1. Honorarnote rakuska opatrovatelka (7 replies)
 2. eDANE (1 replies)
 3. Treba uvádzať príjmy z úrokov na účte v daňovom priznaní B a ak áno, aké? (1 replies)
 4. Príjmy podľa §6 ods.2 aj §6 ods.4 a paušálne výdavky (4 replies)
 5. účtovanie miezd v PÚ v decembri (8 replies)
 6. Opravné položky k pohľadávkam (4 replies)
 7. Nezaplatil som daňovú licenciu! Čo ďalej? (0 replies)
 8. Diéty a doklady o nákupe stravy (1 replies)
 9. Nárok na daňový bonus (4 replies)
 10. Zostavena a schválená UZ (2 replies)
 11. Tlačivá pre SVB (1 replies)
 12. Cestna dan (1 replies)
 13. elektronizácia na DÚ-prerušená komunikácia s klientom (4 replies)
 14. Likvidácia spol. s r.o. - po mimoriadnej uzávierke a podaní DP podávam v riadnom termíne na podanie DP ešte aj riadne daňové priznanie za dané účtovné obdobie ? (2 replies)
 15. Ako vypočítať DPH zo zásob, ktorú si môžem odpočítať pri registrácii? (5 replies)
 16. darovany byt od babky, plati sa dan pri naslednom predaji? (9 replies)
 17. Účtovník nespolupracuje - čo môžem robiť? (8 replies)
 18. Daňové priznanie - povinnosť (0 replies)
 19. Nepripočitávam neuhradené záväzky v JU z rokov 2004,2005,2006,2007 do POZD ? (0 replies)
 20. účtovanie fa z 1/2015 do DPH 2/2015 (4 replies)
 21. Dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (3 replies)
 22. Odklad daňového priznania (5 replies)
 23. Ako účtovať diners club kartu v PU ? (0 replies)
 24. Vyučtovacia faktúra za elektrinu - DPH (1 replies)
 25. SHELL FAKTÚRY -mýtne (0 replies)
 26. DP FO - dobrovoľne nezamestnaný (2 replies)
 27. FA z roku 2014 do učt. 2015 (1 replies)
 28. Predaj nehnuteľnosti - kedy daňové výnosy? (0 replies)
 29. Dobropis z r. 2014 (2 replies)
 30. DP opatrovateľky v AT so živnosťou v AT a zároveň pracovným pomerom (7 replies)
 31. DP FO 2014. (12 replies)
 32. Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby- elektronické zaslanie (2 replies)
 33. Použitie daňových tlačív za rok 2013 pri DP za rok 2014. (2 replies)
 34. Ako naúčtovať faktúru so zľavou? (3 replies)
 35. Paušálne výdavky a DPH (2 replies)
 36. Daňové priznanie -prerušenie odpisovania (3 replies)
 37. Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania rok 2014 (5 replies)
 38. Tabuľka D - DPPO (1 replies)
 39. DP A - dôchodca - riadok 28 ? (6 replies)
 40. FO a príjem z ČR (5 replies)
 41. Uhradená DPH - BV (4 replies)
 42. uzavretý rok od predošlej účtovníčky fa zo zd. plnením 2014 (4 replies)
 43. VZ na zdravotné odvody z dividend r.2013 (4 replies)
 44. Zaradiť alebo nezaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku? (2 replies)
 45. úroky z půjček ve výnosech nezaplacené jsou daňové? (1 replies)
 46. Môžem mať v PD - JU - záporné zostatky v banke, ak to tak zaučtováva banka, zaučtuje najprv úhrady až potom príjem - mesačný bankový výpis ? (2 replies)
 47. Rozúčtovanie faktúry - alfa (2 replies)
 48. Dočasné pridelenie zamestnancov (4 replies)
 49. Opravná položka k pohľadávkam (3 replies)
 50. SZČO - príjmy za 12/2014 pripísané na BÚ 1/2015 (3 replies)
 51. SZCO a mandátna zmluva (0 replies)
 52. Dôchodca je SZČO, jeho príjem je menej ako 1900.- E, musí podať DP? (2 replies)
 53. Dôchodca je SZČO, jeho príjem je menej ako 1900.- E, musí podať DP? (3 replies)
 54. zapísané ZI na súkromnom účte (0 replies)
 55. Úhrada odvodov po ukončení živnosti a príjem (2 replies)
 56. Daňové priznanie 2014 - vydané faktúry (3 replies)
 57. dph a nedodaná fa v 1/2015-v banke uhradená (6 replies)
 58. daňove priznaie PO a výkazy - pečiatku netreba? (1 replies)
 59. DP typu A a zamestnanecká prémia (2 replies)
 60. Poprosím o radu ohľadom daňovej licencie. S.R.O. je nulová uplne /spiaca/. Teda má platiť 480e daňovú licenciu. Do ktorých riadkov súvahy a výkazu ziskov a strát ju mám vpísať? (2 replies)
 61. SZCO paušalne vydavky (1 replies)
 62. Faktúra k prijatej platbe a vyúčtovacia faktúra - alfa (8 replies)
 63. daňové priznanie (6 replies)
 64. účtovanie v organizačnej zložke (0 replies)
 65. Kam v DP zaradiť príjmy z asistenčných služieb? (3 replies)
 66. Prevod obchodného podielu - spoločník A spoločníkovi B (0 replies)
 67. Daňové priznanie prenájom (5 replies)
 68. zamestnanecka premia a dohoda o vykonaní prác (2 replies)
 69. Mandátnu zmluva - odvody (0 replies)
 70. Mandátna zmluva - daňové priznanie (3 replies)
 71. Danove priznanie FO typ A (3 replies)
 72. Predaj tovaru pre FO (0 replies)
 73. Vrátenie pohľadávky od konateľa nad 5000 eur (1 replies)
 74. Preddavok na dan (1 replies)
 75. Daňové priznanie a príjem na dohodu o pracovnej činnosti v Čechách zdaňovanú zrážkovou daňou (0 replies)
 76. Odpísanie pohľadávky – neprihlásenej do reštrukturalizácie. (3 replies)
 77. Ako by ste riešili situáciu, keď na vytlačených vystavených faktúrach chýba údaj základ dane pre jednotlivé sadzby. (2 replies)
 78. účtovanie úverového výpisu z účtu v jednoduchom účtovníctve (2 replies)
 79. nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (2 replies)
 80. Stačí mi k zaúčtovaniu diaľničnej nálepky pokladničný blok zakúpený na čerpacej stanici (doklad z ERP)? (24 replies)
 81. Je možné dohodnúť si na daňovom úrade nižšiu výšku preddavkov na daň z príjmov SZČO ako je určené zákonom? (3 replies)
 82. účtovná závierka pred zdanením na DÚ (5 replies)
 83. Delenie príjmov medzi manželmi podľa §6 ods. 3, § 7, §8 (0 replies)
 84. Odložená daňová pohľadávka (10 replies)
 85. Preplatok na dani z príjmu - vrátený v inej sume (3 replies)
 86. Poskytnutý preddavok, nedodaná vyúčtovacia faktúra - ako vysporiadať v účtovníctve? (20 replies)
 87. Oznámenie o schválení účtovnej závierky MÚJ za 2014 (0 replies)
 88. Daňový bonus ,rozvedení manželia (5 replies)
 89. údaje z vyhotovenej opravnej faktúry v dph a kontrolnom výkaze (1 replies)
 90. Tvorba rezervy (4 replies)
 91. ERP a poskytovanie služieb v lesníctve (2 replies)
 92. Ako uctovat príspevok na samostatne zárobkovú činnosť 2014 (2 replies)
 93. Musím podať DP FO ? (4 replies)
 94. DP FO v PU (3 replies)
 95. Ako zaúčtujem preplatok zo ZP v JU? (1 replies)
 96. Danove priznanie - dan z prenajmu (6 replies)
 97. Ako správne účtovať náhrady za nakúpené pohonné hmoty u SZČO, ktorý využíva súkromné auto? (- reálny výdavok, alebo len zníženie základu dane? ) (2 replies)
 98. Paušálne výdavky - podmienky ? (2 replies)
 99. Ako si SZČO odpočíta V DP zaplatené poistné do zdravotnej poisťovne pri výdavkoch percentom z príjmu? (2 replies)
 100. vratenie DPH danovým uradom (5 replies)
 101. Nový platca DPH a odpočet dane (0 replies)
 102. Je prídavok na dieťa vlastný príjem manželky? (5 replies)
 103. zivnostnik ziskal zakazku v zahranici na ktoru sam nestaci (0 replies)
 104. Preúčtovanie nedaňového nákladu z r.2013 na daňový do r.2014 (0 replies)
 105. účtovanie drobných preplatkov a nedoplatkov vo vydaných faktúrach (2 replies)
 106. Daňové priznanie a PN zo SP. (2 replies)
 107. Kto vypláca zamestnaneckú prémiu zamestnávatel alebo úrad práce? (2 replies)
 108. Je potrebné k daňovému priznaniu doložiť doklad o evidencii na ÚP? (1 replies)
 109. Ma byt DPH na fakture za skolenie v Anglicku?? (2 replies)
 110. Ukončená živnosť a nevysporiadaný sklad (4 replies)
 111. Živnostník - ročné zúčtovanie dane (4 replies)
 112. Účtovná závierka (5 replies)
 113. Ako účtujete doklad zo Slovenskej pošty za výpis z obchodného registra ? (1 replies)
 114. Pepsi-zmluva o predaji-odmena-ako účtovať? (0 replies)
 115. DP zamestnanec a nezamestnany a marodka (2 replies)
 116. Ako účtovať provízie za sprostredkovanie životného poistenia? (5 replies)
 117. Daňová povinnosť FO účtujúca v PU (0 replies)
 118. Ako môžem urobiť preúčtovanie leasingu? (0 replies)
 119. Nákup stroja z čiech v Omege (8 replies)
 120. Spoločnosť v konkurze - daňové priznanie a účtovné závierky (0 replies)
 121. údaje na vystavenej faktúre (4 replies)
 122. PROSIM o RADU: Zamestnanec a živnostník - daňové priznanie 2014 (9 replies)
 123. Živnostník - paušalné výdavky (2 replies)
 124. Môžem zmeniť uplatňovanie PHL zo 100% na 80% v priebehu roka? (8 replies)
 125. Ako vyplĺňate poznámky MUJ3-01? (4 replies)
 126. Zamestnanec a SZCO sucasne, platba poistneho (0 replies)
 127. výsledovka za 2014 riadok 1 stľpec 2 (1 replies)
 128. Z čoho sa počíta 22% daň u živnostníka z daňového priznania? (8 replies)
 129. zdanenie náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti (0 replies)
 130. Načítanie účtovnej závierky MRP (2 replies)
 131. Nákup licencií na program z EU (0 replies)
 132. Odpocet danovej straty r. 2013 (4 replies)
 133. Lízing - zostatok na účete 474 po skončení lízingovej zmluvy (4 replies)
 134. Danove priznanie na materskej dovolenke (9 replies)
 135. Prijatie peňazí na osobný účet v SR z krajiny mimo EÚ (0 replies)
 136. Účtovanie českej banky s eurovou faktúrou (0 replies)
 137. Ocenenie hmotného majetku - opravy, vlastnoručne opravy a pod. (0 replies)
 138. zmena odpisov k 1.1.2015 (5 replies)
 139. Zle vyplnené obchodné meno prijímateľa 1,5% v daňovom priznaní PO. (1 replies)
 140. Pri vývoze do 3 krajín budem robiť potom koeficient DPH? (1 replies)
 141. Ake zdanitelne plnenie pri opravnej fa do CR? (1 replies)
 142. Nezaevidovaný uhradený záväzok z roku 2010 (12 replies)
 143. HV a daňová licencia (9 replies)
 144. r.15 daňové priznanie typ B - uhradené odvody z r.2013 v 1/2014 (21 replies)
 145. Virtuálna registračná pokladňa - doklady a účtovanie (2 replies)
 146. Mala som príležitostný príjem 700 eur, mám povinnosť podať DP, iný príjem som nemala... (5 replies)
 147. Daňové priznanie k dani z príjmov FO a riadok 28 (oddiel III.) - treba vyplniť, ak je daňovník poberateľom dôchodku od 9/2014? (2 replies)
 148. Odklad daňového priznania (5 replies)
 149. Faktúra lotérie môžem to takto účtovať PU (2 replies)
 150. Zdravotne odvody z dividend r.2014 - vymeriavaci zaklad a sadzba, platenie (9 replies)
 151. prerušenie živnosti na časť roka a spracovanie účtovníctva (0 replies)
 152. Účtovná závierka (2 replies)
 153. Viete mi poradiť, či si kaderníčka môže uplatniť ako daňový výdavok cukríky pre zákazníčky? (20 replies)
 154. Daňové priznanie - pracujúci dôchodca (1 replies)
 155. DP 2014 (8 replies)
 156. licencia (2 replies)
 157. Prenájom bytu - odpočet z príjmu 500.- E (6 replies)
 158. Prenájom bytu - môžem do príjmu v DP započítať len sumu za prenájom bez sumy za zálohy na energie (1 replies)
 159. Bude príjem za predaj obchodného podielu v daňovom priznaní za rok 2015? (1 replies)
 160. Príloha k DP (2 replies)
 161. POZASTAVENIE ŽIVNOSTI a DAŇOVÉ ODPISY (0 replies)
 162. Aké tlačivá potrebujem, ak si manžel chce dať na mňa uplatniť daň, ak som bola celý rok 2013 na rodičovskej dovolenke? (4 replies)
 163. Zaplatenie dane z MV a uplatnenie paušálnych výdavko u FO (1 replies)
 164. Elektronické podávanie DP (3 replies)
 165. Aký typ daňového priznania? (2 replies)
 166. Prevodový mostík zo základu dane na výsledok hospodárenia (0 replies)
 167. Úprava základu dane o položky (1 replies)
 168. daňová licencia (8 replies)
 169. Danove priznanie typ A alebo B? (12 replies)
 170. Ako sa zbaviť tovaru z účtovníctva ak na sklade už nie je? (8 replies)
 171. Aké tlačivo dať do DP staré alebo nové Účtovná závierka ? (12 replies)
 172. Aké tlačivo mám použiť na oznámenie daňovému úradu o odklade daňového priznania? (7 replies)
 173. Výdavky budúcich období - sociálne a zdravotné poistenia, mzda. (2 replies)
 174. faktúry Alza - PÚ platiteľ dph (2 replies)
 175. Môže sa uplatniť § 17 odst 29 Zákona 595/2003 (daň z príjmov) na "zabudnuté" opravné položky -oneskorené účtovanie 547/391 ? (4 replies)
 176. Odpocet danovej straty r. 2013 (3 replies)
 177. Príjem z USA (1 replies)
 178. dovolenka a materská dovolenka (4 replies)
 179. neznáma platba JÚ (1 replies)
 180. KNIHA ZÁSOB - SZČO???? (1 replies)
 181. Musí podať daňové priznanie k dani z príjmu? (5 replies)
 182. Kontrolný výkaz DPH - prijatá faktúra z tuzemska (1 replies)
 183. účtovanie daňovej licencie - analytika (6 replies)
 184. Zamestnanecká prémia (3 replies)
 185. Ako ocistit prijmy manzelky na uplatnenie NCZD? (8 replies)
 186. Daňová evidencia a prerušenie živnosti (0 replies)
 187. Faktúra - zúčtovanie bez IČ DPH aj keď sme boli platci ale nedá sa doplniť. (2 replies)
 188. tlaciva na vyplnenie (6 replies)
 189. PHM a 80% paušál v roku 2015 (3 replies)
 190. Povinnosti voči DÚ (4 replies)
 191. Co odovzdava na danovy urad mikro uctovna jednotka ? (2 replies)
 192. príjem z Českej republiky a zrážková daň (0 replies)
 193. Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky (2 replies)
 194. Aký § treba zaškrtnúť? (2 replies)
 195. Obsah faktúry (4 replies)
 196. nákup tovaru v zahraničí (2 replies)
 197. Obstarávacie náklady tovar - nevedenie knihy jázd (5 replies)
 198. úhrn príjmov z ČR (12 replies)
 199. Prenájom priestorov (1 replies)
 200. Daňová licencia (12 replies)
 201. ako sa vyplnuje strana12 danoveho priznania pre učely zdravotneho poistenia (18 replies)
 202. DP PO riadok 150 - rozdiel v daňových a účtovných odpisov (3 replies)
 203. príjem z PN (5 replies)
 204. Potrebujem nájsť komunikáciu tu na porade ohľadom účtovania združenia po 1.1.2014. Lenže nie DPH ale daň z príjmu. Nemôžem to nájsť a neviem ako postupovať. (2 replies)
 205. zníženie daňovej licencie (3 replies)
 206. Odpis Plnička klimatizácie (2 replies)
 207. Zaplatené preddavky po ukončení živnosti. (3 replies)
 208. Náklady na SC - zahraničná faktúra na firmu za ubytovanie zamestnanca v zahraničí - DPH (2 replies)
 209. Refakturacia postovneho a danove obdobie (2 replies)
 210. Poukazanie podielu zaplatenej dane - právnická osoba (1 replies)
 211. Ak daňovník v roku 2014 dosiahol príjem z prenájmu pôdy nad 500,- Eur a menej ako 1901,67 Eur musí podať daňové priznanie za rok 2014? (7 replies)
 212. ahojte, predkladajú sa len tabuľky, alebo aj tá textová časť musí byť zapracovaná medzi tabuľky? (1 replies)
 213. Je možné viesť pri dotácii z úradu práce za rok 2014 paušálne výdavky ? (7 replies)
 214. Aký doklad doložiť k daňovému priznaniu? (2 replies)
 215. Ako urobiť predkontáciu na VPD a PPD v MRP ?? (2 replies)
 216. Zmluvné pokuty vraj už nie sú daňovým nákladom (12 replies)
 217. XIV.oddiel DP typ B (5 replies)
 218. Do ktorého riadku daňového priznania ide pokuta? (1 replies)
 219. Prenájom nehnuteľnosti-zníženie o 500 Eur? (2 replies)
 220. Peňažné plnenie pre lekára (sro), zrazená daň, úprava základu dane ... (7 replies)
 221. účtovný zápis 568/315 -platba terminálom znížená o províziu banke (2 replies)
 222. Môže sa pôžička spoločníka (účtovaná na 365) preúčtovať ako dar do firmy? Spoločník je len jeden. (0 replies)
 223. Odlozenie danoveho priznania (5 replies)
 224. Stravné pre SZČO pracujúceho v Čechách (0 replies)
 225. Ukončenie živnosti szčo - DP B (1 replies)
 226. DP § 6 ods.3 príjem z prenájmu (0 replies)
 227. Daňový bonus (2 replies)
 228. Opravné položky k pohľadávkam (1 replies)
 229. Mylna platba do SP a jej vratenie - ovplyvnuje ZD? (4 replies)
 230. SZČO uplatnenie výdavkov (2 replies)
 231. Príjem zo Švajčiarska, ako vypočítam základ dane? (0 replies)
 232. Postúpenie autoúveru (0 replies)
 233. ÚČTOVANIE PLATIEB Z NAPODNIKATEĽSKÉHO ÚČTU V JÚ. (0 replies)
 234. nárok na daňový bonus??? (4 replies)
 235. Účtovná závierka (3 replies)
 236. Kde podať daňové priznanie? (6 replies)
 237. Opravné daňové priznanie (2 replies)
 238. vrátenie platby zo ZP a DP (10 replies)
 239. Podala som daňové priznanie za r.2014 načas,čo potrebujem,aby som si mohla požiadať o odklad zaplatenia dane z ročného zúčtovania? (2 replies)
 240. DPH - Facebook reklama samozdanenie (0 replies)
 241. SZCO-pausalne vydavky (12 replies)
 242. staré preddavkové faktúry (0 replies)
 243. Zdaňovanie dotácie z ÚPSVaR (2 replies)
 244. Počet príloh v daňovom priznaní FO B (1 replies)
 245. daň z prenájmu miesta na reklamu (0 replies)
 246. Odpočitateľná položka na manželku (5 replies)
 247. Započítanie daňovej licencie v roku 2016 (0 replies)
 248. Ako správne fakturovať murárske práce do ČR? (1 replies)
 249. má dôchodca nárok na odvedenú daň ak pracoval jeden mesiac v roku 2014? (11 replies)
 250. Podiel na príjmoch a výdavkoch - združenie drobnovlastníkov (0 replies)