1. účtovna zavierka FO - nesmie byť záporné číslo v záväzkoch? (6 replies)
 2. Daňové priznanie a podpora z Nórska (0 replies)
 3. zaúčtovanie trov exekúcie (5 replies)
 4. Zostatok na ucte 474. (9 replies)
 5. účtovná závierka MUJ-zaokrúhľovanie (7 replies)
 6. Daňová evidencia v ALFE problém s tlačovou zostavou (2 replies)
 7. Príjem zo záv.čin. v EÚ, AT (nezdanený) - § 45, ods.3, písm. c) (5 replies)
 8. HV r.100 + pripočitateľ. a - odpočitateľ.položky DP r. 800 daň 2355 €. (1 replies)
 9. odvody a PN (0 replies)
 10. HV má firma zisk 636 € na r. 100 DP, po zaúčtovaní DL 960 € je firma v strate 324 €. V roku 2015 sa bude účtovať na neuhradená strata minulých rokov ? (1 replies)
 11. Ako určím miesto dodania služby pri preprave tovaru v eu? (1 replies)
 12. Analytika - omega (2 replies)
 13. Zaradenie vývozu TKO v JU u SZČO (0 replies)
 14. 1% z OC jazdeneho auta (2 replies)
 15. zahraničná faktúra a povinnosť kupujúceho odviesť DPH v SR (0 replies)
 16. Oprava prípojky - náklad alebo škoda? (5 replies)
 17. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch - riadok 01, 02 (2 replies)
 18. dodatocne DP pri prechode z JU na pausalne vydavky? (2 replies)
 19. DP typ B strana 12 príloha údaje na účely SP a ZP (0 replies)
 20. Musim podat danove priznanie aj za firmu ktora bola vymazana z registra po priebehu konkurzneho konania ? (0 replies)
 21. MRP JÚ živnostník s prerušenou živnosťou vykonal precenenie zásob,je potrebné podať účtovnú závierku ? (0 replies)
 22. Danova strata z odvodov do ZP a živnost popri zamestnaní (2 replies)
 23. Mandatna zmluva - DP typ B (6 replies)
 24. Tržba v reštaurácii je tržba za službu alebo za výrobok alebo za tovar? (0 replies)
 25. Za rok 2014 živnostnik účtujúci v jednoduchom účtovníctve podáva nový formulár účtovná závierka a výkazy platné do 30.12.2014 sú už pasé? (12 replies)
 26. DP - Vrátenie dane dôchodca (6 replies)
 27. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov - poznámky k účtovnej závierke (1 replies)
 28. Ako podať DP B, ak už je podané DP A? (18 replies)
 29. Danove priznanie a prenajom prenajatej nehnutelnosti-kancelarie (0 replies)
 30. Vyučovanie v zahraničí a dph (0 replies)
 31. Ako ovplyvnia príjmy zo zahrničia dane na Slovensku? (0 replies)
 32. kam ide v DP OP k finančnému majetku? (4 replies)
 33. Daňový odpis majetku podľa novelizácie ZDP v roku 2015 (2 replies)
 34. Odpisová skupina - kolesový traktor (1 replies)
 35. Môžem zaradiť do účtovníctva SZČO výdavky, ak mal prerušenú živnosť? (4 replies)
 36. Je toto správny výpočet dane pre živnostníka? (9 replies)
 37. Preddavky na dan v uctovnej zavierke (6 replies)
 38. Kratkodoby majetok (1 replies)
 39. DPFO typ B - kde vsade zapisat stratu? (4 replies)
 40. Poisťovací poradca a daňové priznanie (11 replies)
 41. Osobny vklad spolocnika v JU (1 replies)
 42. Ako vyplniť riadok 6 v Potvrdení o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti (1 replies)
 43. môžem zarátať príjmy z ČR do vyňatých príjmov v DP FO (0 replies)
 44. Daňové priznanie B -zamestnanec, SZČO (3 replies)
 45. DP B - príjem zo živnosti a práca v taliansku (3 replies)
 46. Máme prenájom vozidla cez operatívny leasing. Prenajímateľ nám prefaktúroval poškodenie interiéru. Môžem to zaúčtovať na účet 511...? (4 replies)
 47. Strata vo vlastnej restauracii (7 replies)
 48. Zdedená nehnuteľnosť a daň? (0 replies)
 49. Predaj nehnuteľnosti a odvody do ZP (1 replies)
 50. Danova evidencia a vydavky pred zalozenim zivnosti (2 replies)
 51. Interna faktura (7 replies)
 52. Strata v s.r.o. (2 replies)
 53. FO (9 replies)
 54. Elektronická registračná pokladňa (8 replies)
 55. PHM - ako sa vypočíta cena nadspotreby? (0 replies)
 56. Daňové priznanie typ A príjem zo Slovenska a Rakúska (10 replies)
 57. Student a po statniciach zivnost - potvrdenie o navsteve skoly k DP? (2 replies)
 58. Odpočet daňovej straty z roku 2013 (2 replies)
 59. Príjmy zo záv.čin.(Rakúsko)-DPFO A-kontrola vyplnenia riadkov. (5 replies)
 60. Podvojné účt. a provízne listy (6 replies)
 61. Živnostník na SK aj v DE, zo slovenskej živnosti nebol žiadny príjem, akurát bolo vrátené sociálne poistenie z minulých rokov vo výške 665 eur - Aký je to príjem? (2 replies)
 62. Uhrada fa v hotovosti (17 replies)
 63. Pomoc s vyplnením DPFO A-príjmy zo zahraničia (AT) (7 replies)
 64. co urobit so socialnym foncom u FO zamestnavatela,po ukonceni zivnosti? (3 replies)
 65. Vklad podnikateľa vo výkaze o majetku a záväzkoch je záväzok? (5 replies)
 66. účtovanie o príspevku na vytvorenie pracovného miesta §54???? (4 replies)
 67. Dôchodca, predaj cenných papierov a DP (0 replies)
 68. oznamenie o preldzeni lehoty na podanie DP - kam zadavate pri elektornickom zasielani? (2 replies)
 69. ťažba a manipulácia dreva, motorová píla a traktor pri práci (5 replies)
 70. daňové uznanie právnych trov (0 replies)
 71. Vyplatené nájomné dopredu na rok 2015 v JU (2 replies)
 72. Poplatok za komunálny odpad v neobývanom RD (10 replies)
 73. DPFO2014-odvody (príloha) (4 replies)
 74. pausalne vydavky (9 replies)
 75. Invalidný dôchodca a szčo - nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane (4 replies)
 76. Potvrdenie o príjme z Rakúska (4 replies)
 77. fa za doménu s čas.rozlíšením dodaná 2/2015 (4 replies)
 78. neúčtovanie o dani z príjmov (9 replies)
 79. PREÚĆTOVANIE PREPLATKU DPH (4 replies)
 80. Ako uviesť správne odpis hmotného majetku v daňovom priznaní? (0 replies)
 81. Prechádzam z FO na s.r.o. Ako prevediem auto v podnikaní FO do s.r.o. ? (1 replies)
 82. Pohostinstvo a paušálne výdavky (1 replies)
 83. Zamestnanec a súbežne SZČO v strate - nárok na DB (2 replies)
 84. DP typu B pri ,žiadny príjem a odvod do ZP?? Čo s tým ??? (0 replies)
 85. Daňové priznanie A - príjem z Čiech, Švajčiarska, Slovenska (10 replies)
 86. Časové rozlíšenie nákladov (9 replies)
 87. Živnostník a SHR - daňové priznanie typ B - ako vyplním časť týkajúcu sa hmotného majetku. (6 replies)
 88. Odpisová skupina - kolesový traktor (0 replies)
 89. Uplatnenie výdavku k príjmu podľa §8 (1 replies)
 90. Študent VŠ ako živnostník? (2 replies)
 91. Zaplatené poistné - príloha k DP (2 replies)
 92. szčo a faktury za telefon bez IČA (6 replies)
 93. Stornovanie vystavenej faktury - szco (1 replies)
 94. výdavky pri predaji pozemkov (3 replies)
 95. Príjem z urbáru - paušálne výdavky (6 replies)
 96. prenajom - nehnutelnost v bezpodielom vlastnictve. (0 replies)
 97. Faktúra vystavená v roku 2014 uhradená v roku 2015 SZČO využívajúcou paušálne výdavky (3 replies)
 98. Mozu sa zaratat splatene odvody za 2013 do nakladov 2014? (4 replies)
 99. fa za účtovníctvo vystavená v 3/2015 za rok 2014 (4 replies)
 100. skoncenie podnikania v r. 2014 v JU, predtym 3 roky pozastavena zivnost - co s vykazmi? (1 replies)
 101. Danove priznanie (1 replies)
 102. Ako účtovať prerozdelenie zisku v pozemkovom spoločenstve? (0 replies)
 103. zdravotne poistenie z predaja bytu- kedy ho dat do vydavkov (1 replies)
 104. Správne vypĺňanie knihy jázd. (0 replies)
 105. daňová licencia a výkaz ziskov a strát (5 replies)
 106. Predaj darovaného auta a jeho učtovaniev PU. (2 replies)
 107. PHL pri práci v lese. (2 replies)
 108. Odvody živnostnik (1 replies)
 109. soc. fond - stravné (6 replies)
 110. Ako vyplniť daňové priznanie typ B - časť týkajúca sa hmotného majetku? (2 replies)
 111. SHR a čo môžem zahrnúť do výdavkov? (4 replies)
 112. Ako začať účtovať fyzickú osobu - podnikateľa v podvojnom účtovníctve? (Nie prechod z JU na PU) (3 replies)
 113. postup o započítanie daňovej povinnosti vči nadmerným odpočtom (2 replies)
 114. Záväzky po lehote splatnosti v DP (2 replies)
 115. Mám podať novú súvahu za rok 2013, ak som zistila chybu? (1 replies)
 116. koľko mám zaplatiť odvody (1 replies)
 117. vyradenie auta, zostatkova cena, prip.resp.odpoc.plozka (2 replies)
 118. aký doklad na prijatú zálohu od zákazníka (3 replies)
 119. Môžem si odpísať z daní celý rok, keď som zrušil živnosť? (6 replies)
 120. povinnost podat DP ak prijem je z opatrovania osoby - suma nad 1901,67€ (3 replies)
 121. Poznámky v PU-cast H g - suma cisteho obratu = ? (2 replies)
 122. Ktoré číslo faktúry z Google AdWords je to správne do KV??? (0 replies)
 123. účtovná zavierka 2014 riadok 1 čistý obrat (5 replies)
 124. Ahojte, vie mi niekto poradiť ako účtujete réžie školskej jedálne V RO? Vedúca mi peniaze vklada rovno na príjmový účet. (0 replies)
 125. Hodnota predavaneho obchodneho podielu sro - danove hladisko (0 replies)
 126. kovový šrot (3 replies)
 127. daňová evidencia (1 replies)
 128. Daňové priznanie 2014 (2 replies)
 129. Čiastočne uhradená faktúra s upomienkou. (11 replies)
 130. príjem z prenájmu za r 2014 (8 replies)
 131. Tovar so službou bez RPP (3 replies)
 132. Uznanie reklamácie za tovar a účtovanie. (7 replies)
 133. teda spoločnosť s.r.o. ktorá vznikla v roku 2013 nemôže byť mikro za rok 2014 a v roku 2015 už môže byť mikro? p.s. splňa všetky podmienky pre zatriedenie mikro (3 replies)
 134. Bezhotovostné platby (6 replies)
 135. Prerušenie živnosti a jej neobnovenie do doby podania DP (0 replies)
 136. DPPO účtovanie (4 replies)
 137. zakladny rozdiel medzi 511 a 518? (2 replies)
 138. Nevyfakturované dodávky + časové rozlíšenie = ako zaúčtovať faktúru ? (7 replies)
 139. Spotrebná daň z tabaku (0 replies)
 140. Úhrada akontácie v hotovosti (5 replies)
 141. Vyradenie neuhradených pohľadávok z evidencie "paušalistu" (2 replies)
 142. vyplnenie daňového priznania typ B - zamestnanec a zdanenie výhry (4 replies)
 143. Môžem uhradenú sumu ZP zapísať do r. 33b DP? (0 replies)
 144. Obratovy bonus Metro (3 replies)
 145. Vyúčtovanie elektriky od 9/2013 až po 1/2015 - ako zaúčtovať ? (3 replies)
 146. Môže si manžel uplatniť na manželku odpočitateľnú položku ak je na predlženej šesťročnej "materskej" ale neplatenej... iné príjmy nemala... (3 replies)
 147. Tržby - tr.6 - mínusový zostatok - čo s tým? (2 replies)
 148. nemôžte sem dať link na to elektronické tlačivo na FS neviem to nájsť (1 replies)
 149. Manžel český zamestnanec a manželka poistenec Slovensk (0 replies)
 150. musia preddavkové platby na energie v bytovom spoločenstve platiť aj osoby, ktoré byt užívajú ale trv.pobyt v nom nemajú? (10 replies)
 151. Mesačný prehľad a vrátené daňové preplatky (6 replies)
 152. RZD - III. piliér - z-nec má 1 zmluvu uzavretú po 1. 1. 2014, na ktorú prispieva a 1 podľa starých podmienok, na ktorú neprispieva. Má nárok na odpočet? (1 replies)
 153. ročné zúčtovanie preddavkov (4 replies)
 154. výkazy v MRP (12 replies)
 155. Rekonštrukcia starého hotela- kedy zaradiť hotel do majetku? (0 replies)
 156. účtovanie - súkromné veci z firemného účtu (6 replies)
 157. Výkup železa a DPH (5 replies)
 158. ZRUŠENIE DOVP (5 replies)
 159. zabudnutá došlá faktúra zo šuflíka z minulého roku (7 replies)
 160. DP a práca v Rakúsku (3 replies)
 161. Spolupráca so ŠVAJČIARSKOM (0 replies)
 162. Výkaz majetku a záväzkov (0 replies)
 163. Viete niekto poslať vzor poznámok Uč MUJ 3-01, na vyplnenie a poslať ako prílohu k účtovnej závierke. (11 replies)
 164. Zaloha za tovar a nedodana faktura (5 replies)
 165. Podanie daňového priznania A aj B? (1 replies)
 166. Uvádzajú sa prosím do počtu príloh aj výkazy živnostníka? (1 replies)
 167. Dodatočné odvody dane-učtovanie (1 replies)
 168. sk doména registrovaná na živnosť, ale kúpená na FO-nepodnikateľ (0 replies)
 169. Platenie dane (1 replies)
 170. Daňové priznanie A a podpora v nezamestnanosti (9 replies)
 171. Ako zdaniť benefity v s.r.o. spoločníkovi a konateľovi, ktorý nepoberá žiaden príjem. (0 replies)
 172. Prenos daňovej povinnosti nad 5,000€ bez DPH a následný dobropis na túto FA v menšej sume (1 replies)
 173. Neplatca DPH maliarske práce vo Francúzsku (0 replies)
 174. rozdelenie zaúčtovania dane analytikou-kontrola v účtovníctve (6 replies)
 175. Dodatočné priznanie DPH - do riadku 31 sa vpíše aká suma? (2 replies)
 176. Danové priznanie SZČO + zamestnanec? Kam dať preddavky? (2 replies)
 177. Rezervy a ich účtovanie (5 replies)
 178. Rezerva na bonus, zľavy a skontá (0 replies)
 179. Rezervy na úrok z omeškania (0 replies)
 180. nezdaniteľna časť na manželku (2 replies)
 181. Preddavky FO na rok 2015 (0 replies)
 182. Preplatenie reklamácie služby cez ERP - ako účtovať? (0 replies)
 183. PHM - tankovanie bez bločku? (1 replies)
 184. Živnostník a práca v talianku (0 replies)
 185. DPH (0 replies)
 186. Môžeme vytvoriť rezervy na odmeny pre štatutárov, ktoré budú vyplatené v roku 2015 ? (2 replies)
 187. Časové rozlíšenie - mikro ÚJ - PZP r. 2015 (4 replies)
 188. Zmena uctovania formou danovej evidencie (0 replies)
 189. Danova licencia a ukoncena likvidacia (0 replies)
 190. dlznik.sk (0 replies)
 191. Organizovanie podujatia (0 replies)
 192. ako si uplatnim nedoplatok RZZP2013 uhradene v r.2014 v DPFO-typ B za rok 2014?? (13 replies)
 193. Aky kurz a z akeho dna zadat pri prijati PLN do pokladne PLN? (2 replies)
 194. Kupa ojazdenych pneumatik prostrednictvom kupnej zmluv ? (0 replies)
 195. potvrdenie -2% dane -dátum (3 replies)
 196. Ako správne zaúčtovať zrušenie rezervy na lesnú pestovnú činnosť? (0 replies)
 197. Mikro uctovna jednotka (2 replies)
 198. Živnostník a cestovné náhrady (0 replies)
 199. živnosť a brigáda (8 replies)
 200. strata a zaúčtovanie daň. licencie a zisk zaúčt. daň. licencie-vypĺňanie poznámok (0 replies)
 201. Obcianske zdruzenie - PU, zaciatok uctovania - datum vzniku, zauctovanie pozicky... (9 replies)
 202. Prechod z Alfy do Omegy a účet 701 (0 replies)
 203. Ako otvorím minulý účtovný rok už existujúcej firmy v omege? (0 replies)
 204. Ako nahodím v omege predchádzajúci účtovný rok existujúcej firmy? (0 replies)
 205. Chýbajúci doklad o úhrade (2 replies)
 206. Vysporiadanie preddavkov na daň v ČR (13 replies)
 207. Odpočet daňovej straty (0 replies)
 208. penále z omeškania (0 replies)
 209. Neplatca dph a sluzba v eu (3 replies)
 210. Prenájom budovy (0 replies)
 211. postup pri vyplneni danoveho v nemecku (0 replies)
 212. Treba na odpísanie diét ako SZČO pre SK sro-čku pri práci v Rakúsku aj "cesťák" (pre možnu budúcu kontrolu z daňového)? (5 replies)
 213. Uctovanie obstarania auta do firmy kupou od sukromnej osoby (6 replies)
 214. Je možné, že mi daňový úrad nevrátil nadmerný odpočet? (3 replies)
 215. Odosielanie dokumentov (11 replies)
 216. Daňové priznanie v celých Eur. (0 replies)
 217. Tlačivo "potvrdenie o podaní účtovnej závierky" (1 replies)
 218. Zamestnanecká prémia v DP typu A (12 replies)
 219. Ak nesedí súvaha a výkaz ziskov a strát o 1 eur, mám opraviť súvahu alebo VZaS? (4 replies)
 220. Úroky z omeškania SP - VOZD? (2 replies)
 221. Som živnostnik a pracujem v Belgicku.Faktury vypisujem slovakovi.Mam tam narok na diety. (1 replies)
 222. Výmena eura za turecké líry na služobnej ceste a pri platbe za taxi neexistujúci doklad :( (0 replies)
 223. Ako na daňové priznanie FO ak som chvíľu robila v ČR na dohodu? (5 replies)
 224. DP riadok 14 a 15 (6 replies)
 225. Jednoduché účtovníctvo a platobný terminál (3 replies)
 226. Zuctovanie preddavkov na dan od zamedtnavatela, ktory uz skrachoval. (2 replies)
 227. Prevadzka internetovej stranky - musim viest uctovnictvo, je to podnikanie? (8 replies)
 228. Budova na prenájom (0 replies)
 229. posielanie poznámok cez e-dane Java (5 replies)
 230. Kúpa obchodných podielov v sro (0 replies)
 231. musím uviesť v DP aj príjem člena volebnej komisie? (10 replies)
 232. Dan z prenajmu (3 replies)
 233. Odplatne postúpená pohľadávka s.r.o (1 replies)
 234. Živnostník pracuje pre firmu a využíva auto zaradené v majetku firmy (4 replies)
 235. Uctovna zavierka za rok 2014 (2 replies)
 236. Zistená chyba z roku 2013. (10 replies)
 237. Prechod z JU do PU a mikroučtovna jednotka (3 replies)
 238. Rozdiely medzi účtovnými a daňovými odpismi (2 replies)
 239. Kto je povinný viesť jednoduché účtovníctvo od 1.1.2014 (18 replies)
 240. pausalne vydavky ked pozastavil zivnost (1 replies)
 241. Vratka DPH z ERP za diaľničné poplatky v Maďarsku (3 replies)
 242. Vydavky k prenajmu z nehnutelnosti (5 replies)
 243. Cestovný príkaz - prac. cesta vo feb., vyúčt. v marci. Náklad v ktorom mesiaci? (1 replies)
 244. RZD - zabudnutý bonus za 1 mesiac - ako postupovať? (3 replies)
 245. Môže byť mikro účtovnou jednotkou firma ktorá vznikla v prieberu roku 2012? (1 replies)
 246. zrážky za stravné lístky (5 replies)
 247. Dátum otvorenia účtov - môže byť aj iný než k 1.januáru? (0 replies)
 248. Výplatné pásky z Rakúska a DP A (0 replies)
 249. Predaj použitých batérií z osobných áut (6 replies)
 250. Ďanové priznanie PO - odpočet straty (8 replies)