1. aký doklad na prijatú zálohu od zákazníka (3 replies)
 2. Môžem si odpísať z daní celý rok, keď som zrušil živnosť? (6 replies)
 3. povinnost podat DP ak prijem je z opatrovania osoby - suma nad 1901,67€ (3 replies)
 4. Poznámky v PU-cast H g - suma cisteho obratu = ? (2 replies)
 5. Ktoré číslo faktúry z Google AdWords je to správne do KV??? (0 replies)
 6. účtovná zavierka 2014 riadok 1 čistý obrat (5 replies)
 7. Ahojte, vie mi niekto poradiť ako účtujete réžie školskej jedálne V RO? Vedúca mi peniaze vklada rovno na príjmový účet. (0 replies)
 8. Hodnota predavaneho obchodneho podielu sro - danove hladisko (0 replies)
 9. kovový šrot (3 replies)
 10. daňová evidencia (1 replies)
 11. Daňové priznanie 2014 (2 replies)
 12. Čiastočne uhradená faktúra s upomienkou. (11 replies)
 13. príjem z prenájmu za r 2014 (8 replies)
 14. Tovar so službou bez RPP (3 replies)
 15. Uznanie reklamácie za tovar a účtovanie. (7 replies)
 16. teda spoločnosť s.r.o. ktorá vznikla v roku 2013 nemôže byť mikro za rok 2014 a v roku 2015 už môže byť mikro? p.s. splňa všetky podmienky pre zatriedenie mikro (3 replies)
 17. Bezhotovostné platby (6 replies)
 18. Prerušenie živnosti a jej neobnovenie do doby podania DP (0 replies)
 19. DPPO účtovanie (4 replies)
 20. zakladny rozdiel medzi 511 a 518? (2 replies)
 21. Nevyfakturované dodávky + časové rozlíšenie = ako zaúčtovať faktúru ? (7 replies)
 22. Spotrebná daň z tabaku (0 replies)
 23. Úhrada akontácie v hotovosti (5 replies)
 24. Vyradenie neuhradených pohľadávok z evidencie "paušalistu" (2 replies)
 25. vyplnenie daňového priznania typ B - zamestnanec a zdanenie výhry (4 replies)
 26. Môžem uhradenú sumu ZP zapísať do r. 33b DP? (0 replies)
 27. Obratovy bonus Metro (3 replies)
 28. Vyúčtovanie elektriky od 9/2013 až po 1/2015 - ako zaúčtovať ? (3 replies)
 29. Môže si manžel uplatniť na manželku odpočitateľnú položku ak je na predlženej šesťročnej "materskej" ale neplatenej... iné príjmy nemala... (3 replies)
 30. Tržby - tr.6 - mínusový zostatok - čo s tým? (2 replies)
 31. nemôžte sem dať link na to elektronické tlačivo na FS neviem to nájsť (1 replies)
 32. Manžel český zamestnanec a manželka poistenec Slovensk (0 replies)
 33. musia preddavkové platby na energie v bytovom spoločenstve platiť aj osoby, ktoré byt užívajú ale trv.pobyt v nom nemajú? (10 replies)
 34. Mesačný prehľad a vrátené daňové preplatky (6 replies)
 35. RZD - III. piliér - z-nec má 1 zmluvu uzavretú po 1. 1. 2014, na ktorú prispieva a 1 podľa starých podmienok, na ktorú neprispieva. Má nárok na odpočet? (1 replies)
 36. ročné zúčtovanie preddavkov (4 replies)
 37. výkazy v MRP (12 replies)
 38. Rekonštrukcia starého hotela- kedy zaradiť hotel do majetku? (0 replies)
 39. účtovanie - súkromné veci z firemného účtu (6 replies)
 40. Výkup železa a DPH (5 replies)
 41. ZRUŠENIE DOVP (5 replies)
 42. zabudnutá došlá faktúra zo šuflíka z minulého roku (7 replies)
 43. DP a práca v Rakúsku (3 replies)
 44. Spolupráca so ŠVAJČIARSKOM (0 replies)
 45. Výkaz majetku a záväzkov (0 replies)
 46. Viete niekto poslať vzor poznámok Uč MUJ 3-01, na vyplnenie a poslať ako prílohu k účtovnej závierke. (11 replies)
 47. Zaloha za tovar a nedodana faktura (5 replies)
 48. Podanie daňového priznania A aj B? (1 replies)
 49. Uvádzajú sa prosím do počtu príloh aj výkazy živnostníka? (1 replies)
 50. Dodatočné odvody dane-učtovanie (1 replies)
 51. sk doména registrovaná na živnosť, ale kúpená na FO-nepodnikateľ (0 replies)
 52. Platenie dane (1 replies)
 53. Daňové priznanie A a podpora v nezamestnanosti (9 replies)
 54. Ako zdaniť benefity v s.r.o. spoločníkovi a konateľovi, ktorý nepoberá žiaden príjem. (0 replies)
 55. Prenos daňovej povinnosti nad 5,000€ bez DPH a následný dobropis na túto FA v menšej sume (1 replies)
 56. Neplatca DPH maliarske práce vo Francúzsku (0 replies)
 57. rozdelenie zaúčtovania dane analytikou-kontrola v účtovníctve (6 replies)
 58. Dodatočné priznanie DPH - do riadku 31 sa vpíše aká suma? (2 replies)
 59. Danové priznanie SZČO + zamestnanec? Kam dať preddavky? (2 replies)
 60. Rezervy a ich účtovanie (5 replies)
 61. Rezerva na bonus, zľavy a skontá (0 replies)
 62. Rezervy na úrok z omeškania (0 replies)
 63. nezdaniteľna časť na manželku (2 replies)
 64. Preddavky FO na rok 2015 (0 replies)
 65. Preplatenie reklamácie služby cez ERP - ako účtovať? (0 replies)
 66. PHM - tankovanie bez bločku? (1 replies)
 67. Živnostník a práca v talianku (0 replies)
 68. DPH (0 replies)
 69. Môžeme vytvoriť rezervy na odmeny pre štatutárov, ktoré budú vyplatené v roku 2015 ? (2 replies)
 70. Časové rozlíšenie - mikro ÚJ - PZP r. 2015 (4 replies)
 71. Zmena uctovania formou danovej evidencie (0 replies)
 72. Danova licencia a ukoncena likvidacia (0 replies)
 73. dlznik.sk (0 replies)
 74. Organizovanie podujatia (0 replies)
 75. ako si uplatnim nedoplatok RZZP2013 uhradene v r.2014 v DPFO-typ B za rok 2014?? (13 replies)
 76. Aky kurz a z akeho dna zadat pri prijati PLN do pokladne PLN? (2 replies)
 77. Kupa ojazdenych pneumatik prostrednictvom kupnej zmluv ? (0 replies)
 78. potvrdenie -2% dane -dátum (3 replies)
 79. Ako správne zaúčtovať zrušenie rezervy na lesnú pestovnú činnosť? (0 replies)
 80. Mikro uctovna jednotka (2 replies)
 81. Živnostník a cestovné náhrady (0 replies)
 82. živnosť a brigáda (8 replies)
 83. strata a zaúčtovanie daň. licencie a zisk zaúčt. daň. licencie-vypĺňanie poznámok (0 replies)
 84. Obcianske zdruzenie - PU, zaciatok uctovania - datum vzniku, zauctovanie pozicky... (9 replies)
 85. Prechod z Alfy do Omegy a účet 701 (0 replies)
 86. Ako otvorím minulý účtovný rok už existujúcej firmy v omege? (0 replies)
 87. Ako nahodím v omege predchádzajúci účtovný rok existujúcej firmy? (0 replies)
 88. Chýbajúci doklad o úhrade (2 replies)
 89. Vysporiadanie preddavkov na daň v ČR (13 replies)
 90. Odpočet daňovej straty (0 replies)
 91. penále z omeškania (0 replies)
 92. Neplatca dph a sluzba v eu (3 replies)
 93. Prenájom budovy (0 replies)
 94. postup pri vyplneni danoveho v nemecku (0 replies)
 95. Treba na odpísanie diét ako SZČO pre SK sro-čku pri práci v Rakúsku aj "cesťák" (pre možnu budúcu kontrolu z daňového)? (5 replies)
 96. Uctovanie obstarania auta do firmy kupou od sukromnej osoby (6 replies)
 97. Je možné, že mi daňový úrad nevrátil nadmerný odpočet? (3 replies)
 98. Odosielanie dokumentov (11 replies)
 99. Daňové priznanie v celých Eur. (0 replies)
 100. Tlačivo "potvrdenie o podaní účtovnej závierky" (1 replies)
 101. Zamestnanecká prémia v DP typu A (12 replies)
 102. Ak nesedí súvaha a výkaz ziskov a strát o 1 eur, mám opraviť súvahu alebo VZaS? (4 replies)
 103. Úroky z omeškania SP - VOZD? (2 replies)
 104. Som živnostnik a pracujem v Belgicku.Faktury vypisujem slovakovi.Mam tam narok na diety. (1 replies)
 105. Výmena eura za turecké líry na služobnej ceste a pri platbe za taxi neexistujúci doklad :( (0 replies)
 106. Ako na daňové priznanie FO ak som chvíľu robila v ČR na dohodu? (5 replies)
 107. DP riadok 14 a 15 (6 replies)
 108. Jednoduché účtovníctvo a platobný terminál (3 replies)
 109. Zuctovanie preddavkov na dan od zamedtnavatela, ktory uz skrachoval. (2 replies)
 110. Prevadzka internetovej stranky - musim viest uctovnictvo, je to podnikanie? (8 replies)
 111. Budova na prenájom (0 replies)
 112. posielanie poznámok cez e-dane Java (5 replies)
 113. Kúpa obchodných podielov v sro (0 replies)
 114. musím uviesť v DP aj príjem člena volebnej komisie? (10 replies)
 115. Dan z prenajmu (3 replies)
 116. Odplatne postúpená pohľadávka s.r.o (1 replies)
 117. Živnostník pracuje pre firmu a využíva auto zaradené v majetku firmy (4 replies)
 118. Uctovna zavierka za rok 2014 (2 replies)
 119. Zistená chyba z roku 2013. (10 replies)
 120. Prechod z JU do PU a mikroučtovna jednotka (3 replies)
 121. Rozdiely medzi účtovnými a daňovými odpismi (2 replies)
 122. Kto je povinný viesť jednoduché účtovníctvo od 1.1.2014 (18 replies)
 123. pausalne vydavky ked pozastavil zivnost (1 replies)
 124. Vratka DPH z ERP za diaľničné poplatky v Maďarsku (3 replies)
 125. Vydavky k prenajmu z nehnutelnosti (5 replies)
 126. Cestovný príkaz - prac. cesta vo feb., vyúčt. v marci. Náklad v ktorom mesiaci? (1 replies)
 127. RZD - zabudnutý bonus za 1 mesiac - ako postupovať? (3 replies)
 128. Môže byť mikro účtovnou jednotkou firma ktorá vznikla v prieberu roku 2012? (1 replies)
 129. zrážky za stravné lístky (5 replies)
 130. Dátum otvorenia účtov - môže byť aj iný než k 1.januáru? (0 replies)
 131. Výplatné pásky z Rakúska a DP A (0 replies)
 132. Predaj použitých batérií z osobných áut (6 replies)
 133. Ďanové priznanie PO - odpočet straty (8 replies)
 134. Auto na spotrebný úver a prechod z JU na PU (3 replies)
 135. Daňové priznanie - výhra (12 replies)
 136. DP FO a prevod obchodneho podielu (0 replies)
 137. Odpočet na manželku, ktorá má pasívny príjem (10 replies)
 138. zlúčenie s.r.o.-čiek (0 replies)
 139. Subeh zivnosti a TPP - strata - DP A ci B? (5 replies)
 140. Živnostnik - paušalne výdavky (2 replies)
 141. Dobrovoľné ZP (3 replies)
 142. elektronické trhovisko (4 replies)
 143. Pocet priloh v DP (2 replies)
 144. Dodatočné daňové priznanie a preplatok na dani (0 replies)
 145. Odpis uhradenej zálohy (1 replies)
 146. RZD - daňový bonus - príjem pod 2112€/rok (16 replies)
 147. Daňové priznanie za rok 2013 a 2014 (3 replies)
 148. Môžem si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku a v akej výške? (1 replies)
 149. Príjmy z ČR a odpočet na manželku (0 replies)
 150. Vypočet paušalnych výdavkoch (4 replies)
 151. Uvádza sa suma daňovej licencie vo výkaze ziskov a strát? (4 replies)
 152. Môže byť mikro účtovná jednotka, ktorá vznikla v roku 2013? (11 replies)
 153. Rozdiel medzi platcom DPH a neplatcom (2 replies)
 154. Výpočet základu dane.. (6 replies)
 155. Podnikateľský účet-živnosť? (1 replies)
 156. Daňové priznanie A - ak mám nízky príjem (5 replies)
 157. Povinnost z hladiska danoveho priznania obcianskych zdruzeni (1 replies)
 158. Výpočet odpočitateľnej položky na zdravotné poistenie (1 replies)
 159. Výdavky v JU (1 replies)
 160. Jazdy - SZCO (3 replies)
 161. Živnostník - odvody (3 replies)
 162. Výdavky JU (3 replies)
 163. paušálne výdavky a faktúra zo zahraničia (4 replies)
 164. Príloha DP B (4 replies)
 165. DP B - paušálny výdaj (1 replies)
 166. stravné +soc. fond (0 replies)
 167. Prijem z prenajmu 500 eur a zamestnana - DP typu B? (1 replies)
 168. platenie poplatku za komunálny odpad (6 replies)
 169. Praca externe zo Slovenska do zahr. - dane a poistenie (0 replies)
 170. Potvrdenie o prijatí UZ POD 2014 odovzdanej v listinnej forme na FS ? (0 replies)
 171. danove priznanie typu FO A a dobrovolne nezamestnany (5 replies)
 172. Kedy mám povinnosť oznámiť DÚ, keď sme predali auto? Do 30 dní, alebo do 31.januára 2016 (4 replies)
 173. DP tyb B riadok 36 (1 replies)
 174. Vyradenie automobilu (0 replies)
 175. Zaokruhluju sa cisla v tabulke č.1 na cele eura? (6 replies)
 176. Preukazatelne zaplatene poistne pod tabulkou č.1 (3 replies)
 177. ročné zúčtovanie v ČR (1 replies)
 178. Vratka DPH zo zahraničia - účtovanie (4 replies)
 179. opravne polozky k neprihlasenym pohladavkam v konkurze a restrukturalizacii (0 replies)
 180. Stravne listky SZCO - ako preukazat odpracovany den? (3 replies)
 181. Zaúčtovanie záloh elektriny v JU do peňažného denníka a knihy záväzkov (0 replies)
 182. Zaradenie traktora do odpisovej skupiny (6 replies)
 183. Pausalne vydavky (8 replies)
 184. Zakon o cestovných nahradach v anglictine (0 replies)
 185. Ako prosím účtujete tlačiarenské služby? (0 replies)
 186. NZD na manželky (2 replies)
 187. Zamestnanecká prémia a daňový bonus (2 replies)
 188. účtovníctvo chránené pracovisko (2 replies)
 189. Kedy treba spraviť samozdanenie? (1 replies)
 190. prílohy k DP na uplatneniu daňového bónusu (8 replies)
 191. S.r.o. a predaj auta (3 replies)
 192. Stav pohladavok a zavazkov v DP (0 replies)
 193. účet 365 - mínusový zostatok (4 replies)
 194. Daňové priznanie (16 replies)
 195. Je prezentacia firmy danovo uznatelnym vydavkom? (0 replies)
 196. DPH z 80% PHM - ako zaúčtovať? (6 replies)
 197. Zabudla som zaúčtovať DzMV za rok 2013 do roku 2013... (4 replies)
 198. preplatok zamestnanca z ročného zúčtovania zdravotného poistenia (1 replies)
 199. Časové rozlíšenie rok 2014 (7 replies)
 200. Mám povinnosť podať dodatočné DP k DPH za oba štvrťroky alebo len ten, v ktorom vznikla chyba. (1 replies)
 201. Daň odklad a úhrada (1 replies)
 202. Tlačivá pre FO účtujúce v PÚ (1 replies)
 203. Oznamovacia povinnosť k dani z MV (3 replies)
 204. Uhradiť poslednú splátku preddavku za r.2013? (3 replies)
 205. Nezdaniteľná časť na daňovnika (2 replies)
 206. Používanie a výdavky súvisiace s autom - SZČO (1 replies)
 207. Môžem si spatne uplatnit DPH? (2 replies)
 208. Účtovníctvo (1 replies)
 209. výpočet odpisov dlhodobého majetku - osobného vozidla (17 replies)
 210. Predaj hmotného majetku po ukončení podnikania (0 replies)
 211. zamestnanec na čerpacej stanici, ktorý obsluhuje pokladňu a pracuje s hotovosťou môže byť v 1.stupni náročnosti práce? (1 replies)
 212. aky typ danoveho priznania? (1 replies)
 213. je potrebné, aby zamestnávateľ podal po ročnom zúčtovaní dane aj hlásenie o zrazených preddavkoch na daň (za svojich zamestnancov) alebo to zarhnie v prehľade (2 strana, riadok č.2) (8 replies)
 214. Nedostala som potvrdenie o rocnom zuctovani dane (4 replies)
 215. Aká má byť výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka? (2 replies)
 216. Pozemkové spoločenstvo a daňová licencia (2 replies)
 217. Ako upraviť ZD pri prechode na paušálne výdavky? (1 replies)
 218. Dotácia z úradu práce v daňovom priznaní (8 replies)
 219. Moznost uplatnit NČ v plnej vyske pri prijmoch len cast roka (3 replies)
 220. DP SZČO 2013 (6 replies)
 221. Musim podavat danove priznanie? (1 replies)
 222. FRSR vydalo tlač. správu 2.3.2015 zmenu tlačív DPPO (6 replies)
 223. Daňová licencia a daňový preplatok (0 replies)
 224. Podať oznámenie o zániku daňovej povinnosti? (5 replies)
 225. Je nájomné platené zamestnávateľom pre zamestnanca daňovým výdavkom? (1 replies)
 226. Výdaje, bonus a nezdaniteľné položky (9 replies)
 227. Minimálna výška dane. (2 replies)
 228. Nedoplatok ZP za rok 2013 (1 replies)
 229. FO - zvyšenie zakladu dane o neuhradene zavazky (4 replies)
 230. Potvrdenie o danovej rezidencii (0 replies)
 231. Číslovanie faktúr na prelome rokov (15 replies)
 232. Danovy bonus na deti navstevujuce ZŠ -ake prilohy k DP? (5 replies)
 233. Musim podat danove priznanie z predaja PC. (4 replies)
 234. Postupenie lizingu (0 replies)
 235. Ukončenie živnosti a TPP - daňové priznanie (4 replies)
 236. Výkazy pri zásielkovom predaji do EU (0 replies)
 237. Prerušenie živnosti, paušál a daňové typ B 2014 (6 replies)
 238. Zrušenie daňovej rezervy vplyv na základ dane. (3 replies)
 239. Faktúra z čiech a úhrada v hotovosti (7 replies)
 240. Ako preceniť existujúce zásoby na sklade keď sa SZČO stane platcom DPH? (25 replies)
 241. Uhrada Exekucii (0 replies)
 242. Preplatok na dani zo závislej činnosti nechám na 342 aj keď je v mínuse? (1 replies)
 243. Má sa z dokladu do programu nahadzovať adresa sídla alebo adresa prevádzky kde bolo niečo kúpené? (4 replies)
 244. FA za službu čo nie je v živnostenskom liste. (3 replies)
 245. dátum prvej kolaudácie stavby (0 replies)
 246. Daňové priznanie Typ B - príjem na ŽL z Rakúska (0 replies)
 247. Ochrana osobnych udajov (3 replies)
 248. RZD - dávky v hmotnej núdzi - sú príjmom z-ca? (4 replies)
 249. Rocne zuctovanie dane v Rakusku a Nemecku (0 replies)
 250. Fa za materiál v hotovosti na PPD (2 replies)