1. Povinnost registracie VAT (0 replies)
 2. Nákup stroja mimo EU (0 replies)
 3. Rozpočtová org. zriadená obcou - účtovanie stravného (zrážka za stravu zo mzdy) (9 replies)
 4. Uctovanie pokladny (2 replies)
 5. Faktúra vystavená odberateľom (4 replies)
 6. Delenie výdavkov na 80% daňových a 20% nedaňových v r.2015 (12 replies)
 7. účtovanie v neštátnej škole (0 replies)
 8. stravné lístky zamestnanca (2 replies)
 9. Inzercia v Zlatých stránkach a časové rozlíšenie (2 replies)
 10. Bločky za tankovanie benzínu pri osobnom aute, ktorý SZČO používa na podnikanie ale nemá ho zapísané na firmu v JU. (35 replies)
 11. Účtovanie na súkromnom účte v JU + účtovanie úveru a následnej splátky z BÚ (0 replies)
 12. daň z predaja auta (1 replies)
 13. Môže si szčo, ktorá poskytuje služby - stavebné práce uplatňovať paušálne výdavky ? (2 replies)
 14. Dobropis a jeho úhrada cez ERP. (4 replies)
 15. Registracia firmy na Cypre (2 replies)
 16. Grafické práce a DPH (1 replies)
 17. Odpis pohľadávky pri neukončenom konkurze (0 replies)
 18. Seminár a DPH (1 replies)
 19. cestovný príkaz s cestovným a účtovanie phm nakúpené kartou (4 replies)
 20. vyplnenie daňového priznania FO typ A za rok 2014 (2 replies)
 21. Môžem z mojej faktúry vyúčtovať mzdu druhým, ktorí so mnou pracovali? (3 replies)
 22. oneskorená registrácia (1 replies)
 23. registrácia k DPH (6 replies)
 24. Daň z motorových vozidiel (6 replies)
 25. Môžem si dať do nákladov pri prenájme nehnuteľnosti nezaradenej do majetku, náklad na spracovanie daňového priznania, účtovníctva, vypracovanie nájomnej zmluvy? Vediem daňovú evidenciu. (1 replies)
 26. V akom obdobi si mozem uplatnit odpocet dane? (17 replies)
 27. Ako prepočítať odpisy (4 replies)
 28. Účtovanie 80/20 % nákladov na firemné auto (2 replies)
 29. predmet činnosti výroba odevov-fakturácia na úprava odevov (2 replies)
 30. Paušálne výdavky a zápočet faktúr (14 replies)
 31. Ako správne vykonať účtovnú uzávierku v programe omega? (4 replies)
 32. Kde si uplatnit nczd?? (8 replies)
 33. dodanie tovaru z Kórei (0 replies)
 34. Daňová evidencia - odvody do fondov (2 replies)
 35. Ako má postupovať prepravná spoločnosť - platca dph pri vystavených odberateľských faktúrach? (1 replies)
 36. Chýbajú podpisy na faktúre v kolónke "Prevzal" (13 replies)
 37. Môžem spraviť rezervu na audit za rok 2014 , iba v roku 2015 to nebude možné? (28 replies)
 38. Danove priznanie (0 replies)
 39. Zabudnutý predpis dane z príjmu 2013, môžeme zaúčtovať do roku 2014? (6 replies)
 40. odvod do socialnej poistovni z osobnej asistencie (0 replies)
 41. Je možné odrátať DPH z novembrovej faktúry v januárovom DPH? (6 replies)
 42. Podnikateľský účet - jednoduché účtovníctvo (5 replies)
 43. Pozastavená živnosť v celom roku 2014, ale zároveň príjem zo závislej činnosti. Mám podať DP typ B alebo A? (8 replies)
 44. Ako účtujete nákup PHM v 01/2015? Myslím tým uplatnenie 80% výdavkov, mám krátiť aj DPH? (33 replies)
 45. DPH z krádeže z pohľadu zákona o dani z príjmu (5 replies)
 46. Daňová evidencia (5 replies)
 47. Tlac brozur sluzba / tovar? (5 replies)
 48. reklama ako naklad (2 replies)
 49. faktúra na čiastku 70€ a zaúčtovanie do KV v PÚ (2 replies)
 50. zmluva o dielo - príjem nižší ako 500 EUR (2 replies)
 51. ako vyplnim tlacivo v pdf pocitacom? (4 replies)
 52. Odpisy po novom (0 replies)
 53. Nepeňažný príjem zo SF odvody zamestnávateľa (1 replies)
 54. Daňový bonus na manželku (6 replies)
 55. Minimálna hod. mzda na DoVP (1 replies)
 56. KONTRÓLNY VYKAZ - Dosla fa od platcu DPH - mam ako reprezentacne, davam do kontrolneho vykazu ? (1 replies)
 57. Účtovanie nákupu nafty v peňažnom denníku v roku 2014 (4 replies)
 58. Predčasné ukončenie leasingu-účtovanie okolo (0 replies)
 59. Vyúčtovanie prac. cesty - SZČO (2 replies)
 60. nedoplatok za služby verejnosti RTVS (2 replies)
 61. Finančný leasing a technické zhodnotenie (1 replies)
 62. Sprostredkovateľ poistenia a súčasne SZČO (0 replies)
 63. oprava ZS účtu v banke a oprava 341 (2 replies)
 64. Uvádzať drobný hmotný majetok vo výkaze o majetku a záväzkoch v účtovnej závierke jednoduchého účtovníctva? (7 replies)
 65. Došlá faktúra a storno faktúry (1 replies)
 66. Daňové priznanie typ A - invalidný dôchodok (4 replies)
 67. Ocenenie dlhodobého FM v mikrojednotke (0 replies)
 68. DPH-čko - ostrá faktúra k dispozícii až v 2/2015 (2 replies)
 69. 1,5 % dane z príjmov PO (2 replies)
 70. pohyb na BV 01/2015 úhrada platobnou kartou 12/2014 (6 replies)
 71. Licencia - účtovanie (0 replies)
 72. Poistné plnenie rozpočtom a opravovňa (1 replies)
 73. vyplnenie dp (0 replies)
 74. Vyšlá faktúra do čiech , treba súhrnný výkaz? (3 replies)
 75. Môžem poukázať 2% z dane, keď mám odložené daňové priznanie? (1 replies)
 76. Zdedené cenné papiere a ich predaj. (0 replies)
 77. Súkromné auto v podnikaní (8 replies)
 78. práca v zahraničí na zahraniční dič (2 replies)
 79. Prerušené odpisy (2 replies)
 80. zamestnanecká prémia (4 replies)
 81. Kurzy faktúry EU (0 replies)
 82. Ktoré účty treba do výkazov v OMEGE nasmerovať ručne? (0 replies)
 83. Zostatková cena HIM v nákladoch (24 replies)
 84. mozem na 213 uctovat o cestovnych listkoch? (4 replies)
 85. kedy účtovať poplatok za odpor? (0 replies)
 86. penále z poistného sú danovým výdavkom ? (1 replies)
 87. Ako zaúčtovať ZI v kúpenej s.r.o? (2 replies)
 88. vyplnenie daňového priznania právnických osôb za rok 2014 (1 replies)
 89. Kurz pri dph, uctovny pripad (2 replies)
 90. Zmena odpisových skupín a klasifikácia produkcie (4 replies)
 91. Ako zaúčtovať nevrátený daňový preplatok do 5 eur? (1 replies)
 92. Daňové priznanie za 2014 ako študent aj ako SZČO (6 replies)
 93. Ako sa vyhnúť platcovstvu DPH pri jednorázovo vyfakturovanej väčšej sume? (12 replies)
 94. Misto plnenia - seminar, licencia (0 replies)
 95. Mení sa s príchodom MOSS-u niečo v mesačných výkazoch pre DPH? (4 replies)
 96. Ročné zúčtovanie dane za rok 2014 a vyplatené dividendy 2010-2013 (0 replies)
 97. Auto v podnikaní (3 replies)
 98. príspevok na zamestnávanie do 29 r. a potvrdenie o príjme (4 replies)
 99. Zabudnutá faktúra z roku 2014 (2 replies)
 100. Dokedy môžem najneskôr zaplatiť daňovú licenciu? (2 replies)
 101. DP FO typ B + účtovná závierka alebo výkazy? (8 replies)
 102. úprava odpočítanej DPH k prenajatej budove z r.1995 (0 replies)
 103. ucet 591 (5 replies)
 104. SHR + zamestnanec (9 replies)
 105. zníženie základu dane - pracujúci dôchodca (7 replies)
 106. presun auta zo živnosti na s.r.o. (2 replies)
 107. GRANT!Je prijatý grant zdaniteľný príjem? (0 replies)
 108. pausalne vydavky (6 replies)
 109. vstupenka na balet - danovy naklad??? (2 replies)
 110. FO danove priznanie (4 replies)
 111. Úprava základu dane pri prerušení živnosti k 31.12.204 v JÚ (5 replies)
 112. JASPIS kurz účtovníctva (0 replies)
 113. Elektronická komunikácia s DU (3 replies)
 114. Licenčná zmluva a dan (1 replies)
 115. Nakup potravin a ich donaska - ako fakturovat ? (3 replies)
 116. Daňové odpisy HIM (4 replies)
 117. vstup na vzdelávacie akce (0 replies)
 118. faktúra za školenie z EÚ (0 replies)
 119. Poukázanie 2%, resp. 1,5% z dane PO (1 replies)
 120. Vratenie dane za rok 2014 (student) (5 replies)
 121. Nerezident SVK a predaj bytu (1 replies)
 122. nakupovanie z anglicka (6 replies)
 123. DPH - služba poskytnutá zo zahraničia - dátum daňovej povinnosti. (0 replies)
 124. Ako sa uplatňujú paušálne výdavky a nezdanitelná časť, keď som mal za minulý rok len mesiac otvorenú živnosť ? (6 replies)
 125. Daňové priznanie - živnostník a zamestnanec (2 replies)
 126. Ročné zúčtovanie a materská (3 replies)
 127. Bezodplatné dodanie tovaru-účtovanie v PU (1 replies)
 128. Nezdaniteľná časť na manželku za rok 2014 (6 replies)
 129. Musím zaplatiť daň z predaja domény - fyzická osoba? (0 replies)
 130. Akým kurzom sa prepočíta OF szčo - úhrada v CZK v hotovosti ? (6 replies)
 131. Daňové priznanie invalidný dôchodca. (2 replies)
 132. Tabuľka odpisy - hľadám (3 replies)
 133. ukončenie roka dve účtovníčky (20 replies)
 134. Účtovanie skladov spôsobom B (6 replies)
 135. Keď uplatnujete 80% paušál na PHM, strhávate 1% zamesnancovi ako nepeňažný príjem...dávate zamestnancovi aj preplatiť tých 20% z PHM? Alebo zaplatí 100% bločku firma? (18 replies)
 136. Preplatok ZP, SP (0 replies)
 137. Kto mi vie poradit ohladom prenajimania časti nehnutelnosti? (14 replies)
 138. Neuhradená pohľadávka v SP- návrh na exekúciu. (5 replies)
 139. Kto mi vie poradit ohladom prenajimania casti nehnutelnosti? (1 replies)
 140. Potvrdenie o zdaniteľných príjmov FO (2 replies)
 141. Odpis pohľadávky-aký vplyv na DP? (3 replies)
 142. úhrada platobnou kartou - doklad z ERP -zaúčtovanie a smerovanie do KV (4 replies)
 143. Dovoz zo zahraničia (3 replies)
 144. Môže neplátca DPH poukázať zmluvnú odmenu plátcovi DPH bez DPH? (8 replies)
 145. Mozem si dat do VOZD celú sumu stravných náhrad zamestnancov? (9 replies)
 146. Dobrý účtovník/daňový poradca ZV alebo BA (6 replies)
 147. Daň do ZP pri predaji? (3 replies)
 148. Oslobodený príjem do 500 € (2 replies)
 149. prispevok na vytvorenie pr.miesta /zamestnanie matky deti do 6 rokov. (0 replies)
 150. Zohľadnenie úrokov a dane z nich v DP PO (1 replies)
 151. Odstupenie od podpisanej dohody o praci (1 replies)
 152. nakup drobneho tovaru na predaj - od občana - stačí na to kupna zmluva? (0 replies)
 153. fakturacia za transport a uctovanie (0 replies)
 154. Daňová strata (3 replies)
 155. Zhanam firmu pre vypocet rezervy na odchodne (3 replies)
 156. Nepeňažný príjem - 1% z obstarávacej ceny služobného vozidla a odvody (3 replies)
 157. 80% náklady na auto (0 replies)
 158. Slovenský živnostník, vykonával prácu v Čechách (5 replies)
 159. Povinnost vystavit doklad o platbe - faktura, iny doklad (1 replies)
 160. Odpisy a daňová strata (4 replies)
 161. likvidace organizační složky (0 replies)
 162. DPH uhradená zo súkr.účtu konateľa (3 replies)
 163. Ako si uplatniť úľavu v daňovom priznaní z DDS?(3. pilier) (1 replies)
 164. Faktúra za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (5 replies)
 165. uzávierka (1 replies)
 166. DPH a energie (1 replies)
 167. Priebežná účtovná závierka (0 replies)
 168. FA na tovar z člen.štátu, a môžem uplatniť iba 80% odpočet dane pri samozdanení, zvyšok musím zaplatiť ako vl.daňovú povinnosť?Mám správne riadky daňového priz.DPH? (0 replies)
 169. ubytovanie v mieste vykonu prace (6 replies)
 170. Predaj koeficientovaného majetku (2 replies)
 171. Evidencia liehu pre colný úrad (1 replies)
 172. NČZD a práca v zahraničí (2 replies)
 173. Preplatok SPP-DFA (4 replies)
 174. DPPO 2014 (2 replies)
 175. Sklad - spôsob B - zostatok ku koncu roka - účtovanie (4 replies)
 176. Ako zaúčtovať vzorkové kuchyne (0 replies)
 177. Prijatá platba z EU a súhrnný výkaz (1 replies)
 178. Uctovanie drobne vydavky (0 replies)
 179. Spoluúčasť na poistnom plnení v PÚ (1 replies)
 180. daňové priznanie, žilina, účtovník (0 replies)
 181. aplikácia Edane pre win (1 replies)
 182. faktúry z ČR s českou daňou (3 replies)
 183. Daňové priznanie dôchodkyne (2 replies)
 184. DPH z najomnej zmluvy (1 replies)
 185. Nazdaniteľná časť na mažela ked je živnostik (5 replies)
 186. Danovy bonus a Pn vacsia cast roka (2 replies)
 187. Nezdaniteľna časť na manželku (6 replies)
 188. Živnostník odvody - konkrétny príklad (6 replies)
 189. Aká výška pokuty ? daň z motorových vozidiel (5 replies)
 190. Môže daňovník uplatniť nezd.časť na manžela? (11 replies)
 191. Musia sa rozdeľovať typy platobných kariet pri tržbách? (3 replies)
 192. vystavenie faktury a zdaniteľné plnenie DPH (2 replies)
 193. vystavenie dobropisu k fakture z minulého roku (1 replies)
 194. Možnosť zníženia ZD o dobrovoľné odvody do SP? (10 replies)
 195. Podliehajú úroky z pôžičiek (úveru) dph? (1 replies)
 196. Odpisy počas pozastavenej živnosti JU (6 replies)
 197. ako opravím vykazovanú chybu v omege? (1 replies)
 198. Rozdelenie zisku na obyčajného zamestnaca a 14% do ZP ako z dividendy vyplatenej spoločníkovi? (2 replies)
 199. Úhrada pohľadávky cudzou menou - PU (3 replies)
 200. učtovanie platieb cez platobnu branu (0 replies)
 201. Provízny dobropis zo zahraničia a kontrolný výkaz (0 replies)
 202. zabezpečovacia - iná daň pri úhrade faktúr facebooku/googlu za reklamné služby (0 replies)
 203. Reverse charge VAT (23 replies)
 204. Škodová faktúra - neuhradená, neuznaná, odmietnutá po uplynutí cca 2 rokov (0 replies)
 205. Vyhlásenie na zdanenie príjmov (4 replies)
 206. Nedoplatok z r 2014 Orange (3 replies)
 207. Student VS a povinnost podat DP (8 replies)
 208. dividendy-DP za r.2014 (6 replies)
 209. Realitka - účtovanie záruky za rezerváciu (0 replies)
 210. Dobropis k zahraničnej faktúre - z Čiech (0 replies)
 211. Správne uvedené dátumy na faktúre (1 replies)
 212. Kde v poznamkach uvadzate danovu licenciu? (6 replies)
 213. Preplatky zo ZP a SP pripočítať k príjmu - akým spôsobom v Alfe plus? (6 replies)
 214. Výpočet nezamestnaneckého prispevku (17 replies)
 215. Mám povinnosť podať DP na SR za r.2014, príjem na zákl. zmluvy podľa Občians. zákonníka, pre slovensku firmu, miesto výkonu Zagreb výška príjmu 750+150 eur (2 replies)
 216. Nespolahlivy platca (0 replies)
 217. Preplatená pokuta od daňového úradu (3 replies)
 218. Pracujem v Anglicku, odvádzam tam aj dane. Mám povinnosť podať DP aj na Slovensku? (3 replies)
 219. Daň z príjmov - dedenie nehnuteľnosti (1 replies)
 220. Dobropis na vrátenú DPH zo zahraničia (0 replies)
 221. Príkazná zmluva a príjem. (3 replies)
 222. Manželka je na neplatenej predĺženej rodičovskej dovolenke, môžem si na nu uplatnit zníženie dane? (1 replies)
 223. Učet 413 - použitie (0 replies)
 224. Daňové priznanie za rok 2014 (30 replies)
 225. dobropis na predaj žrebov (0 replies)
 226. poznámky k účtov.závierke za rok 2014 pre PO (21 replies)
 227. Faktura z eu (0 replies)
 228. Som platickou DPH od 15.1.2015. mam od 01.01. uz robit uctovnictvo s DPh alebo do toho datumu bez DPH? dakujem za odpoved (2 replies)
 229. Evidencia prijmov, vydavkov, zavazkov...v ramci DE (0 replies)
 230. Vrátenie dane dôchodcovi z členstva vo vol. komisii (4 replies)
 231. Musím platiť odvody z mojej živnosti, ktorú už aj tak nevyužívam, pričom som zamestnanec v zahraničí v zahraničnej firme? (9 replies)
 232. Formulare PDU1a U002, Podpora v nezamestnanosti (1 replies)
 233. navýšenie príjmu (5 replies)
 234. Rakúske daňové priznanie, tlačivo L1 (3 replies)
 235. zamestnanec, ktorý je súčasne aj szčo - podpisuje u zamestnávateľa vyhlásenie s tým že si uplatnuje NZDč? (1 replies)
 236. Ako vyplatím bývalému zamestnancovi preplatok na dani? (4 replies)
 237. Uplatnenie daňového bonusu (6 replies)
 238. Ako zaúčtovať novovzniknutú S.R.O. v Money S3? (1 replies)
 239. Prenájom návlekov, dekorácii, výzdoby a povinnosť používať registračnú pokladňu pri prijatí hotovosti (0 replies)
 240. Považuje sa zmluva o pôžičke za bezúročnú, ak neobsahuje ani len zmienku o úrokoch? (0 replies)
 241. KVDPH (4 replies)
 242. zaplatenie súkromnej fa z účtu s.r.o.-ako prevod do pokladne (13 replies)
 243. Kontrolný výkaz - časť B.2. (7 replies)
 244. platca DPH podla § 7 a vystavene faktury (4 replies)
 245. Firemné auto používané aj na súkromné účely - s tym spojené náklady (PHM,oprava, servis, dialničné známky, poistenie...) odpisy 80/20% + 1% nepeňažný príjem pre zamestnanca. (1 replies)
 246. Dan za rok 2013 zaplatena o 0,01€ viac, ako uctovat? (0 replies)
 247. Úhrada faktúry v hotovosti (1 replies)
 248. Dodanie autoslužby českému platiteľovi DPH (2 replies)
 249. Účtovala som správne? (4 replies)
 250. nákup tovaru+nákup galantérie-predaj tovaru v PÚ (3 replies)