PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 [86] 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Tabuľka B riadok 4 DPPO
 2. Daň z MV ak je auto prenajímané od nepodnikateľa
 3. Prerušenie odpisov na auto
 4. Kód nomenklatúry - výpalky z plechu
 5. DAN Z MOTOROVýCH VOZIDIEL - ťahač a náves
 6. Cestna dan a koncesia
 7. Dovoz auta z Nemecka a zaúčtovanie cesťákú + náklady súvisiace s dovezeným autom
 8. Viete mi poradiť ako zaúčtovať faktúru: Na základe zmluvy o dielo Vám fakturujeme dohodnutu odplatu.
 9. Bloček za minulý rok
 10. ako účtujete krátenie výdavkov 80:20 predmety osobnej spotreby
 11. daňové odpisy z prenajatého majetku len do výšky nájomného
 12. Som povinna podar DP,ak som na materskej dovolenle v ochrannej lehote?
 13. Konateľ zaplatil fak. v hotovosti z pokladne ked tam bolo málo peňazí
 14. Daň z MV - auto dlhodobo v oprave
 15. Nárok na odpočet DPH 2015
 16. účtovníctvo ako samouk
 17. Môžem dnes podať ešte opravné DP alebo už DDP?
 18. zálohová faktúra z 2014, platba v 2015 - kedy uplatniť DPH ?
 19. TRŽBA ZA TOVAR - clenenie KV DPH
 20. Odpis auta 2014
 21. rezerva na nevyfakturovaný príjem
 22. s.r.o. zakúpila malý stroj olepovačku ktorú potrebuje pre svoju činnosť, na základe kúpnej zmluvy ako správne to zaúčtovať v PÚ hodnota 900,-€
 23. Rakuske DP - opatrovatelka
 24. Neuplatnený koeficient pri faktúre
 25. Nové priznania za rok 2014 v elektronickej forme
 26. Do r. 36 v DP za motor. vozidlá sa uvádza suma spočítaná z riadkov 10 alebo r. 11?
 27. Ako účtujete vklad/výber v ERP?
 28. daň z motorových vozidliel
 29. Gastrolístky - dobropis
 30. Preddavky na daň z príjmu za r-2014-FO
 31. Dátum prvej evidencie vozidla /rok výroby/
 32. aký dátum uviesť do r. 01 daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 33. Povinnost podať suhrnný výkaz..
 34. Dodanie služby zahr, odberateľovi v SR
 35. príjmový doklad a dph
 36. Zmena zdaňovacieho obdobia platcu DPH
 37. Daň z motorových vozidiel za rok 2014
 38. Faktúra za výrobky obsahujúca náhradné diely - účtovanie
 39. vystaveny dobropis fyzickej osobe - kontrolny vykaz
 40. Finančný prenájom/leasing/ a DPH
 41. Je potrebné platiť daň z príjmu z predaja zdedenej ornej pôdy a lesov?
 42. Nezrelizovaný obchod v EU
 43. Ako správne vypočítať predpokladanú DzMV 2015 r.40 u jazdnej súpravy ťahač+náves?
 44. Ako podať daňové priznanie k vozidlám pri prenajatom aute?
 45. Uplatnenie DPH z cestovných lístkov MHD v BA
 46. Nahrada skody - dph
 47. Daňovník dane z motorových vozidiel
 48. Registracia a priznanie DPH
 49. Zivnosť a DP v Čechách, treba podat DP aj na Slovensku, ak som tu nemal žiadny príjem?
 50. Uvádza sa preplatok z RZ ZP do DP?
 51. fir.automobil na LPG + natural - rozlične učtovanie?
 52. Daňový bonus
 53. Zrušenie životného poistenia
 54. mobil-splátkový kalendáŕ
 55. Aku sumu napisat na r. 40 v prípade ak predmetom dane mam motorove vozidlo az k 14.01.2015?
 56. Ako podať daňové priznanie za majiteľa s.r.o. (fyzická osoba, je zároveň jediná osoba v s.r.o.)? Aké sú možnosti zníženia základu dane / odpočítateľné položky?
 57. Účtovanie vystavenej faktúry za predaj vecí, ktoré nie sú evidované v JÚ
 58. Prívesný vozík
 59. Tuzemské diéty a SZČO?
 60. Blokovanie permanentiek vo fitku
 61. Daň z MV r.40 = nula. Áno, alebo nie. Odpoveď z finančnej správy
 62. daň z MV
 63. Nákup tovaru a služieb zo zahraničia
 64. KV a upomienka
 65. Danove priznanie 2014
 66. Ako mám zaúčtovať v štátnej RO zmarenú investíciu?
 67. Ročné zúčtovanie dane - všetkým z-com urobiť RZD naraz alebo sa dá vo februári časť a v marci zvyšok z-com?
 68. faktura
 69. rodičovská dovolenka a DVP
 70. preddavky do poisťovní
 71. ročný koeficient dph
 72. Ako má vypadať likvidačný list potravín?
 73. "starý dobropis"
 74. Daňové priznanie počas materskej dovolenky
 75. Vo vyučtovaní exekútor účtuje DPH, je nárok na odpočet u povinného?
 76. Dz MV s.r.o. -preplácanie cest.náhrad a počet dní v DP
 77. DP za pozemky
 78. nevyplatené mzdy-pripočitateľná položka?
 79. Môže spoločník uhradiť záväzky spoločnosti vkladom na účet obchodnému partnerovi?
 80. Prechod z pausalnych v.na danovu evidenciu, viac otazok...
 81. Dátum vzniku daň. povinnosti - Daň z motorových vozidiel
 82. Auto, ktore uz nepouzivam na podnikanie, ale stale ho ako zivnostnik vlastnim, bolo odpisane ....musim platit dan z motorovych vozidiel ?
 83. Inventarizácia a predaj pomocou prenosného terminálu
 84. daň z motových vozidiel
 85. Prípravné stavebné práce a vykonanie zváračských skúšok - Je to daňovo uznaný náklad?
 86. Odstupné pri odchode do invalidného dôchodku počas PN
 87. Dátum prvej evidencie vozidla 1.1.2005
 88. Koeficient a kontrolný výkaz
 89. Vlastný príjem manželky
 90. Likvidácia v obchodnom vestníku a návrh na konkurz
 91. Dodanie vlastných výrobkov do EU
 92. Nesedí vypočítaná DPH na riadku 03 priznania k DPH
 93. daňové priznanie
 94. Účtovanie v cestovnej agentúre - JU
 95. Ako opraviť KV DPH i daňové priznanie k DPH pri oneskorenej zahraničnej faktúre?
 96. Zamestnanec + inv. dôchodok - z čoho sa bude vypočítavať starobný dôchodok?
 97. Nevymožiteľná pohľadávka, odberateľ v reštruktualizácii
 98. daňová strata z r.2013
 99. Pri vyplácaní faktúry za tovar v hotovosti musí byť vydaný z mojej z RP doklad o zaplatení?
 100. Daň z motorových vozidiel
 101. Daň z MV a prívesný vozík - riadok 40
 102. DP daň z motorových vozidiel 2014 - aký je dátum vzniku daňovej povinnosti pri automobile , ktorý patrí zamestnancovi?
 103. Odmena pre a obchodneho zastupcu na zivnost v nepenažnej forme
 104. Dan z MV - riadok 40
 105. Náhrada nákladov daňového konania
 106. Aký bude dátum dodania dobropisu leasingovej splátky?
 107. SZČO a stravné lístky - od ktorej spoločnosti sú najvýhodnejšie?
 108. NČZD na manžela za rok 2014?
 109. Konatel SRO dochadzajuci kazdy den do BA na pracovne stretnutia
 110. DP k dani z mot.vozidiel a II.oddiel
 111. Odpočet dan. straty -DP r.2014
 112. Bločky z RP po odovzdaní DPH
 113. Kontrolný výkaz a dobropis
 114. účtovanie poistnej udalosti
 115. Konsignačný sklad z pohľadu odberateľa - účtovanie
 116. Kam zaúčtovať drobný hmotný majetok v JÚ?
 117. KV DPH na prelome mesiacov
 118. Štrajk a dovolenka?
 119. ako zaúčtovať zloženie kaucie?
 120. Dohoda o praci studenta.
 121. Nové pravidlá odpisovania od 1.1.2015 platia aj pre tých, ktorí majú hospodársky rok? A nám končí rok 30.6.2015, musíme prepočítať daňové odpisy k 1. 1. 2015?
 122. Cestovné náhrady 2014 a kurz ECB
 123. Dobropis doručený po podaní daňového priznania DPH.
 124. Reklamné predmety nad 17 € - účtovanie?
 125. účtovanie začiatočných stavov
 126. Dodatocne danove priznanie pokuta
 127. Je na potvrdení o podaní daňového priznania dôležitý/potrebný podpis pracovníka DÚ, ktorý priznanie prijal?
 128. BAR - evidencia liehu
 129. Ako mám zdaniť vystavenú faktúru 31.12.2014 za služby v roku 2014, ale ešte v januári nevyplatenú?
 130. predčasné ukončenie leasingu
 131. Určenie výnosov pre výpočet koeficientu DPH
 132. uplatnenie paušálu 80% na PHM a náklady súvisiace s prevádzkou auta v roku 2015
 133. účtovanie "zrážkovej vody" - na 502?
 134. Cezhraničné dodanie časti stavby.
 135. vystavenie fa za účtovníctvo
 136. súčasti daňového priznania
 137. Mandátna zmluva - použitie v DP za rok 2014
 138. Minimálna mzda 2015 a daň z príjmu.
 139. staršie auto do nakladov
 140. Dobrý deň, je povinnosť oznamovať daňovému úradu zrušenie bankového účtu? Ak áno v akej lehote a aké sú prípadné sankcie za neoznámenie.
 141. Editovateľné tlačivo k dani z nehnuteľnosti 2015
 142. Nárok na daňový bónus
 143. Zlé ič dph vo výkaze
 144. ako zauctovat pouzitie darcekových poukazok na osobnu spotrebu konatela?
 145. SZČO, inventarizácia zásob k 31.12., kategorizácia zásob
 146. Zarátať do predpokladanej daňovej povinnosti na daň z MV aj štvorkolku?
 147. Znamienka pre kontrolnom vykaze DPH
 148. práca počas rodičovskej dovolenke
 149. Nákup tovaru z CZ (sklad, faktúry) - kurz meny CZK
 150. študent a vrátenie dane ?
 151. Nesprávne IČ DPH KV DPH
 152. Daňove priznanie za OMV v prípade nájomnej zmluvy o OMV
 153. Postup a dátum zaradenia majetku a odpisy
 154. Môže s.r.o., ktorá ma prenajaté priestory od FO-občana, uhradiť faktúru za energie spotrebované v týchto priestoroch vystavenú na FO-občana? Môže si odpočítať DPH z tejto faktúry?
 155. Účtovanie základného imania pri vzniku sro- pokladňa
 156. dá sa vytiahnuť doklad z ERP?
 157. Kontrolný výkaz-číslo faktúry
 158. odberateľská fa-služba+tovar ako darčeková poukážka
 159. Konateľ
 160. provízia z poistiek a DPH
 161. Rozdiel v prepočte základného imania na euro v daňovom priznaní vs. v účtovníctve
 162. Zanechanie štúdia a nárok na DB
 163. Účtovanie v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou Domov sociálnych služieb
 164. Vyúčtovacia faktúra od SPP nedoplatok
 165. Daň z motorových vozidiel - riadok 40
 166. Moze si ma manzel uplatnit v DP,ked som na rd a mala som prijem z brigady u nas vo firme.
 167. účet 326 - môžem účtovať mínusom?
 168. sukromné auto konateľa a firma
 169. Faktura z ČR - DPH - kontrolný výkaz?
 170. ako zaúčtovať preplatok z poisťovne - PZP
 171. tesco poukážky od dodávateľa liekov
 172. ZP a povinnosti zamestnávateľa
 173. Ako zaúčtujem preplatok z poisťovne (za auto) v podvojnom účtovníctve? vrátili nám preplatok z dôvodu, že sme auto odhlásili. Aké účty môžem použiť?
 174. Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - fakturačné obdobie 1.1.2014-31.12.2014 - preplatok 75 eur.
 175. Potvrdenie z DÚ o nedoplatkoch a preplatkoch vs. daňová pohľadávka a záväzok v účtovníctve
 176. Kde podať daňové priznanie?
 177. Majetok osobnej potreby - limit 80% od 01.01.2015
 178. odpočet na manželku za r.2014
 179. Môže ísť opravná faktúra z dôvodu omylom vystavenej faktúry do riadkov 3 a 4 daňového priznania mínusom ako dodanie podľa §8?
 180. Daň z motorových vozidiel a dátum prvej evidencie vozidla
 181. platca DPH, ktorý nechce odpočet
 182. pôžička Quatro, nákup v Metre
 183. Vyradenie nákladného automobilu z podnikania
 184. Živnosť na SK aj v DE, vrátenie preplatku zo SP
 185. Dodatočné daňové priznanie k roku 2009, ako postupovať ?
 186. kontrolny vykaz v oberone a uctovanie phl
 187. Osobný automobil a cestná daň
 188. evidencia jázd firemným autom
 189. Odpis výrobnej budovy do roku 2014 zrýchlená metóda, a zmena na rovnomernú.
 190. zálohovanie Alfa plus na USB kľúč
 191. Oznamenie zmeny sídla na CU - povolenie na predaj SBL
 192. Ako registrovať s.r.o. na predaj spotrebiteľského balenia liehu?
 193. Nezdanitelna cast na manzela SZCO, poberatela rodicovskeho prispevku
 194. Da sa zivotna poistka pouzit pri danovom priznani ako odpocitatelna polozka?
 195. oprava leasing zmluvy a faktúry v KV a dph
 196. Vyúčtovacia fa VSE - preplatok do DPH v 12/2014 alebo 1/2015
 197. Účtovanie ťarchopisu - kam v kontrolnom vykaze?
 198. Aký bude dátum dodania, keď na fa nie je uvedený?
 199. Technický preukaz - riadok 32 a 33
 200. Platí sa daň z predaja pozemkov - ornej pôdy družstvu , ktoré boli zdedené ?
 201. Časové rozlíšenie nákladov na PZP - ja takýto spôsob výpočtu správny?
 202. Daň z MV predpokladaná daň - 01.01.2015 - 156 mesiacov
 203. Skonto , DPH v JU
 204. Je prijatím preddavku ak je vykonaná úhrada faktúry vo vyššej sume?
 205. Použite účtu 315,325
 206. Došlá zahraničná faktúra s DPH
 207. Prenájom vlastného auta vlastnej s.r.o.
 208. Tovarový bonus v JU
 209. Číslo pôvodného dokladu do KV z vyúčtovacej faktúry od Elektrární.
 210. Vystavená faktúra s miestom dodania v zahraničí - KV
 211. Firemné auto na súkromné účely konateľa
 212. Odpisy DHM
 213. Ako zaúčtovať faktúru na prelome rokov + DPH?
 214. Odsúhlasenie záväzkov a pohľ. v angličtine
 215. Doúčtovanie dodania - stredoslovenská energetika
 216. Úroky z omeškania vyplývajúce zo súdneho sporu
 217. Zverené predmety - čo pod tento pojem spada
 218. F-konto
 219. Faktúra za tovar z ČR, miesto dodania služby ČR.
 220. daň z predaja pozemku sa chápe ako ostatný príjem §8 ods a alebo b?
 221. dodanenie zavazku prisluchajucemu k uctu 133
 222. Treba doložiť ešte nejaké dokumenty pri spoločnom daňovom priznaní z dane z nehnuteľnosti ak sme v roku 2014 kúpili spoločne s priateľom nehnuteľnosť?
 223. Zamestnavatel v Rakusku nezrazal dan a DP 2014
 224. Vykazy DPH pri registracii podla §7a
 225. PHM a DPH pri bločkoch
 226. Dôchodca, práca na dohodu a daňové priznanie
 227. Ručenie za daň ako zaúčtovať?
 228. Daň z mot. vozidiel - predpokladaná daň za rok 2015 zaokrúhľovanie
 229. Platenie poistného v 2 štátoch únie a vrátenie preplatku.
 230. Prevod z podnikateľského účtu na osobný a následná platba kartou.
 231. NČZD v daňovom priznaní TYP B pri súbehu príjmov zo závislej činnosti a podnikania
 232. Účtovanie PÚ-zabezpečovacie zariadenie v ambulancii
 233. DzMV 2014 - r. 11
 234. Podlieha jednorazove urazove odskodnenie z poistovne Alliaz danovej povinnosti ? Uraz sa stal v roku 1991.
 235. Kniha jázd a tankovanie pred služobnou cestou
 236. Registrácia na DU
 237. nástroje a krátenie výdavkov na 80%
 238. Zauctovanie vyskladnenia nepouzitelneho tovaru po reklamacii
 239. Nafta zo zahranicia
 240. rozdiel DPH medzi vyuctovacou fakturou a zaplatenymi zalohami
 241. Ako odviesť dane ak ste ZŤP a nastúpili ste do zamestnania?
 242. Nákup tovaru účet 504
 243. Registrácia DU
 244. dan z prenajmu
 245. Koľko môže zarobiť mesačne starobný dôchodca DoPČ aby sa mu nestrhla daň?
 246. Faktúra za nájom kancelárie
 247. Ako vyplniť Dodatočný kontrolný výkaz a znovu dodatočný kontrolný výkaz ?
 248. vstupná prehliadka
 249. moze podnikatel FO urobiť vyber hotovosti z pokladne viac ako 5000EUR na osobnu spotrebu????
 250. trezor odpisová skupina?