1. účtovanie bankového výpisu pred zápisom do OR (1 replies)
 2. Ako súkromná osoba prenajímam byt.Potrebujem poradiť či pri výpočte dane z príjmu uvádzam aj "osobné" finančné vyrovnanie medzi prenajímateľom a nájomcov? (0 replies)
 3. klimatizačné zariadenia-dám priamo do nákladov ? (0 replies)
 4. Prefakturácia rampy (0 replies)
 5. je mozne si odratat sumu ked som si platila dochodkove poistenie? (3 replies)
 6. Odpísanie pohľadávky (3 replies)
 7. zaučtovanie opravy chyby minulého obdobia (3 replies)
 8. Podanie dopytu na FS (5 replies)
 9. Karty majetku pri DHM (3 replies)
 10. Doklad o prijatí úhrady pri dobierke -eshop? (2 replies)
 11. Datum vzniku pohladavky (2 replies)
 12. Súbeh živnosti bez príjmu a rodičovskej dovolenky - treba oznámiť DÚ ? (1 replies)
 13. kde nájdem tabuľku Poznámky Úč POD 3-01? (1 replies)
 14. Uctovanie vynosov na prelome roka (2 replies)
 15. 2 firmy 1 bankový účet (0 replies)
 16. Prenájom nehnuteľnosti, keď majiteľ tam má prevádzku a časť prenajíma (0 replies)
 17. Živnostník a kúpa tovaru zo zahraničia (1 replies)
 18. náklady na reklamu a účtovanie v PÚ (0 replies)
 19. Prenájom auta zamestnancovi (2 replies)
 20. FRSR - zdaňovanie benefitov zamestnancov od 1.1.2015 (2 replies)
 21. zahraničná proforma fa zo 17.11.2014 a konečná zahraničná fa z 28.11.2014-aký kurz použiť (2 replies)
 22. Pôžička konateľa,spoločníka od sročky (23 replies)
 23. platca DPH - kúpa automobilu bez odpočtu DPH / predaj automobilu (9 replies)
 24. Daňové priznanie PO a zakrížikovanie údajov - je to povinné? (2 replies)
 25. NČZD (1 replies)
 26. Môžem umoriť stratu z min. období pri zostavovaní mimoriadnej účtovnej závierky ? (2 replies)
 27. premlčacia doba a staré fa ktoré boli v minulosti pripočítané k základu dane (2 replies)
 28. kancelársky nábytok (1 replies)
 29. vecná výhra aDP (19 replies)
 30. Prenájom nehnuteľností (2 replies)
 31. Výdavky spojené s prenájmom nehnuteľností (2 replies)
 32. musí podať dôchodca daňové priznanie z podielu za prenájom (1 replies)
 33. čo všetko si možem dať do nakladov. (1 replies)
 34. Čl. DPH a KV DPH pri vystavených faktúrach do zahraničia (1 replies)
 35. Je príspevok od sponzora zdaniteľným príjmom? (6 replies)
 36. Uplatnenie daň.nákladov pri budove nezaradenej do majetku. (0 replies)
 37. Zníženie základu dane na manželku..... aké potvrdenia treba doložiť? (3 replies)
 38. Oznamovacia povinnosť január 2015 (1 replies)
 39. Účtovanie opravnej položky (2 replies)
 40. prijaty preddavok na prelome rokov (1 replies)
 41. Výpočet dní po splatnosti záväzku (0 replies)
 42. základné imanie pri rušení s.r.o. (2 replies)
 43. Daňová strata v r.2014 (1 replies)
 44. Kde sa dá zistiť či zamestnávateľ zaplatil odvody do ZP ? (1 replies)
 45. Zmena spoločníka,konateľ (2 replies)
 46. Daňový bonus z ČR nezdaňovaný (17 replies)
 47. JÚ - Daň z motorových vozidiel: musí ísť do evidencie záväzkov? (3 replies)
 48. Rozdiel medzi daňovými a účtovnými odpismi v PÚ. (1 replies)
 49. Daň z motorových vozidiel (1 replies)
 50. Príjem za darčekové poukážky (0 replies)
 51. DPPO - rezerva na nevyčerpané dovolenky (2 replies)
 52. Dobropis do decembra (3 replies)
 53. Vystavenie faktury - datumy (0 replies)
 54. Tlač pokl. dokladov v Alfe plus (3 replies)
 55. Ako zaúčtovať PS banky po prechode na podvojné účtovníctvo? (1 replies)
 56. Daňové priznanie (2 replies)
 57. Daňové priznanie živnostnik aj príjem zo zahraničia (7 replies)
 58. Mám zálohovú faktúru zaplatenú v decembri 2014 za osobný automobil. Ako to mám zaúčtovať v JÚ? (5 replies)
 59. Sú daňovo uznané alebo nedaňové náklady, nesprávne natankovaný benzín + odťahovka (6 replies)
 60. DP po predaji zdedeneho domu po otcovi/manzelovi (5 replies)
 61. Nezapočítané RZD za roky 2010,2011 (0 replies)
 62. Daňový bonus (7 replies)
 63. Daňová licencia - verejná obchodná spoločnosť (3 replies)
 64. DP - finančný radca, zamestnanec (5 replies)
 65. počet príloh v DPPO pri mikro ÚJ (4 replies)
 66. ako a či podať DPza rok 2014 v SR a CŘ ? (5 replies)
 67. účtovanie - nezisková organizácia (1 replies)
 68. Ako zaevidovať v JÚ r. 2014 do záväzkov daň z MV za rok 2013? (0 replies)
 69. V daňovom priznaní za rok 2014 mám nedoplatok na dani. Ako sa potom rieši tento stav? (4 replies)
 70. Počas prerušenej živnosti je podnikanie aj ukončené.Čo treba urobiť,kam sa odhlásiť okrem živnostenského? (2 replies)
 71. Zaokruhlovanie a UZNO za rok 2014 (0 replies)
 72. Nezdaniteľná časť na manželku (2 replies)
 73. Ako je to so zdaňovaním príjmov z prenájmu ? (2 replies)
 74. Neskoro podany vykaz dph (11 replies)
 75. DPH (2 replies)
 76. Opravná položka k súdne vymáhanej pohľadávke (0 replies)
 77. Zákon o ochrane osobných údajov (2 replies)
 78. vyúčtovacia faktúra (1 replies)
 79. Odobríte mi môj postup časové rozlíšenie v účtovaní? (3 replies)
 80. Živnostník chce predať auto , ktoré má vedené vo firme, FO-nepodnikatelovi (0 replies)
 81. Ako vyplnim danove priznanie v pdf pocitacom (4 replies)
 82. Daň z príjmu - predaj nehnuteľnosti (0 replies)
 83. Do akej odpisovej skupiny by ste zaradili garáž v radovej zástavbe ? (1 replies)
 84. Poistné plnenie a neuhradené havarijné poistenie (0 replies)
 85. Strediská pri živnosti (6 replies)
 86. účet - náhrady škody (2 replies)
 87. Riadok 32 DP DPH (7 replies)
 88. Nezaplatené predpisy elektriny a vyúčtovacia faktúra (6 replies)
 89. Účtovanie pri zlúčení spoločností (2 replies)
 90. Dan z nehnutelnosti (0 replies)
 91. uplatnenie odpoč.položky na invalidnu manželku (11 replies)
 92. IS - ochrana osobných údajov (8 replies)
 93. JÚ: kam v peňažnom denníku zaúčtovať pečiatku, vizitky (označené na bločku ako ostatné služby) a gumičku (súvisí údajne s pečiatkou)? (2 replies)
 94. E-shop: stačí faktúra e-mailom alebo je nutnosť papierová? (2 replies)
 95. Uprava ZD v JU vylucenim nakladov (2 replies)
 96. zaúčtovanie zahraničných DF - cez paypal (7 replies)
 97. Účtovanie základného imania pri vzniku sro v omege (0 replies)
 98. Zmena prac. kalendára počas trvania dohody o PČ (0 replies)
 99. Je cesta opatrovateľky do Rakúska služobnou cestou ? (6 replies)
 100. Zahraničný dodávateľ so zahr. IČ DPH (3 replies)
 101. Konateľ (nie je zamestnanec) a používanie auta na súkromné účely (4 replies)
 102. Kupa osobneho auta a zahlasenie na DU (5 replies)
 103. Do ktorej odpisovej skupiny po novom zaradím výrobnú halu a parkovisko? (1 replies)
 104. úrazová renta zo soc.poisťovne počíta sa do príjmu (0 replies)
 105. SZČO na Slovensku, HPP v ČR - Kolko budem platit socialne a zdravotne poistenie na Slovensku (0 replies)
 106. DPH - nezdanitelná osoba (4 replies)
 107. Účtovná závierka v Alfe plus (0 replies)
 108. Som povina podat DPFO -B ak mam pridelene cislo DIC ale prijem len za 400 eur (2 replies)
 109. Príjem zo ZČ pre slovenskú firmu plynúci zo zdrojov v zahraničí (0 replies)
 110. Odpočítateľná položka na manželku (11 replies)
 111. Odpočet DPH. (5 replies)
 112. Zmena rezidencie počas roka a daňové priznanie (4 replies)
 113. vyplatenie mzdy v hotovosti a zaúčtovanie (3 replies)
 114. Ročné zúčtovanie dane v praxi (7 replies)
 115. účtovanie fak .za telefón na prelome rokov (1 replies)
 116. SZCO vs zamestanie (10 replies)
 117. Elektronická služba z ČR slovenskému občanovi, kam v DP DPH? (8 replies)
 118. Pri prenájme bytu musím viesť daňovú evidenciu príjmov a výdavkov? (7 replies)
 119. platíme daň z príspevku na opatrenie, pani opatruje svoju mamu, príspevok je od ÚPSVR, iné príjmy nemá (3 replies)
 120. Uctovanie dovozu materialu z Ciny (JCD) (4 replies)
 121. Faktury vystavene v trzbach (0 replies)
 122. Paušál a dane (6 replies)
 123. Daň z predaja bytu po vysporiadaní BSM (0 replies)
 124. Zrušenie prevádzky §63, ods.1 + odstupné. Môže sa zamestnávateľ vyhnúť vyplateniu odstupného?? (1 replies)
 125. Ako obist dph pri sluzbach (0 replies)
 126. Firemné peniaze na osobný účet konateľa (0 replies)
 127. Podnikateľ podnikal do 1.7.2014 kedy ukončil živnosť. Chcem sa opýtať ostali mu neuhradené pohľadávky ešte doteraz kedže ukončil živnosť musím mu to rátať do príjmu však. (1 replies)
 128. registrácia na platcu DPH pri obrate nad 49 790 (1 replies)
 129. uctovnicka alebo uctovnik ? (3 replies)
 130. Odvody a JU (6 replies)
 131. Kreditný úrok na BU - nepodnikateľský účet (1 replies)
 132. na žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania mi zamestnávateľ poslal potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti (6 replies)
 133. Skladová evidencia z Lesnom pozemkovom spoločenstve (0 replies)
 134. prenájom nehnuteľnosti (4 replies)
 135. Akú účtovnú závierku spraviť? (23 replies)
 136. Česká firma chce predávať na výstave v SK svoje výrobky. (0 replies)
 137. DP za rok 2014 /paus.vydavky (6 replies)
 138. Platitel DPH a FV do USA (0 replies)
 139. Starobný dôchodca pracujúci na HPP a odpočítateľná položka na manželku (5 replies)
 140. Vyradenie tovaru po záruke (0 replies)
 141. Zvýšenie základu dane o neuhradené záväzky (2 replies)
 142. Môžeme predať časť výrobnej haly bez DPH a bez použitia koeficientu (2 replies)
 143. auto na úver (4 replies)
 144. Zrusenie autorizacie FO na elektronicke podavanie (1 replies)
 145. Mikro účtovná jednotka (10 replies)
 146. Aký dátum do kontrolného výkazu keď si dodatočne uplatňujem odpočet DPH?? (1 replies)
 147. príjem zo stálej prevádzky v nemecku (0 replies)
 148. Starobný dôchodca pracujúci na HPP a odpočítateľná položka (6 replies)
 149. Úhrada došlých dobropisov (1 replies)
 150. Osobný vklad podnikateľa (5 replies)
 151. SZČO - odpočitateľná položka na manželku (9 replies)
 152. predvolanie svedka (2 replies)
 153. Danova strata 2009 v DP 2014 - vyplnenie oddielu D (3 replies)
 154. Faktúra elektrina a KV DPH (2 replies)
 155. Ako zaúčtovať nevrátený daňový preplatok do 5 eur na dani z príjmu právnických osôb? (2 replies)
 156. Náhradné plnenie - zamestnávanie ZTP (2 replies)
 157. Reklamácia - faktúra od odberateľa za náklady plynúce z reklamácie (4 replies)
 158. Pri uplatnení OOP neplatí ZP zamestnanec ani zamestnávateľ? (6 replies)
 159. Dodatočné DPH v MRP WIN (0 replies)
 160. SZČO platca DPH a zaradenie dodavateľskej faktúry na prelome rokov (4 replies)
 161. Kde do kontrolného výkazu môžem napísať našou firmou vystavenú faktúru FO, ktorá nemá ičo? Alebo to do KV nejde? (1 replies)
 162. Umorenie straty (7 replies)
 163. Faktúra za tovar do USA, ale tovar neopúšťa územie SR? (1 replies)
 164. potrebujem poradiť ako s DPH pri poradenstve pre firmu z Kuby? jedná sa o poradenstvo v oblasti účtovníctva a založenia spoločnosti na SK. (0 replies)
 165. Faktúra za vodu (0 replies)
 166. PHM 80% a 20% a DPH (10 replies)
 167. Môže si výsluhový dôchodca, ktorý mal v roku 2014 príjem ako dohodár uplatniť odpočítateľnú časť zo základu dane na manželku, ktorá je SZČO a je v strate? (3 replies)
 168. registračné pokladnice (2 replies)
 169. Poplatok za prevod vlastníckych práv k PL (2 replies)
 170. Vypis z OR (4 replies)
 171. Kontrolny Výkaz DPH - bloček (1 replies)
 172. Daňový bonus (3 replies)
 173. Opravné položky k pohľadávkam (11 replies)
 174. Príspevok za opatrovanie blízkej osoby a daňové priznanie? (3 replies)
 175. Ako opraviť nesprávne účtovanie v roku 2013 v účtovníctve roka 2014? (1 replies)
 176. daňový bonus (1 replies)
 177. Prihlasenie na urad prace v den ukoncenia pn (1 replies)
 178. Nesedí saldokonto s HK (4 replies)
 179. splatka uroku z uveru v JU (0 replies)
 180. Oslobodený od dane podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH z tuzemska do iného členského štátu (3 replies)
 181. Student , praca v zahraničí a jeho dane (2 replies)
 182. Auto v majetku a náklady pred zaradením (0 replies)
 183. Evidovanie DHM v Alfe plus (21 replies)
 184. Nezdaniteľná časť na manželku a materská. (2 replies)
 185. prijatá platba zaplatená kartou - nemáme k tomu fa (10 replies)
 186. Vykazy v mikro uctovnej jednotke (11 replies)
 187. SZčO, zamestnanec a prijaté cestovné náhrady (0 replies)
 188. daň zo závislej činnosti - registrácia a zrušenie registrácie (1 replies)
 189. SZCO + prepočítanie paragonu z cudzej meny (1 replies)
 190. SZČO + prepočítanie paragonu z cudzej meny (0 replies)
 191. Daňové priznanie 2014 - starobný dôchodca (9 replies)
 192. prenájom hnuteľnej veci a auta (19 replies)
 193. datum na potvrdeni k vyhlaseniu 2% (0 replies)
 194. Účtovníci bez VŠ (1 replies)
 195. Nezdaniteľná položka na manžela (2 replies)
 196. Hľadám účtovníčku - nie vedenie účtovníctva ale poradenstvo - JU (0 replies)
 197. Účtovanie vratných obalov v peňažnom denníku JU v roku 2014 (4 replies)
 198. časové rozlišenie - mikro účtovná jednotka (3 replies)
 199. Ročné zúčtovanie dane - zamestnanec a manželka nezamestnaná (1 replies)
 200. Daň z predaja nehnuteľnosti (0 replies)
 201. Paušálne výdavky (2 replies)
 202. Odpočítateľná položka (1 replies)
 203. Využívanie služieb spoločníka na súkromné účely (0 replies)
 204. telefónne poplatky za rok 2014 vyúčtované faktúrou s dátum dodania 21.1.2015 - preúčtovať na účet 326? (6 replies)
 205. Ako opraviť nesprávne zaúčtovanie výdavku? (jednoduché účtovníctvo) (4 replies)
 206. Export DP typ B - nefunguje (2 replies)
 207. Príloha k DP typu B (2 replies)
 208. Mínusový zostatok na účte 335 na konci roka (0 replies)
 209. Ako zaúčtovať kúpu tlačiarne v hodnote 257 € v jednoduchom účtovníctve? (6 replies)
 210. Neuplatnenie odpočítateľnej položky do ZP (5 replies)
 211. Aky typ DP? (1 replies)
 212. Aký typ DPH? (3 replies)
 213. Projekt na ochranu osobných údajov- škola, je potrebné aj smernicu k projektu? (0 replies)
 214. Platba bankovou kartou za PHM (3 replies)
 215. Auto v s.r.o. len na súkromné účely (2 replies)
 216. Změna odpisových skupin (1 replies)
 217. DP PO 2014 tabuľka K (2 replies)
 218. 2% z dane (7 replies)
 219. Účtovanie spätného leasingu od 01.01.2015 (2 replies)
 220. Dlhodobé záväzky na konci roka (1 replies)
 221. Odobríte mi niekto moje stavy na súvahe ohľadom DHM? (0 replies)
 222. Strava uhradená zamestnancom a KV (7 replies)
 223. NČZD - dohodár (2 replies)
 224. Invalidný dôchodca DP 2014 (5 replies)
 225. Odpočítatelna položka na manželku (2 replies)
 226. Prehlad o zrazenych preddavkoch (4 replies)
 227. Náklady na účtovnú závierku - 326? (2 replies)
 228. započítava sa invalidný dôchodok do vlastného príjmu manželky (5 replies)
 229. Ako účtovať predaj pohárov s gravírovaním, ktoré nám robí externý dodávateľ (jednoduché účtovníctvo) ? (6 replies)
 230. bezodplatný prevod pohľadávky a záväzkov voči spoločníkovi (0 replies)
 231. DPH a sluzby z EU (2 replies)
 232. Splátkový kalendár evidencia (0 replies)
 233. Pokazená RP - paragony (2 replies)
 234. Akým dokladom preukážem zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie do daňového priznania FO B? (1 replies)
 235. ako vyrovnám stavy na súvahe riadok 51 - výsledok hodspodárenie z bežnej činnosti? (10 replies)
 236. Platenie odovdov do zp szčo počas pn (6 replies)
 237. príspevok na opatrovanie u manželky je štátna soc.dávka (2 replies)
 238. DBP k vyšlej fa v KV (2 replies)
 239. Občianske združenie so živnosťou a daňová licencia (1 replies)
 240. zábezpeka na daň - dobrovolný plátca (1 replies)
 241. nevytvorená analytika účtu 261 - účtovanie peniaze na ceste a platby kartou (0 replies)
 242. Prechod JÚ na PÚ - majetok (0 replies)
 243. Este raz pomer 80:20 aneb §19,2,t,1 ZDP (0 replies)
 244. Neprevedená platba ?? Klamanie?? (2 replies)
 245. Nepeňažné plnenie 2015 - fyzická osoba (0 replies)
 246. bonusy za odobraté množstvo tovaru (1 replies)
 247. Do tabuľky 1 b - paušálne výdavky, dávam neuhradené OF za rok 2014 do kolonky pohľadávky ? (1 replies)
 248. prenájom nehnuteľností, prechod z obchodného majetku (2 replies)
 249. Akú DPH, kam do KV a DP dať predaj elektronických služieb spotrebiteľom do USA? (8 replies)
 250. DP (4 replies)