PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. predaj ojazdeného auta
 2. Predaj stavby a DPH
 3. Je potrebné dodatočné daňové priznanie?
 4. Zrušenie regisrácie DPH
 5. ELDP pri ukončenej dohode,pracovník ostáva na pracovný pomer naďalej
 6. ako zaučtovat penála z oneskorenej platby dan z prijmu predavky
 7. Neplatca DPH a kupa auta
 8. ERP
 9. Dovoz z Číny, cez nemeckého partnera
 10. Elekronicka komunikacia - registracia
 11. Klimatizácia - odpisovať?
 12. Skladová evidencia
 13. DPH pri zaslaní tovaru mimo EÚ - súkromná osoba
 14. konateľ a ukončenie odmeňovania
 15. Sponzorské prostriedky na osobitnom účte RO
 16. Preplatenie cestovných náhrad členovi dozornej rady
 17. Podpisovanie cez ZEP
 18. odstupné pracovník odmenovaný mes.mzdou ako vypočítať
 19. Odpočet DPH
 20. opravná faktúra
 21. Auto ako tovar a jeho poplatky
 22. DPH pri nedaňových výdavkoch?
 23. Neplatenie preddavkov na daň z motorových vozidiel
 24. Česká firma s poľských bankovým účtom
 25. Môže byť technické zhodnotenie pod 1 700 €
 26. DPH a poštovné
 27. Môže szčo vybrať z pokladne na osobnú spotrebu za rok viac ako 5000 €
 28. Zahraničná pracovná cesta
 29. Poistne plnenie a vrátená spoluúčasť
 30. Odhlasenie najomnika retrospektivne
 31. Ako zaúčtovať uznesenie o súdnom zmieri.
 32. Cestovne nahrady Slovensko/Rakúsko
 33. Úhrada faktúry nad 5.000,--Eur
 34. Faktúra na kongres-samozdanenie?
 35. V DP FO "B" VI.oddiel v tab. č.1 a, stĺpec 2 má byť aká hodnota ak skončil živnosť v prebehu roka
 36. faktura z cr samozdanenie
 37. nespravne uctovanie 324/600 ?
 38. Ako účtovať peniaze, ktoré len prejdú účtom a musím ich poslať ďalej klientovi
 39. Servisna podpora súčasť OC majetku?
 40. Tuzemské samozdanenie od roku 2018
 41. prihlásenie dohodára na 1 deň
 42. Odpisy na majetok a ukončenie živnosti
 43. Aký kurz použiť pri zahraničnej pracovnej ceste?
 44. Platba E shop - účtovanie
 45. Oneskorena registracia DPH podla § 7a zákona o DPH, ako dalej?
 46. Fakturácia - pomocné práce
 47. Darovanie plne odpísaného automobilu spoločníkovi
 48. Pri súbehu živnosti a TPP sú možné preddavky do SP a ZP 0€?
 49. Rekreačné poukazy
 50. Zmena číslovania účtovných dokladov
 51. Pokladničný doklad - daňové a nedaňové náklady spolu v jednom doklade
 52. Inventúrny nález - oprava predošlého roku?
 53. Oprava chybného rezimu dane - dobropis a kv dph
 54. Kto určuje daňový domicil a na základe akého zákona?
 55. opravné dp dph
 56. povinnosť vzniku prevádzkarne
 57. Česká faktúra bez označenia prenesenie daňovej povinnosti
 58. dohodár-študent
 59. vie niekto poradiť s účtovaním projektu ?
 60. ako vyhodne vyberat v irsku peniaze
 61. kúpa nehnuteľnosti v EU - DPH
 62. Stravné
 63. Základ dane (dan z prijmov) a rezerva na zľavy poskytované zakaznikom
 64. Mám podať dodatočný KV k DPH ak robím dodatočné daňové priznanie k DPH len kvôli neskoro došlej faktúre z EU?
 65. Kedy je splatný?
 66. oneskorena registracia k DPH v Cechach
 67. Ako dlho uschovávať účtovné doklady?
 68. Pokuta právnika od okr. súdu
 69. Dohoda o vykonaní práce
 70. Zjednodušený daňový doklad - náležitosti
 71. Predaj auta a KV DPH
 72. Aký je postup pri odpredaji neodpísaného dlhodobého maketku?
 73. Registrácia platca DPH zivnostnik
 74. Potvrdenie z Holandska - Jaaropgave preklad
 75. Vyplatenie PN od zamestnávateľa
 76. Vracia VŠZP preplatky?
 77. s.r.o. - dovoz tovaru z Ciny - vstup do EU v UK
 78. FA s miestom výkonu služby iný štát EÚ vstupuje do KV a DP DPH?
 79. hypoteka a materska
 80. Mám platiť odvody ako 25/26 ročná študentka dennej VŠ v Česku?
 81. Zaúčtovanie júnovej Fa v júli
 82. Auto na finančný lízing.
 83. Zle zauctovane zakladne imanie
 84. Musí sa zahraničná osoba registrovať pre DPH pri premiestnení tovaru?
 85. Cestovné náhrady.
 86. Ako zaúčtovať nákup WC na výmenu v budove, ktorá je zaradená v obchodnom majetku?
 87. Platená záloha za službu z ČR - daňový doklad?
 88. Zjednodušený daňový doklad
 89. Vrátený preplatok z VŠZP v PÚ, ako zaúčtovat
 90. Čo sa rozumie pod termínom deň výplaty?
 91. Kód CPA - likvikácia klimatizácie - nevie náhodou niekto, neviem to nájsť
 92. Prechod na platcu DPH - fakturácia v medziobdobí
 93. Kedy vyšlú faktúru z EU zaradiť do DPH?
 94. Sú náhradné diely do stroja považované za investíciu?
 95. Odpočet DPH zo vstupov
 96. Príležitostná činnosť a príležitostný príjem
 97. preplatok RZZP zamestnávateľa v jednoduchom účtovníctve
 98. faktúra do ČR s DPH za opravu nehnuteľnosti
 99. Ako zaúčtovať nový krátkodobý úver
 100. kurz pri zahraničnej ceste
 101. ako zauctovat prijatu fakturu za tech.zabezpec.balonovej brany
 102. Účtovanie poistnej udalosti a postúpenia pohľadávky
 103. registrácia platcu dph
 104. Zahraničná osoba
 105. Návrat po rodičovskej a výpočet náhrady dovolenky, ukončenie pracovného pomeru
 106. živnosť
 107. Dodatočný kontrolný vykaz
 108. predaj neodpisaneho vozidla
 109. stavbár-szčo môže vystaviť doklad o úhrade faktúry v hotovosti?
 110. Dodatočná DPH a následný nadmerný odpočet
 111. Faktúra za DEMO system so 100% zľavou
 112. Má niekto skúsenosti s účtovaním prostriedkov z minulých období v príspevkovej organizácii?
 113. Doba uschovávania pásiek a kníhy pokladne
 114. Zálohová faktúra
 115. neuplatnený odpočet DPH pri predčasnom ukončení leasingu
 116. Je možné nejako zaúčtovať nákladovú položku omylom vyplatenú z bežného a nie podnikateľského účtu?
 117. Sklady A - oprava ocenenia
 118. Obnovenie živnosti a odvody.
 119. Občianske združenie - účtovníctvo v rámci darov a jeho existencia
 120. Ako zaúčtovať auto na splátky?
 121. Zaúčtovanie SIM karty.
 122. Darčekové PHM karty od Slovnaftu
 123. Ako zaúčtujem nákup multi SIM karty v hotovosti do poplachového systému v budove?
 124. Kúpa ojazdeného auta a povinnosť nahlásenia na daňový úrad
 125. Zaplatenie dane z firemného účtu inej PO
 126. Do ktorého mesiaca účtovať colné dlhy?
 127. Môže ubytovanie platiť s.r.o živnostníkovi za akých podmienok.
 128. FA z Ceskej republiky za material - podla akého § samozdanit?
 129. Dohody
 130. Dovoz auta z Nemecka - faktúra s DPH
 131. Prenájom bytu na hypotéku.
 132. Oprava HM alebo TZ ?
 133. Omega uctovanie zahr fa za sluzbu
 134. Pohľadávka -neprihlásenie pohľadávky do konkurzu
 135. DP manzela a davka v nezamestnanosti manzelky
 136. ALZA DPH
 137. Kurzom ktorého dňa sa prepočíta preddavok na stravné na menu euro pri zahraničnej pracovnej ceste zamestnanca?
 138. IČ - DPH Poľsko (PL) - odpočet dane
 139. Elektronická komunikácia - príslušnosť
 140. vystavená faktúra platiteľ DPH -správnosť zdaniteľného plnenia
 141. Stavba a následný prenájom
 142. Ako vymôcť neuhradené pohľadávky
 143. Nákup ms office z CZ, riadky DPH?
 144. Predaj offroad motocykla do EU fyzickej osobe
 145. Ako vyfakturovať disciplinárne konanie voči živnostníkovi?
 146. Prihlasovanie dohodárov
 147. Zaplatená záloha v hotovosti
 148. DPH zabudnutá prijatá faktúra
 149. Musím účtovať faktúru , ktorá je len pre colné účely?
 150. Preddavky na daň - nepožiadané o vrátenie (zápočet)
 151. Ako účtujete registračný poplatok na polícii pri kúpe auta - DHM v jednoduchom účtovníctve?
 152. Nákup aplikácii z Google play
 153. Je vypovedná lehota v skušobnej dobe ?
 154. FO na PN - ohlasovacia povinnosť.
 155. Elektronicka komunikacia
 156. Poistná udalosť na aute
 157. darčekové poukážky pre zamestnancov
 158. Zaúčtovanie kúpy domu s pozemkom - kúpno-predajná zmluva jednou sumou
 159. Účtujem správne typ DPH pri nasledovnej zahraničnej fa.?
 160. Tovar ako vzorka
 161. Vratka DPH
 162. Je potrebné transferové oceňovanie:
 163. elektr.komunikacia prerušená živnosť
 164. novozaložená sro
 165. nadmerný odpočet do 5 eur
 166. RZZP preplatok
 167. Opravný daňový doklad - ťarchopis
 168. Pozastavenie alebo zrušenie živnosti?
 169. Fakturácia požiarnej ochrany a dozoru
 170. Zádržné na stavebné práce - prenos DP
 171. Účtovanie v MRP - prijaté FA s prenosom DP
 172. Ako zaúčtovať neuznaný náklad DPH pri zahraničnom samozdanení?
 173. Je marza pri kupe a predaji tovaru regulovana ?
 174. Pracovný pomer na dobu určitú prekvalifikovaný na dobu neurčitú
 175. Doklad o platbe - terminál
 176. Ako zaradiť poplatky spojené s prepisom auta do obstarávacej ceny vozidla?
 177. Dve faktúry na jednu zákazku
 178. Kúpa a predaj domény
 179. odvody szčo do 8.-ho dňa
 180. DPH-zahraničný dodávateľ tovaru a správne kurzy
 181. Refakturácia školenia
 182. Účtovanie v SVB
 183. Kde do kontrolného výkazu nákup na základe DL a dokladu z ERP:
 184. Dovolenka po materskej
 185. DPH v minuse
 186. Fakturácia spôsobenej škody
 187. Faktúry neuvedené v nákladoch
 188. V s.r.o. s dvoma konateľmi predávajú svoj obchodný podiel inému konateľovi.
 189. Dohoda o pracovnej činnosti - evidovaný na ÚP
 190. ťahač + náves - aká odpisová skupina
 191. preprava tovaru zo Švajčiarska na Slovensko
 192. mam narok na danovy bonus za mesiace jul/aug/sept.
 193. Akciová spoločnosť - účtovanie
 194. Prečo nie je vyčíslená DPH na faktúre od spoločnosti Alza.sk s.r.o. s uvedeným slovenským IČ DPH ?
 195. RZZP v SR (pracovna zmluva, ostatne prijmy v CR)
 196. Účtovanie odvodov ZŤP - PÚ
 197. Opravný doklad od českého dodávateľa - §64 zákona o DPH
 198. Nákup
 199. konateľ-zamestnanec
 200. Prihlasovacie údaje na prístup do virtuálnej registračnej pokladnice
 201. Účtovanie vratných obalov v PÚ
 202. Môžem odpočítať DPH z faktúry vystavenej v 10/2015 a doručenej teraz v 8/2018?
 203. Štúdium konateľa v zahraničí a výdavky na štúdium
 204. VPP odstupenie od zmluvy
 205. Nákladový účet 511 alebo 518
 206. Poprosím o Váš názor na účtovanie poukážok
 207. Práca nadčas - dohodnuta mzda
 208. Poskytnuty preddavok v zahranicnej mene a nasledna faktura - uctovanie
 209. Zauctovanie faktúry
 210. Zdaňovanie príjmu z diet
 211. splátkový kalendár za elektriku kde ho v kontrolnom výkaze uvádzate?
 212. Importovanie bankových výpisov do Omegy
 213. Technológia na pozberovú linku obilia-aká odpisová skupina?
 214. Do akej odpisovej skupiny mám zaradiť Technologiu na pozberovú linku obilia?
 215. Do ktorej odpisovej skupiny mám zaradiť: bager, nakladač a vysokozdvižnú plošinu ?
 216. Program Keepi
 217. Predaj vŕtačky z výroby sa fakturuje s dph?
 218. Ako účtujem obed a raňajky na pracovnej ceste?
 219. "Repre" u SZČO
 220. Faktura z roku 2015 do nakladov?
 221. Rekreácia zamestnancov s.r.o.
 222. PHM v zahraničí a DPH
 223. Vlastnícke právo k nehnuteľnosti na základe zmluvy o budúcej zmluve
 224. Potrebujem sa zaregistrovať podľa §7a ?
 225. Predaj v konkurze
 226. Oprava colného dlhu a oprava odpočtu DPH
 227. Fakturacia medzi 2 sro s rovnakym konatelom
 228. Ubytovanie cez portál Airbnb na služobnej ceste
 229. Vratenie danoveho bonusu
 230. Môžu sa služby spojené s vŕtaním studne v hodnote vyššej ako 8000,- € účtovať ako majetok v podvojnom účtovníctve?
 231. Ako uplatniť odpočet DPH pri prevzatí tovaru v ČR dodaného zo SR.
 232. Prerušenie resp. zrušenie živnosti SZČO 2018
 233. Zaúčtovanie stravných lístkov
 234. Pracovná cesta a dovolenka
 235. mozem uhradit fakturu za sluzbu (vyskove prace) v hotovosti a dokladovat to prijmovym dokladom?
 236. Ako opraviť chybu z min roka
 237. star.dôchodca a evidencia v socialnej poistovni
 238. Výber z devízového účtu a kurz
 239. Došlý dobropis aj s manipulačným poplatkom - ako zaúčtovať poplatok
 240. Predaj bytu
 241. Tovar na ceste 2017
 242. Zmluva o pôžičke
 243. dodatočné daňové priznanie
 244. ak sa zmenilo číslo odberateľ. fa v kontrolnom výkaze - podáva sa iba dodatočný KV
 245. Udaje v financnej uzavierky SRO su verejne pristupne ?
 246. vyúčtovacia faktúra spp a dph
 247. Faktúra do EU za službu dodanú na Slovensku - DPH
 248. VRP zadávanie dokladov
 249. Dan z predaja zdedenej nehnutelnosti
 250. Treba sa študentovi ísť po dohode hlásiť na úrad práce ?