1. SZCO vs zamestanie (10 replies)
 2. Elektronická služba z ČR slovenskému občanovi, kam v DP DPH? (8 replies)
 3. Pri prenájme bytu musím viesť daňovú evidenciu príjmov a výdavkov? (7 replies)
 4. platíme daň z príspevku na opatrenie, pani opatruje svoju mamu, príspevok je od ÚPSVR, iné príjmy nemá (3 replies)
 5. Uctovanie dovozu materialu z Ciny (JCD) (4 replies)
 6. Faktury vystavene v trzbach (0 replies)
 7. Paušál a dane (6 replies)
 8. Daň z predaja bytu po vysporiadaní BSM (0 replies)
 9. Zrušenie prevádzky §63, ods.1 + odstupné. Môže sa zamestnávateľ vyhnúť vyplateniu odstupného?? (1 replies)
 10. Ako obist dph pri sluzbach (0 replies)
 11. Firemné peniaze na osobný účet konateľa (0 replies)
 12. Podnikateľ podnikal do 1.7.2014 kedy ukončil živnosť. Chcem sa opýtať ostali mu neuhradené pohľadávky ešte doteraz kedže ukončil živnosť musím mu to rátať do príjmu však. (1 replies)
 13. registrácia na platcu DPH pri obrate nad 49 790 (1 replies)
 14. uctovnicka alebo uctovnik ? (3 replies)
 15. Odvody a JU (6 replies)
 16. Kreditný úrok na BU - nepodnikateľský účet (1 replies)
 17. na žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania mi zamestnávateľ poslal potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti (6 replies)
 18. Skladová evidencia z Lesnom pozemkovom spoločenstve (0 replies)
 19. prenájom nehnuteľnosti (4 replies)
 20. Akú účtovnú závierku spraviť? (23 replies)
 21. Česká firma chce predávať na výstave v SK svoje výrobky. (0 replies)
 22. DP za rok 2014 /paus.vydavky (6 replies)
 23. Platitel DPH a FV do USA (0 replies)
 24. Starobný dôchodca pracujúci na HPP a odpočítateľná položka na manželku (5 replies)
 25. Vyradenie tovaru po záruke (0 replies)
 26. Zvýšenie základu dane o neuhradené záväzky (2 replies)
 27. Môžeme predať časť výrobnej haly bez DPH a bez použitia koeficientu (2 replies)
 28. auto na úver (4 replies)
 29. Zrusenie autorizacie FO na elektronicke podavanie (1 replies)
 30. Mikro účtovná jednotka (10 replies)
 31. Aký dátum do kontrolného výkazu keď si dodatočne uplatňujem odpočet DPH?? (1 replies)
 32. príjem zo stálej prevádzky v nemecku (0 replies)
 33. Starobný dôchodca pracujúci na HPP a odpočítateľná položka (6 replies)
 34. Úhrada došlých dobropisov (1 replies)
 35. Osobný vklad podnikateľa (5 replies)
 36. SZČO - odpočitateľná položka na manželku (9 replies)
 37. predvolanie svedka (2 replies)
 38. Danova strata 2009 v DP 2014 - vyplnenie oddielu D (3 replies)
 39. Faktúra elektrina a KV DPH (2 replies)
 40. Ako zaúčtovať nevrátený daňový preplatok do 5 eur na dani z príjmu právnických osôb? (2 replies)
 41. Náhradné plnenie - zamestnávanie ZTP (2 replies)
 42. Reklamácia - faktúra od odberateľa za náklady plynúce z reklamácie (4 replies)
 43. Pri uplatnení OOP neplatí ZP zamestnanec ani zamestnávateľ? (6 replies)
 44. Dodatočné DPH v MRP WIN (0 replies)
 45. SZČO platca DPH a zaradenie dodavateľskej faktúry na prelome rokov (4 replies)
 46. Kde do kontrolného výkazu môžem napísať našou firmou vystavenú faktúru FO, ktorá nemá ičo? Alebo to do KV nejde? (1 replies)
 47. Umorenie straty (7 replies)
 48. Faktúra za tovar do USA, ale tovar neopúšťa územie SR? (1 replies)
 49. potrebujem poradiť ako s DPH pri poradenstve pre firmu z Kuby? jedná sa o poradenstvo v oblasti účtovníctva a založenia spoločnosti na SK. (0 replies)
 50. Faktúra za vodu (0 replies)
 51. PHM 80% a 20% a DPH (10 replies)
 52. Môže si výsluhový dôchodca, ktorý mal v roku 2014 príjem ako dohodár uplatniť odpočítateľnú časť zo základu dane na manželku, ktorá je SZČO a je v strate? (3 replies)
 53. registračné pokladnice (2 replies)
 54. Poplatok za prevod vlastníckych práv k PL (2 replies)
 55. Vypis z OR (4 replies)
 56. Kontrolny Výkaz DPH - bloček (1 replies)
 57. Daňový bonus (3 replies)
 58. Opravné položky k pohľadávkam (11 replies)
 59. Príspevok za opatrovanie blízkej osoby a daňové priznanie? (3 replies)
 60. Ako opraviť nesprávne účtovanie v roku 2013 v účtovníctve roka 2014? (1 replies)
 61. daňový bonus (1 replies)
 62. Prihlasenie na urad prace v den ukoncenia pn (1 replies)
 63. Nesedí saldokonto s HK (4 replies)
 64. splatka uroku z uveru v JU (0 replies)
 65. Oslobodený od dane podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH z tuzemska do iného členského štátu (3 replies)
 66. Student , praca v zahraničí a jeho dane (2 replies)
 67. Auto v majetku a náklady pred zaradením (0 replies)
 68. Evidovanie DHM v Alfe plus (21 replies)
 69. Nezdaniteľná časť na manželku a materská. (2 replies)
 70. prijatá platba zaplatená kartou - nemáme k tomu fa (10 replies)
 71. Vykazy v mikro uctovnej jednotke (11 replies)
 72. SZčO, zamestnanec a prijaté cestovné náhrady (0 replies)
 73. daň zo závislej činnosti - registrácia a zrušenie registrácie (1 replies)
 74. SZCO + prepočítanie paragonu z cudzej meny (1 replies)
 75. SZČO + prepočítanie paragonu z cudzej meny (0 replies)
 76. Daňové priznanie 2014 - starobný dôchodca (9 replies)
 77. prenájom hnuteľnej veci a auta (19 replies)
 78. datum na potvrdeni k vyhlaseniu 2% (0 replies)
 79. Účtovníci bez VŠ (1 replies)
 80. Nezdaniteľná položka na manžela (2 replies)
 81. Hľadám účtovníčku - nie vedenie účtovníctva ale poradenstvo - JU (0 replies)
 82. Účtovanie vratných obalov v peňažnom denníku JU v roku 2014 (4 replies)
 83. časové rozlišenie - mikro účtovná jednotka (3 replies)
 84. Ročné zúčtovanie dane - zamestnanec a manželka nezamestnaná (1 replies)
 85. Daň z predaja nehnuteľnosti (0 replies)
 86. Paušálne výdavky (2 replies)
 87. Odpočítateľná položka (1 replies)
 88. Využívanie služieb spoločníka na súkromné účely (0 replies)
 89. telefónne poplatky za rok 2014 vyúčtované faktúrou s dátum dodania 21.1.2015 - preúčtovať na účet 326? (6 replies)
 90. Ako opraviť nesprávne zaúčtovanie výdavku? (jednoduché účtovníctvo) (4 replies)
 91. Export DP typ B - nefunguje (2 replies)
 92. Príloha k DP typu B (2 replies)
 93. Mínusový zostatok na účte 335 na konci roka (0 replies)
 94. Ako zaúčtovať kúpu tlačiarne v hodnote 257 € v jednoduchom účtovníctve? (6 replies)
 95. Neuplatnenie odpočítateľnej položky do ZP (5 replies)
 96. Aky typ DP? (1 replies)
 97. Aký typ DPH? (3 replies)
 98. Projekt na ochranu osobných údajov- škola, je potrebné aj smernicu k projektu? (0 replies)
 99. Platba bankovou kartou za PHM (3 replies)
 100. Auto v s.r.o. len na súkromné účely (2 replies)
 101. Změna odpisových skupin (1 replies)
 102. DP PO 2014 tabuľka K (2 replies)
 103. 2% z dane (7 replies)
 104. Účtovanie spätného leasingu od 01.01.2015 (2 replies)
 105. Dlhodobé záväzky na konci roka (1 replies)
 106. Odobríte mi niekto moje stavy na súvahe ohľadom DHM? (0 replies)
 107. Strava uhradená zamestnancom a KV (7 replies)
 108. NČZD - dohodár (2 replies)
 109. Invalidný dôchodca DP 2014 (5 replies)
 110. Odpočítatelna položka na manželku (2 replies)
 111. Prehlad o zrazenych preddavkoch (4 replies)
 112. Náklady na účtovnú závierku - 326? (2 replies)
 113. započítava sa invalidný dôchodok do vlastného príjmu manželky (5 replies)
 114. Ako účtovať predaj pohárov s gravírovaním, ktoré nám robí externý dodávateľ (jednoduché účtovníctvo) ? (6 replies)
 115. bezodplatný prevod pohľadávky a záväzkov voči spoločníkovi (0 replies)
 116. DPH a sluzby z EU (2 replies)
 117. Splátkový kalendár evidencia (0 replies)
 118. Pokazená RP - paragony (2 replies)
 119. Akým dokladom preukážem zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie do daňového priznania FO B? (1 replies)
 120. ako vyrovnám stavy na súvahe riadok 51 - výsledok hodspodárenie z bežnej činnosti? (10 replies)
 121. Platenie odovdov do zp szčo počas pn (6 replies)
 122. príspevok na opatrovanie u manželky je štátna soc.dávka (2 replies)
 123. DBP k vyšlej fa v KV (2 replies)
 124. Občianske združenie so živnosťou a daňová licencia (1 replies)
 125. zábezpeka na daň - dobrovolný plátca (1 replies)
 126. nevytvorená analytika účtu 261 - účtovanie peniaze na ceste a platby kartou (0 replies)
 127. Prechod JÚ na PÚ - majetok (0 replies)
 128. Este raz pomer 80:20 aneb §19,2,t,1 ZDP (0 replies)
 129. Neprevedená platba ?? Klamanie?? (2 replies)
 130. Nepeňažné plnenie 2015 - fyzická osoba (0 replies)
 131. bonusy za odobraté množstvo tovaru (1 replies)
 132. Do tabuľky 1 b - paušálne výdavky, dávam neuhradené OF za rok 2014 do kolonky pohľadávky ? (1 replies)
 133. prenájom nehnuteľností, prechod z obchodného majetku (2 replies)
 134. Akú DPH, kam do KV a DP dať predaj elektronických služieb spotrebiteľom do USA? (8 replies)
 135. DP (4 replies)
 136. Ďanový bonus, trvalý a prechodný pobyt (5 replies)
 137. nárok na danovy bonus na dcéru,ktorá poberala rodičovsky prispevok (4 replies)
 138. Ako funguje zaloha / kaucia? (4 replies)
 139. PHM - paušál (8 replies)
 140. Nárok na daňový bonus z ČR alebo SR? (11 replies)
 141. Dan z motorovych vozidiel (2 replies)
 142. vrátenie dane študentovi (4 replies)
 143. szčo a danove priznanie 2014 (1 replies)
 144. Práca v Čr - DP ? (7 replies)
 145. Ukoncenie zivnosti - vratenie osvedcenie o registracii pre dan z prijmov. (1 replies)
 146. JCD a uhrada cla cez dopravcu - prelom roka (0 replies)
 147. Zmena priezviska konateľa-všeobecné podanie na FS? cez správu daní? (1 replies)
 148. Postúpenie leasingu a účtovanie (4 replies)
 149. ukončenie a začatie podnikania v tom istom roku (4 replies)
 150. Danové odvody (4 replies)
 151. Preplatok energií (3 replies)
 152. Preúčtovanie preddavkov - rozhodnutie? (0 replies)
 153. úhrada súkromných FA z firemného účtu (1 replies)
 154. Mandátna zmluva a KV (0 replies)
 155. DP (7 replies)
 156. Pomôže mi niekto s chybou minulých období? (1 replies)
 157. pomôže mi niekto so súvahou? (8 replies)
 158. Členenie číslovania faktúr (7 replies)
 159. Vyplatenie spoluúčasti (2 replies)
 160. dátumy splatnosti zahraničných fa (2 replies)
 161. Kedy je povinnosť podať DP k dani z príjmov v Rakúsku - len zo závislej činnosti? (0 replies)
 162. Dividendy nevyplatené v plnej výške pre nedostatok peňazí a odvod do ZP (0 replies)
 163. Narok na NCZD a danovy bonus (2 replies)
 164. Výmena plastových okien (2 replies)
 165. Potvrdíte mi správnosť môjho zaevidovania majetku ? (2 replies)
 166. Daňová evidencia - záväzky (3 replies)
 167. Hlavný kontrolór nováčik (8 replies)
 168. Kedy účtovať o predaji zásob a kedy je to predaj tovaru? (0 replies)
 169. Som zivnostnik neplatca dph,reg. podla §7,kedy som povinny zaplatit dph,po nadobudnuti tovaru z ineho clenskeho statu? (1 replies)
 170. Pomohla Vám technická podpora pri chybe 4001 ? (3 replies)
 171. Začiatok účtovania FO v PÚ (1 replies)
 172. Uctovanie cestovnych nahrad a dan z motorovych vozidiel. (4 replies)
 173. MRP a zaúčtovanie PHM 80/20, keď je zúčtovaná zo zálohy a nie z pokladne. (4 replies)
 174. Zahraničná faktúra omylom s DPH - ako ju zaúčtovať a napraviť? (1 replies)
 175. Ako zdaním príjem zo Švajčiarska 6600 frankov, keď na potvrdení chýba údaj o zrazenej dani? (2 replies)
 176. Je potrebné nahlasovať pridelenie IČ DPH nejakým úradom? (1 replies)
 177. Auto cez úver (4 replies)
 178. účtovanie jazykových služieb v PÚ a UP AJ (0 replies)
 179. Prehľad za 01/2015 - vysledky RZD za rok 2014? (7 replies)
 180. Krátenie stravného (6 replies)
 181. Nevyfakturovane dodavky z r.2014 (2 replies)
 182. Ako zaúčtovať nákup stolového a nástenného kalendára pre s.r.o.? (1 replies)
 183. Užitočné skúsenosti účtovníka, alebo účtovnej spoločnosti (32 replies)
 184. Kúpa auta na súkr. osobu (rodné číslo) - evidencia do obch. majetku - Je to možné? (2 replies)
 185. Darčekový poukaz v JÚ (0 replies)
 186. Škoda na aute (4 replies)
 187. Zmena ceny pri dodávke, oproti zálohovej faktúre (0 replies)
 188. Nárok na DB a zamestnaneckú prémiu pri polovičnom úvazku. (3 replies)
 189. Može si SZČO nárokovať danový bonus na slovensku , ked ma dieta český rodný list? (2 replies)
 190. Ako správne zaúčtovať vystavenú Fa v hotovosti JÚ neplatca DPH? (0 replies)
 191. DP 2014 - FO typ A (5 replies)
 192. rozpočtová organizácia a faktúra od neplatcu DPH (3 replies)
 193. Faktúra DPH k prijatej platbe (3 replies)
 194. Preukázanie oslobodenia pri dodaní tovaru podľa § 43 (2 replies)
 195. zodpovednost byvaleho konatela (0 replies)
 196. Zrušené školenie a účtovanie (2 replies)
 197. Faktúra za predané auto (1 replies)
 198. Optimalizácia základu dane - odpisy majetku v prenájme (4 replies)
 199. Nezdanitelna cast na manzelku pri prijme z prenajmu? (1 replies)
 200. posudzovaný príjem k štipendiu (0 replies)
 201. DP Nzcd otazka (5 replies)
 202. Prenajom bytu cast roka a uplatnenie vydavkov? (6 replies)
 203. Vrátený preplatok ZP zistený kontrolou salda (2 replies)
 204. Spätné rozhodnutie o likvidácii (1 replies)
 205. Preberame uctovnictvo (8 replies)
 206. účtovanie tržby v PÚ (1 replies)
 207. NČZD na manželku (4 replies)
 208. Oprava chyby minulých období. (9 replies)
 209. Pomôcka v xls na výpočet základu dane z príjmov pre PO. (1 replies)
 210. paušalne vydavky rok 2014 (11 replies)
 211. Zaradenie súboru HIM do používania - aký dátum? (0 replies)
 212. DOBROPIS ZA VRATENY TOVAR (0 replies)
 213. Opravna polozka k pohladavkam (3 replies)
 214. výber z účtu platobnou kartou a prevod do pokladne (5 replies)
 215. Nákup tovaru z ČR oslobodený od DPH (1 replies)
 216. Kde zistím dátum, kedy sa subjekt stal platcom DPH? (12 replies)
 217. daňové priznanie a pn (6 replies)
 218. Overenie závierky auditorom (1 replies)
 219. Faktúra za sprostredkovanie obchodu na základe mandátnej zmluvy (5 replies)
 220. Peniaze fakturovane 2014 a zaplatene 2015 - kedy danit? (9 replies)
 221. Daňová evidencia (1 replies)
 222. SZCO neplatca DPH, vystavenie faktury do EU neplatcovi DPH s ci bez DPH? (2 replies)
 223. Ako správne zaúčtovať v MRP Win faktúry keď po novom dávam do VOZD 80 % (na mobil, internet, PHM atd)? (2 replies)
 224. JÚ - Ako účtovať zápočty? (1 replies)
 225. Kontrolný výkaz, dobropis a výkaz DPH (0 replies)
 226. nákup tovaru z ČR na komis (1 replies)
 227. daňové priznanie,MD, RD a príjem zo závislej činnosti (3 replies)
 228. Tvorba opravných položiek a rezerv. (0 replies)
 229. Prechod z JU na PU - premlčané záväzky (0 replies)
 230. ako zaúčtujem nákup dreva v PS, ktoré bude slúžiť na výplatu podielov na zisku (1 replies)
 231. Prenájom nehnuteľností nezaradeného do obchodného majetku (0 replies)
 232. Spätný bonus Metro - účtovanie v PU (3 replies)
 233. Preukázanie 100 % využitia majetku len na podnikateľské účely - ako? (9 replies)
 234. Poskytovanie stravy zamestnancom v stravovacom zariadení (nie gastrolístky) a DPH (2 replies)
 235. Daňové priznanie PO - riadok 150 a tabuľka 150 - III. časť (0 replies)
 236. Stravné náhrady pri služobnej ceste (4 replies)
 237. druh zivnosti (0 replies)
 238. DP typu B (6 replies)
 239. Súhrnný výkaz - faktúru za výrobok aj službu (6 replies)
 240. Ako zaúčtovať bankové poplatky platené v zahraničí? (0 replies)
 241. namiesto stravnych listkov preplatenie obedov? (12 replies)
 242. nedaňový odpis pohľadávky (7 replies)
 243. Uplatnenie odvodov poistného v daňovom priznaní? (0 replies)
 244. krátenie odpočtu na DPH pri samozdanenie - nakúpený majetok v roku 2015 (2 replies)
 245. "Zaokrúhľovanie" pri odpočte DPH pri 80/20 paušály na PHM? (1 replies)
 246. Oznamenie ukoncenia najmu z pohladu vlastnika (0 replies)
 247. Hypoteka (1 replies)
 248. prijatá platba Slovenská pošta-bez dokladu (0 replies)
 249. riadok DP - paušalné výdavky (2 replies)
 250. neoznámené schválenie ÚZ 2013 (3 replies)