PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Daňové priznanie - časť roka SZČO a druhá časť roka konateľ s. r. o.
 2. tlačivo účt. závierky NO
 3. Prenájom pri ukončenom BSM
 4. DPFO typ B - výška preukázateľne zaplatených preddavkov do ZP
 5. Pohľadávka voči daňovému úradu z roku 2005.
 6. Zlúčenie s.r.o. účtovanie v nástupníckej spoločnosti
 7. Je neuhradený zaväzok z kúpy pozemku pripočítateľný?
 8. odpočitalna položka SZCO
 9. dph podľa § 69 odst. 3
 10. Ako správne vystaviť opis faktúry?
 11. Práca v ČR - daňové priznanie a vrátenie dane
 12. zrážka za stravné lístky a počet vyrobených obedov
 13. Prechod z JÚ na PÚ
 14. Ako správne vyplniť daňové priznanie?
 15. Tlac vizitek - uctovanie
 16. Dodatocna DPH
 17. Správne som otvorila účtovný rok 2009?
 18. zostatok istiny účet 474
 19. Ako správne zaradiť odvody do daň.výdavkov, ak živnosť bola otvorená v priebehu roka?
 20. Poistné plnenie
 21. Vyradenie majetku likvidáciou
 22. Mikro ÚJ a podmienky 2014
 23. Nákup auta na leasing v jednoduchom účtovníctve
 24. Schválenie účtovnej závierky a. s.
 25. Daňové priznanie B-prílohy
 26. Musí SHR viesť peňažný denník, musí dokladovať dotáciu
 27. Aký mám dať hrubý príjem?
 28. Predaj nahnuteľnosti na prelome rokov
 29. Predaj osobného automobilu fyzickou osobou zaradeného v obchodnom majetku s.r.o.
 30. Môže si uplatniť otec daňový bonus na svoje dieťa pokiaľ má trvalý pobyt uvedený inde ako dieťa ?
 31. daňovy bonus v DP typ A
 32. Odpočítateľná položka manželka
 33. Danove priznanie
 34. Pôžička zo zahraničia
 35. Dlhodobý hmotný majetok nezaradený do majetku k 31.12.2014
 36. XIV. ODDIEL - MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA
 37. Ak si členovia výboru spoločenstva vyplatili v januári jednorázovú odmenu je to príjem podľa§5?
 38. Postúpenie lízingu na nového nájomcu v JÚ
 39. Ako je to s dátumom pozastavenej živnosti?
 40. Stornovanie záväzkov pri predaji spoločnosti
 41. Potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku DP FO typA
 42. výdavky pri prenájme nehnuteľnosti.
 43. účtovna zavierka FO - nesmie byť záporné číslo v záväzkoch?
 44. Daňové priznanie a podpora z Nórska
 45. zaúčtovanie trov exekúcie
 46. Zostatok na ucte 474.
 47. účtovná závierka MUJ-zaokrúhľovanie
 48. Daňová evidencia v ALFE problém s tlačovou zostavou
 49. Príjem zo záv.čin. v EÚ, AT (nezdanený) - § 45, ods.3, písm. c)
 50. HV r.100 + pripočitateľ. a - odpočitateľ.položky DP r. 800 daň 2355 €.
 51. odvody a PN
 52. HV má firma zisk 636 € na r. 100 DP, po zaúčtovaní DL 960 € je firma v strate 324 €. V roku 2015 sa bude účtovať na neuhradená strata minulých rokov ?
 53. Ako určím miesto dodania služby pri preprave tovaru v eu?
 54. Analytika - omega
 55. Zaradenie vývozu TKO v JU u SZČO
 56. 1% z OC jazdeneho auta
 57. zahraničná faktúra a povinnosť kupujúceho odviesť DPH v SR
 58. Oprava prípojky - náklad alebo škoda?
 59. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch - riadok 01, 02
 60. dodatocne DP pri prechode z JU na pausalne vydavky?
 61. DP typ B strana 12 príloha údaje na účely SP a ZP
 62. Musim podat danove priznanie aj za firmu ktora bola vymazana z registra po priebehu konkurzneho konania ?
 63. MRP JÚ živnostník s prerušenou živnosťou vykonal precenenie zásob,je potrebné podať účtovnú závierku ?
 64. Danova strata z odvodov do ZP a živnost popri zamestnaní
 65. Mandatna zmluva - DP typ B
 66. Tržba v reštaurácii je tržba za službu alebo za výrobok alebo za tovar?
 67. Za rok 2014 živnostnik účtujúci v jednoduchom účtovníctve podáva nový formulár účtovná závierka a výkazy platné do 30.12.2014 sú už pasé?
 68. DP - Vrátenie dane dôchodca
 69. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov - poznámky k účtovnej závierke
 70. Ako podať DP B, ak už je podané DP A?
 71. Danove priznanie a prenajom prenajatej nehnutelnosti-kancelarie
 72. Vyučovanie v zahraničí a dph
 73. Ako ovplyvnia príjmy zo zahrničia dane na Slovensku?
 74. kam ide v DP OP k finančnému majetku?
 75. Daňový odpis majetku podľa novelizácie ZDP v roku 2015
 76. Odpisová skupina - kolesový traktor
 77. Môžem zaradiť do účtovníctva SZČO výdavky, ak mal prerušenú živnosť?
 78. Je toto správny výpočet dane pre živnostníka?
 79. Preddavky na dan v uctovnej zavierke
 80. Kratkodoby majetok
 81. DPFO typ B - kde vsade zapisat stratu?
 82. Poisťovací poradca a daňové priznanie
 83. Osobny vklad spolocnika v JU
 84. Ako vyplniť riadok 6 v Potvrdení o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti
 85. môžem zarátať príjmy z ČR do vyňatých príjmov v DP FO
 86. Daňové priznanie B -zamestnanec, SZČO
 87. DP B - príjem zo živnosti a práca v taliansku
 88. Máme prenájom vozidla cez operatívny leasing. Prenajímateľ nám prefaktúroval poškodenie interiéru. Môžem to zaúčtovať na účet 511...?
 89. Strata vo vlastnej restauracii
 90. Zdedená nehnuteľnosť a daň?
 91. Predaj nehnuteľnosti a odvody do ZP
 92. Danova evidencia a vydavky pred zalozenim zivnosti
 93. Interna faktura
 94. Strata v s.r.o.
 95. FO
 96. Elektronická registračná pokladňa
 97. PHM - ako sa vypočíta cena nadspotreby?
 98. Daňové priznanie typ A príjem zo Slovenska a Rakúska
 99. Student a po statniciach zivnost - potvrdenie o navsteve skoly k DP?
 100. Odpočet daňovej straty z roku 2013
 101. Príjmy zo záv.čin.(Rakúsko)-DPFO A-kontrola vyplnenia riadkov.
 102. Podvojné účt. a provízne listy
 103. Živnostník na SK aj v DE, zo slovenskej živnosti nebol žiadny príjem, akurát bolo vrátené sociálne poistenie z minulých rokov vo výške 665 eur - Aký je to príjem?
 104. Uhrada fa v hotovosti
 105. Pomoc s vyplnením DPFO A-príjmy zo zahraničia (AT)
 106. co urobit so socialnym foncom u FO zamestnavatela,po ukonceni zivnosti?
 107. Vklad podnikateľa vo výkaze o majetku a záväzkoch je záväzok?
 108. účtovanie o príspevku na vytvorenie pracovného miesta §54????
 109. Dôchodca, predaj cenných papierov a DP
 110. oznamenie o preldzeni lehoty na podanie DP - kam zadavate pri elektornickom zasielani?
 111. ťažba a manipulácia dreva, motorová píla a traktor pri práci
 112. daňové uznanie právnych trov
 113. Vyplatené nájomné dopredu na rok 2015 v JU
 114. Poplatok za komunálny odpad v neobývanom RD
 115. DPFO2014-odvody (príloha)
 116. pausalne vydavky
 117. Invalidný dôchodca a szčo - nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane
 118. Potvrdenie o príjme z Rakúska
 119. fa za doménu s čas.rozlíšením dodaná 2/2015
 120. neúčtovanie o dani z príjmov
 121. PREÚĆTOVANIE PREPLATKU DPH
 122. Ako uviesť správne odpis hmotného majetku v daňovom priznaní?
 123. Prechádzam z FO na s.r.o. Ako prevediem auto v podnikaní FO do s.r.o. ?
 124. Pohostinstvo a paušálne výdavky
 125. Zamestnanec a súbežne SZČO v strate - nárok na DB
 126. DP typu B pri ,žiadny príjem a odvod do ZP?? Čo s tým ???
 127. Daňové priznanie A - príjem z Čiech, Švajčiarska, Slovenska
 128. Časové rozlíšenie nákladov
 129. Živnostník a SHR - daňové priznanie typ B - ako vyplním časť týkajúcu sa hmotného majetku.
 130. Odpisová skupina - kolesový traktor
 131. Uplatnenie výdavku k príjmu podľa §8
 132. Študent VŠ ako živnostník?
 133. Zaplatené poistné - príloha k DP
 134. szčo a faktury za telefon bez IČA
 135. Stornovanie vystavenej faktury - szco
 136. výdavky pri predaji pozemkov
 137. Príjem z urbáru - paušálne výdavky
 138. prenajom - nehnutelnost v bezpodielom vlastnictve.
 139. Faktúra vystavená v roku 2014 uhradená v roku 2015 SZČO využívajúcou paušálne výdavky
 140. Mozu sa zaratat splatene odvody za 2013 do nakladov 2014?
 141. fa za účtovníctvo vystavená v 3/2015 za rok 2014
 142. skoncenie podnikania v r. 2014 v JU, predtym 3 roky pozastavena zivnost - co s vykazmi?
 143. Danove priznanie
 144. Ako účtovať prerozdelenie zisku v pozemkovom spoločenstve?
 145. zdravotne poistenie z predaja bytu- kedy ho dat do vydavkov
 146. Správne vypĺňanie knihy jázd.
 147. daňová licencia a výkaz ziskov a strát
 148. Predaj darovaného auta a jeho učtovaniev PU.
 149. PHL pri práci v lese.
 150. Odvody živnostnik
 151. soc. fond - stravné
 152. Ako vyplniť daňové priznanie typ B - časť týkajúca sa hmotného majetku?
 153. SHR a čo môžem zahrnúť do výdavkov?
 154. Ako začať účtovať fyzickú osobu - podnikateľa v podvojnom účtovníctve? (Nie prechod z JU na PU)
 155. postup o započítanie daňovej povinnosti vči nadmerným odpočtom
 156. Záväzky po lehote splatnosti v DP
 157. Mám podať novú súvahu za rok 2013, ak som zistila chybu?
 158. koľko mám zaplatiť odvody
 159. vyradenie auta, zostatkova cena, prip.resp.odpoc.plozka
 160. aký doklad na prijatú zálohu od zákazníka
 161. Môžem si odpísať z daní celý rok, keď som zrušil živnosť?
 162. povinnost podat DP ak prijem je z opatrovania osoby - suma nad 1901,67€
 163. Poznámky v PU-cast H g - suma cisteho obratu = ?
 164. Ktoré číslo faktúry z Google AdWords je to správne do KV???
 165. účtovná zavierka 2014 riadok 1 čistý obrat
 166. Ahojte, vie mi niekto poradiť ako účtujete réžie školskej jedálne V RO? Vedúca mi peniaze vklada rovno na príjmový účet.
 167. Hodnota predavaneho obchodneho podielu sro - danove hladisko
 168. kovový šrot
 169. daňová evidencia
 170. Daňové priznanie 2014
 171. Čiastočne uhradená faktúra s upomienkou.
 172. príjem z prenájmu za r 2014
 173. Tovar so službou bez RPP
 174. Uznanie reklamácie za tovar a účtovanie.
 175. teda spoločnosť s.r.o. ktorá vznikla v roku 2013 nemôže byť mikro za rok 2014 a v roku 2015 už môže byť mikro? p.s. splňa všetky podmienky pre zatriedenie mikro
 176. Bezhotovostné platby
 177. Prerušenie živnosti a jej neobnovenie do doby podania DP
 178. DPPO účtovanie
 179. zakladny rozdiel medzi 511 a 518?
 180. Nevyfakturované dodávky + časové rozlíšenie = ako zaúčtovať faktúru ?
 181. Spotrebná daň z tabaku
 182. Úhrada akontácie v hotovosti
 183. Vyradenie neuhradených pohľadávok z evidencie "paušalistu"
 184. vyplnenie daňového priznania typ B - zamestnanec a zdanenie výhry
 185. Môžem uhradenú sumu ZP zapísať do r. 33b DP?
 186. Obratovy bonus Metro
 187. Vyúčtovanie elektriky od 9/2013 až po 1/2015 - ako zaúčtovať ?
 188. Môže si manžel uplatniť na manželku odpočitateľnú položku ak je na predlženej šesťročnej "materskej" ale neplatenej... iné príjmy nemala...
 189. Tržby - tr.6 - mínusový zostatok - čo s tým?
 190. nemôžte sem dať link na to elektronické tlačivo na FS neviem to nájsť
 191. Manžel český zamestnanec a manželka poistenec Slovensk
 192. musia preddavkové platby na energie v bytovom spoločenstve platiť aj osoby, ktoré byt užívajú ale trv.pobyt v nom nemajú?
 193. Mesačný prehľad a vrátené daňové preplatky
 194. RZD - III. piliér - z-nec má 1 zmluvu uzavretú po 1. 1. 2014, na ktorú prispieva a 1 podľa starých podmienok, na ktorú neprispieva. Má nárok na odpočet?
 195. ročné zúčtovanie preddavkov
 196. výkazy v MRP
 197. Rekonštrukcia starého hotela- kedy zaradiť hotel do majetku?
 198. účtovanie - súkromné veci z firemného účtu
 199. Výkup železa a DPH
 200. ZRUŠENIE DOVP
 201. zabudnutá došlá faktúra zo šuflíka z minulého roku
 202. DP a práca v Rakúsku
 203. Spolupráca so ŠVAJČIARSKOM
 204. Výkaz majetku a záväzkov
 205. Viete niekto poslať vzor poznámok Uč MUJ 3-01, na vyplnenie a poslať ako prílohu k účtovnej závierke.
 206. Zaloha za tovar a nedodana faktura
 207. Podanie daňového priznania A aj B?
 208. Uvádzajú sa prosím do počtu príloh aj výkazy živnostníka?
 209. Dodatočné odvody dane-učtovanie
 210. sk doména registrovaná na živnosť, ale kúpená na FO-nepodnikateľ
 211. Platenie dane
 212. Daňové priznanie A a podpora v nezamestnanosti
 213. Ako zdaniť benefity v s.r.o. spoločníkovi a konateľovi, ktorý nepoberá žiaden príjem.
 214. Prenos daňovej povinnosti nad 5,000€ bez DPH a následný dobropis na túto FA v menšej sume
 215. Neplatca DPH maliarske práce vo Francúzsku
 216. rozdelenie zaúčtovania dane analytikou-kontrola v účtovníctve
 217. Dodatočné priznanie DPH - do riadku 31 sa vpíše aká suma?
 218. Danové priznanie SZČO + zamestnanec? Kam dať preddavky?
 219. Rezervy a ich účtovanie
 220. Rezerva na bonus, zľavy a skontá
 221. Rezervy na úrok z omeškania
 222. nezdaniteľna časť na manželku
 223. Preddavky FO na rok 2015
 224. Preplatenie reklamácie služby cez ERP - ako účtovať?
 225. PHM - tankovanie bez bločku?
 226. Živnostník a práca v talianku
 227. DPH
 228. Môžeme vytvoriť rezervy na odmeny pre štatutárov, ktoré budú vyplatené v roku 2015 ?
 229. Časové rozlíšenie - mikro ÚJ - PZP r. 2015
 230. Zmena uctovania formou danovej evidencie
 231. Danova licencia a ukoncena likvidacia
 232. dlznik.sk
 233. Organizovanie podujatia
 234. ako si uplatnim nedoplatok RZZP2013 uhradene v r.2014 v DPFO-typ B za rok 2014??
 235. Aky kurz a z akeho dna zadat pri prijati PLN do pokladne PLN?
 236. Kupa ojazdenych pneumatik prostrednictvom kupnej zmluv ?
 237. potvrdenie -2% dane -dátum
 238. Ako správne zaúčtovať zrušenie rezervy na lesnú pestovnú činnosť?
 239. Mikro uctovna jednotka
 240. Živnostník a cestovné náhrady
 241. živnosť a brigáda
 242. strata a zaúčtovanie daň. licencie a zisk zaúčt. daň. licencie-vypĺňanie poznámok
 243. Obcianske zdruzenie - PU, zaciatok uctovania - datum vzniku, zauctovanie pozicky...
 244. Prechod z Alfy do Omegy a účet 701
 245. Ako otvorím minulý účtovný rok už existujúcej firmy v omege?
 246. Ako nahodím v omege predchádzajúci účtovný rok existujúcej firmy?
 247. Chýbajúci doklad o úhrade
 248. Vysporiadanie preddavkov na daň v ČR
 249. Odpočet daňovej straty
 250. penále z omeškania