1. môžem preúčtovať čiastku z obstarania hm. majetku do nákladov v inom roku, v akom bola faktúra zaúčtovaná? (0 replies)
 2. Prepis odpísaného auta z s.r.o. na spoločníka ( konateľa ) s.r.o. (12 replies)
 3. Živnosť + s.r.o. 2018 (3 replies)
 4. Daňový bonus na zaplatené úroky. (11 replies)
 5. účtovanie dobropisu za elektrinu na prelome rokov (4 replies)
 6. Preplatok z RZZP (4 replies)
 7. DzMV..aká je výška pokuty? (0 replies)
 8. NČZD je 0. (11 replies)
 9. Predaj odpísaného firemného auta blízkej osobe v zahraničí (1 replies)
 10. Keď neodpisujem auto a súvisiace náklady je treba zaplatiť daň /podať daňové priznanie (3 replies)
 11. Kúpa tovaru z Čiech, faktúra bez DPH do ktorých koloniek v danovom priznaní a v kontrolnom výkaze o DPH to mám zaevidovať (4 replies)
 12. Refakturácia prepravy a manipulačného poplatku (0 replies)
 13. Došlá faktúra - plusové aj mínusové položky (0 replies)
 14. Oberon - prenos daňovej povinnosti (0 replies)
 15. Je potrebné prepisovať dátum dodania v KV? (1 replies)
 16. odpis pohľadávky ex offo (2 replies)
 17. Cestovný príkaz pri pracovnej ceste kratšej ako 5 hodín (8 replies)
 18. Prve zimne pneu plus technicke zhodnotenie (0 replies)
 19. dobropis PHM za rok 2018,dat.dodania 1/2019 (0 replies)
 20. Ako správne zaúčtujem došlý dobropis? (5 replies)
 21. Môže sa rozdeliť uplatnenie odpoctu DPH do dvoch mesiacov? (2 replies)
 22. Prenos DPH- § 69 ods. 2 a 9 až 12 zákona (0 replies)
 23. Predčasné ukončenie leasingu u nájomcu (0 replies)
 24. prenájom bytu (0 replies)
 25. Došlá faktúra vyhotovená 02/2018,prijatá 11/2018 zaplatená 03/2018 ako účtovať v JU platcovia DPH (6 replies)
 26. Aká je minimálna mzda pre obchodného zástupcu? (2 replies)
 27. Je vyplatná páska správne? (1 replies)
 28. Firma kúpila auto za 1700 € do spotreby cez účet 501... (3 replies)
 29. Zaúčtovanie dane z príjmov PO 2018 po odpočte daňovej licencie (7 replies)
 30. Zálohová vs. ostrá faktúra z CR (1 replies)
 31. Transferove oceňovanie-oznamuje sa? (2 replies)
 32. Skrátený úvazok (5 replies)
 33. potvrdenie o príjme (2 replies)
 34. potvrdenie o príjme (2 replies)
 35. potvrdenie o prijme (2 replies)
 36. Príkazná zmluva (7 replies)
 37. Ako nazvat tuto sluzbu? (8 replies)
 38. Pokazené auto a DzMV (1 replies)
 39. v rozpočtovej organizácii dobropis na prelome rokov. (2 replies)
 40. Neplatca DPH a danove priznanie k DPH (4 replies)
 41. Zabudnuta faktura z 2018 (7 replies)
 42. Neplatca DPH a nakup v Amazon (3 replies)
 43. prenos daňovej povinnosti (1 replies)
 44. zamestnanec a príjem z fin.poradenstva (5 replies)
 45. nezdaniteľná časť na manželku (7 replies)
 46. Oznámenie o ukončení používania mot. vozidla na podnikanie (0 replies)
 47. možem vystaviť fakturu ,v dátume ked som na PN ? (11 replies)
 48. Daň z motorových vozidiel (0 replies)
 49. Poplatok za online platbu a DPH (0 replies)
 50. Ako zaúčtovať vyplatenie dividend z účtu 428, v hotovosti? (1 replies)
 51. DP k dani z nehnutelnosti (2 replies)
 52. Sprostredkovanie kúpy automobilu zo zahraničia (0 replies)
 53. Dátum vystavenie a dodania sú rôzne (2 replies)
 54. Zmenka-účtovanie (0 replies)
 55. Do ktorého roku zaúčtovať? 2018 alebo 2019? (0 replies)
 56. na aké účty zaúčtovať? (0 replies)
 57. vzory smerníc (1 replies)
 58. Montáž kabeláže pre kamerový systém a prenos DP (2 replies)
 59. Dátum dodania (1 replies)
 60. môžem vystaviť dobropis na faktúru z predchádzajúceho roka? (5 replies)
 61. Stravné lístky nad rámec (6 replies)
 62. Rozdielne dátumy dodania na faktúre a na dodacom liste - trvať na oprave? (4 replies)
 63. Je potrebné aby som podal daňové priznanie? (1 replies)
 64. oprava účtu 384 (1 replies)
 65. SZČO - paušálne výdavky - cestná daň (2 replies)
 66. Ktorú banku mám vybrať pri internet bankingu ? (3 replies)
 67. Môžem o uhradenú DPH v Čechách ponížiť výnosy z predaja /604/? (0 replies)
 68. Môže osoba - neživnostnik podávať elektronicky D.P. pre živnostnikov? (9 replies)
 69. fakturácia dodaných služieb a materiálu (0 replies)
 70. Daň z nadobudnutej nehnuteľnosti (3 replies)
 71. Účtovanie prístrešku pre hospodárske zvieratá postaveného svjpomocne (JÚ, SHR, neplatca DPH). (3 replies)
 72. Ako účtujem zvieratá v jednoduchom účtovníctve (neplatca DPH, SHR)? (1 replies)
 73. vklad konateľa s.r.o. (4 replies)
 74. učtovanie vystaveného dobropisu na prelome roka (5 replies)
 75. Mandátna zmluva (0 replies)
 76. trovy právneho zastúpenia (3 replies)
 77. Poistná udalosť-účet 518 (2 replies)
 78. vystavenie fa za plyn (7 replies)
 79. Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani z MV (2 replies)
 80. Dodatočné daňové priznanie z dôvodu RZZP po ukončení podnikania - vyplnenie riadkov o poistnom (12 replies)
 81. DMV 2018 (0 replies)
 82. Danove priznanie z prijmov v CR a prenajmu v SR (1 replies)
 83. Daňové priznanie príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti (11 replies)
 84. Cena za účtovnú závierku (2 replies)
 85. Akou cenou prepocitat pocet litrov nadspotreby poh. hmot (1 replies)
 86. Stavba nehnuteľnosti v s.r.o. a jej financovanie (0 replies)
 87. osobný vklad podnikateľa v jednoduchom účtovníctve (1 replies)
 88. Odpis premlčanej pohľadávky - výmaz spoločnosti ex offo (0 replies)
 89. Účtovanie NFP v príspevkovej organizácii (0 replies)
 90. Daňová evidencia (1 replies)
 91. Uplatnenie NČZD na manželku (12 replies)
 92. Oprava dokladu z ERP s nesprávne vyčíslenou DPH - kedy a ako? (0 replies)
 93. Na koľko desatinných miest mám zaokrúhliť výmeru pozemku v priznaní k dani z nehnuteľností ? (3 replies)
 94. Musí si živnostník vybaviť elektronickú komunikáciu s daňovým úradom...? (6 replies)
 95. Ako zdaniť províziu z distributorskej zmluvy FO (3 replies)
 96. DPH v záväzkoch pri ukončení podnikania (SZČO) (0 replies)
 97. Účtovanie dane z motorových vozidiel (14 replies)
 98. 13.plat (2 replies)
 99. Neviete kedy by mali byť dostupné elektronické formuláre na daň z príjmov? (1 replies)
 100. Ahojte, prosím do ktorého riadku DPH ide fa za AVG antivirus samozdanenie od zahraničnej spoločnosti? (0 replies)
 101. Vrátenie preplatku zo SP - obdobie 1/2015-12/2017 (9 replies)
 102. Uctovnictvo pre lekarov (5 replies)
 103. Ako zaúčtovať preplatky zo sociálnej a zdravotnej poisťovne (JU+paušálne výdavky) (25 replies)
 104. DP A alebo B (5 replies)
 105. Dodavatel nevystavil vyuctovaciu fakturu za dodane sluzby za rok 2018 (0 replies)
 106. Evidencia vozidla a DzMV (2 replies)
 107. Ako sa účtuje použitie ostatných fondov? ú427 (0 replies)
 108. Faktúra z Polska (2 replies)
 109. fa z ČR (0 replies)
 110. Faktura za prepravu z EU (1 replies)
 111. Predaj ojazdeného auta vystaviť fa bez DPH? (9 replies)
 112. daňový výdavok po zaplatení (1 replies)
 113. Faktúra za právne služby vyššia ako vymáhaná suma od neplatiča do nákladov? (4 replies)
 114. Uplatniť radšej paušálne alebo reálne náklady u živnostníka? (3 replies)
 115. Podanie oznámenia o zániku daňovej povinnosti k DzMV (3 replies)
 116. Neodovzdané stravné lístky (1 replies)
 117. môžem odpočítať v daňovom priznaní zrážkovú daň? (2 replies)
 118. Daňové priznanie rezidenta (1 replies)
 119. Oznamovanie kategórie práce (5 replies)
 120. Dan z prijmu - vyska (19 replies)
 121. .Zostatky v nádržiach vozidla ku konci účtovného roka (2 replies)
 122. prechod na paušálne výdavky (5 replies)
 123. Záväzok po splatnosti (0 replies)
 124. Povinnost podat DP?_nizky prijem SZCO a zaplatene odvody do ZP (7 replies)
 125. Odsúhlasenie pohľadávok (1 replies)
 126. szčo slovenská živnosť ale odvody platí v čr (0 replies)
 127. Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdrav.postihnutím (0 replies)
 128. Predvyplnené DP za MV (6 replies)
 129. nezdanitelná cast na manzelku - (10 replies)
 130. Nezdanitelna cast zakladu dane_subeh HPP a SZCO (2 replies)
 131. Som povinna podat DP? (1 replies)
 132. Obdobie účtovania na prelome rokov (1 replies)
 133. zmeny vo vyhlásení na zdanenie príjmov (2 replies)
 134. Slovenská dovolenka (3 replies)
 135. Faktúra - nezaplatená do termínu skonta a následné DPH (0 replies)
 136. Szčo a dodatočne danove priznanie 2017 (1 replies)
 137. daňová evidencia (2 replies)
 138. Dan z vyhry (1 replies)
 139. Zabudnutá došlá faktúra a dph (6 replies)
 140. Platené preddavky - zosatok účtu 341 (3 replies)
 141. Služobná cesta v rámci Bratislavy (3 replies)
 142. Je potrebné uvádzať kryptomeny v DP(FO) za každých okolností?!? (1 replies)
 143. dobrovoľne nezamestnaný (14 replies)
 144. Stavebny material do nakladov (1 replies)
 145. Vystavená faktúra za služby (2 replies)
 146. Platby na brokersky účet (0 replies)
 147. Je to zákazková výroba? (0 replies)
 148. Poukážka OMV zdarma (0 replies)
 149. Refakturácia používanie mobilov (1 replies)
 150. Nová oznamovacia povinnosť zamestnávateľov (11 replies)
 151. Auto na leasing oprava - uctovanie (1 replies)
 152. Elektronické oznamovanie kategórie prác 2 (2 replies)
 153. Oznamovanie kategórie práce 2 (8 replies)
 154. Ako postupovať ak sročka nemá konateľov? (5 replies)
 155. SZCO pausalne vydavky pri vedenom JU (4 replies)
 156. elektronické daňové priznanie pre autora pracujúceho na DIČ (6 replies)
 157. Televizor do nakladov (11 replies)
 158. Faktúra od prepravnej spoločnosti DPD (0 replies)
 159. D z MV 2018 (6 replies)
 160. Ťarchopis od elektrární, následne fakturácia nájomcovi z pohľadu DPH (0 replies)
 161. doklad z ERP-vypočítaná dph- s nákup ktorý podlieha preneseniu daňovej povinnosti (17 replies)
 162. S akým dátumom odhlásiť poberanie rodičovského príspevku, ak manžel chce ísť na materskú? (6 replies)
 163. Prípojka tlakovej kanalizácie (0 replies)
 164. Poplatky v banke účtuje v JU ako služby alebo ostatné výdavky? (4 replies)
 165. Úhrada FA cez VRP (2 replies)
 166. nepouživanie MV a dan z MV (0 replies)
 167. Super odpočet nákladov na vedu a výskum (0 replies)
 168. nezaplatenie preddavkov DzMV (3 replies)
 169. SZČO - dobrovoľné odvody do soc. poisťovne (4 replies)
 170. Vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste 2018 (1 replies)
 171. Ročné zúčtovanie dane 2018 (6 replies)
 172. Elektronicka komunikacia s OP (16 replies)
 173. obrat pre DPH JÚ (5 replies)
 174. Oprava účtovnej uzávierky a podanie dodatočného daňového priznania za rok 2017 (3 replies)
 175. Daň z predaja nehnuteľnosti (10 replies)
 176. Vyplnenie danového priznania (6 replies)
 177. Zamestnanec na materskej dovolenke - rekreačný preukaz (2 replies)
 178. Registratúrny denník (2 replies)
 179. Rekreačné poukazy a SZČO (20 replies)
 180. Vrátenie dane z Nemecka (4 replies)
 181. Daň z nehnuteľnosti (14 replies)
 182. Jednoduché účtovníctvo a blok z RP (3 replies)
 183. ročné odmeny ako rezerva a daňový výdavok? (2 replies)
 184. príspevky rodičov na ŠKD, a zdroj 453 (0 replies)
 185. Firma s.r.o. viac predmetov podnikania a spôsoby úhrad (4 replies)
 186. Softvérová licencia Teamviewer - zrážková daň pri platbe do Nemecka? (0 replies)
 187. Rozsirenie VP do odpisov (1 replies)
 188. Potvrdenia k daňovému priznaniu (4 replies)
 189. Súdny poplatok na prelome rokov (2 replies)
 190. Predbežna finančna kontrola k CP od roku 2019 (1 replies)
 191. Daňový doklad k prijatej platbe (4 replies)
 192. oznamenie úradu verej.zdravotníctva do 15.1.zamestnancov kategorie 2 (1 replies)
 193. DP za dan z nehnutelnosti nadobudnute este v rokoch 2013-2014 (1 replies)
 194. zamestnanec zmenil zdravotnu poistovnu (2 replies)
 195. Vystavené a prijaté FA v roku 2018 uhradené v januári 2019 u platiteľa DPH (2 replies)
 196. DPH par.55 (6 replies)
 197. Oznámenie o zániku daňovej povinnosti (4 replies)
 198. Nájomné a DPH po 1.1.2019 (0 replies)
 199. Neuhradená faktura na prelome rokov (2 replies)
 200. definica obratu pre účely platcu dph u szčo od 1.1.19 (2 replies)
 201. Zahraničná faktúra_poskytovanie služby do členského štátu_ako opraviť prenos daňovej povinnosti? (1 replies)
 202. Doplatok ku minimálnej mzde (6 replies)
 203. Danove priznanie a zaplatenie zdravotnych a socialnych odvodov na prelome roka (10 replies)
 204. Faktúra z minulého roka neplatiteľ DPH (1 replies)
 205. Splátka za telefon v jednoduchom účtovníctve (0 replies)
 206. ako treba zaúčtovať motorové vozidlo do nákladov za rok 2018? (2 replies)
 207. Prenajom nehnutelnosti a DPH (0 replies)
 208. Provízia za sprostredkovanie nákupu motorového vozidla a DPH (1 replies)
 209. Danove priznanie - 2 ciastocne uvazky (5 replies)
 210. odpisy montovaných budov (0 replies)
 211. Účtovanie záruky na okamžitú výmenu tovaru (2 replies)
 212. Konkurz - daňová kontrola (2 replies)
 213. Účtovanie kontokorentného úveru (0 replies)
 214. zápis nových predmetov podnikania v OR - nahlásenie zmeny na FS (5 replies)
 215. Opravna faktura prenesenie danovej povinnosti_zaklad dane_neplatca DPH (0 replies)
 216. Pracovná cesta (2 replies)
 217. Za aku cenu firma s.r.o. može predať ojazdené a odpisané auto (1 replies)
 218. booking.com a vystavenie faktury (0 replies)
 219. Daňové priznanie, elektronická komunikácia (6 replies)
 220. Podávam daňové priznanie keď som nemala prijem z podnikania (6 replies)
 221. Evidencia príjmov pri predaji tovaru cez ERP (13 replies)
 222. auto a daňový úrad (19 replies)
 223. Dodatočné DPH kvôli zabudnutej faktúre (5 replies)
 224. Dohodári a koncesionárske poplatky 2019 (0 replies)
 225. zamestnanec a darčeková karta na nákup (1 replies)
 226. škody na tovare - do akej výšky? (4 replies)
 227. účtovanie relaxppasu z pohľadu príjmateľa poukazu (poskytovateľa služby) (0 replies)
 228. Úhrada do notárskej úschovy a DPH (0 replies)
 229. Názor/rada skúsenejších- vystavenie faktúry k prijatej platbe (3 replies)
 230. Sankcia v banke (5 replies)
 231. variabilny symbol pri platbe odvodov do zdra.poistovne (2 replies)
 232. Registratúrny denník (1 replies)
 233. Nákup kávy pre zamestnancov (1 replies)
 234. Ako sa určí obstarávacia cena bytu po kúpe od bytového družstva? (14 replies)
 235. Zdanenie príjmu z prenájmu bytu fyzickou osobou. (4 replies)
 236. szčo a pn ako vypočítať časť odvodov? (4 replies)
 237. Preukázateľné výdavky živnostníka za rok 2018 - neplatca DPH. (4 replies)
 238. Začínajúci účtovník (2 replies)
 239. zahraničná faktúra - samozdanenie (1 replies)
 240. odpocitatelna polozka na manzelku (1 replies)
 241. Moze mi exekutor siahnut na peniaze zaslane postovou poukazkou na vyplatu v hotovosti ? (2 replies)
 242. DPH na ubytovacie služby na prelome rokov (6 replies)
 243. Aká mzda patrí zamestnancovi, ktorý je zamestnaný vo firme ako vodič nákl. auta? (3 replies)
 244. Platba za sprostredkovanie do ČR - paragraf 16 odst. 1. písm. e bod 10 (zabezpečenie dane) (0 replies)
 245. Dph pri registracii (1 replies)
 246. Výdavok na základe zmluvy o spolupráci - Je daňovo uznaným výdavkom? (11 replies)
 247. Stravné lístky 2018 (5 replies)
 248. príležitostný príjem za pomoc pri sťahovaní vo výške do 500.- je oslobodený od dane z prijmu v roku 2018 ? ? (2 replies)
 249. Vyúčtovanie za energie (2 replies)
 250. Ako pracovať podľa zákonníka práce a neprísť pritom o prácu? (6 replies)