1. Chyba v DP u dôchodcu (3 replies)
 2. Odpovede na podania z finančnej správy (2 replies)
 3. zhraničné príjmy (1 replies)
 4. Úhrady zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie (2 replies)
 5. Zrážková daň podľa autorského zákona (3 replies)
 6. Nezdanitelná časť pri nízkom príjme (3 replies)
 7. Ako zaúčtovať "zisk" z predaja auta (3 replies)
 8. Ako podať DP ak bol zisk nulový? (3 replies)
 9. Môžem odpisovať auto, ktoré je vložené do ZI ako nepeňažný vklad? (4 replies)
 10. príjem z TMR a.s. v r.2014 (0 replies)
 11. predaj bytu a nezdaniteľná časť (5 replies)
 12. DPFO typ B (2 replies)
 13. príjem (2 replies)
 14. Platenie daňovej licencie (1 replies)
 15. Daňove priznanie mám podať na slovensku alebo v ČR? (7 replies)
 16. Dôchodca živnostník. (1 replies)
 17. Neplatca dph.. na FA ma CZ - dičo nepodal suhrnny vykaz, čo s tým ? (3 replies)
 18. Preplatok na sociálnom poistení a jednoduché účtovnctvo (3 replies)
 19. originalne a prenesene kompetence v obci (5 replies)
 20. Odosielanie daňového priznania (3 replies)
 21. Mikro účtovná jednotka (1 replies)
 22. Kurzove rozdiely k 31.12.2014 u Mikro uctovnej jednotky? (1 replies)
 23. Je správne zaučtovanie tvorby SF za mesiac 12/2014 v JU v peňažnom denníku v roku 2014 dátumom 31.12.2014 - interným dokladom uzávierkovým ? (1 replies)
 24. dodatočné daňové priznanie za rok 2013? (2 replies)
 25. Započítanie príjmov zo zahraničia v DP (1 replies)
 26. Cestovný príkaz, reprezentačné (obed s obchodnými partnermi) (9 replies)
 27. Uctovanie webove stranky (1 replies)
 28. SZČO a leasing auta (3 replies)
 29. Dotácia je príjem pre SZČO? (3 replies)
 30. Obnovená živnosť a DPFO typ B (0 replies)
 31. Môže mi prosím niekto odpovedať, ako riešiť DPH? Došlá FA platcovi DPH (SR) od neplatcu DPH (SR) za služby vykonané v ČR v mene CZK (10 replies)
 32. Zvýšenie hodnoty pozemkov (3 replies)
 33. Danove priznanie (1 replies)
 34. Správny riadok DP PO - nedaňový odpis pohľadávky (1 replies)
 35. Odpisy - riadok 4 v DP PO (1 replies)
 36. Výkaz Súvaha a VZaS / zatriedenie účtov (0 replies)
 37. Poznámky k ÚZ 2014 pre neziskové organizácie (2 replies)
 38. Dáva niekto zamestnancom v škole /RO/, ktorá má svoju jedáleň aj stravné lístky, ako to účtujete? (6 replies)
 39. Vysoký stav na účtoch 211 a 365 (29 replies)
 40. Príspevok na podnikanie od UPSVR - nákup vopred za vlastné, vklad podnikateľa a zaúčtovanie v JU (0 replies)
 41. Nemecký jazyk (0 replies)
 42. odvody (5 replies)
 43. Zamestnanie invalidneho dochodcu (2 replies)
 44. Preplatok na sociálnom poistení (3 replies)
 45. Predaj nakladneho auta do Poľska ako fakturovat? (2 replies)
 46. Zaúčtovanie dobropisu (0 replies)
 47. Ročné zúčtovanie dane nezdaniteľná čiastka u iného zamestnávateľa (3 replies)
 48. Ako mám zaúčtovať peňažnú výhru z reklamnej súťaže? MD 543 alebo 518, D325,342 (0 replies)
 49. Inventarizácia v OMEGE (0 replies)
 50. 80% náklady (1 replies)
 51. Vypocet v DP (1 replies)
 52. opravna učtovna zavierka v JU (0 replies)
 53. Opravné položky k nepremlčaným pohľadávkam (3 replies)
 54. Ako účtovať predaj palivového dreva v urbariáte s právnou subjektivitou, resp. nákladovú stranu k predaju? (0 replies)
 55. Ako postupovať pri výplate zisku konateľovi za rok 2013 v roku 2014. (0 replies)
 56. Existuje povinnosť banky-štátu v Taliansku zrážať z platby faktúry smerujúcej mimo Talianska 30%? (2 replies)
 57. FRSR - aktuálne verzie zákonov a postupov účtovania (0 replies)
 58. platca / neplatca DPH - § 7 a (2 replies)
 59. použitie vlastného motorového vozidla člena občianskeho združenia (2 replies)
 60. Ako sa účtuje SF v RO, postup prídel do SF, odvod z miezd, predpis (8 replies)
 61. Náklady budúceho obdobia (8 replies)
 62. ako vyplňujete vo výkaze Účtovná závierka údaj OR? (8 replies)
 63. ERP - opravy spotrebnej elektroniky (4 replies)
 64. Príjmy z ČR a Švajčiarska, akú metódu použiť? (5 replies)
 65. Je mozne pouzit metodu vynatia prijmov pri prijmoch z Ceskej republiky? (2 replies)
 66. Dokedy je potrebne oznamit danovemu uradu odklad danoveho priznania (1 replies)
 67. Stravovanie zamestnancov vo vl. zariadení (0 replies)
 68. Paušálne výdavky a finančný poradca (8 replies)
 69. Ako mám zaúčtovať faktúru za odpojenie a znovupripojenie elektriny? (4 replies)
 70. ERP pokladnica (8 replies)
 71. Prerušenie podnikania a výkazy. (0 replies)
 72. SZČO a predaj majetku nezaradeného do majetku firmy (7 replies)
 73. podanie danoveho priznania k dani z prijmov (1 replies)
 74. Vrátenie preddavkov-účtovanie (5 replies)
 75. Export-import alfa (2 replies)
 76. Sú daňovými výdavkami aj platby počas obdobia, kedy nie je byt prenajatý??? (12 replies)
 77. Chyba vo výkaze Účtovná závierka (4 replies)
 78. Zabudnutý príjem za domovníka na daňovom priznaní z roku 2013 (3 replies)
 79. Daňový bonus a príjmy z Maďarska (0 replies)
 80. Odpisy z tech. zhodnotenia v prenajatej nehnuteľnosti - je to možné ? (8 replies)
 81. Daňová strata v daňovom priznaní (1 replies)
 82. Daňové priznanie+daň z úrokov z vkladov. (1 replies)
 83. DIC a danove prinanie (1 replies)
 84. odpisy (2 replies)
 85. Účtovanie výroby vlastných výrobkov - spôsob B (5 replies)
 86. DP typu B ak živnostník nepodnikal celý rok (13 replies)
 87. nezdanitelná časť pri polovičnom úväzku (13 replies)
 88. kurz pre prepočet mezd (0 replies)
 89. Ako sa účtujú mesačné poplatky v banke, úroky a daň z úrokov v RO? (4 replies)
 90. Ako odpisujem auto financovaného Zmluvou o spotrebnom úvere cez ČSOB Leasing? (3 replies)
 91. Musime platit danovu licenciu? (3 replies)
 92. Prerušenie živnosti počas celého kalendárneho roka (4 replies)
 93. Občianske združenie podáva daňové priznanie? (1 replies)
 94. DPFO za rok 2014 - starobný dôchodok priznaný v marci spätne k 19.12.2013 (5 replies)
 95. Účtovanie mzdy v JÚ - poistné (1 replies)
 96. Spracovanie upomienky a DPH (3 replies)
 97. Môže si daňovník v daňovom priznaní za rok 2014 uplatniť odpočítateľnú položku na manželku, ak je študentkou VŠ? (5 replies)
 98. Proluc - nastavenie uctovneho rozvrhu na rok 2014 (0 replies)
 99. prenajom casti (jednej miestnosti) rodinneho bytu vlastnej sro. (2 replies)
 100. Sme súkromná materská škola n.o., dostávame štátnu dotáciu z podielových daní. (1 replies)
 101. povinnosti z organizovania kultúrneho podujatia ako fyzická osoba (0 replies)
 102. môže si živnostník zahrnúť do výdavkov výživné na dieťa, ktoré s ním nežije v spoločnej domácnosti? (11 replies)
 103. Daň z príjmov, zamestnanec v Nemecku (5 replies)
 104. SZČO stravné v zahraničí (0 replies)
 105. Tabuľka D v DPPO 2014 (evidencia a odpočet straty) (7 replies)
 106. DP SZČO skutočné výdavky (4 replies)
 107. môže szco neplatca DPH S jedným dohodarom uplatniť paušál ne výdavky? (2 replies)
 108. Fa Tipos účtovanie PU (2 replies)
 109. zmena základného imania (0 replies)
 110. Účet 474 (5 replies)
 111. Predaj neodpísaného auta za vyššiu cenu ako je zostatková hodnota (4 replies)
 112. HDP záporné hodnoty (0 replies)
 113. potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (2 replies)
 114. Kam zaúčtovať odstupné za uzatvorenie predajne? (1 replies)
 115. Peňažní denník (6 replies)
 116. Uplatnenie prerušených odpisov-naväznosť riadok 250 a tab.B (6 replies)
 117. vykazuje sa aj mzda, ktorá nebola vyplatená ? (2 replies)
 118. Odkald danoveho prizannia FO za rok 2014 (1 replies)
 119. dohoda o vystavovaní faktúr odberateľom podľa par. 72 ods.4 (4 replies)
 120. Predaj domu (1 replies)
 121. Dotácie na poľnohospodársku pôdu (0 replies)
 122. Ukončenie živnosti (10 replies)
 123. prijem tovaru z EU (2 replies)
 124. Za aké obdobie môže žiadať daňový bonus? (2 replies)
 125. daňové priznanie k dani z prílmov (1 replies)
 126. Aky je koniec uctovneho obdobia pred zanikom/vymazom sro z OR (10.3.); ma byt do dna vymazu (10.3.)alebo do dna pred vymazom (9.3.)? (1 replies)
 127. traktor, píla - začiatok živnosti (1 replies)
 128. kto by mi vedel poradil, ako sa vypočítava daň pri životných poistkách (7 replies)
 129. FO registrovaná v obchodnom registri - účtujúca v podvojnom účtovníctve (22 replies)
 130. Akú sumu dať do úhrnu vyňatých príjmov? (2 replies)
 131. Náklady s pozemkom - ako na to? Dlh voci spolocnikovi - co s nim? (3 replies)
 132. Tvorba RF (3 replies)
 133. Znovu zaradenie odpisaneho DHM a predaj (11 replies)
 134. Musim pri vedeni danovej evidencie o prenajme nehnutelnosti uplatnit vsetky vydavky? (2 replies)
 135. Poistná poradkyňa a paušálne výdavky? (11 replies)
 136. Zákonný rezervný fond (11 replies)
 137. invalidny dochodca - danove priznanie pre posudenie vysky invalidného dochodku (2 replies)
 138. Postúpená pohľadávka (0 replies)
 139. odpočítateľná položka na danovníka (7 replies)
 140. Ako vyplniť daňové priznanie? (5 replies)
 141. Pozastavená živnosť a daňové priznanie. (3 replies)
 142. Ako na odpisy prenajimaneho bytu v obchodnom majetku FO? (3 replies)
 143. Ako vyplniť daňové? (2 replies)
 144. Stravné lístky - priama spotreba JÚ (2 replies)
 145. Prečíslovanie skladových kariet v Pohode / pridanie kódov k produktom (1 replies)
 146. Živnostník... Daňové priznanie (17 replies)
 147. Odpis postúpenej pohľadávky (0 replies)
 148. Ak ma pozemkove spolocenstvo zisk, deli sa medzi Pozemkovy fond, poz.spolocenstvo plati Pozemkovemu fondu najom. (3 replies)
 149. Úctovanie DPH pri dodatočnom doclení tovaru (1 replies)
 150. Ake mam povinnosti pri predaji ilustracii a fotografii cez eshop? (4 replies)
 151. Dohoda počas rodičovskej (1 replies)
 152. Povinnost podat DP pri prijme z honorarov (2 replies)
 153. Musím ako živnostník s pozastavenou živnosťou podávať daňové priznanie za rok 2014? (21 replies)
 154. Daňové priznanie - opatrovateľka v Rakúsku (2 replies)
 155. Živnostník - daňový bonus (2 replies)
 156. Zariadenie prenajimaneho bytu (0 replies)
 157. nepeňažný príjem - 1% z obst. ceny vozidla - viac zamestnancov na 1 vozidlo (2 replies)
 158. Odpis pohľadávky (6 replies)
 159. Prijem zo zamestnania aj z prenajmu - danove priznanie typ B. (7 replies)
 160. účtuje niekto - kúpa pozemku výstavba rodinných domov - spôsob účtovania (2 replies)
 161. Platia sa odvody alebo dane z predaja hnuteľného majetku (FO nepodnikateľ)? (3 replies)
 162. Príjem z ČR a potvrdenie o prijmoch (1 replies)
 163. Daňové priznani FO a vediem PÚ (4 replies)
 164. Kam poslať daňové priznanie? (8 replies)
 165. Zápočet straty v DPPO 2014 (účtovanie) (6 replies)
 166. z jú na paušálne výdavky (5 replies)
 167. Daňové priznanie dôchodca (2 replies)
 168. Uplatnenie DPH pri použití paušálu 80/20 na PHM. (1 replies)
 169. preddavky v PU zo štvrťročných na mesačné (2 replies)
 170. danove priznanie - invalidny dochodca na TPP +evidencia na urade prace (7 replies)
 171. predaj alebo darovanie nehnuteľnosti zaradenej v obchodnom majetku firmy (2 replies)
 172. mínusový stav účtu vo výkaze o majetku a záväzkoch (1 replies)
 173. Počet príloh DP PO za rok 2014 str. 10 DP (5 replies)
 174. účtovanie pozemkov pri predaji (7 replies)
 175. Pausalne vydavky a vratenie provizie (0 replies)
 176. sp a zp zaplatene 5.1.2015 je danovy náklad roku 2014? (2 replies)
 177. DzP §39, ods. 6 - doručenie dokladu o vykonanom RZD z-covi (2 replies)
 178. Živnostník s príjmami zo závislej činnosti (3 replies)
 179. započítanie daňového bonusu (2 replies)
 180. ahojte vedel by mi niekto poslat vyplneni vzor poznámok mikro? (0 replies)
 181. Ročne zučtovanie dane a mzda vyplatená garančným fondom (1 replies)
 182. ukoncenie/vypoved? (8 replies)
 183. Neuhradený záväzok z roku 2008 (4 replies)
 184. Dividendy z cenných papierov (0 replies)
 185. Zaradenie brány do odpisovej skupiny (1 replies)
 186. DDP 2013. (6 replies)
 187. reprezentačné sú 513 alebo ? (5 replies)
 188. DP student (9 replies)
 189. Nákup osob.auta z EÚ (4 replies)
 190. Transfer.dokumentacia (2 replies)
 191. Kontrola účtovníctva SZČO za rok 2014 (za 6 mesiacov) (4 replies)
 192. Ako mám opraviť krycí list v už elektronicky podanej a prijatej UZ POD ? (2 replies)
 193. Leasing v MRP. (3 replies)
 194. Účtovanie sankčných úrokov z úveru v PO (0 replies)
 195. Dodatočné DPH - nesprávne uvedený rozdiel na r. 37 (2 replies)
 196. Môže si manžel douplatniť DB na deti za celý rok 2014,keď pracoval iba 1-2/2014 a ja som bola celý rok nezamestnaná? Alebo nie? (3 replies)
 197. daňový dorub z daňovej kontroly (2 replies)
 198. príjem z "uvoľnenia" zamestnaneckých akcií (0 replies)
 199. szčo a nepeňažný príjem (4 replies)
 200. Výkaz o príjmoch a výdavkoch - platby do fondov mínusom? (2 replies)
 201. Nárok na stravné pre SZČO (0 replies)
 202. Výkaz o majetku a o príjmoch (1 replies)
 203. Daňové priznanie typu B - SZČO (7 replies)
 204. Počet príloh k daň.priznaniu za rok 2014 (5 replies)
 205. Prenájom bytu (1 replies)
 206. Uctovanie obeda (4 replies)
 207. Fakturovaná cena práce:dodávateľ - živnostník.Je limitovaná suma /5000€/ ? (3 replies)
 208. Daňové priznanie typu A- príjmov v CZ (1 replies)
 209. Oprava potvrdenia o zdaniteľnom príjme? (6 replies)
 210. úrok z omeškania a právne trovy (0 replies)
 211. Prenájom traktora (4 replies)
 212. Treba k DP FO B priložiť aj kópiu potvrdenia o príjme zo zamestnania ako konateľ s. r. o. pracujúci na základe zmluvy o výkone funkcie konateľa? (1 replies)
 213. doklady k DP (1 replies)
 214. Faktura z EU a datum dodania (5 replies)
 215. Poznámky k účtovnej uzávierke - DRSR (30 replies)
 216. Príjmy zo závislej činnosti pri vypisovaní DP FO B sa uvádzajú v hrubom alebo čistom? (7 replies)
 217. zamestnávateľ odmietol dať bývalým zamestnancom potvrd.o zdaniteľnej mzde (5 replies)
 218. Daňové priznanie online (2 replies)
 219. Legálne zníženie ZD formou stravného - SZČO (4 replies)
 220. Odklad DPPO, zaplatenie dane a preddavkov na daň (5 replies)
 221. Jednoduché účtovníctvo - nákladná doprava (1 replies)
 222. bonusové body na čerpacích staniciach a jednoduché účtovníctvo (0 replies)
 223. Príjem zo zmluvy o autorskom práve (3 replies)
 224. Stravné lístky v JÚ - môžu sa vyrovnať zamestnancovi na konci roka? (2 replies)
 225. Uctovanie stravne listky zamestnancom (1 replies)
 226. Oprava minulych rokov (0 replies)
 227. Živnostník kúpil osobné auto od FO-nepodnikateľa za 7000€ , platil v hotovosti, (8 replies)
 228. Výdavky na opravu prenajatej budovy SZČO v JU (5 replies)
 229. Nepotrebuje niekto výpomoc v účtovníckej firme? (Prešov) (11 replies)
 230. ako zaúčtovať stratený doklad o splátke úveru (3 replies)
 231. Skusenosti s Cash flow v Omege (0 replies)
 232. Virtuálna registračná pokladňa - advokát, účtovné služby (7 replies)
 233. Pozastavená živnosť a príjem z prenájmu priestorov (0 replies)
 234. ako sa účtuje v jednoduchom účt tieto prípady: (1 replies)
 235. Bankový výpis (4 replies)
 236. Ak manžel pracoval január a február 2014, potom bol dobrovoľne nezamestnaný, a od novembra je na ÚPSVaR, môže si tiež odpočítať NČZD za celý rok 2014. (2 replies)
 237. Príjem z Irska - DP na Slovensku (12 replies)
 238. Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb 2014 a strata (1 replies)
 239. Účtovanie poistnej udalosti v JU neplatca DPH (0 replies)
 240. Staré záväzky - nedodanené. Zdaniť v roku 2014? (1 replies)
 241. Kúpa smartfonu počas pracovnej cesty (0 replies)
 242. Odloženie podania DP - zo zahraničia (7 replies)
 243. Je daňovo uznaný náklad v SRO na nákup materiálu do novej prevádzky, ale prevádzake ešte nie je otvorená. (1 replies)
 244. výroba prototypu-aktivácia dlhodobého majetku (0 replies)
 245. duplicitna úhrada (1 replies)
 246. doklady k DP (1 replies)
 247. predaj vlastných obrazov (6 replies)
 248. do ktorého riadku a paragrafu sa dáva na DP prijem z dividend (4 replies)
 249. Riadok 14 Prílohy Daňové priznanie typ B-patrí uhradený nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia do tohto riadku? (1 replies)
 250. Daňová evidencia - preplatok z energie (16 replies)