1. Preukazatelne zaplatene poistne pod tabulkou č.1 (3 replies)
 2. ročné zúčtovanie v ČR (1 replies)
 3. Vratka DPH zo zahraničia - účtovanie (4 replies)
 4. opravne polozky k neprihlasenym pohladavkam v konkurze a restrukturalizacii (0 replies)
 5. Stravne listky SZCO - ako preukazat odpracovany den? (3 replies)
 6. Zaúčtovanie záloh elektriny v JU do peňažného denníka a knihy záväzkov (0 replies)
 7. Zaradenie traktora do odpisovej skupiny (6 replies)
 8. Pausalne vydavky (8 replies)
 9. Zakon o cestovných nahradach v anglictine (0 replies)
 10. Ako prosím účtujete tlačiarenské služby? (0 replies)
 11. NZD na manželky (2 replies)
 12. Zamestnanecká prémia a daňový bonus (2 replies)
 13. účtovníctvo chránené pracovisko (2 replies)
 14. Kedy treba spraviť samozdanenie? (1 replies)
 15. prílohy k DP na uplatneniu daňového bónusu (8 replies)
 16. S.r.o. a predaj auta (3 replies)
 17. Stav pohladavok a zavazkov v DP (0 replies)
 18. účet 365 - mínusový zostatok (4 replies)
 19. Daňové priznanie (16 replies)
 20. Je prezentacia firmy danovo uznatelnym vydavkom? (0 replies)
 21. DPH z 80% PHM - ako zaúčtovať? (6 replies)
 22. Zabudla som zaúčtovať DzMV za rok 2013 do roku 2013... (4 replies)
 23. preplatok zamestnanca z ročného zúčtovania zdravotného poistenia (1 replies)
 24. Časové rozlíšenie rok 2014 (7 replies)
 25. Mám povinnosť podať dodatočné DP k DPH za oba štvrťroky alebo len ten, v ktorom vznikla chyba. (1 replies)
 26. Daň odklad a úhrada (1 replies)
 27. Tlačivá pre FO účtujúce v PÚ (1 replies)
 28. Oznamovacia povinnosť k dani z MV (3 replies)
 29. Uhradiť poslednú splátku preddavku za r.2013? (3 replies)
 30. Nezdaniteľná časť na daňovnika (2 replies)
 31. Používanie a výdavky súvisiace s autom - SZČO (1 replies)
 32. Môžem si spatne uplatnit DPH? (2 replies)
 33. Účtovníctvo (1 replies)
 34. výpočet odpisov dlhodobého majetku - osobného vozidla (17 replies)
 35. Predaj hmotného majetku po ukončení podnikania (0 replies)
 36. zamestnanec na čerpacej stanici, ktorý obsluhuje pokladňu a pracuje s hotovosťou môže byť v 1.stupni náročnosti práce? (1 replies)
 37. aky typ danoveho priznania? (1 replies)
 38. je potrebné, aby zamestnávateľ podal po ročnom zúčtovaní dane aj hlásenie o zrazených preddavkoch na daň (za svojich zamestnancov) alebo to zarhnie v prehľade (2 strana, riadok č.2) (8 replies)
 39. Nedostala som potvrdenie o rocnom zuctovani dane (4 replies)
 40. Aká má byť výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka? (2 replies)
 41. Pozemkové spoločenstvo a daňová licencia (2 replies)
 42. Ako upraviť ZD pri prechode na paušálne výdavky? (1 replies)
 43. Dotácia z úradu práce v daňovom priznaní (8 replies)
 44. Moznost uplatnit NČ v plnej vyske pri prijmoch len cast roka (3 replies)
 45. DP SZČO 2013 (6 replies)
 46. Musim podavat danove priznanie? (1 replies)
 47. FRSR vydalo tlač. správu 2.3.2015 zmenu tlačív DPPO (6 replies)
 48. Daňová licencia a daňový preplatok (0 replies)
 49. Podať oznámenie o zániku daňovej povinnosti? (5 replies)
 50. Je nájomné platené zamestnávateľom pre zamestnanca daňovým výdavkom? (1 replies)
 51. Výdaje, bonus a nezdaniteľné položky (9 replies)
 52. Minimálna výška dane. (2 replies)
 53. Nedoplatok ZP za rok 2013 (1 replies)
 54. FO - zvyšenie zakladu dane o neuhradene zavazky (4 replies)
 55. Potvrdenie o danovej rezidencii (0 replies)
 56. Číslovanie faktúr na prelome rokov (15 replies)
 57. Danovy bonus na deti navstevujuce ZŠ -ake prilohy k DP? (5 replies)
 58. Musim podat danove priznanie z predaja PC. (4 replies)
 59. Postupenie lizingu (0 replies)
 60. Ukončenie živnosti a TPP - daňové priznanie (4 replies)
 61. Výkazy pri zásielkovom predaji do EU (0 replies)
 62. Prerušenie živnosti, paušál a daňové typ B 2014 (6 replies)
 63. Zrušenie daňovej rezervy vplyv na základ dane. (3 replies)
 64. Faktúra z čiech a úhrada v hotovosti (7 replies)
 65. Ako preceniť existujúce zásoby na sklade keď sa SZČO stane platcom DPH? (25 replies)
 66. Uhrada Exekucii (0 replies)
 67. Preplatok na dani zo závislej činnosti nechám na 342 aj keď je v mínuse? (1 replies)
 68. Má sa z dokladu do programu nahadzovať adresa sídla alebo adresa prevádzky kde bolo niečo kúpené? (4 replies)
 69. FA za službu čo nie je v živnostenskom liste. (3 replies)
 70. dátum prvej kolaudácie stavby (0 replies)
 71. Daňové priznanie Typ B - príjem na ŽL z Rakúska (0 replies)
 72. Ochrana osobnych udajov (3 replies)
 73. RZD - dávky v hmotnej núdzi - sú príjmom z-ca? (4 replies)
 74. Rocne zuctovanie dane v Rakusku a Nemecku (0 replies)
 75. Fa za materiál v hotovosti na PPD (2 replies)
 76. Mikro účtovná jednotka (1 replies)
 77. Daň z prenájmu nehnuteľnosti 2014 (7 replies)
 78. Vedenie daňovej evidencie - vystavenie PPD bez faktúry (5 replies)
 79. RZD - z-nec HPP a dohoda u iného z-teľa - nárok na zamestnaneckú prémiu (1 replies)
 80. Dohoda - daňový bonus (4 replies)
 81. Aká výška dotácie z úradu práce sa účtuje v jednoduchom účtovníctve do záväzkov, ak sa poskytne v prvom roku 60% a v ďalšom 40 %? Ide do záväzkov celá výška dotácie (100%)? (4 replies)
 82. DP A , starobný dôchodca (12 replies)
 83. Odpisovanie bazena so zariadeniami (0 replies)
 84. živnosť len časť roka, paušálne výdavky a neuhradená faktúra (3 replies)
 85. Danove priznanie po predaji nehnutelnosti (1 replies)
 86. Poberateľ starobného dôchodku a SZČO rok 2015 (0 replies)
 87. Príjem z firmy ******* (0 replies)
 88. Zaslanie PN poštou (4 replies)
 89. Leasing - 80 % do nákladov (1 replies)
 90. Konateľ a zamestnanecká prémia (1 replies)
 91. Študent + daňové priznanie (4 replies)
 92. Nákladný automobil nezaradený v majetku firmy-náklady (0 replies)
 93. Dobropis k viacerým faktúram vystaveným v roku 2014 (1 replies)
 94. Majetok obstaraný v CZK zaradím v ocenení s kurzom platným v deň zaradenia? (4 replies)
 95. Vyradenie majetku z podnikania (2 replies)
 96. Výsledok hospodárenia a výkaz ziskov a strát (1 replies)
 97. Vyplatenie zisku spolocnikovi (1 replies)
 98. daňová evidencia a začiatočný a konečný stav účtu a pokladne (0 replies)
 99. Práca v Holandsku cez agentúra a daňové priznanie (15 replies)
 100. Evidencia zásob v JÚ pre e-shop s korálkami (2 replies)
 101. Odpočet odvodov ZP od vlastného príjmu manželky SZČO na rodičovskej dovolenke (0 replies)
 102. zaplatenie dane z prijmu pri predaji nehnutelnosti v osobnom vlastnictve (3 replies)
 103. Z čoho sa vypočíta výška odvodov pri živnosti? (8 replies)
 104. Protokol o vyradení drobného majetku (3 replies)
 105. Nezdaniteľná časť dane pri brigáde (5 replies)
 106. Drobný hmotný majetok (10 replies)
 107. Ako správne účtovať nákup zásob v bare? (1 replies)
 108. Účtovná jednotka môže byť súčať konsolidovaného celku, ale nemusí zostavovať účtovnú závierku? (1 replies)
 109. Môže mi vyjsť že mám doplatiť daň, keď som bol 4 mesiace zamestnaný a potom zvyšok roka 8 mesiacov na úrade práce? (9 replies)
 110. Faktúra zo zahraničia, musia udať moje IČO? (3 replies)
 111. Danova licencia nevstupuje do r. 100 DPPO? (12 replies)
 112. Nezauctovany uctovny odpis (5 replies)
 113. strata v podnikaní (2 replies)
 114. Bezúročná pôžička (2 replies)
 115. poplatky za gastrolístky (8 replies)
 116. DP FO - údaje na účely sociálne a zdravotného poistenia (15 replies)
 117. Daňové priznanie typ A (1 replies)
 118. Sprostredkovanie prace do zahranicia (0 replies)
 119. kde mozem najst aktualne účtovné tlaciva (6 replies)
 120. Dodatočné danové priznanie alebo účtovanie do bežného obdobia. (7 replies)
 121. Je daňová licencia daňový náklad? (3 replies)
 122. Záporné základné imanie (2 replies)
 123. Daňová licencia u pozemkoveho spoločenstva (1 replies)
 124. Nezdaniteľná časť na manžela (4 replies)
 125. Bonus na dieťa (2 replies)
 126. Second hand a sklad (0 replies)
 127. Peňažný príspevok za opatrovanie a daňové priznanie 2014 (0 replies)
 128. Môžem si dávať poplatky za vedenie účtu, upomienky za fa za mobil do osobnej spotreby? (0 replies)
 129. Daňový bonus (5 replies)
 130. študent denného štúdia si zaplatil odvody ZP, podáva DP...kam zahrnúť tieto odvody? (0 replies)
 131. Odpis debetu (5 replies)
 132. Dodatočné daňové priznanie za rok 2013 (6 replies)
 133. Ako odpísať postúpenú pohľadávku? (3 replies)
 134. PÚ účtovanie - služba alebo spotreba materiálu (4 replies)
 135. Výroba železného regálu vlastnými zamestnancami a následné účtovanie (4 replies)
 136. Treba zaúčtovať všetky položky z bankového výpisu? (1 replies)
 137. eDane - Preco mi vyhadzuje chybovu hlasku? (10 replies)
 138. Registračná pokladňa - kombinácia predaja (4 replies)
 139. ročné zúčtovanie ZP 2013 z § 8 = daňový výdavok ? (7 replies)
 140. Finančná správa- stránka sa nedá načítať. (13 replies)
 141. Polovičná daňová licencia pre zamestnávateľov ZŤP (0 replies)
 142. Môžem si v daňovom priznaní za r. 2014 uplatniť výdavky pri príjmoch z príležitostných činností podľa §8? (1 replies)
 143. pouzitie sukromneho vozidla na ucely firmy (3 replies)
 144. kde mam podať danove priznanie SK-DE? (0 replies)
 145. Povinnosť ERP, či VRP - účtovníci (7 replies)
 146. Odpisy auta (4 replies)
 147. Preradenie auta z majetku a následný predaj - postup (2 replies)
 148. Priloha k DP B (2 replies)
 149. súhrnný výkaz a Virtual.registr.pokladňa(VRP) (4 replies)
 150. Co všetko zahrnúť do knihy záväzkov v JU? (2 replies)
 151. Ked má SZČO vyššie výdavky ako príjmy v JU (14 replies)
 152. Ukončenie živnosti k 8.12.2014 a čo s odvodmi za december, ktoré SZČO uhradil 8.1.2015 tieto sa mu už nemôžu odrátať v DP 2014 ? Ako to správne urobiť v JU? (1 replies)
 153. SRO a nákup akcií (0 replies)
 154. Nezdaniteľná časť na manželku (1 replies)
 155. účtovanie e-shopu (9 replies)
 156. Ako to je s danovym bonusom na na dieta na Slovensku ked v Rakusku rozvedenej automaticky platia. (0 replies)
 157. Zahr.služobná cesta-platba kartou (2 replies)
 158. Rozhodujúce obdobie pre výpočet PN (0 replies)
 159. Daňové priznanie pri prerušenej živnosti a TPP (2 replies)
 160. DP opatrovateľky (0 replies)
 161. Doklad o plateni odvodov pre Socialnu poistovnu (1 replies)
 162. Dodatočné danové priznanie (0 replies)
 163. Zivnostnik, sukromne auto a uplatnovanie nakladov (0 replies)
 164. Daňové priznanie typu A (4 replies)
 165. Doplatok minimálnej mzdy (5 replies)
 166. Úver v JU (1 replies)
 167. Daň z nevyplatenej mzdy (0 replies)
 168. szco (3 replies)
 169. Ukončenie živnosti a výkazy v JÚ (4 replies)
 170. zariadenie kuchyne v reštaurácii - ktorá odpisová skupina (0 replies)
 171. Účtovanie nájomného v JU u SZČO (2 replies)
 172. Príjem-volebná komisia (3 replies)
 173. Mobilny telefon do nakladov (1 replies)
 174. FO - jednoduche uct. - zaradenie a odpisovanie os. auta do majetku (1 replies)
 175. ukončenie živnosti bez vedenia účtovníctva (16 replies)
 176. účtovanie reklamy v PÚ (2 replies)
 177. zmluva o autorskom práve par. 6 odst.2a - registrácia na daňovom úrade? (0 replies)
 178. Práca v zahraničí a potvrdenie o príjme od slovenského zamestnavateľa. (0 replies)
 179. Čiast. invalidný dôchodca + ZŤP - odvody??? (2 replies)
 180. účtovanie bankového výpisu pred zápisom do OR (1 replies)
 181. Ako súkromná osoba prenajímam byt.Potrebujem poradiť či pri výpočte dane z príjmu uvádzam aj "osobné" finančné vyrovnanie medzi prenajímateľom a nájomcov? (0 replies)
 182. klimatizačné zariadenia-dám priamo do nákladov ? (0 replies)
 183. Prefakturácia rampy (0 replies)
 184. je mozne si odratat sumu ked som si platila dochodkove poistenie? (3 replies)
 185. Odpísanie pohľadávky (3 replies)
 186. zaučtovanie opravy chyby minulého obdobia (3 replies)
 187. Podanie dopytu na FS (5 replies)
 188. Karty majetku pri DHM (3 replies)
 189. Doklad o prijatí úhrady pri dobierke -eshop? (2 replies)
 190. Datum vzniku pohladavky (2 replies)
 191. Súbeh živnosti bez príjmu a rodičovskej dovolenky - treba oznámiť DÚ ? (1 replies)
 192. kde nájdem tabuľku Poznámky Úč POD 3-01? (1 replies)
 193. Uctovanie vynosov na prelome roka (2 replies)
 194. 2 firmy 1 bankový účet (0 replies)
 195. Prenájom nehnuteľnosti, keď majiteľ tam má prevádzku a časť prenajíma (0 replies)
 196. Živnostník a kúpa tovaru zo zahraničia (1 replies)
 197. náklady na reklamu a účtovanie v PÚ (0 replies)
 198. Prenájom auta zamestnancovi (2 replies)
 199. FRSR - zdaňovanie benefitov zamestnancov od 1.1.2015 (2 replies)
 200. zahraničná proforma fa zo 17.11.2014 a konečná zahraničná fa z 28.11.2014-aký kurz použiť (2 replies)
 201. Pôžička konateľa,spoločníka od sročky (23 replies)
 202. platca DPH - kúpa automobilu bez odpočtu DPH / predaj automobilu (9 replies)
 203. Daňové priznanie PO a zakrížikovanie údajov - je to povinné? (2 replies)
 204. NČZD (1 replies)
 205. Môžem umoriť stratu z min. období pri zostavovaní mimoriadnej účtovnej závierky ? (2 replies)
 206. premlčacia doba a staré fa ktoré boli v minulosti pripočítané k základu dane (2 replies)
 207. kancelársky nábytok (1 replies)
 208. vecná výhra aDP (19 replies)
 209. Prenájom nehnuteľností (2 replies)
 210. Výdavky spojené s prenájmom nehnuteľností (2 replies)
 211. musí podať dôchodca daňové priznanie z podielu za prenájom (1 replies)
 212. čo všetko si možem dať do nakladov. (1 replies)
 213. Čl. DPH a KV DPH pri vystavených faktúrach do zahraničia (1 replies)
 214. Je príspevok od sponzora zdaniteľným príjmom? (6 replies)
 215. Uplatnenie daň.nákladov pri budove nezaradenej do majetku. (0 replies)
 216. Zníženie základu dane na manželku..... aké potvrdenia treba doložiť? (3 replies)
 217. Oznamovacia povinnosť január 2015 (1 replies)
 218. Účtovanie opravnej položky (2 replies)
 219. prijaty preddavok na prelome rokov (1 replies)
 220. Výpočet dní po splatnosti záväzku (0 replies)
 221. základné imanie pri rušení s.r.o. (2 replies)
 222. Daňová strata v r.2014 (1 replies)
 223. Kde sa dá zistiť či zamestnávateľ zaplatil odvody do ZP ? (1 replies)
 224. Zmena spoločníka,konateľ (2 replies)
 225. Daňový bonus z ČR nezdaňovaný (17 replies)
 226. JÚ - Daň z motorových vozidiel: musí ísť do evidencie záväzkov? (3 replies)
 227. Rozdiel medzi daňovými a účtovnými odpismi v PÚ. (1 replies)
 228. Daň z motorových vozidiel (1 replies)
 229. Príjem za darčekové poukážky (0 replies)
 230. DPPO - rezerva na nevyčerpané dovolenky (2 replies)
 231. Dobropis do decembra (3 replies)
 232. Vystavenie faktury - datumy (0 replies)
 233. Tlač pokl. dokladov v Alfe plus (3 replies)
 234. Ako zaúčtovať PS banky po prechode na podvojné účtovníctvo? (1 replies)
 235. Daňové priznanie (2 replies)
 236. Daňové priznanie živnostnik aj príjem zo zahraničia (7 replies)
 237. Mám zálohovú faktúru zaplatenú v decembri 2014 za osobný automobil. Ako to mám zaúčtovať v JÚ? (5 replies)
 238. Sú daňovo uznané alebo nedaňové náklady, nesprávne natankovaný benzín + odťahovka (6 replies)
 239. DP po predaji zdedeneho domu po otcovi/manzelovi (5 replies)
 240. Nezapočítané RZD za roky 2010,2011 (0 replies)
 241. Daňový bonus (7 replies)
 242. Daňová licencia - verejná obchodná spoločnosť (3 replies)
 243. DP - finančný radca, zamestnanec (5 replies)
 244. počet príloh v DPPO pri mikro ÚJ (4 replies)
 245. ako a či podať DPza rok 2014 v SR a CŘ ? (5 replies)
 246. účtovanie - nezisková organizácia (1 replies)
 247. Ako zaevidovať v JÚ r. 2014 do záväzkov daň z MV za rok 2013? (0 replies)
 248. V daňovom priznaní za rok 2014 mám nedoplatok na dani. Ako sa potom rieši tento stav? (4 replies)
 249. Počas prerušenej živnosti je podnikanie aj ukončené.Čo treba urobiť,kam sa odhlásiť okrem živnostenského? (2 replies)
 250. Zaokruhlovanie a UZNO za rok 2014 (0 replies)