PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. Doklad z RP s mínusom
 2. editácie tlačiv v mrp
 3. nákup tovaru (odevov) a úprava odevov v PÚ - účtovanie
 4. RZD - nedoplatok v MRP
 5. ALFA PLUS - Pohľadávky neuhradené
 6. Daňove priznanie - študent - daňový preplatok
 7. je povinnosť pri zahr.cestách vyplatiť cestovné konateľovi?
 8. Predcasny dochodok
 9. Daň z prijmu za predaj nehnuteľnosi - preukázateľé výdavky časové hľadisko po dedičstve?
 10. evidovať sa, alebo nie na úrade práce? v súvislosti s dohodou o prac.činnosti.
 11. Je správne účtovanie 321/479 ak spoločník uhradí záväzok zo svojho osobného účtu?
 12. Odpočet nezdaniteľnej časti na ZŤP manželku.
 13. Odmena od banky za platbu kartou
 14. Musím platiť daň z dedičstva (rok po sebe nasledujúce) pri predaji nehnuteľnosti?
 15. Odvody do ZP a mínus na bankovom účte
 16. MF SR - Úplné znenie opatrenia - účtovná závierka PU pre účtovné obdobie končiace 31. 12. 2014
 17. účet 341 zostatok
 18. Neskoro došlá vyučtovacia faktúra
 19. Poznámky 2014 pre mikro účtovnú jednotku
 20. Kúpa-predaj bytu - náklady rôzne roky
 21. kde zistím výšku Sachbezug za rok 2014?
 22. Doklad z neregistrovanej pokladne
 23. Minimálna mzda 01/2015 a preddavky na daň????
 24. Predaj bytu a daňové priznanie
 25. Faktúra za december vo februári
 26. Narok na diety.
 27. Znalci a registračná pokladňa
 28. Musím podať DDP DPH?
 29. konateľ fakturuje do svojej sro
 30. Kúpa stroja a náhradné diely
 31. Daňová evidencia - paušálne výdavky
 32. Vypĺňanie tlačív k úveru - cena
 33. výmena vstupnej brány na prenajatej nehnuteľnosti a daňovo uznané výdavky
 34. Faktura ze zahranicia mena, kurz
 35. SZČO neplatca DPH - blok za obedy
 36. TREBA DAŇOVE PRIZNANIE AJ SZčO AK JE NA MATERSKEJ?
 37. Faktura z roku 2012
 38. cestovné náhrady - stravné
 39. Nárok na daňový bonus za rok 2014 - príjem z prac. zmluvy + dohoda
 40. Môžem podať poznámky k účtovnej závierke 2014 pre mikro-podniky aj po starom v tabuľkovej forme?
 41. životná poistka - SZČO
 42. stupeň náročnosti zamestnanca 2015
 43. Faktura z Cr v kc
 44. Ukončenie živnosti a zostatok na SF
 45. Aka bude vyska odvodov
 46. rezerva na úroky z omeškania
 47. Dohoda o brigádnickej práci študenta
 48. Predaj nehnuteľnosti občanovi - neplatcovi DPH
 49. Súdny spor a dohoda o vyrovnaní
 50. odpocet danovej straty - uctovanie
 51. Je správne účtovanie obstarania nového dopravného prostriedku z ČR v CZK takto:
 52. danove priznanie dôchodcu
 53. danove priznanie dochodcu
 54. Dovoz auta z Nórska
 55. Prílohy k daňovému priznaniu
 56. Vyúčtovacia faktúra za energie - oprava základu dane?
 57. Zmluva o dielo - dve zmluvy - ake povinnosti vyplyvaju ?
 58. technické zhodnotenie pri 1% - využívanie služobného automobilu na podnikanie
 59. Ako zaúčtovať príjem FA za služby na osobný bankový účet?
 60. Kedy platit dane, ked zarabam cez Internet?
 61. Odvody
 62. Vyhlásenie na uplatnenie NČZD, podpísané u dvoch zamestnávateľov, čo s tým? Kto nesie zodpovednosť?
 63. Majiteľ má dve firmy, bol kúpiť tovar na jednu firmu ale omylom to zaplatil kartou druhej firmy.
 64. Do akej sumy môže FO-neplatca DPH vystaviť doklad o nákupe - predaji v hotovosti.Týka sa to iba služieb alebo aj tovaru?
 65. Vznik PS s právnou subjektivitou k 01.07.2014
 66. Úhrada DPH ručiteľom - oznámenie na DÚ
 67. Ako opravit fakturu s duplicitne vydanym cislom v kontrolnom vykaze?
 68. dovoz z tretej krajiny, preclené v EU, kontrolný výkaz
 69. Tvorba OP a vplyv na DP
 70. Oneskorená faktúra s DPH z minulého roka (2014) a čo teraz s KVDPH?
 71. odpisová skupina - kam zaradiť udiareň na mäso ?
 72. dodatočný KV v MRP za minuly rok (2014) nejde opravit
 73. Sme rozpočtová organizácia patriaca pod VUC a zamestnávame 2 pracovníkov z Uradu práce - ako učtovať refundáciu mzdy
 74. Účtovná závierka mikroúčtovnej jednotky v MRP
 75. NČZD na manželku
 76. Daň z príjmu z redemácie podielových listov
 77. Z čoho sa vypočíta materská ak mi skončil pracovný pomer?
 78. Ako zaúčtovať faktúru za nákup PHM a diaľničnej známky na jednom doklade ?
 79. Uctovnik s praxou na konzultaciu (BA)
 80. Príjem z dividend a cenných papierov za rok 2014
 81. Ako zaučtujem DzP za predošlý rok?
 82. Prerušená živnosť a platba SP
 83. Aké potrebujem papiere doložiť manželovi k dani keď som minulý rok bola na I.D
 84. Samozdanenie a fa z Amsterdamu
 85. Pokuta za dodatočné DPH
 86. Ostrá faktúra v HUF, zálohy zaplatené v EUR.
 87. Internet ako danovo uznatelny vydavok?
 88. Bločky do nákladov platené z účtu inej osoby
 89. DPH - doklad o oprave základu dane
 90. Účtovanie preplatkov v PO
 91. Daň z prevodu nehnuteľnosti nadobudnutá dedením
 92. Kratenie nakladov charakteru osobnej spotreby
 93. DP typ B-počet mesiacov
 94. POZNAMKY K UCTOVNEJ ZAVIERKE ZA ROK 2014
 95. Vyplnenie danoveho priznania typ B
 96. Danove priznanie invalidný
 97. Likvidácia postúpenej pohľadávky
 98. Opatrovateľka Rakúsko - DP 2014
 99. NZČD na manzelku
 100. Nákup cez internet - účtovanie
 101. Príjem z ČR a SR a podanie DP v ČR
 102. predaj auta a DPH
 103. Kam zaevidovať preplatok za vykurovanie v prenajatých priestoroch za minulý rok?
 104. PHM 80% alebo už 50%?
 105. Osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia zapísaná do OR (Srbskej národnosti) a daňové priznanie - je vedená ako podnik zahraničnej osoby (OZ PZO)
 106. Prerobenie faktury a zmluvy
 107. Daňové prizanie
 108. daň z vyhry vie niekto pomoct
 109. Živnosť aj zamestnanie - aká odpočítateľná položka na daňovníka?
 110. Vstupenky na kuturne podujatie
 111. platí odvody zakladateľ, spoločník, konateľ, z podielu na zisku
 112. Je správne používanie českého účtovného programu na SVK?
 113. Zaúčtovanie vlastných výrobkov na konci roka.
 114. Vývoz na Ukrajinu
 115. Cashback a kontrolný výkaz DPH
 116. Diaľničná nálepka 2015
 117. vzor oznámenia o zmene účtovného obdobia
 118. Ako mám účtovaťvýnosy v PÚ v s.r.o.-čke, ktorá sa zaoberá poisťovníctvom , keď mám k dispozícii iba potvrdenie o výške vyplatených provízií za rok.
 119. učet 321 mínusový zostatok k 31.12.2014
 120. daňové priznanie
 121. program na jednoduché účtovníctvo
 122. Dôchodkyňa má nárok na vrátenie dane?
 123. Čo je "lepšie"? Zaradiť viac "vecí" pod jednu kartu majetku, alebo samostatne?
 124. ako účtovat firmu v likvidácii
 125. Cestovné náhrady u spoločníka alebo konateľa bez pracovnej zmluvy
 126. Samozdanenie a prelom roka
 127. Zrušenie živnosti a znovuotvorenie počas roka
 128. Zmena zmluvy cez rok zo 40hodinového týžd. prac. času na 37,5 týžd. prac. čas nepretržitá prevádzka ako sa prepočítava dovolenka?
 129. danove priznanie z príjmov zo závislej činnosti zo Švajčiarska
 130. drobná stavba do 1700 Eur
 131. razítko na fakturu
 132. Podat danove priznanie typu B alebo ziadat o RZD zamestnavatela
 133. nezamestná a nezdanitelna čast základu dane
 134. Oprava poistného na GP a UP u konateľa
 135. NČZD a rodičovská dovolenka
 136. SLUZBA Z KRAJINY MIMO EU A NEPLATCA DPH
 137. MK-Soft - pripočítateľná položka - nastavenie
 138. Moze zamestnavatel vyzadovat uhradu za vykonanie RZD?
 139. Mám prijatú fa za prenájom poľovníckeho revíru od platcu dph samozdaniť?
 140. prenájom kanc. priestoru od platiteľa dph
 141. 40% paušál v kombinovaných príjmoch
 142. Odpočet straty v daňovom priznaní za rok 2014
 143. Predaj bytu a platenie zdravotneho poistenia
 144. z min. mzdy 380€-platiť daň
 145. Danove priznanie - samoplatca
 146. Zle uvedené IČO
 147. Treba dať dodatočné daňové priznanie?
 148. Príloha k DP FO typ B - údaje na účely sociálneho a zdravotného poistenia
 149. krátenie výdavkov 80:20 predmety osobnej spotreby-20%nepeňažný príjem?
 150. DPH za XII/2014 uplatniť v I/2015
 151. Môžem zaúčtovať Dodatočné DP k DPH podané v januári 2015 do decembra 2014?
 152. Podanie danoveho priznania v SR a v CR?
 153. funkčný plat učiteľa
 154. Vrátený preplatok účtovanie JU a KV
 155. Ako uviesť do daň.priznania dva rozdielne druhy príjmov, pričom jeden bol už zdanený?
 156. Daňové odpisy 2014
 157. Účtovanie Money S3 - košieľky
 158. Opravné položky k pohľadavkám v PU
 159. výdavky na PHM k príjmom z §8
 160. Zálohová faktúra a DPH
 161. Budú nasledujúce položky súčasťou OC auta alebo nie?
 162. Auto pri skončení živnosti
 163. Princípy účtovania
 164. Princípy účtovania
 165. spotreba PHM v JÚ
 166. Odpočítateľná položka na ZP
 167. dane
 168. Danove
 169. Prílohy k DP FO typ B za rok 2014
 170. Môžem použiť metódu vyňatia prijmov ak neboli zrážané dane?
 171. ukradnutie prenajatej veci
 172. Ako znížiť dane SZČO pri mierne vyšších príjmoch
 173. Dodatocne DP k DPH r. 2014
 174. Prerušené odpisovanie a vyradenie majetku
 175. Diéty do zahraničia
 176. zaokruhlovanie celkovej sumy vo FA
 177. viete mi poradiť - musí si viesť SZČO peňažný denník ak si uplatňuje výdavky paušálne?
 178. dph u vzdělavacich služieb
 179. Vysporiadanie pristupenia k zavazku
 180. Mikroúčtovná jednotka
 181. Jednorázový príjem- do 500eur a do 1900 eur.
 182. Zmluva o dielo - dôchodca - prijem nižší ako 1901,67 Eur
 183. nadobudnutie tovaru z čl.štátu
 184. El. služby po novom, MOSS a dokazovanie určenia miesta plnenia DPH.
 185. Odpisy od 1.1.2015
 186. dobropis z ERP
 187. Osobný automobil pridelený na súkr. účely a PHM?
 188. Účtovný program Pohoda a vyrovnavaci účet 399
 189. Môžem urobiť RZ zamestnancovi, ak jeho predchádzajuci zamestnávateľ sa zlučil s inou firmou bez prevzatia zamestnancov?
 190. Odpredaj odpisaneho auta zamestnancovi
 191. Mám si započítať do svojich príjmov podporu v nezamestnanosti vyplatenú v 1/2015 za obdobie 12/2014 pri vyúčtovaní dane u manžela?
 192. Daň z MV použitie súkromného vozidla u dvoch zamestnávateľov?
 193. Dohoda o brigádnickej práci študenta bez dôchodkového poistenia v MRP
 194. Splatenie pôžičky výberom z účtu
 195. Zahrňovanie kurzových rozdielov.
 196. Kúpa vozidla od FO
 197. prišlá fa v r.2015 zd. plnenie 31.12.2014 - neplatiteľ dph
 198. Daňová licencia a občianske združenie
 199. parkovisko - ktorá odpisová skupina?
 200. fakturácia do zahraničia tovar , služba
 201. Bloček z ERP - dobropis
 202. dan z mv
 203. Krátenie stravného - zahraničná pracovná cesta
 204. Auto kúpené 01.03.2011, zaradené podľa TP 03.03.2011 môžeme predať k dátumu 03.03.2015?
 205. samozdanenie leteniek
 206. "nová" spoločnosť - účtovníctvo
 207. Dodatočný kontrolný výkaz - jedno plnenie omylom uvedené 2x
 208. dan z nehnutelnosti tlačivo
 209. daň z mot.vozidiel z-teľ a z-nec
 210. odpisy podrobne
 211. Platby v hotovosti
 212. Dovoz tovaru z EU
 213. SZČO neplatca DPH -ako zaučtujem nákup stravných lístkov na dobierku a výdaj stravných lístkov ?
 214. Neuhradeny zavazok 720 dni - nasledne uhrada - uprava ZD
 215. musi byť kilometrovné doložené phm
 216. Daň z mot. vozidiel
 217. Zabudnuté doklady
 218. faktura za sprostredkovanie,neuhradena - ako ju správne zaúčtovať ?
 219. Predkladajú sa aj za rok 2014 Výkazy o príjmoch a výdavkoch a o majetku? a kde ich nájdem, v Krose ešte nie sú?
 220. Kam účtovať autorskú odmenu za licenciu na použitie hudobných diel?
 221. Prechod z paušálnych výdavkov na skutočné - JU
 222. 80% paušál pri firemnom aute účtovanie
 223. vymeriavací základ na ZP
 224. Nezisková organizácia, cestovné náhrady, daň z motor. vozidiel
 225. Cestná daň zaplatená 2015
 226. Preddavky na daň z motorových vozidiel 2015 - motocykle
 227. ERP pri organizovaní kurzov, školení a seminárov
 228. Nezisková organizácia s podnikateľskou činnosť a daň z motor. vozidiel
 229. Ak si konateľ bude preplácať 20% nákladov za PHM nemusí sa mu zdaňovať nepeňažné plnenie vo výške 1% z OC auta?
 230. Nadspotreba PHM - uctovanie, ocenenie
 231. nákup nepojazdného autobusu a zaradenie ako HIM
 232. živnosť a materská dovolenka
 233. Môžem byť štvrťročný plátca DPH od 1.1.2015 lebo musím až od 1.4.2015?
 234. Kde sa stratili pomocné výpočtové tabuľky, ktoré boli k dispozícii na Porade?
 235. Opatrovatelka v Rakusku, aky ma narok na dochodok?
 236. Daňové priznanie 2014.Treba priložiť aj potvrdenie z Úradu práce?
 237. Export miezd do PÚ v programe MRP
 238. SZČO a zahraničné stravné
 239. Termín na podanie daňového priznania
 240. Účtovanie zvyšku dotácie z úradu práce - keď je FA vyššia ako zostatok v knihe záväzkov.
 241. Ako môže firma preukázať, že motorové vozidlo sa používalo len na firemné účely?
 242. Dobropis na prelome rokov
 243. Uctovanie vlastnej vyroby a sluzby
 244. registrácia dane zo závislej činnosti
 245. Musím účtovať na nesprávne použitý účet ?
 246. Ako zaplatí SRO za nákup od FO 2014
 247. Účtovníctvo - zodpovednosť
 248. daň z príjmu za rok 2014
 249. Môže si manžel uplatniť nezdaniteľnú časti základu dane na manželku?
 250. ročné zúčtovanie dane - PN, nezamestnaný