PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [84] 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. krádež hotovosti
 2. Vzorec pre výpočet paušálnych výdavkov.
 3. Oznamovacia povinnosť voči DÚ?
 4. Kde zaúčtovať istinu zo ŠFRB
 5. Stravné pri pracovnej ceste
 6. uhradene fa na bankovom výpise - fa nemáme v evidencii - ako zaúčtovať
 7. Nakladné autá a nadspotreba
 8. kam do KV 80/20 DPH?
 9. V r. 2012 bola zauctovana dotacia na zaklade BV 221/346, ale nebol k nej zauctovany predpis 346/648. Je potrebné podať DDPPO?
 10. Ceny za vypracovanie danového priznania?
 11. Kontrolný výkaz DPH
 12. Preplatenie poštovného zákazníkovi - účtovanie
 13. ako je to s pohladavkami pri striedani pausalne vydavky a skutocne vydavky ?
 14. Daňové odpisy a koniec nájmu
 15. Vákuový stroj na potraviny-odpisová skupina
 16. Konštantný symbol pre platenie dane zo závislej činnosti
 17. Zapoctovy list peciatka
 18. Ukončenie živnosti a daň .
 19. Účtovanie stravného zamestnancov v rozpočtovej organizácii
 20. Zaradenie bytu do obchodného majetku
 21. Ako vysvetliť nemeckej firme, prečo nemáme pridelené IČ DPH?
 22. Nepeňažný príjem a daňový/nedaňový náklad 80:20
 23. kombinované príjmy
 24. Musí sa SZČO registrovať na DPH, ak ruší živnosť?
 25. Aký dátum uvediem v KV za 01/2015 ak faktúra prišla 31.01.2015 a dátum dodania je 17.12.2014?
 26. Ročné zúčtovanie zamestnaného 10 mesiacov - NČZD
 27. FO zapísaná v OR - vedie PU - inventarizácia P a Z
 28. Daň z dividend.
 29. Platí 80/20 aj na DPH?
 30. Upomienka k FA
 31. Daň z príjmov - §21 ods. 1 písm. a)
 32. Ako upravit konecny zostatok v ERP?
 33. Uctovanie nakupu pre zamestnancov zo Socialneho fondu
 34. zalohova faktura, daňovy doklad a konečná faktúra
 35. Tvorba Sociálneho fondu - 0,6% - nemáme odbory
 36. Daňové priznanie a súčasne odpočet na manžela
 37. danove priznanie zo švajčiarska
 38. ručenie za DPH
 39. Predaj auta zo sro sukr. osobe
 40. DPH v kocke
 41. krácenie DPH - oslobodené služby
 42. stravné 4 eur do nakladov
 43. SZČO a zamestnanec sro- môže si uplatnit odpočítateľnú položku?
 44. pracujuci dôchodca - vykonanie ročneho zučtovania
 45. Paušál vs.skutočné výdavky ??
 46. Stravné lístky - z-ci dostali diéty a stravné lístky som im neodpočítal, čo teraz? Za rok 2014.
 47. Čo mám očakávať ak som sa ako finančný sprostredkovateľ nenahlásil na daňovom ?
 48. cestovný príkaz a vyúčtovanie na 512 - aj nafta do CP..?
 49. musí byť rovnaké číslovanie ID platba kartou, celý rok? (PÚ )
 50. Zahrnie sa ÚZ 2014 do počtu príloh DP za rok 2014?
 51. Ako uplatňovať nezdaniteľná položka manželky?
 52. dar občanovi od občana
 53. Musím podať daňové priznanie a zaplatiť daň, ak ako priamy dedič nehnuteľnosti-garáže, ktorú poručiteľ vlastnil 12 rokov, predám skôr, ako 5 rokov od jej ndobudnutia??
 54. Úprava základu dane pri ukončení živnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia a iné zlosti
 55. Kedy mám ako študent - finančný poradca podať daňové priznanie?
 56. Urbariát pozemkové spoločenstvo- pozemky v účtovníctve
 57. Google AdSense a fyzická osoba
 58. daňové priznanie
 59. neprisiel mi sek z nedoplatku danoveho priznania
 60. Musím podať daňové priznanie a zaplatiť daň z príjmu, keď som poberateľkou PSD a v roku 2014 som dostala dividendy v sume 1500 eur?
 61. Dan z predaja nehnutelnosti.
 62. Faktúra nový platca DPH za obdobie kedy nebol platcom DPH
 63. Ahojte, ako si prihlásim v omege cez správcu firmu? potrebujem zúčtovať rok 2011 a neviem, či mám vytvoriť novú firmu alebo použit kópiu existujúcej firmy?
 64. Je správne účtovanie nákupu PHM v Poľsku a platba kartou v eurách tak, že aj ten poľský doklad zaúčtujem rovno v eurách?
 65. Doklad z RP s mínusom
 66. editácie tlačiv v mrp
 67. nákup tovaru (odevov) a úprava odevov v PÚ - účtovanie
 68. RZD - nedoplatok v MRP
 69. ALFA PLUS - Pohľadávky neuhradené
 70. Daňove priznanie - študent - daňový preplatok
 71. je povinnosť pri zahr.cestách vyplatiť cestovné konateľovi?
 72. Predcasny dochodok
 73. Daň z prijmu za predaj nehnuteľnosi - preukázateľé výdavky časové hľadisko po dedičstve?
 74. evidovať sa, alebo nie na úrade práce? v súvislosti s dohodou o prac.činnosti.
 75. Je správne účtovanie 321/479 ak spoločník uhradí záväzok zo svojho osobného účtu?
 76. Odpočet nezdaniteľnej časti na ZŤP manželku.
 77. Odmena od banky za platbu kartou
 78. Musím platiť daň z dedičstva (rok po sebe nasledujúce) pri predaji nehnuteľnosti?
 79. Odvody do ZP a mínus na bankovom účte
 80. MF SR - Úplné znenie opatrenia - účtovná závierka PU pre účtovné obdobie končiace 31. 12. 2014
 81. účet 341 zostatok
 82. Neskoro došlá vyučtovacia faktúra
 83. Poznámky 2014 pre mikro účtovnú jednotku
 84. Kúpa-predaj bytu - náklady rôzne roky
 85. kde zistím výšku Sachbezug za rok 2014?
 86. Doklad z neregistrovanej pokladne
 87. Minimálna mzda 01/2015 a preddavky na daň????
 88. Predaj bytu a daňové priznanie
 89. Faktúra za december vo februári
 90. Narok na diety.
 91. Znalci a registračná pokladňa
 92. Musím podať DDP DPH?
 93. konateľ fakturuje do svojej sro
 94. Kúpa stroja a náhradné diely
 95. Daňová evidencia - paušálne výdavky
 96. Vypĺňanie tlačív k úveru - cena
 97. výmena vstupnej brány na prenajatej nehnuteľnosti a daňovo uznané výdavky
 98. Faktura ze zahranicia mena, kurz
 99. SZČO neplatca DPH - blok za obedy
 100. TREBA DAŇOVE PRIZNANIE AJ SZčO AK JE NA MATERSKEJ?
 101. Faktura z roku 2012
 102. cestovné náhrady - stravné
 103. Nárok na daňový bonus za rok 2014 - príjem z prac. zmluvy + dohoda
 104. Môžem podať poznámky k účtovnej závierke 2014 pre mikro-podniky aj po starom v tabuľkovej forme?
 105. životná poistka - SZČO
 106. stupeň náročnosti zamestnanca 2015
 107. Faktura z Cr v kc
 108. Ukončenie živnosti a zostatok na SF
 109. Aka bude vyska odvodov
 110. rezerva na úroky z omeškania
 111. Dohoda o brigádnickej práci študenta
 112. Predaj nehnuteľnosti občanovi - neplatcovi DPH
 113. Súdny spor a dohoda o vyrovnaní
 114. odpocet danovej straty - uctovanie
 115. Je správne účtovanie obstarania nového dopravného prostriedku z ČR v CZK takto:
 116. danove priznanie dôchodcu
 117. danove priznanie dochodcu
 118. Dovoz auta z Nórska
 119. Prílohy k daňovému priznaniu
 120. Vyúčtovacia faktúra za energie - oprava základu dane?
 121. Zmluva o dielo - dve zmluvy - ake povinnosti vyplyvaju ?
 122. technické zhodnotenie pri 1% - využívanie služobného automobilu na podnikanie
 123. Ako zaúčtovať príjem FA za služby na osobný bankový účet?
 124. Kedy platit dane, ked zarabam cez Internet?
 125. Odvody
 126. Vyhlásenie na uplatnenie NČZD, podpísané u dvoch zamestnávateľov, čo s tým? Kto nesie zodpovednosť?
 127. Majiteľ má dve firmy, bol kúpiť tovar na jednu firmu ale omylom to zaplatil kartou druhej firmy.
 128. Do akej sumy môže FO-neplatca DPH vystaviť doklad o nákupe - predaji v hotovosti.Týka sa to iba služieb alebo aj tovaru?
 129. Vznik PS s právnou subjektivitou k 01.07.2014
 130. Úhrada DPH ručiteľom - oznámenie na DÚ
 131. Ako opravit fakturu s duplicitne vydanym cislom v kontrolnom vykaze?
 132. dovoz z tretej krajiny, preclené v EU, kontrolný výkaz
 133. Tvorba OP a vplyv na DP
 134. Oneskorená faktúra s DPH z minulého roka (2014) a čo teraz s KVDPH?
 135. odpisová skupina - kam zaradiť udiareň na mäso ?
 136. dodatočný KV v MRP za minuly rok (2014) nejde opravit
 137. Sme rozpočtová organizácia patriaca pod VUC a zamestnávame 2 pracovníkov z Uradu práce - ako učtovať refundáciu mzdy
 138. Účtovná závierka mikroúčtovnej jednotky v MRP
 139. NČZD na manželku
 140. Daň z príjmu z redemácie podielových listov
 141. Z čoho sa vypočíta materská ak mi skončil pracovný pomer?
 142. Ako zaúčtovať faktúru za nákup PHM a diaľničnej známky na jednom doklade ?
 143. Uctovnik s praxou na konzultaciu (BA)
 144. Príjem z dividend a cenných papierov za rok 2014
 145. Ako zaučtujem DzP za predošlý rok?
 146. Prerušená živnosť a platba SP
 147. Aké potrebujem papiere doložiť manželovi k dani keď som minulý rok bola na I.D
 148. Samozdanenie a fa z Amsterdamu
 149. Pokuta za dodatočné DPH
 150. Ostrá faktúra v HUF, zálohy zaplatené v EUR.
 151. Internet ako danovo uznatelny vydavok?
 152. Bločky do nákladov platené z účtu inej osoby
 153. DPH - doklad o oprave základu dane
 154. Účtovanie preplatkov v PO
 155. Daň z prevodu nehnuteľnosti nadobudnutá dedením
 156. Kratenie nakladov charakteru osobnej spotreby
 157. DP typ B-počet mesiacov
 158. POZNAMKY K UCTOVNEJ ZAVIERKE ZA ROK 2014
 159. Vyplnenie danoveho priznania typ B
 160. Danove priznanie invalidný
 161. Likvidácia postúpenej pohľadávky
 162. Opatrovateľka Rakúsko - DP 2014
 163. NZČD na manzelku
 164. Nákup cez internet - účtovanie
 165. Príjem z ČR a SR a podanie DP v ČR
 166. predaj auta a DPH
 167. Kam zaevidovať preplatok za vykurovanie v prenajatých priestoroch za minulý rok?
 168. PHM 80% alebo už 50%?
 169. Osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia zapísaná do OR (Srbskej národnosti) a daňové priznanie - je vedená ako podnik zahraničnej osoby (OZ PZO)
 170. Prerobenie faktury a zmluvy
 171. Daňové prizanie
 172. daň z vyhry vie niekto pomoct
 173. Živnosť aj zamestnanie - aká odpočítateľná položka na daňovníka?
 174. Vstupenky na kuturne podujatie
 175. platí odvody zakladateľ, spoločník, konateľ, z podielu na zisku
 176. Je správne používanie českého účtovného programu na SVK?
 177. Zaúčtovanie vlastných výrobkov na konci roka.
 178. Vývoz na Ukrajinu
 179. Cashback a kontrolný výkaz DPH
 180. Diaľničná nálepka 2015
 181. vzor oznámenia o zmene účtovného obdobia
 182. Ako mám účtovaťvýnosy v PÚ v s.r.o.-čke, ktorá sa zaoberá poisťovníctvom , keď mám k dispozícii iba potvrdenie o výške vyplatených provízií za rok.
 183. učet 321 mínusový zostatok k 31.12.2014
 184. daňové priznanie
 185. program na jednoduché účtovníctvo
 186. Dôchodkyňa má nárok na vrátenie dane?
 187. Čo je "lepšie"? Zaradiť viac "vecí" pod jednu kartu majetku, alebo samostatne?
 188. ako účtovat firmu v likvidácii
 189. Cestovné náhrady u spoločníka alebo konateľa bez pracovnej zmluvy
 190. Samozdanenie a prelom roka
 191. Zrušenie živnosti a znovuotvorenie počas roka
 192. Zmena zmluvy cez rok zo 40hodinového týžd. prac. času na 37,5 týžd. prac. čas nepretržitá prevádzka ako sa prepočítava dovolenka?
 193. danove priznanie z príjmov zo závislej činnosti zo Švajčiarska
 194. drobná stavba do 1700 Eur
 195. razítko na fakturu
 196. Podat danove priznanie typu B alebo ziadat o RZD zamestnavatela
 197. nezamestná a nezdanitelna čast základu dane
 198. Oprava poistného na GP a UP u konateľa
 199. NČZD a rodičovská dovolenka
 200. SLUZBA Z KRAJINY MIMO EU A NEPLATCA DPH
 201. MK-Soft - pripočítateľná položka - nastavenie
 202. Moze zamestnavatel vyzadovat uhradu za vykonanie RZD?
 203. Mám prijatú fa za prenájom poľovníckeho revíru od platcu dph samozdaniť?
 204. prenájom kanc. priestoru od platiteľa dph
 205. 40% paušál v kombinovaných príjmoch
 206. Odpočet straty v daňovom priznaní za rok 2014
 207. Predaj bytu a platenie zdravotneho poistenia
 208. z min. mzdy 380€-platiť daň
 209. Danove priznanie - samoplatca
 210. Zle uvedené IČO
 211. Treba dať dodatočné daňové priznanie?
 212. Príloha k DP FO typ B - údaje na účely sociálneho a zdravotného poistenia
 213. krátenie výdavkov 80:20 predmety osobnej spotreby-20%nepeňažný príjem?
 214. DPH za XII/2014 uplatniť v I/2015
 215. Môžem zaúčtovať Dodatočné DP k DPH podané v januári 2015 do decembra 2014?
 216. Podanie danoveho priznania v SR a v CR?
 217. funkčný plat učiteľa
 218. Vrátený preplatok účtovanie JU a KV
 219. Ako uviesť do daň.priznania dva rozdielne druhy príjmov, pričom jeden bol už zdanený?
 220. Daňové odpisy 2014
 221. Účtovanie Money S3 - košieľky
 222. Opravné položky k pohľadavkám v PU
 223. výdavky na PHM k príjmom z §8
 224. Zálohová faktúra a DPH
 225. Budú nasledujúce položky súčasťou OC auta alebo nie?
 226. Auto pri skončení živnosti
 227. Princípy účtovania
 228. Princípy účtovania
 229. spotreba PHM v JÚ
 230. Odpočítateľná položka na ZP
 231. dane
 232. Danove
 233. Prílohy k DP FO typ B za rok 2014
 234. Môžem použiť metódu vyňatia prijmov ak neboli zrážané dane?
 235. ukradnutie prenajatej veci
 236. Ako znížiť dane SZČO pri mierne vyšších príjmoch
 237. Dodatocne DP k DPH r. 2014
 238. Prerušené odpisovanie a vyradenie majetku
 239. Diéty do zahraničia
 240. zaokruhlovanie celkovej sumy vo FA
 241. viete mi poradiť - musí si viesť SZČO peňažný denník ak si uplatňuje výdavky paušálne?
 242. dph u vzdělavacich služieb
 243. Vysporiadanie pristupenia k zavazku
 244. Mikroúčtovná jednotka
 245. Jednorázový príjem- do 500eur a do 1900 eur.
 246. Zmluva o dielo - dôchodca - prijem nižší ako 1901,67 Eur
 247. nadobudnutie tovaru z čl.štátu
 248. El. služby po novom, MOSS a dokazovanie určenia miesta plnenia DPH.
 249. Odpisy od 1.1.2015
 250. dobropis z ERP