1. Konečný užívateľ výhod (2 replies)
 2. Odpisová skupina - klimatizácia, rozvod stlačeného vzduchu / vazelíny (2 replies)
 3. Nákup materiálu pre zamestnanca (2 replies)
 4. Darčekové poukážky (2 replies)
 5. pohoda - oddelovace vo vydanej fa (0 replies)
 6. Preplatenie bločku hradeného súkromnou platobnou kartou (1 replies)
 7. Firemné posedenie pri káve - príspevok zo sociálneho fondu. Ako zaúčtovať? (9 replies)
 8. Odpisovanie majetku. (1 replies)
 9. Investovanie obchodnej spoločnosti do cudzieho majetku (0 replies)
 10. Faktúra k prijatej platbe (5 replies)
 11. ubytovacie zariadenie - zálohy, účtovanie (7 replies)
 12. Aké sú oznamovacie povinnosti pri znovupriznaní vdovského dôchodku? (2 replies)
 13. Ako účtovať prenájom vozíka s následným odkupným právom? (2 replies)
 14. Zrážková daň faktúra z Belgicka (0 replies)
 15. číslovanie pokladničných dokladov (5 replies)
 16. Zamestnanec a platené voľno (3 replies)
 17. Dane v Kanade ak tam nepracujem, som ne som rezidentom krajiny (0 replies)
 18. Prechodné ustanovenia týkajúce sa používania on line RP (2 replies)
 19. Ako zaúčtovať čerpanie úveru? (3 replies)
 20. Ako urobím intervalovú (mesačnú) uzávierku v ORP? (3 replies)
 21. Rekvalifikácia do odboru účtovníctvo (11 replies)
 22. ekasa a denné tržby v hotovosti (4 replies)
 23. preplat.príspevku na dovolenku partnerovi (1 replies)
 24. ekasa a sledovanie obratov (1 replies)
 25. Ako ďalej postupovať pri VRP, keď boli pridelené prihlasovacie údaje? (6 replies)
 26. Faktúra za zápis konečného užívateľa výhod do ORSR (1 replies)
 27. stavebné povolenie a daň z nehnuteľnosti. (2 replies)
 28. Vklad a výber ORP-účtovanie (0 replies)
 29. žalúzie namontované v sídle spoločnosti a bydlisku spoločníka (4 replies)
 30. Povrchová úprava kovov živnosť náklady (0 replies)
 31. Poznámky k učtovnej uzávierke - vzory na ručné vyplnánie alebo gratis verzia Poznámok (1 replies)
 32. S.r.o. v strate už tretí rok (3 replies)
 33. Nadobudnutie tovaru z EÚ – Dodatočné DP DPH (8 replies)
 34. Amortizácia vozidla - nie zamestnanec (1 replies)
 35. príjem do pokladne za predaj str. lístkov zamestnancovi - ide cez VRP? (7 replies)
 36. Nízke príjmy a odvody SZČO do ZP. (2 replies)
 37. Faktúra z Alzy s dvoma sadzbami DPH (0 replies)
 38. Predaj auta zaradeného v majetku SZČO (3 replies)
 39. Sk nace (7 replies)
 40. platba Dane P.O. za kompenzáčný preplatok od VZP (0 replies)
 41. centové vyrovnanie (2 replies)
 42. Preddavky na dan z prijmu (0 replies)
 43. uvítacia tabuľa (2 replies)
 44. SHR zvieratá / DHM a Zásoby (0 replies)
 45. musím niečo robiť s prideleným kódom VRP ? keď nepoužívam RP (2 replies)
 46. ARCHIVACIA DOKLADOV - Účtovník (4 replies)
 47. Prijem po pozastaveni licencie pravnicky (9 replies)
 48. Výhra v súťaži (15 replies)
 49. Začiatočné stavy - účtovanie (2 replies)
 50. Preplatenie platieb stravovacou TR kartou z Edenredu (0 replies)
 51. opatrovateľka má slovenskú živnosť, opatruje v Rakúsku, (0 replies)
 52. Oprava zahraničnej faktúry s dph (12 replies)
 53. Prefakturacia stavebnych prac s prenosom danovej povinnosti, platitelovi a neplatitelovi DPH (1 replies)
 54. Predaj auta fyzická osoba - nepodnikateľ (1 replies)
 55. Ako podať poznámky k účtovnej závierke na stránke finančnej správy? (1 replies)
 56. Čo so zostatkovou cenou vozidla pri ukončení živnosti? (6 replies)
 57. oprava nezaučtovanej úhrady PU (3 replies)
 58. odprac.12 hodín -na aku prestávku má nárok (3 replies)
 59. Podvojné účtovníctvo - postupenie pohľadávky (1 replies)
 60. Ako zaúčtovať províziu? (1 replies)
 61. Ako vyradiť z účtu 042 majetok nikdy nezaradený? (6 replies)
 62. Uhrada straty (3 replies)
 63. Nezdaniteľná časť pre cudzinca (3 replies)
 64. preplatenie príspevku na rekreacie keď na fakture je položka nápoje (4 replies)
 65. Záväzok a pohľadávka v s.r.o. (2 replies)
 66. kontrolný výkaz DPH a finančný leasing (5 replies)
 67. Merlo Multifarmer - teleskopický manipulátor - Aká odpisová skupina? (0 replies)
 68. druhe zamestnanie popri TPP (6 replies)
 69. repre (3 replies)
 70. Reporty ekasa (8 replies)
 71. SZČO, neplatiteľ DPH, paušál a osobná spotreba z podnikateľského účtu (3 replies)
 72. Môže podnikateľský účet používať iná firma? (11 replies)
 73. Študent a živnosť (2 replies)
 74. daňová evidencia (9 replies)
 75. Základné imanie v s.r.o. (3 replies)
 76. Vystavenie faktury - je aj ina moznost? (16 replies)
 77. Kladný výsledok na účte 342 (6 replies)
 78. Započítanie preddavkov s ďaľším kvartálom (1 replies)
 79. záloha za ubytovanie a vyúčtovanie poskytnutej služby... (0 replies)
 80. Ako účtovať faktúru za novú e-kasu v PÚ? (6 replies)
 81. vreckové pri zahraničnej prac.ceste (2 replies)
 82. Základné imanie s.r.o. (1 replies)
 83. DPH a mandantár (0 replies)
 84. Vyradenie vozidla predajom - ako účtovať môj prípad? (0 replies)
 85. Účtovanie zľavy a bonusu za odobratý tovar v PÚ (0 replies)
 86. Ako správne účtovať výdavky na osobnú spotrebu konateľa? (2 replies)
 87. vymaz konateľa v obchodnom registri (0 replies)
 88. odpisy pri vyradení os. vozidla (14 replies)
 89. Uctovanie kreditu v registri exekucii (0 replies)
 90. Osobné auto v s.r.o. roku 2018 (3 replies)
 91. Lekár, špecialista si zaregistroval VRP na FS omylom s DPH aj keď nie je platca. Dá sa urobiť oprava podanej platby? (3 replies)
 92. príspevok zamestnávateľa na ubytovanie (8 replies)
 93. účty 544 a 545 su pripočitaľnými položkami v DP - aký riadok v DP? (2 replies)
 94. Odrátanie dph pri dodaní tovaru rozpočtovej organizácii (0 replies)
 95. Poruším zákon ak nepožiadam o kód Ekasy do 30.6.2019? (6 replies)
 96. Ukoncenie podnikania a uhrada poistneho (2 replies)
 97. Prišla mi faktura z Polska bez DPH, robim JU, (0 replies)
 98. Osobné auto v s.r.o. (5 replies)
 99. skončenie prac.pomeru §63 odst.1pism.b zakonníka práce (1 replies)
 100. Sú e-kasy pomalšie? (12 replies)
 101. Výška diét ako počítať? (4 replies)
 102. Český živnostník (8 replies)
 103. preradenie zamestnanca na inu poziciu a jeho nesúhlas (5 replies)
 104. Aká je výška pokuty za nepodanie daňového priznania ? (3 replies)
 105. Zvieratá v dlhodobom majetku. (2 replies)
 106. rozúčtovať položky na 501 a 518 (1 replies)
 107. exekúcia začala v roku 2018, ukončená 2019, do kt.r.patria náklady s exek? (0 replies)
 108. Pripočítatelna položka nájomné (2 replies)
 109. Moze mi ako nepodnikatelovi predat s.r.o-cka stavebny pozemok bez DPH? (5 replies)
 110. Fakturačné údaje - registrácia IČ DPH zahraničná osoba (2 replies)
 111. Oprava údajov "bezprostredné účtovné obdobie" v účtovnej závierke (0 replies)
 112. ako je výhodnejšie kúpiť nehnuteľnosť - budovu, na súkr.osobu,alebo do obchodného majetku? (3 replies)
 113. Strata faktúry, ktorá bola hradená hotovosťou -ako účtovať? (1 replies)
 114. Money S3 - Prečíslovanie dokladov a účtovného denníka (0 replies)
 115. účtovanie Oznámení o použití preplatkov z DÚ (5 replies)
 116. Konečný užívateľ výhod v jednoosobovej s.r.o. (2 replies)
 117. Použitie preplatku na dani zo ZČ (1 replies)
 118. E kasa (3 replies)
 119. Prepočet CM na eurá pri zahr. prac. ceste (2 replies)
 120. zivnost na SK a stavebne prace vykonane v cechach (3 replies)
 121. Účtovná závierka podaná nasledujúci deň po odoslaní priznania. (2 replies)
 122. Účtovanie v programe Keepi - jednostranný zápočet (0 replies)
 123. Uplatnenie výšky PHM pri prenajatom dopravnom prostriedku v s.r.o. (7 replies)
 124. Nákup tovaru z Turecka (0 replies)
 125. prehľad orp v ekasa zone (10 replies)
 126. Dodanie tovaru do EU (1 replies)
 127. Daňové priznanie (3 replies)
 128. zamestnankyna koniec RD a možný nástup na predlženu platenu RD (14 replies)
 129. Potrebujem ujasniť znenie §69 zákona 563/2009 Z.Z. čo sa týka odpočítania straty a práva vyrubiť daň. (0 replies)
 130. Účtovanie ubytovania bez cesťáku (5 replies)
 131. Zatriedenie ÚJ - uzatvaram rok 2018 (2 replies)
 132. súkromné auto na podnikateľské účely - výdavky (1 replies)
 133. Strata dokladu + úhrada výdavku z osobného účtu konateľa s.r.o. (2 replies)
 134. zabezpeka a pouzitie (1 replies)
 135. odložené dp (13 replies)
 136. Faktúry pre nepodnikateľov v A.1 KV?! (4 replies)
 137. Rozpis odpisov v DP z príjmov PO (0 replies)
 138. Prispevok na rekreaciu s vystavenou faktúrou- prenajimatel zariadenia nemá živnosť (6 replies)
 139. Nezdaniteľná osoba a nákup cez internet z EU (4 replies)
 140. Fakturovanie DPH fyzickou osobou, ktorá nie je platcom DPH (0 replies)
 141. Ešte prefocujete bločky z nákupov? (1 replies)
 142. e-kasa (1 replies)
 143. Priestor pre prevádzku. Kúpiť ako súkromná osoba (rodina) alebo na s.r.o. ? (1 replies)
 144. Náhrada škody za zásielku (0 replies)
 145. predpoklad.vymer.zaklad (3 replies)
 146. Mozem si dat do nakladov kupu a montaz klimatizacie? (5 replies)
 147. pohladnice na konci roku uznaný výdavok? (2 replies)
 148. Aká je primeraná cena za DP PO? (3 replies)
 149. Pôžička resp. vklad od konateľa do s.r.o. (0 replies)
 150. MRP - platca DPH podla §7a, ako spravne zadat ciastku a samozdanenie (0 replies)
 151. Faktúra za Avon do nákladov (2 replies)
 152. Dobropis (4 replies)
 153. Posledne tlacivo na poukazanie dvoch percent (5 replies)
 154. Nevymeraná DPH z prijatých fakúr za služby z tretej krajiny ešte z minulého roku (0 replies)
 155. Ako správne účtovať v neziskovke poskytnutý príspevok na platbu štartovného na pretek? (4 replies)
 156. Ako dostanem stratu do Aktiv - POHODA (1 replies)
 157. Ako správne účtovať v neziskovke poskytnuté príspevky na vzdelávanie? (0 replies)
 158. 3stranny obchod (2 replies)
 159. Ako správne účtovať príjem 2 percent? (0 replies)
 160. GDPR a účtovníctvo (1 replies)
 161. vynechaný pokladničný doklad (1 replies)
 162. Kontrolný výkaz (0 replies)
 163. preplacanie taborov detí (1 replies)
 164. Prijatá faktúra s osobitným režimom (0 replies)
 165. Poistná udalosť -cudzie vozidlo (7 replies)
 166. Dodatočné daňové priznanie typ A - dvakrát uplatnený daňový bonus na deti (0 replies)
 167. Nákup tovaru z EU ako neplátca (1 replies)
 168. Nesedí mi saldokonto s DU (2 replies)
 169. odpis záväzku (0 replies)
 170. Ak ma FS presmeruje na portál e-kasa, ale nie ja tam žiadny kód, robím niečo nesprávne? (8 replies)
 171. Storno faktúry s prenosom (0 replies)
 172. Odberateľ na čiernej listine (7 replies)
 173. Storno faktúry k prijatej platbe (4 replies)
 174. Program ERASMUS (1 replies)
 175. Preddavok na daň z príjmov PO do ktorého roku??? (5 replies)
 176. Komisionálny predaj účtovanie v PÚ /neplatca DPH/ (8 replies)
 177. Nesprávna sadzba DPH na faktúre. (2 replies)
 178. Dlhodobá úschova dokumentov- účtovanie a daň (1 replies)
 179. Daňová evidencia - PNZD (0 replies)
 180. E-kasa - povinnosť evidovať tržby (7 replies)
 181. Nákup materiálu priamo do spotreby (2 replies)
 182. Faktura od neplatcu DPH (6 replies)
 183. Obchodovanie medzi závislými osobami a konflikt záujmov (3 replies)
 184. Tovar na sklade (2 replies)
 185. Výdavky na ubytovanie živnostníka v súkromí na pracovnej ceste (1 replies)
 186. Výdavky SZČO (1 replies)
 187. Cestovné náhrady - zvýšenie stravného 2019 (2 replies)
 188. 1% z ceny vozidla (2 replies)
 189. Vypocet socialneho poistenia pre zivnost po ukonceni TPP (5 replies)
 190. Vystavenie zahraničnej faktúry - mena (2 replies)
 191. Ekasa (19 replies)
 192. Ako účtovať v Money S3 platbu kartou? (15 replies)
 193. Prenájom bytu pre zamestnanca (2 replies)
 194. Vyňatie os.automobilu z majetku (2 replies)
 195. Zrážka príspevku zamestnanca stravné lístky (2 replies)
 196. Daňové a odvodové povinnosti SZČO pracujúcej z domu pre klientov v zahraničí? (4 replies)
 197. Dohodár vo verejnej správe (1 replies)
 198. Kedy vzniká daňová povinnosť a povinnosť registrácie podľa par. 7 pri zaplatení preddavku zahraničnej osobe ak odberateľ nie je platcom dph? (2 replies)
 199. Pridelený kód k VRP - čo s ním ďalej (7 replies)
 200. Storno zaradenia budovy (0 replies)
 201. Zábezpeka pri verejnom obstarávaní v Štátnej pokladnici (1 replies)
 202. príspevky na rekreáciu (1 replies)
 203. Výpočet priemerného mesačného platu - 13. plat (7 replies)
 204. účtovník Rozpočtovej organizácie (1 replies)
 205. Kamerový systém - odpisová skupina (1 replies)
 206. príspevky na rekreáciu (0 replies)
 207. platí sa daňová licencia, aj keď je s.r.o. v likvidácii? (0 replies)
 208. PDF - Fa s DPH - Konečná FA prenesenie d.povinnosti (1 replies)
 209. Príjem zo zahraničia (0 replies)
 210. Nákup softvéru z EU (0 replies)
 211. pracov.pracujuci v nedelu -hodiny odprac.ma ako nahradne volno (1 replies)
 212. Vyúčtovanie svb (17 replies)
 213. Prepis auta - majitel a drzitel (2 replies)
 214. Otazka pre viac skúsených - komunikacia s FS (2 replies)
 215. Neplatca DPH na SK fakturuje neplatcovi DPH v Holandsku, je povinnosť podať súhrnný výkaz ? (6 replies)
 216. NČZD práca v zahraničí a prenájom bytu na Slovensku (4 replies)
 217. Koľko v priemere účtovných položiek je reálnych zaúčtovať mesačne pri 8 h pracovnom čase? (8 replies)
 218. vklad peňazí na podnikateľský účet (5 replies)
 219. Kto odvádza DPH za obedy pri refundácii? (0 replies)
 220. Zahraničná faktúra za softver. (0 replies)
 221. Ako zdaniť zmluvu o výkone činnosti? (8 replies)
 222. Po podaní daňové priznania a nezaplatení dane na čas zaplatím len úroky z omeškania? (3 replies)
 223. Aké je správne účtovanie úroku pri pôžičke, ak je v zmluve splatnosť o dva roky? (1 replies)
 224. Opraviť nesprávne označenie poznámok malej UJ za rok 2018? (0 replies)
 225. Dobrovoľné príspevky (2 replies)
 226. Príplatok za víkend (3 replies)
 227. Stav pokladne vo VRP (15 replies)
 228. Ekasa a záloha za požičanie športových potrieb (7 replies)
 229. Odvody do sociálnej a zdravotnej poistovne (2 replies)
 230. ocenenie obchodneho podielu pri predaji osobe blizkej (1 replies)
 231. odpisy na auto na leasing (5 replies)
 232. Nedoplatok z roku 2018 v jednoduchom účtovníctve? (2 replies)
 233. Fakturácia nemeckej firme (tzv.práca na ich majetku - služba), tovar sa však odovzdá inej firme na Slovensku, aká bude DPH? (6 replies)
 234. Fyzická likvidácia majetku (0 replies)
 235. likvidácia OZ (0 replies)
 236. auto nezaradené v majetku (1 replies)
 237. Zmena základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách od 01.06.2019 (1 replies)
 238. preprava tovaru do zahraničia (1 replies)
 239. nove registračné online pokladnice (5 replies)
 240. JÚ-60 percent výdavky z príjmov (11 replies)
 241. vypoved po skončení rodič.dovolenky (5 replies)
 242. Pracovná doba (3 replies)
 243. poznámky pre neziskové organizácie (2 replies)
 244. Zápočet od daňového úradu (1 replies)
 245. Benefit pre zamestnancov - účtovanie v PÚ (2 replies)
 246. e-kasa (2 replies)
 247. predpoklad.vymer.zaklad pri náhrade príjmu (4 replies)
 248. zrušenie starej pokladnice (1 replies)
 249. Aký obrat musí dosiahnuť firma, aby mala povinnosť podávať intrastat? (5 replies)
 250. Stravné zostáva na jún nezmenené? (2 replies)