PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. DPH-nákup pšenice v dvoch mesiacoch
 2. Faktúra od Volva na úhradu fin.záväzku za opravu auta v Nemecku
 3. Po zvýšení príspevku na opatrovanie, bol príspevok vyplatený v starej hodnote.
 4. Vyplnenie tlačiva Žiadosť o registráciu na DPH
 5. Oprava alebo technické zhodnotenie_oplotenie?
 6. Doklad z reg.pokladnice a DPH
 7. prenos daňovej povinnosti a fakturácia do EÚ
 8. Ako sa vypĺňa KV pri došlej faktúre s položkami s prenosom aj bez prenosu daň. povinnosti, keď sa tuzemské samozdanenie urobí v jednom období a odpočet DPH sa uplatní až v neskoršom období?
 9. Občianske združenie - povinnosť zdaniť sponzorstvo?
 10. Daňový bonus vyplácaný mesačne vo výplatnej páske
 11. Začínajúca podnikateľka - SZČO
 12. OZ 12 rokov bez účtovníctva
 13. predaj neodpísaného auta kúpeného na úver
 14. Na aký účet zaúčtovať prijatú faktúru za prekročenie ročného množstva distribuovaného plynu?
 15. Fakturacia bez DPH do krajiny EU
 16. ako rozlíšiť servis od revízie
 17. krátkodobý prenájom auta v CZ
 18. Do akých nákladov zahrnuť kupu doprav. prostriedku pre firmu?
 19. prerábka budovy firmy technické zhodnotenie?
 20. Tvrdý alkohol v účtovníctve - repre
 21. Neuspokojená pohľadávka z RK
 22. booking zrážková daŇ
 23. Samozdanenei-doklad od ALZy
 24. Lehota na vydanie potvrdenie o nedoplatkoch na daniach?
 25. Zhodnotene auto v prenajme, ako zauctovat?
 26. daňový doklad od taxify účtovanie
 27. vzájomný zápočet v angličtine
 28. Agroturizmus a GDPR
 29. Dan z preplatku RZZP
 30. správnosť-kódy zatriedenia na kovy- prenos DP §69 odst.12 písm.g
 31. Pôžička spoločníkovi v hotovosti
 32. je správne uvedené prenesenie DP pri prípravných prácach na komunikácii
 33. prenos DP pri nákupe kovov a spôsob účtovania pri predaji s prácou
 34. odmena pre účtovníčku pracujúcu na živnosť
 35. Sklad - inventurny nalez
 36. Je legálne poskytovať služby-atrakcie pre deti za dobrovoľný príspevok?
 37. tovar zo zahraničia a neplatca dph
 38. Prestoj - prenesenie daňovej povinnosti
 39. Faktúra od českého dodávateľa - §64 zákona o DPH
 40. Faktura z Metra
 41. Účtovanie stavebných prác
 42. Preklep v schválenej účtovnej závierke - ako opraviť?
 43. Dodanie tovaru z CZ spolocnost neplatca dph do SK spolocnost platca dph ako to mam zauctovat, kto plati dph
 44. Zmena spoločníkov v s.r.o. a vyplatenie dividend.
 45. Následná fakturácia.....
 46. Nakup kosacky - uctovanie
 47. ako zaúčtovať predaj knihy v PÚ - v sro je predmet činnosti aj vydavateľská činnosť
 48. uctovanie stavov uctu z hlavnej knihy ineho strediska
 49. Účtovanie súkromného účtu v s.r.o.
 50. DPH-fakturácia do CZ
 51. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
 52. zaradenie DHM
 53. Dividendy
 54. Vystaviť faktúru alebo opravný daňový doklad?
 55. preplatok dane a danovy bonus
 56. Je členský príspevok zaplatený Zväzu hotelov a reštaurácii VOZD ?
 57. Príplatky podľa stupňa náročnosti práce?
 58. Ako sa naučiť pracovať v POHODE.
 59. Uctovanie - pracovna obuv pre zamestnancov
 60. ekvivalent cistej mzdy zo zivnosti
 61. Do akej maxim. výšky sa môžu dávať výdavky pre vlastnu potrebu?
 62. Je zdaniteľný príjem pre živnostníka, ak má preplatené ubytovanie aj letenku od odberateľa?
 63. Náhrada škody uplatnenej u dodávateľa stavby
 64. Tovar v predajni - účtovanie
 65. Správny poplatok zaplatený školiacej firme
 66. Predaj vozidla so zostatkovou daňovou hodnotou
 67. Majú byť ceniny v inventúrnom súpise?
 68. Faktúra neplatiteľovi DPH z ČR
 69. Stravné lístky-hodnota zamestnávateľa a zamestnanca
 70. §66 zákona o DPH
 71. Čo môžem dať do nákladov?
 72. Ako sa počíta lehota vykonateľnosti pri dani z nehnuteľnosti?
 73. Ako zistiť DIČ na základe ODÚ?
 74. Dávka nezamestnanosti
 75. tržby terminál
 76. Odsuhlasenie pohladavok a zavazkov so zahranicnym dodavatelom/nevystavuju doklady o uhrade
 77. motorka v sro
 78. účtovanie platby vopred v JÚ z dotácie poskytnutej SZČO
 79. PRACOVNA ZDRAVOTNA SLUZBA - je povinna alebo dobrovolna
 80. Občianske združenie a 2%
 81. Prerusenie zivnosti - vyska pausalnych vydavkov?
 82. Aký postup pri vystavenej faktúre inému odberateľovi, platca DPH?
 83. Neexistujúce IČ DPH v kontrolnom výkaze
 84. Odpis pohľadávky
 85. Výpomoc rodinného príslušníka, ktorý je SZČO bez odmeny
 86. Odpočet dane pri registrácii DPH
 87. Účtovanie predčasného ukončenia leasingu u prenajímateľa
 88. dlhodoba brigada
 89. uskladnenie veci
 90. Odvod DPH z nepeňažného daru pre zamestnancov
 91. Prijatá faktúra z Poľska
 92. Aké sú povinnosťi sro-čky pri zriadení novej prevádzky?
 93. DPH ODPOČET
 94. Celozávodná dovolenka - zamestnanec nemá nárok - Ćo s tým?
 95. Do akej odpisovej skupiny sa zaradia kontajnery?
 96. Nákup s DPH zaúčtovaný v 3/2018, nebol v KV ani v daň. priznaní za 3/2018. Ako dostať do KV a DPH?
 97. náležitosti faktúry
 98. Dodanie tovaru zo zahraničia a DPH
 99. szčo a formular vyslania A1 pre soc.poisťovnu
 100. Nesprávna evidencia záväzkov k 31.12.2017
 101. Nesprávny názov spoločnosti
 102. Stravné
 103. Prehľad o zraz. a odvedených preddavkov
 104. Do ktorého obdobia patrí dobropis z EU, ak bol vystavený 31.5.2018 dát dodania 31.5.2018 a doručený 5.6.2018?
 105. Paušálne výdavky
 106. Danove priznanie z príjmov z Irska
 107. Zaradenie dlhodobého hmotného majetku do užívania - opravy, zhodnotenie.
 108. MRP typ dph nákup z ČR
 109. Zamestnanec zároveň konateľ s.r.o.
 110. Preradenie mot.vozidla do osobneho uzivania
 111. Kúpa,predaj bytu
 112. Čo je súkromná jazda zamestnanca?
 113. Zle rozpísaný ZD a DPH
 114. SZČO kúpila MV a pozastavila živnosť na 6 mesiacov
 115. DP k DPH
 116. účtovanie filtra a cistiacich prostriedkov kávovar
 117. kontrolný výkaz dph a úhrady fa RP
 118. avízo o výplate obratového bonus
 119. Sociálny fond - čerpanie
 120. Organizacna zlozka - prihlasenie MV na organizacnu zlozku
 121. Odpis pohľadávky v PÚ
 122. Ako opravit rok 2017 a podat dodatocne danove priznanie po
 123. Môžem došlé faktúry uhradené konateľom v priebehu mesiaca zaúčtovať jedným ID?
 124. SHELL faktúry v cudzej mene a vrátenie DPH
 125. Účtovanie prepravných nákladov
 126. Ako prefakturovať časť nájmu za pozemok prenajatý od mesta? (z pohľadu DPH)
 127. ZDP a vyradenie pohľadávky pri vedení DE
 128. Nesprávne vystavená faktúra
 129. Poplatok za kartu (Slovnaft)
 130. starobný dôchodok sa počíta zo všet.odprac.rokov?
 131. Ako zaúčtovať inventarizačné rozdiely?
 132. Dotácia na podnikanie a bločky
 133. Zrušenie upozornenia na stránke FS
 134. Účtovanie PHM 50% v Oberon
 135. Dlhodobý prenájom tovaru - účtovanie tovaru v sklade v PÚ
 136. Ide o predaj výrobkov alebo tovaru?
 137. Je potrebné účtovať osadenie novej vrtačky na účet " obstaranie majetku "?
 138. daň z motorových vozidiel
 139. firemný byt
 140. ČSOB výpis účtovanie
 141. Vystavena faktura slovenskou spoločnostou s nemeckou DPH
 142. Ako správne vypočítavať priemerované ceny v sklade?
 143. súhlas so spracovaním osobných údajov zamestnancov
 144. Registrácia DPH Rakúsko.
 145. maďarské mýto - fa Számla
 146. Garáž do s.r.o
 147. Kalkulačka na vrátenie danez Nemecka
 148. Zahraničná pracovná cesta
 149. SHR - neplatca DPH predá do Rakúska svoj poľnohospodársky produkt: pšenica, sója - platí u neho prevod daňovej povinnosti DPH?
 150. Študent s prideleným DIČ pracujuci v Čechach
 151. Zvýšenie mzdy u tehotnej
 152. Neoprávnene stiahnutá suma z účtu a o mesiac vrátenie - ako účtovať?
 153. Ukončenie PP na dobu určitú dohodou
 154. Zálohová fakúra na automobil a dph
 155. Kúpa motorky v ČR
 156. obchod podnikateľmi SR na území tretieho štátu
 157. Nesprávne vydaný druh tovaru zo skladu - nesedí stav na sklade
 158. Dodatočné daňové priznanie.
 159. konečný užívateľ výhod
 160. Čo všetko mi musí účtovník odovzdať pri odovzd. protokole uprostred roka ako konateľovi pre s.r.o.?
 161. Preddavok na daň z príjmov FO 2018/2019
 162. poplatok sudu pri vymahani pohladavky
 163. Faktúra za prepravu pre Švajčiarsku firmu
 164. Ako je to s DPH pri predaji na ETSY do USA?
 165. Komisionalny predaj - uctovanie
 166. DPH pri faktúre mimo EU
 167. Predaj odpísaného služobného vozidla
 168. DKV oprava chyby 4001
 169. PN v NJ
 170. žena na rodič.príspevku a platenie odvodov do socialnej poisťovne
 171. blok - welness pre zamestnancov
 172. Prijatý finančný dar - ako zaúčtovať v podvojnom účtovníctve?
 173. inkaso plyn
 174. Účtovanie navýšenia úveru
 175. Účtovanie vrátenej zálohovej platby
 176. Mínusový stav na sklade
 177. Prerušenie živnosti, neodpísané vozidlo a DPH
 178. Spätný leasing
 179. Ako správne nastaviť hlavné prístupové heslo v programe MRP (JÚ, vizuálny)?
 180. stravné lístky-účtovanie
 181. overenie IČO, DIČ, IČ DPH
 182. SHR, auto na IČO, cesta do zahraničia bez vlastníka vozidla
 183. Dane ID
 184. Platba cez osobný účet
 185. RZZP výpočet je správny?
 186. Stavebný materiál bez práce / s DPH alebo bez DPH
 187. Dobropis k došlej faktúre, z ktorej nebola uplatnená DPH
 188. Výpoveď, resp. ukončenie dohodou po dvoch mesiacoch práce
 189. Som povinný vystaviť faktúru na prijatú platbu podľa splátkového kalendára?
 190. Zákazník nechce zaplatiť za vykonanú prácu
 191. Zaradenie fa do uctovnictva
 192. Príplatky vo verejnej správe
 193. SHR predáva zemiaky platiteľovi DPH- je tam prenesenie daňovej povinnosti?
 194. Formulár E9 rakúsko , našla som o ňom informáciu z roku 2008.Platí tento formulár aj v roku 2014, 2015,2016,2017?
 195. Zhotovenie betónových pätiek dodávateľom - 501 alebo 518?
 196. Ako mám vystaviť faktúru za službu pre odberateľa z DE, ktorý je registrovaný v SK podľ § 5, bez DPH? Vďaka
 197. Softvér - úpravy
 198. Výsl. hospodárenia a daňová licencia
 199. Strava objednavana pre 2 firmy
 200. Financna zabezpeka
 201. Za neskore podanie UZ v podvojnnom uctovnictve je pokuta?
 202. Dane a finančne zaťaženie pri kúpe-predaji kúpe-predaji nehnutelnosti
 203. Zaplatenie dane
 204. Prístavný poplatok, DPH a CLO
 205. danove priznanie pri praci v AT aj na SK - znizenie zakladu dane a vynatie prijmov
 206. Slovenský platca DPH - nákup od zahraničného dodávateľa podľa §6
 207. tvorba rezervného fondu
 208. Neaktuálne tlačivá - účtovné výkazy?
 209. Účtovná závierka v alfe plus - ťahá mi zlé zostatky
 210. Výplatne pásky
 211. Účtovanie obratového bonusu u odberateľa
 212. ZŤP a DPFO
 213. Poistná udalosť-na cudzom vozidle
 214. Odložené podanie DP PO
 215. ako zaúčtovať opravy minulych obdobi - nakladove faktury ?
 216. Pohladavky a zavazky a DPH
 217. DP FO vedenie PU 2017
 218. Má firma povinnosť platiť preddavok na daň z príjmov PO za 2. štvrťrok a daňovú licenciu?
 219. Máme povinnosť priznať a odviesť DPH z dlžných dodávateľských faktúr, ktoré už nemusíme zaplatiť?
 220. Môžem zaúčtovať neexistujúcu hotovosť v pokladni 428/211?
 221. Fakturácia medzi slovenskými platcami DPH za montážne práce v Nemecku (nevzťahujúce sa k nehnuteľnosti) bude so slovenskou DPH?
 222. cestovná agentúra - zostatok na účte 325
 223. opravné daňové priznanie
 224. Oneskorená registrácia platcu DPH, oprava faktúr?
 225. Faktúra za vedenie účtovníctva vystavená v r. 2016 a uhradená v r. 2017
 226. staré fa a záloha - vysporiadanie
 227. Vypocet inventury
 228. danové priznanie-provízie staveb.sporitelna
 229. Preddavky pri odklade DP.
 230. Nákup a predaj firemného automobilu - autobazár
 231. Registračné pokladne pri predaji vstupeniek
 232. Účtovanie nadspotreby?
 233. vyúčtovanie zdravotného poistenia
 234. Prenos daňovej povinnosti pri siláži senáži.
 235. Akým percentom sa zdaňuje vyplatená dividenda zo zisku za rok 2017akcionárovi z ČR?
 236. preddavok za 2017 uhradeny 2.1.2018
 237. Prepočítať samozdanenie kurzom CZK?
 238. Sú nejaké povinnosti v súvislosti s DPH, ak sro plátca PH nadobudne tovar bezodplatne?
 239. Daňový bonus - nárok pri nastupe na výkon trestu
 240. Vrátenie DPH z dodatočného DP
 241. Môže SZČO účtovať rok 2017 v jednoduchom účtovníctve ak v roku 2016 účtoval príjmy a výdavky - teda daňovú evidenciu?
 242. štatistické výkazy
 243. dohoda o pracovnej činnosti
 244. uplatnenie 50% paušálnych výdavkov pri služobnej ceste - súkromné auto živnostníka
 245. rozdiel medzi predajnou a zostatkovou cenou pozemku
 246. Vyplatenie dividend v roku 2018 za rok 2017 - odvody
 247. DP a odvody do zdrav. poisťovne
 248. Daňové priznanie pre opatrovateľky.
 249. Žiadosť o udelenie prechodného pobytu - pracovníci z Ukrajiny
 250. Anglický účtovný rok od 1.4.2017 do 31.3.2018 versus naše Daňové priznanie