1. Plati sa dan za nebytovy priestor, ktory by som chcela predat do piatich rokov od kupy? (5 replies)
 2. Zaradzujem software a hardware ako celok? (3 replies)
 3. Stavebné práce vykonané subdodávateľom - fakturácia a prenos DP (10 replies)
 4. Je možné podávať hlásenie intrastatu spätne? (2 replies)
 5. Sú údaje na FinState dôveryhodné? (6 replies)
 6. zaúčtovanie bloku z nákupov ak v pokladnici nie sú peniaze (12 replies)
 7. Ako opraviť nesprávne zaúčtovanú kasu v roku 2018? (0 replies)
 8. Predaj neodpísaného vozidla (12 replies)
 9. Nárok na dovolenku (5 replies)
 10. preradenie firemného majetku (automobil) do osobného užívania z pohľadu dph (4 replies)
 11. fyzická osoba-finančný agent (10 replies)
 12. DP k DPH v ČR (3 replies)
 13. DIČ vo faktúre od SZČO - podnik zahraničnej osoby (3 replies)
 14. preplatenie vyšetrenia - súčasť preventívnej prehliadky (6 replies)
 15. Mám VRP, ale zacal som ju používať až v oktobri, (4 replies)
 16. Pausalne vydavky - vklad v hotovosti na ucet (3 replies)
 17. Kedy podávať súhrnný výkaz DPH (2 replies)
 18. Faktúra od National Pen (4 replies)
 19. nezaradený majetok - zostatok 042 (3 replies)
 20. ekasa - ranný vklad (5 replies)
 21. Stavba domu na prenájom a platby elektriky (2 replies)
 22. Zahraničná osoba a dovoz tovaru z Turecka. (0 replies)
 23. QR kód chýba z dokladu VRP (5 replies)
 24. Refakturácia cestovných nákladov a následná OF (6 replies)
 25. Účtovanie poskytnutej pôžičky (2 replies)
 26. evidencia liehu v malom obecnom bufete (0 replies)
 27. zatvorenie prevadzky (0 replies)
 28. Opakované dodanie tovaru (1 replies)
 29. Predaj majetku nakúpeného ako neplatiteľ DPH a ešte nedoodpisovaného. (6 replies)
 30. Účtovanie zásob spôsob B (0 replies)
 31. ORP a dostupné reporty (7 replies)
 32. Môže sa považovať vizitka za reklamný predmet? (2 replies)
 33. Prenájom vozidla (11 replies)
 34. povinnost vodica taxisluzby (1 replies)
 35. Daň za predaj svojej úrody (2 replies)
 36. Platby Sociálneho poistenia po zrušení živnosti (2 replies)
 37. halierové vyrovnanie (10 replies)
 38. VAT refund CZ (0 replies)
 39. zaradenie EZS do majetku (0 replies)
 40. Zrušenie záväzku v PU (2 replies)
 41. Reklamácia (0 replies)
 42. Je treba k registrácii na 2 % daní dokladať notárovi potvrdenie z DÚ ? Niekde som čítala, že to už netreba. Vie to niekto? (0 replies)
 43. Daň a zdravotné odvody zo zahraničných štátnych dlhopisov (0 replies)
 44. Omega - preddavky (7 replies)
 45. Exekúcie a poradie (2 replies)
 46. Kúpa ojazdeného auta a DPH? (5 replies)
 47. CLO za dovoz z Canaday/USA (1 replies)
 48. uhrada došlej faktúry sukr. platobnou kartou je nárok na odpočet DPH z faktúry? (8 replies)
 49. Inventúra skladov (4 replies)
 50. Účtovanie preplatku RZZP (1 replies)
 51. Ako zaúčtovať prijem / trzbu za predaj tovaru pri platbe kartou v POHODA (0 replies)
 52. Môžem vystaviť dobropis aj na firmu, ktorá už ukončila činnosť a vrátila nám časť tovaru? (2 replies)
 53. Faktúra za ubytovanie bez DPH (4 replies)
 54. PZP a havarijné poistenie pred prihlásením vozidla (9 replies)
 55. Schválenie účtovnej závierky (0 replies)
 56. Nesúlad v účtovníctve na účte 343, ako to vysporiadať? (1 replies)
 57. Kam zaúčtovať montážny vozík? (1 replies)
 58. Daňový bonus - zabudnuté vyplatenie (1 replies)
 59. Nadmerný odpočet DPH (4 replies)
 60. Zle vymerane clo účtovanie (2 replies)
 61. Aké odvody mám platiť ako doktorand na VS a zamestnanec vo vlastnej firme? (15 replies)
 62. Adresa na fakúre (2 replies)
 63. zálohová faktúra a prenos (0 replies)
 64. Zaradenie do platovej triedy kameraman (2 replies)
 65. Navyše zaplatený preddavok dane z príjmov PO môže sro vyrovnať ďalšou platbou? (2 replies)
 66. Elektronické jedálne kupóny (2 replies)
 67. 2 exekúcie a ich poradie (5 replies)
 68. Faktúra pre Fyzickú osobu mimo EU a v rámci EU (0 replies)
 69. do akej odpisovej skupiny zaradit CNC frézu? (2 replies)
 70. dohoda o prac.činnosti (1 replies)
 71. Je statický posudok kapitálovým výdavkom? (0 replies)
 72. sponzorské (4 replies)
 73. Ako správne zaúčtovať tržbu (2 replies)
 74. Ako zaúčtovať došlú faktúru podľa §66 (0 replies)
 75. žena na rodičovskom príspevku na dohodu rovnaké odvody ako zamestnanec? (1 replies)
 76. je treba preložiť potvrdenie o príjme z Nórska pre DÚ? Druhá otázka akým kurzom sa prepočítavajú sumy? (4 replies)
 77. Vrátenie DPH z iného ČŠ (4 replies)
 78. Fakturácia firme ktorá poskytuje oslobodené plnenia (4 replies)
 79. Zamestnanec bol vyslaný na Workshop (piatok - nedeľa). Považuje sa tento čas za prácu nadčas? (4 replies)
 80. Spotreba materiálu vo vlastnej réžii - Ako na to? (4 replies)
 81. účtovnícka účtovala prijaté zálohy od zákazníkov cez 314 - ako to opraviť? (5 replies)
 82. Odpisová skupina rozvodov stlačeného vzduchu? (1 replies)
 83. Kedy bude vrátený preplatok za rok 2018? Termin. (0 replies)
 84. Došlá faktúra - doklad k prijatej platbe (2 replies)
 85. Za zdaňovacie obdobie 2019 je sadzba dane z príjmu 15%? (2 replies)
 86. Aký druh živnosti na fakturáciu stavebných prác? (0 replies)
 87. Ako zaúctovať výber z účtu konateľa pre vlastnú spotrebu? (15 replies)
 88. Panely ?ako fakturovať s DPH alebo bez? (1 replies)
 89. Ak mám tri exekúcie a polovičný pracovný úväzok, môže mi byť strhávané za každú bežiacu exekúciu? (3 replies)
 90. Zakúpenie MV a predĺžená záruka (5 replies)
 91. Prosím Vás Vertikálne žalúzie - odpisová skupina? OC 2776 eur ďakujem (9 replies)
 92. § 66 osobitná úprava (9 replies)
 93. Zaradenie traktoroveho prívesu s vlastnym ECV (1 replies)
 94. Odvádzanie DPH z nepeňažného príjmu zamestnanca (použitie služobného motorového vozidla aj na súkromné účely). (4 replies)
 95. Započítanie praxe - SZČO (0 replies)
 96. odobraté autá na leasing a odpočet DPH (0 replies)
 97. Zahranicna FA za ubytovanie a zahranicna DPH (5 replies)
 98. odpočet DPH (5 replies)
 99. vysoký zostatok pokladne.... (1 replies)
 100. Vstupná prehliadka PEDAGÓGOVIA (4 replies)
 101. Predaj bytu do 5 rokov (2 replies)
 102. Daň z príjmu 15% (2 replies)
 103. Zápočet DF s DD v Omege (4 replies)
 104. Dohoda o zvýšení kvalifikácie zamestnanca (4 replies)
 105. Chýba zápis o vyradení majetku. (1 replies)
 106. Príjem materiálu na sklad - aký doklad? (2 replies)
 107. rekreačné poukazy (1 replies)
 108. MRP a mimoriadne daňové priznanie k dph za 2-72019 (6 replies)
 109. Spôsob splatenia základného imania (2 replies)
 110. Stravný lístok a cesťák (4 replies)
 111. Dodací list do EÚ - musí obsahovať kód col. sadzobníka, keď nemáme povinnosť robiť hlásenie INTRASTATu ? (1 replies)
 112. kedy samozdanit reklamu na facebooku? (1 replies)
 113. Môžem uplatniť daňový odpis za celý rok, ak majetok bol obstaraný v auguste? (2 replies)
 114. opravný doklad DPH (5 replies)
 115. faktúra amazon.de z GB (0 replies)
 116. Pozastavenie leasingu (0 replies)
 117. Platba za tovar na základe objednávky? (2 replies)
 118. Odpis PHM zo skladu (8 replies)
 119. Na aký účet zaúčtovať poistné plnenie za poistnú udalosť spôsobenú poškodením viniča mrázom . (0 replies)
 120. Akú mám povinnosť pri prenájme bytu občanovi ČR (1 replies)
 121. 1 osobova sro koncovy uzivatel vyhod - vyplnat A ci B? (5 replies)
 122. preplatok dodávateľskej faktúry v JÚ-zaúčtovanie (6 replies)
 123. Nákup plagátov a odpočet DPH (5 replies)
 124. dohoda o vykonaní práce - mzda (1 replies)
 125. ako prihlasiť pracovníka (1 replies)
 126. Treba overiť podpis pri podávaní návrhu zápisu konečného užívateľa výhod v papierovej podobe? (2 replies)
 127. Refundácia DPH z PHM 80/20 (1 replies)
 128. ZP Dôvera - prihlásenie zamestnanca (2 replies)
 129. VRP a uhrada faktúry od odberateľa (22 replies)
 130. PÚ - spôsob účtovania typ B, je potrebné oddeliť náklady /poštovné, dobierka/ keď odberateľ, ktorý od nás tovar kupuje to má už započítané v cene, t.z.e netvoríme náklady robíme 504/604 (0 replies)
 131. konečný užívateľ výhod - 1 osobová sro (8 replies)
 132. dobropis zo zahraničia (4 replies)
 133. Predaj tovaru v Rakúsku (na trhoch) (0 replies)
 134. Zahraničný dodávateľ a DPH (2 replies)
 135. e-kasa (4 replies)
 136. Zmarená investícia (2 replies)
 137. Vyplatenie vyrovnávacieho podielu (0 replies)
 138. Nákup investičného zlata (12 replies)
 139. Faktura a slobodny umelec (1 replies)
 140. čo sa oplatí viac pri prechode zo živnosti na s.r.o. (4 replies)
 141. Szco platca DPH (3 replies)
 142. Registrácia za platiteľa DPH (4 replies)
 143. Pracovná zmluva na dobu určitú a rodičovská dovolenka (4 replies)
 144. Ako je to s povinnosťou vrátenia podielu zaplatenej dane 2% pri zrušení občianskeho združenia? (0 replies)
 145. Nefiškálny doklad (8 replies)
 146. Účtovanie predaja auta (4 replies)
 147. JU- zauctovanie vrátenia nesprávne použitého príspevku UP (6 replies)
 148. Možem fakturovat sam sebe stavebne prace kvoli poistovni ? platca dph s.r.o. (6 replies)
 149. zdanenie jednorázovej dotácie od štátu - zateplovanie domu (1 replies)
 150. cestovná agentura platí poistenie za klientov (0 replies)
 151. nakup stravných lístkov-firma ich nezráža zamestnancom (4 replies)
 152. Kde nájdem grafy týkajuce sa dani? (2 replies)
 153. Daň pri predaji nehnuteľnosti v spoluvlastníctve (3 replies)
 154. Clo na pražičku (1 replies)
 155. Faktúra pre vysokú školu s prenosom daňovej povinnosti? stavebné práce - ič dph majú. (0 replies)
 156. nárok na vrátenie dph z Maďarska (2 replies)
 157. Nesprávne vystavená faktúra a DPH (5 replies)
 158. Zápočet ID s došlou faktúrou v programeOmega (3 replies)
 159. Platba v hotovosti do 5000 eur občanovi. (2 replies)
 160. prečo mi znova nejde podpisovať na finančnej správe?? (1 replies)
 161. Použitie mestského bicykla na služobnej ceste (1 replies)
 162. Dovoz tichého vína z Poľska (2 replies)
 163. účasť na svadbe paragraf (5 replies)
 164. požívanie služobného auta na súkromné účely (14 replies)
 165. Predaj nehnuteľnosti a pozemkov a DPH (1 replies)
 166. A toto funguje alebo nie? (0 replies)
 167. Zaradenie majetku do odpisových skupín (7 replies)
 168. Príjmy zo Slovenska aj zo zahraničia (4 replies)
 169. Ako účtovať o predaji auta? (2 replies)
 170. nájomná zmluva medzi platcom a neplatcom dph (0 replies)
 171. Dodanie a montáž sklenených predelovacích stien - s prenosom daňovej povinnosti? (1 replies)
 172. RZZP zamestnávateľ a fyzická osoba (0 replies)
 173. Ako zaúčtovať refakturáciu dane z nehnuteľností? (1 replies)
 174. ako zaúčtovať vklad na účet vlastné peniaze konatela (2 replies)
 175. cestovna agnetura plati poistenie za klientov (0 replies)
 176. Patria výdavky na vykládku pieskovacieho zariadenia medzi obstarávacie náklady? (2 replies)
 177. Aká je prípustná tolerancia celkovej sumy príjemky oproti faktúre? (1 replies)
 178. Faktúra do CZ (2 replies)
 179. dodatočne danove priznanie pre dph (1 replies)
 180. Nehnuteľnosť - výpožička vs. nájom (3 replies)
 181. Zatriedenie majetku do odpis skupin (0 replies)
 182. Odpísaný/vyradený majetok a technické zhodnotenie (4 replies)
 183. Akú zostavuo žiadať z daňového úradu ak chcem nájsť chybu v účtovaní dane z pridanej hodnoty a závislej činnosti asi tak 3 roky dozadu? (2 replies)
 184. Zaúčtovanie opomenutej pohľadávky z minulých období (9 replies)
 185. Evidencia zásob pri paušále (0 replies)
 186. Vrátenie daní z Talianska (0 replies)
 187. Nové platové tarify od 1.9.2019 pre pedag.zamestnancov (2 replies)
 188. Prekážka, sprievod do ZZ (4 replies)
 189. Je takýto postup účtovania správny? (5 replies)
 190. Rozlišuje sa pri uplatňovaní dph pri registrácii podľa §55 či ide o dobrovoľného platcu DPH? (1 replies)
 191. ERP - storno dokladu (1 replies)
 192. Omega uctovanie zahraničnej fa (1 replies)
 193. Odpisová skupina automatického laserového systému značenia (0 replies)
 194. Auto zo Zahraničia, odvolávka na smernicu (2 replies)
 195. Prenesenie daňovej povinnosti tuzemsko - zvárací drôt (0 replies)
 196. Danova povinnost pri zálohe do zahranicia (0 replies)
 197. danove priznanie za zomreteho (16 replies)
 198. fakturacia fyzickej osobe bez dič nie podnikatelovi (1 replies)
 199. oznámenie o zrušení účtu cez register - údaj IČ DPH (0 replies)
 200. Registrácia podľa §7 a stavebné práce (1 replies)
 201. skončenie prac. pomeru § 63 ods.1 vypovedou (2 replies)
 202. Oslobodenie od dane podľa § 30-33 zákona o DPH služby súvisiace so športom (0 replies)
 203. Odborná literatúra pre postupy účtovania (2 replies)
 204. Kúpa auta - 80% do nákladov či 100% (16 replies)
 205. predaj osob.motor.vozidla odpisaneho (1 replies)
 206. Môže si sro uplatniť odpočet DPH z dokladov s dátumom vzniku daňovej povinnosti ešte pred dátumom kedy sa stala firma platcom DPH? (10 replies)
 207. Ako zaradiť majetok kúpený z bežných výdavkov? (0 replies)
 208. ŤZP a nepoužívanie registračnej pokladnice (5 replies)
 209. Servis klimatizácii spadá pod prenos daňovej povinnosti? (4 replies)
 210. Príspevok na rekreáciu - oprávnené výdavky (1 replies)
 211. odstúpenie prevádzky (0 replies)
 212. Neskoré podanie daňového priznania za rok 2018 (18 replies)
 213. DKV a nakup phm na Slovensku. (0 replies)
 214. Cena za kompletné spracovanie účtovníctva (33 replies)
 215. Faktúra do zahraničia - dodanie najprv Slovensko (0 replies)
 216. tuzemské samozdanenie (3 replies)
 217. zamestnanie občianky z Ukrajiny (1 replies)
 218. Aký text použijem pri odoslanej zahraničnej faktúre za výrobky a aj službu - dopravu? (2 replies)
 219. Nákup motorky z ČR a DPH (1 replies)
 220. odosielanie DPDPH a KV nezobrazenie potvrdenky (0 replies)
 221. rozdiel v oprave dane smerovanie v DP DPH (0 replies)
 222. Faktúra od neplatcu DPH z ČR (8 replies)
 223. RTVS - poplatok zamestnavatel (6 replies)
 224. rekreačný poukaz (1 replies)
 225. Môže si zamestnanec po dohode so zamestnavateľom platiť cestovné na služobnú cestu sám? (15 replies)
 226. Záručne opravy - uctovanie (0 replies)
 227. Sú výdavky na rekonštrukciu bytu nákladom alebo technickým zhodnotením? (4 replies)
 228. VRP - dá sa používať na viacerých zariadeniach? (4 replies)
 229. Oslobodené príjmy z odplát za použitie počítacoveho programu, ktorý je vysledkom vývoja a podlieha autorskemu pravu. (0 replies)
 230. môžem spracuvavať účtovne doklady jednej firme na dohodu? (6 replies)
 231. Dan z predaja nehnuteľnosti (26 replies)
 232. Príjem poistného plnenia - podpoložka a zdroj v rozpočtovej organizácii (0 replies)
 233. Škoda na tovare (3 replies)
 234. eKasa a daňové priznanie k DPH (3 replies)
 235. odpočitateľná položka pri dani z príjmu pri predaji nehnuteľnosti -čo sa môže dať do odpisu (7 replies)
 236. Faktúra za predaj tovaru do Nórska - DPH (3 replies)
 237. Je tento výdavok technické zhodnotenie, alebo rekonštrukcia haly? (15 replies)
 238. Je vystavený doklad v zmysle zákona ? (8 replies)
 239. Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti v zahraničí v Maďarsku (0 replies)
 240. Práca s virtuálnou elektronickou pokladňou E kasa (9 replies)
 241. Nákup bytu v Taliansku (3 replies)
 242. nahodenie poč.stavu účtu 341 preddavky na dan z príjmov a 428 (1 replies)
 243. Faktúra bez názvu firmy - bez IČA, DIČ (5 replies)
 244. Môže sa nákup elektr.kolobežky dať do nákladov? (6 replies)
 245. odpočet DPH pri "dotovanom" mobile (0 replies)
 246. Omega - centové vyrovnanie cez ID (2 replies)
 247. nájomné platené v hotovosti (8 replies)
 248. Dividendy (0 replies)
 249. Invalidný dôchodok a minimálna mzda (4 replies)
 250. dph koeficientom (4 replies)