuteľnosti (9 replies)
 207. Zvýšenie základného imania (0 replies)
 208. Predaj bytu fyzickej osobe a DPH (0 replies)
 209. Preradenie osobného automobilu konateľa do majetku spoločnosti na lízing (11 replies)
 210. Opravné DP DPH (2 replies)
 211. DPH pri predaji auta kúpeného na úver (3 replies)
 212. Zápočet dodávateľskej FA a dobropisu, vs. dodávateľskej a odberateľskej FA. (5 replies)
 213. opravné položky (9 replies)
 214. odpredaj drobného majetku (5 replies)
 215. OP k pohľadávkam (0 replies)
 216. Odpis nevymozitelnej pohladavky (3 replies)
 217. Je zle vystavená faktúra platná???? (0 replies)
 218. daňové priznanie FO, ktorá časť roka pracuje v Česku (0 replies)
 219. refakturacia ubytovania v ČR a dph (0 replies)
 220. DoVP - Nepr. príjem - Zaslanie MV do ZP (0 replies)
 221. Poplatok za písomnú upomienku (8 replies)
 222. Musí byť účtovná závierka za rok 2013 schválená do dňa, kedy je odoslaná UZ za rok 2014? (5 replies)
 223. Predaj nehnuteľnosti - Dátum (4 replies)
 224. ukončenie živnosti a pohľadávky z roku 2006 (2 replies)
 225. Neodoslané schválenie účtovnej závierky za rok 2013 (0 replies)
 226. dodatočný KV DPH (1 replies)
 227. Účtovanie a evidencia skladu spôsobom B (6 replies)
 228. Plánovaná kontrola registračných pokladníc (0 replies)
 229. "Ovocný deň" pre zamestnancov firmy - ako s daňami? (1 replies)
 230. DPH v DE (0 replies)
 231. Obstaranie tovaru (1 replies)
 232. Zlý zostatok na účte 336 (1 replies)
 233. Je potrebné upraviť účtovné odpisy? (3 replies)
 234. vedel by mi niekto poradiť ako požiadať vrátku dane z Nemecka? (4 replies)
 235. Splnomocnenie na elektronicku komunikaciu so ZEP pre uctovnika subezne s generalnou plnou mocou danoveho poradcu (0 replies)
 236. Daň z predaja zdedenej nehnutelnosti (2 replies)
 237. s.r.o. a nulové daňové priznanie (2 replies)
 238. dodanie služieb na nehnuteľnosti do EU neplatiteľom DPH (3 replies)
 239. Vysporiadanie pohladavky voci spolocnikovi (2 replies)
 240. aké doklady musím vystaviť pri predaji? (0 replies)
 241. Dar do tomboly a DPH (3 replies)
 242. Predaj ojazdeného minibusu v kategorii M (1 replies)
 243. Stravny listok a sluzobna cesta (14 replies)
 244. Ako postupovať pri predaji nehnuteľnosti ktorá je v súkromnom vlastnictve ale využivala sa na podnikateľské účeli? (0 replies)
 245. Faktúra za ubytovanie (3 replies)
 246. Povinnosť ERP pri prevádzkovaní služieb osobného trénera (2 replies)
 247. Mám povinnosť ERP,VRP - prevádzam službu murárstvo, kachliarstvo - dodávka a stavba krbov a pecí (1 replies)
 248. Vklad podnikateľa na bankový účet (4 replies)
 249. inventúra bufetu (0 replies)
 250. preddavky dppo - zmena sadzby (2 replies)