1. kurz pre prepočet mezd (0 replies)
 2. Ako sa účtujú mesačné poplatky v banke, úroky a daň z úrokov v RO? (4 replies)
 3. Ako odpisujem auto financovaného Zmluvou o spotrebnom úvere cez ČSOB Leasing? (3 replies)
 4. Musime platit danovu licenciu? (3 replies)
 5. Prerušenie živnosti počas celého kalendárneho roka (4 replies)
 6. Občianske združenie podáva daňové priznanie? (1 replies)
 7. DPFO za rok 2014 - starobný dôchodok priznaný v marci spätne k 19.12.2013 (5 replies)
 8. Účtovanie mzdy v JÚ - poistné (1 replies)
 9. Spracovanie upomienky a DPH (3 replies)
 10. Môže si daňovník v daňovom priznaní za rok 2014 uplatniť odpočítateľnú položku na manželku, ak je študentkou VŠ? (5 replies)
 11. Proluc - nastavenie uctovneho rozvrhu na rok 2014 (0 replies)
 12. prenajom casti (jednej miestnosti) rodinneho bytu vlastnej sro. (2 replies)
 13. Sme súkromná materská škola n.o., dostávame štátnu dotáciu z podielových daní. (1 replies)
 14. povinnosti z organizovania kultúrneho podujatia ako fyzická osoba (0 replies)
 15. môže si živnostník zahrnúť do výdavkov výživné na dieťa, ktoré s ním nežije v spoločnej domácnosti? (11 replies)
 16. Daň z príjmov, zamestnanec v Nemecku (5 replies)
 17. SZČO stravné v zahraničí (0 replies)
 18. Tabuľka D v DPPO 2014 (evidencia a odpočet straty) (7 replies)
 19. DP SZČO skutočné výdavky (4 replies)
 20. môže szco neplatca DPH S jedným dohodarom uplatniť paušál ne výdavky? (2 replies)
 21. Fa Tipos účtovanie PU (2 replies)
 22. zmena základného imania (0 replies)
 23. Účet 474 (5 replies)
 24. Predaj neodpísaného auta za vyššiu cenu ako je zostatková hodnota (4 replies)
 25. HDP záporné hodnoty (0 replies)
 26. potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (2 replies)
 27. Kam zaúčtovať odstupné za uzatvorenie predajne? (1 replies)
 28. Peňažní denník (6 replies)
 29. Uplatnenie prerušených odpisov-naväznosť riadok 250 a tab.B (6 replies)
 30. vykazuje sa aj mzda, ktorá nebola vyplatená ? (2 replies)
 31. Odkald danoveho prizannia FO za rok 2014 (1 replies)
 32. dohoda o vystavovaní faktúr odberateľom podľa par. 72 ods.4 (4 replies)
 33. Predaj domu (1 replies)
 34. Dotácie na poľnohospodársku pôdu (0 replies)
 35. Ukončenie živnosti (10 replies)
 36. prijem tovaru z EU (2 replies)
 37. Za aké obdobie môže žiadať daňový bonus? (2 replies)
 38. daňové priznanie k dani z prílmov (1 replies)
 39. Aky je koniec uctovneho obdobia pred zanikom/vymazom sro z OR (10.3.); ma byt do dna vymazu (10.3.)alebo do dna pred vymazom (9.3.)? (1 replies)
 40. traktor, píla - začiatok živnosti (1 replies)
 41. kto by mi vedel poradil, ako sa vypočítava daň pri životných poistkách (7 replies)
 42. FO registrovaná v obchodnom registri - účtujúca v podvojnom účtovníctve (22 replies)
 43. Akú sumu dať do úhrnu vyňatých príjmov? (2 replies)
 44. Náklady s pozemkom - ako na to? Dlh voci spolocnikovi - co s nim? (3 replies)
 45. Tvorba RF (3 replies)
 46. Znovu zaradenie odpisaneho DHM a predaj (11 replies)
 47. Musim pri vedeni danovej evidencie o prenajme nehnutelnosti uplatnit vsetky vydavky? (2 replies)
 48. Poistná poradkyňa a paušálne výdavky? (11 replies)
 49. Zákonný rezervný fond (11 replies)
 50. invalidny dochodca - danove priznanie pre posudenie vysky invalidného dochodku (2 replies)
 51. Postúpená pohľadávka (0 replies)
 52. odpočítateľná položka na danovníka (7 replies)
 53. Ako vyplniť daňové priznanie? (5 replies)
 54. Pozastavená živnosť a daňové priznanie. (3 replies)
 55. Ako na odpisy prenajimaneho bytu v obchodnom majetku FO? (3 replies)
 56. Ako vyplniť daňové? (2 replies)
 57. Stravné lístky - priama spotreba JÚ (2 replies)
 58. Prečíslovanie skladových kariet v Pohode / pridanie kódov k produktom (1 replies)
 59. Živnostník... Daňové priznanie (17 replies)
 60. Odpis postúpenej pohľadávky (0 replies)
 61. Ak ma pozemkove spolocenstvo zisk, deli sa medzi Pozemkovy fond, poz.spolocenstvo plati Pozemkovemu fondu najom. (3 replies)
 62. Úctovanie DPH pri dodatočnom doclení tovaru (1 replies)
 63. Ake mam povinnosti pri predaji ilustracii a fotografii cez eshop? (4 replies)
 64. Dohoda počas rodičovskej (1 replies)
 65. Povinnost podat DP pri prijme z honorarov (2 replies)
 66. Musím ako živnostník s pozastavenou živnosťou podávať daňové priznanie za rok 2014? (21 replies)
 67. Daňové priznanie - opatrovateľka v Rakúsku (2 replies)
 68. Živnostník - daňový bonus (2 replies)
 69. Zariadenie prenajimaneho bytu (0 replies)
 70. nepeňažný príjem - 1% z obst. ceny vozidla - viac zamestnancov na 1 vozidlo (2 replies)
 71. Odpis pohľadávky (6 replies)
 72. Prijem zo zamestnania aj z prenajmu - danove priznanie typ B. (7 replies)
 73. účtuje niekto - kúpa pozemku výstavba rodinných domov - spôsob účtovania (2 replies)
 74. Platia sa odvody alebo dane z predaja hnuteľného majetku (FO nepodnikateľ)? (3 replies)
 75. Príjem z ČR a potvrdenie o prijmoch (1 replies)
 76. Daňové priznani FO a vediem PÚ (4 replies)
 77. Kam poslať daňové priznanie? (8 replies)
 78. Zápočet straty v DPPO 2014 (účtovanie) (6 replies)
 79. z jú na paušálne výdavky (5 replies)
 80. Daňové priznanie dôchodca (2 replies)
 81. Uplatnenie DPH pri použití paušálu 80/20 na PHM. (1 replies)
 82. preddavky v PU zo štvrťročných na mesačné (2 replies)
 83. danove priznanie - invalidny dochodca na TPP +evidencia na urade prace (7 replies)
 84. predaj alebo darovanie nehnuteľnosti zaradenej v obchodnom majetku firmy (2 replies)
 85. mínusový stav účtu vo výkaze o majetku a záväzkoch (1 replies)
 86. Počet príloh DP PO za rok 2014 str. 10 DP (5 replies)
 87. účtovanie pozemkov pri predaji (7 replies)
 88. Pausalne vydavky a vratenie provizie (0 replies)
 89. sp a zp zaplatene 5.1.2015 je danovy náklad roku 2014? (2 replies)
 90. DzP §39, ods. 6 - doručenie dokladu o vykonanom RZD z-covi (2 replies)
 91. Živnostník s príjmami zo závislej činnosti (3 replies)
 92. započítanie daňového bonusu (2 replies)
 93. ahojte vedel by mi niekto poslat vyplneni vzor poznámok mikro? (0 replies)
 94. Ročne zučtovanie dane a mzda vyplatená garančným fondom (1 replies)
 95. ukoncenie/vypoved? (8 replies)
 96. Neuhradený záväzok z roku 2008 (4 replies)
 97. Dividendy z cenných papierov (0 replies)
 98. Zaradenie brány do odpisovej skupiny (1 replies)
 99. DDP 2013. (6 replies)
 100. reprezentačné sú 513 alebo ? (5 replies)
 101. DP student (9 replies)
 102. Nákup osob.auta z EÚ (4 replies)
 103. Transfer.dokumentacia (2 replies)
 104. Kontrola účtovníctva SZČO za rok 2014 (za 6 mesiacov) (4 replies)
 105. Ako mám opraviť krycí list v už elektronicky podanej a prijatej UZ POD ? (2 replies)
 106. Leasing v MRP. (3 replies)
 107. Účtovanie sankčných úrokov z úveru v PO (0 replies)
 108. Dodatočné DPH - nesprávne uvedený rozdiel na r. 37 (2 replies)
 109. Môže si manžel douplatniť DB na deti za celý rok 2014,keď pracoval iba 1-2/2014 a ja som bola celý rok nezamestnaná? Alebo nie? (3 replies)
 110. daňový dorub z daňovej kontroly (2 replies)
 111. príjem z "uvoľnenia" zamestnaneckých akcií (0 replies)
 112. szčo a nepeňažný príjem (4 replies)
 113. Výkaz o príjmoch a výdavkoch - platby do fondov mínusom? (2 replies)
 114. Nárok na stravné pre SZČO (0 replies)
 115. Výkaz o majetku a o príjmoch (1 replies)
 116. Daňové priznanie typu B - SZČO (7 replies)
 117. Počet príloh k daň.priznaniu za rok 2014 (5 replies)
 118. Prenájom bytu (1 replies)
 119. Uctovanie obeda (4 replies)
 120. Fakturovaná cena práce:dodávateľ - živnostník.Je limitovaná suma /5000€/ ? (3 replies)
 121. Daňové priznanie typu A- príjmov v CZ (1 replies)
 122. Oprava potvrdenia o zdaniteľnom príjme? (6 replies)
 123. úrok z omeškania a právne trovy (0 replies)
 124. Prenájom traktora (4 replies)
 125. Treba k DP FO B priložiť aj kópiu potvrdenia o príjme zo zamestnania ako konateľ s. r. o. pracujúci na základe zmluvy o výkone funkcie konateľa? (1 replies)
 126. doklady k DP (1 replies)
 127. Faktura z EU a datum dodania (5 replies)
 128. Poznámky k účtovnej uzávierke - DRSR (30 replies)
 129. Príjmy zo závislej činnosti pri vypisovaní DP FO B sa uvádzajú v hrubom alebo čistom? (7 replies)
 130. zamestnávateľ odmietol dať bývalým zamestnancom potvrd.o zdaniteľnej mzde (5 replies)
 131. Daňové priznanie online (2 replies)
 132. Legálne zníženie ZD formou stravného - SZČO (4 replies)
 133. Odklad DPPO, zaplatenie dane a preddavkov na daň (5 replies)
 134. Jednoduché účtovníctvo - nákladná doprava (1 replies)
 135. bonusové body na čerpacích staniciach a jednoduché účtovníctvo (0 replies)
 136. Príjem zo zmluvy o autorskom práve (3 replies)
 137. Stravné lístky v JÚ - môžu sa vyrovnať zamestnancovi na konci roka? (2 replies)
 138. Uctovanie stravne listky zamestnancom (1 replies)
 139. Oprava minulych rokov (0 replies)
 140. Živnostník kúpil osobné auto od FO-nepodnikateľa za 7000€ , platil v hotovosti, (8 replies)
 141. Výdavky na opravu prenajatej budovy SZČO v JU (5 replies)
 142. Nepotrebuje niekto výpomoc v účtovníckej firme? (Prešov) (11 replies)
 143. ako zaúčtovať stratený doklad o splátke úveru (3 replies)
 144. Skusenosti s Cash flow v Omege (0 replies)
 145. Virtuálna registračná pokladňa - advokát, účtovné služby (7 replies)
 146. Pozastavená živnosť a príjem z prenájmu priestorov (0 replies)
 147. ako sa účtuje v jednoduchom účt tieto prípady: (1 replies)
 148. Bankový výpis (4 replies)
 149. Ak manžel pracoval január a február 2014, potom bol dobrovoľne nezamestnaný, a od novembra je na ÚPSVaR, môže si tiež odpočítať NČZD za celý rok 2014. (2 replies)
 150. Príjem z Irska - DP na Slovensku (12 replies)
 151. Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb 2014 a strata (1 replies)
 152. Účtovanie poistnej udalosti v JU neplatca DPH (0 replies)
 153. Staré záväzky - nedodanené. Zdaniť v roku 2014? (1 replies)
 154. Kúpa smartfonu počas pracovnej cesty (0 replies)
 155. Odloženie podania DP - zo zahraničia (7 replies)
 156. Je daňovo uznaný náklad v SRO na nákup materiálu do novej prevádzky, ale prevádzake ešte nie je otvorená. (1 replies)
 157. výroba prototypu-aktivácia dlhodobého majetku (0 replies)
 158. duplicitna úhrada (1 replies)
 159. doklady k DP (1 replies)
 160. predaj vlastných obrazov (6 replies)
 161. do ktorého riadku a paragrafu sa dáva na DP prijem z dividend (4 replies)
 162. Riadok 14 Prílohy Daňové priznanie typ B-patrí uhradený nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia do tohto riadku? (1 replies)
 163. Daňová evidencia - preplatok z energie (16 replies)
 164. Predaj nehnuteľnosti-čo môže ísť do výdavkov v DP (2 replies)
 165. Faktúra a KV DPH (7 replies)
 166. účtovanie stravného (1 replies)
 167. Daňové priznanie - časť roka SZČO a druhá časť roka konateľ s. r. o. (5 replies)
 168. tlačivo účt. závierky NO (1 replies)
 169. Prenájom pri ukončenom BSM (4 replies)
 170. DPFO typ B - výška preukázateľne zaplatených preddavkov do ZP (6 replies)
 171. Pohľadávka voči daňovému úradu z roku 2005. (3 replies)
 172. Zlúčenie s.r.o. účtovanie v nástupníckej spoločnosti (11 replies)
 173. Je neuhradený zaväzok z kúpy pozemku pripočítateľný? (3 replies)
 174. odpočitalna položka SZCO (4 replies)
 175. dph podľa § 69 odst. 3 (1 replies)
 176. Ako správne vystaviť opis faktúry? (15 replies)
 177. Práca v ČR - daňové priznanie a vrátenie dane (0 replies)
 178. zrážka za stravné lístky a počet vyrobených obedov (0 replies)
 179. Prechod z JÚ na PÚ (6 replies)
 180. Ako správne vyplniť daňové priznanie? (0 replies)
 181. Tlac vizitek - uctovanie (5 replies)
 182. Dodatocna DPH (9 replies)
 183. Správne som otvorila účtovný rok 2009? (0 replies)
 184. zostatok istiny účet 474 (1 replies)
 185. Ako správne zaradiť odvody do daň.výdavkov, ak živnosť bola otvorená v priebehu roka? (4 replies)
 186. Poistné plnenie (0 replies)
 187. Vyradenie majetku likvidáciou (0 replies)
 188. Mikro ÚJ a podmienky 2014 (6 replies)
 189. Nákup auta na leasing v jednoduchom účtovníctve (0 replies)
 190. Schválenie účtovnej závierky a. s. (1 replies)
 191. Daňové priznanie B-prílohy (2 replies)
 192. Musí SHR viesť peňažný denník, musí dokladovať dotáciu (0 replies)
 193. Aký mám dať hrubý príjem? (7 replies)
 194. Predaj nahnuteľnosti na prelome rokov (2 replies)
 195. Predaj osobného automobilu fyzickou osobou zaradeného v obchodnom majetku s.r.o. (0 replies)
 196. Môže si uplatniť otec daňový bonus na svoje dieťa pokiaľ má trvalý pobyt uvedený inde ako dieťa ? (1 replies)
 197. daňovy bonus v DP typ A (15 replies)
 198. Odpočítateľná položka manželka (6 replies)
 199. Danove priznanie (2 replies)
 200. Pôžička zo zahraničia (0 replies)
 201. Dlhodobý hmotný majetok nezaradený do majetku k 31.12.2014 (0 replies)
 202. XIV. ODDIEL - MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA (11 replies)
 203. Ak si členovia výboru spoločenstva vyplatili v januári jednorázovú odmenu je to príjem podľa§5? (7 replies)
 204. Postúpenie lízingu na nového nájomcu v JÚ (0 replies)
 205. Ako je to s dátumom pozastavenej živnosti? (0 replies)
 206. Stornovanie záväzkov pri predaji spoločnosti (0 replies)
 207. Potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku DP FO typA (1 replies)
 208. výdavky pri prenájme nehnuteľnosti. (0 replies)
 209. účtovna zavierka FO - nesmie byť záporné číslo v záväzkoch? (6 replies)
 210. Daňové priznanie a podpora z Nórska (0 replies)
 211. zaúčtovanie trov exekúcie (5 replies)
 212. Zostatok na ucte 474. (9 replies)
 213. účtovná závierka MUJ-zaokrúhľovanie (7 replies)
 214. Daňová evidencia v ALFE problém s tlačovou zostavou (2 replies)
 215. Príjem zo záv.čin. v EÚ, AT (nezdanený) - § 45, ods.3, písm. c) (5 replies)
 216. HV r.100 + pripočitateľ. a - odpočitateľ.položky DP r. 800 daň 2355 €. (1 replies)
 217. odvody a PN (0 replies)
 218. HV má firma zisk 636 € na r. 100 DP, po zaúčtovaní DL 960 € je firma v strate 324 €. V roku 2015 sa bude účtovať na neuhradená strata minulých rokov ? (1 replies)
 219. Ako určím miesto dodania služby pri preprave tovaru v eu? (1 replies)
 220. Analytika - omega (2 replies)
 221. Zaradenie vývozu TKO v JU u SZČO (0 replies)
 222. 1% z OC jazdeneho auta (2 replies)
 223. zahraničná faktúra a povinnosť kupujúceho odviesť DPH v SR (0 replies)
 224. Oprava prípojky - náklad alebo škoda? (5 replies)
 225. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch - riadok 01, 02 (2 replies)
 226. dodatocne DP pri prechode z JU na pausalne vydavky? (2 replies)
 227. DP typ B strana 12 príloha údaje na účely SP a ZP (0 replies)
 228. Musim podat danove priznanie aj za firmu ktora bola vymazana z registra po priebehu konkurzneho konania ? (0 replies)
 229. MRP JÚ živnostník s prerušenou živnosťou vykonal precenenie zásob,je potrebné podať účtovnú závierku ? (0 replies)
 230. Danova strata z odvodov do ZP a živnost popri zamestnaní (2 replies)
 231. Mandatna zmluva - DP typ B (6 replies)
 232. Tržba v reštaurácii je tržba za službu alebo za výrobok alebo za tovar? (0 replies)
 233. Za rok 2014 živnostnik účtujúci v jednoduchom účtovníctve podáva nový formulár účtovná závierka a výkazy platné do 30.12.2014 sú už pasé? (12 replies)
 234. DP - Vrátenie dane dôchodca (6 replies)
 235. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov - poznámky k účtovnej závierke (1 replies)
 236. Ako podať DP B, ak už je podané DP A? (18 replies)
 237. Danove priznanie a prenajom prenajatej nehnutelnosti-kancelarie (0 replies)
 238. Vyučovanie v zahraničí a dph (0 replies)
 239. Ako ovplyvnia príjmy zo zahrničia dane na Slovensku? (0 replies)
 240. kam ide v DP OP k finančnému majetku? (4 replies)
 241. Daňový odpis majetku podľa novelizácie ZDP v roku 2015 (2 replies)
 242. Odpisová skupina - kolesový traktor (1 replies)
 243. Môžem zaradiť do účtovníctva SZČO výdavky, ak mal prerušenú živnosť? (4 replies)
 244. Je toto správny výpočet dane pre živnostníka? (9 replies)
 245. Preddavky na dan v uctovnej zavierke (6 replies)
 246. Kratkodoby majetok (1 replies)
 247. DPFO typ B - kde vsade zapisat stratu? (4 replies)
 248. Poisťovací poradca a daňové priznanie (11 replies)
 249. Osobny vklad spolocnika v JU (1 replies)
 250. Ako vyplniť riadok 6 v Potvrdení o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti (1 replies)