1. Ocenenie hmotného majetku - opravy, vlastnoručne opravy a pod. (0 replies)
 2. zmena odpisov k 1.1.2015 (5 replies)
 3. Zle vyplnené obchodné meno prijímateľa 1,5% v daňovom priznaní PO. (1 replies)
 4. Pri vývoze do 3 krajín budem robiť potom koeficient DPH? (1 replies)
 5. Ake zdanitelne plnenie pri opravnej fa do CR? (1 replies)
 6. Nezaevidovaný uhradený záväzok z roku 2010 (12 replies)
 7. HV a daňová licencia (9 replies)
 8. r.15 daňové priznanie typ B - uhradené odvody z r.2013 v 1/2014 (21 replies)
 9. Virtuálna registračná pokladňa - doklady a účtovanie (2 replies)
 10. Mala som príležitostný príjem 700 eur, mám povinnosť podať DP, iný príjem som nemala... (5 replies)
 11. Daňové priznanie k dani z príjmov FO a riadok 28 (oddiel III.) - treba vyplniť, ak je daňovník poberateľom dôchodku od 9/2014? (2 replies)
 12. Odklad daňového priznania (5 replies)
 13. Faktúra lotérie môžem to takto účtovať PU (2 replies)
 14. Zdravotne odvody z dividend r.2014 - vymeriavaci zaklad a sadzba, platenie (9 replies)
 15. prerušenie živnosti na časť roka a spracovanie účtovníctva (0 replies)
 16. Účtovná závierka (2 replies)
 17. Viete mi poradiť, či si kaderníčka môže uplatniť ako daňový výdavok cukríky pre zákazníčky? (20 replies)
 18. Daňové priznanie - pracujúci dôchodca (1 replies)
 19. DP 2014 (8 replies)
 20. licencia (2 replies)
 21. Prenájom bytu - odpočet z príjmu 500.- E (6 replies)
 22. Prenájom bytu - môžem do príjmu v DP započítať len sumu za prenájom bez sumy za zálohy na energie (1 replies)
 23. Bude príjem za predaj obchodného podielu v daňovom priznaní za rok 2015? (1 replies)
 24. Príloha k DP (2 replies)
 25. POZASTAVENIE ŽIVNOSTI a DAŇOVÉ ODPISY (0 replies)
 26. Aké tlačivá potrebujem, ak si manžel chce dať na mňa uplatniť daň, ak som bola celý rok 2013 na rodičovskej dovolenke? (4 replies)
 27. Zaplatenie dane z MV a uplatnenie paušálnych výdavko u FO (1 replies)
 28. Elektronické podávanie DP (3 replies)
 29. Aký typ daňového priznania? (2 replies)
 30. Prevodový mostík zo základu dane na výsledok hospodárenia (0 replies)
 31. Úprava základu dane o položky (1 replies)
 32. daňová licencia (8 replies)
 33. Danove priznanie typ A alebo B? (12 replies)
 34. Ako sa zbaviť tovaru z účtovníctva ak na sklade už nie je? (8 replies)
 35. Aké tlačivo dať do DP staré alebo nové Účtovná závierka ? (12 replies)
 36. Aké tlačivo mám použiť na oznámenie daňovému úradu o odklade daňového priznania? (7 replies)
 37. Výdavky budúcich období - sociálne a zdravotné poistenia, mzda. (2 replies)
 38. faktúry Alza - PÚ platiteľ dph (2 replies)
 39. Môže sa uplatniť § 17 odst 29 Zákona 595/2003 (daň z príjmov) na "zabudnuté" opravné položky -oneskorené účtovanie 547/391 ? (4 replies)
 40. Odpocet danovej straty r. 2013 (3 replies)
 41. Príjem z USA (1 replies)
 42. dovolenka a materská dovolenka (4 replies)
 43. neznáma platba JÚ (1 replies)
 44. KNIHA ZÁSOB - SZČO???? (1 replies)
 45. Musí podať daňové priznanie k dani z príjmu? (5 replies)
 46. Kontrolný výkaz DPH - prijatá faktúra z tuzemska (1 replies)
 47. účtovanie daňovej licencie - analytika (6 replies)
 48. Zamestnanecká prémia (3 replies)
 49. Ako ocistit prijmy manzelky na uplatnenie NCZD? (8 replies)
 50. Daňová evidencia a prerušenie živnosti (0 replies)
 51. Faktúra - zúčtovanie bez IČ DPH aj keď sme boli platci ale nedá sa doplniť. (2 replies)
 52. tlaciva na vyplnenie (6 replies)
 53. PHM a 80% paušál v roku 2015 (3 replies)
 54. Povinnosti voči DÚ (4 replies)
 55. Co odovzdava na danovy urad mikro uctovna jednotka ? (2 replies)
 56. príjem z Českej republiky a zrážková daň (0 replies)
 57. Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky (2 replies)
 58. Aký § treba zaškrtnúť? (2 replies)
 59. Obsah faktúry (4 replies)
 60. nákup tovaru v zahraničí (2 replies)
 61. Obstarávacie náklady tovar - nevedenie knihy jázd (5 replies)
 62. úhrn príjmov z ČR (12 replies)
 63. Prenájom priestorov (1 replies)
 64. Daňová licencia (12 replies)
 65. ako sa vyplnuje strana12 danoveho priznania pre učely zdravotneho poistenia (18 replies)
 66. DP PO riadok 150 - rozdiel v daňových a účtovných odpisov (3 replies)
 67. príjem z PN (5 replies)
 68. Potrebujem nájsť komunikáciu tu na porade ohľadom účtovania združenia po 1.1.2014. Lenže nie DPH ale daň z príjmu. Nemôžem to nájsť a neviem ako postupovať. (2 replies)
 69. zníženie daňovej licencie (3 replies)
 70. Odpis Plnička klimatizácie (2 replies)
 71. Zaplatené preddavky po ukončení živnosti. (3 replies)
 72. Náklady na SC - zahraničná faktúra na firmu za ubytovanie zamestnanca v zahraničí - DPH (2 replies)
 73. Refakturacia postovneho a danove obdobie (2 replies)
 74. Poukazanie podielu zaplatenej dane - právnická osoba (1 replies)
 75. Ak daňovník v roku 2014 dosiahol príjem z prenájmu pôdy nad 500,- Eur a menej ako 1901,67 Eur musí podať daňové priznanie za rok 2014? (7 replies)
 76. ahojte, predkladajú sa len tabuľky, alebo aj tá textová časť musí byť zapracovaná medzi tabuľky? (1 replies)
 77. Je možné viesť pri dotácii z úradu práce za rok 2014 paušálne výdavky ? (7 replies)
 78. Aký doklad doložiť k daňovému priznaniu? (2 replies)
 79. Ako urobiť predkontáciu na VPD a PPD v MRP ?? (2 replies)
 80. Zmluvné pokuty vraj už nie sú daňovým nákladom (12 replies)
 81. XIV.oddiel DP typ B (5 replies)
 82. Do ktorého riadku daňového priznania ide pokuta? (1 replies)
 83. Prenájom nehnuteľnosti-zníženie o 500 Eur? (2 replies)
 84. Peňažné plnenie pre lekára (sro), zrazená daň, úprava základu dane ... (7 replies)
 85. účtovný zápis 568/315 -platba terminálom znížená o províziu banke (2 replies)
 86. Môže sa pôžička spoločníka (účtovaná na 365) preúčtovať ako dar do firmy? Spoločník je len jeden. (0 replies)
 87. Odlozenie danoveho priznania (5 replies)
 88. Stravné pre SZČO pracujúceho v Čechách (0 replies)
 89. Ukončenie živnosti szčo - DP B (1 replies)
 90. DP § 6 ods.3 príjem z prenájmu (0 replies)
 91. Daňový bonus (2 replies)
 92. Opravné položky k pohľadávkam (1 replies)
 93. Mylna platba do SP a jej vratenie - ovplyvnuje ZD? (4 replies)
 94. SZČO uplatnenie výdavkov (2 replies)
 95. Príjem zo Švajčiarska, ako vypočítam základ dane? (0 replies)
 96. Postúpenie autoúveru (0 replies)
 97. ÚČTOVANIE PLATIEB Z NAPODNIKATEĽSKÉHO ÚČTU V JÚ. (0 replies)
 98. nárok na daňový bonus??? (4 replies)
 99. Účtovná závierka (3 replies)
 100. Kde podať daňové priznanie? (6 replies)
 101. Opravné daňové priznanie (2 replies)
 102. vrátenie platby zo ZP a DP (10 replies)
 103. Podala som daňové priznanie za r.2014 načas,čo potrebujem,aby som si mohla požiadať o odklad zaplatenia dane z ročného zúčtovania? (2 replies)
 104. DPH - Facebook reklama samozdanenie (0 replies)
 105. SZCO-pausalne vydavky (12 replies)
 106. staré preddavkové faktúry (0 replies)
 107. Zdaňovanie dotácie z ÚPSVaR (2 replies)
 108. Počet príloh v daňovom priznaní FO B (1 replies)
 109. daň z prenájmu miesta na reklamu (0 replies)
 110. Odpočitateľná položka na manželku (5 replies)
 111. Započítanie daňovej licencie v roku 2016 (0 replies)
 112. Ako správne fakturovať murárske práce do ČR? (1 replies)
 113. má dôchodca nárok na odvedenú daň ak pracoval jeden mesiac v roku 2014? (11 replies)
 114. Podiel na príjmoch a výdavkoch - združenie drobnovlastníkov (0 replies)
 115. Danovy bonus - narok za cely rok (3 replies)
 116. LICENČNÁ ZMLUVA a DAŇ Z PRÍJMOV FO 2014 (1 replies)
 117. Môže sa vytvoriť rezerva na mzdy v r. 2014 na r. 2015 pre zamestnancov? Ide o zvýšenie platu .Ovplyvní to základ dane? Je to daňový náklad? (1 replies)
 118. Účet 249 (0 replies)
 119. SZČO - pohľadavky (2 replies)
 120. Ako zaradiť vozík letmej betonáže? (0 replies)
 121. firemné auto - neskoršie zaradenie, odpisy a iné (0 replies)
 122. Vzniká nárok na daňový bonus? (6 replies)
 123. Platenie preddavkov na daň z príjmov PO (1 replies)
 124. Opravna polozka - dlznik v konkurze (2 replies)
 125. Ahojte, ako si mám vygenerovať pohľadávky/záväzky v lehote a po lehote splatnosti v programe MRP? (0 replies)
 126. Ako urobiť predkontáciu na VPD a PPD v MRP ?? (0 replies)
 127. Preplatok zo zdravotnej poisťovne ide do daňového priznania? (7 replies)
 128. Zaplatenie dane (2 replies)
 129. JÚ-evidované odpísané vozidlo neplatiteľ dph-paušálne výdavky (3 replies)
 130. zivnostnik - uhrada starych dlhov (6 replies)
 131. UMELCI / HERCI DANOVE PRIZNANIE (2 replies)
 132. Ak nesedí zostatok na účte 474, môžem ho kedykoľvek vysporiadať cez účty 548, resp. 648? (0 replies)
 133. Vrátenie poistného zo SP a RZD 2014 (0 replies)
 134. Príjmy z umeleckej činnosti (0 replies)
 135. Inkaso pohľadávky, kt. bola prihlásená do konkurzu - účtovanie ? (0 replies)
 136. vyplniť v daňovom priznaní za rok 2014 IX. oddiel straty - uplatnená strata za rok 2012 a 2013, pričom je SZČO v strate i v 2014. (2 replies)
 137. prerušená živnosť (2 replies)
 138. Kúpili sme auto na živnosť od nepodnikatela v hotovosti (4 replies)
 139. zmluvná pokuta (2 replies)
 140. Počet faktúr pri paušálnych výdavkoch (9 replies)
 141. Daň zo zisku (3 replies)
 142. aký je rozdiel medzi UZPOD a UZMUJ ? ĎAKUJEM (1 replies)
 143. szčo neplatca dph a nakup korenia v čechách od platcu dph (1 replies)
 144. Clo zaplatené FO-občan (0 replies)
 145. kúpa obchodného podielu s.r.o. (0 replies)
 146. Faktúra od ESET (1 replies)
 147. preddavok dane z prijmu (4 replies)
 148. Technické zhodnotenie a zostatková cena (3 replies)
 149. Aká je správna suma daňovej licencie? (1 replies)
 150. Zahraničné diety. (1 replies)
 151. Reklamácia a jej účtovanie. (0 replies)
 152. Zaúčtovanie odpisov v MRP (38 replies)
 153. DB na dieta narodene 3.12.2014 v DP (6 replies)
 154. Môžem priložiť k daňovému priznaniu výplatné pásky? (4 replies)
 155. Financny sprostredkovatel a zaradenie prijmov (5 replies)
 156. Stav zasob a strata (0 replies)
 157. Je vozidlo v neziskovej organizácii predmetom dane z motorových vozidiel? (9 replies)
 158. úhrada straty z pokladne pri likvidácii sro- vstup do likvidácie (0 replies)
 159. Kde v DP uviesť vyčíslenú motivačnú stáž? (3 replies)
 160. slovenská živnosť, práca v zahraničí a diety. (2 replies)
 161. Ako zdanit odmenu za patent plynucu rezidentovi SR z CR? (0 replies)
 162. DPFO A a výška preplatku (5 replies)
 163. Môžem si uplatniť celú odpočitateľnú položku na daňovníka? (1 replies)
 164. DP ak TPP a licenčná zmluva (2 replies)
 165. prijmy zo zavislej cinnosti (21 replies)
 166. Zamestnanec a zároveň spoločník jednoosobovej s.r.o. podávanie DP (2 replies)
 167. Mám nárok na vrátenie dane? (15 replies)
 168. Ukončenie podnikania a bankový účet. (0 replies)
 169. Opravné položky v JÚ (0 replies)
 170. som SZČO. Inštalatér,plátca DPH, jednoduché účtov. Musím mať ERP alebo VRP? (2 replies)
 171. TPP a licenčná zmluva (1 replies)
 172. Danove priznanie ked som studentka (2 replies)
 173. nedoplatok ZP v daňovom priznaní pri paušálnych výdavkoch (4 replies)
 174. Ako zaúčtovať vrátené poistné zo SP z dôvodu spätne priznaného dôchodku SZČO v JÚ? (0 replies)
 175. Zmluva o spotrebnom úvere na MV - platená na tretiny tri roky. Ako mám dať odpisy? (1 replies)
 176. zauctovanie bez prijmoveho (4 replies)
 177. danove priznanie (2 replies)
 178. Preplatok z RZZP za rok 2013 zdanený aj nezdanený (2 replies)
 179. Skončenie živnosti a nevysporiadaný sklad (7 replies)
 180. Rezervný fond oprava (0 replies)
 181. Preplatok z RZZP za r, 2013 (24 replies)
 182. VYplateny danovy bonus aj ked mala nizky prijem.. (11 replies)
 183. Môže predseda OZ (neziskovka) darovať ako súkromná osoba finančnú hotovosť svojmu združeniu? A ako takýto dar ošetriť? Účtuje v sústave JÚ. (0 replies)
 184. Na aký Daňový bonus má nárok v DP za 2014 keď bola aj nezamestnaná, aj pracovala na zmluvu tu aj v zahraničí? (10 replies)
 185. Za akých podmienok treba vyplniť počet mesiacov v DP oddiel VI na strane 3? (4 replies)
 186. účtovanie materiálu (1 replies)
 187. Jednoduché účtovníctvo (4 replies)
 188. DPFO-úhrnná suma dôchodkov (3 replies)
 189. Závierka PU (2 replies)
 190. Dodatočné daň.priznanie (4 replies)
 191. Môže fyzická osoba -nepodnikateľ požičať financie právnickej osobe bezúročne?Ak nie, do akej sumy nemusí fyzická osoba zdaňovať takto získaný príjem z úrokov? (0 replies)
 192. Danove priznanie dochodcu s pracou na dohodu (2 replies)
 193. Prikladajú sa k DP FO typ B aj výmery o schválenom dôchodku? (8 replies)
 194. Ak FO-nepodnikateľ daruje financie PO, musi PO zdanit tieto financie? Moze byt tento dar v neobmedzenej vyske? (0 replies)
 195. Danove priznanie za rok 2014/ praca v zahranici/Novy Zeland (2 replies)
 196. Zivnost + hlavny pracovny pomer (8 replies)
 197. Znevyhodnenie FO oproti PO (12 replies)
 198. nedaňový príjem na bú (1 replies)
 199. Ako správne postupovať pri zápise v peňažnom denníku ? (0 replies)
 200. výdavky pri prenájme bytu (5 replies)
 201. Žijem v zahraničí,mám povinnosť podať DP? (2 replies)
 202. DP a preplatená dovolenka (9 replies)
 203. DPFO - typ B 2014: Do políčka "výdavky zo živnosti" aj poistenie? (5 replies)
 204. Môžem odpísať príspevok na doplnk. starob. poistenie (5 replies)
 205. Účtovanie v PÚ-Poplatky z VÚB (6 replies)
 206. V súvahe PU sa na riadok 138 zahrnie aj účet 326? (1 replies)
 207. Zasielanie výkazu MUJ cez FS. (0 replies)
 208. Danove priznanie typ B a pausalne vydavky (2 replies)
 209. Rezervný fond (0 replies)
 210. Zamestnany + SZCO - DP B (2 replies)
 211. dodanie služby koncom januára, peniaze až v marci (1 replies)
 212. Platí star. dôchodca dan z dividend, pripadne zdravotne odvody a na akom tlacive? (9 replies)
 213. Starobny dochodca a odvody z autorskych zmluv (3 replies)
 214. vzor Okamž. skonč. PP par. 69 odst. 2 (1 replies)
 215. Môžem podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmu FO (typ B) za rok 2013 do konca marca 2015 ? (4 replies)
 216. Pomoc v účtovníctve SVB (2 replies)
 217. Daňový preplatok a č.ú. (3 replies)
 218. Zánik oprávnenia 4.2.2014 a následný vznik nového oprávnenia pred podaním DP 11.2.2015 - nerobiť úpravu ZD ? (0 replies)
 219. Umorenie staršej straty. (4 replies)
 220. Dá sa poslať daňové priznanie B za rok 2014 cez aplikáciu E-dane? (12 replies)
 221. zaučtovanie platbu kartou v MRP programe (1 replies)
 222. Vypocet rezervy na dovolenku (4 replies)
 223. szčo a osobná asistencia (5 replies)
 224. zamestnanecká prémia a odmena člena volebnej komisie §32a ZDP? (0 replies)
 225. započítava sa do príjmov aj PN-ka, idem si robiť DP na paušál a neviem či do príjmov sa pripočítava aj PNka (2 replies)
 226. Daňová licencia - platí licenciu poľovnícky zväz, resp. urbar - pozemkové spoločenstvo? (3 replies)
 227. zdaňovanie neuhradeného záväzku (1 replies)
 228. Ako a kedy číslovať príjmový doklad? (9 replies)
 229. fo pracujuca v čechách musí podať daňové priznanie v čechách? (2 replies)
 230. Môžem učtovať v JU dialničnú známku keď používam na podnikanie požičané vozidlo? (2 replies)
 231. Člen komisie pri MsZ a jeho príjem (odmena) v DP A (3 replies)
 232. ukončená živnosť a ročne zúčtovanie zdravotného poistenie (1 replies)
 233. Kde si podať daňové priznanie ak už som momentálne nezamestnaný? (5 replies)
 234. Vyplatenie pohľadávky po ukončení živnosti a Daňová priznanie? (4 replies)
 235. Vykázanie straty v DPPO (4 replies)
 236. Rezerva vs. záväzok voči zamestnancovi ? (7 replies)
 237. Živnostník zaplatil za nákup pre potreby podnikania stravnými lístkami (0 replies)
 238. Chyba v DP u dôchodcu (3 replies)
 239. Odpovede na podania z finančnej správy (2 replies)
 240. zhraničné príjmy (1 replies)
 241. Úhrady zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie (2 replies)
 242. Zrážková daň podľa autorského zákona (3 replies)
 243. Nezdanitelná časť pri nízkom príjme (3 replies)
 244. Ako zaúčtovať "zisk" z predaja auta (3 replies)
 245. Ako podať DP ak bol zisk nulový? (3 replies)
 246. Môžem odpisovať auto, ktoré je vložené do ZI ako nepeňažný vklad? (4 replies)
 247. príjem z TMR a.s. v r.2014 (0 replies)
 248. predaj bytu a nezdaniteľná časť (5 replies)
 249. DPFO typ B (2 replies)
 250. príjem (2 replies)