1. DB na dieta narodene 3.12.2014 v DP (6 replies)
 2. Môžem priložiť k daňovému priznaniu výplatné pásky? (4 replies)
 3. Financny sprostredkovatel a zaradenie prijmov (5 replies)
 4. Stav zasob a strata (0 replies)
 5. Je vozidlo v neziskovej organizácii predmetom dane z motorových vozidiel? (9 replies)
 6. úhrada straty z pokladne pri likvidácii sro- vstup do likvidácie (0 replies)
 7. Kde v DP uviesť vyčíslenú motivačnú stáž? (3 replies)
 8. slovenská živnosť, práca v zahraničí a diety. (2 replies)
 9. Ako zdanit odmenu za patent plynucu rezidentovi SR z CR? (0 replies)
 10. DPFO A a výška preplatku (5 replies)
 11. Môžem si uplatniť celú odpočitateľnú položku na daňovníka? (1 replies)
 12. DP ak TPP a licenčná zmluva (2 replies)
 13. prijmy zo zavislej cinnosti (21 replies)
 14. Zamestnanec a zároveň spoločník jednoosobovej s.r.o. podávanie DP (2 replies)
 15. Mám nárok na vrátenie dane? (15 replies)
 16. Ukončenie podnikania a bankový účet. (0 replies)
 17. Opravné položky v JÚ (0 replies)
 18. som SZČO. Inštalatér,plátca DPH, jednoduché účtov. Musím mať ERP alebo VRP? (2 replies)
 19. TPP a licenčná zmluva (1 replies)
 20. Danove priznanie ked som studentka (2 replies)
 21. nedoplatok ZP v daňovom priznaní pri paušálnych výdavkoch (4 replies)
 22. Ako zaúčtovať vrátené poistné zo SP z dôvodu spätne priznaného dôchodku SZČO v JÚ? (0 replies)
 23. Zmluva o spotrebnom úvere na MV - platená na tretiny tri roky. Ako mám dať odpisy? (1 replies)
 24. zauctovanie bez prijmoveho (4 replies)
 25. danove priznanie (2 replies)
 26. Preplatok z RZZP za rok 2013 zdanený aj nezdanený (2 replies)
 27. Skončenie živnosti a nevysporiadaný sklad (7 replies)
 28. Rezervný fond oprava (0 replies)
 29. Preplatok z RZZP za r, 2013 (24 replies)
 30. VYplateny danovy bonus aj ked mala nizky prijem.. (11 replies)
 31. Môže predseda OZ (neziskovka) darovať ako súkromná osoba finančnú hotovosť svojmu združeniu? A ako takýto dar ošetriť? Účtuje v sústave JÚ. (0 replies)
 32. Na aký Daňový bonus má nárok v DP za 2014 keď bola aj nezamestnaná, aj pracovala na zmluvu tu aj v zahraničí? (10 replies)
 33. Za akých podmienok treba vyplniť počet mesiacov v DP oddiel VI na strane 3? (4 replies)
 34. účtovanie materiálu (1 replies)
 35. Jednoduché účtovníctvo (4 replies)
 36. DPFO-úhrnná suma dôchodkov (3 replies)
 37. Závierka PU (2 replies)
 38. Dodatočné daň.priznanie (4 replies)
 39. Môže fyzická osoba -nepodnikateľ požičať financie právnickej osobe bezúročne?Ak nie, do akej sumy nemusí fyzická osoba zdaňovať takto získaný príjem z úrokov? (0 replies)
 40. Danove priznanie dochodcu s pracou na dohodu (2 replies)
 41. Prikladajú sa k DP FO typ B aj výmery o schválenom dôchodku? (8 replies)
 42. Ak FO-nepodnikateľ daruje financie PO, musi PO zdanit tieto financie? Moze byt tento dar v neobmedzenej vyske? (0 replies)
 43. Danove priznanie za rok 2014/ praca v zahranici/Novy Zeland (2 replies)
 44. Zivnost + hlavny pracovny pomer (8 replies)
 45. Znevyhodnenie FO oproti PO (12 replies)
 46. nedaňový príjem na bú (1 replies)
 47. Ako správne postupovať pri zápise v peňažnom denníku ? (0 replies)
 48. výdavky pri prenájme bytu (5 replies)
 49. Žijem v zahraničí,mám povinnosť podať DP? (2 replies)
 50. DP a preplatená dovolenka (9 replies)
 51. DPFO - typ B 2014: Do políčka "výdavky zo živnosti" aj poistenie? (5 replies)
 52. Môžem odpísať príspevok na doplnk. starob. poistenie (5 replies)
 53. Účtovanie v PÚ-Poplatky z VÚB (6 replies)
 54. V súvahe PU sa na riadok 138 zahrnie aj účet 326? (1 replies)
 55. Zasielanie výkazu MUJ cez FS. (0 replies)
 56. Danove priznanie typ B a pausalne vydavky (2 replies)
 57. Rezervný fond (0 replies)
 58. Zamestnany + SZCO - DP B (2 replies)
 59. dodanie služby koncom januára, peniaze až v marci (1 replies)
 60. Platí star. dôchodca dan z dividend, pripadne zdravotne odvody a na akom tlacive? (9 replies)
 61. Starobny dochodca a odvody z autorskych zmluv (3 replies)
 62. vzor Okamž. skonč. PP par. 69 odst. 2 (1 replies)
 63. Môžem podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmu FO (typ B) za rok 2013 do konca marca 2015 ? (4 replies)
 64. Pomoc v účtovníctve SVB (2 replies)
 65. Daňový preplatok a č.ú. (3 replies)
 66. Zánik oprávnenia 4.2.2014 a následný vznik nového oprávnenia pred podaním DP 11.2.2015 - nerobiť úpravu ZD ? (0 replies)
 67. Umorenie staršej straty. (4 replies)
 68. Dá sa poslať daňové priznanie B za rok 2014 cez aplikáciu E-dane? (12 replies)
 69. zaučtovanie platbu kartou v MRP programe (1 replies)
 70. Vypocet rezervy na dovolenku (4 replies)
 71. szčo a osobná asistencia (5 replies)
 72. zamestnanecká prémia a odmena člena volebnej komisie §32a ZDP? (0 replies)
 73. započítava sa do príjmov aj PN-ka, idem si robiť DP na paušál a neviem či do príjmov sa pripočítava aj PNka (2 replies)
 74. Daňová licencia - platí licenciu poľovnícky zväz, resp. urbar - pozemkové spoločenstvo? (3 replies)
 75. zdaňovanie neuhradeného záväzku (1 replies)
 76. Ako a kedy číslovať príjmový doklad? (9 replies)
 77. fo pracujuca v čechách musí podať daňové priznanie v čechách? (2 replies)
 78. Môžem učtovať v JU dialničnú známku keď používam na podnikanie požičané vozidlo? (2 replies)
 79. Člen komisie pri MsZ a jeho príjem (odmena) v DP A (3 replies)
 80. ukončená živnosť a ročne zúčtovanie zdravotného poistenie (1 replies)
 81. Kde si podať daňové priznanie ak už som momentálne nezamestnaný? (5 replies)
 82. Vyplatenie pohľadávky po ukončení živnosti a Daňová priznanie? (4 replies)
 83. Vykázanie straty v DPPO (4 replies)
 84. Rezerva vs. záväzok voči zamestnancovi ? (7 replies)
 85. Živnostník zaplatil za nákup pre potreby podnikania stravnými lístkami (0 replies)
 86. Chyba v DP u dôchodcu (3 replies)
 87. Odpovede na podania z finančnej správy (2 replies)
 88. zhraničné príjmy (1 replies)
 89. Úhrady zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie (2 replies)
 90. Zrážková daň podľa autorského zákona (3 replies)
 91. Nezdanitelná časť pri nízkom príjme (3 replies)
 92. Ako zaúčtovať "zisk" z predaja auta (3 replies)
 93. Ako podať DP ak bol zisk nulový? (3 replies)
 94. Môžem odpisovať auto, ktoré je vložené do ZI ako nepeňažný vklad? (4 replies)
 95. príjem z TMR a.s. v r.2014 (0 replies)
 96. predaj bytu a nezdaniteľná časť (5 replies)
 97. DPFO typ B (2 replies)
 98. príjem (2 replies)
 99. Platenie daňovej licencie (1 replies)
 100. Daňove priznanie mám podať na slovensku alebo v ČR? (7 replies)
 101. Dôchodca živnostník. (1 replies)
 102. Neplatca dph.. na FA ma CZ - dičo nepodal suhrnny vykaz, čo s tým ? (3 replies)
 103. Preplatok na sociálnom poistení a jednoduché účtovnctvo (3 replies)
 104. originalne a prenesene kompetence v obci (5 replies)
 105. Odosielanie daňového priznania (3 replies)
 106. Mikro účtovná jednotka (1 replies)
 107. Kurzove rozdiely k 31.12.2014 u Mikro uctovnej jednotky? (1 replies)
 108. Je správne zaučtovanie tvorby SF za mesiac 12/2014 v JU v peňažnom denníku v roku 2014 dátumom 31.12.2014 - interným dokladom uzávierkovým ? (1 replies)
 109. dodatočné daňové priznanie za rok 2013? (2 replies)
 110. Započítanie príjmov zo zahraničia v DP (1 replies)
 111. Cestovný príkaz, reprezentačné (obed s obchodnými partnermi) (9 replies)
 112. Uctovanie webove stranky (1 replies)
 113. SZČO a leasing auta (3 replies)
 114. Dotácia je príjem pre SZČO? (3 replies)
 115. Obnovená živnosť a DPFO typ B (0 replies)
 116. Môže mi prosím niekto odpovedať, ako riešiť DPH? Došlá FA platcovi DPH (SR) od neplatcu DPH (SR) za služby vykonané v ČR v mene CZK (10 replies)
 117. Zvýšenie hodnoty pozemkov (3 replies)
 118. Danove priznanie (1 replies)
 119. Správny riadok DP PO - nedaňový odpis pohľadávky (1 replies)
 120. Odpisy - riadok 4 v DP PO (1 replies)
 121. Výkaz Súvaha a VZaS / zatriedenie účtov (0 replies)
 122. Poznámky k ÚZ 2014 pre neziskové organizácie (2 replies)
 123. Dáva niekto zamestnancom v škole /RO/, ktorá má svoju jedáleň aj stravné lístky, ako to účtujete? (6 replies)
 124. Vysoký stav na účtoch 211 a 365 (29 replies)
 125. Príspevok na podnikanie od UPSVR - nákup vopred za vlastné, vklad podnikateľa a zaúčtovanie v JU (0 replies)
 126. Nemecký jazyk (0 replies)
 127. odvody (5 replies)
 128. Zamestnanie invalidneho dochodcu (2 replies)
 129. Preplatok na sociálnom poistení (3 replies)
 130. Predaj nakladneho auta do Poľska ako fakturovat? (2 replies)
 131. Zaúčtovanie dobropisu (0 replies)
 132. Ročné zúčtovanie dane nezdaniteľná čiastka u iného zamestnávateľa (3 replies)
 133. Ako mám zaúčtovať peňažnú výhru z reklamnej súťaže? MD 543 alebo 518, D325,342 (0 replies)
 134. Inventarizácia v OMEGE (0 replies)
 135. 80% náklady (1 replies)
 136. Vypocet v DP (1 replies)
 137. opravna učtovna zavierka v JU (0 replies)
 138. Opravné položky k nepremlčaným pohľadávkam (3 replies)
 139. Ako účtovať predaj palivového dreva v urbariáte s právnou subjektivitou, resp. nákladovú stranu k predaju? (0 replies)
 140. Ako postupovať pri výplate zisku konateľovi za rok 2013 v roku 2014. (0 replies)
 141. Existuje povinnosť banky-štátu v Taliansku zrážať z platby faktúry smerujúcej mimo Talianska 30%? (2 replies)
 142. FRSR - aktuálne verzie zákonov a postupov účtovania (0 replies)
 143. platca / neplatca DPH - § 7 a (2 replies)
 144. použitie vlastného motorového vozidla člena občianskeho združenia (2 replies)
 145. Ako sa účtuje SF v RO, postup prídel do SF, odvod z miezd, predpis (8 replies)
 146. Náklady budúceho obdobia (8 replies)
 147. ako vyplňujete vo výkaze Účtovná závierka údaj OR? (8 replies)
 148. ERP - opravy spotrebnej elektroniky (4 replies)
 149. Príjmy z ČR a Švajčiarska, akú metódu použiť? (5 replies)
 150. Je mozne pouzit metodu vynatia prijmov pri prijmoch z Ceskej republiky? (2 replies)
 151. Dokedy je potrebne oznamit danovemu uradu odklad danoveho priznania (1 replies)
 152. Stravovanie zamestnancov vo vl. zariadení (0 replies)
 153. Paušálne výdavky a finančný poradca (8 replies)
 154. Ako mám zaúčtovať faktúru za odpojenie a znovupripojenie elektriny? (4 replies)
 155. ERP pokladnica (8 replies)
 156. Prerušenie podnikania a výkazy. (0 replies)
 157. SZČO a predaj majetku nezaradeného do majetku firmy (7 replies)
 158. podanie danoveho priznania k dani z prijmov (1 replies)
 159. Vrátenie preddavkov-účtovanie (5 replies)
 160. Export-import alfa (2 replies)
 161. Sú daňovými výdavkami aj platby počas obdobia, kedy nie je byt prenajatý??? (12 replies)
 162. Chyba vo výkaze Účtovná závierka (4 replies)
 163. Zabudnutý príjem za domovníka na daňovom priznaní z roku 2013 (3 replies)
 164. Daňový bonus a príjmy z Maďarska (0 replies)
 165. Odpisy z tech. zhodnotenia v prenajatej nehnuteľnosti - je to možné ? (8 replies)
 166. Daňová strata v daňovom priznaní (1 replies)
 167. Daňové priznanie+daň z úrokov z vkladov. (1 replies)
 168. DIC a danove prinanie (1 replies)
 169. odpisy (2 replies)
 170. Účtovanie výroby vlastných výrobkov - spôsob B (5 replies)
 171. DP typu B ak živnostník nepodnikal celý rok (13 replies)
 172. nezdanitelná časť pri polovičnom úväzku (13 replies)
 173. kurz pre prepočet mezd (0 replies)
 174. Ako sa účtujú mesačné poplatky v banke, úroky a daň z úrokov v RO? (4 replies)
 175. Ako odpisujem auto financovaného Zmluvou o spotrebnom úvere cez ČSOB Leasing? (3 replies)
 176. Musime platit danovu licenciu? (3 replies)
 177. Prerušenie živnosti počas celého kalendárneho roka (4 replies)
 178. Občianske združenie podáva daňové priznanie? (1 replies)
 179. DPFO za rok 2014 - starobný dôchodok priznaný v marci spätne k 19.12.2013 (5 replies)
 180. Účtovanie mzdy v JÚ - poistné (1 replies)
 181. Spracovanie upomienky a DPH (3 replies)
 182. Môže si daňovník v daňovom priznaní za rok 2014 uplatniť odpočítateľnú položku na manželku, ak je študentkou VŠ? (5 replies)
 183. Proluc - nastavenie uctovneho rozvrhu na rok 2014 (0 replies)
 184. prenajom casti (jednej miestnosti) rodinneho bytu vlastnej sro. (2 replies)
 185. Sme súkromná materská škola n.o., dostávame štátnu dotáciu z podielových daní. (1 replies)
 186. povinnosti z organizovania kultúrneho podujatia ako fyzická osoba (0 replies)
 187. môže si živnostník zahrnúť do výdavkov výživné na dieťa, ktoré s ním nežije v spoločnej domácnosti? (11 replies)
 188. Daň z príjmov, zamestnanec v Nemecku (5 replies)
 189. SZČO stravné v zahraničí (0 replies)
 190. Tabuľka D v DPPO 2014 (evidencia a odpočet straty) (7 replies)
 191. DP SZČO skutočné výdavky (4 replies)
 192. môže szco neplatca DPH S jedným dohodarom uplatniť paušál ne výdavky? (2 replies)
 193. Fa Tipos účtovanie PU (2 replies)
 194. zmena základného imania (0 replies)
 195. Účet 474 (5 replies)
 196. Predaj neodpísaného auta za vyššiu cenu ako je zostatková hodnota (4 replies)
 197. HDP záporné hodnoty (0 replies)
 198. potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (2 replies)
 199. Kam zaúčtovať odstupné za uzatvorenie predajne? (1 replies)
 200. Peňažní denník (6 replies)
 201. Uplatnenie prerušených odpisov-naväznosť riadok 250 a tab.B (6 replies)
 202. vykazuje sa aj mzda, ktorá nebola vyplatená ? (2 replies)
 203. Odkald danoveho prizannia FO za rok 2014 (1 replies)
 204. dohoda o vystavovaní faktúr odberateľom podľa par. 72 ods.4 (4 replies)
 205. Predaj domu (1 replies)
 206. Dotácie na poľnohospodársku pôdu (0 replies)
 207. Ukončenie živnosti (10 replies)
 208. prijem tovaru z EU (2 replies)
 209. Za aké obdobie môže žiadať daňový bonus? (2 replies)
 210. daňové priznanie k dani z prílmov (1 replies)
 211. Aky je koniec uctovneho obdobia pred zanikom/vymazom sro z OR (10.3.); ma byt do dna vymazu (10.3.)alebo do dna pred vymazom (9.3.)? (1 replies)
 212. traktor, píla - začiatok živnosti (1 replies)
 213. kto by mi vedel poradil, ako sa vypočítava daň pri životných poistkách (7 replies)
 214. FO registrovaná v obchodnom registri - účtujúca v podvojnom účtovníctve (22 replies)
 215. Akú sumu dať do úhrnu vyňatých príjmov? (2 replies)
 216. Náklady s pozemkom - ako na to? Dlh voci spolocnikovi - co s nim? (3 replies)
 217. Tvorba RF (3 replies)
 218. Znovu zaradenie odpisaneho DHM a predaj (11 replies)
 219. Musim pri vedeni danovej evidencie o prenajme nehnutelnosti uplatnit vsetky vydavky? (2 replies)
 220. Poistná poradkyňa a paušálne výdavky? (11 replies)
 221. Zákonný rezervný fond (11 replies)
 222. invalidny dochodca - danove priznanie pre posudenie vysky invalidného dochodku (2 replies)
 223. Postúpená pohľadávka (0 replies)
 224. odpočítateľná položka na danovníka (7 replies)
 225. Ako vyplniť daňové priznanie? (5 replies)
 226. Pozastavená živnosť a daňové priznanie. (3 replies)
 227. Ako na odpisy prenajimaneho bytu v obchodnom majetku FO? (3 replies)
 228. Ako vyplniť daňové? (2 replies)
 229. Stravné lístky - priama spotreba JÚ (2 replies)
 230. Prečíslovanie skladových kariet v Pohode / pridanie kódov k produktom (1 replies)
 231. Živnostník... Daňové priznanie (17 replies)
 232. Odpis postúpenej pohľadávky (0 replies)
 233. Ak ma pozemkove spolocenstvo zisk, deli sa medzi Pozemkovy fond, poz.spolocenstvo plati Pozemkovemu fondu najom. (3 replies)
 234. Úctovanie DPH pri dodatočnom doclení tovaru (1 replies)
 235. Ake mam povinnosti pri predaji ilustracii a fotografii cez eshop? (4 replies)
 236. Dohoda počas rodičovskej (1 replies)
 237. Povinnost podat DP pri prijme z honorarov (2 replies)
 238. Musím ako živnostník s pozastavenou živnosťou podávať daňové priznanie za rok 2014? (21 replies)
 239. Daňové priznanie - opatrovateľka v Rakúsku (2 replies)
 240. Živnostník - daňový bonus (2 replies)
 241. Zariadenie prenajimaneho bytu (0 replies)
 242. nepeňažný príjem - 1% z obst. ceny vozidla - viac zamestnancov na 1 vozidlo (2 replies)
 243. Odpis pohľadávky (6 replies)
 244. Prijem zo zamestnania aj z prenajmu - danove priznanie typ B. (7 replies)
 245. účtuje niekto - kúpa pozemku výstavba rodinných domov - spôsob účtovania (2 replies)
 246. Platia sa odvody alebo dane z predaja hnuteľného majetku (FO nepodnikateľ)? (3 replies)
 247. Príjem z ČR a potvrdenie o prijmoch (1 replies)
 248. Daňové priznani FO a vediem PÚ (4 replies)
 249. Kam poslať daňové priznanie? (8 replies)
 250. Zápočet straty v DPPO 2014 (účtovanie) (6 replies)