1. DMV za 2014 a zmena sidla spolocnosti (1 replies)
 2. Ako zaúčtovať platbu poistného pri výkone povolania za zamestnanca? (0 replies)
 3. Nezdanitelna časť základu dane na manželku (2 replies)
 4. daňová evidencia (1 replies)
 5. Zúčtovanie daní - je potrebné? (28 replies)
 6. účtovníctvo obcí (0 replies)
 7. Nesprávne zrazená daň zo závislej činnosti za rok 2013 (1 replies)
 8. Odpis pohľadávky z roku 2009 (0 replies)
 9. Odpis 2x zaúčtovanej pohľadávky vo výnosoch (1 replies)
 10. Úhrada došlých dobropisov (0 replies)
 11. Daňové priznanie dôchodcu (14 replies)
 12. Som fyzicka osoba pracujem v zahranici a chcem dat do prenajmu nehnutelnost! (4 replies)
 13. uvažujem správne, že môj dôchodca neplatí daň z prenájmu? (8 replies)
 14. samostatná organizácia aké účto vedie (9 replies)
 15. Nemá niekto vzor poznámok pre Mikro účtovné jednotky? Ak sa nájde dobrá duša, priložte nám ich sem. (2 replies)
 16. Storno pohľadávky na účte 315 z minulého učt. obdobia (0 replies)
 17. Odpočítateľná položka na manželku (6 replies)
 18. Ochranne napoje uctovanie (1 replies)
 19. fakturovanie účtovných služieb PO-ak sa s fakturáciou nepočítalo v starom roku (4 replies)
 20. Faktúra na prelome rokov v jednoduchom účtovníctve (7 replies)
 21. Daňové odpisy zmena (5 replies)
 22. Zaúčtovali by ste výdavok na základe kópie pokladničného bločku bez jeho originálu? (42 replies)
 23. Môžem vykonať ročné zúčtovanie dane bývalej zamestnankyni? (1 replies)
 24. Aktivácia - účtovanie, čo všetko započítať a ako na konci a zač. roka? (0 replies)
 25. Časové rozlíšenie-Opatrenie MF SR z 3. decembra 2014 č. MF/23635/2014-74 (0 replies)
 26. Predaj, vyradenie neodpísaného auta JU (13 replies)
 27. Zdanenie záväzkov FO zapísanej v OR pri ukončení podnikania (0 replies)
 28. ročné zúčtovanie dane študenta - dohodára a dohodára, vedeného na UP (5 replies)
 29. bločky s DPH (6 replies)
 30. uctovanie vystavenej fa za ucto v r.2015 za r.2014 (3 replies)
 31. je nutne platit danovu licenciu pri uplatneni straty min.rokov? (3 replies)
 32. Danove priznanie (2 replies)
 33. pomiešané dátumy na faktúrach (1 replies)
 34. Ročné zúčt. dane (5 replies)
 35. CO znamena: nebude o vozidle uctovane? (16 replies)
 36. Nesprávne faktúry - sumy na starších faktúrach (2 replies)
 37. Ako vypočítať predpokladanú daň z MV, keď v TP nie je uvedený dátum prvej evidencie vozidla, je tam len rok výroby1995? (4 replies)
 38. Keď sme si neprihlásili naše pohľadávky v reštrukturalizácii môžem ich daňovo odpísať? (1 replies)
 39. Kedy vznika narok na odpocet DPH? (1 replies)
 40. Prepis mot. vozidla (14 replies)
 41. DZMV za rok 2014 (4 replies)
 42. Ktoré doklady pri lízingu vstupujú do môjho účta? (2 replies)
 43. Dialničná známka-faktúra Slovnaft (3 replies)
 44. Kto platí DzMV - ak szčo majiteľ auta prenajal auto vložené do podnikania inej spločnosti s r.o. ? (3 replies)
 45. Treba zaplatiť daň z motorových vozidiel 2014? (2 replies)
 46. Neuhradený zisk min.rokov schválený ako záväzok je možné preúčtovať späť na neuhradený zisk??? (0 replies)
 47. Preddavky na daň z príjmu (1 replies)
 48. výpočet preddavkov do ZP a SP -len celé mesiace? (0 replies)
 49. Daň z MV platí zamestnávateľ alebo držiteľ? (2 replies)
 50. Zamestnanec pracujúci na skrátený úväzok a jeho hodinová mzda (3 replies)
 51. Ako vystavit fakturu alebo doklad ked som iba Fyzicka osoba (20 replies)
 52. Predkladanie oznámenia o schválení účt.závierky v listinnej forme (0 replies)
 53. DzMV - výpočet dane za mesiace v ktorých bolo vozidlo používané na podnikateľské účely (9 replies)
 54. Vrátenie zaplatenej dane (7 replies)
 55. česká firma vysiela zamestnca na služobné cesty autom SK (3 replies)
 56. uctovanie danovej licencie PO (6 replies)
 57. Do akej emisnej triedy mám v DP k dani z motorových vozidiel za rok 2014 zaradiť náves (14 replies)
 58. Do ktorého zdaňovacieho obdobia patrí úhrada dane z motorových vozidiel? (18 replies)
 59. Matka pracuje na dohodu pol roka, ma narok na danovy bonus za cely rok alebo nie? (5 replies)
 60. dan za ubytovanie (1 replies)
 61. Saldokonto v omege ? (2 replies)
 62. Odpisovanie od roku 2015 (2 replies)
 63. Ako zaučtovať VPD - vypis z obchodneho registra obstarany na poste? (1 replies)
 64. KVDPD chyba (6 replies)
 65. zmena sídla spoločnosti - tým pádom zmena EČV a daň z motor.vozidiel (0 replies)
 66. Zle uhradená zálohová FA a následné vystavenie riadnej FA. (1 replies)
 67. daň z motor.vozidiel za rok 2013 - podať dodatočne DP kvoli datumu prvej evidencie vozidla? (6 replies)
 68. Faktúra Slov.Telekom za 12/2014 a § 56 ods.14 Postupov účtovania PÚ (1 replies)
 69. Som živnostník a platca dph. Chcem doviesť tovar vo väčšom množstve z Číny. Povedzme že tovar by stál 1500 eur. Ako je to s platením dph a clom? (2 replies)
 70. Mám správny výpočet sumy na r. 40 preddavky rok 2015 - DzMV 2014. (8 replies)
 71. zúčtovanie dotácie (0 replies)
 72. Daňové priznanie 2014 a úrad práce (10 replies)
 73. Sociálny fond (3 replies)
 74. Patrí do môjho príjmu na výpočet ročného zúčtovania dane aj inval. dôchodok vo výške 45%? Je to 145€. (1 replies)
 75. daňový bonus na dieťa, ktoré má trvalý pobyt v zahraničí (1 replies)
 76. Príspevok z ÚP a mesačné výkazy (1 replies)
 77. Daň z motorových vozidiel za rok 2014 a daňovník zamestnávateľ (2 replies)
 78. Chybový protokol KV DPH (4 replies)
 79. Zaplatené poistné v daňovom priznaní (0 replies)
 80. predpokladaná daň z MV 2015 - podľa veku vozidla (11 replies)
 81. Pohľadávky voči prepojeným jednotkám (0 replies)
 82. Predpokladaná daň pre ťahač + náves pre rok 2015 (1 replies)
 83. Výpoveď následná PN-ka, dohoda o PČ a podpora v nezamestnanosti (8 replies)
 84. Daňové priznanie športovca (0 replies)
 85. DzMV pri rozdielnom počte ťahačov a návesov. (0 replies)
 86. nákup materiálu osobnou kartou (2 replies)
 87. cestná daň (6 replies)
 88. Odberateľská faktúra z Poľska- čo všetko má obsahovať ? (0 replies)
 89. oprava ZS 261 (5 replies)
 90. Dodatočné DP k dani z motorových vozidiel za rok 2013 (4 replies)
 91. Daňové priznanie PO 2014 (likvidácia firmy) (0 replies)
 92. Fígel ako v Portáli FS opakovať starý formulár na nový. (1 replies)
 93. Danove priznanie 2015- ukoncenie zivnosti v Rakusku, potom praca na Svk (8 replies)
 94. Zdaňovanie dividend (0 replies)
 95. Banka a chýbajúca faktúra (1 replies)
 96. Slevy na dani z motorových vozidiel - rok 2015 (1 replies)
 97. Musí sa podávať daň z MV aj z traktora a štvorkolky? (10 replies)
 98. odhlásenie auta z podnikania na DU (26 replies)
 99. pausalne výdavky (12 replies)
 100. Zaúčtujem údaje dodávateľa, alebo údaje prevádzkárne ? (0 replies)
 101. Len lacnejší benzín, môže byť dôvodom zahraničnej pracovnej cesty ? (27 replies)
 102. DzMV riadok 11 (1 replies)
 103. Daňové priznanie a uplatnenie NČZD pri dohodách pre vrátenie dane (5 replies)
 104. prerušená živnosť a daňové odpisy (0 replies)
 105. Pomoc pre mzdárov 24x24 (0 replies)
 106. Zmluva o sprostredkovaní obchodného kontaktu podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka (0 replies)
 107. dan z občasného príjmu (3 replies)
 108. Osobný vklad do spoločnosti, ktorá je v likvidácií (0 replies)
 109. Daň z motorového vozidla (3 replies)
 110. Neskorý dodatočný výkaz DPH a KV (4 replies)
 111. Tanečná škola a ERP (0 replies)
 112. Zrušenie a znovuzaloženie živnosti, odvody (5 replies)
 113. Ako zaúčtovať založenie spoločnosti pri zlom vklade základného imania? (3 replies)
 114. kalkulacka na DMV (17 replies)
 115. daňové priznanie typ A a daňový bonus (6 replies)
 116. Daň z motorových vozidiel- zmena (4 replies)
 117. na základe akej zmluvy môže dôchodca dopredať zdanené zásoby (0 replies)
 118. Poznamky k uctovnej zavierke 2014 - vystup z MRP (0 replies)
 119. DZP paragraf 19 ods. 3 (7 replies)
 120. Prerušenie živnosti SZČO - ako splniť všetky povinnosti voči DÚ (1 replies)
 121. Dodatočné DP k DPH a neuvedený nadmerný odpočet (5 replies)
 122. Predpokladaná daň na r.2015 u zamestnávaľa,ktorý prepláca cestovné náhrady?? (16 replies)
 123. Výpočet dane z mv v prípade vlastného mot. vozidla, zamestnávateľa+zamestnanca v s.r.o. pri vyúčtovaní CN v CP (6 replies)
 124. zmena platcu dph zo štvrťročného na mesačného (0 replies)
 125. Druh vozidla: špeciálne vodidlo kategória M1, podľa čoho určím ročnú sadzbu DzMV? (3 replies)
 126. NCZD a szco (2 replies)
 127. daň z motorových vozidiel a auto v obchodnom majetku (0 replies)
 128. ako spracovať závierku v JÚ - dve obdobia podnikania (3 replies)
 129. Terasa k reštaurácii - ktorá odpis. skupina? ( rok 2014 ) (0 replies)
 130. prijmy z prenajmu - ako sa platia zdravotne odvody? (7 replies)
 131. Ziadost o vykonanie rocneho zuctovania (1 replies)
 132. Spĺňa absolvent SZŠ odbor masér podmienky pre prácu opatrovateľa podľa zákona o sociálnych službách? (1 replies)
 133. e-Dane pridanie strany (9 replies)
 134. zle vypočítaná predpokladaná daň za rok 2015 čo robiť? (2 replies)
 135. Názov dodávateľa, či prevádzkárne? (0 replies)
 136. Z akých faktúr môže firma žiadať vrátenie dph z európy? (1 replies)
 137. zdanenie zisku z podiel. fondov-ak nikde nepracujete (0 replies)
 138. paušalne vydavky počas PN (21 replies)
 139. Zamestnanec a zmluva o dielo, ako priznať príjmy (10 replies)
 140. PHM 80% a sukromne jazdy (2 replies)
 141. 5000 limit platby v hotovosti medzi podnikateľmi (5 replies)
 142. Uplatnenie pausalnej nahrady 0,183/km? (3 replies)
 143. Ako "aktivovať" náklady na získanie zákazky ? (0 replies)
 144. Aké sú cestovné náhrady podnikateľa, kde vlastník je leasingovka a držiteľ manželka podnikateľa ? (2 replies)
 145. Súvaha-analytika (6 replies)
 146. Konatelia a spoločníci si vyplatili 10 000,- eur dividendy za rok 2013. Je poistné 14 % ako daňový náklad pre firmu? (3 replies)
 147. Neskoro doručená FA 12/2014 (12 replies)
 148. Motocykel na finančny leasing - dan z motorovych vozidiel (3 replies)
 149. Musí si daňovník uplatňovať nezdaniteľnú časť základu dane? (12 replies)
 150. Aplikace pre cestnu daň (1 replies)
 151. Dátum pre zaradenie úžitkového mot. vozidla (2 replies)
 152. DPH propagacne sluzby v zahranici (0 replies)
 153. Preplatok plynu v RO a účet 357. (2 replies)
 154. Daň z motorových vozidiel Ťahač EURO 6 (9 replies)
 155. Môžem odpredať zásoby, keď mám prerušenú živnosť? (4 replies)
 156. daňová licencia a organizačná zložka zahraničnej fyzickej osoby (0 replies)
 157. Dańové priznanie za rok 2014-tlačivá daˇnové priznania fyzickej osoby typ A a typ B? (3 replies)
 158. Evidencia DPH tlacivo (4 replies)
 159. Daň z pozemku-potrebujem poradiť. (0 replies)
 160. rodičovský príspevok a rakúske daňové priznanie (1 replies)
 161. Účtovanie prepravných služieb - dátum dodania (2 replies)
 162. Vyšia zostatkova cena účtovná ako daňová (0 replies)
 163. MD / RD a danovy bonus v ramci RZD (4 replies)
 164. Cerpanie socialneho fondu (2 replies)
 165. Musim podat Danové priznanie k DzP? (0 replies)
 166. Zamestnanec bol súkromne v zahraničí a použil služobný mobil, prijal a aj uskutočnil hovor cca 1,50 EUR môžeme si uplatniť DPH a náklady? (9 replies)
 167. Mozem preniest vsetky naklady za psa na szco? (6 replies)
 168. Platit dan z prijmu z predaja pozemkov pod dialnicou? (1 replies)
 169. Ako odinštalovať skúšobnú verziu Omegy? (3 replies)
 170. Vyradenie z evidencie úradu práce a následne nástup do nového zamestnania (5 replies)
 171. združenie SZČO, DPH a daň z príjmu 2014 (3 replies)
 172. Ako zaučtovať pohľadávku v JU (1 replies)
 173. neplatieľ dph a povinnosť registrácie podľa §7 esp. 7a (10 replies)
 174. Ukončenie SZČO a neuhradené DF. (2 replies)
 175. kedy si musím krátiť všetky výdavky na užívanie auta (0 replies)
 176. Seminár "Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke 2014 + legislatívne zmeny (5 replies)
 177. Vyúčtovacia faktúra za energie a platca DPH od 1.8.2014 (2 replies)
 178. uhrada dph postovou poukazkou (2 replies)
 179. mzda na skrateny uväzok - su pri nej nejake obmedzenia ? (2 replies)
 180. Konateľ spoločnosti s.r.o. - odvody na zdravotné poistenie (2 replies)
 181. centové vyrovnanie (1 replies)
 182. krátenie výdavkov na predmety osobnej spotreby 80:20 v jednoduchom účtovníctve (1 replies)
 183. nákup bez DPH (1 replies)
 184. Prosím kurz CZK na prepočet k danovému priznaniu 2014. Dakujem (0 replies)
 185. Prerušenie odpisov (3 replies)
 186. Ako zaúčtovať ak sa firma s odberateľom dohodnú o odpustení časti pohľadávky? (6 replies)
 187. Sadzba dane z MV za rok 2014 splatna v roku 2015 (2 replies)
 188. rozpustenie ostatných kapitálových fondov (0 replies)
 189. Musíme viesť valutovú pokladňu alebo stačí aj eurová? (0 replies)
 190. Faktúry - dátumy - priznanie (1 replies)
 191. Do predpokladanej dane z motorových vozidiel neuvádzam daň z vozidiel použitých na pracovnú cestu zamestnancom v roku 2014. Je to tak? (1 replies)
 192. Tabuľka B riadok 4 DPPO (0 replies)
 193. Daň z MV ak je auto prenajímané od nepodnikateľa (7 replies)
 194. Prerušenie odpisov na auto (7 replies)
 195. Kód nomenklatúry - výpalky z plechu (1 replies)
 196. DAN Z MOTOROVýCH VOZIDIEL - ťahač a náves (1 replies)
 197. Cestna dan a koncesia (1 replies)
 198. Dovoz auta z Nemecka a zaúčtovanie cesťákú + náklady súvisiace s dovezeným autom (2 replies)
 199. Viete mi poradiť ako zaúčtovať faktúru: Na základe zmluvy o dielo Vám fakturujeme dohodnutu odplatu. (2 replies)
 200. Bloček za minulý rok (1 replies)
 201. ako účtujete krátenie výdavkov 80:20 predmety osobnej spotreby (18 replies)
 202. daňové odpisy z prenajatého majetku len do výšky nájomného (0 replies)
 203. Som povinna podar DP,ak som na materskej dovolenle v ochrannej lehote? (2 replies)
 204. Konateľ zaplatil fak. v hotovosti z pokladne ked tam bolo málo peňazí (1 replies)
 205. Daň z MV - auto dlhodobo v oprave (2 replies)
 206. Nárok na odpočet DPH 2015 (2 replies)
 207. účtovníctvo ako samouk (4 replies)
 208. Môžem dnes podať ešte opravné DP alebo už DDP? (5 replies)
 209. zálohová faktúra z 2014, platba v 2015 - kedy uplatniť DPH ? (3 replies)
 210. TRŽBA ZA TOVAR - clenenie KV DPH (11 replies)
 211. Odpis auta 2014 (0 replies)
 212. rezerva na nevyfakturovaný príjem (3 replies)
 213. s.r.o. zakúpila malý stroj olepovačku ktorú potrebuje pre svoju činnosť, na základe kúpnej zmluvy ako správne to zaúčtovať v PÚ hodnota 900,-€ (1 replies)
 214. Rakuske DP - opatrovatelka (1 replies)
 215. Neuplatnený koeficient pri faktúre (5 replies)
 216. Nové priznania za rok 2014 v elektronickej forme (10 replies)
 217. Do r. 36 v DP za motor. vozidlá sa uvádza suma spočítaná z riadkov 10 alebo r. 11? (1 replies)
 218. Ako účtujete vklad/výber v ERP? (29 replies)
 219. daň z motorových vozidliel (0 replies)
 220. Gastrolístky - dobropis (13 replies)
 221. Preddavky na daň z príjmu za r-2014-FO (2 replies)
 222. Dátum prvej evidencie vozidla /rok výroby/ (13 replies)
 223. aký dátum uviesť do r. 01 daňového priznania k dani z motorových vozidiel (1 replies)
 224. Povinnost podať suhrnný výkaz.. (2 replies)
 225. Dodanie služby zahr, odberateľovi v SR (3 replies)
 226. príjmový doklad a dph (0 replies)
 227. Zmena zdaňovacieho obdobia platcu DPH (3 replies)
 228. Daň z motorových vozidiel za rok 2014 (2 replies)
 229. Faktúra za výrobky obsahujúca náhradné diely - účtovanie (0 replies)
 230. vystaveny dobropis fyzickej osobe - kontrolny vykaz (1 replies)
 231. Finančný prenájom/leasing/ a DPH (4 replies)
 232. Je potrebné platiť daň z príjmu z predaja zdedenej ornej pôdy a lesov? (0 replies)
 233. Nezrelizovaný obchod v EU (3 replies)
 234. Ako správne vypočítať predpokladanú DzMV 2015 r.40 u jazdnej súpravy ťahač+náves? (4 replies)
 235. Ako podať daňové priznanie k vozidlám pri prenajatom aute? (4 replies)
 236. Uplatnenie DPH z cestovných lístkov MHD v BA (7 replies)
 237. Nahrada skody - dph (1 replies)
 238. Daňovník dane z motorových vozidiel (1 replies)
 239. Registracia a priznanie DPH (0 replies)
 240. Zivnosť a DP v Čechách, treba podat DP aj na Slovensku, ak som tu nemal žiadny príjem? (1 replies)
 241. Uvádza sa preplatok z RZ ZP do DP? (2 replies)
 242. fir.automobil na LPG + natural - rozlične učtovanie? (2 replies)
 243. Daňový bonus (8 replies)
 244. Zrušenie životného poistenia (1 replies)
 245. mobil-splátkový kalendáŕ (2 replies)
 246. Aku sumu napisat na r. 40 v prípade ak predmetom dane mam motorove vozidlo az k 14.01.2015? (7 replies)
 247. Ako podať daňové priznanie za majiteľa s.r.o. (fyzická osoba, je zároveň jediná osoba v s.r.o.)? Aké sú možnosti zníženia základu dane / odpočítateľné položky? (6 replies)
 248. Účtovanie vystavenej faktúry za predaj vecí, ktoré nie sú evidované v JÚ (2 replies)
 249. Prívesný vozík (0 replies)
 250. Tuzemské diéty a SZČO? (7 replies)