1. Elektronické podanie DP PO 2014 a účtovná závierka (1 replies)
 2. Nákup baterky do VZV v hodnote 4 000 € (3 replies)
 3. Odpočet DPH za dodavateľskú faktúru za júl 2014 (1 replies)
 4. zmena pracovného pomeru z doby urcitej na neurcitu (2 replies)
 5. SZČO s trvalým pobytom v SR pracuje v Čechách pre českú spoločnosť. (2 replies)
 6. Kedy zdaňovať prijatú zálohu za predaný pozemok? (0 replies)
 7. platba FA z nesprávneho účtu (2 replies)
 8. Preplatok za energiu - účtovanie na prelome rokov (1 replies)
 9. Časové rozlíšenie od 1.1.2014 - kedy náklad (2 replies)
 10. Môže byť účet za okuliare - zdravotnú pomôcku daňovým výdavkom? (5 replies)
 11. FA pre švajčiarsku spoločnosť (0 replies)
 12. zarátava sa do obratu 500.000 eur na účely daňovej licencie aj poskytnutá dotácia? (3 replies)
 13. Nezaučtované faktúry z roku 2013 (4 replies)
 14. zaučtovanie zahraničnej DF v MRP programe (1 replies)
 15. Virtuálna registračná pokladnica (VRP) a jej účtovanie v podvojnom účtovníctve (4 replies)
 16. odložené DP (6 replies)
 17. Faktúry z minulého účtovného obdobia (5 replies)
 18. Jednorázový predaj na festivale (1 replies)
 19. Čo presne treba ku faktúre pri predaji dreva do Poľska? (0 replies)
 20. ako zaučtovať nenávratný príspevok z fondu rozvoja EU (0 replies)
 21. Faktura vystavena a datum zauctovania (4 replies)
 22. DPH (4 replies)
 23. DPH - vyúčtovanie exekúcie v kontrolnom výkaze (2 replies)
 24. Odpis záväzku (0 replies)
 25. Zaučtovanie prijatej faktúry za obedy (5 replies)
 26. Dohody uzatvorené pred 1.7.2014 - môžu trvať najdlhšie do 30.6.2015. (4 replies)
 27. nepodanie DP (5 replies)
 28. Dobropis za bonus 2014, došiel 14.5.15 účtovať ako zníženie nákladov r. 2014? (1 replies)
 29. Kúpa auta od nepodnikateľa (2 replies)
 30. Zahraničné faktúry - zrážková daň (6 replies)
 31. Prenájom a odpisy bytu 2015 (0 replies)
 32. účtované účtovné odpisy počas roka,ked bol majetok kupeny aj predany - je to ok? (2 replies)
 33. Zabudnutý zanedbateľný dobropis z minulého účtovného obdobia (15 replies)
 34. Zdanenie príjmu z prenájmu (0 replies)
 35. Práca pre českú spoločnosť, kt. nemá organizačnú zložku na SR (2 replies)
 36. platba kartou a umiestnenie v kontrolnom výkaze- (3 replies)
 37. Raňajky na služobnej ceste (1 replies)
 38. Nesprávny zostatok na účte 082 - stačí opravná súvaha staré roky? (1 replies)
 39. Poznámky k DP - malá účt. jednotka (2 replies)
 40. dodatočné DPH (0 replies)
 41. Neoprávnené odpisovanie daňového bonusu na maloleté deti (11 replies)
 42. uhrada DPH vs preplatok na DPH na DÚ (2 replies)
 43. ako zaúčtovať predaj motorového vozidla s.r.o./predali sme ho cez autobazár.?je už odpísané. (1 replies)
 44. Vystaveny dobropis do EU - ako zauctovat (0 replies)
 45. zaradenie el.zabezpečovacieho systému (0 replies)
 46. Slovenská stavebná firma (platiteľ DPH) dodava prace pre SK firmu do CR, ako fakturovat? (3 replies)
 47. Zaúčtovanie faktúry so zálohou v oberone (1 replies)
 48. preddavky na dan z FO (7 replies)
 49. Redesigne portalu a odpis (6 replies)
 50. Akým spôsobom uplatniť daň pri stavbe nehnuteľnosti. (6 replies)
 51. čísla riadkov v účtovnej závierke MÚJ (2 replies)
 52. PHM odpočet DPH V zahraničí (9 replies)
 53. Zavazky po lehote splatnosti (0 replies)
 54. nevyfakturovany tovar (0 replies)
 55. Kúpa auta, aj na súkromné jazdy (8 replies)
 56. Cestovné náhrady (0 replies)
 57. predaj alkoholu - ake z toho vyplyvaju povinnosti? (1 replies)
 58. Dodatočne DPH za 4/2015 (3 replies)
 59. Nevyfakturované dodávky nezaúčtované do nákladov r. 2013. (2 replies)
 60. Ako budem účtovať tento prípad na konci roka ako príjmy budúcich období alebo nedokončenú výrobu? (2 replies)
 61. Musím ako nová SZČO platiť odvody do ZP ak som zároveň poistenec štátu? (5 replies)
 62. uzatvorenie mikroúčtovnej jednotky a DP PO (4 replies)
 63. Pokuta pri nezaplatení zdravotných odvodov (6 replies)
 64. Chyba DPH (1 replies)
 65. Aka sadzba DPH na fakture pri dodani sluzby do zahranicia (0 replies)
 66. kúpa nového auta (1 replies)
 67. Nevyfakturované poskytnuté služby v roku 2014 zaúčtujem 385/602? (2 replies)
 68. platenie preddavkov (0 replies)
 69. účtovanie PHM (2 replies)
 70. Kedy a ako evidovať dph z prijatej predfaktúry? Ide o JÚ (0 replies)
 71. Vstupuje zaplatené suma colného dlhu transportnej spločnosti aj do kontrolného výkazu? (0 replies)
 72. Tvorba rezervy v PÚ na zákonné odstupné??? (8 replies)
 73. Služba alebo tovar? (7 replies)
 74. Daň z MV - cesťáky na dve firmy (5 replies)
 75. Prenájom nebytových priestorov-kancelárie (1 replies)
 76. daňový odpis nehnuteľnosti pri bezodplatnom vklade (0 replies)
 77. Zaradenie do veľkostnej skupiny (2 replies)
 78. Inventarizacia uctov (8 replies)
 79. Výška limitu pre uplatnenie DPH z iného členského štátu EU (1 replies)
 80. daňová licencia - robíte analytické účtovanie ? (1 replies)
 81. Preúčtovanie 365/479 ? (4 replies)
 82. Kontrolny vykaz - kde vyplnit? (2 replies)
 83. Kúpa projektora ? (2 replies)
 84. Kalkulácie a účtovníctvo (0 replies)
 85. Daňové priznanie Fo B - doplnkové dôchodkové poistenie (1 replies)
 86. Ako zdaňovať zisk ak mám menej ako 18 rokov? (2 replies)
 87. motocykel na úver (2 replies)
 88. JCD a prefakturácia špedičnou spoločnosťou (8 replies)
 89. faktúra z minulého roku (5 replies)
 90. som živnostník fakturujem 1100+20% Dph. aké odvody z toho plynú ? (1 replies)
 91. Zaradenie kamerového systému od 1.1.2015 (3 replies)
 92. Zauctovanie zrazkovej dane v zahranici (0 replies)
 93. účtovanie ukončenia likvidácie (2 replies)
 94. Odpis pohľadávky (0 replies)
 95. doklad z ERP ako faktúra (13 replies)
 96. Faktúra od živnostníka neplatcu DPH za vykonané práce na nehnuteľnosti v česku pre slovenskú s.r.o. platcu DPH (5 replies)
 97. SZCO vs. HPP odvody, materska (6 replies)
 98. Je podiel na zisku vyplatený právnickej osobe (s.r.o.) oslobodený od dane z príjmov 2015? (0 replies)
 99. Vyska dane z prijmu za predaj Know-How u fyzickej osoby. (0 replies)
 100. Daňová strata - odpočet (4 replies)
 101. Zrušenie možnosti vytvorenia krátkodobej rezervy na nevyfakturované dodávky? (1 replies)
 102. Dodanie tovaru z číny + predfaktúra (1 replies)
 103. Prenos danovej povinnosti (3 replies)
 104. Správne účtujem prenesenie daňovej povinnosti pri kúpe nehnuteľností v tuzemsku? (0 replies)
 105. Mzdovy program OLYMP (1 replies)
 106. Zaúčtovanie zľavy (5 replies)
 107. Vyplatenie pôžičky z roku 2012 konateľovi v hotovosti (6 replies)
 108. Rozdiel medzi knihou faktúr a účt. denníkom - ako vyriešiť rozdiel? (6 replies)
 109. rezervovaná kapacita podvojné účtovníctvo (0 replies)
 110. Vzájomný zápočet cez účet 365/311 ? (2 replies)
 111. Aký správny typ DPH pri faktúre z ČR? (4 replies)
 112. v r.2015 meniť odpisovú skupinu aj pri účtovných odpisoch? (7 replies)
 113. vydaný doklad z ERP bez DPH (19 replies)
 114. Parkovné - akcionári (9 replies)
 115. Certifikácia učtovníkov (4 replies)
 116. Je možné urobiť dohodu alebo trojzápočet (0 replies)
 117. Pohľadávky po lehote splatnosti (7 replies)
 118. Daň z predaja pozemku (2 replies)
 119. Zaúčtovanie fa Telekom v PÚ-podľa prehľadu poplatkov (1 replies)
 120. Konateľ nemôže dotovať pokladňu na preklenutie nedostatku peňazí v pokladni? (28 replies)
 121. Daňové priznanie platca DPH a neplatca DPH (0 replies)
 122. zlúčenie spoločností (0 replies)
 123. zmena sídla 1/2015 a závierka 2014 (2 replies)
 124. príkaz exekúcie - zrážky zo mzdy (4 replies)
 125. Dve zmluvy o pôžičke spoločnosti a hotovostné splácanie (0 replies)
 126. Chýbajúci doklad o zaplatení (6 replies)
 127. Čerpanie sociálneho fondu (0 replies)
 128. ako zaúčtujem platbu JCD/DPH/deklarantom (0 replies)
 129. Splácanie pôžičky spoločníka výberom z firemného účtu (10 replies)
 130. Tlačivo Abrechnung der Brutto/Netto - zúčtovanie dane z príjmov z Nemecka (0 replies)
 131. Môžem si dať do daňového priznania zrazenú daň? (0 replies)
 132. Ďalšie použite vozidla nie ako dopravného prostriedku (5 replies)
 133. ako účtovať v PÚ refakturáciu? (1 replies)
 134. vyúčtovanie exekučného konania - kontrolný výkaz DPH (0 replies)
 135. narok na odpocet straty FO, ma narok? (1 replies)
 136. Budovu odpisovať 20 či 40 rokov ... ? (0 replies)
 137. platenie preddavkov na ZP (3 replies)
 138. DPH - samozdanenie v prípade reklamácie z Nemecka (1 replies)
 139. Zle zaučtovaná pôžička zamestnancovi (3 replies)
 140. na aky ucet zauctovat? (2 replies)
 141. Pracovný čas na 4 hod. týždenne a odvody do ZP (2 replies)
 142. vývoz služby poskytnutej českému plátcovi DPH na územi SR (0 replies)
 143. Ako zaúčtovať výdavky v hotovosti v s.r.o., ak sú väčšie ako hotovosť v pokladnici? (13 replies)
 144. Oslobodené služby vo výkaze DPH (0 replies)
 145. Do ktorého riadku DP DPH mám dať zaplatenú sumu colného dlhu? (2 replies)
 146. DoPČ vs. skrátený prac. úväzok - neevidovaný na ÚP (5 replies)
 147. Odberateľ na čiernej listine a KV DPH (13 replies)
 148. prehratý súdny spor (0 replies)
 149. dodanie služby do EU subjektom registrovaným podľa §7a (0 replies)
 150. predaj auta-odpisy (2 replies)
 151. DP - B daňová strata (3 replies)
 152. Zábezpeka na DPH (0 replies)
 153. clo, dph (6 replies)
 154. Kontrolný výkaz a FA za tovar do ČR neplatcovi DPH (4 replies)
 155. Opätovný autokredit (0 replies)
 156. Zanik zavazku (4 replies)
 157. Dohoda o pristúpení k závazku (0 replies)
 158. ocenenie ochrannej znamky v uctovnictve a uctovanie (6 replies)
 159. DPH - tovar z EU (2 replies)
 160. daňová licencia (3 replies)
 161. do akej odpisovej skupiny zaradiť nízko kapacitné ubytovacie zariadenie? - rekonštrukcia domu na nízko kapacitné ubytovacie zariadenie (1 replies)
 162. RZZP- nezrovnalosti (0 replies)
 163. Súvaha priebežnej závierky (0 replies)
 164. Poznámky ku mikro závierke (0 replies)
 165. PÚ vysoký stav účtu 365 na konci zdaň.obdobia...čo s tým? (1 replies)
 166. Preprava tovaru do Nemecka. (0 replies)
 167. Prepravu do Švajčiarska a DPH (1 replies)
 168. zaradenie auta (4 replies)
 169. vyplatené dividendy (0 replies)
 170. Prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné a súvaha (5 replies)
 171. strateny doklad (1 replies)
 172. prechod z JU na PU - zac. stav 431? (0 replies)
 173. Dobropis (5 replies)
 174. Ako uvádzať správne dátum dodania vo vydaných faktúrach? (2 replies)
 175. Minimálny poplatok pri vratke dane, na aký účet zaúčtovať? (0 replies)
 176. Fa z ČR -samozdanenie (3 replies)
 177. Kosenie trávnika (0 replies)
 178. Ako zaúčtovať "poplatok za šek"? (7 replies)
 179. odpocet straty (12 replies)
 180. vyradenie z up treba dať doklad o vyradení zdravotnej poisťovni (3 replies)
 181. vrátenie DPH z Francúzska (0 replies)
 182. Dodatočne doložené daňové doklady za rok 2012 - 2013. - Dodatočné daňové priznanie? (6 replies)
 183. Faktúry Českého Makra (0 replies)
 184. sú zdaňovarným prijmom občianskeho združenia etikety, nálepky? (0 replies)
 185. Prechod z JU na PU - dodanenie pohľadávok a záväzkov (8 replies)
 186. Zaokrúhlenie leasingových odpisov (2 replies)
 187. účtovanie predaja nehnuteľnosti započítaním pohľadávok a záväzkov (0 replies)
 188. Ako zostaviť účtovnú závierku pri zlúčení dvoch spoločností? (4 replies)
 189. Typ DPH - MRP (0 replies)
 190. Odklad dane (5 replies)
 191. Refakturácia leteniek (0 replies)
 192. Aké má povinnosti zvárač registrovaný §7a? (0 replies)
 193. Exekučné zrážky v JU (1 replies)
 194. zaučtovanie stravného /diety/SZCO, ktora vedie PU - aky ucet (19 replies)
 195. ako opraviť v PU chybný konečný stav na účte 321 v r. 2014 ? (6 replies)
 196. Môže odpracovať na DBPŠ od 29.05.15 - 31.08.15 - 245 hodín aby to nebolo v rozpore so ZP ? (0 replies)
 197. Na aký nákladový účet zúčtovať mýtne poplatky, ktoré platíme národnej diaľničnej spoločnosti? (4 replies)
 198. Umorovanie straty z roku 2009 (3 replies)
 199. Danova licencia a chranena dielna (2 replies)
 200. Časové rozlíšenie-ESET 2 roky (4 replies)
 201. pripočitateľna položka k ZD? (8 replies)
 202. Reverse Charge a § 7a (2 replies)
 203. Nejde mi poslať všeobecné podanie na finančnú správu (15 replies)
 204. Detské ihrisko a nekrytá plocha s fitnes strojmi patria do 6. odpisovej skupiny? (0 replies)
 205. dobropis - MRP (4 replies)
 206. Predaj pozemkov po zmene účelu na aký boli obstarané. (0 replies)
 207. účtovanie predaj auta (3 replies)
 208. zmeny v OF za minulý rok (6 replies)
 209. Odpočítanie dane (1 replies)
 210. Predaj tovaru v 5/2015 ktorý bol v r.2014 daný do spotreby v PÚ (10 replies)
 211. Stalo sa mi že som si účtovne nevšimol že som v 6/2014 prekročil obrat na DPH (7 replies)
 212. Zaradenie ťahača do užívania (0 replies)
 213. Môže sro predať dom ktorý postavila FO (FO je práve jediný konateľ sro) (21 replies)
 214. Daňové priznanie z Talianska (2 replies)
 215. refundácia DPH a rozdiely v Súvahe a Výkaze ZaS (2 replies)
 216. cestovné náhrady (4 replies)
 217. Štatutár (7 replies)
 218. Zavazky po lehote splatnosti (0 replies)
 219. Registrácia DPH v členských štátoch EÚ (0 replies)
 220. Faktúra za úroky z omeškania z r.2014 (2 replies)
 221. Plnenie klimatizácie do auta - účtovanie (3 replies)
 222. Výdajník - nájom, voda, plastové poháre, všetko repre? (1 replies)
 223. Treba v jednoduchom účtovníctve (neplatca DPH) rozúčtovávať faktúru na jednotlivé položky? (2 replies)
 224. ELDZ a absencia (5 replies)
 225. Prečo je vhodnejšie použitie vzorcov na výpočet OR a nákladov súvisiacich s obstaraním? (3 replies)
 226. obstaranie rekonštrukcie budovy a DPH (0 replies)
 227. SZčO a A1 (1 replies)
 228. Registrácia podľa §7 zákona o DPH a podanie DP DPH pri dovoze tovaru z iných krajín EÚ (0 replies)
 229. Majú podať daňové priznanie deti po nadobudnutí nehnuteľnosti dedením (1 replies)
 230. Predaj lízing. auta na protihodnotu a následná kúpa nového auta na lízing. (0 replies)
 231. Odlozena dan - ako nan? (0 replies)
 232. Študent - brigáda v zahraničí (0 replies)
 233. Skrátený pracovný pomer, dohoda - materské (23 replies)
 234. Účtovanie vratných obalov v JÚ (0 replies)
 235. Koľko mohol mať SZČO zaklad dane v r.2014 na minimalne odvody do ZP ? (1 replies)
 236. Neplatcom DPH - Faktúra do iného štátu EU - DPH a ohlasovacie povinnosti. (4 replies)
 237. Kde zaradiť príspevok do soc. fondu u advokáta do Slov. Adv. Komory? (3 replies)
 238. Odhlásenie vozidla elektronicky (6 replies)
 239. Peňažný denník a zapisovanie doň (1 replies)
 240. Nákupy v hotovosti a vyplňovanie dodávateľa (8 replies)
 241. prečo niektoré firmy posielajú faktúry dvojmo? (1 replies)
 242. Návrh interiéru pri výstavbe nehnuteľnosti pre podnikateľské aktivity bude 042 alebo služba 518? (0 replies)
 243. Zavazky po splatnosti - vycislenie (0 replies)
 244. Pokl. blok so 100% zlavou (2 replies)
 245. Uhradené nájomné na 5 rokov vopred (8 replies)
 246. Zostatok na účte 324 (2 replies)
 247. Daňová evidencia (3 replies)
 248. Môže si zamestnávateľ odpočítať DPH na nakúpenú minerálnu vodu pre zamestnancov, aj keď majú prístup k vodovodnému kohútiku? (7 replies)
 249. Aký dátum uvádzate na interných dokladoch (6 replies)
 250. Nová klasifikácia produktov 2015? (3 replies)