1. DP B - príjem zo živnosti a práca v taliansku (3 replies)
 2. Máme prenájom vozidla cez operatívny leasing. Prenajímateľ nám prefaktúroval poškodenie interiéru. Môžem to zaúčtovať na účet 511...? (4 replies)
 3. Strata vo vlastnej restauracii (7 replies)
 4. Zdedená nehnuteľnosť a daň? (0 replies)
 5. Predaj nehnuteľnosti a odvody do ZP (1 replies)
 6. Danova evidencia a vydavky pred zalozenim zivnosti (2 replies)
 7. Interna faktura (7 replies)
 8. Strata v s.r.o. (2 replies)
 9. FO (9 replies)
 10. Elektronická registračná pokladňa (8 replies)
 11. PHM - ako sa vypočíta cena nadspotreby? (0 replies)
 12. Daňové priznanie typ A príjem zo Slovenska a Rakúska (10 replies)
 13. Student a po statniciach zivnost - potvrdenie o navsteve skoly k DP? (2 replies)
 14. Odpočet daňovej straty z roku 2013 (2 replies)
 15. Príjmy zo záv.čin.(Rakúsko)-DPFO A-kontrola vyplnenia riadkov. (5 replies)
 16. Podvojné účt. a provízne listy (6 replies)
 17. Živnostník na SK aj v DE, zo slovenskej živnosti nebol žiadny príjem, akurát bolo vrátené sociálne poistenie z minulých rokov vo výške 665 eur - Aký je to príjem? (2 replies)
 18. Uhrada fa v hotovosti (17 replies)
 19. Pomoc s vyplnením DPFO A-príjmy zo zahraničia (AT) (7 replies)
 20. co urobit so socialnym foncom u FO zamestnavatela,po ukonceni zivnosti? (3 replies)
 21. Vklad podnikateľa vo výkaze o majetku a záväzkoch je záväzok? (5 replies)
 22. účtovanie o príspevku na vytvorenie pracovného miesta §54???? (4 replies)
 23. Dôchodca, predaj cenných papierov a DP (0 replies)
 24. oznamenie o preldzeni lehoty na podanie DP - kam zadavate pri elektornickom zasielani? (2 replies)
 25. ťažba a manipulácia dreva, motorová píla a traktor pri práci (5 replies)
 26. daňové uznanie právnych trov (0 replies)
 27. Vyplatené nájomné dopredu na rok 2015 v JU (2 replies)
 28. Poplatok za komunálny odpad v neobývanom RD (10 replies)
 29. DPFO2014-odvody (príloha) (4 replies)
 30. pausalne vydavky (9 replies)
 31. Invalidný dôchodca a szčo - nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane (4 replies)
 32. Potvrdenie o príjme z Rakúska (4 replies)
 33. fa za doménu s čas.rozlíšením dodaná 2/2015 (4 replies)
 34. neúčtovanie o dani z príjmov (9 replies)
 35. PREÚĆTOVANIE PREPLATKU DPH (4 replies)
 36. Ako uviesť správne odpis hmotného majetku v daňovom priznaní? (0 replies)
 37. Prechádzam z FO na s.r.o. Ako prevediem auto v podnikaní FO do s.r.o. ? (1 replies)
 38. Pohostinstvo a paušálne výdavky (1 replies)
 39. Zamestnanec a súbežne SZČO v strate - nárok na DB (2 replies)
 40. DP typu B pri ,žiadny príjem a odvod do ZP?? Čo s tým ??? (0 replies)
 41. Daňové priznanie A - príjem z Čiech, Švajčiarska, Slovenska (10 replies)
 42. Časové rozlíšenie nákladov (9 replies)
 43. Živnostník a SHR - daňové priznanie typ B - ako vyplním časť týkajúcu sa hmotného majetku. (6 replies)
 44. Odpisová skupina - kolesový traktor (0 replies)
 45. Uplatnenie výdavku k príjmu podľa §8 (1 replies)
 46. Študent VŠ ako živnostník? (2 replies)
 47. Zaplatené poistné - príloha k DP (2 replies)
 48. szčo a faktury za telefon bez IČA (6 replies)
 49. Stornovanie vystavenej faktury - szco (1 replies)
 50. výdavky pri predaji pozemkov (3 replies)
 51. Príjem z urbáru - paušálne výdavky (6 replies)
 52. prenajom - nehnutelnost v bezpodielom vlastnictve. (0 replies)
 53. Faktúra vystavená v roku 2014 uhradená v roku 2015 SZČO využívajúcou paušálne výdavky (3 replies)
 54. Mozu sa zaratat splatene odvody za 2013 do nakladov 2014? (4 replies)
 55. fa za účtovníctvo vystavená v 3/2015 za rok 2014 (4 replies)
 56. skoncenie podnikania v r. 2014 v JU, predtym 3 roky pozastavena zivnost - co s vykazmi? (1 replies)
 57. Danove priznanie (1 replies)
 58. Ako účtovať prerozdelenie zisku v pozemkovom spoločenstve? (0 replies)
 59. zdravotne poistenie z predaja bytu- kedy ho dat do vydavkov (1 replies)
 60. Správne vypĺňanie knihy jázd. (0 replies)
 61. daňová licencia a výkaz ziskov a strát (5 replies)
 62. Predaj darovaného auta a jeho učtovaniev PU. (2 replies)
 63. PHL pri práci v lese. (2 replies)
 64. Odvody živnostnik (1 replies)
 65. soc. fond - stravné (6 replies)
 66. Ako vyplniť daňové priznanie typ B - časť týkajúca sa hmotného majetku? (2 replies)
 67. SHR a čo môžem zahrnúť do výdavkov? (4 replies)
 68. Ako začať účtovať fyzickú osobu - podnikateľa v podvojnom účtovníctve? (Nie prechod z JU na PU) (3 replies)
 69. postup o započítanie daňovej povinnosti vči nadmerným odpočtom (2 replies)
 70. Záväzky po lehote splatnosti v DP (2 replies)
 71. Mám podať novú súvahu za rok 2013, ak som zistila chybu? (1 replies)
 72. koľko mám zaplatiť odvody (1 replies)
 73. vyradenie auta, zostatkova cena, prip.resp.odpoc.plozka (2 replies)
 74. aký doklad na prijatú zálohu od zákazníka (3 replies)
 75. Môžem si odpísať z daní celý rok, keď som zrušil živnosť? (6 replies)
 76. povinnost podat DP ak prijem je z opatrovania osoby - suma nad 1901,67€ (3 replies)
 77. Poznámky v PU-cast H g - suma cisteho obratu = ? (2 replies)
 78. Ktoré číslo faktúry z Google AdWords je to správne do KV??? (0 replies)
 79. účtovná zavierka 2014 riadok 1 čistý obrat (5 replies)
 80. Ahojte, vie mi niekto poradiť ako účtujete réžie školskej jedálne V RO? Vedúca mi peniaze vklada rovno na príjmový účet. (0 replies)
 81. Hodnota predavaneho obchodneho podielu sro - danove hladisko (0 replies)
 82. kovový šrot (3 replies)
 83. daňová evidencia (1 replies)
 84. Daňové priznanie 2014 (2 replies)
 85. Čiastočne uhradená faktúra s upomienkou. (11 replies)
 86. príjem z prenájmu za r 2014 (8 replies)
 87. Tovar so službou bez RPP (3 replies)
 88. Uznanie reklamácie za tovar a účtovanie. (7 replies)
 89. teda spoločnosť s.r.o. ktorá vznikla v roku 2013 nemôže byť mikro za rok 2014 a v roku 2015 už môže byť mikro? p.s. splňa všetky podmienky pre zatriedenie mikro (3 replies)
 90. Bezhotovostné platby (6 replies)
 91. Prerušenie živnosti a jej neobnovenie do doby podania DP (0 replies)
 92. DPPO účtovanie (4 replies)
 93. zakladny rozdiel medzi 511 a 518? (2 replies)
 94. Nevyfakturované dodávky + časové rozlíšenie = ako zaúčtovať faktúru ? (7 replies)
 95. Spotrebná daň z tabaku (0 replies)
 96. Úhrada akontácie v hotovosti (5 replies)
 97. Vyradenie neuhradených pohľadávok z evidencie "paušalistu" (2 replies)
 98. vyplnenie daňového priznania typ B - zamestnanec a zdanenie výhry (4 replies)
 99. Môžem uhradenú sumu ZP zapísať do r. 33b DP? (0 replies)
 100. Obratovy bonus Metro (3 replies)
 101. Vyúčtovanie elektriky od 9/2013 až po 1/2015 - ako zaúčtovať ? (3 replies)
 102. Môže si manžel uplatniť na manželku odpočitateľnú položku ak je na predlženej šesťročnej "materskej" ale neplatenej... iné príjmy nemala... (3 replies)
 103. Tržby - tr.6 - mínusový zostatok - čo s tým? (2 replies)
 104. nemôžte sem dať link na to elektronické tlačivo na FS neviem to nájsť (1 replies)
 105. Manžel český zamestnanec a manželka poistenec Slovensk (0 replies)
 106. musia preddavkové platby na energie v bytovom spoločenstve platiť aj osoby, ktoré byt užívajú ale trv.pobyt v nom nemajú? (10 replies)
 107. Mesačný prehľad a vrátené daňové preplatky (6 replies)
 108. RZD - III. piliér - z-nec má 1 zmluvu uzavretú po 1. 1. 2014, na ktorú prispieva a 1 podľa starých podmienok, na ktorú neprispieva. Má nárok na odpočet? (1 replies)
 109. ročné zúčtovanie preddavkov (4 replies)
 110. výkazy v MRP (12 replies)
 111. Rekonštrukcia starého hotela- kedy zaradiť hotel do majetku? (0 replies)
 112. účtovanie - súkromné veci z firemného účtu (6 replies)
 113. Výkup železa a DPH (5 replies)
 114. ZRUŠENIE DOVP (5 replies)
 115. zabudnutá došlá faktúra zo šuflíka z minulého roku (7 replies)
 116. DP a práca v Rakúsku (3 replies)
 117. Spolupráca so ŠVAJČIARSKOM (0 replies)
 118. Výkaz majetku a záväzkov (0 replies)
 119. Viete niekto poslať vzor poznámok Uč MUJ 3-01, na vyplnenie a poslať ako prílohu k účtovnej závierke. (11 replies)
 120. Zaloha za tovar a nedodana faktura (5 replies)
 121. Podanie daňového priznania A aj B? (1 replies)
 122. Uvádzajú sa prosím do počtu príloh aj výkazy živnostníka? (1 replies)
 123. Dodatočné odvody dane-učtovanie (1 replies)
 124. sk doména registrovaná na živnosť, ale kúpená na FO-nepodnikateľ (0 replies)
 125. Platenie dane (1 replies)
 126. Daňové priznanie A a podpora v nezamestnanosti (9 replies)
 127. Ako zdaniť benefity v s.r.o. spoločníkovi a konateľovi, ktorý nepoberá žiaden príjem. (0 replies)
 128. Prenos daňovej povinnosti nad 5,000€ bez DPH a následný dobropis na túto FA v menšej sume (1 replies)
 129. Neplatca DPH maliarske práce vo Francúzsku (0 replies)
 130. rozdelenie zaúčtovania dane analytikou-kontrola v účtovníctve (6 replies)
 131. Dodatočné priznanie DPH - do riadku 31 sa vpíše aká suma? (2 replies)
 132. Danové priznanie SZČO + zamestnanec? Kam dať preddavky? (2 replies)
 133. Rezervy a ich účtovanie (5 replies)
 134. Rezerva na bonus, zľavy a skontá (0 replies)
 135. Rezervy na úrok z omeškania (0 replies)
 136. nezdaniteľna časť na manželku (2 replies)
 137. Preddavky FO na rok 2015 (0 replies)
 138. Preplatenie reklamácie služby cez ERP - ako účtovať? (0 replies)
 139. PHM - tankovanie bez bločku? (1 replies)
 140. Živnostník a práca v talianku (0 replies)
 141. DPH (0 replies)
 142. Môžeme vytvoriť rezervy na odmeny pre štatutárov, ktoré budú vyplatené v roku 2015 ? (2 replies)
 143. Časové rozlíšenie - mikro ÚJ - PZP r. 2015 (4 replies)
 144. Zmena uctovania formou danovej evidencie (0 replies)
 145. Danova licencia a ukoncena likvidacia (0 replies)
 146. dlznik.sk (0 replies)
 147. Organizovanie podujatia (0 replies)
 148. ako si uplatnim nedoplatok RZZP2013 uhradene v r.2014 v DPFO-typ B za rok 2014?? (13 replies)
 149. Aky kurz a z akeho dna zadat pri prijati PLN do pokladne PLN? (2 replies)
 150. Kupa ojazdenych pneumatik prostrednictvom kupnej zmluv ? (0 replies)
 151. potvrdenie -2% dane -dátum (3 replies)
 152. Ako správne zaúčtovať zrušenie rezervy na lesnú pestovnú činnosť? (0 replies)
 153. Mikro uctovna jednotka (2 replies)
 154. Živnostník a cestovné náhrady (0 replies)
 155. živnosť a brigáda (8 replies)
 156. strata a zaúčtovanie daň. licencie a zisk zaúčt. daň. licencie-vypĺňanie poznámok (0 replies)
 157. Obcianske zdruzenie - PU, zaciatok uctovania - datum vzniku, zauctovanie pozicky... (9 replies)
 158. Prechod z Alfy do Omegy a účet 701 (0 replies)
 159. Ako otvorím minulý účtovný rok už existujúcej firmy v omege? (0 replies)
 160. Ako nahodím v omege predchádzajúci účtovný rok existujúcej firmy? (0 replies)
 161. Chýbajúci doklad o úhrade (2 replies)
 162. Vysporiadanie preddavkov na daň v ČR (13 replies)
 163. Odpočet daňovej straty (0 replies)
 164. penále z omeškania (0 replies)
 165. Neplatca dph a sluzba v eu (3 replies)
 166. Prenájom budovy (0 replies)
 167. postup pri vyplneni danoveho v nemecku (0 replies)
 168. Treba na odpísanie diét ako SZČO pre SK sro-čku pri práci v Rakúsku aj "cesťák" (pre možnu budúcu kontrolu z daňového)? (5 replies)
 169. Uctovanie obstarania auta do firmy kupou od sukromnej osoby (6 replies)
 170. Je možné, že mi daňový úrad nevrátil nadmerný odpočet? (3 replies)
 171. Odosielanie dokumentov (11 replies)
 172. Daňové priznanie v celých Eur. (0 replies)
 173. Tlačivo "potvrdenie o podaní účtovnej závierky" (1 replies)
 174. Zamestnanecká prémia v DP typu A (12 replies)
 175. Ak nesedí súvaha a výkaz ziskov a strát o 1 eur, mám opraviť súvahu alebo VZaS? (4 replies)
 176. Úroky z omeškania SP - VOZD? (2 replies)
 177. Som živnostnik a pracujem v Belgicku.Faktury vypisujem slovakovi.Mam tam narok na diety. (1 replies)
 178. Výmena eura za turecké líry na služobnej ceste a pri platbe za taxi neexistujúci doklad :( (0 replies)
 179. Ako na daňové priznanie FO ak som chvíľu robila v ČR na dohodu? (5 replies)
 180. DP riadok 14 a 15 (6 replies)
 181. Jednoduché účtovníctvo a platobný terminál (3 replies)
 182. Zuctovanie preddavkov na dan od zamedtnavatela, ktory uz skrachoval. (2 replies)
 183. Prevadzka internetovej stranky - musim viest uctovnictvo, je to podnikanie? (8 replies)
 184. Budova na prenájom (0 replies)
 185. posielanie poznámok cez e-dane Java (5 replies)
 186. Kúpa obchodných podielov v sro (0 replies)
 187. musím uviesť v DP aj príjem člena volebnej komisie? (10 replies)
 188. Dan z prenajmu (3 replies)
 189. Odplatne postúpená pohľadávka s.r.o (1 replies)
 190. Živnostník pracuje pre firmu a využíva auto zaradené v majetku firmy (4 replies)
 191. Uctovna zavierka za rok 2014 (2 replies)
 192. Zistená chyba z roku 2013. (10 replies)
 193. Prechod z JU do PU a mikroučtovna jednotka (3 replies)
 194. Rozdiely medzi účtovnými a daňovými odpismi (2 replies)
 195. Kto je povinný viesť jednoduché účtovníctvo od 1.1.2014 (18 replies)
 196. pausalne vydavky ked pozastavil zivnost (1 replies)
 197. Vratka DPH z ERP za diaľničné poplatky v Maďarsku (3 replies)
 198. Vydavky k prenajmu z nehnutelnosti (5 replies)
 199. Cestovný príkaz - prac. cesta vo feb., vyúčt. v marci. Náklad v ktorom mesiaci? (1 replies)
 200. RZD - zabudnutý bonus za 1 mesiac - ako postupovať? (3 replies)
 201. Môže byť mikro účtovnou jednotkou firma ktorá vznikla v prieberu roku 2012? (1 replies)
 202. zrážky za stravné lístky (5 replies)
 203. Dátum otvorenia účtov - môže byť aj iný než k 1.januáru? (0 replies)
 204. Výplatné pásky z Rakúska a DP A (0 replies)
 205. Predaj použitých batérií z osobných áut (6 replies)
 206. Ďanové priznanie PO - odpočet straty (8 replies)
 207. Auto na spotrebný úver a prechod z JU na PU (3 replies)
 208. Daňové priznanie - výhra (12 replies)
 209. DP FO a prevod obchodneho podielu (0 replies)
 210. Odpočet na manželku, ktorá má pasívny príjem (10 replies)
 211. zlúčenie s.r.o.-čiek (0 replies)
 212. Subeh zivnosti a TPP - strata - DP A ci B? (5 replies)
 213. Živnostnik - paušalne výdavky (2 replies)
 214. Dobrovoľné ZP (3 replies)
 215. elektronické trhovisko (4 replies)
 216. Pocet priloh v DP (2 replies)
 217. Dodatočné daňové priznanie a preplatok na dani (0 replies)
 218. Odpis uhradenej zálohy (1 replies)
 219. RZD - daňový bonus - príjem pod 2112€/rok (16 replies)
 220. Daňové priznanie za rok 2013 a 2014 (3 replies)
 221. Môžem si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku a v akej výške? (1 replies)
 222. Príjmy z ČR a odpočet na manželku (0 replies)
 223. Vypočet paušalnych výdavkoch (4 replies)
 224. Uvádza sa suma daňovej licencie vo výkaze ziskov a strát? (4 replies)
 225. Môže byť mikro účtovná jednotka, ktorá vznikla v roku 2013? (11 replies)
 226. Rozdiel medzi platcom DPH a neplatcom (2 replies)
 227. Výpočet základu dane.. (6 replies)
 228. Podnikateľský účet-živnosť? (1 replies)
 229. Daňové priznanie A - ak mám nízky príjem (5 replies)
 230. Povinnost z hladiska danoveho priznania obcianskych zdruzeni (1 replies)
 231. Výpočet odpočitateľnej položky na zdravotné poistenie (1 replies)
 232. Výdavky v JU (1 replies)
 233. Jazdy - SZCO (3 replies)
 234. Živnostník - odvody (3 replies)
 235. Výdavky JU (3 replies)
 236. paušálne výdavky a faktúra zo zahraničia (4 replies)
 237. Príloha DP B (4 replies)
 238. DP B - paušálny výdaj (1 replies)
 239. stravné +soc. fond (0 replies)
 240. Prijem z prenajmu 500 eur a zamestnana - DP typu B? (1 replies)
 241. platenie poplatku za komunálny odpad (6 replies)
 242. Praca externe zo Slovenska do zahr. - dane a poistenie (0 replies)
 243. Potvrdenie o prijatí UZ POD 2014 odovzdanej v listinnej forme na FS ? (0 replies)
 244. danove priznanie typu FO A a dobrovolne nezamestnany (5 replies)
 245. Kedy mám povinnosť oznámiť DÚ, keď sme predali auto? Do 30 dní, alebo do 31.januára 2016 (4 replies)
 246. DP tyb B riadok 36 (1 replies)
 247. Vyradenie automobilu (0 replies)
 248. Zaokruhluju sa cisla v tabulke č.1 na cele eura? (6 replies)
 249. Preukazatelne zaplatene poistne pod tabulkou č.1 (3 replies)
 250. ročné zúčtovanie v ČR (1 replies)