1. NČZD na manželku (4 replies)
 2. Oprava chyby minulých období. (9 replies)
 3. Pomôcka v xls na výpočet základu dane z príjmov pre PO. (1 replies)
 4. paušalne vydavky rok 2014 (11 replies)
 5. Zaradenie súboru HIM do používania - aký dátum? (0 replies)
 6. DOBROPIS ZA VRATENY TOVAR (0 replies)
 7. Opravna polozka k pohladavkam (3 replies)
 8. výber z účtu platobnou kartou a prevod do pokladne (5 replies)
 9. Nákup tovaru z ČR oslobodený od DPH (1 replies)
 10. Kde zistím dátum, kedy sa subjekt stal platcom DPH? (12 replies)
 11. daňové priznanie a pn (6 replies)
 12. Overenie závierky auditorom (1 replies)
 13. Faktúra za sprostredkovanie obchodu na základe mandátnej zmluvy (5 replies)
 14. Peniaze fakturovane 2014 a zaplatene 2015 - kedy danit? (9 replies)
 15. Daňová evidencia (1 replies)
 16. SZCO neplatca DPH, vystavenie faktury do EU neplatcovi DPH s ci bez DPH? (2 replies)
 17. Ako správne zaúčtovať v MRP Win faktúry keď po novom dávam do VOZD 80 % (na mobil, internet, PHM atd)? (2 replies)
 18. JÚ - Ako účtovať zápočty? (1 replies)
 19. Kontrolný výkaz, dobropis a výkaz DPH (0 replies)
 20. nákup tovaru z ČR na komis (1 replies)
 21. daňové priznanie,MD, RD a príjem zo závislej činnosti (3 replies)
 22. Tvorba opravných položiek a rezerv. (0 replies)
 23. Prechod z JU na PU - premlčané záväzky (0 replies)
 24. ako zaúčtujem nákup dreva v PS, ktoré bude slúžiť na výplatu podielov na zisku (1 replies)
 25. Prenájom nehnuteľností nezaradeného do obchodného majetku (0 replies)
 26. Spätný bonus Metro - účtovanie v PU (3 replies)
 27. Preukázanie 100 % využitia majetku len na podnikateľské účely - ako? (9 replies)
 28. Poskytovanie stravy zamestnancom v stravovacom zariadení (nie gastrolístky) a DPH (2 replies)
 29. Daňové priznanie PO - riadok 150 a tabuľka 150 - III. časť (0 replies)
 30. Stravné náhrady pri služobnej ceste (4 replies)
 31. druh zivnosti (0 replies)
 32. DP typu B (6 replies)
 33. Súhrnný výkaz - faktúru za výrobok aj službu (6 replies)
 34. Ako zaúčtovať bankové poplatky platené v zahraničí? (0 replies)
 35. namiesto stravnych listkov preplatenie obedov? (12 replies)
 36. nedaňový odpis pohľadávky (7 replies)
 37. Uplatnenie odvodov poistného v daňovom priznaní? (0 replies)
 38. krátenie odpočtu na DPH pri samozdanenie - nakúpený majetok v roku 2015 (2 replies)
 39. "Zaokrúhľovanie" pri odpočte DPH pri 80/20 paušály na PHM? (1 replies)
 40. Oznamenie ukoncenia najmu z pohladu vlastnika (0 replies)
 41. Hypoteka (1 replies)
 42. prijatá platba Slovenská pošta-bez dokladu (0 replies)
 43. riadok DP - paušalné výdavky (2 replies)
 44. neoznámené schválenie ÚZ 2013 (3 replies)
 45. Ako zaúčtovať vrátenie preplatku z odvodov VŠZP po ukončení živnosti? (3 replies)
 46. Vzorec na výpočet zamestnaneckej prémie za rok 2014 (2 replies)
 47. Bude mi vyplateny DB ak som bol pol roka na PN? (3 replies)
 48. Mam narok na DB ak som bol pol roka na PN? (15 replies)
 49. Ma partner nárok na danový bonus na nasu dceru ked je zverena do opatery mne ale zijeme spolu? (20 replies)
 50. Odklad daňového priznania (3 replies)
 51. Zasielanie tovaru mimo EU a potrebné formality (0 replies)
 52. DPH platca na Slovensku a aj v Cechach (1 replies)
 53. Likvidácia zostatkov v spoločnosti v likvidácii (3 replies)
 54. predaj s.r.o. - odplata za prevod podielu(zdanenie, odvody) (0 replies)
 55. Zaúčtovanie pôžičky konateľovi (10 replies)
 56. Vratenie dph z ciny (2 replies)
 57. Daňové priznanie na základe tlačiva P45 (9 replies)
 58. Pozemky obce (0 replies)
 59. Finančná správa a SAP (2 replies)
 60. Nezdaniteľná čiastka na manžela (10 replies)
 61. Zamestnanec slovenskej firmy pracujúci v zahraničí (4 replies)
 62. Kurz pri nadobudnuti tovaru (0 replies)
 63. Záväzky k 31.12.2014? (1 replies)
 64. Môžem vyplacať zisk z sro z pokladne postupne každý mesiac v hotovosti ? (2 replies)
 65. Poskytnutá pôžička a danenie úroku (1 replies)
 66. Zvýšenie vlastného imania - Ako na to? (3 replies)
 67. ako účtovať nakúpene phm platobnou kartou ak som ho už účtoval na cestovnom príkaze cez vpd (2 replies)
 68. Platenie dovolenky pri minimalnej mzde (3 replies)
 69. Musím zvýšiť základ dane za nezaplatené záväzky z roku 2012 ak dodávateľ nám dlhuje naše pohľadávky voči nemu v rovnakej sume? (1 replies)
 70. DPH pri vyradení vozidla z majetku po havárii. (8 replies)
 71. ubytovacie služby vo vlastnom dome (1 replies)
 72. Účtovanie neznámej platby (4 replies)
 73. Daňové priznanie PO a finančná správa (4 replies)
 74. zahraničná došlá faktúra (0 replies)
 75. ako odpísať pohľadávku z uhradenej zálohovej faktúry? (2 replies)
 76. Platba v hotovosti (1 replies)
 77. Povinnost registracie VAT (0 replies)
 78. Nákup stroja mimo EU (0 replies)
 79. Rozpočtová org. zriadená obcou - účtovanie stravného (zrážka za stravu zo mzdy) (9 replies)
 80. Uctovanie pokladny (2 replies)
 81. Faktúra vystavená odberateľom (4 replies)
 82. Delenie výdavkov na 80% daňových a 20% nedaňových v r.2015 (12 replies)
 83. účtovanie v neštátnej škole (0 replies)
 84. stravné lístky zamestnanca (2 replies)
 85. Inzercia v Zlatých stránkach a časové rozlíšenie (2 replies)
 86. Bločky za tankovanie benzínu pri osobnom aute, ktorý SZČO používa na podnikanie ale nemá ho zapísané na firmu v JU. (35 replies)
 87. Účtovanie na súkromnom účte v JU + účtovanie úveru a následnej splátky z BÚ (0 replies)
 88. daň z predaja auta (1 replies)
 89. Môže si szčo, ktorá poskytuje služby - stavebné práce uplatňovať paušálne výdavky ? (2 replies)
 90. Dobropis a jeho úhrada cez ERP. (4 replies)
 91. Registracia firmy na Cypre (2 replies)
 92. Grafické práce a DPH (1 replies)
 93. Odpis pohľadávky pri neukončenom konkurze (0 replies)
 94. Seminár a DPH (1 replies)
 95. cestovný príkaz s cestovným a účtovanie phm nakúpené kartou (4 replies)
 96. vyplnenie daňového priznania FO typ A za rok 2014 (2 replies)
 97. Môžem z mojej faktúry vyúčtovať mzdu druhým, ktorí so mnou pracovali? (3 replies)
 98. oneskorená registrácia (1 replies)
 99. registrácia k DPH (6 replies)
 100. Daň z motorových vozidiel (6 replies)
 101. Môžem si dať do nákladov pri prenájme nehnuteľnosti nezaradenej do majetku, náklad na spracovanie daňového priznania, účtovníctva, vypracovanie nájomnej zmluvy? Vediem daňovú evidenciu. (1 replies)
 102. V akom obdobi si mozem uplatnit odpocet dane? (17 replies)
 103. Ako prepočítať odpisy (4 replies)
 104. Účtovanie 80/20 % nákladov na firemné auto (2 replies)
 105. predmet činnosti výroba odevov-fakturácia na úprava odevov (2 replies)
 106. Paušálne výdavky a zápočet faktúr (14 replies)
 107. Ako správne vykonať účtovnú uzávierku v programe omega? (4 replies)
 108. Kde si uplatnit nczd?? (8 replies)
 109. dodanie tovaru z Kórei (0 replies)
 110. Daňová evidencia - odvody do fondov (2 replies)
 111. Ako má postupovať prepravná spoločnosť - platca dph pri vystavených odberateľských faktúrach? (1 replies)
 112. Chýbajú podpisy na faktúre v kolónke "Prevzal" (13 replies)
 113. Môžem spraviť rezervu na audit za rok 2014 , iba v roku 2015 to nebude možné? (28 replies)
 114. Danove priznanie (0 replies)
 115. Zabudnutý predpis dane z príjmu 2013, môžeme zaúčtovať do roku 2014? (6 replies)
 116. odvod do socialnej poistovni z osobnej asistencie (0 replies)
 117. Je možné odrátať DPH z novembrovej faktúry v januárovom DPH? (6 replies)
 118. Podnikateľský účet - jednoduché účtovníctvo (5 replies)
 119. Pozastavená živnosť v celom roku 2014, ale zároveň príjem zo závislej činnosti. Mám podať DP typ B alebo A? (8 replies)
 120. Ako účtujete nákup PHM v 01/2015? Myslím tým uplatnenie 80% výdavkov, mám krátiť aj DPH? (33 replies)
 121. DPH z krádeže z pohľadu zákona o dani z príjmu (5 replies)
 122. Daňová evidencia (5 replies)
 123. Tlac brozur sluzba / tovar? (5 replies)
 124. reklama ako naklad (2 replies)
 125. faktúra na čiastku 70€ a zaúčtovanie do KV v PÚ (2 replies)
 126. zmluva o dielo - príjem nižší ako 500 EUR (2 replies)
 127. ako vyplnim tlacivo v pdf pocitacom? (4 replies)
 128. Odpisy po novom (0 replies)
 129. Nepeňažný príjem zo SF odvody zamestnávateľa (1 replies)
 130. Daňový bonus na manželku (6 replies)
 131. Minimálna hod. mzda na DoVP (1 replies)
 132. KONTRÓLNY VYKAZ - Dosla fa od platcu DPH - mam ako reprezentacne, davam do kontrolneho vykazu ? (1 replies)
 133. Účtovanie nákupu nafty v peňažnom denníku v roku 2014 (4 replies)
 134. Predčasné ukončenie leasingu-účtovanie okolo (0 replies)
 135. Vyúčtovanie prac. cesty - SZČO (2 replies)
 136. nedoplatok za služby verejnosti RTVS (2 replies)
 137. Finančný leasing a technické zhodnotenie (1 replies)
 138. Sprostredkovateľ poistenia a súčasne SZČO (0 replies)
 139. oprava ZS účtu v banke a oprava 341 (2 replies)
 140. Uvádzať drobný hmotný majetok vo výkaze o majetku a záväzkoch v účtovnej závierke jednoduchého účtovníctva? (7 replies)
 141. Došlá faktúra a storno faktúry (1 replies)
 142. Daňové priznanie typ A - invalidný dôchodok (4 replies)
 143. Ocenenie dlhodobého FM v mikrojednotke (0 replies)
 144. DPH-čko - ostrá faktúra k dispozícii až v 2/2015 (2 replies)
 145. 1,5 % dane z príjmov PO (2 replies)
 146. pohyb na BV 01/2015 úhrada platobnou kartou 12/2014 (6 replies)
 147. Licencia - účtovanie (0 replies)
 148. Poistné plnenie rozpočtom a opravovňa (1 replies)
 149. vyplnenie dp (0 replies)
 150. Vyšlá faktúra do čiech , treba súhrnný výkaz? (3 replies)
 151. Môžem poukázať 2% z dane, keď mám odložené daňové priznanie? (1 replies)
 152. Zdedené cenné papiere a ich predaj. (0 replies)
 153. Súkromné auto v podnikaní (8 replies)
 154. práca v zahraničí na zahraniční dič (2 replies)
 155. Prerušené odpisy (2 replies)
 156. zamestnanecká prémia (4 replies)
 157. Kurzy faktúry EU (0 replies)
 158. Ktoré účty treba do výkazov v OMEGE nasmerovať ručne? (0 replies)
 159. Zostatková cena HIM v nákladoch (24 replies)
 160. mozem na 213 uctovat o cestovnych listkoch? (4 replies)
 161. kedy účtovať poplatok za odpor? (0 replies)
 162. penále z poistného sú danovým výdavkom ? (1 replies)
 163. Ako zaúčtovať ZI v kúpenej s.r.o? (2 replies)
 164. vyplnenie daňového priznania právnických osôb za rok 2014 (1 replies)
 165. Kurz pri dph, uctovny pripad (2 replies)
 166. Zmena odpisových skupín a klasifikácia produkcie (4 replies)
 167. Ako zaúčtovať nevrátený daňový preplatok do 5 eur? (1 replies)
 168. Daňové priznanie za 2014 ako študent aj ako SZČO (6 replies)
 169. Ako sa vyhnúť platcovstvu DPH pri jednorázovo vyfakturovanej väčšej sume? (12 replies)
 170. Misto plnenia - seminar, licencia (0 replies)
 171. Mení sa s príchodom MOSS-u niečo v mesačných výkazoch pre DPH? (4 replies)
 172. Ročné zúčtovanie dane za rok 2014 a vyplatené dividendy 2010-2013 (0 replies)
 173. Auto v podnikaní (3 replies)
 174. príspevok na zamestnávanie do 29 r. a potvrdenie o príjme (4 replies)
 175. Zabudnutá faktúra z roku 2014 (2 replies)
 176. Dokedy môžem najneskôr zaplatiť daňovú licenciu? (2 replies)
 177. DP FO typ B + účtovná závierka alebo výkazy? (8 replies)
 178. úprava odpočítanej DPH k prenajatej budove z r.1995 (0 replies)
 179. ucet 591 (5 replies)
 180. SHR + zamestnanec (9 replies)
 181. zníženie základu dane - pracujúci dôchodca (7 replies)
 182. presun auta zo živnosti na s.r.o. (2 replies)
 183. GRANT!Je prijatý grant zdaniteľný príjem? (0 replies)
 184. pausalne vydavky (6 replies)
 185. vstupenka na balet - danovy naklad??? (2 replies)
 186. FO danove priznanie (4 replies)
 187. Úprava základu dane pri prerušení živnosti k 31.12.204 v JÚ (5 replies)
 188. JASPIS kurz účtovníctva (0 replies)
 189. Elektronická komunikácia s DU (3 replies)
 190. Licenčná zmluva a dan (1 replies)
 191. Nakup potravin a ich donaska - ako fakturovat ? (3 replies)
 192. Daňové odpisy HIM (4 replies)
 193. vstup na vzdelávacie akce (0 replies)
 194. faktúra za školenie z EÚ (0 replies)
 195. Poukázanie 2%, resp. 1,5% z dane PO (1 replies)
 196. Vratenie dane za rok 2014 (student) (5 replies)
 197. Nerezident SVK a predaj bytu (1 replies)
 198. nakupovanie z anglicka (6 replies)
 199. DPH - služba poskytnutá zo zahraničia - dátum daňovej povinnosti. (0 replies)
 200. Ako sa uplatňujú paušálne výdavky a nezdanitelná časť, keď som mal za minulý rok len mesiac otvorenú živnosť ? (6 replies)
 201. Daňové priznanie - živnostník a zamestnanec (2 replies)
 202. Ročné zúčtovanie a materská (3 replies)
 203. Bezodplatné dodanie tovaru-účtovanie v PU (1 replies)
 204. Nezdaniteľná časť na manželku za rok 2014 (6 replies)
 205. Musím zaplatiť daň z predaja domény - fyzická osoba? (0 replies)
 206. Akým kurzom sa prepočíta OF szčo - úhrada v CZK v hotovosti ? (6 replies)
 207. Daňové priznanie invalidný dôchodca. (2 replies)
 208. Tabuľka odpisy - hľadám (3 replies)
 209. ukončenie roka dve účtovníčky (20 replies)
 210. Účtovanie skladov spôsobom B (6 replies)
 211. Keď uplatnujete 80% paušál na PHM, strhávate 1% zamesnancovi ako nepeňažný príjem...dávate zamestnancovi aj preplatiť tých 20% z PHM? Alebo zaplatí 100% bločku firma? (18 replies)
 212. Preplatok ZP, SP (0 replies)
 213. Kto mi vie poradit ohladom prenajimania časti nehnutelnosti? (14 replies)
 214. Neuhradená pohľadávka v SP- návrh na exekúciu. (5 replies)
 215. Kto mi vie poradit ohladom prenajimania casti nehnutelnosti? (1 replies)
 216. Potvrdenie o zdaniteľných príjmov FO (2 replies)
 217. Odpis pohľadávky-aký vplyv na DP? (3 replies)
 218. úhrada platobnou kartou - doklad z ERP -zaúčtovanie a smerovanie do KV (4 replies)
 219. Dovoz zo zahraničia (3 replies)
 220. Môže neplátca DPH poukázať zmluvnú odmenu plátcovi DPH bez DPH? (8 replies)
 221. Mozem si dat do VOZD celú sumu stravných náhrad zamestnancov? (9 replies)
 222. Dobrý účtovník/daňový poradca ZV alebo BA (6 replies)
 223. Daň do ZP pri predaji? (3 replies)
 224. Oslobodený príjem do 500 € (2 replies)
 225. prispevok na vytvorenie pr.miesta /zamestnanie matky deti do 6 rokov. (0 replies)
 226. Zohľadnenie úrokov a dane z nich v DP PO (1 replies)
 227. Odstupenie od podpisanej dohody o praci (1 replies)
 228. nakup drobneho tovaru na predaj - od občana - stačí na to kupna zmluva? (0 replies)
 229. fakturacia za transport a uctovanie (0 replies)
 230. Daňová strata (3 replies)
 231. Zhanam firmu pre vypocet rezervy na odchodne (3 replies)
 232. Nepeňažný príjem - 1% z obstarávacej ceny služobného vozidla a odvody (3 replies)
 233. 80% náklady na auto (0 replies)
 234. Slovenský živnostník, vykonával prácu v Čechách (5 replies)
 235. Povinnost vystavit doklad o platbe - faktura, iny doklad (1 replies)
 236. Odpisy a daňová strata (4 replies)
 237. likvidace organizační složky (0 replies)
 238. DPH uhradená zo súkr.účtu konateľa (3 replies)
 239. Ako si uplatniť úľavu v daňovom priznaní z DDS?(3. pilier) (1 replies)
 240. Faktúra za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (5 replies)
 241. uzávierka (1 replies)
 242. DPH a energie (1 replies)
 243. Priebežná účtovná závierka (0 replies)
 244. FA na tovar z člen.štátu, a môžem uplatniť iba 80% odpočet dane pri samozdanení, zvyšok musím zaplatiť ako vl.daňovú povinnosť?Mám správne riadky daňového priz.DPH? (0 replies)
 245. ubytovanie v mieste vykonu prace (6 replies)
 246. Predaj koeficientovaného majetku (2 replies)
 247. Evidencia liehu pre colný úrad (1 replies)
 248. NČZD a práca v zahraničí (2 replies)
 249. Preplatok SPP-DFA (4 replies)
 250. DPPO 2014 (2 replies)