PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 [89] 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. Ako postupovať keď nestíham odhlásiť zdr.poisťovňu na SR a prihlásiť tú v ČR do osmych dní?
 2. vystavenie fa - predaj tovaru-zľava na tovar, poštovné-zľava na poštovné
 3. Transferova ocenovanie 1.1.2015 tuzemske zavisle osoby
 4. Ako s výdavkami pri živnosti popri zamestnaní? (auto, stravné)
 5. nedaňový odpis pohľadávky vo vyššej výške a vysporiadanie v roku 2014
 6. nedaňový odpis pohľadávky vo vyššej sume
 7. nedaňový odpis pohľadávky vo vyššej sume
 8. DzMV za rok 2014 sa považuje za daňový náklad roku 2014?
 9. marža
 10. Zahraničná firma nakúpi u nás a hned tovar aj predá na území SR
 11. Môžem dať do nákladov zimné pneumatiky keď ešte nemám auto?
 12. Do akej odpisovej skupiny preradiť Budovu - nebytovú poľnohospodársku budovu , a budovu - ubytovnu .
 13. Tovar predany do Svajciarska
 14. Faktúra ako splátkový kalendár
 15. Podpora v nezamestnanosti
 16. Ako zaúčtujem v PÚ príspevok z ÚPSVaR na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zam. - ide o príspevok zo štrukt.fondov 30 % z celkovej ceny práce.
 17. zmeny v DzP
 18. co je to pri preclievani zaradenie tovaru podla Harmonizovaného systému klasifikacie a zaradovania tovarov. ako sa to robi
 19. Je potrebné nahlásiť na DU - začatie prevádzky penziónu aj keď je szčo už od roku 1998 ?
 20. daňový výdavok SZČO
 21. účtovanie príspevkov na zamestnancov v JU
 22. Aká je definícia príležitostného príjmu.
 23. Výpočet VZ na účely SP
 24. Fakturácia
 25. Nesedí mi otváracia súvaha pri prebratí účta
 26. Neuhradena faktura do danoveho priznania ?
 27. Zálohová platba pred registráciou DPH a náklady po registrácii DPH
 28. Evidencia drobného inv. majetku v Alfe plus
 29. faktúra za opravu MV
 30. zakupili sme účtovný program softapp zo zahraničia cz poslali nám faktúru zo zahraničia čize s cz bez dph. pojde o samozdanenie? paragrafy 11 a 43? lebo v tomto programe mi to nedá.
 31. DPH v OMEGE
 32. Ako zaúčtovať alikvotnu časť DPH v OMEGE
 33. dph - ano ci nie?
 34. Vystavenie dobropisu do EU a riadok daňového priznania DPH a súhrnný výkaz.
 35. Ukončenie živnosti - čo s účtom a januárovými platbami?
 36. Faktúra zaslaná mailom v PDF - plnohodnotý daňový doklad ???
 37. Stravovacie poukážky a odvod DPH
 38. Evidencia drobného hm. inv. majetku v Alfe plus
 39. Nevyčerpana dovolenka a zrušenie rezervy
 40. Ako je to s DPH pri fakturach od platcu DPH neplatcovi?
 41. Ahojte, prosím o radu pri posúdení príjmu a jeho zdanení.
 42. Ktora odpisova skupina?
 43. Oprava nesprávneho účtovania majetku z roku 2011
 44. daňové odpisy po zmene v roku 2012 - vyradenie majetku
 45. Ak som dosiahla obrat 49790 eur, stávam sa povinným plátcom dph odkedy?
 46. Umorenie daňovej straty
 47. Učtovanie PRINED
 48. Rozdiel účtovania s.r.o. a rozpočtová organizácia
 49. Predaj bytov zahraničnej osobe z tretieho štátu
 50. Predpis nájomného
 51. Dohoda o vykonaní práce
 52. neplatiteľ poskytuje služby občanom
 53. Vrátenie kolkov
 54. Potrebujem registracnu pokladnu v autoskole
 55. paušalne vydavky a odvody v r. 2014,2015
 56. Novoročné pozdravy - účtovanie
 57. Ako zaúčtujem zahraničnú faktúru s DPH?
 58. Zákaznikoví chceme poskytnúť zľavu BONUS. Máme to vystaviť ako dobropis, alebo túto sumu môžeme dať do FA s tovarom?
 59. Môžem vystaviť zákazníkovi z Holandska dobropis na poškodený tovar ktorý bol vyvezený a vyfakturovaný v 10/2014?
 60. podpisuje starosta obce vyhlásenie na uplantnie NčZD na daňovníka?
 61. organizovanie podujatí
 62. Nová farnosť a účtovanie +DzP
 63. Dan z predaja nehnutelnosti nadobudnutej dedenim
 64. DPH auto!
 65. Založenie bankového účtu v Rakúsku
 66. zjednodušená evidencia, zamestnanec na dohodu pomôžte nutne
 67. preplatok, ktorý nám nevrátili
 68. výber z účtu v PO
 69. Zahraničný automobil v podnikaní
 70. fa z EU za tovar + fa tuzemska za dopravu datum dodania
 71. účtovanie dph pri registrácii
 72. 1% z 12,5% navýšenia OC auta pri súkromnom používaní služobného auta
 73. Auto v podnikaní
 74. Povinnosť podať daňové priznanie FO
 75. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel-dátum prvej evidencie vozidla a dátum vzniku daňovej povinnosti
 76. Účtovanie stravného
 77. Konateľ a stravné lístky
 78. Elektronické služby po novom, použite systému MOSS.
 79. Zaradenie nehnuteľnosti - odpisy
 80. neuhradené záväzky
 81. Čo musí obsahovať živnostenský list aby szčo mohla fakturovať stavebné práce s materiálom ?
 82. Obrat pre audit
 83. Dodatočné odpočítanie DPH pri registrácii
 84. Zdravotné odvody v SR z daňového bonusu z Česka
 85. Doplatok do minimalnej mzdy v MRP.
 86. Kaderníčka - paušálne výdavky - z pohľadu ext. účtovníčky
 87. odpis ŠPZ
 88. nevyfakturované dodávky - rezervy - uznatelnosť?
 89. Využitie sociálneho fondu
 90. Zlúčenie spoločnosti
 91. Storno poplatok a DPH
 92. Nájom poľnohospod.pozemkov a DPH
 93. Účtovanie v pozemkovom spoločenstve
 94. obchodvanie medzi závislými osobami od 1.1.2015
 95. Ak predám sročku teraz v decembri, kto bude podávať daňové priznanie?
 96. Podiel na zisku a tvorba SF
 97. Vlastná oprava vozidla pre autoservis, účtovanie?
 98. Stravné lístky 2014, účtovanie + účtovanie spätne, je to v poriadku?
 99. zrušenie DPH daňovým úradom
 100. Príjmový - faktúra za hotové od DOXX-u, uctujete ako fakturu, ci len VPD?
 101. Kontrolný výkaz a dobropis
 102. Aké su podmienky na asistenta auditora?
 103. Uplatnenie NČZD.
 104. zrazky s prijmu SZČO exekutorom
 105. Odpočítateľná položka na manželku.
 106. Umrtie konatela,ktorý mal vklad v sro , nie je spoločník
 107. Daň pri výhre
 108. Učtovanie záložne v podvojnom účtovníctve v roku 2014
 109. balík z činy v hodnote 186 eur bude sa platiť clo a daň ?
 110. Započet v JU
 111. Vyčerpanie príjmu z 2% z dane v o.z.
 112. Som príjemcom dotácie od ÚP na začatie podnikania,stačí ÚP dokladať k správe o činnosti daňovú evidenciu,ktorá mi viac vyhovuje kvôli cudzej mene,alebo musí byť peňažný denník?
 113. vklad investora fo do s,.r.o.ako protihodnota na nakup postupenych pohladavok
 114. Oneskorený doklad z ERP
 115. Ako zaúčtovať faktúru a uplatniť DPH pri došlej faktúre za UPC Internet?
 116. Ako zaúčtovať faktúru a uplatniť DPH pri faktúre za telefón?
 117. nové tlačivo - daňové priznanie za r. 2014
 118. zmeny v legislatíve - 326, výkazy, atď.
 119. DPH pri predaji opotrebovaných batérií a akumulátorov
 120. Ako zaúčtujem pracovnú cestu a náhrady?
 121. Účtovanie daru
 122. zaúčtovanie + zaradenie do majetku kamerový systém kúpa v s.r.o.
 123. Úhrada na základe objednávky
 124. Oprava faktúry pri prenose DP podľa §69 a kontrolný výkaz
 125. Odpocet DPH pri vyskumnych projektoch
 126. Zápočet a rozdiel 1 cent
 127. Dokladovanie využitia sociálneho fondu
 128. Prihlasenie do ZP po ukonceni pracovneho pomeru na dobu urcitu pocas trvajucej PN
 129. Ako na to -Zamestnanecká rada?
 130. Zaúčtovať výpis z firemnej kreditnej karty VISA. Úverový rámec 5000 Eur. Vďaka
 131. dovoz ojazdeneho auta z EU od platcu DPH
 132. Účtovanie a odpisovanie majetku na leasing na 24 mesiacov
 133. nájomné zmluvy v urbariáte
 134. Môžem započítať NO v dodatočnom daňovom priznaní k DPH za 102014?
 135. Učtovanie záložne v podvojnom účtovníctve
 136. Money S3 - nahodenie zahranicnej faktury do programu
 137. paušálne výdavky na PHM vo výške 80%
 138. Účtovanie novozaloženej a.s.
 139. DPH na zahraničnej faktúre
 140. DBK k vyšlej faktúre
 141. Náklady na prenájom auta
 142. Prijatý dobropis a následné interné storno dobropisu vstupujú do výkazu DPH a KV?
 143. Účtovanie zahraničnej faktúry
 144. opravné položky a spotrebitelske uvery
 145. Učtovanie telefonu
 146. Kedy bude k dispozícii tlačivo na DP k DzP FO typ B za rok 2014?
 147. Odpis starých faktúr
 148. Taxisluzba - tlac potvrdeni z taxametra (od 1.1.2014)
 149. Fúzia dvoch sro
 150. Nové účtovné výkazy platia už pre RUZ 2014
 151. Aktivácia sofware vyvíjaný pre objednávateľa po jeho zrušení objednávky
 152. registračná pokladnica
 153. Neoprávnené účtovanie DPH
 154. DP a NCZD pre SZCO
 155. Zmenené účtovne výkazy za rok 2014?
 156. pokladničné doklady v MRP
 157. Predala som akcie v zahraničí. podávam daňové priznanie za rok 2014 ak som na starobnom dôchodku?
 158. dobropisy - nedodaný tovar - DPH?
 159. Zahrnutie faktur za telefon, ktory je na sukromnu osobu, ale vyuziva sa aj na podnikanie, ako? v Celej vyske?
 160. Do ktoreho roku zahrniem naklady?
 161. Faktúra od Slovak Telekom
 162. Opravné položky vyradenie
 163. Zrušenie spol. bez likvidácie - zlúčenie
 164. Vrátenie poistného
 165. Nadobudnutie tovaru z členského štátu a DPH
 166. Knihá jazd alebo 80% paušal?
 167. Ako účtujete "myPay" na faktúre od telekom.operátora?
 168. Prenájom osobného automobilu zamestnávateľovi na dobu určitú.
 169. Koeficient a kúpa nehnuteľnosti
 170. Ukončenie živnosti - zamestnávateľ
 171. Odpisovanie formy na odliatky
 172. Pri rozpisovani km pri firemnom aute do knihy jazd, mozem zapisovat jazdy zo sidla do prevadzky a spat?
 173. Neplatca DPH a služby od neplatcu DPH
 174. Účet 399 a jeho zaradenie do riadku súvahy
 175. Výpočet odvodov do ZP a vyska rocneho zuctovania podla prikladu
 176. Je takáto faktúra ok ?
 177. Pracovny asistent odvody a predcasny dochodok
 178. Súkromné auto v podnikaní(SRO).
 179. Preplatky/nedoplatky v zanedbateľnej hodnote na faktúrach
 180. Vynechané číslo vyšlá faktúra
 181. športovec - zdanený príjem zo zahraničia ako účtovať
 182. Platiteľ mzdy -exekučný príkaz na mzdu povinného
 183. Príkaz na vyslanie pre zamestnanca jedným rozhodnutím - vzor
 184. Dobrovolny platca DPH
 185. časové rozlíšenie nákladov pre 2015
 186. Môžem zaplatiť za stravu viac ako je celodenné stravné?
 187. chybná úhrada - vzniknutý preplatok - účtovanie v PÚ
 188. Zábezpeka nájmu
 189. Ako podat danove priznanie z predaja nehnuteľnosti
 190. Rozúčtovanie faktúry pri prechode na platcovstvo DPH uprostred mesiaca.
 191. Povinnosť mať ERP
 192. Daňová evidencia
 193. Som poberateľom dávky v hmotnej núdzi (mesačne 61,60 EUR). Ochorel som a PN bude dlhodobejšieho charakteru. V takomto prípade mi zaniká aj nárok na vyplatenie dávky?
 194. Ako správne zaúčtovať darčekovú poukážku?
 195. zmluva a faktura
 196. odvody, keď som poistený v nemecku
 197. Kroky pri prebratí účtovníctva v priebehu roka.
 198. Cena za mernú jednotku v skladových kartách
 199. Kolko rezijnych faktur ( slovenskych, beznych, viac-menej opakujucich sa ) denne spracuje Vasa uctovnicka?
 200. Odpočet DPH pri oprave prenajatého bytu
 201. Môže si dať firma s.r.o. do nákladov ubytovanie za osoby, ktoré pracujú na živnosť pre túto s.r.o.? Ubytovanie im platí firma s.r.o. a títo živnostníci fakturujú len za vykonané služby.
 202. odmeny a materska
 203. Ako zaplatiť stravné zamestnancovi na sl. ceste, keď na pozvánke je uvedené, že mu bude poskytnuté občerstvenie-káva, čaj, minerálka, bageta v trvaní 5-12 hod.
 204. Nárok na dovolenku počas materskej.
 205. Ako zauctovat finacne dary v PU od neznamych darcov formou tzv.donate(platba priamo z bank.karty na ucet s.r.o. prostrednictvom webu)?
 206. Ako získať údaje minulého roku
 207. Tlač koncoročných výstupných zostáv
 208. Kombinácia zákazková výroba a nedokončená výroba
 209. Študent + brigáda v zahraničí
 210. samonosná elektrická brána
 211. vratenie dani z cz
 212. Pokladňa a číslovanie
 213. Doklady potrebné k vybavovaniu dávky v nezamestnanosti
 214. ELDP a dohodar v roku 2005
 215. Daňová evidencia
 216. Licencia na pocitacovy program + sposob odpisu
 217. Daňová evidencia a dotácia z úradu práce
 218. Znovu založenie živnosti - ako to bude s odvodmi?
 219. Platba v hotovosti cez RP
 220. Ako správne účtovať dodávky za opakované plnenia?
 221. Aká je správna formálna kontrola zápisov v peňažnom denníku? SZČO, JU, neplatca DPH, program MRP
 222. dobropis pokladničného bločku
 223. Správnosť zaúčtovania cestov.príkazu (platba kartou, hotovosť, stravné zo zákona). SZČO, neplatca DPH, program MRP
 224. Účtovníčka nechce odovzdať účtovníctvo a koná v neprospech firmy.
 225. Faktúra za služby do ČR, miesto dodania služby SR.
 226. ELDP - dohodári, v programe Olymp
 227. §53 o DPH
 228. Virtuálna registračná pokladňa a vybrané služby
 229. Preddavok DzMV na I.Q 2015 za nákl. voz.musím platiť, aj ked je vozidlo od mája 2014 odhlásené?
 230. ROEP
 231. Logo na automobiloch, ktoré sú majetkom s.r.o -čky
 232. Zrážka zo mzdy - náhrada škody
 233. Dotácia na bytovom družstve
 234. Predaj stavebného materiálu
 235. Oprava faktúry - dobropis
 236. Krajina EÚ a DPH na faktúre
 237. Odpis záväzkov v PÚ
 238. účtovanie zábezpeky na daň
 239. Ako to j s danovym priznanim slovenskeho zamestnanca u ceskeho zamestnávatela v CR?
 240. Predaj hnutelneho majetku nepouzivaneho na podnikanie a DPH
 241. Môžete mi niekde nájsť tlačivo na hlásenie príjmov lekárov od farmaceutických firiem ?
 242. neviete mi poradiť ako postupovať, keď som vytlačila 2x blok z registračnej pokladne za úhradu faktúry?
 243. Auto vo firme a nájom bytu v nákladoch firmy
 244. transferové oceňovanie
 245. Môžu byť cestovné náklady (vlastné auto, benzín + amortizácia) vyplácané formou faktúry?
 246. DD+DP DPH
 247. Obchodovanie s cennými papiermi-účtovanie
 248. DP DPH-opravné?
 249. zarátava sa do celkového priemerného evid.počtu zamestnancov aj ZTP pracujúci iba na 1-hodinový úväzok na PZ? Ide mi o úlavu daňovej licencie. Slávka
 250. faktura z CR s ceskou DPH za sluzbu/vystavu. Je faktura s ceskou DPH vystavena spravne?