PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Kurz pri dph, uctovny pripad
 2. Zmena odpisových skupín a klasifikácia produkcie
 3. Ako zaúčtovať nevrátený daňový preplatok do 5 eur?
 4. Daňové priznanie za 2014 ako študent aj ako SZČO
 5. Ako sa vyhnúť platcovstvu DPH pri jednorázovo vyfakturovanej väčšej sume?
 6. Misto plnenia - seminar, licencia
 7. Mení sa s príchodom MOSS-u niečo v mesačných výkazoch pre DPH?
 8. Ročné zúčtovanie dane za rok 2014 a vyplatené dividendy 2010-2013
 9. Auto v podnikaní
 10. príspevok na zamestnávanie do 29 r. a potvrdenie o príjme
 11. Zabudnutá faktúra z roku 2014
 12. Dokedy môžem najneskôr zaplatiť daňovú licenciu?
 13. DP FO typ B + účtovná závierka alebo výkazy?
 14. úprava odpočítanej DPH k prenajatej budove z r.1995
 15. ucet 591
 16. SHR + zamestnanec
 17. zníženie základu dane - pracujúci dôchodca
 18. presun auta zo živnosti na s.r.o.
 19. GRANT!Je prijatý grant zdaniteľný príjem?
 20. pausalne vydavky
 21. vstupenka na balet - danovy naklad???
 22. FO danove priznanie
 23. Úprava základu dane pri prerušení živnosti k 31.12.204 v JÚ
 24. JASPIS kurz účtovníctva
 25. Elektronická komunikácia s DU
 26. Licenčná zmluva a dan
 27. Nakup potravin a ich donaska - ako fakturovat ?
 28. Daňové odpisy HIM
 29. vstup na vzdelávacie akce
 30. faktúra za školenie z EÚ
 31. Poukázanie 2%, resp. 1,5% z dane PO
 32. Vratenie dane za rok 2014 (student)
 33. Nerezident SVK a predaj bytu
 34. nakupovanie z anglicka
 35. DPH - služba poskytnutá zo zahraničia - dátum daňovej povinnosti.
 36. Ako sa uplatňujú paušálne výdavky a nezdanitelná časť, keď som mal za minulý rok len mesiac otvorenú živnosť ?
 37. Daňové priznanie - živnostník a zamestnanec
 38. Ročné zúčtovanie a materská
 39. Bezodplatné dodanie tovaru-účtovanie v PU
 40. Nezdaniteľná časť na manželku za rok 2014
 41. Musím zaplatiť daň z predaja domény - fyzická osoba?
 42. Akým kurzom sa prepočíta OF szčo - úhrada v CZK v hotovosti ?
 43. Daňové priznanie invalidný dôchodca.
 44. Tabuľka odpisy - hľadám
 45. ukončenie roka dve účtovníčky
 46. Účtovanie skladov spôsobom B
 47. Keď uplatnujete 80% paušál na PHM, strhávate 1% zamesnancovi ako nepeňažný príjem...dávate zamestnancovi aj preplatiť tých 20% z PHM? Alebo zaplatí 100% bločku firma?
 48. Preplatok ZP, SP
 49. Kto mi vie poradit ohladom prenajimania časti nehnutelnosti?
 50. Neuhradená pohľadávka v SP- návrh na exekúciu.
 51. Kto mi vie poradit ohladom prenajimania casti nehnutelnosti?
 52. Potvrdenie o zdaniteľných príjmov FO
 53. Odpis pohľadávky-aký vplyv na DP?
 54. úhrada platobnou kartou - doklad z ERP -zaúčtovanie a smerovanie do KV
 55. Dovoz zo zahraničia
 56. Môže neplátca DPH poukázať zmluvnú odmenu plátcovi DPH bez DPH?
 57. Mozem si dat do VOZD celú sumu stravných náhrad zamestnancov?
 58. Dobrý účtovník/daňový poradca ZV alebo BA
 59. Daň do ZP pri predaji?
 60. Oslobodený príjem do 500 €
 61. prispevok na vytvorenie pr.miesta /zamestnanie matky deti do 6 rokov.
 62. Zohľadnenie úrokov a dane z nich v DP PO
 63. Odstupenie od podpisanej dohody o praci
 64. nakup drobneho tovaru na predaj - od občana - stačí na to kupna zmluva?
 65. fakturacia za transport a uctovanie
 66. Daňová strata
 67. Zhanam firmu pre vypocet rezervy na odchodne
 68. Nepeňažný príjem - 1% z obstarávacej ceny služobného vozidla a odvody
 69. 80% náklady na auto
 70. Slovenský živnostník, vykonával prácu v Čechách
 71. Povinnost vystavit doklad o platbe - faktura, iny doklad
 72. Odpisy a daňová strata
 73. likvidace organizační složky
 74. DPH uhradená zo súkr.účtu konateľa
 75. Ako si uplatniť úľavu v daňovom priznaní z DDS?(3. pilier)
 76. Faktúra za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
 77. uzávierka
 78. DPH a energie
 79. Priebežná účtovná závierka
 80. FA na tovar z člen.štátu, a môžem uplatniť iba 80% odpočet dane pri samozdanení, zvyšok musím zaplatiť ako vl.daňovú povinnosť?Mám správne riadky daňového priz.DPH?
 81. ubytovanie v mieste vykonu prace
 82. Predaj koeficientovaného majetku
 83. Evidencia liehu pre colný úrad
 84. NČZD a práca v zahraničí
 85. Preplatok SPP-DFA
 86. DPPO 2014
 87. Sklad - spôsob B - zostatok ku koncu roka - účtovanie
 88. Ako zaúčtovať vzorkové kuchyne
 89. Prijatá platba z EU a súhrnný výkaz
 90. Uctovanie drobne vydavky
 91. Spoluúčasť na poistnom plnení v PÚ
 92. daňové priznanie, žilina, účtovník
 93. aplikácia Edane pre win
 94. faktúry z ČR s českou daňou
 95. Daňové priznanie dôchodkyne
 96. DPH z najomnej zmluvy
 97. Nazdaniteľná časť na mažela ked je živnostik
 98. Danovy bonus a Pn vacsia cast roka
 99. Nezdaniteľna časť na manželku
 100. Živnostník odvody - konkrétny príklad
 101. Aká výška pokuty ? daň z motorových vozidiel
 102. Môže daňovník uplatniť nezd.časť na manžela?
 103. Musia sa rozdeľovať typy platobných kariet pri tržbách?
 104. vystavenie faktury a zdaniteľné plnenie DPH
 105. vystavenie dobropisu k fakture z minulého roku
 106. Možnosť zníženia ZD o dobrovoľné odvody do SP?
 107. Podliehajú úroky z pôžičiek (úveru) dph?
 108. Odpisy počas pozastavenej živnosti JU
 109. ako opravím vykazovanú chybu v omege?
 110. Rozdelenie zisku na obyčajného zamestnaca a 14% do ZP ako z dividendy vyplatenej spoločníkovi?
 111. Úhrada pohľadávky cudzou menou - PU
 112. učtovanie platieb cez platobnu branu
 113. Provízny dobropis zo zahraničia a kontrolný výkaz
 114. zabezpečovacia - iná daň pri úhrade faktúr facebooku/googlu za reklamné služby
 115. Reverse charge VAT
 116. Škodová faktúra - neuhradená, neuznaná, odmietnutá po uplynutí cca 2 rokov
 117. Vyhlásenie na zdanenie príjmov
 118. Nedoplatok z r 2014 Orange
 119. Student VS a povinnost podat DP
 120. dividendy-DP za r.2014
 121. Realitka - účtovanie záruky za rezerváciu
 122. Dobropis k zahraničnej faktúre - z Čiech
 123. Správne uvedené dátumy na faktúre
 124. Kde v poznamkach uvadzate danovu licenciu?
 125. Preplatky zo ZP a SP pripočítať k príjmu - akým spôsobom v Alfe plus?
 126. Výpočet nezamestnaneckého prispevku
 127. Mám povinnosť podať DP na SR za r.2014, príjem na zákl. zmluvy podľa Občians. zákonníka, pre slovensku firmu, miesto výkonu Zagreb výška príjmu 750+150 eur
 128. Nespolahlivy platca
 129. Preplatená pokuta od daňového úradu
 130. Pracujem v Anglicku, odvádzam tam aj dane. Mám povinnosť podať DP aj na Slovensku?
 131. Daň z príjmov - dedenie nehnuteľnosti
 132. Dobropis na vrátenú DPH zo zahraničia
 133. Príkazná zmluva a príjem.
 134. Manželka je na neplatenej predĺženej rodičovskej dovolenke, môžem si na nu uplatnit zníženie dane?
 135. Učet 413 - použitie
 136. Daňové priznanie za rok 2014
 137. dobropis na predaj žrebov
 138. poznámky k účtov.závierke za rok 2014 pre PO
 139. Faktura z eu
 140. Som platickou DPH od 15.1.2015. mam od 01.01. uz robit uctovnictvo s DPh alebo do toho datumu bez DPH? dakujem za odpoved
 141. Evidencia prijmov, vydavkov, zavazkov...v ramci DE
 142. Vrátenie dane dôchodcovi z členstva vo vol. komisii
 143. Musím platiť odvody z mojej živnosti, ktorú už aj tak nevyužívam, pričom som zamestnanec v zahraničí v zahraničnej firme?
 144. Formulare PDU1a U002, Podpora v nezamestnanosti
 145. navýšenie príjmu
 146. Rakúske daňové priznanie, tlačivo L1
 147. zamestnanec, ktorý je súčasne aj szčo - podpisuje u zamestnávateľa vyhlásenie s tým že si uplatnuje NZDč?
 148. Ako vyplatím bývalému zamestnancovi preplatok na dani?
 149. Uplatnenie daňového bonusu
 150. Ako zaúčtovať novovzniknutú S.R.O. v Money S3?
 151. Prenájom návlekov, dekorácii, výzdoby a povinnosť používať registračnú pokladňu pri prijatí hotovosti
 152. Považuje sa zmluva o pôžičke za bezúročnú, ak neobsahuje ani len zmienku o úrokoch?
 153. KVDPH
 154. zaplatenie súkromnej fa z účtu s.r.o.-ako prevod do pokladne
 155. Kontrolný výkaz - časť B.2.
 156. platca DPH podla § 7 a vystavene faktury
 157. Firemné auto používané aj na súkromné účely - s tym spojené náklady (PHM,oprava, servis, dialničné známky, poistenie...) odpisy 80/20% + 1% nepeňažný príjem pre zamestnanca.
 158. Dan za rok 2013 zaplatena o 0,01€ viac, ako uctovat?
 159. Úhrada faktúry v hotovosti
 160. Dodanie autoslužby českému platiteľovi DPH
 161. Účtovala som správne?
 162. nákup tovaru+nákup galantérie-predaj tovaru v PÚ
 163. Živnostník bez dosiahnutých príjmov na živnosť - aké daňové priznanie mám podať?
 164. Kontrolný výkaz dodatočný - oprava v časti D.1.
 165. Kontrolný výkaz - oprava v časti D.1.
 166. Sro v r.2014 uplatňovala paušál na PHL 80%.Auto len na služ.účely. Odpočet DPH uplatnený v plnom rozsahu mesačne, aj výdavky za prevádz. auta. Je to OK?? Platí aj pre rok 2015?
 167. DPH registrácia nových spoločností, alebo FO
 168. ODPISY - predaj vozidla
 169. Vrátenie DPH z tovarov a služieb zo zahraničia
 170. Tovar s motážou a prelom roka
 171. refakturacia - prenesenie danovej povinnosti v tuzemsku?
 172. nezdanitelná časť na manželku
 173. nerovnomerný prac.čas
 174. uvedenie DIČ alebo RČ v daňovom priznaní
 175. Charakter osobnej potreby - auto na leasing - ako účtovať neuplatnenú DPH???
 176. Daňové priznanie zamestnanca, ktorý bol 4 mesiace PN
 177. nezdaniteľná časť na manželku
 178. Predaj akcii + materska = povinnost podat DP?
 179. Lekári a registračné pokladne od 1.4.2015
 180. Ako zaúčtovať zásoby do osobnej spotreby?
 181. Bezúročná pôžička - zdanenie úrokov
 182. autoumývareň ktorá odpisová skupina?
 183. Zdravotné poistenie
 184. Daňové priznanie PO 2014
 185. Daňové priznanie 2014 typu B- program
 186. Práca na dohodu - ukončenie
 187. prijatá dobierka-spotrebný materiál bez dokladu prijatia peňazí poštou
 188. IČ DPH na faktúre
 189. Fa z EU - dodanenie?
 190. Musím účtovať o úrokoch z pôžičky, ktorú poskytol spoločník spoločnosti?
 191. Zdaniteľný príjem z prenájmu
 192. havarijné poistenie-zánik
 193. mzda 2015
 194. účtovanie poštovného a nákup obálky v PÚ
 195. odpocitatelna polozka na manzelku
 196. Zamestnanci (v mäsiarstve) dostávajú "stravu" vo forme mäsa. Ako to zaúčtovať ?
 197. Obstarávacia cena HIM - zaradenie v inom roku
 198. dodatocne DP k DPH - zle nacitanie udajov MRP??
 199. Je môj postup účtovania zálohovej faktúry správny?
 200. Pozastavená živnosť nedoplatok odvodov
 201. Daň zo závislej činnosti
 202. MŠK občianske združenie, prevádzkuje službu Tipos - bude platiť daňovú licenciu?
 203. Dôchodkyňa - živnosť jednoduché účtovníctvo
 204. Uctovanie v Pohode - dph
 205. Opravna polozka k pohladavkam 50% a co dalej
 206. daňové priznanie za predaj akcií
 207. Ako sa vypočíta náhrada príjmu pri PN od 01.01.2015 ?
 208. Danove priznanie - dohoda
 209. Mesačný výkaz do Zdravotnej Poistovni sa posiela tak ako v 2014 ?
 210. Potvrdenie o vysporiadaní/zaplatení dane z daňového úradu pre FO
 211. Môže osoba v Rakúsku súčasne poberať starobný dôchodok a pracovať na živnosť (opatrovateľka)?
 212. Mám podávať daňové priznanie,ak som mal pol roka zastavenú živnosť?
 213. Oznámenie o zániku daňovej povinnosti z MV
 214. 112/501 alebo 501 (-) a 112 na str. MD? - Preúčtovanie PHM ku koncu roka
 215. Upomienka za oneskorenu platbu
 216. Predaj osobného auta v jednoduchom účtovníctve
 217. Vyška dôchodku zo zavislej činnosti a podnikania
 218. Daňové priznanie typu B , tabuľka č. 1a
 219. zakonna rezerva na lesnu pestovnu cinnost a dotacia z eurofondov na tuto cinnost
 220. Dodatočné daňové priznanie k DPH
 221. vyplatené provízie a odmeny
 222. Ako zaúčtovať v OMEGE českú faktúru so slovenským IČ DPH?
 223. Fakturácia nemeckému odb. za vykonané práce vo Švajčiarsku
 224. RZD - príjem z ÚPSVaR
 225. daň priznanie - riadok výkazu DPH
 226. Daňová strata a paušálne výdavky v DP
 227. SZČO a dobrovoľné sociálne poistenie
 228. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku - sirotské
 229. Člen volebnej komisie a ročné zúčtovanie dane za rok 2014
 230. živnosť i pracovná zmluva ako to je s odvodmi
 231. Tlačivá
 232. Prechod z JU na pausalne vydavky a odpisy
 233. rekonštrukcia účtovníctva - Výkaz DPH, KV DPH
 234. Viete niekto odporučiť dobré kurzy jednoduchého a podvojného účtovníctva poprípade personalistiky ?
 235. inventarizácia účtu 379 - nenájdená splátka mobilu cez 501 NN ?
 236. Nárok na diéty
 237. Dohoda, zamestnanec- nepravidelny prijem
 238. Mozem zapocitat NO na uhradu dph z DDP?
 239. Invalidny dochodca - danove priznanie
 240. moja dcera bola vedená ako dcera priatelkinho byvaleho manžela,tak som si nemohol nárokovať na bonus za rok 2013,ako neprisť o peniaze?
 241. danový bonus na 20 ročnú vysokoškoláčku
 242. Vie mi niekto vysvetliť tlačivo : Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani z MV podľa zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z MV
 243. Potvrdenie o štúdiu k daňovému priznaniu?
 244. DP A -invalid
 245. diéty a náklady na ubytovanie
 246. Združenie a DPH
 247. Daňové priznanie a predaj bytu
 248. Prijem za prednasku
 249. Úhrada faktúry - nevystavený doklad
 250. prídavky na deti z Nemecka